https://www.niedziela.pl/artykul/41411/nd/Osiem-wiekow-wiernosci-Bogu

Z wizytą w parafii

Osiem wieków wierności Bogu

Ks. Adam Łach

Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Grudusku

Patroni parafii: Święci Piotr i Paweł
Tytuł kościoła: kościół parafialny pw. Przemienienia Pańskiego
Dekanat: Ciechanów Zachód
Miejscowości: Borzuchowo, Dębiny, Garlino, Grudusk, Kluszewo, Kołaki Duże, Kołaki Małe, Kozły, Pszczółki-Czubaki, Pszczółki Górne, Pszczółki-Szerszenie, Purzyce, Rąbierz, Sokołowo, Sokólnik, Strzelnia, Trojany, Wiksin, Wiśniewo, Zalesie, Zawady, Żarnowo
Kościół filialny: pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Garlinie
Proboszcz: ks. kan. Mieczysław Leśnikowski
Wikariusz: ks. mgr Dariusz Żuławnik
Senior: ks. Henryk Kosiński
Katecheci: Helena Kalinowska, Agnieszka Pepłowska
Organista: Marian Juszkiewicz
Zakrystian: Czesław Orzoł
W parafii działają: Akcja Katolicka, lektorzy, ministranci, schola dziecięca, schola młodzieżowa, koła Żywego Różańca (18), asysta procesyjna, drużyny harcerskie, Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego, chór, parafialno-gminna orkiestra dęta, ognisko misyjne, parafialna rada duszpasterska, parafialna rada gospodarcza
Współpracują z parafią: Ochotnicza Straż Pożarna
Msze św. w niedziele:
w kościele parafialnym - 8.00, 9.30, 11.30
w kościele filialnym - 15.00

Historia i współczesność

Bogate dzieje parafii i jej współczesność przybliżył Księdzu Biskupowi i zebranym na wizytacyjnej uroczystości miejscowy proboszcz ks. kan. Mieczysław Leśnikowski. W sprawozdaniu przypomniał, że życie parafialne toczy się tu nieprzerwanie od ośmiu wieków. Sama miejscowość wzmiankowana jest w dokumentach już w 1065 r. Parafia w ciągu dziejów posiadała kilka kościołów, które kolejno ulegały zniszczeniu. Pierwszy z nich powstał prawdopodobnie w XI w., następne budowano w wieku XVI, XVII i XVIII. Budowa obecnej świątyni rozpoczęła się w 1893 r., kościół konsekrował zaś 17 lat później bł. bp Antoni J. Nowowiejski. Za 5 lat wspólnota obchodzić będzie więc 100-lecie tego wydarzenia.
Terytorium parafii leży na terenie 3 gmin: Grudusk, Szydłowo i Dzierzgowo. Wspólnota liczy 3450 osób (ok. 800 rodzin) i - jak podkreślił Ksiądz Kanonik - maleje. 2/3 mieszkańców trudni się rolnictwem, ok. 1/3 pracuje w innych zawodach, część pozostaje bez pracy. Niemal wszyscy mieszkańcy są wyznania katolickiego. Na terenie parafii zamieszkują 3 rodziny Świadków Jehowy. Wśród parafian jest kilkadziesiąt osób „zaniedbanych moralnie i obojętnych religijnie”, zaś około 80 rodzin zaniedbuje spowiedź i Komunię św. wielkanocną. Jak zaznaczył Ksiądz Proboszcz, prawie wszyscy przed śmiercią przyjmują sakramenty św. Ksiądz Kanonik poinformował także, że 10 małżeństw żyje w związkach niesakramentalnych.
Problemem wielu mieszkańców jest pijaństwo, pieniactwo i plotkarstwo. „Zdarzają się gniewy i kłótnie, pewna część parafian nie szanuje dnia świętego i nie wypełnia przykazań” - mówił Ksiądz Proboszcz. Wśród pozytywnych cech swoich parafian Ksiądz Kanonik wymienił przywiązanie do wiary i Kościoła, pamięć o zmarłych, dbałość o parafię i pomoc kapłanom w tym zakresie, szacunek i życzliwość dla kapłanów oraz ofiarność. „Dziś chcę wam za to wszystko powiedzieć serdeczne »Bóg zapłać!«. Pragnę także was przeprosić, jeśli z mojej strony były jakieś uchybienia” - mówił Duszpasterz. Podkreślił także doskonałą współpracę ze szkołami i gminami.

Duszpasterstwo

Jednym z głównych wyznaczników jakości duszpasterstwa we wspólnocie parafialnej jest z całą pewnością uczestnictwo we Mszy św. niedzielnej. W parafii Grudusk regularnie uczęszcza na Eucharystię ok. 1200 osób, co stanowi połowę zobowiązanych. Dobrą frekwencją cieszą się rekolekcje adwentowe połączone z dorocznym nabożeństwem eucharystycznymi oraz rekolekcje wielkopostne. W ciągu roku udzielanych jest ponad 70 tys. Komunii św. W ciągu roku odbywają się 4 odpusty, a także dożynki parafialne. Licznie uczęszczane jest nabożeństwo różańcowe. Wiele osób bierze także udział w Drodze Krzyżowej. Od 11 lat w Wielki Piątek cała wspólnota gromadzi się na tym nabożeństwie, odprawianym wtedy na ulicach osady. W każdą niedzielę śpiewane są Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Co 10 lat odbywają się misje. Ostatnio miała też miejsce peregrynacja wizerunku Jezusa Miłosiernego w rodzinach.
Na terenie parafii funkcjonują 2 szkoły: Zespół Szkół w Grudusku i Szkoła Podstawowa w Garlinie. Wszyscy uczniowie uczęszczają na katechezę szkolną i parafialną.
Jak podkreślił Ksiądz Kanonik, w ostatnich latach parafia ożywiła się pod względem powołań kapłańskich. Po prawie półwiekowej przerwie wyświęcono 5 kapłanów pochodzących z tej wspólnoty: dwóch z nich pracuje w naszej diecezji, dwóch w archidiecezji warmińskiej, jeden zaś w diecezji elbląskiej. Jeden kleryk przygotowuje się do kapłaństwa.
Wiele osób zaangażowanych jest w działalność katolickich grup, ruchów i stowarzyszeń, które zaprezentowały się Księdzu Biskupowi w trakcie odrębnego spotkaniu. W parafii istnieją dwie 15-osobowe schole: dziecięca i młodzieżowa (nosząca nazwę „Cantate Deo”). Ich zadaniem jest przygotowanie oprawy muzycznej liturgii, a także przygotowywanie rozważań, np. na Adwent i Wielki Post.
W kościele parafialnym w Grudusku służy do Mszy św. 80 ministrantów, w Garlinie jest ich 20 - w sumie stu chłopców co niedzielę staje wokół ołtarza. Wziąwszy pod uwagę liczebność parafii, jest to z pewnością rekord w skali diecezji. Obok służby ołtarza ministranci na bieżąco pogłębiają wiedzę religijną i liturgiczną, dumni są też, że z ich szeregów wyszli kapłani.
W parafii funkcjonuje 10-osobowa grupa lektorów, czytających Pismo Święte w czasie zgromadzeń liturgicznych. Oni również uczestniczą w kursach, dzięki którym poprawiają swoje przygotowanie do pełnienia tej posługi.
W intencji misji modli się ognisko misyjne, do którego należy 52 uczniów ze Szkół Podstawowych w Grudusku i Garlinie. Młodzi misjonarze chodzą po domach z misyjną kolędą, zaś wiedzę pogłębiają, czytając „Świat Misyjny”.
Przy parafii działają także 2 drużyny harcerskie. Żeńska - „Amazonki”, liczy 30 harcerek, męska - „Biały Kieł” - skupia 15 harcerzy. W każdą III niedzielę miesiąca druhny i druhowie gromadzą się na swojej Eucharystii, chętnie współuczestniczą też w akcjach charytatywnych.
Parafialno-gminną orkiestrę dętą tworzy 19 osób. Jest ona świetnym przykładem współdziałania wspólnoty parafialnej i gminy. Ta muzyczna grupa powstała z inicjatywy Księdza Proboszcza i władz gminy Grudusk. Instrumenty zakupione zostały z funduszy parafii, kapelmistrzów opłaca zaś Urząd Gminy. Orkiestra bierze udział w ważniejszych uroczystościach, nie zabrakło jej także podczas wizytacji biskupiej. Muzyka to także domena 18-osobowego chóru, którego członkinie liczą od 18 do 80 lat, najstarsze z nich śpiewają w kościele już od 60 lat!
W parafii istnieje też dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego liczące 90 osób. O najuboższych troszczy się natomiast Parafialny Zespół Caritas, który utrzymuje ścisłą współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
Do kół Żywego Różańca należy aż 306 osób - tworzą one 18 kół żeńskich i jedno męskie. 75 osób liczy natomiast asysta procesyjna, która uczestniczy we wszystkich uroczystościach, jej członkinie prowadzą także adorację podczas Triduum Paschalnego.
Księdza Proboszcza wspierają w jego działaniach: rada duszpasterska (14 osób) i gospodarcza (7 osób). Do zadań tych gremiów należy organizacja dożynek i przygotowanie wieńców dożynkowych, wywóz śmieci z cmentarza, pomoc kapłanom w czasie kolędy, organizacja poświęceń pól. Członkowie rad bardzo wysoko ocenili zaangażowanie Księdza Proboszcza w duchowe i materialne dzieła. Jak sformułował to jeden z zabierających głos: „Nasz proboszcz sam nie posiedzi i nam nie da odpocząć”.
Aktywnie działa także liczące 15 osób parafialne koło Akcji Katolickiej. Jej członkowie organizują spotkania z udziałem kapłanów, biorą udział w dyskusjach na tematy religijne i społeczne. Rozważają materiały formacyjne, czynnie uczestniczą w Drodze Krzyżowej ulicami Gruduska, organizują czuwanie przy grobie Pańskim, adoracje, i pielgrzymki, m.in. do Lichenia i Czerwińska.
W życie parafialne włączają się także strażacy z 5 jednostek OSP: z Gruduska (powstała w 1908 r.), Garlina (1909 r.), Żarnowa (1936 r.), Wiksina (1953 r.) i Kołak Wielkich (1956 r.). Ogółem brać strażacka liczy 123 druhów.

Dokonania materialne

Wiele czasu i sił od lat pochłaniała duszpasterzom i parafianom odbudowa i remont zniszczonego w czasie wojny kościoła. Parafianie budowali także świątynię filialną w Garlinie. W ostatnim czasie kościół filialny zyskał nową polichromię i wyposażenie. W jego skład weszły m.in. nowe dębowe ławki oraz trzystukilogramowy dzwon z napędem elektrycznym. Zawisł on w nowo wybudowanej dzwonnicy.
Nowy sześćsetkilogramowy dzwon z napędem elektrycznym zyskała także świątynia parafialna w Grudusku. W ostatnich latach dokończono remont parkanu przykościelnego, zakończono budowę sali parafialnej z pełnym wyposażeniem na 50 osób, odnowiono kruchtę, zakupiono 2 klęczniki, 4 krzesła, 2 ławki dla ministrantów. W obu kościołach ocieplono ławki.
W całym kościele założono żarówki energooszczędne. Wśród prac znalazła się modernizacja plebanii i wikariatu: budynki zyskały nowe okna, podłogi, drzwi, łazienki, klatki schodowe. Wikariat został pomalowany, założone zostało też centralne ogrzewanie.
Przy parkingu zbudowano mur, w obejściu parafialnym posadzono 200 drzewek ozdobnych, wykonano bramę w parkanie, grotę Matki Bożej Fatimskiej, figurę św. Krzysztofa przed kościołem, pomalowano też ramy okienne w kościele. Rozebrano starą plebanię i rozpoczęto budowę parkingu na placu po starej plebanii, w centrum zaś ułożono kostkę brukową przy znaczącym udziale Gminy. Wyremontowana została brama cmentarna oraz zapasowa pieczara. Cmentarz zyskał też z jednej strony betonowe ogrodzenie, zakupiono przenośne nagłośnienie.

Przebieg wizyty pasterskiej

Wizytacja kanoniczna rozpoczęła się od spotkania Księdza Biskupa z przedstawicielami władz Gminy oraz dyrektorami miejscowych placówek oświatowych. Następnie Biskup Płocki odwiedził chorą parafiankę, po czym udał się do świątyni filialnej w Garlinie, gdzie modlił się wraz z mieszkańcami tej miejscowości w trakcie nabożeństwa Słowa Bożego.
Popołudnie rozpoczęło się od spotkania z kilkunastoma działającymi w parafii grupami, które zaprezentowały Pasterzowi diecezji swoją działalność. Zwracając się do zgromadzonych, Ksiądz Biskup powiedział m.in.: „To wielka radość, że tak wiele osób angażuje się w życie tej wspólnoty parafialnej. Cieszę się, że wraz z kapłanami darzycie się wzajemnym zaufaniem, dzięki czemu czynicie tak wiele dobra. A czynienie dobra to główne zadanie chrześcijanina, który powinien umieć się dzielić tym, co sam otrzymał od Pana Boga. Starajcie się zatem w każdej chwili świadczyć wobec innych o dobroci samego Boga”.
Biskup Płocki modlił się następnie na cmentarzu grzebalnym, polecając Bogu w szczególny sposób spoczywających tam kapłanów oraz obrońców Ojczyzny. Po wspólnej modlitwie Pasterz diecezji modlił się przy grobach księży, a także przy kilku grobach parafian, wspólnie ze zgromadzonymi rodzinami.
Pasterską wizytację zwieńczyła Msza św. połączona z ingresem i udzieleniem sakramentu bierzmowania. W homilii Biskup Stanisław zwrócił się do zebranych, mówiąc: „Jestem pełen uznania dla waszego Księdza Kanonika za trud, jaki wkłada w budowę kościoła duchowego i materialnego. Za tę pracę i piękną postawę kapłańską bardzo mu dziękuję. Pragnę złożyć podziękowania także pozostałym kapłanom: Księdzu Wikariuszowi i Seniorowi, za harmonijną współpracę z Księdzem Proboszczem. Słowa wdzięczności kieruję też do was, kochani parafianie gruduscy, o których padło tu dziś tyle ciepłych słów. Ta świątynia, zaangażowanie w ruchy katolickie i wasza modlitwa są świadectwem przynależności do Chrystusa. Ta przynależność trwa już od ponad 800 lat i przez ten czas nigdy nie zdradziliście Boga, lecz wiernie trwacie przy Nim i przy Jego Kościele. Tę piękną tradycję kontynuować będą zgromadzeni tu młodzi kandydaci do bierzmowania. To o was, kochani, mówi się dziś »pokolenie Jana Pawła II«. Postarajcie się nie zawieść pokładanego w was zaufania” - apelował w kazaniu bp Stanisław Wielgus.

Edycja płocka 19/2005