Reklama

Niedziela Sandomierska

Ojciec – świadek wiary i trzeźwości

Niedziela sandomierska 6/2013, str. 4-5

[ TEMATY ]

trzeźwość

Ks. Dariusz Woźniczka

Włostów: składanie deklaracji abstynenckich

Włostów: składanie deklaracji abstynenckich

W ostatnią niedzielę karnawału, 10 lutego, Kościół katolicki w Polsce rozpoczyna Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Planowanym działaniom przyświecać będzie hasło: „Ojciec - świadek wiary i trzeźwości”. Hasło to nawiązuje do rozpoczętego Roku Wiary, a także do dziewięcioletniego programu duszpasterskiego „Rodzina szkołą trzeźwości”. Przez cały tydzień od 10 do 16 lutego będziemy polecać Bogu sprawę trzeźwości w naszej Ojczyźnie. Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości wraz z jego przewodniczącym bp. Tadeuszem Bronakowskim przygotował szczegółowe materiały na poszczególne dni tygodnia. W każdym dniu podejmować się będzie różne aspekty.

Logo

Logo na rok 2013 wskazuje na dwa uzupełniające się tematy pracy Apostolstwa Trzeźwości w Polsce. W pierwszym kręgu wpisany jest wiodący temat: „Rodzina szkołą trzeźwości”, która towarzyszyć nam będzie jeszcze przez osiem lat. Jak informuje ks. Dariusz Woźniczka - przewodniczący zespołu do spraw duszpasterstwa trzeźwościowego w naszej diecezji: - Każdego roku wokół tego hasła omawiane będą tematy związane z rodziną. Obecnie podkreślana jest wielka rola ojca w rodzinie. Mówi o tym hasło: „Ojciec - świadek wiary i trzeźwości”. Hasła widniejące na logo wpisane są w koło - figurę symbolizującą doskonałość. W samym centrum znajdzie się symbolicznie przedstawiona rodzina: rodzice i dzieci trzymające się za ręce, tworzą jakby obraz zapisu czynności bioelektrycznej serca.

Reklama

Rodzina, w której praktykowana jest trzeźwa miłość, tworzy trwałą więź i prawdziwą wspólnotę życia dla wszystkich jej członków - od chwili poczęcia aż po naturalną śmierć. Stanowi bezpieczne miejsce życia na ziemi, wśród różnych niebezpieczeństw współczesnego świata. Trzeźwi rodzice są doskonałymi nauczycielami dla swoich dzieci. Uczą je czujności, wdrażają do praktykowania cnoty wstrzemięźliwości. Trzeźwa rodzina jest miejscem harmonijnego rozwoju osobowości jej członków i szczęśliwego życia w wolności dzieci Bożych. W obecnym roku przyzywamy szczególnego orędownictw św. Józefa, opiekuna Jezusa i Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny - podkreśla ks. Woźniczka.

Obecna sytuacja

Alkoholizm jest ciężką chorobą duszy i ciała, polegającą na fizycznym i psychicznym uzależnieniu od alkoholu. Dotyka nie tylko pijącą osobę, ale całą rodzinę uwikłaną w codzienną frustrację, tłumienie emocji, rozczarowania, kłamstwa, stresy, lęki, obawy i dramaty. Alkoholicy nie mają możliwości powrotu do kontrolowanego picia. Jedyną szansą, by odzyskać zdrowie i wolność jest radykalna decyzja zerwania z nałogiem. W Polsce jest to szczególnie trudne, ponieważ zwykle mamy tysiące powodów, żeby wypić. Do trzeźwienia skłania zwykle dopiero rodzinna tragedia, utrata pracy, przyjaciół, upadek na dno.

Mówi się o tym, że Polacy piją, ale prawdą jest również, że wielu próbuje skończyć z alkoholem. Świadczy o tym ogromna liczba ruchów i organizacji, które gromadzą ludzi chcących zerwać z kieliszkiem. Maksymalne zredukowanie możliwości reklamy alkoholu i ograniczenie dostępu do niego to najlepsze metody na walkę z alkoholizmem i związanych z nim problemów - uważają członkowie Zespołu Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości. W komunikacie przekazanym PAP po zakończonych obradach zespołu poinformowano, że uczestnicy spotkania dyskutowali o aktualnych problemach związanych z nadużywaniem alkoholu. Według nich rządzący dysponują prostymi, skutecznymi i bezkosztownymi metodami ograniczenia spożycia alkoholu - dotyczą one zakazu reklamy i ograniczenia dostępu do alkoholu. Zespół uważa, że takie postulaty mogłyby się znaleźć w znowelizowanej ustawie o wychowaniu w trzeźwości.

Planowane działania

Reklama

Aktywność Kościoła w dziedzinie pomocy osobom uzależnionym i nadużywającym alkoholu nie ma chyba równych sobie. Najważniejsze cykliczne akcje duszpasterstwa trzeźwości związane są z Adwentem, Wielkim Postem i sierpniem, obchodzonym jako miesiąc bez alkoholu. Diecezjalni duszpasterze trzeźwości spotykają się razem na ogólnopolskim zjeździe, aby rozmawiać o zadaniach stojących przed duszpasterstwem trzeźwości. Jak informuje ks. Dariusz Woźniczka: - Organizowane są imprezy na szczeblu ogólnopolskim oraz diecezjalnym. Najważniejszą sprawą jest ciągłe przypominanie o konieczności powstrzymywania się od nadmiernego spożywania alkoholu oraz o kulturze jego spożywania. Duszpasterstwo ciągle przypomina i zachęca do abstynencji w miesiącu sierpniu. Na szczeblu ogólnopolskim jest również organizowana już poraz 32 ogólnopolska pielgrzymka w intencji trzeźwości narodu na Jasną Górę w dniach 15-16 czerwca. Natomiast 27 lipca do Lichenia przybywa ogólnopolska pielgrzymka osób uzależnionych, szczególnie Anonimowych Alkoholików. Na terenie naszej diecezji z powodzeniem już przez kilka lat jest organizowana trzeźwościowa piesza pielgrzymka do Radomyśla. W tym roku przewidujemy ją na 24 sierpnia. Natomiast rok rocznie początkiem maja członkowie i kandydaci Krucjaty Wyzwolenia Człowieka spotykają się w sanktuarium św. Józefa w Nisku, natomiast na szczebli ogólnopolskim spotykają się oni w Niepokalanowie w drugą sobotę i niedzielę września. Działania, które podejmować będziemy, powinny być wsparte inicjatywami modlitewnymi, aktami pokuty i wynagrodzenia.

* * *

WEZWANIA MODLITW

10 luty: modlitwa za polskie rodziny, aby wierne Bogu i nauce Kościoła, dawały świadectwo wiary i trzeźwości.

11 luty: modlitwa za ojców rodzin, aby za przykładem św. Józefa byli oparciem dla swych żon, a dla dzieci wzorem silnej wiary i radosnej trzeźwości.

12 luty: modlitwa za osoby ze świata nauki i kultury, aby ich praca przyczyniała się do uznania doniosłej roli ojca w pełnej i zdrowej moralnie rodzinie.

13 luty: modlitwa za sprawujących władzę, aby stali na straży modelu rodziny zgodnego z prawem Bożym, przeciwstawiając się niesprawiedliwości społecznej i rozpijaniu rodaków.

14 luty: modlitwa za kapłanów, aby jako duchowi ojcowie, świadczyli swoją postawą o wartości abstynencji wobec powierzonych im wiernych i napotkanych osób.

15 luty: modlitwa za młodzieńców, aby wpatrując się w oblicze Jezusa, dobrze przygotowali się do roli ojca.

16 luty: modlitwa za dzieci, aby naśladując Jezusa, były posłuszne rodzicom i w swoim życiu realizowały wstrzemięźliwość i skromność.

* * *

Jeśli alkohol jest problemem w twoim domu, gdy nie wiesz co zrobić, tam pomoc znajdziesz. Udział w spotkaniach jest bezpłatny i anonimowy

GRUPY SAMOPOMOCOWE SPOTYKAJĄ SIĘ:

Stalowa Wola: Dom Parafialny, salka na parterze przy kościele Opatrzności Bożej, ul. Poniatowskiego 41, każdy poniedziałek, godz. 17. Tu też spotykają się w grupie Al-Ateen dzieci i młodzież w każdą sobotę, o godz. 10.

Lipnik: Urząd Gminy, każdy czwartek, godz. 16.

Nisko: Przychodnia Zdrowia, ul. Wolności, każdy czwartek, godz. 17.

Ostrowiec Świętokrzyski: Grupa „U Anioła”, Hospicjum, ul. Focha 5, niedziela i środa, godz. 18.

Ożarów: Zrzeszenie Abstynenckie „Aster”, ul. Mazurkiewicza 19, każdy piątek i niedziela, godz. 18.

Sandomierz: w Klubie na tyłach Szkoły Języków Obcych, ul. Mariacka 1 (wejście do ul. Długosza), każda środa godz. 17.

Tarnobrzeg: salka przy kościele Ojców Dominikanów, ul. Kościuszki 2, każda środa godz. 18; Klub Abstynenta Krokus, ul. Dąbrowskiej 10, każdy piątek godz. 18.

MITINGI AA:

Kunów: Grupa AA „Powrót”, Urząd Miasta i Gminy, ul. Warszawska 45b, piątek, godz. 18.

Lipnik: Urząd Gminy, każdy czwartek, godz. 16.

Nisko: Grupa AA „Jutrzenka”, Poradnia Uzależnień, ul. Wolności 54, środa, godz. 17; Grupa AA „Kontakt” (grupa kobieca), Areszt Śledczy, ul. Rzeszowska, co drugi poniedziałek, godz. 16.30.

Nowa Dęba: Grupa AA „Nasza”, Ośrodek Zdrowia, ul. bł. Jana Pawła II 4, poniedziałek i czwartek, godz. 17.

Osiek: Grupa AA „Pielgrzym”, ul. Główna 32 - budynek OSP, poniedziałek, godz. 18.

Ostrowiec Świętokrzysk i: Grupa AA „Arka”, Hospicjum, ul. Focha 5, poniedziałek i czwartek, godz. 18; Grupa AA „Korab”, parafia Miłosierdzia Bożego, ul. Polna 3, niedziela, godz. 10, wtorek, piątek i sobota, godz. 18; Grupa AA „Victoria” (kobieca), parafia Miłosierdzia Bożego, ul. Polna 3, środa, godz. 17.

Ożarów: Zrzeszenie Abstynenckie „Aster”, ul. Mazurkiewicza 19, każda środa, godz. 18.

Połaniec: Grupa AA „Źródło”, parafia NMP Wspomożenia Wiernych, ul. Żapniowska 9, czwartek, godz. 16.30.

Sandomierz: w klubie za Szkołą Języków Obcych, ul. Mariacka 1 (wejście do ul. Długosza), wtorek, czwartek i niedziela, godz. 17.

Stalowa Wola: Grupa AA „Alternatywa”, ul. Hutnicza 8, poniedziałek, godz. 18: 30; Grupa AA „Azyl”, Dom Parafialny, salka na parterze przy kościele Opatrzności Bożej, ul. Poniatowskiego 41, poniedziałek, godz. 19; Grupa AA „Szansa” klasztor Ojców Kapucynów Mniejszych, ul. Klasztorna 27, piątek, godz. 18.40. Masz problem dzwoń: tel. 783-278-141 - telefon czynny całą dobę.

Tarnobrzeg: Grupa „24 Godziny”, Klasztor Ojców Dominikanów, ul. Kościuszki 2, wtorek i czwartek, godz. 18.

Rytwiany: Prywatna Klinika Leczenia Uzależnień „Nasz dom”, ul. Staszowska 20, tel. (15) 814-38-25 lub kom. 698 323698. Wtorek, godz. 18; sobota, godz. 17.30.

OŚRODKI POMOCY:

Połaniec: hostel dla uzależnionych od alkoholu „Wspólnota” 28-230 Połaniec, ul. 11 Listopada 15, tel./faks (15) 865-07-38, www.terapia.franciszkanie.pl.

Rytwiany: Prywatna Klinika Leczenia Uzależnień „Nasz dom”, ul. Staszowska 20, tel. (15) 814-38-25 lub kom. 698-323-698. Całodobowy prywatny ośrodek zaprasza do skorzystania z oferowanych przez siebie usług: www.rytwiany.net.

2013-02-06 11:38

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Zasługuję na trzeźwe życie

2020-09-23 09:47

Niedziela kielecka 39/2020, str. IV

[ TEMATY ]

trzeźwość

alkohol

alkoholizm

abstynencja

T.D.

Tomasz od 10 lat nie pije. Opowiada o swoim doświadczeniu. Tak pomaga innym

Tomasz od 10 lat nie pije. Opowiada o swoim doświadczeniu. Tak pomaga innym

Przez dekady alkohol niszczył mu życie – o tym codziennym piekle w nałogu, o bólu i pocie w wychodzeniu z uzależnienia, o stopniach nawrócenia 46-letni Tomasz Kościołek daje świadectwo wiary. I próbuje pomagać.

Gdy przed krzyżem obrażałem Twe oblicze/Bo z bezsilności ręce załamałem/Ty miałeś plan na moje marne życie/Choć jeszcze wcale o tym nie wiedziałem… – napisał w jednym z wierszy.

CZYTAJ DALEJ

Pora wracać do kościoła

2020-09-23 09:43

Niedziela Ogólnopolska 39/2020, str. 16-17

[ TEMATY ]

kard. Robert Sarah

Kard. Sarah

Karol Porwich/Niedziela

Żadnej transmisji nie można stawiać na równi z osobistym kontaktem z Panem Bogiem – pisze w liście do biskupów kard. Robert Sarah.

Kardynał Robert Sarah, przewodniczący watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, wystosował list w sprawie celebracji liturgii w czasie pandemii COVID-19 i po jej zakończeniu do przewodniczących Konferencji Episkopatów Kościoła katolickiego. Treść listu została zatwierdzona przez papieża, który zlecił jego publikację. Nosi on tytuł: Z radością powróćmy do Eucharystii.

CZYTAJ DALEJ

Zagra pierwszy organista katedry oliwskiej

2020-09-25 22:52

plakat organizatorów

We wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła oraz patronki misji, 1 października, krakowscy Karmelici Bosi zapraszają na uroczystą Mszę św. pod przewodnictwem bp. Jana Zająca. Eucharystia rozpocznie się o godz. 18.00, a po jej zakończeniu wybrzmi koncert misyjny.

Jest to kolejne wydarzenie z cyklu „Karmelitańskie Spotkania z Muzyką Organową”. Jak informuje Tomasz Soczek, organista i pomysłodawca cyklicznych spotkań z muzyką, tym razem wystąpi słynny polski organista, prof. Roman Perucki z Gdańska, pierwszy organista katedry oliwskiej. Zaznacza: „Karmelitańskie organy rozebrzmią niewątpliwie w pełnej krasie, ponieważ artysta zaprezentuje szereg słynnych wirtuozowskich utworów, a wśród nich: Preludium i fugę potrójną Es-dur Jana Sebastiana Bacha, toccatę Tu es Petra Henri Muleta, czy Carillon de Westminster Louisa Vierne’a. W programie pojawi się też akcent stricte krakowski – Preludia maryjne Juliusza Łuciuka.”.

Wstęp na koncert tradycyjnie wolny, a bezpośrednio po nim - jak zawsze odbędzie się spotkanie z zaproszonym artystą w Sali św. Anny. Patronat honorowy nad „Karmelitańskimi Spotkaniami z Muzyką Organową” objął abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. „Niedziela Małopolska” sprawuje patronat medialny nad wydarzeniem. Tegoroczny cykl finansowany jest ze środków Województwa Małopolskiego jako zadanie realizowane w ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiej Województwa Małopolskiego.

„Karmelitańskie Spotkania z Muzyką Organową” to druga edycja całorocznego cyklu koncertów odbywający się w kościele oo. Karmelitów Bosych w Krakowie, przy ul. Rakowickiej 18. Kolejne wydarzenia muzyczne nawiązują treścią do porządku roku liturgicznego i przypadających w terminach koncertów uroczystości.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję