Kalendarz Liturgiczny
11 sierpnia 2017 r., Piątek
Rok A, I

Pierwsze czytanie:

Pwt 4, 32-40 Wielkość Bożego wybrania

Psalm responsoryjny:

Ps 77 (76), 12-13. 14-15. 16 i 21 (R.: por. 12)

Śpiew przed Ewangelią:

Mt 5,10

Ewangelia:

Mt 16,24-28 Konieczność wyrzeczenia

PIERWSZE CZYTANIE

Pwt 4, 32-40 Wielkość Bożego wybrania

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa

Mojżesz powiedział do ludu:
«Zapytaj no dawnych czasów, które były przed tobą, zaczynając od dnia, w którym Bóg stworzył na ziemi człowieka, czy zaszedł taki wypadek, od jednego krańca niebios do drugiego, jak ten, lub czy słyszano od czymś podobnym? Czy słyszał jakiś naród głos Boży z ognia, jak ty słyszałeś, i pozostał żywym? Czy usiłował Bóg przyjść i wybrać sobie jeden naród spośród innych narodów przez doświadczenia, znaki, cuda i wojny, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem, dziełami przerażającymi, jak to wszystko, co tobie uczynił Pan, twój Bóg, w Egipcie na twoich oczach? Widziałeś to wszystko, byś poznał, że Pan jest Bogiem, a poza Nim nie ma innego.
Z niebios pozwolił ci słyszeć swój głos, aby cię pouczyć. Na ziemi dał ci zobaczyć swój ogień ogromny i słyszeć swoje słowa spośród ognia. Ponieważ umiłował twych przodków, wybrał po nich ich potomstwo i wyprowadził cię z Egiptu sam ogromną swoją potęgą. Na twoich oczach, ze względu na ciebie wydziedziczył obce narody, większe i silniejsze od ciebie, by cię wprowadzić w posiadanie ich ziemi, jak to jest dzisiaj.
Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego. Strzeż Jego praw i nakazów, które ja dziś polecam tobie pełnić; by dobrze ci się wiodło i twym synom po tobie; byś przedłużył swe dni na ziemi, którą na zawsze daje ci Pan, twój Bóg.»

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 77 (76), 12-13. 14-15. 16 i 21 (R.: por. 12)

Wspominam, Panie, dawne Twoje cuda.

Wspominam dzieła Pana, *
oto wspominam Twoje dawne cuda.
Rozmyślam o wszystkich Twych dziełach *
i czyny Twoje rozważam.

Wspominam, Panie, dawne Twoje cuda.

Boże, Twoja droga jest święta: *
który z bogów dorówna wielkością naszemu Bogu?
Ty jesteś Bogiem działającym cuda, *
ludom objawiłeś swą potęgę.

Wspominam, Panie, dawne Twoje cuda.

Ramieniem swoim lud Twój wybawiłeś, *
synów Jakuba i Józefa.
Wiodłeś Twój lud jak trzodę, *
ręką Mojżesza i Aarona.

Wspominam, Panie, dawne Twoje cuda.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

Mt 5,10

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości,
albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

Mt 16,24-28 Konieczność wyrzeczenia

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?
Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w królestwie swoim».

Oto słowo Pańskie.Kontakt: liturgia (at) niedziela.pl