Reklama

Z Watykanu

Audiencja Generalna

Miłość Boga Ojca nigdy nie ustaje

Wyjaśnieniu, co oznacza dziś dla nas wiara w Boga Ojca Wszechmogącego, Benedykt XVI poświęcił swą katechezę podczas audiencji generalnej w Watykanie 30 stycznia br.

Papież zwrócił uwagę, że współczesnemu człowiekowi, ze względu na kontekst kulturowy i społeczny, niełatwo dziś mówić o ojcostwie. Trudności te pomaga nam jednak przezwyciężyć objawienie biblijne, mówiąc o Bogu, który ukazuje nam, co to znaczy być naprawdę „ojcem”. Miłość Boga Ojca nigdy nie ustaje, nie męczy się nami. Jest to miłość dająca, aż do końca, aż do ofiary Syna.

Reklama

Papież dodał, że w pełni życzliwe oblicze Ojca, który jest w niebie, ukazuje się nam w Panu Jezusie, zaś wiara w Boga Ojca domaga się wiary w Syna pod działaniem Ducha, uznając w zbawczym Krzyżu definitywne objawienie się miłości Boga. Ojcostwo Boga jest nieskończoną miłością, tkliwością pochylającą się nad nami, słabymi dziećmi, potrzebującymi wszystkiego. - To właśnie nasza małość, słaba natura ludzka, nasza kruchość stają się wołaniem o miłosierdzie Pana, aby okazał swoją wielkość i tkliwość Ojca, pomagając nam, przebaczając i zbawiając - stwierdził.

Siewca wyszedł siać

Benedykt XVI naucza

Dziś istnieje ogromna potrzeba pojednania, dialogu i wzajemnego zrozumienia, nie w perspektywie moralistycznej, ale właśnie w imię chrześcijańskiej autentyczności, na rzecz bardziej znaczącej obecności w rzeczywistości naszych czasów.
Z homilii na zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, 25 stycznia 2013 r.

„Wiara bez miłości nie przynosi owocu, a miłość bez wiary byłaby uczuciem nieustannie na łasce i niełasce wątpliwości. Wiara i miłość potrzebują siebie nawzajem, tak że jedna pozwala drugiej, by mogła się zrealizować” („Porta fidei”, 14). Jeśli jest to prawdziwe w szerokim odniesieniu do życia społecznego, to tym bardziej sprawdza się w kontekście małżeństwa.
Z przemówienia do przedstawicieli Trybunału Roty Rzymskiej, 26 stycznia 2013 r.

Niedziela to dzień odpoczynku i rodziny, ale nade wszystko dzień, który należy poświęcić Panu, uczestnicząc w Eucharystii, podczas której karmimy się Ciałem i Krwią Chrystusa i jego Słowem życia. Po drugie - w naszych czasach pełnych rozproszeń i roztargnienia dzisiejsza Ewangelia zachęca nas do postawienia sobie pytania o naszą zdolność słuchania. Zanim będziemy mogli mówić o Bogu i z Bogiem, trzeba Go wysłuchać, a liturgia Kościoła jest „szkołą” tego słuchania Pana, który do nas mówi.
Podczas modlitwy „Anioł Pański”, 27 stycznia 2013 r.

Pozdrawiam przybyłych na audiencję pielgrzymów polskich. Rok Wiary jest szczególną okazją, by uświadomić sobie, że Bóg jest naszym Ojcem. Ta prawda czyni nas radosnymi świadkami Ewangelii! Pamiętajmy o niej także w chwilach naszych życiowych doświadczeń, kryzysów i cierpienia. Bóg jest zawsze z nami, prowadzi nas i pragnie naszego dobra. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Do Polaków podczas audiencji generalnej, 30 stycznia 2013 r.

Biblioteka Watykańska

Manuskrypty w sieci

Biblioteka Watykańska udostępniła na swej stronie internetowej: www.vaticanlibrary.va pierwszych 256 manuskryptów, które otwierają wielki projekt pełnej digitalizacji ponad 80 tys. rękopisów przechowywanych za Spiżową Bramą. Poinformował o tym prefekt biblioteki - ks. Cesare Pasini. W jego przekonaniu, digitalizacja zbiorów będzie dla świata wielkim odkryciem. Ludzie nie zdają sobie sprawy, jak wiele ludzkość zawdzięcza pod tym względem Kościołowi - podkreślił papieski bibliotekarz.

Kuria Rzymska

Zmiany kompetencji

Benedykt XVI postanowił przenieść kompetencje dotyczące formacji alumnów seminariów duchownych z Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej do Kongregacji ds. Duchowieństwa, zaś katechezy z Kongregacji ds. Duchowieństwa do Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji. W Watykanie opublikowano w tej sprawie listy apostolskie w formie motu proprio „Ministrorum institutio” oraz „Fides per doctrinam”.

Sesja UNESCO

O aktualności myśli Jana Pawła II

Reklama

Z inicjatywy Papieskiej Fundacji Jana Pawła II i Misji Obserwatora Stolicy Apostolskiej przy UNESCO 13 lutego br. odbędzie się sesja naukowa pt. „Jan Paweł II - myśl aktualna dla człowieka, wychowania i kultury”. Patronat nad sesją objęła dyrektor generalna UNESCO Irina Bokova. Celem sesji jest refleksja nad wybranymi problemami kultury współczesnej w świetle przewodnich idei, które bł. Jan Paweł II zawarł w swoim pamiętnym przemówieniu w UNESCO 2 czerwca 1980 r. Ojciec Święty podkreślił wówczas, że „przyszłość ludzkości zależy od kultury”, kultury otwartej na Boga, która służy moralnej doskonałości człowieka.

Na blogach piszą

Instytucja związków partnerskich nie jest legalizacją hetero- lub homoseksualnych konkubinatów, ale stanowi ich prawną legitymizację. Państwo w ten sposób nie tyle by czyniło legalnymi i bezkarnymi takowe związki, ale by je nagradzało i do nich zachęcało, dając im dodatkowe uprawnienia i przywileje. W ten sposób rządzący dają znak społeczeństwu, iż takie związki są przez nie popierane i pożądane.
Mirosław Salwowski

nd6_5 6 2013 nd ZE ŚWIATA

Brazylia

Wielki pożar w dyskotece

W całej Brazylii w ostatnią niedzielę stycznia odprawiane były Msze św. w intencji ofiar pożaru w dyskotece w Santa Maria, do którego doszło w nocy z 26 na 27 stycznia br. W katedrze w Rio de Janeiro modliło się 10 tys. osób. Arcybiskup miasta Orani Tempesta z powodu tragedii odwołał wielki festyn diecezjalny i wezwał wiernych do modlitwy za 245 ofiar pożaru, w większości młodych ludzi.

W związku z tragedią Krajowa Konferencja Biskupów Brazylii opublikowała oświadczenie podpisane przez jej przewodniczącego kard. Raymundo Damasceno Assisa i skierowane na ręce biskupa diecezji Santa Maria - Hélio Ruperta, w którym zapewnia on o solidarności całego Episkopatu z mieszkańcami Santa Maria.

Przyczyną tragedii mógł być ogień zapalony przez jedną z występujących na scenie grup. Świadkowie mówią o panice, w wyniku której młodzi ludzie nie mogli wydostać się na zewnątrz.

Polonia

W Chicago pożegnano kard. Glempa

W dniu pogrzebu w Warszawie prymasa Polski seniora kard. Józefa Glempa 28 stycznia główna Msza św. żałobna w jego intencji została odprawiona także w bazylice św. Jacka w Chicago. Przewodniczył jej biskup pomocniczy miejscowej archidiecezji, a zarazem delegat metropolity chicagoskiego ds. Polonii Andrzej P. Wypych, wraz z licznymi kapłanami polonijnymi.

W homilii główny celebrans przybliżył wiernym postać zmarłego i podziękował Bogu za dar życia tego wielkiego biskupa i męża stanu. Odczytał również list od metropolity Chicago kard. Francisa George’a, który podkreślił, że prymas Glemp „dbał o jedność swego narodu w bardzo trudnych historycznie czasach dla Polski oraz nawoływał, aby Polacy trwali w bliskości z Chrystusem”.

W uroczystościach żałobnych w bazylice uczestniczyli prezes Związku Narodowego Polskiego i Kongresu Polonii - Franciszek Spula, przedstawiciele Konsulatu RP oraz liczne organizacje i grupy polonijne.

Jan Jaworski

USA

Porozumienie w sprawie chrztu

Przedstawiciele pięciu Kościołów i wyznań chrześcijańskich w Stanach Zjednoczonych zawarli 29 stycznia w mieście Austin - stolicy stanu Teksas, porozumienie o wzajemnym uznaniu chrztu, udzielonego w jednym z tych Kościołów. Dokument, będący owocem 7 lat intensywnych prac, podpisali przedstawiciele Konferencji Biskupów Katolickich USA, Kościoła Prezbiteriańskiego, Chrześcijańskiego Kościoła Reformowanego w Ameryce Północnej, Kościoła Reformowanego w Ameryce i Zjednoczonego Kościoła Chrystusa.

Ludzie

Abp Giampaolo Crepaldi

Abp Giampaolo Crepaldi stwierdził, że Zachód kolonizuje naturę ludzką, wywierając coraz większe naciski na rządy poszczególnych krajów, by zmieniały ustawodawstwo dotyczące prokreacji, życia i rodziny. Najmocniejszy atak laickiej ideologii Zachodu skierowany jest obecnie na tradycyjnie chrześcijańskie kraje Ameryki Łacińskiej.

Przykładem skuteczności tych działań jest Argentyna. W ciągu zaledwie jednego roku zalegalizowano tam zapłodnienie in vitro, wprowadzono „tożsamość gender” i zmodyfikowano kodeks cywilny tak, by legalne stały się surogatki i ich „brzuchy do wynajęcia”. - W bardzo krótkim czasie zrewolucjonizowano podstawy całego argentyńskiego społeczeństwa, wynaturzając przy tym życie i rodzinę - wskazuje abp Crepaldi. Podkreśla zarazem, że działania wprost sprzeczne z prawem naturalnym stają się metodą kolonizacji stosowaną przez Zachód. Wszystko to dzieje się w imię tzw. postępu, wolności jednostki i równości. - To jest właśnie nowe oblicze kolonizacji, dokonywanej z coraz większą siłą przez Europę - podkreśla były sekretarz Papieskiej Rady „Iustitia et Pax”.

Cudzysłów

Kościół we Włoszech nie zawiera sojuszy z żadną partią czy koalicją, ale przypomina, że u podstaw wszelkich problemów ekonomicznych, finansowych i społecznych stoją kwestie etyczne.
Kard. Tarcisio Bertone

Krótko

John Kerry jest nowym sekretarzem stanu USA. Zastąpił Hillary Clinton.

Syria i Iran zagroziły Izraelowi odwetem za atak lotniczy na terenie Syrii. Według źródeł izraelskich, celem ataku był konwój samochodów z rakietami przeciwlotniczymi dla bojowników libańskiego Hezbollahu.

Miloš Zeman został pierwszym prezydentem Czech wybranym w powszechnych wyborach. W starciu z Karelem Schwarzenbergiem poparło go 54,8 proc. głosujących.

W Egipcie znów niespokojnie. Prezydent Mursi wprowadził stan wyjątkowy w strategicznych prowincjach nad Kanałem Sueskim. Wojskowi mówią, że jedność państwa jest zagrożona.

Bułgarski parlament chce zrezygnować z budowy elektrowni jądrowej w tym kraju, mimo tego, że pozytywnie o projekcie opowiedzieli się sami Bułgarzy w referendum. Powodem są wysokie koszty inwestycji i brak zainteresowania ze strony zachodnich inwestorów.

We Francji oficjalnie potwierdzono przypadki śmiertelne po zażywaniu tabletek antykoncepcyjnych trzeciej generacji. Poufne dokumenty, do których dotarł „Le Figaro”, mówią o siedmiu przypadkach śmiertelnych.

Francuski parlament, mimo sprzeciwu większości społeczeństwa, rozpoczął prace nad ustawą o małżeństwach homoseksualistów z prawem do adopcji.

Represje wobec społeczeństwa obywatelskiego prowadzone przez rosyjskie władze w 2012 r. były najpoważniejsze od upadku Związku Radzieckiego 21 lat temu - oceniła organizacja Human Rights Watch (HRW), która w Moskwie zaprezentowała doroczny raport.

Deutsche Bank - największy niemiecki bank zanotował w IV kwartale 2012 r. stratę w wysokości 2,15 mld euro. Eksperci spodziewali się strat, lecz ich skala jest zaskakująco duża - pisze agencja dpa. Zysk za cały ubiegły rok spadł do 665 mln euro.

2013-02-04 12:37

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Odpust na Partynicach [ZAPOWIEDŹ]

2020-09-22 13:30

Fot. Anna Majowicz

Bp Jacek Kiciński udziela sakramentu bierzmowania w tej parafii w 2018 r.

Bp Jacek Kiciński udziela sakramentu bierzmowania w tej parafii w 2018 r.

23 września we wspomnienie liturgiczne św. Ojca Pio, parafia przy ul. Ołtaszyńskiej we Wrocławiu obchodzi swój odpust. Uroczystej Mszy św. o g. 18:30, połączonej z sakramentem bierzmowania przewodniczyć będzie bp. Jacek Kiciński.

Ta dosyć nowa parafia przygotowuje się duchowo już od kilku dni. Od niedzieli trwają rekolekcje przed odpustem, które prowadzi ks. Bartosz Świątkowski, student historii sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W wigilię Odpustu we wtorek 22 września przed Mszą św. o godz. 18.00 wspólnota wiernych modlić się będzie Koronką do Bożego Miłosierdzia podczas nabożeństwa wypominkowego za zmarłych.

W kościele znajdują się relikwie wielu świętych. - Patrona św. Ojca Pio czcimy każdego 23 dnia miesiąca, a na odpust zapraszamy właśnie we wrześniu. Szczególnie dwie święte prosimy o wstawiennictwo: każdego 11 dnia miesiąca św. Gemmę Galgani oraz św. Ritę - każdego 22 dnia miesiąca. Są z nami też św. Jan Paweł II, bł. ks. Jerzy Popiełuszko, bł. Aniela Salawa i bł. Czesław. W pierwsze soboty miesiąca oraz 20 lutego modlimy się za pośrednictwem św. Hiacynty i Franciszka, a 7 czerwca i 9 lipca - Błogosławionych Męczenników - Zbigniewa i Michała. 26 sierpień poświęcony jest karmelitance św. Miriam - Małej Arabce, a 16 październik - św. Jadwidze – wylicza proboszcz parafii ks. dr Piotr Janusz.

Kościół dalej jest w budowie, ale święci pomagają. - Święci z nieba nam patronują, opiekują się, pomagając w trudnych sytuacjach. Kiedy jest ciężko w cudowny sposób rozwiązują problemy. Pamiętam sytuację, kiedy pilnie trzeba było zapłacić robotnikom za wykonane prace w kościele. Brakowało jeszcze nie małą sumę do pełnej kwoty. Zacząłem się modlić przy relikwiach św. Ojca Pio, żeby pomógł zdobyć na ten cel odpowiednią ilość pieniędzy. Nie musiałem długo czekać. W tym samym dniu przed Mszą św. pewna osoba przyniosła dokładnie taką sumę, o którą prosiłem. Nie wydaje mi się, żeby to był przypadek.

Jakie inwestycje stoją przed parafią? Na pewno dokończenie tynków wewnątrz kościoła, położenie posadzki granitowej w nawie głównej, dokończenie wieży kościelnej, elewacja zewnętrzna i wybudowanie plebanii. To są plany na kilka następnych lat, a cała inwestycja opiera się na datkach wiernych.

Proboszcz parafii ks. Piotr Janusz potwierdza, że parafianie starają się wspierać budowę w miarę swoich możliwości. Jednak potrzeby są tak duże, że każde wsparcie finansowe jest ogromną pomocą w realizacji tych trudnych zadań.

CZYTAJ DALEJ

Kalonka: Centrum Ojca Pio

2020-09-23 08:02

[ TEMATY ]

archidiecezja łódzka

Centrum Ojca Pio

Kalonka

Justyna Kunikowska

„Nic bardziej nie może ciebie czynić naśladowcą Chrystusa jak troska o innych. Jeśli nie troszczysz się o bliźnich to oddalasz się od obrazu Chrystusa” – mówił ojciec Pio, kapucyn i stygmatyk, patron parafii w Kalonce.

Pod koniec XX wieku powstał na terenie diecezji łódzkiej Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich, wokół którego zaczęły powstawać osiedla. Wówczas zrodziła się potrzeba, by na tym obszarze powstała parafia. - Pamiętam ludzi, uczących się przy lampach naftowych i chodzących pieszo po wodę do Kalonki, ponieważ tutaj, jeszcze do niedawna nie było prądu i wodociągu. Był to teren trochę zapomniany, ale jednocześnie dziewiczy w swojej naturze. Często jeździłem w te okolice rowerem, dlatego kiedy arcybiskup Władysław Ziółek zaproponował mi objęcie probostwa, nie zawahałem się, by je przyjąć – mówi ks. Paweł Stołowski – proboszcz parafii.

W 2001 roku w Uroczystość Matki Bożej Siewnej został ogłoszony dekret o powstaniu parafii pw. św. Ojca Pio w Kalonce. - Po pierwszej kolędzie, okazało się, że moja parafia liczy 800 osób. Zaczęliśmy gromadzić się w kaplicy, na którą zaadaptowaliśmy stary gmach remizy strażackiej. Zaczęliśmy również z parafianami szukać terenu, gdzie mógłby powstać nowy kościół. Modliliśmy się do Ojca Pio by pomógł nam takie miejsce znaleźć. I tak się stało. Od samego początku, aż do dziś czujemy obecność naszego patrona – świętego Ojca Pio w tym miejscu – podkreśla ksiądz proboszcz.

Ponieważ w okolicy nie było żadnej placówki oświatowej to nasza parafia i kaplica od samego początku animowała życie społeczne, religijne i kulturalne. Ojciec Pio widział wielką moc w modlitwie wspólnotowej. Prosił, by wspólnie celebrować eucharystię, odmawiać różaniec oraz podkreślał, by owocem modlitwy były dzieła charytatywne. – Staramy się codziennie wypełniać te słowa. Grupa Świętego Ojca Pio, która od lat działa tu, przy naszym kościele, pomaga potrzebującym, odwiedzając domy opieki społecznej, a w szczególności angażując się w pomoc Siostrom karmelitankom w Łodzi – mówi ks. Paweł. Każdego 23 dnia miesiąca sprawowana jest Eucharystia z modlitwą o uzdrowienie fizyczne i duchowe przez wstawiennictwo świętego Ojca Pio, wraz z błogosławieństwem relikwiami. – O owocności tej modlitwy świadczy wielość świadectw danych przez osoby przyjeżdżające do naszej świątyni – dodaje ks. Paweł.

Moi parafianie chętnie włączają się w życie kościoła. Od 19 lat organizujemy pieszy i rowerowy rajd „Tour de Kalonka”, który gromadzi ok 500 uczestników. Organizujemy również Parafiadę – gdzie wraz z parafią w Starych Skoszewach i Nowosolnej spotykamy się na wspólnej rywalizacji sportowej, śpiewamy i biesiadujemy.

W listopadzie, odbywa się msza święta w intencji zmarłych muzyków. Organizowane są także koncerty z udziałem muzyków z całej Polski, takich jak: Stanisław Soyka, zespół Raz Dwa Trzy, zespół Coma. Co roku, w pierwszą niedzielę października z inicjatywy pracowników pobliskiego schroniska, w kaplicy polowej sprawowana w intencji właścicieli zwierząt.

Powołana została także Fundacja Centrum Ojca Pio, która w planie ma budowę Centrum Ulgi w Cierpieniu. - Mimo tego, że pojawia się mnóstwo trudności nasz patron pomaga nam w tworzeniu tego miejsca. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, ministrantów, grup charyzmatycznych, rodzin z domowego kościoła, zespołów muzycznych, to miejsce tętni życiem.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję