Reklama

Z wielką nadzieją na zmiany w Polsce

W Katowicach i Sosnowcu odbył się trzydniowy IV Kongres Prawa i Sprawiedliwości (28-30 czerwca 2013 r.), pod hasłem: „Nasza Ojczyzna. Nasza przyszłość”. Kongres miał charakter wyborczy i programowy. Ten drugi charakter był zdecydowanie ważniejszy, ponieważ coraz więcej Polaków z wielkim niepokojem ocenia to, co dzieje się w służbie zdrowia, wymiarze sprawiedliwości, gospodarce, w sytuacji rodzin. Polska, z której ostatnio wyemigrowało za granicę ponad 2,5 miliona osób, która starzeje się z powodu zapaści demograficznej, w której co czwarty młody człowiek z wyższym wykształceniem jest bezrobotny - taka Polska nie daje ani poczucia bezpieczeństwa, ani szansy na osobisty, indywidualny i narodowy rozwój. Czy kongres PiS dał nadzieję na zmiany?

Propozycje programowe

Otwierając kongres, Jarosław Kaczyński, prezes PiS, powitał gości, m.in. kapitana Żeglugi Wielkiej Zbigniewa Sulatyckiego, kandydata zgłoszonego przez PiS na premiera rządu technicznego prof. Piotra Glińskiego, przewodniczącego Prawicy Rzeczypospolitej Marka Jurka, a także przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Piotra Dudę. Trzykrotnie podczas kongresu, bez notatek, prezes PiS przedstawiał propozycje programowe partii, pełne konkretów, szczegółów, konsekwentne i spójne. Zapowiadał m.in. powrót do budżetowego finansowania służby zdrowia, przedstawił liczne zmiany w działaniu poszczególnych ministerstw, w tym powrót prokuratury pod nadzór rządu, nadzór nad sądami, kontynuację modernizacji służb mundurowych, zobowiązania funkcjonariuszy do podejmowania interwencji, gdy obywatele są atakowani, przywrócenie roli CBA jako instytucji powołanej do walki z korupcją „na górze”, reformy sił zbrojnych, które powinny zapewniać możliwość prowadzenia - w sytuacji ataku - długotrwałej obrony w oczekiwaniu na wsparcie sojuszników.

Gospodarka, pakiet klimatyczny, OFE, rolnictwo, euro

Reklama

W sferze gospodarki opowiedział się m.in. za wprowadzeniem odrzuconego przez Sejm Narodowego Programu Zatrudnienia autorstwa PiS, które powinno dać 1,2 miliona miejsc pracy, za programem mieszkaniowym, programem odbudowy gospodarki morskiej.

Przekonywał do odrzucenia pakietu klimatycznego, ponieważ - jak mówił -„polska energetyka musi opierać się na węglu”, którego obecnie mamy pod dostatkiem. Unia Europejska nie powstała po to, żeby przeszkadzać krajom, które nadrabiają historyczne zapóźnienia. A ten pakiet przeszkadza - powiedział Jarosław Kaczyński.

Odniósł się do spraw Otwartych Funduszy Emerytalnych, które przypominają „lwią spółkę, w której jedna strona ponosi straty, a druga ma zyski”. Dlatego - w jego ocenie - w sprawie OFE potrzebna jest kampania informacyjna, a „potem każdy musi podjąć decyzję: OFE albo nie OFE”. Zapowiedział też powstrzymanie produkcji żywności genetycznie modyfikowanej, bowiem jedynym beneficjentem GMO są duże koncerny. Nie ma zgody na refeudalizację polskiej ziemi - zadeklarował i obiecał uruchomienie mechanizmów wzmacniających produkcję czystej ekologicznie żywności, co - jak przypomniał - jest bardzo silną stroną polskiego rolnictwa. Upominając się o sprawy polskiej wsi, „o której rządzący nie mówią”, postulował wyrównanie dopłat dla rolników, większy udział wsi w podziale środków z unijnej polityki spójności. Prezes PiS ocenił, że rewizji wymaga działalność polskiego rządu na forum Unii Europejskiej w dziedzinie rolnictwa.

Reklama

Lider PiS zdecydowanie opowiedział się także przeciwko wprowadzeniu w Polsce waluty euro. Pozbycie się złotówki to pozbycie się uprawnień Banku Narodowego, co w istocie oznacza pozbycie się ważnego instrumentu polityki gospodarczej - argumentował. Jak dodał, PiS też zdecydowanie odrzuca koncepcję federalizmu Unii Europejskiej. Według niego, oznacza ona bowiem utratę suwerenności na rzecz innych europejskich stolic. W dziedzinie finansów opowiedział się za zmianą systemu podatkowego, który jest „fatalny i skandaliczny pod każdym względem”.

Rodzina, edukacja

Jarosław Kaczyński mówił o zmianie w polityce prorodzinnej: powinny być bony rodzinne, bezpłatne przedszkola i ulgi podatkowe dla rodzin. Mówił także o „nowej, aktywnej, nastawionej na obronę polskiej godności i interesu” polityce historycznej, czemu służyć ma np. Muzeum Historii Polski. Kształt muzeum II wojny światowej miałby zostać zmieniony tak, aby wystawa wyrażała polski punkt widzenia. Zapowiedział także powołanie muzeów: Ziem Zachodnich i Ziem Wschodnich.

W dziedzinie edukacji opowiedział się m.in. za likwidacją gimnazjów, zniesieniem sprawdzania stanu wiedzy uczniów przez egzaminy testowe, przywróceniem szkół zawodowych oraz przywróceniem nauczania historii w pełnym wymiarze. Jednym z nadobowiązkowych przedmiotów maturalnych miałaby być religia. W każdej szkole - zgodnie z pomysłem PiS - byłby poza tym gabinet stomatologiczny i poradnia psychologiczno-pedagogiczna.

Wspieranie Polonii i obrona polskiej własności

Prezes PiS opowiedział się też za powrotem do budżetu Senatu środków przeznaczonych na wspieranie Polonii i Polaków za granicą, które zostały przekazane do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W jego ocenie, MSZ źle rozdysponowuje te środki.

Jarosław Kaczyński położył szczególny nacisk na „strzeżenie polskiej własności”, głównie w sferach strategicznych, energetyce, ale też na zachowanie kontroli nad pocztą, koleją, ziemią i wspieranie polskiego kapitału, zwłaszcza finansowego. W tym kontekście prezes PiS mówił o repolonizacji banków.

Zapowiedział również konieczność zakończenia eksploatacji polskich pracowników, co oznaczałoby koniec z umowami śmieciowymi „w rozsądnym czasie”. Zadeklarował, że inicjatywy programowe PiS mają także na celu ułatwić działania małych i średnich firm. W tym kontekście wymienił niepojawiającą się wśród dotychczasowych zapowiedzi partii koncepcję abolicji dla tych przedsiębiorców, którzy „uchybili w różnych momentach formalnym przepisom”. Nową zapowiedzią jest także postulat objęcia pomocą, w ramach realizowania polityki regionalnej nakierowanej na wyrównywanie poziomu rozwoju regionów, Śląska i Łodzi, jako terenów szczególnie zniszczonych przez transformację.

Katalog błędów

Prezes Kaczyński szczególnie gorąco podziękował za wsparcie o. Tadeuszowi Rydzykowi, dyrektorowi Radia Maryja, i dziennikarzom niezależnym, a także ruchom społecznym i wszystkim środowiskom, angażującym się w walkę o wartości bliskie Prawu i Sprawiedliwości, a także o pamięć jego brata. Zakończył jedno z przemówień mocnym akcentem: „Polityka obecnego rządu to katalog błędów. Za te błędy płaci Polska, płacą Polacy, za te błędy płaci nasza przyszłość. Musimy to przerwać, bierzemy odpowiedzialność, idziemy do przodu. To musi być przesłanie kongresu: Prawo i Sprawiedliwość bierze odpowiedzialność za Polskę i idzie po władzę”.

Można się z tezami przemówień Jarosława Kaczyńskiego zgadzać lub nie, ale wszystkie problemy, które poruszył, to najważniejsze dzisiaj sprawy dla państwa. A państwo - jak mówił - które ma służyć obywatelom, musi dawać bezpieczeństwo, musi być zakorzenione moralnie i historycznie.

Plan rządzenia dla Polski

Kongres miał charakter wyborczy oraz programowy. Delegaci uczestniczyli w 13 panelach dyskusyjnych, prowadzonych przez wybitnych profesorów, które były poświęcone m.in.: energetyce, przemysłowi, ochronie zdrowia, wymiarowi sprawiedliwości, systemowi emerytalnemu, samorządowi, rodzinie, edukacji, kulturze, emigracji oraz miejscu Polski w Europie i na świecie.

Podczas kongresu Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński potwierdził swoje przywództwo w partii i głosami niemal wszystkich delegatów został wybrany na kolejną kadencję na prezesa. Na 1160 oddanych ważnych głosów Kaczyńskiego, który był jedynym kandydatem zgłoszonym na stanowisko prezesa PiS, poparło 1131 delegatów, przeciw było 17, a od głosu wstrzymało się 12. Wybory prezesa były formalnością, ale chodziło o zwrócenie się do narodu ze słowami, że PiS ma plan rządzenia dla Polski.

Inaugurację kongresu poprzedziło złożenie kwiatów pod katowickim pomnikiem Powstańców Śląskich. Na zakończenie kongresu, po Mszy św. w archikatedrze katowickiej, złożono kwiaty pod pomnikami Wojciecha Korfantego oraz marszałka Józefa Piłsudskiego.

W Sosnowcu - PiS, W Chorzowie - PO

Równocześnie w Chorzowie odbywała się konwencja Platformy Obywatelskiej, która była swego rodzaju konfrontacją z kongresem PiS. Premier Donald Tusk, w ostry sposób polemizując z przemówieniem Jarosława Kaczyńskiego, nawet nie dotknął krajowych problemów, sprowadzając wszystko do socjotechnicznych sztuczek i personalnych ataków. A przede wszystkim tak jak zawsze - tylko obiecywał. I to głównie z tego, co będziemy mieli w nowej perspektywie z pieniędzy europejskich. Zapewne zapomniał, że w poprzedniej perspektywie finansowej zbudowano marne drogi i zbankrutowali bezpośredni wykonawcy.

Dziennikarze zwrócili uwagę na nastrój, jaki panował na obydwu kongresach. Polityków PO w chorzowskim Parku Kultury i Wypoczynku, odgrodzonych od spacerujących ludzi wysokim płotem, chroniła łódź policyjna na stawie, helikoptery, zastępy policjantów z psami, kilkudziesięciu innych po cywilu, była nawet armatka wodna. Na sali kongresowej panowała napięta sytuacja: wielu obawiało się, że swoją kandydaturę na prezesa PO, oprócz Jarosława Gowina, zgłosi Grzegorz Schetyna. Zapobiegł temu sam premier, głosząc hasło: „Bądźmy jak jedna pięść!”. Tym komunistycznym gestem zaciśniętej pięści Donald Tusk dał do zrozumienia, że dla utrzymania władzy nie cofnie się przed niczym.

Przed „pisowską” halą w EXPOSilesia w Sosnowcu stał tylko jeden radiowóz, kongres miał otwartą formułę, ludzie mogli wejść niemalże z ulicy. Na sali widać było radość, dumę i rosnący optymizm. Jednym słowem - Prawo i Sprawiedliwość pokazało jedność i silne przywództwo, a przede wszystkim to, że chce zajmować się Polską, a nie sobą.

2013-07-08 14:16

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Świdnicka Kuria wydała oświadczenie w sprawie publikacji „Faktu” dotyczącej bp. Deca

2021-08-04 12:54

[ TEMATY ]

Świdnica

bp Ignacy Dec

„Świdnicka Kuria Biskupia stanowczo protestuje przeciwko nieprawdziwym informacjom, szkalującym księdza biskupa Ignacego Deca, które pojawiły się w dniu 4 sierpnia 2021 r. w gazecie „Fakt” (s. 10) oraz na stronie internetowej www.fakt.pl („Skandal w diecezji”)” – czytamy w oświadczeniu. Dementuje w nim nieprawdziwe informacje zamieszczone na łamach dziennika.

Dalej informuje, że „w publikacjach tych nieprawdziwe jest, jakoby biskup Ignacy Dec oskarżył proboszcza o posiadanie nieślubnego dziecka, ani że miałby to zrobić znienacka. Podejrzenia dotyczące tej kwestii sięgają lat 80, kiedy to jeszcze nie było diecezji świdnickiej, i w żadnej mierze nie stanowiły istotnego motywu odwołania ks. Trybulca z funkcji proboszcza. Ze strony biskupa nie było też żadnych oskarżeń o oszustwa. Także Sąd Cywilny nie zajmował się żadnymi oszustwami, które pozwani mieliby zarzucać powodowi. Prawdziwe motywy skutecznego odwołania proboszcza są znane zainteresowanemu oraz Stolicy Apostolskiej”.

CZYTAJ DALEJ

Refleksje ojca Leona Knabita o alkoholizmie

2021-08-03 15:56

[ TEMATY ]

trzeźwość

alkoholizm

alkoholicy

Apostolstwo trzeźwości

Karol Porwich

Alkoholizm to jest plaga. Jak się z tym czegoś nie zrobi, to część społeczeństwa będzie zmarnowana. Już jest zmarnowana.

Wiemy o naszym Wielkim Bracie ze wschodu. Mówiło się kiedyś, czy oni sami mówili, że radością Rosji jest picie alkoholu. I tam pije się niezmierzone ilości. Kiedyś było spotkanie takiej grupy „ekumenicznej” różnych zakonów na terenie Białorusi. Więc to byli zakonnicy i zakonnice, dla których Grodno czy inne tamtejsze okolice to były miejsca bardzo egzotyczne. Kiedy goście z Zachodu weszli do swoich pokojów w rozmaitych hotelach, to podobno w każdym stała uczciwa butelka alkoholu – wódki chyba, nie czystego spirytusu. Goście patrzyli ze zdumieniem.

CZYTAJ DALEJ

Wojciech Nowicki mistrzem olimpijskim w rzucie młotem, Paweł Fajdek brązowym medalistą

2021-08-04 14:33

[ TEMATY ]

Igrzyska Olimpijskie

Igrzyska Olimpijskie w Tokio

PAP

Wojciech Nowicki

Wojciech Nowicki

Wojciech Nowicki rzucił młotem 82,52 i zdobył złoty medal igrzysk olimpijskich w Tokio. Brąz wywalczył Paweł Fajdek, który uzyskał 81,53. Biało-czerwoni w Japonii zdobyli cztery medale w tej konkurencji - w tym oba złote.

32-letni Nowicki swój najlepszy rezultat w konkursie finałowym uzyskał w trzeciej kolejce. Jego rówieśnik Fajdek posłał młot najdalej w piątej próbie.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję