Reklama

20-lecie Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie

ALUMN PAWEŁ WIŚNIEWSKI
Edycja szczecińsko-kamieńska 14/2001

Sesją okolicznościową w auli Jana Pawła II rozpoczęto obchody 20-lecia powołania Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie, którą prowadził ks. prał. Zygmunt Wichrowski i która rozpoczęła się 24 marca br. o godz. 10.00. Na początku chór seminaryjny odśpiewał Gaude Mater oraz, razem z zaproszonymi gośćmi, hymn państwowy. Uroczystą sesję okolicznościową rozpoczął abp Zygmunt Kamiński, który powitał Nuncjusza Apostolskiego, Księży Biskupów, kapłanów, osoby, które przyczyniły się do powstania Seminarium w Szczecinie, przedstawicieli władzy, rektorów i profesorów uczelni szczecińskich. Metropolita szczecińsko-kamieński życzył wielu przeżyć duchowych, a także aby ta uroczystość była wielkim Te Deum odśpiewanym Bogu i ludziom za doświadczone dobro.

Wyższe Seminarium Duchowne w Szczecinie pw. Najświętszej Rodziny z Nazaretu erygował abp Kazimierz Majdański, 24 marca 1981 r., dlatego pierwszym prelegentem był ks. Krzysztof Wolski, wicedyrektor Instytutu Studiów nad Rodziną w Warszawie-Łomiankach, który przekazał przesłanie drugiego Biskupa szczecińsko-kamieńskiego. Abp K. Majdański pisał o szczególnym zainteresowaniu Ojca Świętego budową Seminarium. Wyraził wdzięczność wszystkim ofiarodawcom i profesorom. Życzył, aby ta uczelnia wychowywała świętych i licznych kapłanów.

Następnie ks. rektor Z. Wichrowski odczytał list bp. Stanisława Stefanka, który z racji obowiązków nie mógł przyjechać. W liście tym Ksiądz Biskup pisał o zmaganiach przy budowie i przy doborze kadry profesorskiej. Potem głos zabrał uczestnik i świadek, jeden z budowniczych - ks. prał. Aleksander Ziejewski. Uświadomił zebranym wielkie trudności w lokalizacji budowy, zdobywaniu materiałów budowlanych, zatrudnieniu kwalifikowanych budowniczych. Ówczesny aparat partyjny utrudniał to przedsięwzięcie przez zakaz sprzedaży materiałów budowlanych, zakaz pracy, wzywanie pracowników na komisariat. Odpowiedzialnym za budowę był ks. S. Szwajkosz, przez krótki okres wspierał go ks. A. Steckiewicz, a następnie ks. A. Ziejewski. Wspomniał ważny dzień podczas budowy - wizytę Jana Pawła II. Ojciec Święty zjadł tu skromny obiad w refektarzu, a potem adorował Najświętszy Sakrament.

Punktem centralnym sesji okolicznościowej był wykład ks. prof. dr. hab. Marka Starowieyskiego z Uniwersytetu kard. Stefana Wyszyńskiego na temat: Seminarium wobec kryzysu kultury chrześcijańskiej. Ksiądz Profesor mówił o współczesnej kulturze, która stopniowo oddziela się od religii, najpierw była neutralna, a teraz jest wręcz agresywna. Seminarium może w tej materii więcej zrobić niż się wydaje. Dla promowania kultury chrześcijańskiej można wykształcić wysoko wykwalifikowaną kadrę. Wskazał na poprawność języka w kulturze, na wartość ciszy w formacji seminaryjnej. Pytał, czy w seminariach pokazuje się piękno sztuki, czy nie można wychować kleryka znającego nie tylko kulturę europejską, ale i światową.

Ostatnim punktem sesji okolicznościowej były życzenia skierowane na ręce Księdza Rektora. Życzenia skierowali m.in.: Prymas kard. Józef Glemp, poseł Zbigniew Szymański, profesorowie uczelni całego kraju, a osobiście złożyli życzenia: Wicewojewoda, Przewodniczący Rady Miasta Szczecina, Rektor Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej w Szczecinie, Rektor Akademii Rolniczej, Prorektor Politechniki Szczecińskiej, Przewodnicząca Stowarzyszenia Lekarzy Katolickich, Przewodniczący Kolegium Rektorów z Wyższej Szkoły Morskiej, który podarował obraz z pejzażem morskim. Ksiądz Rektor powiedział, że będzie on wisiał w korytarzu seminaryjnym, aby w myśl wygłoszonego wykładu ks. prof. M. Starowieyskiego uczyć alumnów piękna sztuki. Prorektor Uniwersytetu Szczecińskiego składając życzenia wyraził zadowolenie ze wspólnych działań na rzecz utworzenia Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Szczecińskim.

Szczytowym momentem obchodów 20-lecia AWSD była uroczysta Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem nuncjusza apostolskiego w Polsce, abp. Józefa Kowalczyka. Wspólnie z nim koncelebrowali: abp Zygmunt Kamiński - metropolita szczecińsko-kamieński, abp senior Marian Przykucki, bp Paweł Cieślik - biskup pomocniczy diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, rektor naszego seminarium w latach 1993-95, bp Jan Gałecki i bp Marian Błażej Kruszyłowicz - biskupi pomocniczy archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej oraz zaproszeni kapłani, wśród których byli Rektorzy sąsiednich seminariów z Koszalina i Paradyża.

Na początku Eucharystii Ksiądz Rektor poprosił Nuncjusza Apostolskiego o sprawowanie Mszy św. w intencji Seminarium, za moderatorów, wykładowców, alumnów, pracowników świeckich przez wstawiennictwo, w ten sobotni dzień, Matki Bożej. Bp Paweł Cieślik w homilii dziękował Bogu za 20 lat istnienia AWSD w Szczecinie: "Dziękczynienie jest odpowiedzią za otrzymane dary, za dar Wyższego Seminarium Duchownego. Dar prowadzi do spotkania ze Zbawcą. Jest on znakiem szczególnego spotkania, którego owocem jest radość. Radosne jest nasze spotkanie z Bogiem, Dawcą wszelkiego dobra. Radosna jest nasza dziękczynna ofiara Mszy św., nasza wspólna modlitwa". Ukazał dalej, że choć mała jest to rocznica, jednak to Seminarium wpisało się w krajobraz Szczecina. Jest położone w uroczym miejscu, miejscu niedzielnych spacerów. Trudno jest dzisiaj wyobrazić sobie Szczecin bez Seminarium. Przypomniał, jakie wielkie były trudności z utworzeniem tego budynku. Wspomniał, że dzień wcześniej koszalińskie Seminarium również obchodziło 20-lecie istnienia. Ksiądz Biskup przypomniał także, że Seminarium to wspólnota wychowawcza w drodze, to czas formacji do kapłaństwa, do którego powołanie rodzi się czasem wbrew otoczeniu, a nawet wbrew powołanemu. Kandydat do kapłaństwa realizuje powołanie we wspólnocie seminaryjnej. Jest to długa, żmudna praca przez 6 lat. Powołany musi zostawić wszystko: rodzinę, rzemiosło, zawód, zakład pracy. Były Rektor naszego Seminarium nawiązał do Ewangelii, w której Chrystus pyta Piotra, czy ten Go kocha. W taki sam sposób Chrystus pyta każdego powołanego. Ksiądz Biskup powiedział: "Jaki to piękny dzień dla Seminarium, jaka radość. Największym świętem to dzień święceń kapłańskich tutejszych alumnów. Oto, ukochani, rola wspólnoty wychowawczej, przygotowującej kandydatów do udziału w miłości Chrystusa, Dobrego Pasterza. Oto znaczenie Seminarium, gdzie formacja alumnów winna zmierzać do tego, aby na wzór Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Nauczyciela, Kapłana i Pasterza kształtowali oni postawy prawdziwych duszpasterzy. Przypomina nam o tym piękny monument dobrego pasterza na dziedzińcu seminaryjnym. Módlmy się, aby to Seminarium przygotowywało kapłanów na miarę trzeciego tysiąclecia".

Procesję z darami tworzyli alumni, którzy przynieśli chleb i wino, oraz przedstawiciele świeckich pracowników naukowych, którzy przynieśli kosz chleba. Na dziękczynienie odśpiewano Te Deum, poczym celebrans poświęcił obraz Pana Jezusa Miłosiernego, który namalowała Krystyna Kwiatkowska, artystka malarz z Częstochowy. Obraz jest umieszczony po lewej stronie prezbiterium na miejscu, gdzie była figurka św. Ottona, a która teraz umiejscowiona jest w głębi prezbiterium. Tam też umieszczono figurkę Matki Kościoła, a w to miejsce powieszono obraz Matki Boskiej Częstochowskiej z kaplicy na IV piętrze. Ta kaplica jest teraz kaplicą Miłosierdzia Bożego.

Na zakończenie Eucharystii Nuncjusz Apostolski skierował słowo do zebranych, w którym przypomniał, że był tu w Seminarium, że go poświęcił. Przedstawił w skrócie starania Stolicy Apostolskiej o tę archidiecezję. Wyraził potrzebę kapłanów, których styl życia posiada wymiar apostolski: "Istnieje coraz większe zapotrzebowanie na kapłanów, których życie w sposób przejrzysty byłoby ukazywaniem wartości religijnych. Kapłan musi cieszyć się zaufaniem Ludu Bożego. Nie może być w duszy młodego kapłana przekonania, że tu nie ma warunków pracy. Taka postawa jest znakiem niedyspozycyjności i braku idealnych warunków do realizowania powołania kapłańskiego". Przed błogosławieństwem Arcybiskup Metropolita podziękował wszystkim za wspólną modlitwę w intencji Seminarium.

Po Mszy św. Nuncjusz Apostolski otworzył wystawę zdjęć Arcybiskupie Wyższe Seminarium Duchowne 2001, które przygotował artysta fotograf Mirosław Mikołajczyk. Następnie zapromowano album o seminarium pod tytułem: Świat murem nie oddzielony - XX lat Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie. Równolegle prowadzono kiermasz książek, z którego dochód przeznaczony był na bibliotekę. Obchody zakończyło przedstawienie Misterium Męki Pańskiej w wykonaniu alumnów.

Bp Dec o zabójstwie Pawła Adamowicza: nie przypisujemy winy Bogu

2019-01-17 17:09

ako / Świdnica (KAI)

- To nie jest czyn Pana Boga tylko ludzi, którzy są Bogu nieposłuszni, dlatego nie przypisujemy winy Bogu za to, co się stało, to człowiek jest winny. Ale Pan Bóg dopuszcza zło, czasem potrafi z tego wyprowadzić dobro. Skoro Pan Bóg dopuścił, by w naszym narodzie się to wydarzyło, to trzeba zadać sobie pytanie, co nam przez to chce powiedzieć. Odpowiedzi trzeba szukać na modlitwie - mówił bp Dec 16 stycznia w Świdnicy, podczas spotkania świąteczno-noworocznego z przedstawicielami Organizacji Kombatanckich i Żołnierskich.

BP KEP
Bp Ignacy Dec

- Jesteście synami i córkami zniewolenia wojennego, ale też tego powojennego, które było bardzo trudne. Było dla was przyczyną wielkich cierpień, dlatego składam szacunek Kościoła katolickiego wszystkim wam, kombatantom, którzy walczyliście o wolność Ojczyzny, o godność dla Polaków. Serdeczne wyrazy uznania - mówił bp Dec do przedstawicieli organizacji kombatanckich i żołnierskich.

W okolicznościowym przemówieniu pasterz diecezji świdnickiej mówił również o wydarzeniach, które są przed nami. Jak zaznaczył bp Dec, w tym roku odbędą się uroczystości z okazji 15-lecia powołania diecezji, a także w 13-14 czerwca kolejne zebranie Konferencji Episkopatu Polski w Świdnicy.

Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele organizacji kombatanckich i żołnierskich działających na terenie miasta i okolic Świdnicy. W spotkaniu uczestniczyli ponadto: Tytus Czartoryski, przewodniczący Komisji Kultury, Nauki i Edukacji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz Julian Golak, szef Solidarności Polsko-Czeskiej.

Tytus Czartoryski wręczył odznaczenie odznaczenie "Zasłużony dla Dolnego Śląska" majorowi Bogdanowi Zdrojewskiemu – jednemu z ostatnich żyjących Żołnierzy Wyklętych oraz Prezesa Zw.Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego i prezesa Oddziału Zachodniego Zrzeszenia WiN.

Na spotkaniu został wręczony w imieniu organizacji kombatanckich i żołnierskich obraz z podziękowaniem za 15 lat posługi dla bp Ignacego Deca, który został wykonany przez świdnickiego malarza Roberta Kuklę.

W okresie świąteczno-noworocznym pasterz diecezji świdnickiej bp Ignacy Dec co roku uczestniczy w około 40 spotkaniach opłatkowych przed i po świętach. Pasterz diecezji świdnickiej spotyka się z przedstawicielami różnych grup społecznych m. in. z służbami mundurowymi.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Noworoczne spotkanie

2019-01-18 11:05

Józef Parzybut

Na progu Nowego Roku w niedzielne popołudnie 13-go stycznia spotkali się przedstawiciele Akcji Katolickiej i Kręgu Biblijnego. Było to spotkanie opłatkowe, które rozpoczął wikariusz czarnożylski ks. Łukasz Wojtan od przeczytania fragmentu Ewangelii o narodzeniu Jezusa.

Józef Parzybut

Po tym głos zabrał proboszcz ks. Marek Jelonek, by po krótkim wprowadzeniu w rozpoczynający się rok złożyć życzenia. Te życzenia wypływające prosto z serca kierowane były zarówno do wszyskich zebranych jak i do każdego z osobna. Proboszcz życzył obecnym dużo zdrowia, błogosławieństwa Bożego, miłości w rodzinach, życzliwości na co dzień, wytrwałości oraz aby za rok znów spotkać się w tym samym gronie.

Liderzy tutejszych stowarzyszeń z wzajemnością kierowali życzenia o podobnej treści do obecnych na spotkaniu kapłanów oraz między sobą łamiąc się przy tym opłatkiem. Po świątecznym posiłku był czas na wspólne rozmowy oraz dzielenie się własnymi problemami oraz wspomnieniami. Snuto także plany na przyszłość. Wreszcie nadszedł czas na śpiewanie kolęd. Śpiewano nie tyko znane i lubiane,ale także dawniejsze trochę już zapomniane utwory. Bo to przecież polskie, najpiękniejsze w świecie kolędy, zawsze ubogacają nam czas okresu Bożego Narodzenia.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Koncert kolęd 2019 300x300 nowy termin

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem