Reklama

Niedziela Świdnicka

Pogrzeb kapłana diecezji świdnickiej

Szczawno-Zdrój. Do zobaczenia w niebieskim domu - pogrzeb ks. inf. Józefa Strugarka

Trzech biskupów, ponad sześćdziesięciu kapłanów, siostry zakonne, przedstawiciele władz lokalnych, najbliższa rodzina, przyjaciele oraz tłumy wiernych pożegnały dzielnego pasterza, sługę Boga, Kościoła i Ojczyzny ks. inf. Józefa Strugarka.

[ TEMATY ]

bp Ignacy Dec

Szczawno‑Zdrój

pogrzeb kapłana

ks. Józef Strugarek

ks. Mirosław Benedyk/Niedziela

Pogrzeb śp. ks. inf. Józefa Strugarka

Pogrzeb śp. ks. inf. Józefa Strugarka

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do newslettera

Msza święta pogrzebowa, której w poniedziałek 11 marca przewodniczył bp Marek Mendyk - biskup świdnicki, w asyście bp Adama Bałabucha i bp Ignacego Deca, stała się okazją do wspólnego przeżywania żalu, ale i wdzięczności za życie i posługę zmarłego kapłana.

Jeszcze przed rozpoczęciem Eucharystii miały miejsce okolicznościowe przemówienia, podczas których dziękowano zmarłemu pasterzowi za blisko cztery dekady duszpasterskiej posługi w parafii Wniebowzięcia NMP w Szczawnie Zdroju. Słowa pożegnania wypowiedzieli Elżbieta Piotrowska, dr Lucyna Zienkiewicz - w imieniu Koła Lekarzy Katolickich w Wałbrzychu, Mariusz Gawlik - Prezes Zarządu Stowarzyszenia "Ludzie Jana Pawła II", Iwona Czech - Prezes Towarzystwa Miłośników Szczawna -Zdroju, Tadeusz Wlaźlak – były wieloletni burmistrz Szczawna - Zdroju, Marek Fedoruk - Burmistrz Szczawna - Zdroju, a także w imieniu duchowieństwa ks. prał. Jan Gargasewicz - dziekan dekanatu Wałbrzych - Zachód. 

Pomóż w rozwoju naszego portalu

Wspieram

ks. Mirosław Benedyk/Niedziela

Nadeszła chwila śmierci

Głęboko poruszającą homilię, pełną refleksji nad życiem i posługą ks. inf. Strugarka, wygłosił pierwszy biskup świdnicki - bp Ignacy Dec. Jego słowa ukazały zmarłego proboszcza jako człowieka głębokiej wiary, niezłomnego ducha i serca otwartego na każdego człowieka. - Jeden ze znanych księży profesorów wrocławskiego środowiska teologicznego ks. prof. Roman Rogowski, w swojej książce pt. „Ziarnko gorczycy”, napisał: „Nigdy nie wiesz, kiedy Bóg wezwie cię do siebie... Jedno jest pewne: Bóg jako nieskończona Miłość wybierze dla ciebie - mimo wszystko i wbrew wszystkiemu - tę chwilę śmierci, która będzie dla ciebie najkorzystniejsza i najbardziej odpowiednia dla twojego zbawienia” - przypomniał bp Dec, podkreślając jak ważne jest, aby żyć w gotowości na spotkanie z Bogiem. - Drogi księże infułacie, nasz bracie i przyjacielu, przeżywamy twoje odejście od nas. Lekarze i bliskie ci osoby robiły, co było możliwe, by wydłużyć twoje życie ziemskie, które bardzo sobie ceniłeś. Wierzymy, że Bóg, któremu służyłeś wybrał dla ciebie najlepszą chwilę odejścia z tej ziemi. Stało się to 7 marca 2024 roku, w 750. rocznicę śmierci św. Tomasza z Akwinu i 7. rocznicę śmierci bp. Tadeusza Rybaka, pierwszego biskupa legnickiego, ongiś twojego wychowawcę we Wrocławskim Seminarium Duchownym - przypomniał homileta.

Reklama

ks. Mirosław Benedyk/Niedziela

Nawiązując do dziedzictwa i przesłania, jakie ksiądz infułat pozostawił wiernym, bp Dec postawił fundamentalne pytanie: - Jaki testament nam zostawiasz, a dokładniej mówiąc - jakie przesłanie nam Bóg przekazuje przez twoje życie? To pytanie stało się zaproszeniem do kontemplacji życia zmarłego kapłana jako drogowskazu pełnego poświęcenia, miłości i służby Bogu oraz ludziom.

Ziemska droga

Biskup przypomniał żałobnikom drogę, jaką przeszedł ks. inf. Józef Daniel Strugarek, aby stać się kapłanem. Urodzony w Brodnicy, wychowany w czasach trudnych prób wojennych, od najmłodszych lat kształtowany był w duchu patriotyzmu i głębokiej wiary. - Trudem wychowawczym zacierał w naszych młodych umysłach wszelkie antagonizmy, jakie dawały o sobie znać; bowiem pochodziliśmy z zaboru rosyjskiego i pruskiego. Mocno podkreślał, że wszyscy jesteśmy Polakami - cytował wspomnienia ks. inf. Strugarka o swoim pierwszym wychowawcy, co świadczy o głębokiej miłości do Ojczyzny, która towarzyszyła mu przez całe życie.

ks. Mirosław Benedyk/Niedziela

- W 1955 roku, w wieku osiemnastu lat, otrzymałeś świadectwo maturalne i pojawiło się pytanie co dalej? Jaką obrać drogę życia? Krążyła w tobie myśl o kapłaństwie, ale zabrakło wtedy jeszcze odwagi. Rok po maturze, wyfrunąłeś z rodzinnego domu i miasta w szeroki świat. Podjąłeś studia w Akademii Medycznej we Wrocławiu. Tutaj dojrzewało twoje powołanie do kapłaństwa. Z twojego biogramu dowiadujemy się, że w odczytaniu właściwego powołania pomogli ci dwaj wspaniali księża: brodnicki proboszcz ks. Karol Glamowski i ks. Czesław Wehrstein - proboszcz parafii twojego studenckiego zamieszkania w akademiku na Biskupinie we Wrocławiu. 3 grudnia 1958 roku, jako student trzeciego roku medycyny, przeniosłeś się do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego we Wrocławiu i wkroczyłeś na drogę przygotowania się do kapłaństwa - przypomniał biskup senior, zaznaczając, że okres formacji seminaryjnej ks. inf. Strugarka przypadł na czas Soboru Watykańskiego II, co miało ogromny wpływ na jego dalszą posługę. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk abp Bolesława Kominka, co stało się początkiem jego długiej i owocnej służby w Kościele. Jak zauważył bp Dec od tamtego czasu ks. inf. Strugarek pracował w Winnicy Pańskiej jako Chrystusowy kapłan, będąc wzorem dla wiernych i duchowieństwa. Przez całe życie był wierny powołaniu, które odczytał w młodości, a jego służba była świadectwem głębokiej wiary i oddania.

Reklama

ks. Mirosław Benedyk/Niedziela

Następnie kaznodzieja przypomniał kapłańską drogę ks. infułata, która rozpoczęła się w archidiecezji wrocławskiej, gdzie przez 28 lat niósł Boże słowo, by później kontynuować misję w diecezji legnickiej oraz świdnickiej. - Drogi nasz kapłanie i przyjacielu, twoja prawie sześćdziesięcioletnia posługa kapłańska miała miejsce w trzech diecezjach - mówił bp Dec, przypominając pierwsze kroki ks. inf. Strugarka na drodze kapłańskiej, wskazując na jego posługę w parafii św. Jerzego w Ziębicach oraz na ważny etap edukacji, którym były studia z zakresu prawa kanonicznego na Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Zwrócił uwagę na różnorodność ról, jakie pełnił ksiądz infułat: od sekretarza abp. Bolesława Kominka przez pracę w Sądach Biskupich, Wrocławskiej Kurii, po proboszcza parafii Wniebowzięcia NMP w Szczawnie Zdroju.

Reklama

Przesłanie życia

Następnie bp Ignacy Dec zwrócił uwagę na niezwykłe wartości, które kształtowały życie i posługę zmarłego, a były to wdzięczność, posłuszeństwo i pokora. Szczególnie poruszające były odczytane słowa z testamentu: - Ponawiam moje oddanie się na służbę Jezusowi Chrystusowi, który w swoim wielkim miłosierdziu, bez żadnych moich zasług, powołał mnie i obdarzył urzędem kapłańskim w swoim Kościele – przywoływał słowa infułata. Biskup podkreślił również jak ks. inf. Strugarek wyrażał wdzięczność za każdy gest dobroci i wsparcie, które otrzymał w życiu, a jego ewangeliczna troska o parafian, ubogich i chorych była źródłem inspiracji dla innych. - Dziękuję biskupom Archidiecezji Wrocławskiej, Diecezji Legnickiej i obecnie Diecezji Świdnickiej, pod których jurysdykcją rozwijało się moje powołanie i służba kapłańska, za wszelkie gesty dobroci i ojcowskie serce - cytował bp Dec, oddając hołd duchowej spuściźnie księdza infułata.

- Wszystkim moim dobrodziejom, tak zmarłym jak i żyjącym, dziękuję za okazywaną mi życzliwość i wszelkie dobro, którego doznałem. W sposób szczególny dziękuję moim parafianom, których równocześnie proszę - trwajcie we wierze Kościoła Katolickiego i kochajcie Kościół Jezusa Chrystusa – napisał w testamencie ks. inf. Józef Strugarek.

Podziel się cytatem

Słowo przepraszam

W odczytanym testamencie nie zabrakło także słów związanych z ludzkimi słabościami zmarłego duchownego. - Świadomy swoich braków, słabości i grzechów, błagam Ojca Niebieskiego, by dla zasług Swojego Jedynego Syna Jezusa Chrystusa, mojego Mistrza i Zbawiciela, darował mi i przebaczył w Duchu Świętym moje grzechy, zaniedbania i ludzkie uchybienia oraz niewierności Jego natchnieniom i łasce. Pokornie proszę o wybaczenie i przepraszam wszystkich, wobec których zawiniłem słowem lub czynem albo stałem się powodem zgorszenia. Na koniec polecam swoją wieczność łaskawości i miłosierdziu Bożemu, Niepokalanej Dziewicy Maryi, św. Józefowi i prorokowi Danielowi - moim patronom od chrztu. A wszystkich, którzy mnie znali pokornie proszę o jedno Zdrowaś Maryjo, Domine miserere mei quia pulvis sum. Jezu miserere mei", co się tłumaczy: "Panie zmiłuj się nade mną, gdyż jestem prochem. Jezu bądź mi miłościwy".

Reklama

ks. Mirosław Benedyk/Niedziela

Pożegnanie

- Drogi Księże Infułacie, jako wspólnota wierzących, przekazujemy cię w tej świątyni do niebieskiego domu. Panu Bogu dziękujemy za to, co nam przez ciebie przekazał i prosimy w tej Eucharystii o przybranie cię w szaty zbawienia i wejście na wieczyste gody Baranka. Prosimy Maryję, patronkę tej świątyni i tej wspólnoty parafialnej, a także św. Józefa i proroka Daniela, twoich patronów, aby cię przedstawili Chrystusowi, aby pokazali ci piękno nieba. Nie mówimy "żegnaj”, ale mówimy do zobaczenia w niebieskim domu, gdy Bóg nas odwoła z tego świata – zakończył.

Na koniec głos zabrał ks. Tomasz Zięba - proboszcz parafii Szczawno-Zdrój, dziękując wszystkim przybyłym na uroczystość pogrzebową byłego proboszcza. 

Po Mszy świętej i obrzędzie ostatniego pożegnania, trumna z ciałem śp. ks. inf. Józefa Strugarka została złożona do murowanego grobu przy kościele parafialnym, gdzie spoczywa poprzedni proboszcz miejscowej parafii, zmarły w 1980 roku ks. prał. Alojzy Schmidt.

ks. Mirosław Benedyk/Niedziela

ks. Mirosław Benedyk/Niedziela

ks. Mirosław Benedyk/Niedziela

ks. Mirosław Benedyk/Niedziela

ks. Mirosław Benedyk/Niedziela

2024-03-11 15:07

Ocena: +5 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Wałbrzych. Uroczystości odpustowe w Kolegiacie MB Bolesnej i Aniołów Stóżów

[ TEMATY ]

Wałbrzych

bp Ignacy Dec

Matka Boża Bolesna

kolegiata w Wałbrzychu

ks. Mirosław Benedyk

Eucharystię poprzedziła instalacja nowych kanoników – dwóch gremialnych i jednego honorowego Wałbrzyskiej Kapituły Kolegiackiej

Eucharystię poprzedziła instalacja nowych kanoników – dwóch gremialnych i jednego honorowego Wałbrzyskiej Kapituły Kolegiackiej

O sensie cierpienia i darze obecności mówił bp Ignace Dec podczas uroczystości odpustowych ku czci Matki Bożej Bolesnej w kolegiacie Św. Aniołów Stróżów.

Rozpoczynając liturgiczne spotkanie bp Dec powrócił do dnia 3 maja 2010 roku, kiedy to na wniosek Rady miasta Wałbrzycha, za aprobatą i przyzwoleniem Stolicy Apostolskiej, uroczyście ogłoszono Matkę Bożą Bolesną Patronką Wałbrzycha. - To miasto, w którym jest sporo cierpienia fizycznego i duchowego, oddaliśmy w ręce Maryi. Przez to ogłoszenie zaprosiliśmy Maryję do Wałbrzyskiej Kany. Tam, gdzie jest Maryja, tam nie zginiemy, tam sobie ze wszystkim poradzimy - przypomniał hierarcha.

CZYTAJ DALEJ

Bóg jest Trójcą Świętą. Skąd o tym wiemy?

Niedziela Ogólnopolska 24/2019, str. 10-11

[ TEMATY ]

Trójca

©Renta Sedmkov – stock.adobe.com

Giovanni Maria Conti della Camera, „Trójca Święta” – fresk z kościoła Świętego Krzyża w Parmie

Giovanni Maria Conti della Camera, „Trójca Święta” – fresk z kościoła Świętego Krzyża w Parmie

„Drodzy bracia i siostry, obchodzimy dziś uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Cóż wam mogę powiedzieć o Trójcy? Hm... Jest Ona tajemnicą, wielką tajemnicą wiary. Amen”. To było najkrótsze kazanie, jakie usłyszałem kiedyś w młodości. Wiernych obecnych w kościele to zaskoczyło. Jednych pozytywnie, bo kazanie było wyjątkowo krótkie, inni byli zirytowani, gdyż nie zdążyli się jeszcze wygodnie usadowić w ławce. Wtedy przyszły mi do głowy pytania: Czy o Trójcy Świętej nie możemy nic powiedzieć? Dlaczego więc wyznajemy, że Bóg jest w Trójcy jedyny? Skąd o tym wiemy?

Mówienie o Trójcy nie jest rzeczą łatwą. Wyrażenie trójjedyności jest zawsze trudne do zrozumienia, gdyż według naszego naturalnego sposobu myślenia, trzy nigdy nie równa się jeden, jak i jeden nie równa się trzy. W przypadku nauki o Bogu nie chodzi jednak o matematyczno-logiczny problem, ale o sformułowanie prawdy wiary, której nie sposób zamknąć w granicach ludzkiej logiki. Chrześcijanie wyznają wiarę w jednego Boga w trzech Osobach. Dla wielu jednak to wyznanie nie ma większego znaczenia w życiowej praktyce. W świecie, w którym jest wiele „pomysłów na Boga”, my, chrześcijanie, powinniśmy pamiętać, że to nie my wymyślamy sobie Boga – my Go tylko odkrywamy i poznajemy, gdyż On sam zechciał do nas przyjść i pokazać nam siebie. Uczynił to zwłaszcza przez fakt wcielenia Syna Bożego. To dzięki Niemu wiemy, że Bóg jest wspólnotą trzech Osób, które żyją ze sobą w doskonałej jedności. „Nie wyznajemy trzech bogów – przypomina Katechizm Kościoła Katolickiego (253) – ale jednego Boga w trzech Osobach: «Trójcę współistotną». Osoby Boskie nie dzielą między siebie jedynej Boskości, ale każda z nich jest całym Bogiem: «Ojciec jest tym samym, co Syn, Syn tym samym, co Ojciec, Duch Święty tym samym, co Ojciec i Syn, to znaczy jednym Bogiem co do natury»”. Człowiek wiary nie wymyśla prawdy, lecz ją przyjmuje. Zastanawia się nad nią, podejmując wielowiekowe doświadczenie Kościoła, który wyjaśniał ją zawsze w świetle objawienia.

CZYTAJ DALEJ

„Jesteś nadzieją” - częstochowski Marsz dla Życia i Rodziny dotarł na Jasną Górę

2024-05-26 18:41

[ TEMATY ]

Częstochowa

marsz dla życia i rodziny

Biuro Prasowe Jasnej Góry

Na Jasnej Górze zakończył się częstochowski Marsz dla Życia i Rodziny, zorganizowany w tym roku pod hasłem „Jesteś nadzieją”. Tradycyjnie ubrani na biało jego uczestnicy przeszli Alejami Najświętszej Maryi Panny na Błonia Jasnogórskie, gdzie pod figurą Maryi Niepokalanej został złożony hołd z kwiatów.

- Przejście ulicami Częstochowy, to okazja do promocji życia i rodziny wśród młodzieży, a także dorosłych. Maszerujemy po to, by świętować, cieszyć się i pokazywać radość z naszych rodzin i każdego życia. Nawet, jeśli niektóre rodziny doświadczone są kryzysami, chorobami, to życie zawsze jest na pierwszym planie. Tym się chcemy radować, tym się chcemy dzielić - powiedział Grzegorz Nienartowicz, prezes Fundacji „Ku pełni życia”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję