https://www.niedziela.pl/artykul/25245/Watykan-Papiez-Franciszek-osobicie-wreczy

Watykan: Papież Franciszek osobicie wręczy laureatom Nagrodę Ratzingera

st,pb (KAI) / Watykan / KAI

W komunikacie oficjalnym poinformowano, że propozycja nazwisk laureatów została przedstawiona Ojcu Świętemu przez komitet naukowy Fundacji. W jego skład wchodzą kardynałowie Angelo Amato SDB (przewodniczący), Kurt Koch, Gianfranco Ravasi oraz arcybiskup Luis Francisco Ladaria SJ.

82-letni ks. prałat Inos Biffi jest światowej sławy teologiem i liturgistą, członkiem Papieskiej Akademii Teologicznej oraz Papieskiej Akademii św. Tomasza z Akwinu, autorem licznych książek, z których po polsku ukazały się: „Historia Eucharystii” oraz „Bernard z Clairvaux i Tomasz z Akwinu”. Obecnie trwa we Włoszech wydanie jego „Opera omnia” (Dzieł wszystkich) - dotychczas ukazało się 20 tomów.

Ioannis Kourempeles urodził się w 1965 roku w Atenach. Studiował teologię na wydziałach teologicznych w Salonikach, Erlangen i Heidelbergu. Wykłada historię dogmatów oraz teologię dogmatyczną i symboliczną na wydziale teologicznym Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach. Jest pierwszym prawosławnym laureatem nagrody Ratzingera.

Przekazanie nagrody odbędzie się na zakończenie międzynarodowego sympozjum odbywającego się pod hasłem „Eschatologia, analizy i perspektywy” na Papieskim Uniwersytecie św. Krzyża w Rzymie.

Laureatów nagrody w wysokości 50 tys. euro wybiera założona w 2010 r. Watykańska Fundacja Josepha Ratzingera-Benedykta XVI. Stawia ona przed sobą cele naukowe i kulturowe w zakresie propagowania i poznawania teologii, ze szczególnym uwzględnieniem Pisma Świętego, patrystyki i teologii fundamentalnej.

Po raz pierwszy Nagrodę Ratzingera przyznano w czerwcu 2011 r. W 2014 r. jednym z laureatów był ks. prof. Waldemar Chrostowski.