Reklama

Z wizytą w parafii

Wielka wiara i przywiązanie do Kościoła

Anna Górniak, ks. Adam Łach
Edycja płocka 50/2005

Historia tej wspólnoty sięga XIV w. Zbudowany w 1485 r. kościół był miejscem chrztu m.in. św. Stanisława Kostki i kard. Aleksandra Kakowskiego. 8 października parafię pw. św. Wojciecha w Przasnyszu wizytował biskup płocki prof. Stanisław Wielgus.

Parafia pw. św. Wojciecha w Przasnyszu

Patron parafii: św. Wojciech
Tytuł kościoła: kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
Dekanat: przasnyski
Miejscowości: Przasnysz (część), Bartniki, Mchowo, Mchówko, Oględa, Wygoda, Zakocie
Kaplice: w szpitalu miejskim, w Domu Pomocy Społecznej
Proboszcz: ks. kan. Franciszek Różański
Wikariusze: ks. Krzysztof Kujawa, ks. Marek Grzeszczak, ks. Sławomir Trzaska
Inni kapłani zamieszkali na terenie parafii: ks. kan. Tadeusz Niestępski
Katecheci: ks. Rafał Gutkowski, Bogusław Brykała, Teresa Goliaszewska, Katarzyna Bochenek, Dagmara Ciesielska-Kiliś, Jadwiga Radomska, Anna Rekosz, Teresa Sielska
Organista: Andrzej Kalinowski
Zakrystian: Arkadiusz Jeznach
W parafii działają: rada gospodarcza, rada duszpasterska, Akcja Katolicka, Apostolat Maryjny, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom „Filadelfia”, Koło Przyjaciół Radia Maryja, oaza rodzin, poradnictwo rodzinne, parafialne koło Caritas, koła Żywego Różańca, asysta procesyjna, Dzieci Maryi, scholka parafialna, chór parafialny, ministranci
Z parafią współpracują: Ochotnicza Straż Pożarna, władze miasta i powiatu, szkoły
Msze św. w niedziele:
w kościele parafialnym - 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 16.00, 18.00
w kaplicy DPS - 7.00
w szpitalu - 8.00

Historia i współczesność

Kilkuwiekową tradycję i współczesność przasnyskiej fary zaprezentował w wizytacyjnym sprawozdaniu jej proboszcz ks. kan. Franciszek Różański. W wystąpieniu przypomniał, że parafia liczy ponad 600 lat, kościół zaś zbudowany został pod koniec XV w. W ciągu dziejów świątynia kilka razy ulegała pożarom, w związku z czym jej wnętrze było wielokrotnie przebudowywane. W ciągu ostatnich 100 lat z parafii Przasnysz powstały 4 nowe wspólnoty. Dwie z nich (pw. św. Stanisława Kostki oraz pw. Chrystusa Zbawiciela) mają swą siedzibę w Przasnyszu, dwie pozostałe to parafie w Świętym Miejscu i Skierkowiźnie.
Obecnie, jak poinformował Ksiądz Kanonik, parafia liczy ok. 10 tys. wiernych. Swym terytorium obejmuje dużą część Przasnysza i kilka okolicznych wiosek. Pracuje w niej 5 kapłanów, którzy w każdą niedzielę celebrują 8 Mszy św., 6 z nich sprawowanych jest w kościele, jedna w szpitalu i jedna w Domu Pomocy Społecznej. Frekwencja na niedzielnej Eucharystii dochodzi do 50%; w ciągu roku udzielono 160 tys. Komunii św. „Mieszkają tu ludzie głębokiej wiary i wielkiego przywiązania do Kościoła i jego Pasterzy” - podkreślił ks. Różański.

Duszpasterstwo

Działalność duszpasterska jest od wielu lat siłą przasnyskiej fary. Wierni mają możliwość uczestniczenia m.in. w środowej Nowennie do Matki Bożej czy w coczwartkowych nabożeństwach ku czci św. Stanisława Kostki, wprowadzonych w 1967 r. przez Prymasa Tysiąclecia. W piątki odprawiana jest natomiast Koronka do Miłosierdzia Bożego. Pozostałe nabożeństwa okresowe to nabożeństwo fatimskie, majowe i czerwcowe, Różaniec (w październiku dwukrotnie każdego dnia), Droga Krzyżowa (trzykrotnie w każdy piątek Wielkiego Postu), oraz Godzina św., na którą składają się modlitwy za kapłanów i o powołania. Zapewne owocem tej modlitwy są nowi kapłani i klerycy: przez ostatnie 2 lata wspólnota świętowała prymicje, do kapłaństwa przygotowuje się w płockim Seminarium trzech kleryków.
Dwukrotnie w miesiącu odbywają się konferencje przed chrztem, w parafii jest także poświęcenie pól i pojazdów. Wierni chętnie uczestniczą w pielgrzymkach do pobliskich i odleglejszych sanktuariów.
Co roku w uroczystość Zwiastowania odbywa się akt duchowej adopcji dzieci poczętych, w którym uczestniczy ok. 100 osób.
Szczególnym wyzwaniem duszpasterskim był Wielki Jubileusz Chrześcijaństwa Roku 2000. Odbyły się wtedy tygodniowe misje parafialne, prowadzone przez Ojców Paulinów. W latach 2001-2002 miała miejsce peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego w rodzinach. Jej owocem jest liczne uczestnictwo w nabożeństwach pierwszych piątków miesiąca. W Roku Różańca w każdą pierwszą sobotę miesiąca odmawiano 4 części, zaś koła Żywego Różańca dwukrotnie modliły się przez całą noc. Rok 2004, w którym przypadało 150-lecie dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi, parafia uczciła instalacją witrażu z wizerunkiem Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. W Roku Eucharystii, podczas kolędy duszpasterze rozprowadzali specjalne pamiątki, natomiast w każdy pierwszy piątek miesiąca odbywało się całodzienne wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.

Grupy parafialne

Cenną pomoc w pracy duszpasterzom stanowią grupy parafialne. Jedną z nich jest rada gospodarcza, której głównym zadaniem jest świadczenie pomocy Księdzu Proboszczowi w zarządzaniu majątkiem parafialnym. W przasnyskiej wspólnocie działa rada duszpasterska, która liczy 12 osób. Jej członkowie m.in. organizują w Wielkim Poście Drogę Krzyżową ulicami miasta.
Swoją działalnością na rzecz parafii pochwalili się również członkowie Akcji Katolickiej. Chociaż ubolewali nad apatią młodzieży, która niechętnie włącza się w działania parafialne, to jednak w miarę możliwości jej członkowie dzielą swój czas pomiędzy posiedzenia i organizowane w parafii akcje.
Od wielu lat prężnie w parafii działa Apostolat Maryjny. Członkowie apostolatu pogłębiają znajomość teologii maryjnej. Swoimi spostrzeżeniami dzielą się na spotkaniach. Prowadzą też „Jerycho Różańcowe”, podejmując modlitwy w różnych intencjach.
Od 10 lat w parafii działa koło Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom „Filadelfia”. Podstawą działalności koła jest modlitwa o trzeźwość. „Filadelfia” prowadzi także działalność terapeutyczną i charytatywną w odniesieniu do dzieci z rodzin uzależnionych. W IV sobotę miesiąca organizowane są spotkania trzeźwościowe.
Grono parafian skupia się także w Kole Przyjaciół Radia Maryja. Koło istnieje od roku i spotyka się na Eucharystii w ostatnią niedzielę miesiąca. Po Mszy św. członkowie koła uczestniczą w spotkaniu formacyjnym.
W parafii od 15 lat działa wspólnota Domowego Kościoła, do której należy 20 rodzin. Członkowie 5 kręgów spotykają się raz w miesiącu na modlitwie wspólnotowej. Oprócz comiesięcznych spotkań w kręgach gromadzą się w III piątki miesiąca na Mszy św. Członkowie wspólnoty prowadzą także spotkania dla narzeczonych i przygotowują okolicznościowe gazetki.
W posłudze duszpasterskiej wspomagają kapłanów katecheci. Ich działalność nie ogranicza się tylko do salek katechetycznych i świątyń. „Staramy się być również widoczni w mieście, gminie, powiecie, angażując się czynnie w życie społeczności” - mówił jeden z katechetów. Swoją fachową wiedzą i radą wspiera małżeństwa Poradnictwo Rodzinne. W parafii istnieje także 15 kół Żywego Różańca, a także ponadstuosobowa asysta procesyjna. Ogromny wkład pracy w niesienie pomocy potrzebującym ma parafialne koło Caritas.
Stowarzyszenie „Dzieci Maryi” istnieje od 13 lat. Do 28-osobowej grupy należą chłopcy i dziewczęta, którzy spotykają się w każdą sobotę miesiąca. Swoją działalność stowarzyszenie realizuje poprzez pogłębianie nabożeństwa do Maryi i szerzenie jej czci.
W upiększaniu Liturgii ma udział schola parafialna, do której należą 23 osoby, a także chór, który tworzy grupa 28 osób. Duszpasterzy w ich posługiwaniu wspomagają ministranci, którzy - jak się wyraził ich przedstawiciel - „zapatrzeni w św. Stanisława Kostkę uczą się właściwego postępowania na cotygodniowych zbiórkach ministranckich”. O posłudze na rzecz parafii opowiedziała również przedstawicielka starszego pokolenia, które najczęściej wypełnia nasze świątynie i nie rozstaje się z różańcem.

Reklama

Dokonania materialne

Ksiądz Kanonik przedstawił też Biskupowi Płockiemu prace materialne wykonane od momentu ostatniej wizytacji. Jednym z ważniejszych dzieł był remont zabytkowej dzwonnicy, w której dokonano też wymiany elektrycznego napędu dzwonów. Na kościele wymieniono wszystkie elementy tynku i fryzów gzymsowych, wewnątrz świątyni zaś zostało wstawionych 11 witraży figuralnych. Sprawiono nowe dębowe schody na chór, szafy na szaty liturgiczne, meble do kancelarii parafialnej. Wymieniono nagłośnienie oraz część instalacji elektrycznej z nową tablicą rozdzielczą, zakupiono także kilkanaście ornatów, szat i naczyń liturgicznych.
W kościele zostały zamontowane dwie marmurowe tablice: jedna poświęcona została kard. Aleksandrowi Kakowskiemu, na drugiej zaś znalazły się nazwiska przasnyskich proboszczów. Kościół zyskał zabezpieczenie alarmowe z monitoringiem, na plebanii dokonano natomiast wymiany okien na plastikowe. Budynek ten został też podłączony do miejskiej sieci kanalizacyjnej i grzewczej. W planach jest także wymiana okien w domu parafialnym.
Nowy wystrój zyskał też cmentarz, gdzie niemal wszystkie alejki wyłożono kostką polbrukową. Warto dodać, że kaplica szpitalna została wyposażona w nowy ołtarz i tabernakulum, ufundowane przez poprzedniego proboszcza ks. kan. Tadeusza Niestępskiego.

Przebieg wizytacji

Wizyta Pasterza diecezji w przasnyskiej farze rozpoczęła się od spotkania z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez siostry szarytki. Tuż przed południem odbyło się spotkanie z grupami w kościele parafialnym. Ksiądz Biskup wysłuchał sprawozdania przedstawicieli grup parafialnych. Kolejnym punktem programu była wizyta w szpitalu, gdzie Ksiądz Biskup spotkał się z chorymi oraz poświęcił nowy ołtarz i tabernakulum w szpitalnej kaplicy. Następnie Biskup Stanisław udał się wraz z kapłanami na cmentarz parafialny, by tam wraz z wiernymi modlić się w intencji zmarłych.
Zwieńczeniem całodniowej wizyty pasterskiej była Msza św. ingresowa. W homilii Biskup Płocki powiedział do bierzmowanych: „Pamiętajcie, że dorosłość, dojrzałość pociąga za sobą wielką odpowiedzialność. Dzisiaj, gdy otrzymacie dary Ducha Świętego, gdy stanie się to, co działo się w Wieczerniku w tym pamiętnym dniu, gdy Duch Święty zstąpił na Apostołów i Matkę Najświętszą - to dziś stanie się w waszych duszach. Przez ręce biskupa spłyną na was dary Ducha Świętego. (…) Przyjmijcie te dary z otwartym sercem i pomóżcie Duchowi Świętemu przemieniać wasze serca ku dobru, ku temu, co piękne, szlachetne”. Po homilii Biskup Stanisław udzielił sakramentu bierzmowania 130 gimnazjalistom.

Nowenna do Matki Bożej rozwiązującej węzły!

2016-12-26 23:12

Zachęcamy do odmawiania Nowenny do Matki Bożej rozwiązującej węzły. Już od dziś poświęć kilka minut w Twoim życiu i zwróć swą twarz ku Tej, która zdeptała głowę szatanowi.

Wiesław Podgórski
Obraz Matki Bożej Rozwiązującej Węzły

1. Znak krzyża

2. Akt skruchy – Ojcze nasz – Zdrowaś Maryjo

3. Trzy pierwsze dziesiątki różańca

4. Rozważanie na dany dzień nowenny

5. Dwie następne dziesiątki różańca

6. Modlitwa do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły

7. Znak krzyża

Akt skruchy

Boże mój, bardzo żałuję, że Cię obraziłem, ponieważ Ty jesteś nieskończenie dobry i nie masz upodobania w grzechu. Zdecydowanie postanawiam, z pomocą Twojej świętej łaski, już więcej Cię nie obrażać i winy odpokutować.

Rozważanie na dany dzień nowenny

Pierwszy dzień

Święta Matko Ukochana, Przenajświętsza Maryjo, Ty, która rozwiązujesz węzły

pozbawiające oddechu Twoje dzieci, wyciągnij do mnie swoje ręce.

Oddaję Ci dzisiaj ten „węzeł” ...... (nazwać go, w miarę możności) i wszystkie jego negatywne konsekwencje w moim życiu.

Powierzam Ci ten dręczący mnie „węzeł”, który czyni mnie nieszczęśliwym i tak bardzo mi przeszkadza w zjednoczeniu się z Tobą i z Twoim Synem Jezusem, moim Zbawcą.

Uciekam się do Ciebie, Maryjo, która rozwiązujesz węzły, bo w Tobie pokładam nadzieję i wiem, że nigdy nie wzgardziłaś błaganiem grzesznego dziecka, proszącego Cię o pomoc.

Wierzę, że możesz rozwiązać ten „węzeł”, gdyż Jezus daje Ci wszelką moc.

Ufam, że zgodzisz się rozwiązać ten węzeł, gdyż jesteś moją Matką. Wiem, że to zrobisz. Dziękuję Ci, moja ukochana Matko.

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną.

Kto szuka łaski, znajdzie ją w rękach Maryi.

Drugi dzień

Maryjo, Matko bardzo kochana, źródło wszystkich łask, moje serce zwraca się dzisiaj do Ciebie. Wyznaję, że jestem grzeszny, i że potrzebuję Twojej pomocy. Przez mój egoizm, urazy, brak wielkoduszności i brak pokory, bardzo często lekceważyłem łaski, jakie dla mnie wypraszasz.

Zwracam się do Ciebie dzisiaj, Maryjo, która rozwiązujesz węzły, abyś mi uprosiła u swego Syna czystość serca, oderwanie się od siebie, pokorę i ufność. Przeżyję dzisiejszy dzień, praktykując te cnoty. Ofiaruję je Tobie w dowód mojej miłości do Ciebie. Powierzam w Twoje ręce ten „węzeł”...... (nazwać go, w miarę możności), który mi przeszkadza być odbiciem chwały Boga.

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną.

Maryja ofiarowała Bogu każdą chwilę swojego dnia.

Trzeci dzień

Matko Pośredniczko, Królowo Nieba, Której ręce otrzymują i przekazują wszystkie bogactwa Króla, zwróć ku mnie swoje miłosierne spojrzenie. Składam w Twoje święte ręce ten „węzeł” mojego życia.....,wszelką urazę, wszelki żal, którego on jest źródłem.

Boże Ojcze, wybacz mi moje winy. Pomóż mi teraz wybaczyć wszystkim, którzy świadomie lub nieświadomie, stali się sprawcami tego „węzła”. W takim stopniu, w jakim Tobie zawierzę, będziesz mógł go rozwiązać. Wobec Ciebie, Matko ukochana, i w imieniu Twojego Syna Jezusa, mojego Zbawiciela, który został tak zelżony, i który potrafił wybaczyć, wybaczam teraz tym wszystkim osobom......, i sobie samemu także wybaczam, na zawsze. Dziękuję Ci Matko, która rozwiązujesz węzły, za rozwiązanie w moim sercu węzła urazy, i tego oto węzła, który Ci powierzam. Amen.

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną.

Ten, kto chce łask, zwraca się do Maryi.

Czwarty dzień

Święta Matko Ukochana, przyjmująca wszystkich, którzy Cię szukają, miej litość nade mną.

Składam w Twoje ręce ten „węzeł”..... Przeszkadza mi być w pokoju, paraliżuje moją duszę, przeszkadza mi iść na spotkanie mojego Pana i oddać w służbie dla Niego moje życie.

Rozwiąż Matko ten „węzeł” mojego życia. Poproś Jezusa, by uleczył z paraliżu moją wiarę, potykającą się i upadającą na kamieniach drogi. Idź ze mną, Matko ukochana, abym pojął, że te kamienie są w istocie moimi przyjaciółmi, abym przestał szemrać i bym nauczył się w każdym momencie składać dziękczynienie, uśmiechać się ufny w Twoją moc.

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną.

Maryja jest słońcem i cały świat korzysta z Jej ciepła.

Piąty dzień

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, wielkoduszna i pełna współczucia, zwracam się do Ciebie, by oddać w Twoje ręce, po raz kolejny, ten „węzeł”..... Proszę Cię o Bożą mądrość, abym działał w świetle Ducha Świętego, by rozwiązać wszystkie te trudności.

Nikt nigdy nie widział Cię zagniewaną, przeciwnie, Twoje słowa zawsze były tak pełne łagodności, że widziano w Tobie serce Boga.

Uwolnij mnie od goryczy, gniewu i nienawiści, jakie ten „węzeł” we mnie zrodził.

Matko Ukochana, daj mi Twoją łagodność i Twoją mądrość, abym nauczył się wszystko rozważać w ciszy mojego serca. I tak jak Ty to uczyniłaś w Dniu Pięćdziesiątnicy, wstaw się za mnie u Jezusa, bym otrzymał w moim życiu nowe wylanie Ducha Świętego. Duchu Boży, zstąp na mnie!

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną.

Maryja jest bogata w moc u Boga

Szósty dzień

Królowo Miłosierdzia, oddaję Ci ten „węzeł” mojego życia.... i proszę byś mi dała serce,

które umie być cierpliwe, gdy Ty rozwiązujesz ten „węzeł”.

Naucz mnie zasłuchania w Słowo Twojego Syna, spowiadania się, Komunii św., na koniec zostań ze mną i przygotuj moje serce, by z aniołami świętowało łaskę jaką nieprzerwanie mi wypraszasz.

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mnie.

Cała jesteś piękna Maryjo i nie pokalała Cię żadna zmaza.

Siódmy dzień

Matko Przeczysta, zwracam się dzisiaj do Ciebie, błagam Cię byś rozwiązała ten „węzeł” w moim życiu... i uwolniła mnie spod panowania Złego. Bóg powierzył Ci wielką moc nad wszystkimi demonami. Wyrzekam się dzisiaj złych duchów i wszelkich związków, jakie mnie z nimi łączyły. Oświadczam, że Jezus jest moim jedynym Zbawicielem, moim jedynym Panem.

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, zetrzyj głowę Kusiciela. Zniszcz pułapki, w których uwięzło moje życie. Dziękuję Ci Matko Ukochana. Przez Twą drogocenną Krew uwolnij mnie Panie!

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mnie.

Ty jesteś chwałą Jeruzalem, Ty jesteś dumą naszego narodu.

Ósmy dzień

Dziewicza Matko Boga, bogata w miłosierdzie, miej litość nad Twoim dzieckiem i rozwiąż ten „węzeł”... w moim życiu.

Potrzebuję, byś mnie nawiedziła, tak jak nawiedzałaś Elżbietę. Przynieś mi Jezusa, aby On przyniósł mi Ducha Świętego. Naucz mnie korzystać z cnoty odwagi, radości, pokory, wiary i spraw bym jak Elżbieta został napełniony Duchem Świętym. Chcę żebyś była moją Matką, moją Królową i moją przyjaciółką. Oddaję Ci moje serce i wszystko, co do mnie należy: mój dom, moją rodzinę, moje dobra materialne i duchowe. Należę do Ciebie na zawsze. Złóż we mnie Twoje serce, abym mógł czynić wszystko, co Jezus chce, bym czynił.

Idźmy więc, pełni ufności, do tronu łaski.

Dziewiąty dzień

Matko Przenajświętsza, nasza Orędowniczko, Ty, która rozwiązujesz „węzły”, przychodzę dziś, by Ci podziękować, że zechciałaś rozwiązać ten „węzeł” w moim życiu. Znasz ból, jaki mi sprawia. Dziękuję Matko, że osuszasz w swoim miłosierdziu łzy w moich oczach.

Dziękuję, że mnie przygarniasz w swoje ramiona i pozwalasz, bym otrzymał kolejną łaskę od Boga.

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, moja Matko Ukochana, dziękuję Ci za rozwiązanie „węzłów” mojego życia. Otul mnie płaszczem Twej miłości, strzeż mnie, otaczaj swą opieką, napełnij światłem Twego pokoju.

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną.

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ ROZWIĄZUJĄCEJ WĘZŁY

Dziewico Maryjo, Matko pięknej Miłości, Matko, która nigdy nie opuściłaś dziecka,

wołającego o pomoc, Matko, której ręce nieustannie pracują dla Twoich ukochanych dzieci, gdyż przynagla je Miłość Boża i nieskończone Miłosierdzie, które wylewa się z Twojego serca, zwróć ku mnie Twoje współczujące spojrzenie. Wejrzyj na kłębowisko węzłów, w których dusi się moje życie.

Ty znasz moją rozpacz i mój ból. Wiesz jak bardzo te węzły mnie paraliżują.

Maryjo, Matko, której Bóg powierzył rozwiązanie „węzłów” życia Twoich dzieci, składam w Twoje ręce wstęgę mego życia.

Nikt, nawet Zły Duch, nie może jej pozbawić Twojej miłosiernej pomocy.

W Twoich rękach, nie ma ani jednego węzła, który nie mógłby zostać rozwiązany.

Matko Wszechmogąca, w swej łasce i mocy, z jaką się wstawiasz u Swojego Syna Jezusa, mojego Zbawcy, przyjmij dzisiaj ten „węzeł” ... (nazwać go w miarę możności).

Na chwałę Boga, proszę Cię, byś go rozwiązała, rozwiązała na zawsze. Pokładam w Tobie nadzieję

Jesteś jedyną Pocieszycielką, jaką dał mi Bóg, jesteś fortecą w mojej słabości, bogactwem w mojej nędzy, wyswobodzeniem ze wszystkiego, co mi przeszkadza być z Chrystusem.

Przyjmij moje wołanie.

Strzeż mnie, prowadź mnie, chroń mnie. Ty jesteś moim bezpiecznym schronieniem.

Maryjo, Ty, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną.

EGZORCYZM

Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów

Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów,

Ty, która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana, prosimy Cię pokornie rozkaż Hufcom Anielskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła. Święci Aniołowie i Archaniołowie - brońcie nas i strzeżcie nas. Amen.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

O pilotowaniu

2019-01-15 21:17

Katarzyna Krawcewicz

W Domu Formacyjnym Ruchu Światło-Życie im. św. Jana Chrzciciela w Łagowie 14 stycznia rozpoczęła się sesja o pilotowaniu kręgu, czyli rekolekcje dla par pragnących podjąć posługę formacji nowo powstających kręgów Domowego Kościoła. Sesję poprowadzili Grażyna i Roman Strugowie z archidiecezji łódzkiej.

Maciej Krawcewicz
W Łagowie rekolekcje dla par pragnących podjąć posługę formacji nowo powstających kręgów Domowego Kościoła

- Te rekolekcje przeznaczone są dla małżeństw po formacji podstawowej. Pilotowanie kręgu to ukazywanie małżonkom, którzy dopiero wchodzą do Domowego Kościoła, tego, czym żyjemy, jak funkcjonuje Ruch Światło-Życie, jakie są nasze zobowiązania – wyjaśnia Roman Strug.

Te zobowiązania to m.in. codzienna modlitwa osobista, małżeńska i rodzinna, regularne spotkanie ze słowem Bożym czy też comiesięczny dialog małżeński oraz systematyczna praca nad sobą, małżeństwem i rodziną.

W rekolekcjach uczestniczy 7 par. Zakończą się 19 stycznia.

Więcej w papierowym wydaniu.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Koncert kolęd 2019

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem