Reklama

Ingres i święcenia Bp. W. Meringa

Ks. Waldemar Karasiński i Barbara Sawic
Edycja włocławska 19/2003

26 kwietnia, w sobotę przed Niedzielą Miłosierdzia, w bazylice katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny odbyła się uroczystość przyjęcia sakry biskupiej przez biskupa elekta Wiesława Meringa. Tego samego dnia miał miejsce ingres do katedry włocławskiej. Na podniosłą ceremonię przybyli nuncjusz apostolski w Polsce - abp Józef Kowalczyk, arcybiskupi i biskupi z Polski i z zagranicy. Obecni byli przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, świata nauki, liczne duchowieństwo - także przedstawiciele Kościoła ewangelickiego.

O godz. 10.30 z domu biskupów włocławskich wyruszyła procesja do katedry. U wejścia do bazyliki, przy biciu dzwonów i śpiewie pieśni Ecce Sacerdos w wykonaniu chóru katedralnego, nastąpiło powitanie biskupa elekta Wiesława Meringa przez proboszcza parafii katedralnej, ks. prał. Stanisława Waszczyńskiego. Biskup Elekt ucałował relikwie Krzyża Świętego, po czym z procesją wszedł do wypełnionej wiernymi świątyni.
O godz. 11.00 rozpoczęła się Msza św. koncelebrowana, podczas której ks. dr Wiesław Mering przyjął święcenia biskupie. Głównym szafarzem święceń był abp J. Kowalczyk, a współszafarzami: abp Henryk Muszyński - metropolita gnieźnieński, abp Tadeusz Gocłowski - metropolita gdański, bp Jan Bernard Szlaga - biskup pelpliński, bp Bronisław Dembowski oraz arcybiskupi i biskupi koncelebrujący liturgię święceń.
Na początku wszystkich powitał bp B. Dembowski, szczególnie serdeczne słowa kierując do Biskupa Elekta - swojego następcy. Po liturgii Słowa rozpoczęła się liturgia święceń. Zgromadzeni w świątyni odśpiewali wraz z chórem hymn O Stworzycielu, Duchu, przyjdź. Następnie w imieniu Kościoła włocławskiego prośbę o udzielenie święceń biskupich wyraził ks. inf. Witold Bura, po czym ks. inf. Leonard Urbański odczytał bullę nominacyjną Stolicy Apostolskiej, powołującą ks. dr. Wiesława Meringa na urząd biskupa.
Homilię wygłosił Nuncjusz Apostolski. W pierwszej części abp J. Kowalczyk odczytał z Pontyfikału Rzymskiego zasadnicze treści dotyczące godności i obowiązków biskupich, w drugiej przypomniał życiorys Biskupa Elekta, zaznaczając, iż przejmuje on wielkie dziedzictwo Kościoła włocławskiego. W imieniu Ojca Świętego, Stolicy Apostolskiej i własnym złożył wyrazy uznania i podziękowania bp. B. Dembowskiemu za 11 lat pracy w diecezji włocławskiej i 50-letnią posługę kapłańską.
Po homilii Biskup Elekt wyraził gotowość pełnienia obowiązków biskupich, a następnie, gdy zgromadzeni śpiewali Litanię do Wszystkich Świętych, leżał krzyżem. Po odśpiewaniu Litanii nastąpiła zasadnicza część obrzędu. Główny konsekrator nałożył ręce na głowę Biskupa Elekta, udzielając mu święceń biskupich. Po nim ten sam gest uczynili współkonsekratorzy i pozostali księża biskupi. Od tej chwili diecezja włocławska miała już nowego biskupa. W dalszej części ceremonii na głowę bp. W. Meringa została nałożona księga Ewangelii i odmówiono modlitwę konsekracyjną. Potem ręce nowego Biskupa zostały namaszczone Krzyżmem Świętym. Wręczono mu księgę Pisma Świętego i pierścień biskupi. Następnie abp J. Kowalczyk nałożył Biskupowi włocławskiemu mitrę i wręczył pastorał, na znak przejęcia urzędu. Nowo konsekrowany Biskup został uroczyście wprowadzony na swoją katedrę.
Z kolei wyrazy czci i posłuszeństwa złożyli Ordynariuszowi włocławscy biskupi pomocniczy i duchowieństwo. Słowa przyrzeczenia w imieniu biskupów pomocniczych, konsultorów, Kapituły katedralnej i Kapituł kolegiackich w Uniejowie i Sieradzu, duchowieństwa, osób życia konsekrowanego i świeckich oraz instytucji diecezjalnych wyraził bp Roman Andrzejewski. Powitał nowego Pasterza słowami św. Augustyna: "Tyle ma ktoś Ducha Świętego, ile ma miłości do Kościoła", po czym przedstawił ogólny rys historyczny i dzisiaj diecezji włocławskiej. Nowy Biskup Ordynariusz przekazał znak pokoju przedstawicielom kapłanów diecezji włocławskiej.
Rozpoczęła się procesja z darami. Wśród radosnego śpiewu wypełniającego świątynię bp W. Mering przyjmował od wiernych dary ofiarne. Alumni i studenci złożyli chleb i wino oraz kosz kwiatów, górnicy z Kopalni Węgla Brunatnego w Koninie - kielich i patenę, rolnicy w strojach kujawskich - bochen chleba, przedstawiciele nauczycieli - książki o Gimnazjum i Liceum im. ks. Jana Długosza, a siostry zakonne - ornat, albę i bieliznę kielichową.
Dalszej części Liturgii przewodniczył nowy Pasterz diecezji. Do sprawowania Mszy św. został użyty kielich bp. Macieja Gołańczewskiego (1323-64). W czasie modlitwy eucharystycznej modlono się po raz pierwszy "za naszego biskupa Wiesława". Po Komunii św. został odśpiewany hymn Ciebie, Boga, wysławiamy. W tym czasie nowo wyświęcony Ksiądz Biskup, w asyście abp. H. Muszyńskiego i abp. T. Gocłowskiego, przeszedł główną nawą bazyliki i udzielił ludowi pierwszego błogosławieństwa.
Krótkie przemówienia okolicznościowe wygłosili abp H. Muszyński, bp J. B. Szlaga i rektor KUL - ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek. Na zakończenie przemówił biskup włocławski W. Mering. Była to mowa zawierająca słowa wdzięczności Bogu, podziękowanie Ojcu Świętemu i Nuncjuszowi Apostolskiemu w Polsce za zaufanie. Ksiądz Biskup obiecał uczynić wszystko, aby okazanego mu zaufania nie zawieść. "Kształt mojej kapłańskiej posługi zależał w decydującym stopniu od ludzi, których Bóg postawił na mej drodze życia" - mówił bp W. Mering. Wspomniał swych nieżyjących już Rodziców i Siostrę, kapłanów i katechetów. Podziękował zgromadzonym za obecność w tym ważnym, historycznym dniu i wszelkie przejawy życzliwości. Wyraził też prośbę, aby modlić się za jego osobę i posługę. Na koniec udzielił zebranym, a także całej diecezji pasterskiego błogosławieństwa.
Po Mszy św. bp W. Mering złożył wiązankę kwiatów pod pomnikiem Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego. Później liczne delegacje składały nowemu Biskupowi włocławskiemu życzenia i kwiaty. Było uroczyście i radośnie. Rozbrzmiewała muzyka w wykonaniu orkiestry dętej z Kopalni Węgla Brunatnego w Koninie i pieśni śpiewane przez członków Neokatechumenatu z Konina.
Diecezja włocławska z radością wita nowego Pasterza. Pod jego przewodnictwem pragnie kontynuować wiekowe tradycje Kościoła włocławskiego, dumnego ze świętych i błogosławionych tej ziemi. Kościoła, który wydał męczenników. Niech Matka Boża i święci patroni orędują w niebie za diecezją włocławską, za jej dobrą przyszłością, ku której drogami wiary prowadzić będzie lud naszej ziemi bp Wiesław Mering - 85. pasterz Kościoła włocławskiego. Wspierajmy go modlitwą.

Hymn o miłości


Niedziela Ogólnopolska 51/2006, str. 18-19

© Igor Mojzes/Fotolia.com

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący.
Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadł wszelką wiedzę, i miał tak wielką wiarę, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał,
byłbym niczym.
I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją,
a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał,
nic mi nie pomoże.
Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą;
nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego;
nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą.
Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje,
[nie jest] jak proroctwa,
które się skończą, choć zniknie dar języków i choć wiedzy [już] nie stanie.
Po części bowiem tylko poznajemy i po części prorokujemy.
Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe.
Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecinne.
Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś [ujrzymy] twarzą w twarz.
Teraz poznaję po części, wtedy zaś będę poznawał tak, jak sam zostałem poznany.
Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy: największa z nich [jednak] jest miłość.

Z Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian (1 Kor 13, 1-13)

Przeczytaj także: Hymn o miłości
CZYTAJ DALEJ

Reklama

Poświęcenie wyjątkowego pomnika w Sosnowcu w 100. rocznicę odzyskania niepodległości

2018-11-16 10:59

Ks. Paweł Rozpiątkowski / Sosnowiec (KAI)

Pomnik poświęcony „Funkcjonariuszom służb mundurowych, urzędnikom państwowym i samorządowym, którzy poświęcili swoje życie w służbie Bogu, niepodległej ojczyźnie i społeczeństwu” zostanie odsłonięty i poświęcony, w niedzielę 18 listopada br. w Sosnowcu. Wyjątkowy monument, który powstał z inicjatywy sosnowieckich policjantów i duchowieństwa diecezji sosnowieckiej, mieści się na placu katedry Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu. Powstał z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Diecezja Sosnowiecka

Uroczystości rozpoczną się 18 listopada 2018 r. w samo południe o godz.12 Mszą św. koncelebrowaną, której przewodniczyć będzie bp Grzegorz Kaszak, biskup sosnowiecki. W Eucharystii udział wezmą Komendanci Wojewódzcy Policji z całego kraju, przedstawiciele pozostałych służb mundurowych, parlamentarzyści i reprezentanci władz samorządowych z terenu Diecezji Sosnowieckiej. Po Mszy świętej pod nowo odsłoniętym i poświęconym pomnikiem, zgodnie z ceremoniałem policyjnym, odbędzie się uroczysty apel poległych.

- Chcieliśmy, by na „mapie pamięci”, pośród wielu - pięknych i potrzebnych - pomników poświęconych żołnierzom różnych formacji, którzy zginęli w walce o wolność i niepodległość, znalazł się także ten sosnowiecki pomnik poświęcony przedstawicielom Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby więziennej czy też urzędnikom państwowym i samorządowym, którzy ginęli z bronią w ręku walcząc w obronie niepodległości Polski, albo byli mordowani tylko za to, że w ich mundurze czy garniturze wpięty był polski orzełek – czytamy w komunikacie służb prasowych Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu zapowiadającym wydarzenie.

Pomysł budowy tego szczególnego pomnika powstał na początku bieżącego roku w środowiskach policyjnym i kościelnym. Jednak już od początku założono, że sama budowla ma upamiętniać wszystkich funkcjonariuszy publicznych – państwowych i samorządowych. Dodatkowym atutem przemawiającym za realizacją tego przedsięwzięcia był fakt, że w regionie nie ma podobnego miejsca, w którym można by oddać cześć tym, którzy poświęcili życie, by na co dzień dbać lokalnie o jakość naszego życia i nasze bezpieczeństwo.

Pomnik został sfinansowany ze środków kościelnych – przede wszystkim z datków wiernych parafii katedralnej, darowizn od osób prawnych i dobrowolnych ofiar policjantów. Na szczycie prawie 12 metrowego monumentu umieszczony jest orzeł w koronie, z rozpostartymi szeroko skrzydłami , a w dolnej części pomnika umieszczono tablicę z napisem: „W 100. rocznicę odzyskania niepodległości funkcjonariuszom służb mundurowych, urzędnikom państwowym i samorządowym, którzy poświęcili swoje życie w służbie Bogu, niepodległej Ojczyźnie i społeczeństwu, na wieczną chwałę, pamięć i cześć”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jestem od poczęcia

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem