co powie ciocia Ewa?

Wyspa skarbów

Stwórz własną wyspę skarbów

Zobacz

kolorowy temat

Gdzie ten skarb

Przeczytaj, jak pewien pan szukał skarbu

Zobacz
Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.
Zamknij

Reklama

Kościół w mediach

Ks. Andrzej Banaszek

Dopiero po upadku realne go socjalizmu w 1989 r. urzeczywistniły się postulaty strajkujących robotników z 1980 r. dotyczące dostępu Kościoła do mediów. Ustawa o stosunku państwa do Kościoła katolickiego z 17 maja 1989 r. otworzyła Kościołowi możliwość wejścia do mediów działających jeszcze wtedy na usługach władzy, a także pozwoliła zakładać własne stacje wyznaniowe.

Polub nas na Facebooku!

Na terenie archidiecezji warszawskiej są obecnie trzy środki przekazu: Radio Józef oraz warszawskie edycje tygodników: „Niedziela” i „Gość Niedzielny”a

Redakcja Transmisji Mszy św. radiowej przy kościele Świętego Krzyża

Polskie Radio od początku swego istnienia nadawało programy religijne i transmisje Mszy św. Czasy PRL na kilkadziesiąt lat przerwały to dzieło. Postulat przywrócenia radiowych audycji katolickich zawarty był w jednym z punktów Gdańskiego Porozumienia w 1980 r. Zwiastunem nowych czasów została przywrócona we wrześniu 1980 r. transmisja niedzielnej Mszy św. 19 września 1980 r. ówczesny Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński wydał dekret powołujący Kościelną Redakcję Transmisji Mszy św. przez Radio przy kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Pierwszą po wojnie historyczną liturgię 21 września 1980 r. sprawował biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej Jerzy Modzelewski. Od tego czasu, od Bałtyku aż do Tatr, od wschodnich granic po Odrę i Nysę o godz. 9: 00, w każdą niedzielę i święta, najpierw w programie II, później w I Polskiego Radia transmitowana jest Msza św. ze stołecznego kościoła Świętego Krzyża.
Kościelną Redakcję Transmisji Mszy św. przez Radio przy kościele Świętego Krzyża w Warszawie tworzą obecnie księża: Marek Białkowski CM - proboszcz, przewodniczący, Stefan Gwiazdowski, Józef Jachimczak, Wiesław Kądziela, Piotr Pawlukiewicz, o. Jacek Salij OP, bp Jerzy Zawitkowski. Nad muzyczną oprawą liturgii od początku czuwa ks. prał. Kądziela.

Redakcja Programów Katolickich Polskiego Radia

Niemal 10 lat później, po zrzuceniu ograniczeń systemu komunistycznego, pojawiły się audycje przygotowywane przez Redakcję Katolicką. Naczelna Redakcja Programów Katolickich Polskiego Radia utworzona została w czerwcu 1989 r. po przyjęciu przez parlament ustawy o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego 17 maja 1989 r. Zadania programowe zostały sformułowane w porozumieniu pomiędzy władzami radia a Episkopatem Polski. W 1992 r. obowiązek realizacji tego postanowienia wpisany został do ustawy o radiofonii i telewizji.
Redakcja przygotowuje programy dla wszystkich pięciu anten radia publicznego, współpracuje także ze stołecznym Radiem dla Ciebie. Zespół ten przygotowuje rocznie ok. 200 godzin rozmaitych audycji własnych, a także współpracuje z innymi jednostkami Polskiego Radia. Stąd audycje redakcji pojawiają się nie tylko w stałych, własnych „okienkach”, ale i w innych pasmach programowych. Wspólne działania są szczególnie owocne w przypadku tak wielkich wydarzeń, jak np. pielgrzymki papieskie czy transmisje z ważnych uroczystości religijnych. Redakcja współpracuje z Radiem Watykańskim, Katolicką Agencją Informacyjną i z wieloma rozgłośniami diecezjalnymi w Polsce. Redakcją kierowali: ks. Krzysztof Ołdakowski SJ, ks. Grzegorz Dobroczyński SJ, ks. Krzysztof Dorosz SJ, a obecnie nad jej pracą czuwa ks. Rafał Sztejka SJ.

Reklama

Redakcja Programów Katolickich Telewizji Polskiej

Pod koniec czerwca 1989 r. została zawarta umowa między Sekretariatem Episkopatu Polski a Komitetem ds. Radia i Telewizji, dająca możliwość przygotowywania w mediach publicznych programów dotyczących religijnego aspektu życia społecznego. Episkopat powierzył organizację Redakcji Programów Katolickich i kierowanie nią polskim jezuitom. Do sierpnia 1997 r. szefem tego zespołu był ks. Andrzej Koprowski, następnie ks. Krzysztof Ołdakowski (do 2002 r.), a obecnie jest nim ks. Andrzej Majewski. Przez ten czas telewizja przechodziła wiele zmian strukturalnych. W lutym 1991 r. Redakcja Programów Katolickich została włączona do struktur Radiokomitetu - wcześniej zatrudnienie dawał Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski. Pod koniec 1993 r. zostały rozłączone redakcje radia i telewizji, powstały odrębne komitety i odrębne redakcje w Polskim Radiu i w Telewizji Polskiej. Z uwagi na te przemiany strukturalne od 1989 r. zostały zawarte 4 porozumienia między Kościołem a Telewizją Polską. Redakcja Programów Katolickich TVP działa w oparciu o ostatni z tych dokumentów, z 23 czerwca 1994 r.
Przedstawiciele redakcji czynnie uczestniczą w pracach międzynarodowych organizacji telewizyjnych skupiających nadawców publicznych (EBU). Co 2 lata organizowane są w Pradze spotkania zespołów zajmujących się programami religijnymi w telewizjach publicznych Europy. Spotkania te służą przede wszystkim ożywieniu wymiany i koprodukcji między poszczególnymi nadawcami w zakresie transmisji liturgicznych oraz współpracy w dziedzinie tworzenia różnych gatunków programów. Powołana w 2005 r. SIGNIS POLSKA jest częścią międzynarodowej organizacji katolickiej SIGNIS. Katolickie Stowarzyszenie Komunikacji Społecznej SIGNIS powstało z połączenia dwóch organizacji - UNDA i OCIC.
Redakcja Programów Katolickich TVP w każdą niedzielę w programie 1. przeprowadza transmisję Mszy św. z sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach, o godz. 7.00 i modlitwę Anioł Pański z Ojcem Świętym, o godz. 12.00. Ponadto cyklicznie emituje: w niedzielę o godz. 6.50 Słowo na niedzielę w programie 2. i o godz. 11.55 program publicystyczno-informacyjny Między ziemią a niebem w programie1.; we wtorki o godz. 14.40 program Znaki Czasu, w programie 2.; w czwartki o godz. 14.00 My-Wy-Oni, program dotyczący kontrowersyjnych tematów rodzinnych, w programie 1; w środy o godz. 14.00 magazyn dla młodzieży Raj, w programie 1.; w soboty o godz. 9.00 program dla dzieci i rodziców Ziarno, w programie 1. i o godz. 21.50 Słowo na niedzielę w programie 2.; a także magazyn Z życia Kościołów - Telegazeta TVP 2 (s. 415) i katolicki program publicystyczny Wierzę, wątpię, szukam w niedzielę o godz. 8.00 w programie 3. warszawskim oraz informacyjny program katolicki Kościół i świat o godz. 18: 15, pod red. ks. dr. Wiesława Niewęgłowskiego.

Redakcja Mszy św. w Telewizji „Polonia”

W oparciu o porozumienie zawarte 23 czerwca 1994 r. pomiędzy Telewizją Polską S.A. a Sekretariatem Konferencji Episkopatu Polski, 12 sierpnia 1997 r. zawarto uzgodnienie dotyczące cotygodniowej transmisji Mszy św. w TVP „Polonia”, podpisane przez dyr. Leszka Wasiutę i delegata Księdza Prymas - ks. dr. Andrzeja Banaszka. Strony sprecyzowały zasady przygotowania i transmitowania Mszy św. w TVP „Polonia”, uwzględniając sugestie zawarte we wskazaniach. Transmisja Mszy św. wraz z oprawą telewizyjną finansowana miała być z budżetu TVP „Polonia”, natomiast strona kościelna podjęła się wyboru diecezji i kościołów, z których przeprowadzano transmisję. Ksiądz Prymas osobiście wystosował pisma do ordynariuszy diecezji, w których prosił o zaproponowanie miejsc celebry i wyznaczenie księży do współpracy. 14 września 1997 r., w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, przeprowadzono pierwszą transmisję Mszy św. Sprawował ją bp Piotr Jarecki w kościele parafii pw. św. Wojciecha na warszawskiej Woli. W ciągu prawie 8-letniej działalności redakcji, przy ogromnym zaangażowaniu i trosce dyr. TVP „Polonia” Antoniego Bartkiewicza, przeprowadzono ponad 400 transmisji Mszy św. z wielu wspaniałych sanktuariów i kościołów znajdujących się w całej Polsce i zagranicą. Redakcja stawia sobie za cel, by Polakom rozsianym na wszystkich kontynentach, od Kaukazu aż po USA i Australię, pomóc umacniać tożsamość narodową, czerpiąc z bogatego skarbca ponad tysiącletniej tradycji kultury chrześcijańskiej. Służy temu m.in. słowo wprowadzające red. Jerzego Klechty.
W 1993 r. została też powołana Katolicka Agencja Informacyjna, która jest drugą co do wielkości, a pierwszą i największą na terenie Europy Środkowo-Wschodniej, religijną agencją w Europie.
Na terenie archidiecezji warszawskiej natomiast są obecnie trzy główne środki przekazu: Radio Józef oraz warszawskie edycje tygodników „Niedziela” i „Gość Niedzielny”.

Artykuł stanowi fragment Księgi Jubileuszowej Archidiecezji Warszawskiej 1981-2006. 25 lat posługi pasterskiej Księdza Kardynała Józefa Glempa, która wkrótce ukaże się w księgarniach

Edycja warszawska 38/2006

E-mail:
Adres: ul. Długa 29, lok. 229, 00-238 Warszawa
Tel.: (22) 635-90-69,

Tagi
Nasze serwisy
Polecamy
Zaprzyjaźnione strony
Najpopularniejsze
24h7 dni

Reklama

Lidia Dudkiewicz, Red. Naczelna

Polityk, który pozostał człowiekiem EDYTORIAL

Wszystko, co ludzi integruje w dobrym doświadczeniu miłości jest istotne. Panu Bogu zależy, byśmy byli jedno i ciągle nam daje szanse zebrania się do wspólnoty – wokół... »
Abp Grzegorz Ryś

Reklama

Kalendarze 2018


Adresy kontaktowe


www.facebook.com/tkniedziela
Tel.: +48 (34) 365 19 17, fax: +48 (34) 366 48 93
Adres redakcji: ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa


Wydawca: Kuria Metropolitalna w Częstochowie
Redaktor Naczelny: Lidia Dudkiewicz
Honorowy Red. Nacz.: ks. inf. Ireneusz Skubiś
Zastępca Red. Nacz.: ks. Jerzy Bielecki
Sekretarz redakcji: ks. Marek Łuczak
Zastępca Sekretarza redakcji: Margita Kotas