Reklama

Kościół w mediach

Ks. Andrzej Banaszek
Edycja warszawska 38/2006

Dopiero po upadku realne go socjalizmu w 1989 r. urzeczywistniły się postulaty strajkujących robotników z 1980 r. dotyczące dostępu Kościoła do mediów. Ustawa o stosunku państwa do Kościoła katolickiego z 17 maja 1989 r. otworzyła Kościołowi możliwość wejścia do mediów działających jeszcze wtedy na usługach władzy, a także pozwoliła zakładać własne stacje wyznaniowe.

Na terenie archidiecezji warszawskiej są obecnie trzy środki przekazu: Radio Józef oraz warszawskie edycje tygodników: „Niedziela” i „Gość Niedzielny”a

Redakcja Transmisji Mszy św. radiowej przy kościele Świętego Krzyża

Polskie Radio od początku swego istnienia nadawało programy religijne i transmisje Mszy św. Czasy PRL na kilkadziesiąt lat przerwały to dzieło. Postulat przywrócenia radiowych audycji katolickich zawarty był w jednym z punktów Gdańskiego Porozumienia w 1980 r. Zwiastunem nowych czasów została przywrócona we wrześniu 1980 r. transmisja niedzielnej Mszy św. 19 września 1980 r. ówczesny Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński wydał dekret powołujący Kościelną Redakcję Transmisji Mszy św. przez Radio przy kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Pierwszą po wojnie historyczną liturgię 21 września 1980 r. sprawował biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej Jerzy Modzelewski. Od tego czasu, od Bałtyku aż do Tatr, od wschodnich granic po Odrę i Nysę o godz. 9: 00, w każdą niedzielę i święta, najpierw w programie II, później w I Polskiego Radia transmitowana jest Msza św. ze stołecznego kościoła Świętego Krzyża.
Kościelną Redakcję Transmisji Mszy św. przez Radio przy kościele Świętego Krzyża w Warszawie tworzą obecnie księża: Marek Białkowski CM - proboszcz, przewodniczący, Stefan Gwiazdowski, Józef Jachimczak, Wiesław Kądziela, Piotr Pawlukiewicz, o. Jacek Salij OP, bp Jerzy Zawitkowski. Nad muzyczną oprawą liturgii od początku czuwa ks. prał. Kądziela.

Redakcja Programów Katolickich Polskiego Radia

Niemal 10 lat później, po zrzuceniu ograniczeń systemu komunistycznego, pojawiły się audycje przygotowywane przez Redakcję Katolicką. Naczelna Redakcja Programów Katolickich Polskiego Radia utworzona została w czerwcu 1989 r. po przyjęciu przez parlament ustawy o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego 17 maja 1989 r. Zadania programowe zostały sformułowane w porozumieniu pomiędzy władzami radia a Episkopatem Polski. W 1992 r. obowiązek realizacji tego postanowienia wpisany został do ustawy o radiofonii i telewizji.
Redakcja przygotowuje programy dla wszystkich pięciu anten radia publicznego, współpracuje także ze stołecznym Radiem dla Ciebie. Zespół ten przygotowuje rocznie ok. 200 godzin rozmaitych audycji własnych, a także współpracuje z innymi jednostkami Polskiego Radia. Stąd audycje redakcji pojawiają się nie tylko w stałych, własnych „okienkach”, ale i w innych pasmach programowych. Wspólne działania są szczególnie owocne w przypadku tak wielkich wydarzeń, jak np. pielgrzymki papieskie czy transmisje z ważnych uroczystości religijnych. Redakcja współpracuje z Radiem Watykańskim, Katolicką Agencją Informacyjną i z wieloma rozgłośniami diecezjalnymi w Polsce. Redakcją kierowali: ks. Krzysztof Ołdakowski SJ, ks. Grzegorz Dobroczyński SJ, ks. Krzysztof Dorosz SJ, a obecnie nad jej pracą czuwa ks. Rafał Sztejka SJ.

Reklama

Redakcja Programów Katolickich Telewizji Polskiej

Pod koniec czerwca 1989 r. została zawarta umowa między Sekretariatem Episkopatu Polski a Komitetem ds. Radia i Telewizji, dająca możliwość przygotowywania w mediach publicznych programów dotyczących religijnego aspektu życia społecznego. Episkopat powierzył organizację Redakcji Programów Katolickich i kierowanie nią polskim jezuitom. Do sierpnia 1997 r. szefem tego zespołu był ks. Andrzej Koprowski, następnie ks. Krzysztof Ołdakowski (do 2002 r.), a obecnie jest nim ks. Andrzej Majewski. Przez ten czas telewizja przechodziła wiele zmian strukturalnych. W lutym 1991 r. Redakcja Programów Katolickich została włączona do struktur Radiokomitetu - wcześniej zatrudnienie dawał Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski. Pod koniec 1993 r. zostały rozłączone redakcje radia i telewizji, powstały odrębne komitety i odrębne redakcje w Polskim Radiu i w Telewizji Polskiej. Z uwagi na te przemiany strukturalne od 1989 r. zostały zawarte 4 porozumienia między Kościołem a Telewizją Polską. Redakcja Programów Katolickich TVP działa w oparciu o ostatni z tych dokumentów, z 23 czerwca 1994 r.
Przedstawiciele redakcji czynnie uczestniczą w pracach międzynarodowych organizacji telewizyjnych skupiających nadawców publicznych (EBU). Co 2 lata organizowane są w Pradze spotkania zespołów zajmujących się programami religijnymi w telewizjach publicznych Europy. Spotkania te służą przede wszystkim ożywieniu wymiany i koprodukcji między poszczególnymi nadawcami w zakresie transmisji liturgicznych oraz współpracy w dziedzinie tworzenia różnych gatunków programów. Powołana w 2005 r. SIGNIS POLSKA jest częścią międzynarodowej organizacji katolickiej SIGNIS. Katolickie Stowarzyszenie Komunikacji Społecznej SIGNIS powstało z połączenia dwóch organizacji - UNDA i OCIC.
Redakcja Programów Katolickich TVP w każdą niedzielę w programie 1. przeprowadza transmisję Mszy św. z sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach, o godz. 7.00 i modlitwę Anioł Pański z Ojcem Świętym, o godz. 12.00. Ponadto cyklicznie emituje: w niedzielę o godz. 6.50 Słowo na niedzielę w programie 2. i o godz. 11.55 program publicystyczno-informacyjny Między ziemią a niebem w programie1.; we wtorki o godz. 14.40 program Znaki Czasu, w programie 2.; w czwartki o godz. 14.00 My-Wy-Oni, program dotyczący kontrowersyjnych tematów rodzinnych, w programie 1; w środy o godz. 14.00 magazyn dla młodzieży Raj, w programie 1.; w soboty o godz. 9.00 program dla dzieci i rodziców Ziarno, w programie 1. i o godz. 21.50 Słowo na niedzielę w programie 2.; a także magazyn Z życia Kościołów - Telegazeta TVP 2 (s. 415) i katolicki program publicystyczny Wierzę, wątpię, szukam w niedzielę o godz. 8.00 w programie 3. warszawskim oraz informacyjny program katolicki Kościół i świat o godz. 18: 15, pod red. ks. dr. Wiesława Niewęgłowskiego.

Redakcja Mszy św. w Telewizji „Polonia”

W oparciu o porozumienie zawarte 23 czerwca 1994 r. pomiędzy Telewizją Polską S.A. a Sekretariatem Konferencji Episkopatu Polski, 12 sierpnia 1997 r. zawarto uzgodnienie dotyczące cotygodniowej transmisji Mszy św. w TVP „Polonia”, podpisane przez dyr. Leszka Wasiutę i delegata Księdza Prymas - ks. dr. Andrzeja Banaszka. Strony sprecyzowały zasady przygotowania i transmitowania Mszy św. w TVP „Polonia”, uwzględniając sugestie zawarte we wskazaniach. Transmisja Mszy św. wraz z oprawą telewizyjną finansowana miała być z budżetu TVP „Polonia”, natomiast strona kościelna podjęła się wyboru diecezji i kościołów, z których przeprowadzano transmisję. Ksiądz Prymas osobiście wystosował pisma do ordynariuszy diecezji, w których prosił o zaproponowanie miejsc celebry i wyznaczenie księży do współpracy. 14 września 1997 r., w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, przeprowadzono pierwszą transmisję Mszy św. Sprawował ją bp Piotr Jarecki w kościele parafii pw. św. Wojciecha na warszawskiej Woli. W ciągu prawie 8-letniej działalności redakcji, przy ogromnym zaangażowaniu i trosce dyr. TVP „Polonia” Antoniego Bartkiewicza, przeprowadzono ponad 400 transmisji Mszy św. z wielu wspaniałych sanktuariów i kościołów znajdujących się w całej Polsce i zagranicą. Redakcja stawia sobie za cel, by Polakom rozsianym na wszystkich kontynentach, od Kaukazu aż po USA i Australię, pomóc umacniać tożsamość narodową, czerpiąc z bogatego skarbca ponad tysiącletniej tradycji kultury chrześcijańskiej. Służy temu m.in. słowo wprowadzające red. Jerzego Klechty.
W 1993 r. została też powołana Katolicka Agencja Informacyjna, która jest drugą co do wielkości, a pierwszą i największą na terenie Europy Środkowo-Wschodniej, religijną agencją w Europie.
Na terenie archidiecezji warszawskiej natomiast są obecnie trzy główne środki przekazu: Radio Józef oraz warszawskie edycje tygodników „Niedziela” i „Gość Niedzielny”.

Artykuł stanowi fragment Księgi Jubileuszowej Archidiecezji Warszawskiej 1981-2006. 25 lat posługi pasterskiej Księdza Kardynała Józefa Glempa, która wkrótce ukaże się w księgarniach

Abp Depo: poprzez kapłańskie serce i ręce łączyć niebo z ziemią

2018-05-24 18:33

Ks. Mariusz Frukacz

Ks. Mariusz Frukacz

„Kapłaństwo jest tajemnicą Najświętszego Serca Jezusa. Dzisiaj dziękujemy Bogu za dar święceń kapłańskich” – mówił w homilii abp Wacław Depo metropolita częstochowski, który 24 maja przewodniczył Mszy św. odpustowej w kościele seminaryjnym pw. Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie.

Uroczysta Eucharystia była dziękczynieniem z racji przypadającej w tym roku 40. rocznicy święceń kapłańskich abp Wacława Depo, 60. rocznicy święceń kapłańskich abp. seniora Stanisława Nowaka i 25. rocznicy święceń kapłańskich bp. Andrzeja Przybylskiego, biskupa pomocniczego archidiecezji częstochowskiej.

Mszę św. z metropolitą częstochowskim koncelebrowali m. in. abp senior Stanisław Nowak, bp senior Antoni Długosz, bp Andrzej Przybylski, neoprezbiterzy z archidiecezji częstochowskiej i diecezji sosnowieckiej, przełożeni i profesorzy seminarium.

Zobacz zdjęcia: Okrągłe jubileusze kapłańskie biskupów z Częstochowy

Na Mszy św. obecni byli przedstawiciele ruchów i stowarzyszeń archidiecezji częstochowskiej: Bractwo Męki Pańskiej z Kalwarii w Praszce, Rycerze Kolumba, członkowie Klubu Inteligencji Katolickiej, przedstawiciele mediów z Lidią Dudkiewicz redaktor naczelną „Niedzieli” oraz przedstawiciele kapituł archidiecezji częstochowskiej i osoby życia konsekrowanego.

W homilii abp Depo zwracając się do abp. seniora Stanisława Nowaka powiedział: „Połączyła nas poprzez sukcesję apostolską osoba abp. Eugeniusza Baziaka. Przedziwne są tajemnice Opatrzności Bożej.”

Zobacz także: Homilia jubileuszowa

Metropolita częstochowski odnosząc się do tajemnicy kapłaństwa podkreślił, że „zawsze w nas jest jakaś pokorna prośba zanoszona do Boga, kiedy przypominamy sobie postawę lezącą krzyżem na posadzce katedralnej.” - Przyzywaliśmy wówczas szczególnego wstawiennictwa wszystkich świętych Pańskich. Tak było i tak zawsze jest. To jest aktualne wołanie o wierność przymierzu, o którym mówił prorok Jeremiasz, że zostanie wypisane „głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercach.” – dodał metropolita częstochowski.

Nawiązując do słów Ewangelii „Jezus, gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: «Bierzcie, to jest Ciało moje». Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: «To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana” abp Depo podkreślił, że „słowa te wskazują na naszą tożsamość. Jesteśmy wybrani, namaszczeni, pobłogosławieni, połamani i rozdani.”

- Te słowa Jezusa kształtują nasze życie w kluczu eucharystycznym – podkreślił abp Depo i powtórzył za abp. seniorem Stanisławem Nowakiem, że „trzeba być szczęśliwym, że jest się kapłanem nawet gdyby bolało. Mam być szczęśliwy, że pracuję dla ludzi. Trzeba dać się złamać i nie bać się łamania w duchu słów: benedixit, fregit deditque, błogosławił, łamał i dawał.”

Arcybiskup przypomniał również za pismem „Didache”: „Strzeżcie się ludzi, którzy chcą robić interes na Chrystusie.”

- Budowanie życia na Jezusie jest zawsze związane z tajemnicą Jego krzyża, z tajemnicą zmartwychwstania i łaski. Z tajemnicą jego Kościoła, w którym występują łaska i grzech, świętość i słabość.- kontynuował abp Depo.

- Trzeba poprzez kapłańskie serce i ręce łączyć niebo z ziemią, tak jak rozpięty jest Chrystus pomiędzy niebem i ziemią z wysokości krzyża – przypomniał arcybiskup i pytał: „Czyż rozpowszechniona dzisiaj tak zwana poprawność polityczna nie przekształca się również na naszych oczach w poprawność religijną?

- Czyż nie dostrzegamy tego zjawiska, które możemy nazwać wirusem wiary, że w imię wolności trzeba odłączyć sprawy wiary w Boga, w Chrystusa od Kościoła. – dodał arcybiskup.

- W zmaganiach świata z Bogiem zostały przeciwstawione dwie wartości wolność i prawo. Zostały odłożone na bok sumienie i dekalog, i prawo naturalne. Dzisiaj cały spór o tajemnicę wierności wartościom chrześcijańskim stał się sporem politycznym, odrzucając nawet tajemnicę grzechu pierworodnego. Dlatego wolność oznacza dzisiaj „będziecie jako bogowie”. Trybunały i parlamenty wydają wyroki ostateczne. To jest pomieszanie pojęć. To jest w chodzenie w kategorię Boga – mówił duchowny.

- Centrum i mocą naszego kapłańskiego życia była jest i będzie wierność Chrystusowi poprzez codzienną Eucharystię, poprzez nasze współuczestnictwo w ofierze Chrystusa. – przypomniał arcybiskup.

- To nie jest tylko uczta braterska. Tak jak chcieliby nasi bracia na Zachodzie, którzy chcą dopuścić do Eucharystii wszystkich, i nawet tych, którzy z Kościołem nie mają nic wspólnego. To są groźne antyświadectwa poprawności religijnej – zaznaczył arcybiskup i zawołał: „Maryjo prowadź nas w głębię tajemnic Twojego Syna.”

Składając życzenia jubilatom bp Andrzej Przybylski wskazał na trzy słowa: powrót do źródeł, dziękczynienie i komunia.

- Wy dzisiaj wracacie do źródeł swoje kapłaństwa, ale te źródła nie są tylko dla Was. One stały się źródłem łaski dla bardzo wielu ludzi w miejscach waszej posługi. I to są też źródła dla nas, dla Kościoła częstochowskiego – mówił bp Przybylski.

- Kiedy dziękujemy, to wtedy widzimy ile otrzymaliśmy dobra. Dziękujemy, że tę komunię tworzyliście i tworzycie - kontynuował biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej.

Na ręce jubilatów kilkudziesięciu kardynałów, arcybiskupów i biskupów przesłało życzenia.

Abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce w liście do abp Depo napisał m. in. „Niech wszyscy pod przewodem swojego metropolity postępują ad Christum Redemptorem hominis.” Natomiast w liście do abp. seniora Stanisława Nowaka nuncjusz apostolski podkreślił, że „Iuxta crucem Tecum stare oznacza znajdować się w samym centrum chrześcijańskiej wiary, bo krzyż i zmartwychwstanie są ze sobą istotowo połączone.”

Również abp Stanisław Gądecki, przewodniczący KEP w liście do abp Depo zaznaczył, że „rocznica święceń kapłańskich zachęca, aby sięgnąć myślami do obrazu Chrystusa Dobrego Pasterza, który powołał nas do swojej służby i który nieustannie ukazuje przykład troski i oddania życia za powierzony sobie Lud Boży.” Z kolei w liście do abp seniora Stanisława Nowaka przewodniczący episkopatu Polski przypomniał, że wielorakie dokonania pasterskie abp Nowaka „są dowodem otwartości wobec natchnień Odwiecznej Mądrości, będących inspiracją do realizacji ciągle nowych przedsięwzięć.”

Przed końcowy błogosławieństwem swoją refleksją nt. kapłaństwa podzielił się abp senior Stanisław Nowak - Dziękujemy Chrystusowi Kapłanowi za to, że jesteśmy my biedni i mali kapłanami. Chrystus Jedyny Kapłan jest w nas, jest we wszystkich kapłanach. On w nas działa. Kapłaństwo jest wielkie, święte. To świętość wielka, która przez Ducha Świętego została rozlana w sercach naszych - mówił abp senior Stanisław Nowak.

- Każdy chrześcijanin mówi sobie w sercu i ma prawo powiedzieć „żyję ja, już nie ja, żyje we mnie Chrystus.” Zjednoczenie z Chrystusem przez chrzest i bierzmowanie jest ogromne, ale przez kapłaństwo jest szczególnie intensywne. Najpierw z racji na funkcje kapłańskie, czynności kapłańskie, a później z racji na potęgę zapodmiotowania się Chrystusa i Ducha Świętego w duszy kapłana – kontynuował arcybiskup senior.

- Msza św. to coś niepojęcie wielkiego. Jak wielkie jest to, że kapłan odprawia Mszę św. Przez kapłaństwo osiągamy wiele miłości Bożej. Ta miłość się tak zgęszcza w wyjątkowy sposób, gdy kapłan Mszę św. odprawia – podkreślił abp Nowak i wskazując na słowa „in Persona Chisti”, w Osobie Chrystusa przypomniał, że „kapłan kiedy sprawuje Mszę św. to nie tak tylko zastępując Go, ale jako alter ego Christi.”

- Rozważajcie to, że w czasie Mszy św. mówicie „to jest Ciało moje, to jest kielich mojej Krwi”. Wy wypowiadacie te słowa w jedyny sposób. A gdy spowiadacie mówicie „ja ciebie rozgrzeszam” – przypomniał za Benedyktem XVI arcybiskup senior.

- W kapłanie jest potężna Chrystusowość. Jakaż to wielka odpowiedzialność. Dlatego dziękujemy za kapłaństwo, ale serce drży odpowiedzialnością. Dziękujemy za duchowość w sensie bycia narzędziem wobec Ducha Świętego, alter Spiritus – kontynuował jubilat.

Zwracając się do obecnych wiernych abp senior zaapelował: „Dziękujcie za kapłanów. Oni przynoszą Mękę Pana Jezusa, Zmartwychwstanie i miłosierdzie do końca. Błagajcie, by ich nie brakowało.”

Za teologią Ojców Kościoła duchowny przypomniał, że „Bóg mówi do człowieka: „Przyjmij Ducha, ale daj krew.” - Przyjęliśmy Ducha. Trzeba, żebyśmy dawali krew. Nie jest łatwo dać krew Bogu, oddać wszystko. Nie jest tani Pan Jezus dla kapłana. Nie jest łatwy. Trzeba Mu dać krew- mówił abp Nowak.

- Nikt nie jest tak bliski kapłanowi jak Matka Boska. Jej się zawierzamy i błagamy, żebyśmy wytrwali do końca – kontynuował arcybiskup senior i zwracając się do kleryków powiedział: „ Kochajcie kapłaństwo. jesteście już kapłanami in desiderio i czujcie się odpowiedzialni za to powołanie. Bolesne jest to, że młodzi ludzie lekceważą to, gdy Pan ich woła.”

Na zakończenie Mszy św. abp Depo zwierzył wszystkich kapłanów Maryi. Następnie neoprezbiterzy udzielili prymicyjnego błogosławieństwa.

Po Mszy św. w Auli św. Jana Pawła II neoprezbiterzy otrzymali absolutoria i dyplomy magisterskie.

Abp Wacław Depo święcenia kapłańskie przyjął 3 czerwca 1978 roku z rąk Sługi Bożego biskupa Piotra Gołębiowskiego.

Abp senior Stanisław Nowak święcenia kapłańskie otrzymał 22 czerwca 1958 r. z rąk abp Eugeniusza Baziaka. Natomiast bp Andrzej Przybylski otrzymał święcenia kapłańskie otrzymał z rąk metropolity częstochowskiego abp. Stanisława Nowaka 30 maja 1993 r.

Kościół seminaryjny pw. Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana przy Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie uroczyście poświęcił 7 czerwca 1996 r. metropolita częstochowski abp Stanisław Nowak.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Relikwie św. Jana XXIII w jego rodzinnych stronach

2018-05-24 17:18

Włodzimierz Rędzioch

Włodzimierz Rędzioch
Peregrynacja ciała Jana XXIII

24 maja o godz. 7,00 w Bazylice św. Piotra miała miejsce szczególna uroczystość – kard. Angelo Comastri, archiprezbiter bazyliki watykańskiej i wikariusz papieża dla Państwa Watykańskiego, bp Vittorio Lanzani, delegat Administracji Bazyliki św. Piotra, liczni biskupi z Lombardii, którzy w tych dniach przebywają w Watykanie na spotkaniu Episkopatu Włoch, kanonicy Bazyliki Watykańskiej oraz pracownicy Bazyliki żegnali św. Jana XXIII, którego relikwie, za zgodą Papieża Franciszka, transportowano w jego rodzinne strony do Bergamo i Sotto il Monte.

Od czasów jego beatyfikacji ciało zmarłego Papieża znajduje się w przezroczystym sarkofagu w ołtarzu św. Hieronima w prawej nawie Bazyliki. Po krótkiej ceremoni pożegnalnej, sarkofag wyniesiono ze świątyni przez boczne drzwi zwane Drzwiami Modlitwy, gdzie czekał specjalnie przygotowany do transportu papieskich relikwii karawan.

Zobacz zdjęcia: Peregrynacja relikwii św. Jana XXIII

Auto wyruszyło z Watykanu o godz 7.20, a eskortowali go watykańscy żandarmi – przyjazd do Bergamo zaplanowano na godz. 15.30. Relikwie będą tam wystawione trzy dni – pierwszym etapem będzie miejscowe więzienie (ma to przypomnieć historyczną wizytę Jana XXIII w rzymskim więzieniu Regina Coeli, 26 grudnia 1958 r., kilka tygodni po jego wyborze na Stolicę Piotrową), następnie seminarium diecezjalne, które jest dedykowany właśnie Papieżowi, a następnie katedra, gdzie sarkofag będzie eksponowany aż do niedzieli, 27 maja.

Następnie sarkofag zostanie przewieziony do Kaplicy „Nostra Signora della Pace” w pobliskiej miejscowości Sotto il Monte, gdzie 25 listopada 1881 r. urodził się Angelo Roncalli.

Po drodze relikwie św. Jana XXIII „odwiedzą” Sanktuarium Matki Bożej Cornabusa w dolinie Imagna (Papież był bardzo przywiązany do tego sanktuarium , a 1958 r. przewodniczył nawet koronacji obrazu NMP) i klasztor w Baccanello Calusco.

Podczas wystawienia w Sotto il Monte najważniejszymi inicjatywami będą: procesja diecezjalna w Corpus Domini, w czwartkowy wieczór, 31 maja, której będzie przewodniczył biskup Bergamo, Francesco Beschi, a 3 czerwca - Msza św. upamiętniająca rocznicę śmierci Jana XXIII (w 1963 r., w piątym roku pontyfikatu) pod przewodnictwem arcybiskupa Mediolanu, Mario Delpiniego; koncelebrować będą wszyscy biskupi Lombardii. Wreszcie, 10 czerwca, doczesne szczątki Papieża Jana powrócą do Watykanu.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jestem od poczęcia

Reklama

Najczęściej czytane

Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.

Rozumiem