Reklama

Z Polski


Niedziela Ogólnopolska 2/2008, str. 9


Bp Stefan Regmunt
Grzegorz Gałązka

Decyzje Ojca Świętego

Nominacje biskupie

Ojciec Święty Benedykt XVI mianował bp. Stefana Regmunta, dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji legnickiej, ordynariuszem diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Papież przyjął rezygnację bp. Adama Dyczkowskiego - dotychczasowego biskupa zielonogórsko-gorzowskiego, a także rezygnację bp. Mariana Zimałka - biskupa pomocniczego diecezji sandomierskiej.
Bp Regmunt urodził się 20 czerwca 1951 r. jako jedno z siedmiorga dzieci. Po maturze wstąpił do Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. W październiku 1970 r. (do października 1972 r.) jego studia zostały przerwane przymusową służbą wojskową w specjalnie utworzonej kleryckiej jednostce w Bartoszycach na Warmii. 29 maja 1976 r., z rąk metropolity wrocławskiego abp. Henryka Gulbinowicza, przyjął święcenia kapłańskie.
W 1991 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim obronił pracę doktorską z psychologii. W 1992 r. inkardynowany został do nowo utworzonej diecezji legnickiej, a rok później został pierwszym rektorem nowego diecezjalnego seminarium.
3 grudnia 1994 r. Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił go biskupem pomocniczym diecezji legnickiej, przydzielając mu stolicę tytularną w Castel Mediano. 6 stycznia 1995 r. Papież wyświęcił go w Bazylice św. Piotra w Watykanie. 21 stycznia 1995 r., uroczystym ingresem, bp Regmunt rozpoczął swą posługę w diecezji.
W latach 1996-2005, w ramach Komisji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa, pełnił funkcję krajowego duszpasterza dzieła powołań w Polsce. Od 1997 r. był członkiem Komisji Charytatywnej Episkopatu Polski. Od 2007 r. jest przewodniczącym Zespołu ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Ingres bp. Regmunta do gorzowskiej katedry odbędzie się 19 stycznia 2008 r., a do konkatedry zielonogórskiej - 26 stycznia.
22 grudnia 2007 r. Ojciec Święty Benedykt XVI mianował ks. dr. Wiesława Lechowicza, rektora Seminarium Duchownego w Tarnowie, biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej, przydzielając mu stolicę tytularną - Lambiridi (Algieria).
Ks. Wiesław Lechowicz urodził się w 1962 r. w Dąbrowie Tarnowskiej. Święcenia kapłańskie przyjął przed dwudziestu laty. Następnie pracował duszpastersko w Krościenku nad Dunajcem oraz w Dębicy. W 1992 r. został skierowany na studia specjalistyczne z teologii pastoralnej w rzymskim Ateneum Świętego Krzyża (obecnie uniwersytet na prawie papieskim), gdzie obronił pracę doktorską. Studiował również prawo kanoniczne na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W 1998 r. został mianowany kapelanem biskupa tarnowskiego. Po zwolnieniu z tej funkcji był m.in. prefektem, a potem rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Uczestniczył również w pracach Komisji Duszpasterskiej Konferencji Episkopatu Polski. Konsekracja nowego tarnowskiego biskupa pomocniczego odbędzie się w sobotę 16 lutego. Głównym konsekratorem będzie ordynariusz tarnowski bp Wiktor Skworc.

Gdów - Niegowić

Otwarto Rok Księdza Karola Wojtyły

Rok Księdza Karola Wojtyły ustanowiony został przez Radę Gminy Gdów (Małopolska) dla upamiętnienia 60. rocznicy przybycia młodego ks. Wojtyły do parafii w Niegowici. Uczestniczący w uroczystości metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz powiedział, że cieszy się z tej inicjatywy i przywołał fragment książki „Dar i Tajemnica”, w której Jan Paweł II wspominał swój przyjazd do Gdowa i pieszą wędrówkę przez pola do parafii, w której miał pracować. W ramach obchodów Roku Księdza Karola Wojtyły 2 kwietnia odbędzie się Biały Marsz trasą, którą młody wikary przemierzył przed laty pieszo - z Gdowa do Niegowici. W dniach 2 kwietnia - 18 maja czynna będzie wystawa filatelistyczna. W maju zaplanowano koncert pieśni maryjnych i rajd papieski. Kulminacja obchodów nastąpi w lipcu. Wtedy mają się odbyć: VIII Ogólnopolska Konferencja Kolekcjonerów Pamiątek Pontyfikatu Jana Pawła II oraz III giełda papaliów. 27 lipca, w 60. rocznicę przybycia ks. Wojtyły, odprawiona zostanie Msza św., zaplanowano także bieg z Gdowa do Niegowici oraz program artystyczny. Na październik zaplanowano poświęcone Janowi Pawłowi II sympozjum naukowe, a w grudniu ma się ukazać album dokumentujący wydarzenia całego roku.

Krótko

Zwycięstwo PO i powstanie rządu Donalda Tuska oraz porażka PiS i upadek gabinetu Jarosława Kaczyńskiego to najważniejsze wydarzenia polityczne w 2007 r. Wskazało na nie odpowiednio 33 i 27 proc. respondentów sondażu „Rzeczpospolitej”.

Polacy mają nadzieję, że w nowym roku w kraju ustabilizuje się sytuacja polityczna. Liczą także na wzrost gospodarczy oraz poprawę własnej sytuacji materialnej - wynika z sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej.

Nadal niewyjaśniona pozostaje sprawa dyżurów lekarskich po 1 stycznia. Minister zdrowia oznajmiła, że spełnienie żądań lekarzy kosztowałoby 6 mld zł, a tych pieniędzy w budżecie nie ma. Jednocześnie zrzuciła odpowiedzialność za negocjacje z medykami na dyrektorów placówek i organy założycielskie.

Od 1 stycznia wchodzi obowiązek posiadania białoruskiej wizy tranzytowej dla obywateli Polski podróżujących przez Białoruś - przypomniała Ambasada Białorusi w Polsce.

W Polsce rośnie liczba rozwodów. W ubiegłym roku rozpadło się ponad 80 tys. małżeństw. Jedną z poważnych przyczyn destrukcji rodzin jest emigracja zarobkowa - ostrzegają specjaliści. Obecnie w rozłące żyje ponad pół miliona rodzin w naszym kraju.

Starych dowodów osobistych na nowe nie wymieniło jeszcze ok. 1 mln 840 tys. Polaków - wynika z danych MSWiA, zebranych do 28 grudnia 2007 r. Ministerstwo zapowiedziało, że nie będzie karać spóźnialskich, choć muszą się oni liczyć z pewnymi utrudnieniami wynikającymi z braku nowego dokumentu.

9 osób zginęło, 126 zostało rannych - to bilans 93 wypadków, do których doszło w Nowy Rok na polskich drogach. Zatrzymano 382 nietrzeźwych kierowców.

Górnicy z Kompanii Węglowej wywalczyli sobie 14-15-procentowe podwyżki. Średnia płaca w Kompanii ma wzrosnąć o 650 zł. Do 10 stycznia górnicy pracujący na dole otrzymają jednorazowo 1100 zł, pracujący w zakładach przeróbczych - 800 zł, a pracujący na powierzchni - 600 zł. Od lutego będą mieli także stałe dopłaty do dniówek.

Sąd Rejonowy Łódź-Widzew utrzymał 30 tys. zł kaucji i dozór policji wobec lidera Samoobrony Andrzeja Leppera, podejrzanego w tzw. seksaferze. Tym samym sąd oddalił zażalenie obrony na zastosowane przez prokuraturę środki zapobiegawcze wobec Leppera.

Warszawa: protest rodziców i organizacji prorodzinnych przeciwko "Deklaracji LGBT+"

2019-03-18 18:58

lk / Warszawa (KAI)

Rodzice, członkowie organizacji na rzecz praw rodziny, politycy oraz tłumy mieszkańców stolicy zebrały się w poniedziałek przed warszawskim ratuszem, by zaprotestować przeciwko zapisom "Deklaracji LGBT+" podpisanej niedawno przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

Artur Stelmasiak
Zobacz zdjęcia: Protest przeciw deklaracji LGBT+

Przed ratuszem zgromadziło się kilkaset osób w różnym wieku, ale głównie rodziców z dziećmi. Wielu trzymało w rękach transparenty z hasłami: "Wara od naszych dzieci", "Chcemy Boga w książce i szkole", "Wychowanie - tak! Indoktrynacja - nie!" czy "Nie róbcie z polskiej szkoły Sodomy". Byli też politycy i członkowie organizacji pro-life i działających na rzecz praw rodziny.

Protest organizowany został jako odpowiedź na ostatnie działania prezydenta Warszawy w związku z podpisaną przez niego deklaracją „Warszawska Polityka Miejska na rzecz społeczności LGBT+”. Podpisana deklaracja - mówili uczestnicy manifestacji - jest niezgodna z konstytucyjnym prawem do wychowania dzieci według własnych przekonań oraz z obowiązującym prawem oświatowym.

"Mam dzieci i wnuki i chciałbym, aby były uczciwe, dzielne na duszy i ciele. Walczymy o dobrą szkołę dla dzieci. Niepokoi nas to, że ten projekt jest bezprawny, jest wbrew prawu rodziców, wbrew polskiej tradycji i kulturze" - powiedział KAI jeden z uczestników manifestacji, noszący transparent z napisem "Brońmy dzieci przed zgorszeniem".

Kazimierz Przeszowski, wiceprezes Centrum Życia i Rodziny wyjaśnił na początku zgromadzenia, że protest jest skierowany przeciwko "Deklaracji LGBT+", która podważa prawa rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Dokument ten - dodał - podważa też prawo do tego, aby wychowanie seksualne odbywało się za wiedzą, za zgodą i w zakresie uzgodnionym z rodzicami.

"Przyszliśmy tu po to, aby pokazać prezydentowi Trzaskowskiemu, co społeczeństwo uważa na temat deptania kompetencji rodziców do przekazywania świata wartości w tak delikatnej i tak wpływającej na właściwy rozwój dziecka sferze, jaką jest edukacja seksualna" - dodał współorganizator protestu.

Prezydent Rafał Trzaskowski 15 stycznia zapowiedział „walkę z mową nienawiści” w warszawskich szkołach w oparciu o podręczniki zawierające homoseksualną propagandę, a 18 lutego podpisał deklarację LGBT+, dokument realizujący postulaty tej grupy, wprowadzający m.in. do szkół zajęcia z edukacji seksualnej dotyczące homoseksualizmu, biseksualizmu i transseksualizmu w oparciu o budzące sprzeciw wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia.

Standardy WHO zakładają, że dzieci do 4. roku życia powinny być poinformowane o „radości i przyjemności z dotykania własnego ciała, masturbacji w okresie wczesnego dzieciństwa”, 4-6 latki uczone o „różnych koncepcjach rodziny i szacunku do różnych norm związanych z seksualnością”, 6-9 latki informowane o antykoncepcji czy pojęciu „akceptowalne współżycie/seks (za zgodą obu stron)” a przed 12. rokiem życia dzieci powinny zdobyć wiedzę o „skutecznym stosowaniu prezerwatyw czy braniu odpowiedzialności za bezpieczne i przyjemne doświadczenia seksualne”.

O tym, że standardy WHO to próba narzucenia szkołom i przedszkolom edukacji seksualnej i że są one nie do przyjęcia mówiła dziennikarka i aktorka Dominika Figurska. - Nie ma naszej zgody na to, by ktoś obcy wchodził między nas a nasze dzieci w tak intymnej sprawie, jaką jest seksualność. Seksualność jest czymś pięknym, ma prowadzić do relacji z drugim człowiekiem, ale nigdy w życiu do wynaturzenia - powiedziała Figurska.

Mariusz Dzierżawski z Fundacji Pro-prawo do życia powiedział, że standardy edukacji seksualnej to "przygotowanie ofiar dla pedofilii". - To właśnie szykują nam rządcy Warszawy. Myśleli, że nikt tych standardów nie przeczyta, ale na szczęście jest inaczej" - mówił, wskazując na ustawiony za nim banner z fragmentami dokumentu WHO. - Nie ma na to naszej zgody! - dodał Dzierżawski.

Marek Grabowski, prezes Fundacji Mamy i Taty oraz współinicjator Ruchu 4 Marca, który powstał w sprzeciwie wobec "Deklaracji LGBT+" zachęcał, by zgromadzeni zostali "strażnikami szkół i klas". - Potrzebujemy rodziców i dziadków, którzy będą działać w dobrych relacjach z innymi rodzicami, z dyrekcjami i nauczycielami, aby powstrzymać to tęczowe szaleństwo - dodał.

"Trzydzieści lat temu stał tutaj pomnik Dzierżyńskiego, który narzucał nam wrogą ideologię. Teraz nadchodzi nowy terror. Jest to terror tęczowy, który chce seksualizować nasze dzieci od małego" - przestrzegał. Argumentował, że dzieci potrzebują miłości i czułości, a nie seksualizacji.

Wystąpił także m.in prawnik z Instytutu Ordo Iuris mec. Jerzy Kwaśniewski, który zapowiedział, że on i inni prawnicy będą służyć rodzicom pomocą. - Chcemy, aby każdy rodzic w Warszawie wiedział, że ma swoje konstytucyjne prawa. Konstytucja RP chroni wasze życie rodzinne. To wy, rodzice, macie pierwszeństwo wychowawcze przed każdym innym podmiotem, a tym razem przed miastem stołecznym Warszawą, które nie może wam nic narzucić - podkreślił.

Ich wystąpienia zgromadzeni przywitali dużymi oklaskami. Padały głosy o zainicjowanie referendum w celu odwołania prezydenta Warszawy. Obok protestu rodzin na kontrmanifestacji przy bramie wjazdowej do warszawskiego ratusza zebrali się przedstawiciele środowisk LGBT.

"Deklaracja LGBT+" zakłada także wprowadzenie w życie programu „Latarnik”, przewidującego zatrudnienie w każdej szkole przynajmniej jednej osoby działającej na rzecz wspierania środowisk LGBT+, objęcie oficjalnym patronatem Parady Równości w Warszawie czy dofinansowanie organizacji kulturalnych czy sportowych sprofilowanych pod kątem środowisk homoseksualnych.

W odpowiedzi na powyższe inicjatywy, Centrum Życia i Rodziny skierowało do prezydenta Warszawy pismo wzywające do zaprzestania tego typu działań oraz rozpoczęło zbiórkę podpisów pod apelem do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej. Ratusz w odpowiedzi uzasadnił swoje dotychczasowe działania „wspólną troską” o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.

Centrum Życia i Rodziny, organizator Warszawskiego Protestu Rodzin, to fundacja, której celem jest obrona ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci oraz obrona rodziny opartej na małżeństwie kobiety i mężczyzny, otwartej na przyjęcie i wychowanie dzieci. CZiR jest m.in. organizatorem Marszów dla Życia i Rodziny odbywających się w 160 miastach Polski, a także wielu innych wydarzeń i kampanii społecznych.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Ks. Bartołd: Lepszej okazji do ochrony życia nie będzie

2019-03-19 20:09

Artur Stelmasiak

W demokracji mamy ciągle jakieś wybory, a nie możemy demokratycznie redefiniować pewnych prawd, jak np. małżeństwo, poszanowanie życia ludzkiego - mówi ks. Bogdan Bartołd, znany duszpasterz i proboszcz archikatedry św. Jana w Warszawie.

Artur Stelmasiak
Ks. Bogdan Bartołd

W najnowszym tygodniku "Solidarność" ukazał sie duży wywiad z ks. Bogdanem Bartołdem, w którym jest on pytany o wartości w życiu publicznym i politycznym. Czy polska prawica wypłukuje się z treści chrześcijańskich i podąża drogą chadecji zachodnich? – Rozmawiałem z jednym z polityków prawicy polskiej o aborcji przy okazji zapisu o aborcji eugenicznej. Zapytałem go, dlaczego my na to zaostrzenie prawa aborcyjnego tyle czekamy, dlaczego nie jesteśmy w stanie tego przeforsować, lepszej okazji chyba nie będzie. Odpowiedział mi, że to nie jest popularne w społeczeństwie. Polityk tłumaczył się, że jeśliby nawet zmieniono przepisy aborcyjne, to jak przyjdą następcy, wszystko odkręcą i jeszcze bardziej zliberalizują to, co już jest - odpowiada ks. Bartołd.

Prowadzący rozmowę dziennikarz wskazał, że gdy lewica dojdzie do władzy, to i tak będzie chciała zwiększyć dostęp do aborcji w Polsce. - Oni tylko na to czekają. Oni nie będą się przejmowali krytyką środowisk konserwatywnych - podkreśla ks. Bartołd.

Proboszcz archikatedry warszawskiej, w której od 2010 roku regularnie odprawiane są Msze św. w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej przypomina, że PiS wprowadza wiele dobrych rozwiązań i chwali się, że to się ludziom podoba, pokazuje słupki poparcia. - Ale tutaj pojawia się pytanie, czy ja mam robić zawsze to, co się ludziom podoba, czy też bronić tych prawd chrześcijańskich, które są trudne we współczesnych czasach, mówić o nich, mimo że są niepopularne, właśnie dlatego, że jestem partią konserwatywną, że odwołuję się do dziedzictwa chrześcijańskiego - podkreśla ks. Bartołd. - Niestety w naszych partiach mieniących się jako prawicowe jest też sporo ludzi bardzo odległych od chrześcijańskich zasad życia.

Ks. Bartołd mówi także, że w demokracji mamy ciągle jakieś wybory, ale nie możemy demokratycznie redefiniować pewnych prawd, jak np. małżeństwo, poszanowanie życia ludzkiego, bo tego się nie da w sposób demokratyczny określać. - Prawdy objawionej się nie głosuje. Żadna większość nie może zmienić prawdy obiektywnej. Człowiek jest istotą omylną i nie może zmieniać fundamentów prawdy poprzez chwilowy kaprys. W demokracji liberalnej każdy ma swoją prawdę, „jest wiele prawd”, mówi ponowoczesność - dodaje kapłan.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem