Reklama

Ingres i święcenia Bp. W. Meringa

Ks. Waldemar Karasiński i Barbara Sawic
Edycja włocławska 19/2003

26 kwietnia, w sobotę przed Niedzielą Miłosierdzia, w bazylice katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny odbyła się uroczystość przyjęcia sakry biskupiej przez biskupa elekta Wiesława Meringa. Tego samego dnia miał miejsce ingres do katedry włocławskiej. Na podniosłą ceremonię przybyli nuncjusz apostolski w Polsce - abp Józef Kowalczyk, arcybiskupi i biskupi z Polski i z zagranicy. Obecni byli przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, świata nauki, liczne duchowieństwo - także przedstawiciele Kościoła ewangelickiego.

O godz. 10.30 z domu biskupów włocławskich wyruszyła procesja do katedry. U wejścia do bazyliki, przy biciu dzwonów i śpiewie pieśni Ecce Sacerdos w wykonaniu chóru katedralnego, nastąpiło powitanie biskupa elekta Wiesława Meringa przez proboszcza parafii katedralnej, ks. prał. Stanisława Waszczyńskiego. Biskup Elekt ucałował relikwie Krzyża Świętego, po czym z procesją wszedł do wypełnionej wiernymi świątyni.
O godz. 11.00 rozpoczęła się Msza św. koncelebrowana, podczas której ks. dr Wiesław Mering przyjął święcenia biskupie. Głównym szafarzem święceń był abp J. Kowalczyk, a współszafarzami: abp Henryk Muszyński - metropolita gnieźnieński, abp Tadeusz Gocłowski - metropolita gdański, bp Jan Bernard Szlaga - biskup pelpliński, bp Bronisław Dembowski oraz arcybiskupi i biskupi koncelebrujący liturgię święceń.
Na początku wszystkich powitał bp B. Dembowski, szczególnie serdeczne słowa kierując do Biskupa Elekta - swojego następcy. Po liturgii Słowa rozpoczęła się liturgia święceń. Zgromadzeni w świątyni odśpiewali wraz z chórem hymn O Stworzycielu, Duchu, przyjdź. Następnie w imieniu Kościoła włocławskiego prośbę o udzielenie święceń biskupich wyraził ks. inf. Witold Bura, po czym ks. inf. Leonard Urbański odczytał bullę nominacyjną Stolicy Apostolskiej, powołującą ks. dr. Wiesława Meringa na urząd biskupa.
Homilię wygłosił Nuncjusz Apostolski. W pierwszej części abp J. Kowalczyk odczytał z Pontyfikału Rzymskiego zasadnicze treści dotyczące godności i obowiązków biskupich, w drugiej przypomniał życiorys Biskupa Elekta, zaznaczając, iż przejmuje on wielkie dziedzictwo Kościoła włocławskiego. W imieniu Ojca Świętego, Stolicy Apostolskiej i własnym złożył wyrazy uznania i podziękowania bp. B. Dembowskiemu za 11 lat pracy w diecezji włocławskiej i 50-letnią posługę kapłańską.
Po homilii Biskup Elekt wyraził gotowość pełnienia obowiązków biskupich, a następnie, gdy zgromadzeni śpiewali Litanię do Wszystkich Świętych, leżał krzyżem. Po odśpiewaniu Litanii nastąpiła zasadnicza część obrzędu. Główny konsekrator nałożył ręce na głowę Biskupa Elekta, udzielając mu święceń biskupich. Po nim ten sam gest uczynili współkonsekratorzy i pozostali księża biskupi. Od tej chwili diecezja włocławska miała już nowego biskupa. W dalszej części ceremonii na głowę bp. W. Meringa została nałożona księga Ewangelii i odmówiono modlitwę konsekracyjną. Potem ręce nowego Biskupa zostały namaszczone Krzyżmem Świętym. Wręczono mu księgę Pisma Świętego i pierścień biskupi. Następnie abp J. Kowalczyk nałożył Biskupowi włocławskiemu mitrę i wręczył pastorał, na znak przejęcia urzędu. Nowo konsekrowany Biskup został uroczyście wprowadzony na swoją katedrę.
Z kolei wyrazy czci i posłuszeństwa złożyli Ordynariuszowi włocławscy biskupi pomocniczy i duchowieństwo. Słowa przyrzeczenia w imieniu biskupów pomocniczych, konsultorów, Kapituły katedralnej i Kapituł kolegiackich w Uniejowie i Sieradzu, duchowieństwa, osób życia konsekrowanego i świeckich oraz instytucji diecezjalnych wyraził bp Roman Andrzejewski. Powitał nowego Pasterza słowami św. Augustyna: "Tyle ma ktoś Ducha Świętego, ile ma miłości do Kościoła", po czym przedstawił ogólny rys historyczny i dzisiaj diecezji włocławskiej. Nowy Biskup Ordynariusz przekazał znak pokoju przedstawicielom kapłanów diecezji włocławskiej.
Rozpoczęła się procesja z darami. Wśród radosnego śpiewu wypełniającego świątynię bp W. Mering przyjmował od wiernych dary ofiarne. Alumni i studenci złożyli chleb i wino oraz kosz kwiatów, górnicy z Kopalni Węgla Brunatnego w Koninie - kielich i patenę, rolnicy w strojach kujawskich - bochen chleba, przedstawiciele nauczycieli - książki o Gimnazjum i Liceum im. ks. Jana Długosza, a siostry zakonne - ornat, albę i bieliznę kielichową.
Dalszej części Liturgii przewodniczył nowy Pasterz diecezji. Do sprawowania Mszy św. został użyty kielich bp. Macieja Gołańczewskiego (1323-64). W czasie modlitwy eucharystycznej modlono się po raz pierwszy "za naszego biskupa Wiesława". Po Komunii św. został odśpiewany hymn Ciebie, Boga, wysławiamy. W tym czasie nowo wyświęcony Ksiądz Biskup, w asyście abp. H. Muszyńskiego i abp. T. Gocłowskiego, przeszedł główną nawą bazyliki i udzielił ludowi pierwszego błogosławieństwa.
Krótkie przemówienia okolicznościowe wygłosili abp H. Muszyński, bp J. B. Szlaga i rektor KUL - ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek. Na zakończenie przemówił biskup włocławski W. Mering. Była to mowa zawierająca słowa wdzięczności Bogu, podziękowanie Ojcu Świętemu i Nuncjuszowi Apostolskiemu w Polsce za zaufanie. Ksiądz Biskup obiecał uczynić wszystko, aby okazanego mu zaufania nie zawieść. "Kształt mojej kapłańskiej posługi zależał w decydującym stopniu od ludzi, których Bóg postawił na mej drodze życia" - mówił bp W. Mering. Wspomniał swych nieżyjących już Rodziców i Siostrę, kapłanów i katechetów. Podziękował zgromadzonym za obecność w tym ważnym, historycznym dniu i wszelkie przejawy życzliwości. Wyraził też prośbę, aby modlić się za jego osobę i posługę. Na koniec udzielił zebranym, a także całej diecezji pasterskiego błogosławieństwa.
Po Mszy św. bp W. Mering złożył wiązankę kwiatów pod pomnikiem Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego. Później liczne delegacje składały nowemu Biskupowi włocławskiemu życzenia i kwiaty. Było uroczyście i radośnie. Rozbrzmiewała muzyka w wykonaniu orkiestry dętej z Kopalni Węgla Brunatnego w Koninie i pieśni śpiewane przez członków Neokatechumenatu z Konina.
Diecezja włocławska z radością wita nowego Pasterza. Pod jego przewodnictwem pragnie kontynuować wiekowe tradycje Kościoła włocławskiego, dumnego ze świętych i błogosławionych tej ziemi. Kościoła, który wydał męczenników. Niech Matka Boża i święci patroni orędują w niebie za diecezją włocławską, za jej dobrą przyszłością, ku której drogami wiary prowadzić będzie lud naszej ziemi bp Wiesław Mering - 85. pasterz Kościoła włocławskiego. Wspierajmy go modlitwą.

Nowenna do Matki Bożej rozwiązującej węzły!

2016-12-26 23:12

Zachęcamy do odmawiania Nowenny do Matki Bożej rozwiązującej węzły. Już od dziś poświęć kilka minut w Twoim życiu i zwróć swą twarz ku Tej, która zdeptała głowę szatanowi.

Wiesław Podgórski
Obraz Matki Bożej Rozwiązującej Węzły

1. Znak krzyża

2. Akt skruchy – Ojcze nasz – Zdrowaś Maryjo

3. Trzy pierwsze dziesiątki różańca

4. Rozważanie na dany dzień nowenny

5. Dwie następne dziesiątki różańca

6. Modlitwa do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły

7. Znak krzyża

Akt skruchy

Boże mój, bardzo żałuję, że Cię obraziłem, ponieważ Ty jesteś nieskończenie dobry i nie masz upodobania w grzechu. Zdecydowanie postanawiam, z pomocą Twojej świętej łaski, już więcej Cię nie obrażać i winy odpokutować.

Rozważanie na dany dzień nowenny

Pierwszy dzień

Święta Matko Ukochana, Przenajświętsza Maryjo, Ty, która rozwiązujesz węzły

pozbawiające oddechu Twoje dzieci, wyciągnij do mnie swoje ręce.

Oddaję Ci dzisiaj ten „węzeł” ...... (nazwać go, w miarę możności) i wszystkie jego negatywne konsekwencje w moim życiu.

Powierzam Ci ten dręczący mnie „węzeł”, który czyni mnie nieszczęśliwym i tak bardzo mi przeszkadza w zjednoczeniu się z Tobą i z Twoim Synem Jezusem, moim Zbawcą.

Uciekam się do Ciebie, Maryjo, która rozwiązujesz węzły, bo w Tobie pokładam nadzieję i wiem, że nigdy nie wzgardziłaś błaganiem grzesznego dziecka, proszącego Cię o pomoc.

Wierzę, że możesz rozwiązać ten „węzeł”, gdyż Jezus daje Ci wszelką moc.

Ufam, że zgodzisz się rozwiązać ten węzeł, gdyż jesteś moją Matką. Wiem, że to zrobisz. Dziękuję Ci, moja ukochana Matko.

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną.

Kto szuka łaski, znajdzie ją w rękach Maryi.

Drugi dzień

Maryjo, Matko bardzo kochana, źródło wszystkich łask, moje serce zwraca się dzisiaj do Ciebie. Wyznaję, że jestem grzeszny, i że potrzebuję Twojej pomocy. Przez mój egoizm, urazy, brak wielkoduszności i brak pokory, bardzo często lekceważyłem łaski, jakie dla mnie wypraszasz.

Zwracam się do Ciebie dzisiaj, Maryjo, która rozwiązujesz węzły, abyś mi uprosiła u swego Syna czystość serca, oderwanie się od siebie, pokorę i ufność. Przeżyję dzisiejszy dzień, praktykując te cnoty. Ofiaruję je Tobie w dowód mojej miłości do Ciebie. Powierzam w Twoje ręce ten „węzeł”...... (nazwać go, w miarę możności), który mi przeszkadza być odbiciem chwały Boga.

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną.

Maryja ofiarowała Bogu każdą chwilę swojego dnia.

Trzeci dzień

Matko Pośredniczko, Królowo Nieba, Której ręce otrzymują i przekazują wszystkie bogactwa Króla, zwróć ku mnie swoje miłosierne spojrzenie. Składam w Twoje święte ręce ten „węzeł” mojego życia.....,wszelką urazę, wszelki żal, którego on jest źródłem.

Boże Ojcze, wybacz mi moje winy. Pomóż mi teraz wybaczyć wszystkim, którzy świadomie lub nieświadomie, stali się sprawcami tego „węzła”. W takim stopniu, w jakim Tobie zawierzę, będziesz mógł go rozwiązać. Wobec Ciebie, Matko ukochana, i w imieniu Twojego Syna Jezusa, mojego Zbawiciela, który został tak zelżony, i który potrafił wybaczyć, wybaczam teraz tym wszystkim osobom......, i sobie samemu także wybaczam, na zawsze. Dziękuję Ci Matko, która rozwiązujesz węzły, za rozwiązanie w moim sercu węzła urazy, i tego oto węzła, który Ci powierzam. Amen.

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną.

Ten, kto chce łask, zwraca się do Maryi.

Czwarty dzień

Święta Matko Ukochana, przyjmująca wszystkich, którzy Cię szukają, miej litość nade mną.

Składam w Twoje ręce ten „węzeł”..... Przeszkadza mi być w pokoju, paraliżuje moją duszę, przeszkadza mi iść na spotkanie mojego Pana i oddać w służbie dla Niego moje życie.

Rozwiąż Matko ten „węzeł” mojego życia. Poproś Jezusa, by uleczył z paraliżu moją wiarę, potykającą się i upadającą na kamieniach drogi. Idź ze mną, Matko ukochana, abym pojął, że te kamienie są w istocie moimi przyjaciółmi, abym przestał szemrać i bym nauczył się w każdym momencie składać dziękczynienie, uśmiechać się ufny w Twoją moc.

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną.

Maryja jest słońcem i cały świat korzysta z Jej ciepła.

Piąty dzień

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, wielkoduszna i pełna współczucia, zwracam się do Ciebie, by oddać w Twoje ręce, po raz kolejny, ten „węzeł”..... Proszę Cię o Bożą mądrość, abym działał w świetle Ducha Świętego, by rozwiązać wszystkie te trudności.

Nikt nigdy nie widział Cię zagniewaną, przeciwnie, Twoje słowa zawsze były tak pełne łagodności, że widziano w Tobie serce Boga.

Uwolnij mnie od goryczy, gniewu i nienawiści, jakie ten „węzeł” we mnie zrodził.

Matko Ukochana, daj mi Twoją łagodność i Twoją mądrość, abym nauczył się wszystko rozważać w ciszy mojego serca. I tak jak Ty to uczyniłaś w Dniu Pięćdziesiątnicy, wstaw się za mnie u Jezusa, bym otrzymał w moim życiu nowe wylanie Ducha Świętego. Duchu Boży, zstąp na mnie!

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną.

Maryja jest bogata w moc u Boga

Szósty dzień

Królowo Miłosierdzia, oddaję Ci ten „węzeł” mojego życia.... i proszę byś mi dała serce,

które umie być cierpliwe, gdy Ty rozwiązujesz ten „węzeł”.

Naucz mnie zasłuchania w Słowo Twojego Syna, spowiadania się, Komunii św., na koniec zostań ze mną i przygotuj moje serce, by z aniołami świętowało łaskę jaką nieprzerwanie mi wypraszasz.

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mnie.

Cała jesteś piękna Maryjo i nie pokalała Cię żadna zmaza.

Siódmy dzień

Matko Przeczysta, zwracam się dzisiaj do Ciebie, błagam Cię byś rozwiązała ten „węzeł” w moim życiu... i uwolniła mnie spod panowania Złego. Bóg powierzył Ci wielką moc nad wszystkimi demonami. Wyrzekam się dzisiaj złych duchów i wszelkich związków, jakie mnie z nimi łączyły. Oświadczam, że Jezus jest moim jedynym Zbawicielem, moim jedynym Panem.

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, zetrzyj głowę Kusiciela. Zniszcz pułapki, w których uwięzło moje życie. Dziękuję Ci Matko Ukochana. Przez Twą drogocenną Krew uwolnij mnie Panie!

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mnie.

Ty jesteś chwałą Jeruzalem, Ty jesteś dumą naszego narodu.

Ósmy dzień

Dziewicza Matko Boga, bogata w miłosierdzie, miej litość nad Twoim dzieckiem i rozwiąż ten „węzeł”... w moim życiu.

Potrzebuję, byś mnie nawiedziła, tak jak nawiedzałaś Elżbietę. Przynieś mi Jezusa, aby On przyniósł mi Ducha Świętego. Naucz mnie korzystać z cnoty odwagi, radości, pokory, wiary i spraw bym jak Elżbieta został napełniony Duchem Świętym. Chcę żebyś była moją Matką, moją Królową i moją przyjaciółką. Oddaję Ci moje serce i wszystko, co do mnie należy: mój dom, moją rodzinę, moje dobra materialne i duchowe. Należę do Ciebie na zawsze. Złóż we mnie Twoje serce, abym mógł czynić wszystko, co Jezus chce, bym czynił.

Idźmy więc, pełni ufności, do tronu łaski.

Dziewiąty dzień

Matko Przenajświętsza, nasza Orędowniczko, Ty, która rozwiązujesz „węzły”, przychodzę dziś, by Ci podziękować, że zechciałaś rozwiązać ten „węzeł” w moim życiu. Znasz ból, jaki mi sprawia. Dziękuję Matko, że osuszasz w swoim miłosierdziu łzy w moich oczach.

Dziękuję, że mnie przygarniasz w swoje ramiona i pozwalasz, bym otrzymał kolejną łaskę od Boga.

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, moja Matko Ukochana, dziękuję Ci za rozwiązanie „węzłów” mojego życia. Otul mnie płaszczem Twej miłości, strzeż mnie, otaczaj swą opieką, napełnij światłem Twego pokoju.

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną.

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ ROZWIĄZUJĄCEJ WĘZŁY

Dziewico Maryjo, Matko pięknej Miłości, Matko, która nigdy nie opuściłaś dziecka,

wołającego o pomoc, Matko, której ręce nieustannie pracują dla Twoich ukochanych dzieci, gdyż przynagla je Miłość Boża i nieskończone Miłosierdzie, które wylewa się z Twojego serca, zwróć ku mnie Twoje współczujące spojrzenie. Wejrzyj na kłębowisko węzłów, w których dusi się moje życie.

Ty znasz moją rozpacz i mój ból. Wiesz jak bardzo te węzły mnie paraliżują.

Maryjo, Matko, której Bóg powierzył rozwiązanie „węzłów” życia Twoich dzieci, składam w Twoje ręce wstęgę mego życia.

Nikt, nawet Zły Duch, nie może jej pozbawić Twojej miłosiernej pomocy.

W Twoich rękach, nie ma ani jednego węzła, który nie mógłby zostać rozwiązany.

Matko Wszechmogąca, w swej łasce i mocy, z jaką się wstawiasz u Swojego Syna Jezusa, mojego Zbawcy, przyjmij dzisiaj ten „węzeł” ... (nazwać go w miarę możności).

Na chwałę Boga, proszę Cię, byś go rozwiązała, rozwiązała na zawsze. Pokładam w Tobie nadzieję

Jesteś jedyną Pocieszycielką, jaką dał mi Bóg, jesteś fortecą w mojej słabości, bogactwem w mojej nędzy, wyswobodzeniem ze wszystkiego, co mi przeszkadza być z Chrystusem.

Przyjmij moje wołanie.

Strzeż mnie, prowadź mnie, chroń mnie. Ty jesteś moim bezpiecznym schronieniem.

Maryjo, Ty, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną.

EGZORCYZM

Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów

Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów,

Ty, która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana, prosimy Cię pokornie rozkaż Hufcom Anielskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła. Święci Aniołowie i Archaniołowie - brońcie nas i strzeżcie nas. Amen.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Kościół w parafii św. Barbary zyskał nowy element architektoniczny

2019-03-22 12:39

Zofia Białas

Swój kościół w parafii św. Barbary budujemy powoli. Z roku na rok jesteśmy bliżej zakończenia budowy, z roku na rok też obiekt staje się piękniejszy. W miesiącu marcu br. bryła kościoła została wzbogacona o nowy element architektoniczny, mianowicie soboty, niskie drewniane podcienia, o których czytamy w słowniku, że są one charakterystycznym elementem architektury drewnianej.

Zofia Białas

W parafii św. Barbary zostały dobudowane do fasady nowego kościoła, kościoła murowanego, i swoją konstrukcją słupową opartą na specjalnie przygotowanym fundamencie oraz z pulpitowym dachem dodały budującemu się kościołowi wiele uroku.

Soboty, szczególnie charakterystyczne dla kościołów Śląska, Małopolski i Moraw , znane od XVII wieku, zawitały do parafii św. Barbary dzięki Firmie Tartak Witkowscy w dniach 7 -21 marca.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem