Reklama

Moje pismo Tęcza - 7/8 2018

Z Watykanu


Niedziela Ogólnopolska 24/2005

Grzegorz Gałązka
Ołtarz papieski w Bari, 29 maja 2005 r.

Benedykt XVI w Bari

29 maja Benedykt XVI przebywał w Bari, w południowych Włoszech, gdzie wziął udział w zakończeniu XXIV Krajowego Kongresu Eucharystycznego. Przebiegał on pod hasłem: Bez niedzieli nie możemy żyć. Podróż w obie strony Papież odbył na pokładzie śmigłowca. Była to pierwsza wizyta Następcy Jana Pawła II na terenie Italii, której jest prymasem. W Eucharystii kończącej Kongres uczestniczyło 200 tys. wiernych.
Witając Ojca Świętego na błoniach Marisabella, gospodarz spotkania - metropolita Bari-Bitonto abp Francesco Cacucci powiedział: „Szczęśliwe Bari, albowiem Następca Piotra przybył dzisiaj, aby utwierdzić braci w wierze. (...) Świętuje dzisiaj miasto Bari, miejscowy Kościół, Kościoły lokalne, które są we Włoszech: jest niedziela! Tak jak niegdyś mieszkańcy Jerozolimy, tak my dzisiaj wołamy: Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie!”.
Eucharystii zamykającej Kongres przewodniczył Benedykt XVI, który swą homilię poświęcił znaczeniu niedzieli i Eucharystii w życiu Kościoła oraz ekumenicznemu wymiarowi tego sakramentu. Ponowił też swe zaangażowanie na rzecz jedności chrześcijan, wzywając wiernych, aby każdy działał również w tym kierunku. Przypomniał, że w tym ważnym wydarzeniu dla Kościoła we Włoszech chciał wziąć udział jego poprzednik - Jan Paweł II. „Czujemy, że jest on z nami i że wraz z nami wysławia Chrystusa, Dobrego Pasterza, którego może już z bliska kontemplować” - dodał Ojciec Święty.
Nawiązując do hasła Kongresu, zaznaczył, że są to słowa 49 męczenników chrześcijańskich z 304 r. z miejscowości Abitena w dzisiejszej Tunezji, którzy złamali zakaz cesarza Dioklecjana i zebrali się w domu jednego z wiernych - Oktawiusza Feliksa (Szczęśliwego), by odprawić Eucharystię.
„I my, chrześcijanie XXI wieku, powinniśmy zastanowić się nad doświadczeniem tych męczenników - mówił Papież. - Nam także nie jest łatwo żyć po chrześcijańsku. Z duchowego punktu widzenia - świat, w którym żyjemy, naznaczony częstokroć niepohamowanym konsumpcjonizmem, obojętnością religijną, zamkniętym na transcendencję sekularyzmem, może się wydać pustynią”.
Na zakończenie Mszy św. w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański Benedykt XVI wezwał do przyjęcia żywej obecności Jezusa, aby Go zanieść innym, w szkole Maryi - „Niewiasty Eucharystii”. Papież podkreślił znaczenie Eucharystii w życiu Kościoła i podziękował wszystkim uczestnikom Kongresu za ich „wielkie świadectwo wiary” i ich „żarliwy udział” w tym wydarzeniu kościelnym.
We Mszy św. uczestniczyli m.in.: specjalny wysłannik Ojca Świętego na ten Kongres, mianowany jeszcze przez Jana Pawła II - wikariusz papieski dla diecezji rzymskiej kard. Camillo Ruini, nuncjusz apostolski we Włoszech - abp Paolo Romeo, arcybiskup Bari-Bitonto - Francesco Cacucci, członkowie rządu włoskiego z ministrem spraw wewnętrznych Giuseppem Pisanu na czele, ambasador Włoch przy Stolicy Apostolskiej Giuseppe Balboni Acqua, przedstawiciele władz regionu i miasta.

Zakończenie miesiąca maryjnego

„Prawdziwą radością chrześcijanina jest przyjęcie Jezusa i zaniesienie Go innym” - powiedział 31 maja Benedykt XVI na zakończenie procesji różańcowej w Ogrodach Watykańskich. Nabożeństwo w pobliżu Groty Matki Bożej z Lourdes zamknęło w Rzymie, jak co roku, obchody miesiąca maryjnego. Poprowadził je wikariusz papieski dla Państwa-Miasta Watykańskiego - abp Angelo Comastri.
Papież, który przybył ok. godz. 21.00 wygłosił przemówienie. Wyraził zadowolenie z licznej obecności mieszkańców i pracowników Watykanu z ich rodzinami, pozdrowił też łączące się z nimi duchowo siostry kontemplacyjne, przebywające w klasztorze Mater Ecclesiae na terenie Ogrodów. „Matka Boża towarzyszy nam każdego dnia w naszej modlitwie” - podkreślił Ojciec Święty.
„W Roku Eucharystii, który obecnie przeżywamy, Maryja pomaga nam przede wszystkim coraz lepiej odkrywać ten wielki sakrament Eucharystii. Umiłowany Papież Jan Paweł II w ostatniej swej encyklice Ecclesia de Eucharistia ukazał Ją nam jako „Niewiastę eucharystyczną” przez całe Jej życie (por. n. 53).

Reklama

Edykt w sprawie beatyfikacji Jana Pawła II

Na dwa miesiące na bramie Wikariatu Rzymu, gdzie odbędzie się diecezjalny proces beatyfikacyjny Jana Pawła II, został wywieszony edykt, podpisany przez kard. Camillo Ruiniego, z datą 18 maja 2005 r., zachęcający wiernych do przekazania pism prywatnych sługi Bożego Jana Pawła II Trybunałowi Diecezjalnemu. Edykt znajduje się również przy wejściu do Kurii Arcybiskupiej w Krakowie. Oto pełny przekład edyktu na język polski:

„W sobotę 2 kwietnia 2005 r., kiedy weszliśmy już w Dzień Pański oktawy Wielkanocy i Niedzielę Miłosierdzia Bożego, Pan powołał do siebie z Pałacu Apostolskiego na Watykanie Ojca Świętego Jana Pawła II.
Sługa Boży, mąż intensywnego życia modlitwą, niezmordowany Pasterz Kościoła powszechnego i odważny świadek Chrystusowej Ewangelii, zdając się całkowicie na wolę Boga oraz Maryję Dziewicę, potwierdził w swym rozległym i szerokim nauczaniu centralne miejsce tajemnicy eucharystycznej w życiu Kościoła, wskazując każdemu ochrzczonemu, jako główne zadanie, dążenie do świętości określonej jako «wysokiej miary życie chrześcijańskie».
Ponieważ w sposób zadziwiający w momencie śmierci wybuchła sława jego świętości, którą cieszył się już za życia, jak również formalnie zgłoszono prośbę o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego Sługi Bożego, informując o tym wspólnotę kościelną, wzywamy wszystkich i każdego wiernego z osobna do przekazania nam bezpośrednio bądź dostarczenia Trybunałowi Diecezjalnemu Wikariatu Rzymu (Piazza San Giovanni in Laterano, 6 - 00184 Roma) wszystkich wiadomości, z których można by wnioskować o elementach sprzyjających bądź przeciwnych opinii świętości wspomnianego Sługi Bożego.
Ponieważ należy również, zgodnie z rozporządzeniami prawa, zgromadzić wszystkie przypisywane Mu pisma, zarządzamy niniejszym edyktem, aby ci, którzy byliby w ich posiadaniu, bezzwłocznie przekazali temuż Trybunałowi wszelkie pisma, których autorem jest Sługa Boży, o ile nie zostały jeszcze przekazane postulacji sprawy.
Przypominamy, że pod terminem «pisma» rozumie się nie tylko dzieła wydane drukiem, które zresztą zostały już zgromadzone, ale też rękopisy, diariusze, listy oraz wszelkie inne pisma prywatne Sługi Bożego. Ci, którzy chcieliby zachować sobie oryginały, mogą przedstawić ich kopie z poświadczoną autentycznością.
Ustanawiamy w końcu, że niniejszy edykt pozostanie wywieszony przez dwa miesiące na bramach Wikariatu Rzymu, jak również Kurii Krakowskiej oraz że zostanie ogłoszony w piśmie Rivista diocesana, jak też w dziennikach L’Osservatore Romano i Avvenire.

Dan w Rzymie, w siedzibie Wikariatu, 18 maja 2005 r.
Kard. Camillo Ruini - Wikariusz Generalny
Giuseppe Gobbi - Notariusz”

Audiencja generalna

„Sto lat” od Polaków dla Benedykta XVI
Tematem katechezy papieskiej podczas audiencji 1 czerwca był Hymn z Listu św. Pawła do Filipian, mówiący o wielkości i chwale, a zarazem o pokorze Chrystusa, Boga-Człowieka.
Po wygłoszeniu nauki i streszczeniu jej w kilku językach Papież zwrócił się do pielgrzymów w różnych językach, m.in. po polsku: „Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Rozpoczynamy miesiąc modlitw do Serca Pana Jezusa. Niech ta modlitwa wyda w rodzinach godne owoce wiary, nadziei i miłości. Niech Boże Serce Wam błogosławi” - powiedział Ojciec Święty. Po tych słowach orkiestra młodzieżowa z Polski odegrała Biskupowi Rzymu Sto lat.

Siostry modlą się za Trybunał Konstytucyjny ws. aborcji

2018-12-14 18:58

Artur Stelmasiak

karmel.kalisz.pl

Prawie 20 tys. sióstr zakonnych z całej Polski modli się w intencji zmiany prawa, aby dzieci nienarodzone były chronione. - W naszych klasztorach codziennie modlimy się zarówno za polityków, jak i za sędziów Trybunału Konstytucyjnego, bo to od nich teraz zależy czy dzieci w Polsce będą dalej zabijane - mówi "Niedzieli" s. Halina Rosiek ze zgromadzenia służebniczek dębickich.

W intencji ochrony życia dzieci nienarodzonych modlą się także mniszki Benedyktynki Sakramentki z Siedlec. - Otrzymaliśmy z Episkopatu apel o nieustającą modlitwę w intencji ochrony życia - mówi "Niedzieli" s. Elżbieta, przełożona klasztoru kontemplacyjnego w Siedlcach.

Modlitewny szturm do nieba w intencji zmiany stanowionego prawa rozpoczął się od pierwszej niedzieli adwentu i będzie trwał do skutku. "Na progu adwentu biskupi przypominają o godności każdego ludzkiego życia, którego wartość ukazał Chrystus swoim wcieleniem i narodzeniem. W tym duchu biskupi proszą o modlitwę, aby prawo stanowione chroniło życie człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.(...) Módlmy się także za legislatorów, aby respektowali prawo do życia każdego człowieka” - napisał w specjalnym apelu do sióstr bp Artur Miziński, sekretarz generalny KEP.

Na apel biskupów pozytywnie odpowiedziały siostry z zakonów czynnych oraz mniszki z zakonów klauzurowych. Szczególnie siostry kontemplacyjne są specjalistkami od trudnych spraw, które wypraszają u Pana Boga. Charyzmatem benedyktynek sakramentek jest przede wszystkim modlitwa, na którą poświęcają aż osiem godzin każdego dnia. Oprócz tego prowadzą dyżury modlitewne przed Najświętszym Sakramentem, by Pan Jezus w Eucharystii był adorowany przez 24 godziny na dobę. - Cały czas modlimy się za tych, którzy mają wpływ na polskie prawo. Wiele sióstr regularnie podejmuje się także duchowej adopcji dziecka poczętego - mówi s. Elżbieta.

Za polityków, posłów i Trybunał Konstytucyjny modlą się także siostry Urszulanki z Warszawy. W modlitewnej kampanii prolife "uruchomiony" został cały sztab świętych i błogosławionych Kościoła. - W naszych domach zakonnych modlimy się za wstawiennictwem św. Urszuli Ledóchowskiej - napisała na twitterze s. Małgorzat Krupecka USJK. Siostry z Łagiewnik proszą o Bożą interwencję św. Faustynę, a Służebniczki Dębickie bł. Edmunda Bojanowskiego. - Założyciel naszego zgromadzenia był opiekunem i wielkim przyjacielem dzieci. Ufamy, że wstawi się u Pana Boga także za tymi dziećmi, którym odebrane jest prawo do narodzin - mówi s. Halina Rosiek, wicegeneralna zgromadzania.

Siostry Służebniczki w swoim charyzmacie mają opiekę na dziećmi i troskę o ich życie. Nie ma w tym nic szczególnego, że w swoich modlitwach upominają się także o dzieci nienarodzone. - Codziennie modlimy się za naszych polityków, posłów i także za sędziów Trybunału Konstytucyjnego, by nie bali się chronić życia tych dzieci, które tego najbardziej potrzebują. Mamy nadzieję, że nasza gorliwa modlitwa przyczyni się do zmiany prawa, które zezwala na zbijanie tych, którzy ochrony życia najbardziej potrzebują - dodaje s. Rosiek.

Siostry w szturmie do Nieba może wspomóc każda parafia i wierni świeccy modląc indywidualnie. Oprócz modlitwy warto też podpisać obywatelską petycję do Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, by wreszcie wyznaczyła termin rozprawy ws. aborcji eugenicznej.

Możesz tu podpisać

Pod tym apelem podpisało się już ponad 10 tys. Polaków.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Moje pismo Tęcza - 7/8 2018

Abp Kupny: w czasie świąt nie zapominajmy o potrzebujących

2018-12-15 13:20

ks.rk / Wrocław (KAI)

Metropolita wrocławski otworzył Prezentację Tradycyjnych Stołów Wigilijnych, w czasie której kilkadziesiąt dolnośląskich Kół Gospodyń Wiejskich prezentuje dania przygotowywane z myślą o świętowaniu Bożego Narodzenia oraz promuje świąteczne tradycje i zwyczaje.

Archiwum Caritas Archidiecezji Wrocławskiej

Dziękując za kultywowanie polskiej tradycji abp Kupny zwrócił uwagę, że w naszej Ojczyźnie Boże Narodzenie zawsze było obchodzone w łączności z chrześcijańską wiarą, a jednym z podstawowych filarów świętowania były: modlitwa, rodzinne spotkania, śpiew kolęd oraz troska o potrzebujących, pamięć o chorych, słabych i samotnych.

– Nie zapominajmy o tym – mówił hierarcha. – Szczególnie proszę was, którzy pamiętacie o polskich zwyczajach, byście kolejnym pokoleniom przekazywali je w pełni, tak jak przejęliście od waszych przodków. Nie zapominajmy o potrzebujących naszej pomocy, uwrażliwiajmy innych na konieczność otwierania serca na drugiego człowieka. Tylko bowiem wówczas możemy przeżyć naprawdę Boże Narodzenie, kiedy będzie w nas żywa świadomość, że te święta są przede wszystkim przypomnieniem, że serce Boga jest zawsze otwarte na człowieka – mówił abp Kupny.

Prezentacja Tradycyjnych Stołów Wigilijnych to impreza cyklicznie organizowana od 2008 r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wspólnie z Dolnośląską Izbą Rolniczą. Jej celem jest promocja tradycyjnych polskich produktów i zwyczajów wigilijnych. Odwiedzający mają możliwość degustacji specjałów kuchni polskiej oraz uzyskania przepisów na ich przygotowanie. Gospodynie, uczestniczące w prezentacjach, dbają również o to, żeby dla nikogo nie zabrakło wiązki sianka, które według zwyczaju powinno znaleźć się pod obrusem, leżącym na wigilijnym stole. Dopełnieniem wigilijnych stołów są stroiki z świerkowych gałązek, kolorowych świeczek, jabłek i orzechów oraz występy zespołów ludowych, które prezentują pieśni adwentowe, pastorałki i kolędy.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem