Reklama

Z Watykanu


Niedziela Ogólnopolska 27/2007, str. 6

Grzegorz Gałązka

2000. rocznica urodzin apostoła narodów

Rok św. Pawła

Rok św. Pawła, który będzie obchodzony od 29 czerwca 2008 r. do 29 czerwca 2009 r., ogłosił Benedykt XVI podczas uroczystych Nieszporów w wigilię uroczystości Świętych Piotra i Pawła, patronów Rzymu. Miejscem tych obchodów będzie w pierwszym rzędzie Bazylika św. Pawła za Murami, gdzie spoczywają jego doczesne szczątki.
W homilii podczas nabożeństwa odprawianego w tej właśnie świątyni Ojciec Święty szczególnie serdecznie powitał delegację Patriarchatu Ekumenicznego w Konstantynopolu, w osobach metropolitów Emanuela i Genadiosa, reprezentujących Bartłomieja I. - Bazylika ta, która była świadkiem wydarzeń o głębokiej wymowie ekumenicznej, przypomina nam, jak ważne jest, by modlić się razem, prosząc o dar jedności, tej jedności, której Piotr i Paweł poświęcili swe życie aż po najwyższą daninę krwi - dodał Papież.
Benedykt XVI przypomniał, co sam Apostoł Narodów pisał o sobie w swoich Listach, m.in. to, że nie był wybitnym mówcą. Stwierdził, że jego nadzwyczajnych osiągnięć apostolskich nie można zatem „przypisać błyskotliwej retoryce czy wyrafinowanej strategii apologetycznej i misyjnej”. - Sukces jego apostolatu zależy przede wszystkim od osobistego zaangażowania się w głoszenie Ewangelii z całkowitym oddaniem Chrystusowi; oddaniem, które nie lękało się niebezpieczeństw, trudności ani prześladowań: „Ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Jezusie Chrystusie, Panu naszym” - wskazał Ojciec Święty.
Na zakończenie Benedykt XVI ogłosił Rok św. Pawła, z okazji 2000. rocznicy jego narodzin, przez historyków datowanych między 7 a 10 r. po Chrystusie. Głównym miejscem obchodów będzie Rzym. W programie znajdzie się wiele wydarzeń liturgicznych, kulturalnych i ekumenicznych, jak również inicjatywy o charakterze duszpasterskim i społecznym, dla których inspiracją jest duch św. Pawła.

Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła

51 metropolitów otrzymało paliusze

Benedykt XVI wręczył 29 czerwca paliusze 51 nowym metropolitom. Ceremonia przekazania „znaku więzi z Następcą św. Piotra” odbyła się w uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła podczas Mszy św. w Bazylice Watykańskiej. Wśród hierarchów było dwóch Polaków: nowy metropolita warszawski abp Kazimierz Nycz oraz metropolita białostocki abp Edward Ozorowski. Paliusze otrzymali również: abp Angelo Bagnasco z Genui - przewodniczący Episkopatu Włoch; abp Oswald Gracias z Bombaju, abp Paul Cremona z Malty, Thomas Christopher Collins z Toronto, abp Guillermo Garcia Ibanez z Santiago de Cuba, Odilo Pedro Scherer z São Paulo oraz abp Buti Joseph Tlhagale z Johannesburga.
Paliusz wręczany przez papieża 29 czerwca, w uroczystość Apostołów Piotra i Pawła, jest oznaką władzy mianowanych w ciągu minionego roku arcybiskupów metropolitów.

Modlitwa „Anioł Pański”

Największy z proroków

Największym z proroków był św. Jan Chrzciciel - przypomniał Benedykt XVI podczas modlitwy „Anioł Pański” w Watykanie w niedzielę 24 czerwca. Papież nawiązał do obchodzonej tego dnia uroczystości Narodzenia św. Jana Chrzciciela.
Przypomniał, że życie św. Jana Chrzciciela było „w całości nastawione na Chrystusa, podobnie jak Matki Jezusa, Maryi”. - Jan Chrzciciel był prekursorem, „głosem”, wysłanym, aby zapowiadać Słowo Wcielone. Dlatego wspomnienie jego narodzin oznacza w rzeczywistości uczczenie Chrystusa, wypełnienie obietnic wszystkich proroków, z których Chrzciciel był największy, powołany, aby „przygotować drogę” - zaznaczył Ojciec Święty.
Pozdrawiając Polaków, Benedykt XVI powiedział w naszym języku: - Serdecznie pozdrawiam wszystkich Polaków. Dziś wspominamy narodziny św. Jana Chrzciciela. Pan Jezus powiedział, że „między narodzonymi z niewiast nie powstał większy” od niego (por. Mt 11, 11). Jego wstawiennictwu polecam wszystkich, którzy za jego przykładem wprowadzają w świecie sprawiedliwość Królestwa Bożego. Niech Bóg wam błogosławi!

Reklama

Zmiany procedury wyboru papieża

Benedykt XVI uchylił postanowienie Jana Pawła II dotyczące wyboru papieża. W Watykanie ogłoszono 26 czerwca dokument w formie motu proprio, datowany na 11 czerwca, w którym Benedykt XVI powraca do tradycji nakazującej, że papieżem może zostać ten, kto w czasie konklawe otrzyma dwie trzecie głosów jego uczestników.
Jest to odejście od postanowienia Jana Pawła II, który w konstytucji apostolskiej „Universi Dominici Gregis” z 1996 r. przewidział możliwość, że gdy 33 głosowania, w których wymagana jest większość dwóch trzecich, nie przyniosą rezultatu, wystarczy zwykła większość. Dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej ks. Federico Lombardi uważa, że Benedykt XVI uchylił decyzję Jana Pawła II najprawdopodobniej dlatego, żeby wierni mieli pewność, że papież został wybrany przez znaczącą większość uczestników konklawe.

Nowy archiwista i bibliotekarz Kościoła

Ojciec Święty mianował nowym archiwistą i bibliotekarzem Świętego Kościoła Rzymskiego bp. Raffaele Farinę SDB, którego jednocześnie wyniósł do godności arcybiskupiej. Dotychczas był on prefektem Watykańskiej Biblioteki Apostolskiej. Jego miejsce zajął ks. prał. Cesare Pasini, dotychczasowy wiceprefekt Biblioteki Ambrozjańskiej w Mediolanie. Abp Raffaele Farina jest salezjaninem. Najdłużej pracował na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim. W 1997 r. Jan Paweł II mianował go prefektem Watykańskiej Biblioteki Apostolskiej.

Nowy przewodniczący Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego

Były szef dyplomacji watykańskiej kard. Jean-Louis Tauran został mianowany przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego. Wraz z tą nominacją urząd ten, który obecny Papież w 2006 r. połączył z Papieską Radą Kultury, odzyskuje swą samodzielność. 64-letni francuski kardynał kurialny piastował ostatnio urząd bibliotekarza i archiwisty Świętego Kościoła Rzymskiego. Kard. Jean-Louis Tauran urodził się 3 kwietnia 1943 r. w Bordeaux. Od 1975 r. pracuje w Watykanie.

Nowy przewodniczący Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu

Papież mianował abp. Claudio Marię Cellego nowym przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu. Uchodzi on za twórcę watykańskiego Internetu. Dotychczasowy szef Rady - amerykański hierarcha abp John Patrick Foley, który pełnił to stanowisko ponad 23 lata, został mianowany przez Papieża pełniącym obowiązki wielkiego mistrza Zakonu Rycerskiego Bożego Grobu w Jerozolimie. Dotychczasowy wielki mistrz tego zakonu - 85-letni kard. Carlo Furno złożył rezygnację ze względu na wiek.

Prezydent uhonorował pośmiertnie 25 osób Orderem Orła Białego

2018-11-11 17:00

dg / Warszawa (KAI)

Prezydent Andrzej Duda uhonorował dziś pośmiertnie 25 osób Orderem Orła Białego. Wśród nich są sługa Boży abp Antoni Baraniak, luterański biskup Juliusz Bursche i prawosławny kapłan Szymon Fedorońko, a także rabin Baruch Steinberg.

Jakub Szymczuk/KPRP

Prezydent w okolicznościowym przemówieniu powiedział, że jego inicjatywą skierowaną do kapituły orderu było, by właśnie w ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości uhonorować tych, „którzy na przestrzeni stulecia w wyjątkowy sposób przyczynili się Rzeczpospolitej, a tego odznaczenia nie dostali, chociaż się im należało. Ponad rok pracowaliśmy nad tym razem z kapitułą”.

– Czasem aż dziw brał, że ktoś tak wielki i tak słynny do tej pory Orderu Orła Białego nie dostał. Cieszę się, że Polska może ten brak uzupełnić, podkreślając rolę, jaką dany człowiek odegrał w budowaniu polskiego państwa – powiedział prezydent, wskazując na różne dziedziny, środowiska i narodowości, które reprezentują uhonorowani dziś orderem. – Wszyscy oni byli Polakami i nie mam wątpliwości, że są przyznane dla Polaków, bo tak się czuli – dodał zaznaczając, że każdy z nich był polskim patriotą.

Andrzej Duda po gratulacjach i podziękowaniach wyraził przekonanie, że mimo iż ordery przyznano pośmiertnie, „wierzę w to, że nasi odznaczeni patrzą na nas z góry i przyjmują ten moment z satysfakcją. Chciałbym, żeby wiedzieli, że Rzeczpospolita wciąż o nich pamięta i docenia to wielkie dzieło, które zrealizowali dla Polski”.

Order abp. Baraniaka odebrał jego siostrzeniec Zenon Łakomy, bpa Juliusza Bursche jego prawnuk, a ks. Szymona Fedorońko jego wnuczka.

W uroczystości udział wzięli kard. Kazimierz Nycz, abp Stanisław Gądecki i bp Artur Miziński, przedstawiciele innych denominacji chrześcijańskich i religii, przedstawiciele władz państwowych z premierem Mateuszem Morawieckim, członkami rządu i parlamentarzystami, prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska.

Lista uhonorowanych w kolejności alfabetycznej:

Stefan Banach, jeden z najwybitniejszych matematyków XX wieku, światowej sławy autor oryginalnych rozwiązań, twierdzeń i prawideł, twórca oraz lider, wraz z Hugonem Steinhausem, lwowskiej szkoły matematycznej.

Abp Antoni Baraniak SDB, sekretarz i kapelan prymasów Polski Augusta Hlonda i Stefana Wyszyńskiego, biskup pomocniczy gnieźnieński, a następnie arcybiskup metropolita poznański, sługa Boży Kościoła katolickiego.

Bp Juliusz Bursche, biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, działacz niepodległościowy, członek Rady Stanu Królestwa Polskiego, więziony i torturowany przez hitlerowców, gorliwy patriota i męczennik II wojny światowej.

Ignacy Daszyński, polityk, działacz społeczny i niepodległościowy, premier Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej (tzw. rządu lubelskiego), Marszałek Sejmu w latach 1928-1930.

Roman Dmowski, jeden z czołowych działaczy niepodległościowych, polityk, dyplomata, publicysta, współzałożyciel, przywódca i główny twórca programu polskiego ruchu narodowego.

Ks. Szymon Fedorońko, duchowny prawosławny, naczelny kapelan wyznania prawosławnego Wojska Polskiego, zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD w Katyniu.

Halina Konopacka, lekkoatletka, pierwsza polska złota medalistka olimpijska, działaczka sportowa, malarka, poetka i dziennikarka, bohaterka akcji ratowania złota ze skarbca Banku Polskiego.

Hilary Koprowski, lekarz, wirusolog i immunolog, twórca szczepionki przeciwko wirusowi polio wywołującemu chorobę Heinego-Medina.

Janusz Korczak (Henryk Goldszmit), pisarz, pedagog, lekarz, publicysta, działacz społeczny, wielki orędownik praw dziecka, ofiara Holocaustu.

Wojciech Kossak, jeden z najbardziej znanych, cenionych i płodnych malarzy polskich, czołowy reprezentant nurtu historycznego i batalistycznego, major kawalerii Wojska Polskiego.

Zofia Kossak-Szczucka, wybitna powieściopisarka, organizatorka pomocy Żydom w okupowanej przez Niemcy Polsce, uczestniczka powstania warszawskiego.

Leon Kryczyński (Mirza Najman), prawnik, historyk, działacz społeczny, wybitny przedstawiciel społeczności Tatarów w Polsce.

Kornel Makuszyński, prozaik, poeta, felietonista, krytyk teatralny i publicysta, jeden z najpoczytniejszych pisarzy okresu międzywojnia.

Olga Drahonowska-Małkowska, współtwórczyni i jedna z najbardziej zasłużonych działaczek polskiej gałęzi ruchu skautowego.

Andrzej Małkowski, działacz niepodległościowy, jeden z głównych twórców i teoretyków harcerstwa.

Stanisław Mierzwa, adwokat i działacz ruchu ludowego, jeden ze skazanych w procesie szesnastu przywódców Polskiego Państwa Podziemnego.

Jędrzej Moraczewski, polityk, działacz niepodległościowy, żołnierz Pierwszej Brygady Legionów Polskich, premier i minister w rządzie II RP.

Leon Petrażycki, wybitny prawoznawca, socjolog prawa, filozof i działacz polityczny.

Maciej Rataj, filolog klasyczny, polityk, działacz społeczny i niepodległościowy, Marszałek Sejmu, pełniący obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej.

Władysław Stanisław Reymont, jeden z najwybitniejszych i najpoczytniejszych prozaików polskich, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, społecznik i działacz patriotyczny.

Maria Skłodowska-Curie, wybitna polska uczona, dwukrotna laureatka Nagrody Nobla, fundatorka Instytutu Radowego w Warszawie.

Stanisław Sosabowski, działacz niepodległościowy, pułkownik dyplomowany Wojska Polskiego, a następnie generał brygady Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, organizator i dowódca 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej – pierwszego oddziału tego typu w dziejach polskiego oręża.

Baruch Steinberg, naczelny rabin Wojska Polskiego, zamordowany przez NKWD w Katyniu.

Karol Szymanowski, wybitny kompozytor, pianista i pedagog, rektor Konserwatorium Muzycznego w Warszawie (obecnie Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina), odznaczony Wielką Wstęgą Orderu Odrodzenia Polski.

Stefan Żeromski, pisarz, publicysta, dramaturg, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli Młodej Polski, nazywany „sumieniem narodu” i „sumieniem polskiej literatury”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Papież pragnie jedności w ruchu charyzmatycznym

2018-11-12 17:24

vaticannews.va / Watykan (KAI)

To sam papież Franciszek pragnie większej jedności w katolickim ruchu charyzmatycznym. Stąd powołanie przy Stolicy Apostolskiej instytucji CHARIS, która zastąpi istniejące dotąd dwa różne międzynarodowe organizmy koordynacyjne – powiedział ks. Miguel Delgado Galindo, który w watykańskiej Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia jest odpowiedzialny za ruchy i wspólnoty kościelne.

BOŻENA SZTAJNER

Podkreśla on, że ta zjednoczeniowa tendencja w Odnowie w Duchu Świętym wynika również z samego rozumienia charyzmatu. Z założenia jest darem przeznaczonym dla całego Kościoła – mówi ks. Delgado.

- CHARIS ma służyć bardzo zróżnicowanej rzeczywistości Odnowy w Duchu Świętym. Bo istnieją w niej stowarzyszenia wiernych świeckich, szkoły ewangelizacji, grupy modlitewne… Ta różnorodność jest bardzo duża i stąd potrzeba specyficznej posługi ze strony Kościoła, na przykład na polu formacji. W tym względzie wkład tego nowego organizmu CHARIS będzie bardzo ważny. Chociaż i do tej pory już coś takiego robiono – powiedział Radiu Watykańskiemu ks. Delgado. – A zatem jest to narzędzie innowacyjne, ale nie całkiem nowe. Ta instytucja powołana z inicjatywy Papieża ma służyć przede wszystkim zjednoczeniu, zgodnie z tym, o co apelował Franciszek w ubiegłym roku podczas spotkania z Odnową Charyzmatyczną w Rzymie na Circo Massimo: niech nastanie jedność w tej zróżnicowanej rzeczywistości charyzmatycznej.

CHARIS zastąpi dwie dotychczas istniejące instytucje: International Catholic Charismatic Renewal Service i Catholic Fraternity of Charismatic Covenant Communities and Fellowships. 8 grudnia mają zostać zatwierdzone jej statuty na okres próbny. Wejdą one w życie w uroczystość Zesłania Ducha Świętego 9 czerwca 2019 r. i wówczas obie wspomniane instytucje przestaną istnieć. CHARIS obejmie więc wszystkie formy Odnowy w Duchu Świętym. Nie będzie jednak ich organem władzy. Każda forma Odnowy pozostanie pod jurysdykcją kościelną, jakiej dotychczas podlega i z zachowaniem własnej tożsamości. Będzie mogła natomiast swobodnie korzystać z pomocy CHARIS w pełnieniu swojej misji.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jestem od poczęcia

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem