Reklama

Katecheza osób z autyzmem

Autyzm to problem, z którym boryka się coraz więcej osób, w tym dzieci (mamy do czynienia z dziecięcym autyzmem), borykają się z nim rodzice dzieci dotkniętych autyzmem. O autyzmie tak naprawdę wiemy niewiele, nie znamy przyczyn jego powstawania. Wiemy tylko tyle, że jest to biologicznie uwarunkowane zaburzenie rozwijającego się mózgu. Filmy takie jak „Rainman” przyczyniły się do zwiększenia świadomości społecznej na temat autyzmu. Niestety, doprowadziły one również do powstania licznych nieporozumień i błędnych uogólnień jak to, że wszyscy ludzie z autyzmem mają wyjątkowe zdolności. W rzeczywistości autyzm jest stanem, w którym występuje szeroki zakres zaburzeń o podobnych cechach, ale przejawiających się różnie w poszczególnych przypadkach.

Niedziela legnicka 39/2009

h.koppdelaney / Foter.com / CC BY-ND

Ks. Andrzej Kiciński, który był gościem II Kongresu Osób Niepełnosprawnych w Legnicy, wyróżnia 4 sfery problemów, którym dzieci te nie potrafią sprostać: trudność w postrzeganiu świata, trudność w uczeniu się, trudność w porozumiewaniu się, trudność w kontaktach społecznych. Osobę z autyzmem możemy rozpoznać m.in po zachowaniach rutynowych. „Znam Jacka, który je tylko naleśniki - mówi ks. Andrzej. - Można zmieniać nadzienie, ale zawsze, na śniadanie, na obiad i na kolację musi być naleśnik. Druga rzecz, to porządkowanie wszystkiego w jednej linii. Mam w domu mnóstwo zabawek. Kiedy przychodzą do mnie dzieci autystyczne, rozrzucam te zabawki, żeby miały zajęcie i żeby mogły je układać”. Autyzm pozostaje jednak tajemnicą. Jest zdiagnozowany, my widzimy, co się dzieje, ale nie potrafimy zrozumieć, nie potrafimy dotrzeć do umysłu osoby autystycznej i zrozumieć, jak ona postrzega świat. Poza tym nie chodzi tylko o zrozumienie, ale o spotkanie się z taką osobą, stąd tytuł „Spotkanie na moście”. To spotkanie łączy dwa różne światy. Nie jest to łatwe, gdyż osoby z autyzmem nie komunikują się ze światem. To jest też pierwszy sygnał, że z dzieckiem dzieje się coś nie tak. Jednak obecnie, jak mówi ks. Andrzej, mamy nowe techniki pedagogiczne, dzięki którym staramy się porozumieć, także na płaszczyźnie duchowej. Chociaż jak dotąd nie można wyleczyć autyzmu, to jednak można zrobić dużo, aby wspierać rozwój i poprawić codzienne funkcjonowanie dzieci i dorosłych z autyzmem. Udokumentowano naukowo, że programy edukacyjne i szkoleniowe dopasowane do indywidualnych potrzeb mogą rozwijać możliwości uczenia się, komunikacji i relacji z innymi, a jednocześnie ograniczać nasilenie i częstość występowania zachowań autystycznych. Najwięcej korzyści daje jak najwcześniejsza interwencja.

Rodzice wobec dziecka z autyzmem

Rodzice dziecka autystycznego doświadczają na co dzień trudności wynikających z niewłaściwej diagnozy, problemów związanych z nieodpowiednimi ustaleniami, braku odpowiednio przygotowanego personelu oraz powszechnej niechęci i nieumiejętnego zajmowania się autyzmem. Na szczęście są też rodzice, którzy chcą pomagać innym, pokonywać ich obawy i uprzedzenia, podejmować odpowiedzialność społeczną i zgłębiać możliwości poznawania życia z innej perspektywy, takiej, jaką jest życie osoby z autyzmem. Dziś na szczęście są też różne fundacje, które pomagają dzieciom autystycznym. „Ja rodzicom radziłbym jedno - mówi ks. Andrzej, żeby robili ze swoim dzieckiem to samo, co robią inni rodzice, ale ze wzmożoną siłą i o wiele więcej niż oni. Dziecko autystyczne potrzebuje wszystkiego dziesięciokrotnie więcej niż dziecko zdrowe. To dotyczy również życia religijnego. Mówię rodzicom, jeśli ci na tym zależy, to chodź przez miesiąc codziennie na Mszę św., zobaczysz jak ono się przyzwyczai.

Reklama

Powtarzać wszystko setki razy

My musimy obserwować dzieci i starać się rozumieć ich potrzeby i reakcje. Ostatnio miałem taki telefon od znajomych, którzy byli nad morzem. Okazało się, że ich dziecko biega po plaży i śpiewa „Lulajże Jezuniu…” Pytają, co robić, co się stało? Pracowaliśmy z tym dzieckiem cały rok. I teraz to dziecko leżąc na plaży, na ciepłym piasku ze swoimi rodzicami, czuje się dobrze, bezpiecznie. Przez kolędę śpiewaną na piasku chce wyrazić to, że jest mu dobrze i bezpiecznie. W pracy z takimi dziećmi bardzo przydatny okazuje się komputer, oraz obrazki, piktogramy. To dzięki nim możemy nauczyć się komunikowania z dzieckiem, możemy sobie to komunikowanie ułatwić. Trzeba też pamiętać, że dziecko nas obserwuje i słucha. Częstym problemem jest to, że dziecko autystyczne nie patrzy w oczy i nam się wydaje, że nie uważa. Jest jednak inaczej, dlatego nie można się łatwo poddawać i rezygnować. Trzeba powtarzać wszystko setki razy. „Mam też przykład rodziców, którzy zatrudnili cały sztab ludzi, specjalistów dla swojego dziecka, które przygotowywało się do I Komunii św. Poprosili w końcu i mnie. Właśnie za pomocą komputera, nagranych na taśmie modlitw do powtarzania docierałem do tego dzieciaka. Ale to, co najważniejsze, sami rodzice muszą pokazać dziecku, że klękają, że się modlą, że idą z nim do kościoła. Dziecku należy zapewnić pełne doświadczenie wiary. Może czasem to będzie długo trwało, ale na pewno warto, bo dziecko dowie się, gdzie może szukać pomocy. Pracując w naszej Fundacji Alpha chcemy pokazać rodzicom, jak ważna jest wspólnota, powtarzalność rzeczy, oswajanie dziecka ze wszystkim. Takie dziecko przy wsparciu, przy pomocy innych może robić fantastyczne rzeczy”.

Reklama

A co z I Komunią św. dziecka?

Można się spotkać z takim problemem, że rodzice dziecka autystycznego zastanawiają się czy może ono pójść do I Komunii św. razem ze swoimi rówieśnikami. Problem polega na tym, że trudno jest określić, czy dziecko jest świadome tego, czym jest Komunia św., czy jest w stanie nauczyć się podstawowych prawd wiary, przygotować się do tego dnia tak, jak inne dzieci. Te obawy, niepewność sprawiają, że dzieci są w domach. Poza tym księża też nie zawsze wiedzą jak postąpić z takim dzieckiem. „Znam wielu księży, którzy mnie pytają o to, czy mogą dopuścić takie dziecko do I Komunii, czy nie. Ja jestem za tym, żeby dziecko przystępowało do Komunii razem ze swoją klasą, bez względu na niepełnosprawność. Tym bardziej, że teraz mamy dokument Benedykta XVI - adhortację „Sacramentum Caritatis”, w której wyraźnie jest określone, kto może przystąpić do Komunii św.: Szczególną uwagę należy poświęcić ludziom niepełnosprawnym. Jeśli ich kondycja na to pozwala, wspólnota chrześcijańska winna umożliwić im uczestnictwo w celebracji sprawowanej w miejscach kultu. W końcu, należy również zapewnić Komunię eucharystyczną na tyle, na ile to jest możliwe, osobom upośledzonym umysłowo, ochrzczonym i bierzmowanym: otrzymują one Eucharystię w wierze, również w wierze ich rodziny lub wspólnoty, która im towarzyszy (58). Te słowa stały się normą, która obowiązuje. Nawet, jeśli mamy wątpliwości, co do stanu świadomości dziecka, to może ono przyjąć Komunię św. w wierze rodziców lub w wierze wspólnoty Kościoła. A więc tutaj decyduje wiara rodziców i ich postawa wobec Mszy św.

Gdzie szukać pomocy?

Pierwszą najważniejszą rzeczą jest dobra diagnoza, a potem określenie sposobu postępowania z dzieckiem. Tutaj ważną rzeczą jest to, że przy tym musi pracować zespół ludzi, nie jeden lekarz.
To musi być lekarz, psycholog, psychiatra, logopeda itd. Razem są w stanie pomóc dziecku i jego rodzicom. „Jest w Warszawie bardzo dobra fundacja Synapsis, która ma ogromne doświadczenie i jest wiarygodna. Ja obecnie pracuję w lubelskiej fundacji Alpha. Mamy swoje strony internetowe, więc na nich można znaleźć wiele ciekawych wskazówek oraz kontakt”. Adres pierwszej fundacji to:www.synapsis.waw.pl oraz naszej: www.autyzmlublin.pl

Ks. dr hab. Andrzej Kiciński - kapłan diecezji siedleckiej, doktor habilitowany teologii w zakresie katechetyki, kierownik katedry Katechetyki Szczegółowej Instytutu Pastoralnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W obrębie jego zainteresowań naukowych są: pedagogika chrześcijańska, katecheza dorosłych, katecheza osób szczególnej troski, formacja katechetów. Pracuje w Fundacji Alpha, która zajmuje się: niesieniem pomocy dzieciom i osobom dorosłym z autyzmem, upośledzeniem umysłowym, bądź też pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi; udzielaniem wsparcia ich rodzinom; rzecznictwem interesów i praw dzieci, i osób dorosłych z autyzmem, upośledzeniem umysłowym; promocją problemu i potrzeb osób dotkniętych autyzmem oraz przeciwdziałaniem ich marginalizacji społecznej; prowadzeniem kompleksowej terapii i edukacji, rehabilitacji medycznej, fizycznej, psychicznej, społecznej i zawodowej, zgodnej z najnowszymi standardami krajowymi i międzynarodowymi.

2012-11-19 12:01

Ocena: 0 -2

Reklama

Wybrane dla Ciebie

#NiezbędnikRóżańcowy: Maryja łaski pełna

2022-10-01 20:00

[ TEMATY ]

#NiezbędnikRóżańcowy

Karol Porwich/Niedziela

Wędrując „z różańcem w ręku po dar pokoju” zatrzymujemy się przy słowach wypowiedzianych przez Archanioła Gabriela, wypowiedzianych w nazareńskim domu wobec Dziewicy Maryi. Dziś zatrzymujemy się nad słowami „łaski pełna”. Co one znaczą? Jaki jest ich sens? Co przez to chciał powiedzieć Archanioł Gabriel?

WSPÓLNA MODLITWA
2 października

CZYTAJ DALEJ

Nie jak paniska i uzurpatorzy!

2022-09-27 13:11

Niedziela Ogólnopolska 40/2022, str. 18

[ TEMATY ]

homilia

Karol Porwich /Niedziela

Panie, wszystko podlega Twojej władzy i nikt nie może sprzeciwić się Twej woli. Ty bowiem stworzyłeś wszystko: niebo i ziemię, i cokolwiek istnieje w przestworzach niebios. Ty jesteś Panem wszechświata” (Est 13). Te słowa antyfony otwierają niedzielną liturgię. W każdej Eucharystii pada wiele słów, a każde jest brzemienne... To niemożliwe, by je wszystkie przetrawić i wprowadzić w krwiobieg duszy. Zatrzymała mnie i dotknęła treść tej antyfony. Oto wszystko, bez najmniejszego wyjątku, podlega władzy Boga Stwórcy. Ja i ty, wszyscy. Całe moje życie. Każdy oddech, każde uderzenie serca. Nic nie jest absolutną własnością człowieka. Wszystko mamy z daru – taka wieczysta dzierżawa. Kto myśli o tym i „czuje” to co dzień? Spontanicznie czujemy się jak paniska na swoim, ba, jakbyśmy to wszystko (i siebie samych) powołali do bytu i w istnieniu utrzymywali. A przecież to nieprawda!

CZYTAJ DALEJ

11-12 października: 393. Zebranie Plenarne KEP

2022-10-03 08:04

[ TEMATY ]

Konferencja Episkopatu Polski

Episkopat News

393. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski odbędzie się 11-12 października w Kamieniu Śląskim. Głównym tematem posiedzenia będzie kolejny etap synodu biskupów "Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja" – poinformował sekretarz generalny KEP bp Artur Miziński.

"Gościem specjalnym spotkania będzie kard. Mario Grech, sekretarz generalny synodu" – powiedział biskup w komunikacie przekazanym PAP przez biuro prasowe Episkopatu.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję