Reklama

Z Watykanu


Niedziela Ogólnopolska 27/2007, str. 6

Grzegorz Gałązka

2000. rocznica urodzin apostoła narodów

Rok św. Pawła

Rok św. Pawła, który będzie obchodzony od 29 czerwca 2008 r. do 29 czerwca 2009 r., ogłosił Benedykt XVI podczas uroczystych Nieszporów w wigilię uroczystości Świętych Piotra i Pawła, patronów Rzymu. Miejscem tych obchodów będzie w pierwszym rzędzie Bazylika św. Pawła za Murami, gdzie spoczywają jego doczesne szczątki.
W homilii podczas nabożeństwa odprawianego w tej właśnie świątyni Ojciec Święty szczególnie serdecznie powitał delegację Patriarchatu Ekumenicznego w Konstantynopolu, w osobach metropolitów Emanuela i Genadiosa, reprezentujących Bartłomieja I. - Bazylika ta, która była świadkiem wydarzeń o głębokiej wymowie ekumenicznej, przypomina nam, jak ważne jest, by modlić się razem, prosząc o dar jedności, tej jedności, której Piotr i Paweł poświęcili swe życie aż po najwyższą daninę krwi - dodał Papież.
Benedykt XVI przypomniał, co sam Apostoł Narodów pisał o sobie w swoich Listach, m.in. to, że nie był wybitnym mówcą. Stwierdził, że jego nadzwyczajnych osiągnięć apostolskich nie można zatem „przypisać błyskotliwej retoryce czy wyrafinowanej strategii apologetycznej i misyjnej”. - Sukces jego apostolatu zależy przede wszystkim od osobistego zaangażowania się w głoszenie Ewangelii z całkowitym oddaniem Chrystusowi; oddaniem, które nie lękało się niebezpieczeństw, trudności ani prześladowań: „Ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Jezusie Chrystusie, Panu naszym” - wskazał Ojciec Święty.
Na zakończenie Benedykt XVI ogłosił Rok św. Pawła, z okazji 2000. rocznicy jego narodzin, przez historyków datowanych między 7 a 10 r. po Chrystusie. Głównym miejscem obchodów będzie Rzym. W programie znajdzie się wiele wydarzeń liturgicznych, kulturalnych i ekumenicznych, jak również inicjatywy o charakterze duszpasterskim i społecznym, dla których inspiracją jest duch św. Pawła.

Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła

51 metropolitów otrzymało paliusze

Benedykt XVI wręczył 29 czerwca paliusze 51 nowym metropolitom. Ceremonia przekazania „znaku więzi z Następcą św. Piotra” odbyła się w uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła podczas Mszy św. w Bazylice Watykańskiej. Wśród hierarchów było dwóch Polaków: nowy metropolita warszawski abp Kazimierz Nycz oraz metropolita białostocki abp Edward Ozorowski. Paliusze otrzymali również: abp Angelo Bagnasco z Genui - przewodniczący Episkopatu Włoch; abp Oswald Gracias z Bombaju, abp Paul Cremona z Malty, Thomas Christopher Collins z Toronto, abp Guillermo Garcia Ibanez z Santiago de Cuba, Odilo Pedro Scherer z São Paulo oraz abp Buti Joseph Tlhagale z Johannesburga.
Paliusz wręczany przez papieża 29 czerwca, w uroczystość Apostołów Piotra i Pawła, jest oznaką władzy mianowanych w ciągu minionego roku arcybiskupów metropolitów.

Modlitwa „Anioł Pański”

Największy z proroków

Największym z proroków był św. Jan Chrzciciel - przypomniał Benedykt XVI podczas modlitwy „Anioł Pański” w Watykanie w niedzielę 24 czerwca. Papież nawiązał do obchodzonej tego dnia uroczystości Narodzenia św. Jana Chrzciciela.
Przypomniał, że życie św. Jana Chrzciciela było „w całości nastawione na Chrystusa, podobnie jak Matki Jezusa, Maryi”. - Jan Chrzciciel był prekursorem, „głosem”, wysłanym, aby zapowiadać Słowo Wcielone. Dlatego wspomnienie jego narodzin oznacza w rzeczywistości uczczenie Chrystusa, wypełnienie obietnic wszystkich proroków, z których Chrzciciel był największy, powołany, aby „przygotować drogę” - zaznaczył Ojciec Święty.
Pozdrawiając Polaków, Benedykt XVI powiedział w naszym języku: - Serdecznie pozdrawiam wszystkich Polaków. Dziś wspominamy narodziny św. Jana Chrzciciela. Pan Jezus powiedział, że „między narodzonymi z niewiast nie powstał większy” od niego (por. Mt 11, 11). Jego wstawiennictwu polecam wszystkich, którzy za jego przykładem wprowadzają w świecie sprawiedliwość Królestwa Bożego. Niech Bóg wam błogosławi!

Reklama

Zmiany procedury wyboru papieża

Benedykt XVI uchylił postanowienie Jana Pawła II dotyczące wyboru papieża. W Watykanie ogłoszono 26 czerwca dokument w formie motu proprio, datowany na 11 czerwca, w którym Benedykt XVI powraca do tradycji nakazującej, że papieżem może zostać ten, kto w czasie konklawe otrzyma dwie trzecie głosów jego uczestników.
Jest to odejście od postanowienia Jana Pawła II, który w konstytucji apostolskiej „Universi Dominici Gregis” z 1996 r. przewidział możliwość, że gdy 33 głosowania, w których wymagana jest większość dwóch trzecich, nie przyniosą rezultatu, wystarczy zwykła większość. Dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej ks. Federico Lombardi uważa, że Benedykt XVI uchylił decyzję Jana Pawła II najprawdopodobniej dlatego, żeby wierni mieli pewność, że papież został wybrany przez znaczącą większość uczestników konklawe.

Nowy archiwista i bibliotekarz Kościoła

Ojciec Święty mianował nowym archiwistą i bibliotekarzem Świętego Kościoła Rzymskiego bp. Raffaele Farinę SDB, którego jednocześnie wyniósł do godności arcybiskupiej. Dotychczas był on prefektem Watykańskiej Biblioteki Apostolskiej. Jego miejsce zajął ks. prał. Cesare Pasini, dotychczasowy wiceprefekt Biblioteki Ambrozjańskiej w Mediolanie. Abp Raffaele Farina jest salezjaninem. Najdłużej pracował na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim. W 1997 r. Jan Paweł II mianował go prefektem Watykańskiej Biblioteki Apostolskiej.

Nowy przewodniczący Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego

Były szef dyplomacji watykańskiej kard. Jean-Louis Tauran został mianowany przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego. Wraz z tą nominacją urząd ten, który obecny Papież w 2006 r. połączył z Papieską Radą Kultury, odzyskuje swą samodzielność. 64-letni francuski kardynał kurialny piastował ostatnio urząd bibliotekarza i archiwisty Świętego Kościoła Rzymskiego. Kard. Jean-Louis Tauran urodził się 3 kwietnia 1943 r. w Bordeaux. Od 1975 r. pracuje w Watykanie.

Nowy przewodniczący Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu

Papież mianował abp. Claudio Marię Cellego nowym przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu. Uchodzi on za twórcę watykańskiego Internetu. Dotychczasowy szef Rady - amerykański hierarcha abp John Patrick Foley, który pełnił to stanowisko ponad 23 lata, został mianowany przez Papieża pełniącym obowiązki wielkiego mistrza Zakonu Rycerskiego Bożego Grobu w Jerozolimie. Dotychczasowy wielki mistrz tego zakonu - 85-letni kard. Carlo Furno złożył rezygnację ze względu na wiek.

Zielona Góra: Uroczystości odpustowe ku czci św. Józefa

2019-03-19 23:01

Kamil Krasowski

Obraz św. Józefa z sanktuarium w Kaliszu przybył dzisiaj do parafii św. Józefa w Zielonej Górze. Uroczystej Mszy św. odpustowej w kościele parafialnym przewodniczył biskup senior diecezji kaliskiej Stanisław Napierała.

Karolina Krasowska
Obraz przybył do zielonogórskiej parafii św. Józefa

Uroczystości w kościele św. Józefa w Zielonej Górze rozpoczęły się od ceremonii powitania obrazu, który przybył do naszej diecezji z sanktuarium w Kaliszu. Obraz powitali parafianie - małżeństwo Aleksandry i Mikołaja Skalskich. - W ten uroczysty dzień naszego święta parafialnego stajemy przed Tobą, Boże wraz z naszym patronem św. Józefem. I z tym większą radością i wdzięcznością, że jest tu z nami obraz z Narodowego Sanktuarium św. Józefa Kaliskiego. Dziękujemy, że dałeś nam ten szczególny czas łaski i mocno wierzymy, że w tym czasie będziemy mogli wyjednać łaski dla naszych rodzin, parafii i wszystkich, którzy tu przyszli - mówił Mikołaj Skalski, witając obraz. - Święty Józefie, bądź naszym przewodnikiem na trudnych i krętych ścieżkach życia, prowadź nas prostą drogą do Jezusa i Maryi. Uproś nam łaskę czystej, bezinteresownej miłości do wszystkich, których spotykamy na naszych życiowych drogach, abyśmy zapatrzeni w przykład Twojego świętego życia starali się być szlachetni, prawi i zdolni do poświęceń.

Zobacz zdjęcia: Peregrynacja obrazu św. Józefa w Zielonej Górze. Uroczystości odpustowe ku czci św. Józefa Oblubieńca

Powitania obrazu dokonał także gospodarz wspólnoty ks. kan. Leszek Kazimierczak, proboszcz parafii św. Józefa w Zielonej Górze.

Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił bp Stanisław Napierała, biskup senior diecezji kaliskiej, który opowiedział uczestnikom Liturgii o motywach powstania obrazu św. Józefa Kaliskiego, jego peregrynacji po diecezjach w Polsce i o znaczeniu tego, co autor umieścił na płótnie.

Posłuchaj homilii bp. Stanisława Napierały

Po zakończonej Eucharystii odbył się blok ewangelizacyjno-modlitewny dla mężczyzn i młodzieńców pt. "Milczeć. Walczyć. Kochać". Drugiego dnia peregrynacji 20 marca będzie można nawiedzać obraz w kościele w godzinach od 8 do 15. Po Koronce do Bożego Miłosierdzia odbędzie się jego pożegnanie. Obraz uda się do kolejnej parafii - św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Rejs Niepodległości: podsumowanie w Londynie

2019-03-20 17:36

mm (KAI) / Londyn

Dar Młodzieży w Rejsie Niepodległości opuścił ostatni port – Londyn. Polski żaglowiec tym razem cumował na Tamizie. Zainteresowanie Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii było ogromne. Choć na statek trzeba było docierać wyczarterowaną taksówką motorową, z młodymi żeglarzami spotkało się prawie 2000 osób: Polaków i Brytyjczyków.

YouTube.com
Dar Młodzieży

- Młodzi polscy żeglarze z wielką pasją opowiadali gościom o tym, jak Rejs Niepodległości zmienił ich życie i jak rozbudził w nich patriotyczne postawy. Także Polacy od wielu lat mieszkający w Londynie byli poruszeni - mówi Monika Mostowska, wiceprezes Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti.pl. Elżbieta Suzin, przedstawicielka Polonii, wręczyła kapitanowi Daru Młodzieży, Rafałowi Szymańskiemu rodzinną pamiątkę, ręcznie wykonane serce z polskim orłem oraz rycinę starego Londynu ze statkami na Tamizie. 18 marca ambasador RP w Londynie, Arkady Rzegocki, odebrał od Polaków egzemplarze książki „Raport Pileckiego” wydane w języku polskim i angielskim przez Wydawnictwo Apostolicum i Fundację Gdzie. - To niezwykła koincydencja, gdyż dokładnie 78 lat temu, 18 marca 1941 r. pierwszy meldunek Pileckiego z Auschwitz, opisujący warunki panujące w obozie, dotarł do Londynu – mówi ks. Grzegorz Radzikowski, redaktor naczelny Apostolicum.

W czasie Rejsu Niepodległości jego uczestnicy mieli okazję promować Polskę w 23 portach. Rejs zorganizowany z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości był także okazją do spotkań z nieformalnymi ambasadorami Polski, jakimi są polscy misjonarze. Spotkania z lokalną młodzieżą i podopiecznymi polskich misjonarzy miały miejsce w Senegalu, RPA, na Mauritiusie, w Dżakarcie i w Hongkongu. Efektem tych spotkań były akcje pomocowe zorganizowane na rzecz placówek misyjnych, m. in. udział uczestników Rejsu Niepodległości w charytatywnym odcinku telewizyjnej „Familiady”, zbiórka na rzecz poszkodowanych podczas trzęsienia ziemi w Indonezji oraz zaproszenie na Światowe Dni Młodzieży do Panamy dwóch osób z Senegalu.

Uczestnikom Rejsu Niepodległości nieustannie towarzyszyli kapelani, głównie księża pallotyni. Na pokładzie Daru Młodzieży, który w Boże Narodzenie cumował w Los Angeles odbyła się Pasterka, a Wielki Post rozpoczęto uroczystą Mszą Święta z posypaniem głów popiołem w Ponta Delgada na Azorach. Podczas liturgii na statku w Londynie, ks. Waldemar Pawelec, obecny kapelan Rejsu mówił w homilii: „kto spotkał Chrystusa, zapomina o sobie”.

Ks. Jerzy Limanówka, prezes Fundacji Salvatti.pl podkreśla, że dla uczestników Rejsu podróż na pokładzie Daru Młodzieży była spotkaniem z Chrystusem. – Wielu z nich chce zaangażować się w działania misyjne Fundacji – przyznaje kapłan.

Już 28 marca Dar Młodzieży wpłynie do macierzystego portu w Gdyni.

Organizatorami Rejsu Niepodległości są: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Uniwersytet Morski w Gdyni oraz Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl.

Rejs Niepodległości wspierają finansowo: PKN ORLEN, Polska Fundacja Narodowa, Fundacja LOTOS, TAURON Polska Energia oraz KGHM Polska Miedź.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem