Reklama

Kościół w mediach

Ks. Andrzej Banaszek
Edycja warszawska 38/2006

Dopiero po upadku realne go socjalizmu w 1989 r. urzeczywistniły się postulaty strajkujących robotników z 1980 r. dotyczące dostępu Kościoła do mediów. Ustawa o stosunku państwa do Kościoła katolickiego z 17 maja 1989 r. otworzyła Kościołowi możliwość wejścia do mediów działających jeszcze wtedy na usługach władzy, a także pozwoliła zakładać własne stacje wyznaniowe.

Na terenie archidiecezji warszawskiej są obecnie trzy środki przekazu: Radio Józef oraz warszawskie edycje tygodników: „Niedziela” i „Gość Niedzielny”a

Redakcja Transmisji Mszy św. radiowej przy kościele Świętego Krzyża

Polskie Radio od początku swego istnienia nadawało programy religijne i transmisje Mszy św. Czasy PRL na kilkadziesiąt lat przerwały to dzieło. Postulat przywrócenia radiowych audycji katolickich zawarty był w jednym z punktów Gdańskiego Porozumienia w 1980 r. Zwiastunem nowych czasów została przywrócona we wrześniu 1980 r. transmisja niedzielnej Mszy św. 19 września 1980 r. ówczesny Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński wydał dekret powołujący Kościelną Redakcję Transmisji Mszy św. przez Radio przy kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Pierwszą po wojnie historyczną liturgię 21 września 1980 r. sprawował biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej Jerzy Modzelewski. Od tego czasu, od Bałtyku aż do Tatr, od wschodnich granic po Odrę i Nysę o godz. 9: 00, w każdą niedzielę i święta, najpierw w programie II, później w I Polskiego Radia transmitowana jest Msza św. ze stołecznego kościoła Świętego Krzyża.
Kościelną Redakcję Transmisji Mszy św. przez Radio przy kościele Świętego Krzyża w Warszawie tworzą obecnie księża: Marek Białkowski CM - proboszcz, przewodniczący, Stefan Gwiazdowski, Józef Jachimczak, Wiesław Kądziela, Piotr Pawlukiewicz, o. Jacek Salij OP, bp Jerzy Zawitkowski. Nad muzyczną oprawą liturgii od początku czuwa ks. prał. Kądziela.

Redakcja Programów Katolickich Polskiego Radia

Niemal 10 lat później, po zrzuceniu ograniczeń systemu komunistycznego, pojawiły się audycje przygotowywane przez Redakcję Katolicką. Naczelna Redakcja Programów Katolickich Polskiego Radia utworzona została w czerwcu 1989 r. po przyjęciu przez parlament ustawy o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego 17 maja 1989 r. Zadania programowe zostały sformułowane w porozumieniu pomiędzy władzami radia a Episkopatem Polski. W 1992 r. obowiązek realizacji tego postanowienia wpisany został do ustawy o radiofonii i telewizji.
Redakcja przygotowuje programy dla wszystkich pięciu anten radia publicznego, współpracuje także ze stołecznym Radiem dla Ciebie. Zespół ten przygotowuje rocznie ok. 200 godzin rozmaitych audycji własnych, a także współpracuje z innymi jednostkami Polskiego Radia. Stąd audycje redakcji pojawiają się nie tylko w stałych, własnych „okienkach”, ale i w innych pasmach programowych. Wspólne działania są szczególnie owocne w przypadku tak wielkich wydarzeń, jak np. pielgrzymki papieskie czy transmisje z ważnych uroczystości religijnych. Redakcja współpracuje z Radiem Watykańskim, Katolicką Agencją Informacyjną i z wieloma rozgłośniami diecezjalnymi w Polsce. Redakcją kierowali: ks. Krzysztof Ołdakowski SJ, ks. Grzegorz Dobroczyński SJ, ks. Krzysztof Dorosz SJ, a obecnie nad jej pracą czuwa ks. Rafał Sztejka SJ.

Reklama

Redakcja Programów Katolickich Telewizji Polskiej

Pod koniec czerwca 1989 r. została zawarta umowa między Sekretariatem Episkopatu Polski a Komitetem ds. Radia i Telewizji, dająca możliwość przygotowywania w mediach publicznych programów dotyczących religijnego aspektu życia społecznego. Episkopat powierzył organizację Redakcji Programów Katolickich i kierowanie nią polskim jezuitom. Do sierpnia 1997 r. szefem tego zespołu był ks. Andrzej Koprowski, następnie ks. Krzysztof Ołdakowski (do 2002 r.), a obecnie jest nim ks. Andrzej Majewski. Przez ten czas telewizja przechodziła wiele zmian strukturalnych. W lutym 1991 r. Redakcja Programów Katolickich została włączona do struktur Radiokomitetu - wcześniej zatrudnienie dawał Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski. Pod koniec 1993 r. zostały rozłączone redakcje radia i telewizji, powstały odrębne komitety i odrębne redakcje w Polskim Radiu i w Telewizji Polskiej. Z uwagi na te przemiany strukturalne od 1989 r. zostały zawarte 4 porozumienia między Kościołem a Telewizją Polską. Redakcja Programów Katolickich TVP działa w oparciu o ostatni z tych dokumentów, z 23 czerwca 1994 r.
Przedstawiciele redakcji czynnie uczestniczą w pracach międzynarodowych organizacji telewizyjnych skupiających nadawców publicznych (EBU). Co 2 lata organizowane są w Pradze spotkania zespołów zajmujących się programami religijnymi w telewizjach publicznych Europy. Spotkania te służą przede wszystkim ożywieniu wymiany i koprodukcji między poszczególnymi nadawcami w zakresie transmisji liturgicznych oraz współpracy w dziedzinie tworzenia różnych gatunków programów. Powołana w 2005 r. SIGNIS POLSKA jest częścią międzynarodowej organizacji katolickiej SIGNIS. Katolickie Stowarzyszenie Komunikacji Społecznej SIGNIS powstało z połączenia dwóch organizacji - UNDA i OCIC.
Redakcja Programów Katolickich TVP w każdą niedzielę w programie 1. przeprowadza transmisję Mszy św. z sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach, o godz. 7.00 i modlitwę Anioł Pański z Ojcem Świętym, o godz. 12.00. Ponadto cyklicznie emituje: w niedzielę o godz. 6.50 Słowo na niedzielę w programie 2. i o godz. 11.55 program publicystyczno-informacyjny Między ziemią a niebem w programie1.; we wtorki o godz. 14.40 program Znaki Czasu, w programie 2.; w czwartki o godz. 14.00 My-Wy-Oni, program dotyczący kontrowersyjnych tematów rodzinnych, w programie 1; w środy o godz. 14.00 magazyn dla młodzieży Raj, w programie 1.; w soboty o godz. 9.00 program dla dzieci i rodziców Ziarno, w programie 1. i o godz. 21.50 Słowo na niedzielę w programie 2.; a także magazyn Z życia Kościołów - Telegazeta TVP 2 (s. 415) i katolicki program publicystyczny Wierzę, wątpię, szukam w niedzielę o godz. 8.00 w programie 3. warszawskim oraz informacyjny program katolicki Kościół i świat o godz. 18: 15, pod red. ks. dr. Wiesława Niewęgłowskiego.

Redakcja Mszy św. w Telewizji „Polonia”

W oparciu o porozumienie zawarte 23 czerwca 1994 r. pomiędzy Telewizją Polską S.A. a Sekretariatem Konferencji Episkopatu Polski, 12 sierpnia 1997 r. zawarto uzgodnienie dotyczące cotygodniowej transmisji Mszy św. w TVP „Polonia”, podpisane przez dyr. Leszka Wasiutę i delegata Księdza Prymas - ks. dr. Andrzeja Banaszka. Strony sprecyzowały zasady przygotowania i transmitowania Mszy św. w TVP „Polonia”, uwzględniając sugestie zawarte we wskazaniach. Transmisja Mszy św. wraz z oprawą telewizyjną finansowana miała być z budżetu TVP „Polonia”, natomiast strona kościelna podjęła się wyboru diecezji i kościołów, z których przeprowadzano transmisję. Ksiądz Prymas osobiście wystosował pisma do ordynariuszy diecezji, w których prosił o zaproponowanie miejsc celebry i wyznaczenie księży do współpracy. 14 września 1997 r., w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, przeprowadzono pierwszą transmisję Mszy św. Sprawował ją bp Piotr Jarecki w kościele parafii pw. św. Wojciecha na warszawskiej Woli. W ciągu prawie 8-letniej działalności redakcji, przy ogromnym zaangażowaniu i trosce dyr. TVP „Polonia” Antoniego Bartkiewicza, przeprowadzono ponad 400 transmisji Mszy św. z wielu wspaniałych sanktuariów i kościołów znajdujących się w całej Polsce i zagranicą. Redakcja stawia sobie za cel, by Polakom rozsianym na wszystkich kontynentach, od Kaukazu aż po USA i Australię, pomóc umacniać tożsamość narodową, czerpiąc z bogatego skarbca ponad tysiącletniej tradycji kultury chrześcijańskiej. Służy temu m.in. słowo wprowadzające red. Jerzego Klechty.
W 1993 r. została też powołana Katolicka Agencja Informacyjna, która jest drugą co do wielkości, a pierwszą i największą na terenie Europy Środkowo-Wschodniej, religijną agencją w Europie.
Na terenie archidiecezji warszawskiej natomiast są obecnie trzy główne środki przekazu: Radio Józef oraz warszawskie edycje tygodników „Niedziela” i „Gość Niedzielny”.

Artykuł stanowi fragment Księgi Jubileuszowej Archidiecezji Warszawskiej 1981-2006. 25 lat posługi pasterskiej Księdza Kardynała Józefa Glempa, która wkrótce ukaże się w księgarniach

Zdrada Judasza

2012-11-19 12:00

Justyna Wołoszka
Edycja szczecińsko-kamieńska 13/2009

Tadeusz Poźniak
Judasz u arcykapłanów

Jedną z najbardziej haniebnych opowieści zapisanych w Biblii jest opowieść o Judaszu Iskariocie, który zdradził swego Mistrza. Był jednym z dwunastu Apostołów powołanych przez Jezusa, który pełnił we wspólnocie specjalną funkcję. Zgodnie z przekazem Ewangelii, powierzono mu pieczę nad wspólnymi finansami. Dopuszczał się sprzeniewierzeń, dlatego oburzył się, widząc czyn Marii z Betanii, która namaściła Jezusowi nogi drogocennym olejkiem nardowym i otarła je włosami: „«Czemu to nie sprzedano tego olejku za trzysta denarów i nie rozdano ich ubogim?» Powiedział zaś to nie dlatego, jakoby dbał o biednych, ale ponieważ był złodziejem, i mając trzos wykradał to, co składano” (J 12, 5-6). Po przybyciu Jezusa do Jerozolimy „udał się do arcykapłanów i rzekł: «Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam». A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby Go wydać” (Mt 26, 14-16).
Los Judasza i suma trzydziestu srebrników przyjętych w zamian za zdradę posiada odniesienia starotestamentalne. Trzydzieści srebrników to ustanowione przez Prawo odszkodowanie za zabitego niewolnika: „Gdyby zaś wół zabódł niewolnika lub niewolnicę, jego właściciel winien wypłacić ich panu trzydzieści syklów srebrnych, wół zaś będzie ukamienowany” (Wj 21, 32). W Księdze Zachariasza pojawia się proroctwo, że taka kwota zostanie zapłacona za Mesjasza (Za 11, 12). Kiedy Judasz przyjął trzydzieści srebrników za życie Chrystusa, spełniło się starotestamentalne proroctwo.
Chociaż trudno współcześnie ustalić dokładną wartość trzydziestu srebrników, wiemy, że nie była to duża suma pieniędzy. W Nowym Testamencie nie mówi się jednoznacznie o monetach żydowskich. Żydzi wraz z utratą niezależności nie mieli prawa bić własnej monety. Od czasów Heroda posługiwano się oficjalnie rzymskim systemem monetarnym. Stosowano jednak nadal nazwy greckie i semickie. W czasach Pana Jezusa najpowszechniej używany był rzymski denar, który stanowił przeciętną dniówkę ówczesnego robotnika. Nie oznacza to, że robotnik zarabiał 365 denarów rocznie, ponieważ nie pracowano w dni szabatu i inne święta religijne. Denar miał taką samą wartość jak grecka drachma. Pieniądz ten był wybity ze srebra i nosił podobiznę głowy cesarza. Z tego powodu Żydzi nie mogli używać denarów do regulowania opłat za czynności religijne, dlatego je wymieniano. Ogólne określenie „srebrnik” obecnie uważa się za synonim sykla. Sykl był dawną jednostką wagi (14 g), która z czasem została przekształcona w żydowską jednostkę monetarną, wykonywaną ze srebra. Używając terminu sykl na określenie monety, dodawano zazwyczaj określenie: „ze srebra” - srebrnik. Jeden sykl odpowiadał zarobkowi za cztery dni pracy. Judasz otrzymał za wydanie Pana Jezusa prawdopodobnie trzydzieści srebrnych syklów z Tyru (zob. ilustracje) albo Antiochii. Suma ta równała się w przybliżeniu 120 denarom, co trudno uznać za fortunę. Dla porównania talent srebra był wart 10 tys. drachm lub 10 tys. denarów. Roczny dochód Heroda w ostatnim roku jego życia wynosił ok. 1000 talentów. W przypowieści o nielitościwym dłużniku (Mt 18, 23-24) czytamy o anulowanym przez króla długu wynoszącym niewyobrażalną sumę 10 tys. talentów, czyli tyle, ile wynosiły dziesięcioletnie dochody Heroda.
Wiadomość o skazaniu Jezusa dotarła do Judasza i wywarła na nim wstrząsające wrażenie. Srebrniki, które otrzymał za zdradę, stały się dla niego wyrzutem nie do zniesienia. Wrócił do świątyni, aby je oddać, jednak arcykapłani odmówili ich przyjęcia. Wyjaśnić należy, dlaczego faryzeusze wzbraniali się przed przyjęciem pieniędzy zwróconych przez Judasza. Prawo zabraniało składać w ofierze Bogu pieniądze uzyskane niegodziwie: „Nie zaniesiesz do domu Pana, Boga twego, zarobku nierządnicy, jak i «zapłaty dla psa», jako rzeczy ofiarowanej ślubem. Tak jednym, jak i drugim brzydzi się Pan, Bóg twój” (Pwt 23, 19). Faryzeusze uznali, że Judaszowe srebrniki należą do dochodów tego właśnie rodzaju i dlatego nie włożyli ich do skarbon świątynnych. W takim wypadku należało zwrócić pieniądze ofiarodawcy, a gdy ten się nie zjawiał, obrócić na jakiś dobry cel.
Judasz „rzuciwszy srebrniki ku przybytkowi, oddalił się, potem poszedł i powiesił się” (Mt 27, 5). Za srebrniki zakupiono „pole garncarzowe” z przeznaczeniem na grzebanie cudzoziemców. Według późniejszej relacji Dziejów Apostolskich, Judasz „za pieniądze, niegodziwie zdobyte, nabył ziemię i spadłszy głową na dół, pękł na pół i wypłynęły wszystkie jego wnętrzności. Rozniosło się to wśród wszystkich mieszkańców Jerozolimy, tak że nazwano ową rolę w ich języku „Hakeldamach”, to znaczy: Pole Krwi” (Dz 1, 18-19). Obydwa opisy śmierci Judasza nawiązują do biblijnych opisów śmierci ludzi bezbożnych. Warto porównać te teksty z opisami śmierci Achitofela (2 Sm 17, 23) i Antiocha Epifanesa (2 Mch 9, 7-9).
Ciekawe objaśnienie dotyczące śmierci Judasza podaje Jakub de Voragine - dominikanin, arcybiskup Genui - w „Złotej legendzie”, którą spisał w latach 1263-73. „Później jednak żal go ogarnął i powiesił się na powrozie. Gdy zaś wisiał, ciało jego pękło przez pół i wylały się wszystkie wnętrzności jego. Nie wyzionął zaś ducha ustami, nie godziło się bowiem, aby usta, które dotknęły chwalebnej twarzy Chrystusa, zostały tak haniebnie splamione. Natomiast słuszne było, aby wnętrzności, które poczęły zdradę, pękły i wypadły i aby powróz zdusił krtań, z której wydobywał się głos zdrajcy. Ciało zaś Judasza zawisło w powietrzu, aby w ten sposób on, który obrażał aniołów w niebie, a ludzi na ziemi, odsunięty został od nieba i ziemi, a w powietrzu stał się towarzyszem diabłów”.
Warto odwołać się do św. Jana Chryzostoma, który zwraca uwagę na pewien istotny szczegół: „Zauważ natomiast, kiedy pojawiają się u niego wyrzuty. Gdy grzech został spełniony i doprowadzony do końca. Taki właśnie jest diabeł. Tym, którzy nie czuwają, nie pozwala, by widzieli zło, aby nie zmienił się ten, kto wpadł w jego sidła. Gdy zbrodnia została dokonana w całości, wtedy poczuł żal, a i wówczas bez skutku. Wszystko można by uznać: że się potępił, że rzucił srebrniki, że nie uszanował żydowskiego ludu. Lecz jest dziełem złośliwego szatana, nie do przebaczenia, to z kolei, że się powiesił. Oderwał go od żalu, by nie miał z tego żadnej korzyści; zgładził go najhaniebniejszą i jawną dla wszystkich śmiercią, kusząc go, by sam odebrał sobie życie”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Dwa nowe łózka dla wrocławskiej Caritas

2018-03-22 20:38

Anna Buchar

„Wspólnota” – organizacja pomocowa z Freiburga w Niemczach przekazała wrocławskiej Caritas dwa nowe łóżka pielęgnacyjne. To kolejny dar otrzymany od tej instytucji. Pierwszym było 5 wózków dla osób niepełnosprawnych, które społeczność z Freiburga przekazała przed Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie.

Archiwum Caritas
Archiwum Caritas

Organizacja stara się pozyskiwać środki finansowe na zakup kolejnych łóżek pielęgnacyjnych dla wypożyczalni Caritas w całej Polsce. - Serdecznie dziękujemy Panu Jozefowi Pawliczek i Panu Maranowi Jagielskiemu za życzliwą pamięć i osobiste zaangażowanie w niesienie pomocy i ulgi w chorobie czy niepełnosprawności osób w Polsce – mówi Paweł Trawka, rzecznik wrocławskiej Caritas.

Sprzęt wypożyczany jest na podstawie umowy użyczającego z biorącym na okres jednego roku. Po tym czasie na biorącym ciąży obowiązek zwrócenia sprzętu w stanie niepogorszonym. Jeżeli zachodzi potrzeba przedłużenia umowy należy skontaktować się z pracownikiem Wypożyczalni Caritas Archidiecezji Wrocławskiej.

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego znajduje się przy ul Katedralnej 7.

Archiwum Caritas
CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jestem od poczęcia

Reklama

Najczęściej czytane

Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.

Rozumiem