Reklama

Moje pismo Tęcza - 1/2 2019

Ingres i święcenia Bp. W. Meringa

Ks. Waldemar Karasiński i Barbara Sawic
Edycja włocławska 19/2003

26 kwietnia, w sobotę przed Niedzielą Miłosierdzia, w bazylice katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny odbyła się uroczystość przyjęcia sakry biskupiej przez biskupa elekta Wiesława Meringa. Tego samego dnia miał miejsce ingres do katedry włocławskiej. Na podniosłą ceremonię przybyli nuncjusz apostolski w Polsce - abp Józef Kowalczyk, arcybiskupi i biskupi z Polski i z zagranicy. Obecni byli przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, świata nauki, liczne duchowieństwo - także przedstawiciele Kościoła ewangelickiego.

O godz. 10.30 z domu biskupów włocławskich wyruszyła procesja do katedry. U wejścia do bazyliki, przy biciu dzwonów i śpiewie pieśni Ecce Sacerdos w wykonaniu chóru katedralnego, nastąpiło powitanie biskupa elekta Wiesława Meringa przez proboszcza parafii katedralnej, ks. prał. Stanisława Waszczyńskiego. Biskup Elekt ucałował relikwie Krzyża Świętego, po czym z procesją wszedł do wypełnionej wiernymi świątyni.
O godz. 11.00 rozpoczęła się Msza św. koncelebrowana, podczas której ks. dr Wiesław Mering przyjął święcenia biskupie. Głównym szafarzem święceń był abp J. Kowalczyk, a współszafarzami: abp Henryk Muszyński - metropolita gnieźnieński, abp Tadeusz Gocłowski - metropolita gdański, bp Jan Bernard Szlaga - biskup pelpliński, bp Bronisław Dembowski oraz arcybiskupi i biskupi koncelebrujący liturgię święceń.
Na początku wszystkich powitał bp B. Dembowski, szczególnie serdeczne słowa kierując do Biskupa Elekta - swojego następcy. Po liturgii Słowa rozpoczęła się liturgia święceń. Zgromadzeni w świątyni odśpiewali wraz z chórem hymn O Stworzycielu, Duchu, przyjdź. Następnie w imieniu Kościoła włocławskiego prośbę o udzielenie święceń biskupich wyraził ks. inf. Witold Bura, po czym ks. inf. Leonard Urbański odczytał bullę nominacyjną Stolicy Apostolskiej, powołującą ks. dr. Wiesława Meringa na urząd biskupa.
Homilię wygłosił Nuncjusz Apostolski. W pierwszej części abp J. Kowalczyk odczytał z Pontyfikału Rzymskiego zasadnicze treści dotyczące godności i obowiązków biskupich, w drugiej przypomniał życiorys Biskupa Elekta, zaznaczając, iż przejmuje on wielkie dziedzictwo Kościoła włocławskiego. W imieniu Ojca Świętego, Stolicy Apostolskiej i własnym złożył wyrazy uznania i podziękowania bp. B. Dembowskiemu za 11 lat pracy w diecezji włocławskiej i 50-letnią posługę kapłańską.
Po homilii Biskup Elekt wyraził gotowość pełnienia obowiązków biskupich, a następnie, gdy zgromadzeni śpiewali Litanię do Wszystkich Świętych, leżał krzyżem. Po odśpiewaniu Litanii nastąpiła zasadnicza część obrzędu. Główny konsekrator nałożył ręce na głowę Biskupa Elekta, udzielając mu święceń biskupich. Po nim ten sam gest uczynili współkonsekratorzy i pozostali księża biskupi. Od tej chwili diecezja włocławska miała już nowego biskupa. W dalszej części ceremonii na głowę bp. W. Meringa została nałożona księga Ewangelii i odmówiono modlitwę konsekracyjną. Potem ręce nowego Biskupa zostały namaszczone Krzyżmem Świętym. Wręczono mu księgę Pisma Świętego i pierścień biskupi. Następnie abp J. Kowalczyk nałożył Biskupowi włocławskiemu mitrę i wręczył pastorał, na znak przejęcia urzędu. Nowo konsekrowany Biskup został uroczyście wprowadzony na swoją katedrę.
Z kolei wyrazy czci i posłuszeństwa złożyli Ordynariuszowi włocławscy biskupi pomocniczy i duchowieństwo. Słowa przyrzeczenia w imieniu biskupów pomocniczych, konsultorów, Kapituły katedralnej i Kapituł kolegiackich w Uniejowie i Sieradzu, duchowieństwa, osób życia konsekrowanego i świeckich oraz instytucji diecezjalnych wyraził bp Roman Andrzejewski. Powitał nowego Pasterza słowami św. Augustyna: "Tyle ma ktoś Ducha Świętego, ile ma miłości do Kościoła", po czym przedstawił ogólny rys historyczny i dzisiaj diecezji włocławskiej. Nowy Biskup Ordynariusz przekazał znak pokoju przedstawicielom kapłanów diecezji włocławskiej.
Rozpoczęła się procesja z darami. Wśród radosnego śpiewu wypełniającego świątynię bp W. Mering przyjmował od wiernych dary ofiarne. Alumni i studenci złożyli chleb i wino oraz kosz kwiatów, górnicy z Kopalni Węgla Brunatnego w Koninie - kielich i patenę, rolnicy w strojach kujawskich - bochen chleba, przedstawiciele nauczycieli - książki o Gimnazjum i Liceum im. ks. Jana Długosza, a siostry zakonne - ornat, albę i bieliznę kielichową.
Dalszej części Liturgii przewodniczył nowy Pasterz diecezji. Do sprawowania Mszy św. został użyty kielich bp. Macieja Gołańczewskiego (1323-64). W czasie modlitwy eucharystycznej modlono się po raz pierwszy "za naszego biskupa Wiesława". Po Komunii św. został odśpiewany hymn Ciebie, Boga, wysławiamy. W tym czasie nowo wyświęcony Ksiądz Biskup, w asyście abp. H. Muszyńskiego i abp. T. Gocłowskiego, przeszedł główną nawą bazyliki i udzielił ludowi pierwszego błogosławieństwa.
Krótkie przemówienia okolicznościowe wygłosili abp H. Muszyński, bp J. B. Szlaga i rektor KUL - ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek. Na zakończenie przemówił biskup włocławski W. Mering. Była to mowa zawierająca słowa wdzięczności Bogu, podziękowanie Ojcu Świętemu i Nuncjuszowi Apostolskiemu w Polsce za zaufanie. Ksiądz Biskup obiecał uczynić wszystko, aby okazanego mu zaufania nie zawieść. "Kształt mojej kapłańskiej posługi zależał w decydującym stopniu od ludzi, których Bóg postawił na mej drodze życia" - mówił bp W. Mering. Wspomniał swych nieżyjących już Rodziców i Siostrę, kapłanów i katechetów. Podziękował zgromadzonym za obecność w tym ważnym, historycznym dniu i wszelkie przejawy życzliwości. Wyraził też prośbę, aby modlić się za jego osobę i posługę. Na koniec udzielił zebranym, a także całej diecezji pasterskiego błogosławieństwa.
Po Mszy św. bp W. Mering złożył wiązankę kwiatów pod pomnikiem Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego. Później liczne delegacje składały nowemu Biskupowi włocławskiemu życzenia i kwiaty. Było uroczyście i radośnie. Rozbrzmiewała muzyka w wykonaniu orkiestry dętej z Kopalni Węgla Brunatnego w Koninie i pieśni śpiewane przez członków Neokatechumenatu z Konina.
Diecezja włocławska z radością wita nowego Pasterza. Pod jego przewodnictwem pragnie kontynuować wiekowe tradycje Kościoła włocławskiego, dumnego ze świętych i błogosławionych tej ziemi. Kościoła, który wydał męczenników. Niech Matka Boża i święci patroni orędują w niebie za diecezją włocławską, za jej dobrą przyszłością, ku której drogami wiary prowadzić będzie lud naszej ziemi bp Wiesław Mering - 85. pasterz Kościoła włocławskiego. Wspierajmy go modlitwą.

ŚDM w Panamie: dziś Polskie Spotkanie Narodowe

2019-01-23 16:39

pb (KAI Panama) / Panama

Dziś wieczorem (czasu panamskiego) polscy uczestnicy Światowych Dni Młodzieży w Panamie zgromadzą się na Polskim Spotkaniu Narodowym. Odbędzie się ono na placu przy centrum handlowym Albrook Mall, gdzie w 1983 r. Mszę św. odprawił św. Jana Paweł II.

Piotr Drzewiecki/Niedziela

Jak informuje Krajowe Biuro Organizacyjne ŚDM, Mszy św. będzie przewodniczył Prymas Polski abp Wojciech Polak, a homilię wygłosi bp Marek Solarczyk, przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Młodzieży. Uczestnicy liturgii będą modlić się w intencji polskiej młodzieży, dziękując za czas przygotowań do ŚDM w Panamie oraz prosić o owoce tego spotkania.

Msza św. rozpocznie się o godzinie 18.00 (o północy czas u polskiego). Po Eucharystii odbędzie się koncert, w czasie którego wystąpią polscy artyści: Olga Szomańska, Darek Malejonek, Marcin Wyrostek, Marcin Januszkiewicz oraz Siewcy Lednicy, a także gość specjalny z USA – Stan Fortuna.

Spotkanie jest otwarte dla wszystkich chętnych. Msza św. będzie sprawowana po polsku, koncert zaś będzie prowadzony w trzech językach - polskim, hiszpańskim i angielskim.

Spotkanie zostało przygotowane przez Krajowe Biuro Organizacyjne Światowych Dni Młodzieży oraz Organizatorów Rejsu Niepodległości.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Moje pismo Tęcza - 1/2 2019

Papież przybył do Panamy

2019-01-24 00:31

kg (KAI) / Miasto Panama

Na ponad kwadrans przed oficjalnym zaplanowanym przybyciem - ok. godz. 22.15 czasu polskiego - na płycie lotniska międzynarodowego Tocumen koło Miasta Panamy wylądował samolot Az4000 włoskich linii lotniczych Alitalia z Franciszkiem na pokładzie. Tym samym Ojciec Święty rozpoczął swą 26. podróż zagraniczną, w czasie której będzie przebywał w Panamie, przewodnicząc tam centralnym obchodom 34. Światowych Dni Młodzieży (ŚDM). Jego pobyt w tym niewielkim kraju, łączącym Amerykę Środkową z Południową, potrwa do 27 bm.

Panama 2019/flickr.com

Zanim jeszcze samolot papieski wylądował, na lotnisku panowała odświętna, radosna, a zarazem podniosła atmosfera. Na zaimprowizowanej scenie zespół artystów w strojach narodowych wykonywał tańce ludowe, śpiewano piosenki nawiązujące do rozpoczętych wczoraj ŚDM. Na Dostojnego Gościa oczekiwali na płycie lotniska przedstawiciele najwyższych władz państwowych z prezydentem kraju Juanem Carlosem Varelą i jego małżonką na czele oraz wszyscy biskupi miejscowi, wśród nich kard. José Luis Lacunza i arcybiskup stolicy - José Domingo Ulloa. Obecny był także nuncjusz apostolski w Panamie abp Mirosław Adamczyk.

Wychodzącego z maszyny papieża powitało ok. 2 tys. mieszkańców tego kraju, klaszczących, wznoszących okrzyki ku jego czci oraz machających chorągiewkami watykańskimi i swego kraju. Gdy Ojciec Święty stanął na ziemi panamskiej, podeszło do niego kilkoro dzieci z kwiatami, Franciszek je serdecznie uściskał i ucałował. Następnie powitał go prezydent z małżonką, po czym cała trójka przeszła po czerwonym dywanie do niewielkiego pawilonu i tam wysłuchali hymnów Watykanu i Panamy. Potem szef państwa przedstawił papieżowi członków swego rządu, po czym przywitali się z nim miejscowi biskupi. Na zakończenie tej części do prezydenta i Pierwszej Damy podeszli pozostali członkowie świty papieskiej.

Po wyjściu z pawilonu Ojciec Święty przywitał się z biskupami z innych krajów tego regionu, przeszedł się wzdłuż barierek, pozdrawiając stojących tam ludzi. W pewnej chwili prezydent Varela wziął na ręce małe dziecko, które trzymał ktoś w tłumie i podał papieżowi, które je pobłogosławił.

Na zakończenie Franciszek wsiadł do samochodu i w eskorcie honorowej odjechał do nuncjatury apostolskiej w stolicy kraju, która będzie jego rezydencją przez cały czas pobytu w tym kraju.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem