Reklama

Z Watykanu


Niedziela Ogólnopolska 24/2005

Grzegorz Gałązka
Ołtarz papieski w Bari, 29 maja 2005 r.

Benedykt XVI w Bari

29 maja Benedykt XVI przebywał w Bari, w południowych Włoszech, gdzie wziął udział w zakończeniu XXIV Krajowego Kongresu Eucharystycznego. Przebiegał on pod hasłem: Bez niedzieli nie możemy żyć. Podróż w obie strony Papież odbył na pokładzie śmigłowca. Była to pierwsza wizyta Następcy Jana Pawła II na terenie Italii, której jest prymasem. W Eucharystii kończącej Kongres uczestniczyło 200 tys. wiernych.
Witając Ojca Świętego na błoniach Marisabella, gospodarz spotkania - metropolita Bari-Bitonto abp Francesco Cacucci powiedział: „Szczęśliwe Bari, albowiem Następca Piotra przybył dzisiaj, aby utwierdzić braci w wierze. (...) Świętuje dzisiaj miasto Bari, miejscowy Kościół, Kościoły lokalne, które są we Włoszech: jest niedziela! Tak jak niegdyś mieszkańcy Jerozolimy, tak my dzisiaj wołamy: Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie!”.
Eucharystii zamykającej Kongres przewodniczył Benedykt XVI, który swą homilię poświęcił znaczeniu niedzieli i Eucharystii w życiu Kościoła oraz ekumenicznemu wymiarowi tego sakramentu. Ponowił też swe zaangażowanie na rzecz jedności chrześcijan, wzywając wiernych, aby każdy działał również w tym kierunku. Przypomniał, że w tym ważnym wydarzeniu dla Kościoła we Włoszech chciał wziąć udział jego poprzednik - Jan Paweł II. „Czujemy, że jest on z nami i że wraz z nami wysławia Chrystusa, Dobrego Pasterza, którego może już z bliska kontemplować” - dodał Ojciec Święty.
Nawiązując do hasła Kongresu, zaznaczył, że są to słowa 49 męczenników chrześcijańskich z 304 r. z miejscowości Abitena w dzisiejszej Tunezji, którzy złamali zakaz cesarza Dioklecjana i zebrali się w domu jednego z wiernych - Oktawiusza Feliksa (Szczęśliwego), by odprawić Eucharystię.
„I my, chrześcijanie XXI wieku, powinniśmy zastanowić się nad doświadczeniem tych męczenników - mówił Papież. - Nam także nie jest łatwo żyć po chrześcijańsku. Z duchowego punktu widzenia - świat, w którym żyjemy, naznaczony częstokroć niepohamowanym konsumpcjonizmem, obojętnością religijną, zamkniętym na transcendencję sekularyzmem, może się wydać pustynią”.
Na zakończenie Mszy św. w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański Benedykt XVI wezwał do przyjęcia żywej obecności Jezusa, aby Go zanieść innym, w szkole Maryi - „Niewiasty Eucharystii”. Papież podkreślił znaczenie Eucharystii w życiu Kościoła i podziękował wszystkim uczestnikom Kongresu za ich „wielkie świadectwo wiary” i ich „żarliwy udział” w tym wydarzeniu kościelnym.
We Mszy św. uczestniczyli m.in.: specjalny wysłannik Ojca Świętego na ten Kongres, mianowany jeszcze przez Jana Pawła II - wikariusz papieski dla diecezji rzymskiej kard. Camillo Ruini, nuncjusz apostolski we Włoszech - abp Paolo Romeo, arcybiskup Bari-Bitonto - Francesco Cacucci, członkowie rządu włoskiego z ministrem spraw wewnętrznych Giuseppem Pisanu na czele, ambasador Włoch przy Stolicy Apostolskiej Giuseppe Balboni Acqua, przedstawiciele władz regionu i miasta.

Zakończenie miesiąca maryjnego

„Prawdziwą radością chrześcijanina jest przyjęcie Jezusa i zaniesienie Go innym” - powiedział 31 maja Benedykt XVI na zakończenie procesji różańcowej w Ogrodach Watykańskich. Nabożeństwo w pobliżu Groty Matki Bożej z Lourdes zamknęło w Rzymie, jak co roku, obchody miesiąca maryjnego. Poprowadził je wikariusz papieski dla Państwa-Miasta Watykańskiego - abp Angelo Comastri.
Papież, który przybył ok. godz. 21.00 wygłosił przemówienie. Wyraził zadowolenie z licznej obecności mieszkańców i pracowników Watykanu z ich rodzinami, pozdrowił też łączące się z nimi duchowo siostry kontemplacyjne, przebywające w klasztorze Mater Ecclesiae na terenie Ogrodów. „Matka Boża towarzyszy nam każdego dnia w naszej modlitwie” - podkreślił Ojciec Święty.
„W Roku Eucharystii, który obecnie przeżywamy, Maryja pomaga nam przede wszystkim coraz lepiej odkrywać ten wielki sakrament Eucharystii. Umiłowany Papież Jan Paweł II w ostatniej swej encyklice Ecclesia de Eucharistia ukazał Ją nam jako „Niewiastę eucharystyczną” przez całe Jej życie (por. n. 53).

Reklama

Edykt w sprawie beatyfikacji Jana Pawła II

Na dwa miesiące na bramie Wikariatu Rzymu, gdzie odbędzie się diecezjalny proces beatyfikacyjny Jana Pawła II, został wywieszony edykt, podpisany przez kard. Camillo Ruiniego, z datą 18 maja 2005 r., zachęcający wiernych do przekazania pism prywatnych sługi Bożego Jana Pawła II Trybunałowi Diecezjalnemu. Edykt znajduje się również przy wejściu do Kurii Arcybiskupiej w Krakowie. Oto pełny przekład edyktu na język polski:

„W sobotę 2 kwietnia 2005 r., kiedy weszliśmy już w Dzień Pański oktawy Wielkanocy i Niedzielę Miłosierdzia Bożego, Pan powołał do siebie z Pałacu Apostolskiego na Watykanie Ojca Świętego Jana Pawła II.
Sługa Boży, mąż intensywnego życia modlitwą, niezmordowany Pasterz Kościoła powszechnego i odważny świadek Chrystusowej Ewangelii, zdając się całkowicie na wolę Boga oraz Maryję Dziewicę, potwierdził w swym rozległym i szerokim nauczaniu centralne miejsce tajemnicy eucharystycznej w życiu Kościoła, wskazując każdemu ochrzczonemu, jako główne zadanie, dążenie do świętości określonej jako «wysokiej miary życie chrześcijańskie».
Ponieważ w sposób zadziwiający w momencie śmierci wybuchła sława jego świętości, którą cieszył się już za życia, jak również formalnie zgłoszono prośbę o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego Sługi Bożego, informując o tym wspólnotę kościelną, wzywamy wszystkich i każdego wiernego z osobna do przekazania nam bezpośrednio bądź dostarczenia Trybunałowi Diecezjalnemu Wikariatu Rzymu (Piazza San Giovanni in Laterano, 6 - 00184 Roma) wszystkich wiadomości, z których można by wnioskować o elementach sprzyjających bądź przeciwnych opinii świętości wspomnianego Sługi Bożego.
Ponieważ należy również, zgodnie z rozporządzeniami prawa, zgromadzić wszystkie przypisywane Mu pisma, zarządzamy niniejszym edyktem, aby ci, którzy byliby w ich posiadaniu, bezzwłocznie przekazali temuż Trybunałowi wszelkie pisma, których autorem jest Sługa Boży, o ile nie zostały jeszcze przekazane postulacji sprawy.
Przypominamy, że pod terminem «pisma» rozumie się nie tylko dzieła wydane drukiem, które zresztą zostały już zgromadzone, ale też rękopisy, diariusze, listy oraz wszelkie inne pisma prywatne Sługi Bożego. Ci, którzy chcieliby zachować sobie oryginały, mogą przedstawić ich kopie z poświadczoną autentycznością.
Ustanawiamy w końcu, że niniejszy edykt pozostanie wywieszony przez dwa miesiące na bramach Wikariatu Rzymu, jak również Kurii Krakowskiej oraz że zostanie ogłoszony w piśmie Rivista diocesana, jak też w dziennikach L’Osservatore Romano i Avvenire.

Dan w Rzymie, w siedzibie Wikariatu, 18 maja 2005 r.
Kard. Camillo Ruini - Wikariusz Generalny
Giuseppe Gobbi - Notariusz”

Audiencja generalna

„Sto lat” od Polaków dla Benedykta XVI
Tematem katechezy papieskiej podczas audiencji 1 czerwca był Hymn z Listu św. Pawła do Filipian, mówiący o wielkości i chwale, a zarazem o pokorze Chrystusa, Boga-Człowieka.
Po wygłoszeniu nauki i streszczeniu jej w kilku językach Papież zwrócił się do pielgrzymów w różnych językach, m.in. po polsku: „Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Rozpoczynamy miesiąc modlitw do Serca Pana Jezusa. Niech ta modlitwa wyda w rodzinach godne owoce wiary, nadziei i miłości. Niech Boże Serce Wam błogosławi” - powiedział Ojciec Święty. Po tych słowach orkiestra młodzieżowa z Polski odegrała Biskupowi Rzymu Sto lat.

Liderze już czas! EDK 2019 czeka na Ciebie!

2019-01-16 09:38

Ks. Jarosław Raczak

Przygotuj innym drogę do spotkania z Bogiem! Poszukiwani liderzy Ekstremalnej Drogi Krzyżowej 2019

Archiwum organizatorów

Noc, cisza, samotność i co najmniej 40 kilometrów wędrówki. Ekstremalna Droga Krzyżowa to forma duchowości dla tych, którzy nie boją się wyzwań. Rozpoczęła się rekrutacja liderów, którzy zainicjują EDK w swojej okolicy, aby dać innym możliwość przeżycia tego wielkopostnego nabożeństwa w niecodziennej formie.

W piątek 12 kwietnia już po raz jedenasty odbędzie się Ekstremalna Droga Krzyżowa. Tylko w 2018 r. wydarzenie przyciągnęło 80 tys. uczestników, w 353 miejscowościach, którzy pokonali 720 tras. Ekstremalna Droga Krzyżowa jest już obecna na całym świecie.

Aby w tegorocznym wydarzeniu wzięło udział jak najwięcej osób, potrzebni są liderzy, którzy zainicjują EDK w swojej okolicy.

Czym jest Ekstremalna Droga Krzyżowa

Piesza, nocna wędrówka w ciszy i samotności, co najmniej 40 kilometrów. Ekstremalna, bo trzeba pokonać tę trasę w nocy, samotnie i w skupieniu. Bez rozmów i pikników. Musi boleć, by opuścić swoją strefę komfortu i powiedzieć Bogu: jestem tutaj nie dlatego, że masz coś dla mnie zrobić, jestem, bo chcę się z Tobą spotkać. Ekstremalna Droga Krzyżowa to wyzwanie dla tych, którzy nie boją się wycieńczenia.

EDK to czas zmagania

– Na początku jest normalnie, po prostu idę, co jakiś czas stacja, krótka modlitwa – tekst rozważań czytany w świetle czołówki – opowiada o swoich doświadczeniach Bartek, jeden z uczestników EDK. – Zmaganie może zacząć się na 18, 30, albo jeszcze innym kilometrze. I raczej zostanie do końca – dodaje.

Z błogosławieństwem Papieża

W zeszłym roku Papież Franciszek, łącząc się duchowo z Organizatorami i wszystkimi Uczestnikami Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, zachęcał do ufnego powierzenia Chrystusowi siebie, swoich rodzin, przyjaciół i nieprzyjaciół, by w każdym z nich zamieszkał pokój i moc Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego. Na wędrówkę śladami Chrystusa, jednocząc się w modlitwie, Ojciec Święty udzielił wszystkim Apostolskiego Błogosławieństwa.

Liderzy poszukiwani

Trwają poszukiwania Liderów Rejonów – osób, które stworzą EDK w swoich miejscowościach, dając tym samym możliwość wzięcia udziału w tej wyjątkowej Drodze innym osobom ze swojego otoczenia. Im więcej Liderów, tym więcej ludzi będzie miało możliwość odkryć tę formę duchowości.

Lider rejonu EDK odpowiada m.in. za wyznaczenie trasy w swojej okolicy i przygotowanie jej opisu, promocję wydarzenia w lokalnym środowisku.

Już czas!

Liderze! Za kilka miesięcy trasami EDK przejdzie tysiące osób. To od nas zależy, czy stworzymy im warunki do spotkania z Bogiem i rozpoczęcia piękniejszego życia. Nadszedł czas, by przygotować trasy i rejony do EDK 2019.

Dołącz do nas! Wejdź na: Zobacz

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Przełożeni zakonów przepraszają ofiary wykorzystywania

2019-02-19 12:25

st (KAI/NCR) / Rzym

Z prośbą o przebaczenie aktów wykorzystywania seksualnego, jakich dopuścili się zakonnicy i zakonnice zwrócili się we wspólnym oświadczeniu przełożeni i przełożone generalne zakonów męskich i żeńskich. Nawiązując do rozpoczynającego się 21 lutego spotkania przewodniczących episkopatów, zaapelowali o stworzenie „struktur odpowiedzialności” w Kościele powszechnym.

o. Waldemar Gonczaruk CSsR

„Pochylamy nasze głowy ze wstydu, zdając sobie sprawę, że takie wykorzystywanie miało miejsce w naszych zgromadzeniach i zakonach” - stwierdzili przełożeni i przełożone reprezentujący około 850 000 członków katolickich zakonów męskich i żeńskich. Wyrazili ubolewanie z powodu ukrywania przez sprawców swoich czynów i podejmowanych przez nich manipulacji, a także braku właściwej reakcji ze strony przełożonych.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem