https://www.niedziela.pl/artykul/68940/nd/Ostra-Brama-w-Skarzysku-Kamiennej

Ostra Brama w Skarżysku-Kamiennej

Każdy Polak zna Inwokację #Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza: #Panno Święta, co Jasnej bronisz Częstochowy i w Ostrej świecisz Bramie..." Poeta wskazał na dwa sanktuaria, które są najbliższe sercom Polaków: na Jasną Górę królującą Polsce od przeszło 600 lat i na Ostrą Bramę z ponad 300-letnim kultem Matki Bożej Ostrobramskiej. Jasna Góra i Ostra Brama wywołują w każdym Polaku wiele wspomnień religijnych, historycznych i patriotycznych. Bł. o. Honorat Koźmiński powiedział: #Jasna Góra i Ostra Brama to dwie ręce Matki Bożej wyciągnięte w kierunku Polski". Jasna Góra - blisko, Wilno - daleko. Ale też i blisko. Czesław Ryszka rozmawia z budowniczym i kustoszem Ostrej Bramy w Skarżysku-Kamiennej - ks. kan. Jerzym Karbownikiem.

CZESŁAW RYSZKA: - Skąd pomysł zbudowania Ostrej Bramy w Skarżysku-Kamiennej?

KS. KAN. JERZY KARBOWNIK: - Pomysł zrodził się w sercach Polaków, którzy z przyczyn historycznych musieli opuścić dawne polskie tereny na Litwie i zamieszkali tutaj. Nie mogąc w latach PRL-u pielgrzymować do Wilna, postanowili przenieść Wilno do Skarżyska-Kamiennej w diecezji radomskiej. Budowę rozpoczęto 30 maja 1988 r. z myślą, aby to sanktuarium stało się miejscem umocnienia duchowego i przypominało historię Polski związaną z Wilnem, z imionami i nazwiskami wielkich Polaków. Już 22 października 1989 r. została odprawiona pierwsza Msza św. w Ostrej Bramie w Skarżysku-Kamiennej, której przewodniczył kard. Henryk Gulbinowicz - metropolita wrocławski. Budowę wspomagała i nadal wspiera Polonia ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Anglii i z innych miejsc na świecie.
17 maja 1992 r. sprowadzono do sanktuarium relikwie św. Rafała Kalinowskiego - karmelity bosego, którego życie było bardzo związane z Ostrą Bramą w Wilnie. Uroczystościom przewodniczył kard. Franciszek Macharski. Tego dnia bp Edward Materski - ówczesny biskup radomski ustanowił przy sanktuarium Kapitułę, której celem jest szerzenie kultu Matki Miłosierdzia i utrzymanie łączności z Wilnem. 12 września 1993 r. Prymas Polski - kard. Józef Glemp, wraz z bp. Edwardem Materskim i bp. Stefanem Siczkiem, dokonał konsekracji kościoła pw. Matki Bożej Ostrobramskiej. 12 listopada 1995 r. abp Józef Kowalczyk - nuncjusz apostolski ogłosił dekret papieski, iż Matka Boża Miłosierdzia zostaje po wsze czasy Patronką Miasta.

- Skąd pochodzi obraz czczony w Skarżysku-Kamiennej?

- Stanowi wierną kopię obrazu Matki Bożej Ostrobramskiej. Wykonany został przez byłą wilniankę, artystkę Izabelę Borowską, a ufundował go bp Edward Materski, który jako biskup diecezji radomskiej włożył dużo serca w powstanie i rozwój naszego sanktuarium. Spoglądając na dwie korony nad głową Ostrobramskiej Pani, przypominamy sobie, że człowiek stworzony jest dla Boga, dla nieba i dla wieczności. Korona z gwiazd dwunastu i księżyc u Jej stóp uświadamiają nam mocne zakotwiczenie w Biblii - "... wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu" (Ap 12, 1).

- Sanktuarium zadomowiło się w diecezji i w Polsce. Coraz liczniej przybywają tutaj pielgrzymi...

- Mamy coraz więcej pielgrzymów z kraju i z zagranicy. Rocznie odwiedza sanktuarium ok. 30 tys. pątników w zorganizowanych grupach, oprowadzanych przez przewodnika. Są, oczywiście, indywidualni pielgrzymi. Ich ślady to pozostawione wota. W kaplicy Matki Bożej jest ponad 1000 wotów złożonych w podziękowaniu za otrzymane łaski oraz serduszka od grup pielgrzymkowych. Najdroższy i najcenniejszy jest różaniec od Ojca Świętego. Są dwie świece przekazane przez kard. Henryka Gulbinowicza i abp. Stanisława Nowaka, jest także róża poświęcona przez Papieża.

- W skarżyskim sanktuarium można się zachwycić pięknymi witrażami, które ukazują głównie polskich świętych...

- Tak, przedstawiają one świętych będących chlubą naszego narodu. Są wśród nich: św. Wojciech, Stanisław Biskup Męczennik, św. Kazimierz, św. Jadwiga Królowa, św. Jan Kanty, św. Brat Albert, bł. Karolina Kózkówna, św. Maksymilian Kolbe, bł. Jerzy Matulewicz, św. Stanisław Kostka, bł. Władysław z Gielniowa, św. Jadwiga Śląska, bł. Wincenty Kadłubek i inni. Od nich uczymy się kochać Boga i drugiego człowieka. Uczymy się rozmowy z Bogiem i zawierzania Mu swoich spraw.
W górnych oknach kościoła umieszczone są witraże przedstawiające sceny z życia Matki Bożej. Witraże są darem Polaków z kraju, a także z Anglii, Kanady i Stanów Zjednoczonych.

- Sanktuarium służy szeroko pojętemu duszpasterstwu w diecezji...

- Jest miejscem zjazdów i rekolekcji. Przybywają Kresowiacy, katecheci, Duszpasterstwo Rodzin, oaza, neokatechumeni... i inni na swoje rekolekcje adwentowe czy wielkopostne. W miesiącach wakacyjnych w rekolekcjach uczestniczy młodzież Ruchu "Światło-Życie" diecezji radomskiej. Najważniejsze uroczystości przypadają na listopad - miesiąc, w którym obchodzimy święto Matki Bożej Ostrobramskiej.
Wznoszony wspólnymi siłami Dom Miłosierdzia ma być przystanią dla ludzi z miasta potrzebujących pomocy. Przybywa tutaj codziennie około 60 osób, by korzystać z posiłku, który przygotowują i wydają wolontariusze Bractwa Matki Bożej Miłosierdzia. W zimie 2001/2002 otwarto noclegownię dla ludzi bezdomnych. W najbliższej przyszłości osoby niepełnosprawne będą mogły korzystać z rehabilitacji i terapii zajęciowej. Przy sanktuarium znajduje się Dom Pielgrzyma.
Maryja w skarżyskim sanktuarium czczona jest jako Matka Miłosierdzia. Tutaj w sposób szczególny prosimy o miłosierdzie i uczymy się miłosierdzia. Razem z Maryją wchodzimy w trzecie tysiąclecie. Niech Ona będzie Przewodniczką i Nadzieją. Zapraszamy do Ostrej Bramy u podnóża Gór Świętokrzyskich.

- Jak wiemy, wkrótce w sanktuarium w Skarżysku-Kamiennej odbędzie się Kongres Mariologiczny i Maryjny. Dlatego odwiedziliśmy to miejsce i przybliżamy je naszym Czytelnikom. Dziękujemy Księdzu Kanonikowi za rozmowę i za zaproszenie do sanktuarium.

Niedziela Ogólnopolska 18/2002

E-mail:
Adres: ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa
Tel.: +48 (34) 365 19 17