Reklama

Niedziela Przemyska

Dar Bożego Miłosierdzia

Rok Wiary ogłoszony przez Ojca Świętego Benedykta XVI jest dla każdego człowieka wierzącego szczególną okazją do pogłębienia wiary i zbliżenia się do Boga. Ojciec Święty poprzez Penitencjarię Apostolską dał wiernym możliwość uzyskania odpustu zupełnego po spełnieniu określonych warunków

W czasie trwania Roku Wiary tj. (…) do 24 listopada 2013 r. wierni mogą zyskać odpust zupełny, dany przez miłosierdzie Boże, od kary doczesnej za swoje grzechy, który będą mogli ofiarować również za dusze wiernych zmarłych. Odpustu tego mogą dostąpić ci, którzy są prawdziwie skruszeni, czyli należycie oczyszczeni w sakramencie pokuty i szczerze pragną być wolni od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu” - czytamy w dekrecie abp. Józefa Michalika („O możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary w archidiecezji przemyskiej”), skierowanego do wiernych diecezji 16 października br., u progu Roku Wiary.

Poznawanie artykułów Wiary

Odpusty na Rok Wiary można zyskać w różny sposób. Penitencjaria Apostolska wyznaczyła cztery sposoby. Odpust można zyskać biorąc udział w co najmniej trzech konferencjach misji świętych, lub uczestnicząc w trzech wykładach na temat dokumentów Soboru Watykańskiego II czy też Katechizmu Kościoła Katolickiego, wygłaszanych w jakimkolwiek kościele lub stosownym miejscu.

Wyznanie wiary w świętym miejscu

Drugim sposobem uzyskania odpustu jest pielgrzymka do bazylik papieskich. Mogą to być cztery bazyliki większe, które znajdują się w Rzymie, ale także bazyliki mniejsze na terenie archidiecezji przemyskiej: Bazylika Archikatedralna św. Jana Chrzciciela i Wniebowzięcia NMP w Przemyślu, Bazylika NMP Bolesnej w Jarosławiu, Bazylika Trójcy Przenajświętszej w Krośnie, Bazylika Zwiastowania Pańskiego w Leżajsku, Bazylika Ducha Świętego w Przeworsku oraz Bazylika Wniebowzięcia NMP w Starej Wsi. Odpust uzyskać można także w kościołach kolegiackich związanych od wieków z szerzeniem nauki chrześcijańskiej: pw. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie oraz pw. Bożego Ciała w Jarosławiu. Miejscami, w których wierni mogą dostąpić odpustu w archidiecezji przemyskiej są także sanktuaria: Męki Pańskiej i NMP w Kalwarii Pacławskiej, NMP w Borku Starym (Ojcowie Dominikanie), NMP Nieustającej Pomocy w Domaradzu, NMP Bolesnej w Haczowie, NMP w Hyżnem, NMP Bieszczadzkiej w Jasieniu, NMP Królowej Nieba i Ziemi w Jaśliskach, NMP Matki Pocieszenia w Jodłówce, NMP Szkaplerznej w Łańcucie, NMP Matki Pięknej Miłości w Polańczyku, NMP Matki Pocieszenia w Sanoku (Ojcowie Franciszkanie), NMP Matki Dobrej Nadziei w Tuligłowach, NMP Pocieszycielki Strapionych w Wielkich Oczach, NMP Matki Nowego Życia w Zagórzu, św. Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym, św. Jana z Dukli w Dukli (Ojcowie Bernardyni), św. Józefa Sebastiana Pelczara w Korczynie, św. Andrzeja Boboli w Strachocinie oraz świątynie wskazane przez Metropolitę: pw. Podwyższenia Krzyża w Klimkówce - ze względu na kult Krzyża Pańskiego jako znaku wiary, pw. Narodzenia NMP w Krośnie (Ojcowie Franciszkanie) - ze względu na kult obrazu NMP Obrończyni Wiary, pw. św. Doroty w Markowej - ze względu na heroiczne świadectwo wiary Sług Bożych Rodziny Ulmów. By uzyskać odpust należy w tych wskazanych miejscach wziąć udział w nabożeństwie, bądź pomodlić się, a na zakończenie pobożnie odmówić „Ojcze nasz”, Wyznanie Wiary, i wezwanie do Matki Bożej lub świętych.

Reklama

Publiczne wyznanie wiary w uroczystej celebracji

W każdym kościele i kaplicy odpustu mogą dostąpić wierni, którzy zgromadzą się na uroczystej Eucharystii lub Liturgii Godzin i odmówią w niej Wyznanie Wiary w jakiejkolwiek uznanej formie w następujące, wyznaczone przez Metropolitę Przemyskiego dni Roku Wiary: 8 grudnia 2012 - uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, 25 grudnia 2012 - uroczystość Narodzenia Pańskiego, 6 stycznia 2013 - uroczystość Objawienia Pańskiego, 11 lutego 2013 - wspomnienia Matki Bożej z Lourdes, 22 lutego 2013 - święto Katedry św. Piotra, 19 marca 2013 - uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP, 8 kwietnia 2013 - uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 3 maja 2013 - uroczystość NMP Królowej Polski, Głównej Patronki Archidiecezji, 7 czerwca 2013 - uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, 29 czerwca 2013 - uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, 6 sierpnia 2013 - święto Przemienienia Pańskiego, 15 sierpnia 2013 - uroczystość Wniebowzięcia NMP, 14 września 2013 - święto Podwyższenia Krzyża Świętego.

Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych

Odpustu może także dostąpić wierny w dniu dowolnie wybranym podczas Roku Wiary za pobożne nawiedzenie kaplicy chrzcielnej lub innego miejsca, w którym otrzymał chrzest i w którym odnowi przyrzeczenia chrzcielne.

„Odpust zupełny mogą uzyskać także osoby, które z poważnych przyczyn nie mogą spełnić wyżej wymienionych warunków (na przykład mniszki klauzurowe, osoby chore, starsi, więźniowie), jeśli będą jednoczyć się duchowo, na przykład podczas transmisji telewizyjnych lub radiowych z uroczystości Roku Wiary pod przewodnictwem Ojca Świętego lub biskupa diecezjalnego i odmówią Ojcze nasz, Wyznanie Wiary oraz inne modlitwy odpowiadające celom Roku Wiary, ofiarowując jednocześnie swoje cierpienia czy też trud własnego życia” - wyjaśnia w dekrecie abp Józef Michalik.

Reklama

Troska o zyskanie odpustu zupełnego jest okazją do pogłębienia wiary oraz dawania świadectwa chrześcijańskiego życia. Zechciejmy z niej skorzystać.

2012-11-09 14:36

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Przez Maryję do Jezusa

Słynna dewiza św. Ludwika Marii Grignion de Montfort: „Wszystko dla Jezusa przez Maryję”, bo to „droga najłatwiejsza, najkrótsza, najdoskonalsza i najpewniejsza”, jest aktualna szczególnie w sanktuarium Matki Bożej w Lourdes, gdzie przez swe objawienia Bernadetcie w Grocie Massabielskiej Niepokalana Dziewica szeroko otworzyła bramy prowadzące do nawrócenia grzeszników i umocnienia wiary.

Lourdes bramą wiary

To temat, jaki został zaproponowany w 2013 r. pielgrzymom do rozważań i przeżywania w czasie ich pobytu w tym słynnym sanktuarium Niepokalanej. 24 listopada 2013 r. zakończył się Rok Wiary, ogłoszony jeszcze przez Benedykta XVI. Jednak temat ten będzie zawsze aktualny dla ludzi szukających sensu życia: prawdy i Boga.

Lourdes jest wyjątkowo szeroką i skuteczną bramą prowadzącą do wiary, bo wszystko tu sprzyja nawróceniu i umocnieniu religijności.

Jeżeli pielgrzym stojący przed grotą z pokorą przyznaje w swoim sercu, że jego wiara jest bardzo słaba, ma szczególną okazję prosić w tym miejscu Jezusa, aby przez wstawiennictwo Maryi, która jest błogosławiona, bo uwierzyła, wyleczył go z niedowiarstwa i pozwolił przejść przez bramę prowadzącą do wiary.

Znak krzyża świętego

W czasie objawień w Lourdes Matka Boża nie tylko Bernadettę, ale wszystkich tu przybywających prowadzi do wiary przez wypowiedziane słowa, przez cudowną wodę, przez gesty i znaki pokutne.

Pierwszym gestem uczynionym przez Maryję i powtórzonym przez Bernadettę jest znak krzyża świętego. Matka Boża uczy nas przez Bernadettę, jak należy się żegnać. Kreśląc pobożnie na sobie ten znak, wyznajemy i składamy dziękczynienie Bogu Ojcu, który nas stworzył, Synowi, który nas zbawił, i Duchowi Świętemu, który nas oświeca i uświęca. Jak przypomina Benedykt XVI: „W znaku krzyża zawarta jest synteza naszej wiary”. Pozwólmy, aby Matka Boża z Lourdes nauczyła nas czynić ten znak, bo on ukazuje wiarę Kościoła i wyraża naszą wiarę.

Szczególnie poleca się pielgrzymom przejść Drogę Krzyżową, bo ona przez pobożną modlitwę i medytację każdej stacji prowadzi do najpełniejszego zrozumienia świętości i zbawczej mocy zawartej w znaku krzyża.

Cudowna woda i nawrócenie

Matka Boża mówi do Bernadetty: „Proś Boga o nawrócenie grzeszników”; „Pokuty, pokuty, pokuty”; „Idź do źródła napić się i umyć w nim”. Bernadetta, zawsze posłuszna Pani, na kolanach drąży rękami w głębi groty ziemię w poszukiwaniu wody. Z początku ukazuje się samo błoto. Gdy tylko zamieni się ono w błotnisty płyn, Bernadetta natychmiast, zgodnie z życzeniem Pani, pije go i myje się w nim, przez co jej twarz staje się szkaradnie brudna. Robi to na wszystkich obecnych negatywne wrażenie.

Tymczasem przez tych kilka gestów uczynionych przez Bernadettę Matka Boża ukazuje, jakie spustoszenie w ludzkiej egzystencji powoduje grzech. Przez grzech tracimy naszą przynależność do Boga, a tym samym – nasze podobieństwo do Niego. To właśnie oznaczało błoto na twarzy Bernadetty.

Na szczęście: „Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska” (Rz 5, 20b). Błoto w grocie zostaje szybko oczyszczone przez krystalicznie czystą wodę z cudownego źródła, już od 150 lat przypominającą tę, która wytrysnęła z boku Chrystusowego na krzyżu, a która nas oczyściła w sakramencie chrztu św. i nieustannie oczyszcza w sakramencie pokuty.

Cudowna woda z Groty Massabielskiej uzdrowiła nie tylko tysiące chorych na ciele, ale też miliony chorych na duszy.

Chrystus wyraźnie nas zapewnia i zachęca obietnicą: „Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18, 20). Dlatego jak najobficiej korzystajmy z naszej pielgrzymki.

Podczas pobytu w Lourdes mamy okazję każdego dnia wspólnie uczestniczyć we Mszy św., w adoracji Najświętszego Sakramentu, w Różańcu uroczyście odmawianym w grocie oraz w procesji chorych, uwieńczonej błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. A wieczorem, na zakończenie dnia, należy i warto wziąć udział w Maryjnej procesji różańcowej z lampionami, która jest niezwykle wzruszającą i niezapomnianą manifestacją wiary wielotysięcznej rzeszy pielgrzymów.

CZYTAJ DALEJ

Jasna Góra: transmisja Mszy św. z kaplicy Matki Bożej w TVP1 o 7.00

2020-06-30 17:38

[ TEMATY ]

Jasna Góra

Msza św.

transmisja

Ks. Daniel Marcinkiewicz

Od 1 lipca TVP w programie 1 transmitować będzie codziennie (od poniedziałku do piątku) poranną Mszę św. z kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze. Nie będzie natomiast transmitowana Msza św. o godz. 20.00 w TVP3. Pozostaje codzienny przekaz Eucharystii o godz. 13.30 a w niedzielę o 9.30 w TV Trwam.

- Łączność z Jasną Górą jest bardzo widoczna, jeśli chodzi o oglądalność. Internet pozwala nam prowadzić konkretne statystyki, z których wynika, że duchowych pielgrzymów jest bardzo dużo - powiedział o. Waldemar Pastusiak, kustosz Jasnej Góry. Przypomina, że Sanktuarium wciąż pozostaje obecne w przestrzeni medialnej m.in. na kanale TVP VOD, YouTubie Jasnej Góry oraz na antenie Radia Jasna Góra. - Cały czas jest dostępny podgląd on-line, można uczestniczyć we Mszy św. i w Apelu Jasnogórskim. Warto zauważyć, że za pośrednictwem Radia Jasna Góra dostępna jest aplikacja, która pozwala na telefonie komórkowym słuchać Jasnej Góry w dowolnym miejscu na świecie - przypomina kustosz.

- Transmisje z Jasnej Góry pomogły przetrwać najgorszy czas izolacji - mówią przybyli dziś do sanktuarium pielgrzymi.
Wśród nich pani Małgorzata z diec. kieleckiej. - Bardzo pomogło mi uczestniczenie we Mszy św. z Jasnej Góry transmitowanej przez telewizję. Duchowo łączyłam się będąc w domu, choć było to zupełnie inne doświadczenie. Człowiek tęsknił, pragnął, żeby jak najszybciej powrócić tutaj - powiedziała pątniczka.

Z przeprowadzonego na przełomie maja i czerwca badania CBOS wynika, że 60% Polaków zdarzyło się oglądać transmisję Mszy św. w telewizji. Według deklaracji było to najpopularniejsze medium. Z kolei 40% badanych odczuwało brak wspólnotowej modlitwy w kościele. Spośród innych możliwych sposobów uczestniczenia w Mszy najbardziej popularny okazał się Internet.

CZYTAJ DALEJ

Kajakami śladami Jana Pawła II

2020-07-03 12:13

[ TEMATY ]

KSM

św. Jan Paweł II

fb

Młodzież spływem kajakowym uczciła Papieża Polaka

Nasi KSM-owicze przepłynęli kajakami szlakiem św. Jana Pawła II.

Spływ odbył się 2 lipca i wpisywał się w dwie rocznice związane z Papieżem Polakiem. - Jako KSM Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej organizujemy od kilku lat spływy kajakowe. W tym roku był on zorganizowany w Kargowej z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, a także z okazji przypadającej w tym roku 60. rocznicy spływu, w którym Karol Wojtyła brał udział w okolicy Kargowej w lipcu 1960 r. – mówi Paulina Styrnal, członek Zarządu KSM naszej diecezji. W spływie wzięło udział 10 osób. Młodzież z ks. Marcinem Bobowiczem płynęła z Kopanicy do Grójca. Cały spływ trwał ok. 3 godzin. Jego zwieńczeniem była wspólna modlitwa, wspomnienie Papieża Polaka i ognisko.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję