Reklama

Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Płotach

Zygmunt Piotr Cywiński
Edycja szczecińsko-kamieńska 43/2002

Dekanat: Resko
Siedziba: ul. Bohaterów Monte Cassino 12
Liczba wiernych: 6 112
Kapłani: proboszcz - ks. Krzysztof Antoń TChr i ks Marek Grygiel TChr, ks. Wiktor Szczęsny TChr (rezydent)
Siostry zakonne ze zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej: s. Czesława Szer (zakrystianka), s. Małgorzata Michalik (katechetka), s. Urszula Duda (katechetka)
Wspólnoty: Parafialny Zespół Caritas, ministranci (37 osób), lektorzy (14 osób), Róża Rodziców Ministrantów, Róże Różańcowe (6), Zespół Synodalny, schola dziecięca, schole młodzieżowe (2), młodzieżowy zespół muzyczny, dziecięca grupa modlitewna, chór parafialny
Czasopisma: "Msza Święta", "L´Osservatore Romano", "Apostolstwo Chorych", "Miłujcie się", "Niedziela" - 40 egzemplarzy

Pierwszy kościół katolicki powstał w Płotach w 1277 r. podczas lokacji miasta na prawie lubeckim i znajdował się na miejskim rynku. Ze względu na zły stan techniczny został rozebrany w 1904 r. Wtedy protestancka społeczność miasta dysponowała już kolejną budowlą sakralną zlokalizowaną w nowym miejscu. Jej budowę rozpoczęto 17 marca symbolicznym zagłębieniem łopaty w ziemię przez pastora Wetzela i położeniem kamienia węgielnego 8 czerwca 1902. Kapitał na budowę pochodził od zmarłego w 1895 r. patrona kościoła - hrabiego Karola von der Osten, który w testamencie zapisał na ten cel 120 tysięcy marek. Część ziemi na budowę przeznaczył patron z pałacu w Płotach Karol von Bismarck. Budowa posuwała się w imponującym tempie, przy ofiarnym zaangażowaniu wiernych, którzy przyczynili się do wyposażenia świątyni. Poświęcono ją już w listopadzie 1903 r.
Kościół z czerwonej cegły powstał w stylu neogotyckim na planie krzyża łacińskiego. Świątynia ma jedną nawę z transeptem (nawa poprzeczna) i boczne kaplice. Od zachodu przylega wieża na rzucie kwadratu, o trzech kondygnacjach, zwieńczona spiczastym ośmiobocznym hełmem o wysokości 50 m. Wyposażenie wnętrza jest neogotyckie, szczęśliwie zachowane nieomal w komplecie z czasów budowy. W ołtarzu głównym obraz przedstawiający Przemienienie Pańskie i postacie Mojżesza i Eliasza. W absydzie zachowane witraże wykonane w Kolonii.
W środkowym oknie fundowane przez patrona kościoła Karla Bismarcka przedstawienie Ukrzyżowania, pod nim Ofiary Abrahama. W oknie północnym przedstawienie Hołdu Trzech Króli, pod nim Ofiary Mojżesza, w oknie południowym Zmartwychwstania Pańskiego, a w części dolnej Jonasza uwolnionego z wnętrza wieloryba. Sceny w witrażach transeptu dotyczą św. Pawła głoszącego kazanie i czytania 95 tez Marcina Lutra, uzupełnione już współcześnie o bł. M. T. Ledóchowską i św. M. Kolbego. Na chórze organy 17-głosowe wykonane przez zakład Grüneberga ze Szczecina. Na wieży dzwony - jeden spiżowy XVIII-wieczny z rozebranego kościoła oraz dwa żelazne z 1910 r. Przy kościele nowa plebania zbudowana w latach 80.
Parafia w Płotach została erygowana kanonicznie 1 czerwca 1951 r. w kościele pw. Przemienienia Pańskiego, poświęconym 5 października 1945 r. Parafią administrowali następujący proboszczowie z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej: ks. Stanisław Rut (1945-46), ks. Feliks Kwilas (1946-57), ks. Wacław Perz (1957-58), ks. Stanisław Koszarek (1958-66), ks. Józef Kamiński (1966-70), ks. Stanisław Misiurek (1970-74), ks. Wiktor Szczęsny (1974-84), ks. Zdzisław Jędruszek (1984-92), ks. Zbigniew Kutnik (1992-98), ks. Krzysztof Rytwiński (1998-2001). Od 1 sierpnia 2001 r. proboszczem jest ks. Krzysztof Antoń TChr . Pracę duszpasterską po święceniach przyjętych z rąk bp. Zdzisława Fortuniaka rozpoczął w parafii Szczecin Zdroje, potem odpowiadał za referat powołań Zgromadzenia w Poznaniu, pracował w Rzymie przy Centralnym Ośrodku Duszpasterstwa Emigracji przy kościele polskim św. Stanisława Biskupa Męczennika na Bottege Oskure, jednocześnie studiując na Uniwersytecie Urbaniana duchowość misyjną. Po studiach w Poznaniu pełnił funkcje prefekta studiów i wicerektora Seminarium Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu.
Z jego przyjściem zaistniały w parafii nowe inicjatywy duszpasterskie. Pomysł wydawania Gazetki Parafialnej podchwyciła młodzież, redagując pismo pod kierunkiem studenta Marcina Makowieckiego. Wydawane w ilości 200 egzemplarzy rozprowadzane jest za symboliczną złotówkę. Pismo ma ambicję dotrzeć do parafian z najbardziej podstawowymi wiadomościami z życia parafii, aktualnymi tematami związanymi z okresami liturgicznymi, przybliżeniem sakramentów itp. Powstał także Parafialny Zespół Caritas liczący 27 osób, które organizują dla potrzebujących zbiórki produktów żywnościowych, ubrań i zabawek dla dzieci. Opieką duszpasterską objęty jest istniejący w Płotach półotwarty zakład karny dla ok. 170 osób.
Na terenie parafii jest jedno przedszkole, jedno gimnazjum, trzy szkoły podstawowe, Zespół Szkół Rolniczych, Liceum Techniczne, Technikum Żywienia, Liceum Ogólnokształcące. W szkołach tych katechezę prowadzi trzech księży, dwie siostry i jedna osoba świecka.
"Fenomenem tej parafii jest bardzo dobra współpraca z parafianami, począwszy od burmistrza, przez wszelkie instytucje, dyrekcje szkół, skończywszy na strażakach i policji - mówi Ksiądz Proboszcz. - Pracuję w Komisji Rady Miasta zajmującej się problematyką przeciwdziałania alkoholizmowi. Przypadło mi w udziale organizowanie obchodów 100-lecia kościoła. Rozpoczęliśmy je 8 czerwca br. uroczystością z udziałem wikariusza biskupiego ks. dr. Jacka Kordzikowskiego i księży reskiego dekanatu. Obchody te mają dwojaki wymiar - duchowy i zewnętrzny. Są okazją przyjrzenia się parafianom, dostrzeżenia ich potrzeb. Kościół został odmalowany, przeprowadzono generalny remont centralnego ogrzewania, położono nowe podłogi. Mimo bezrobocia w granicach 30 % ofiarność ludzi jest tu bardzo wielka - ocenia Ksiądz Proboszcz. Na każdą moją prośbę jest odpowiedź". W planie jest wydanie okolicznościowej publikacji, ukazującej 100-letnią historię kościoła i ponadpółwieczną pracę Towarzystwa Chrystusowców na placówce w Płotach. Ks. K. Antoń kładzie duży nacisk na pracę z dziećmi, młodzieżą i służbą liturgiczną. Zorganizował autokarowy wyjazd na Jasną Górę dla maturzystów i wycieczkę do Zakopanego dla lektorów. Przyjął chłopców przed I Komunią św. chcących zostać ministrantami na rok kandydacki, integruje ich w różny sposób, przy wsparciu licznej grupy zaangażowanych rodziców. Oglądam kartki świąteczne, bożonarodzeniowe żłóbki z Jezuskiem na sianku oraz wielkanocne palmy wykonane przez chłopców i ich rodziców, które sprzedawane są przed świętami, a dochód przeznacza się na wspólne przedsięwzięcia grupy ministranckiej. Należy mieć nadzieję, że przykład gorliwej pracy pociągnie tych chłopców ku naśladowaniu Chrystusa (w przeszłości z parafii w Płotach było siedem powołań męskich i pięć żeńskich).
Wspomnieć trzeba też o liczącym ponad 30 osób parafialnym chórze prowadzonym przez Marię Grudecką.
Do parafii należy 20 wiosek, najdalszą oddaloną o 20 km od kościoła parafialnego jest Sampólno. Teren ten obsługują cztery kościoły filialne znajdujące się w Bądkowie pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, w Gostyniu Łobeskim pw. Matki Bożej Różańcowej, w Siwkowicach pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w Taczałach pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika. W kościele w Płotach w niedziele Msze św. odprawiane są o godz.: 7.00, 9.00, Suma o 10.30, dla dzieci o 12.00 i młodzieżowa o godz. 19.00. Dodatkowo w sobotę o godz. 19.00 odprawiana jest Msza św. w Czarnym w zaadaptowanej świetlicy. W dzień powszedni Msza św. w Płotach sprawowana jest o godz. 7.00 i 18.00.

Panamska sesja zdjęciowa młodej pary z Trzebini

2019-01-17 21:41

Joanna Adamik/archidiecezja krakowska

Łukasz Muzyka/archidiecezja krakowska

Dziś Martyna i Jakub z Trzebini, którzy wstąpili w związek małżeński podczas dni w diecezjach w ramach ŚDM w Panamie, otrzymali niezwykły prezent od mieszkańców Monagrillo goszczących pielgrzymów z archidiecezji krakowskiej. Para, która poznała się, zakochała podczas ŚDM w Krakowie a właśnie przypieczętowała swoją miłość ślubem, wpisała się na trwałe w historię panamskiego miasta. Ślub był nadzywczaj uroczysty a na weselu bawili się razem krakowscy młodzi pielgrzymi i mieszkańcy gościnnej miejscowości. Nazajutrz młode małżeństwo dostało w prezencie od mieszkańców sesję zdjęciową w tradycyjnych weselnych strojach panamskich. Udało nam się zrobić pierwsze fotografie, które prezentujemy.

Zobacz zdjęcia: Panamska sesja zdjęciowa młodej pary
CZYTAJ DALEJ

Reklama

Z Krakowa do Panamy – historie uczestników

2019-01-18 10:33

eko / Kraków (KAI)

Pielgrzymi z Polski, w tym z archidiecezji krakowskiej, docierają już do Panamy. Są wśród nich wspólnoty parafialne, duszpasterstwa akademickie, kapłani oraz członkowie komitetu organizacyjnego ŚDM Kraków 2016. Młodzi, w których duch ŚDM był bardzo żywy od wydarzeń w Krakowie, nie wyobrażali sobie opuszczenia kolejnego spotkania z Ojcem Świętym.

Karolina Zając | Archidiecezja Krakowska

Panama w prezencie

Sylwester Gaik pracował w komitecie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w sekcji logistyki. Do jego zadań należały m.in. kontakty z poszczególnymi parafiami diecezji, w których przebywać mieli pielgrzymi. Dziś sam jest gościem jednej z panamskich parafii.

- Pamiętam, że kiedy spotkałem uczestników ŚDM, to wszelkie obawy dotyczące strony organizacyjnej uciekły. W powietrzu było gęsto od Ducha Świętego – wspomina Sylwester, który nie planował pielgrzymki do Panamy. Wyjazd otrzymał w urodzinowym prezencie, niecały miesiąc temu. - Moja reakcja na informację o wyjedzie to przede wszystkim szok – przyznaje. Jak sam twierdzi, od czasu ŚDM w Krakowie przyjmował rolę obserwatora, często zastanawiając się jak miewają się ludzie, którzy w Panamie robią to, co on robił w Polsce 2,5 roku wcześniej. - Nie myślałem o sobie jako o uczestniku mających nadejść wydarzeń. Cieszyłem się, że kiedyś mogłem współtworzyć takie dzieło, które dalej trwa w Kościele – podkreśla.

Sylwester dość szybko musiał nadrobić szczepienia i pakowanie, do których inni przygotowali się miesiącami. – Jestem wdzięczny Panu Bogu i ludziom za to, co mi ofiarowali i jakie świadectwo tym uczynkiem dali – wyznaje. Mimo szybkiego przebiegu wydarzeń wie, ze jedzie do Panamy z konkretnym calem. - Chcę przeżyć te Światowe Dni Młodzieży jako pielgrzym, bo bardzo chciałbym zobaczyć, jak to spotkanie wygląda nie „od kuchni". Mam także kilka swoich pytań czy kwestii, które chciałbym rozstrzygnąć. Bardzo chcę pomodlić się za wszystkich moich przyjaciół i znajomych, którzy są ze mną na co dzień, a dzięki którym w ogóle mogę być uczestnikiem bezpośrednim tego wydarzenia.

Podróż przedślubna

Anna Jungiewicz i Sebastian Regulski także silnie angażowali się w przygotowania w Krakowie. Sebastian działał na parafii, gdzie goszczono pielgrzymów z Francji, a Ania troszczyła się m.in. o rejestrację wolontariuszy. W maju staną na ślubnym kobiercu i zamiast dać się pokonać przedślubnej gorączce, są już w Kostaryce jako uczestnicy Dni w Diecezji przed ŚDM. - Z jednej strony wyjazd na ŚDM spowodował kumulację naszych zobowiązań organizacyjnych, a z drugiej strony ufamy, że pozwoli nam odpocząć i skupić się na tym, co ważne. Żeby w tym zabieganiu nie zapomnieć o tym, po co to wszystko. A przecież chodzi o miłość – relacjonuje Sebastian. Jego narzeczona przyznaje, że wyjazd był jej pomysłem: "Chciałam, żebyśmy tym razem oboje wyjechali na drugi koniec świata i doświadczyli różnorodności Kościoła, który mimo to jest jeden, w którym wszyscy są braćmi, dziećmi jednego Ojca". Oboje mają nadzieję, że temat ŚDM w Panamie: „Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego” będzie wskazówką na ich wspólną drogę życia. Jak sami twierdzą, chcą „być otwartymi na Boży plan na wzór Maryi”.

Kapłan – uczestnik

Ksiądz Marcin Filar z Rabki jest kapłanem zaledwie kilka miesięcy. Podczas ŚDM w Krakowie jako kleryk służył na sobotnim czuwaniu na Campus Misericordiae. Wspomina, że czuł się wyróżniony, będąc blisko Ojca Świętego podczas Koronki do Bożego Miłosierdzia i jednocześnie widząc z perspektywy ołtarza tłum zebrany na Brzegach. Sam nie wie, kiedy dokładnie zapadła jego decyzja o wyjeździe. W czasie przygotowań do Panamy był współodpowiedzialny za comiesięczne spotkania „Panamskiej 10”, a na co dzień posługuje w myślenickiej parafii. Większość jego obowiązków to duszpasterstwo młodzieżowe i katecheza młodzieży, ale jak sam podkreśla, „wiekiem wciąż jeszcze zalicza się do grona uczestników ŚDM”.

- Oczekuję spotkania Jezusa Chrystusa w doświadczeniu żywego Kościoła i pojedynczych ludzi, za których już się modlę – mówił kapłan przed wyjazdem. Podczas pierwszych dni pobytu w Ameryce Środkowej błogosławił sakrament małżeństwa Martyny i Jakuba - pary pielgrzymów z archidiecezji krakowskiej. - Dzielą nas tysiące kilometrów, kultura, język, mentalność... ale łączą chrzest i Ewangelia, które pokonują te wszystkie bariery. Ufam, że to będzie czas niezwykłych spotkań – wyraził swoje oczekiwania ks. Marcin, bo jak sam zauważa, „ciągle się uczy - od młodych, o młodych i dla młodych”. - Ufam, że ŚDM w Panamie to taki kolejny ważny krok, w którym Pan Bóg kształtuje mnie na duszpasterza – podsumowuje.

W Światowych Dniach Młodzieży w Panamie uczestniczyć będzie ponad 3 tysiące pielgrzymów z Polski. Najliczniejszą grupą są młodzi właśnie z archidiecezji krakowskiej. W spotkaniu z Papieżem Franciszkiem weźmie udział 602 przedstawicieli młodzieży z Krakowa i okolic.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Koncert kolęd 2019 300x300 nowy termin

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem