Reklama

Nazaretańskie rodziny

2013-08-07 14:15

Z ks. Aleksandrem Werstlerem rozmawia ks. Adrian Put
Edycja zielonogórsko-gorzowska 32/2013, str. 6

Archiwum ks. A. Werstlera

KS. ADRIAN PUT: - Gdybyśmy mieli komuś w kilku słowach powiedzieć, czym jest Ruch Rodzin Nazaretańskich, to na co powinniśmy zwrócić uwagę?

KS. ALEKSANDER WERSTLER: - Ruch Rodzin Nazaretańskich jest międzynarodowym katolickim ruchem apostolstwa rodzin założonym w celu pogłębiania życia Ewangelią oraz komunii z Jezusem Chrystusem przez Maryję w codzienności. Powstał w 1985 r. w Warszawie. Inicjatorem był ks. Tadeusz Dajczer, który wraz z ks. Andrzejem Buczelem i grupą osób świeckich utworzył w Warszawie pierwszą wspólnotę ewangelizacyjną. Poszukiwali oni dróg nieustannego nawracania się, umacniania wiary. Ruch wpisuje się w dzieło nowej ewangelizacji i wezwanie do powszechnego powołania do świętości. Założyciel ruchu sam tak to opisuje: „Kościół zawsze, ale przede wszystkim w czasach dzisiejszych potrzebuje świętych - świętych, którzy według słów bł. Jana Pawła II nigdy się nie starzeją i nie przedawniają, stale pozostają świadkami młodości Kościoła. Nowa ewangelizacja jako nasza odpowiedź na powszechne powołanie do świętości zachęca nas do niezwykłej wędrówki prowadzącej do całkowitego zjednoczenia z Bogiem”. W ciągu dwóch lat ruch rozprzestrzenił się na terenie Polski. Duchowość RRN szybko przyjęła się w Europie i poza nią. Z naszą wspólnotą diecezjalną zaprzyjaźniona jest wspólnota ruchu z Misji Polskiej w Hamburgu.

- W czerwcu Konferencja Episkopatu Polski zatwierdziła statut Ogólnopolskiego Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Po kilu latach intensywnej pracy doszło do kanonicznego zatwierdzenia tego charyzmatu w Kościele. Jakie nowości wprowadzają postanowienia statutu?

- Z wielką radością przyjęliśmy zatwierdzenie przez Episkopat Polski statutu Ruchu Rodzin Nazaretańskich. W czasie rekolekcji wakacyjnych, 8 lipca w sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala w Ludźmierzu, dziękowaliśmy za ten dar podczas Mszy św., gdzie członkowie ruchu z kilkunastu diecezji z całej Polski modlili się pod przewodnictwem bp. Marka Solarczyka. Zgodnie z sugestią bp. Andrzeja Siemieniewskiego, delegata KEP ds. Ruchu Rodzin Nazaretańskich, statut opisuje rzeczywistość RRN, jego duchowość, historię, jego korzenie, formację, sposób funkcjonowania wykształcony w ciągu 30 lat istnienia. Nowością wprowadzoną przez statut jest to, że ruch ogólnopolski będzie miał charakter federacji ruchów diecezjalnych. Ruch formalnie jest prywatnym stowarzyszeniem wiernych (duchownych i świeckich) i posiada kościelną osobowość prawną.

- W lipcu członkowie ruchu z naszej diecezji wzięli udział w rekolekcjach formacyjnych. Jak wyglądają takie rekolekcje i do kogo są kierowane?

- W tym roku rekolekcje letnie Ruchu Rodzin Nazaretańskich odbyły się w pięknej okolicy niedaleko Zakopanego. Formacja rekolekcyjna obejmowała osoby dorosłe i rodziny z dziećmi, które przebywały w Dzianiszu i Witowie oraz młodzież gimnazjalną, licealną, studentów i młodzież pracującą goszczącą w Kirach. W sumie w rekolekcjach wzięło udział ok. 400 osób z rejonu zachodniej Polski. Było to czas pogłębiania życia duchowego poprzez codzienną medytację, Eucharystię, konferencje, grupy dzielenia, Różaniec, adorację Najświętszego Sakramentu, możliwość skorzystania z rozmów duchowych z kapłanami. Nie zabrakło też czasu na górskie wędrówki, pogodne wieczory i inne formy odpoczynku. Specjalnie przygotowany program formacyjny przekazany rodzicom pomagał im w kształtowaniu postawy wiary u dzieci. Był to bardzo cenny czas, którego tak brak w rodzinach. Temat tegorocznych rekolekcji nawiązywał do słów papieża Franciszka z Niedzieli Miłosierdzia: „Nie lękaj się twojej słabości, zaufaj Mi”, które Ojciec Święty włożył w usta Jezusa, patrzącego na Piotra po jego trzykrotnym zaparciu się. W czasie rekolekcji próbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie, jak z wiarą patrzeć na własne błędy.

- A jak wygląda ruch w naszej diecezji? Kto za niego odpowiada i jaką podejmuje działalność?

- Konferencje z duchowości Ruchu Rodzin Nazaretańskich w naszej diecezji głoszone są w kilku parafiach. Spotkania dotychczas odbywały się m.in. w Głogowie w kaplicy przy kolegiacie, w Gorzowie w parafii pw. św. Maksymiliana i w Zielonej Górze przy parafii pw. Najświętszego Zbawiciela. Spotkania grup parafialnych odbywają się również w Nowej Soli, Kargowej, Świebodzinie, Zbąszynku. Za ruch odpowiada ustanowiony przez biskupa moderator diecezjalny wraz ze wspólnotą kapłanów zaangażowanych w to dzieło. Natomiast ze strony osób świeckich animator diecezjalny. Ruch Rodzin Nazaretańskich podejmuje działalność formacyjną poprzez zachęcanie członków do: uczestnictwa w życiu liturgicznym Kościoła, lektury Słowa Bożego, dokumentów Kościoła i materiałów formacyjnych ruchu, kierownictwa duchowego, spotkań w grupach formacyjnych, rekolekcji, dni skupienia, pielgrzymek.

- Gdyby ktoś pragnął włączyć się w dzieło Ruchu Rodzin Nazaretańskich, to co powinien uczynić?

- W Ruchu Rodzin Nazaretańskich mogą znaleźć swoje miejsce nie tylko osoby żyjące w małżeństwie, ale również osoby samotne, studenci, młodzież pracująca, licealiści i gimnazjaliści oraz dzieci. Duchowość ruchu jest propozycją życia na wzór Świętej Rodziny z Nazaretu, w codzienności odkrywając obecność Pana Boga. Wiele osób weszło do wspólnoty dzięki korzystaniu ze stałego spowiednictwa czy kierownictwa duchowego u kapłanów posługujących w ruchu. Sporo osób trafiło do grupy dzięki lekturze książki ks. Tadeusza Dajczera „Rozważania o wierze”, która zawiera podstawy duchowości naszej wspólnoty. Dobrą okazją do zapoznania się z ruchem są rekolekcje odbywające się dwa razy w roku. Zapraszamy już dziś na rekolekcje zimowe 13-16 lutego 2014 r. do Lichenia. Więcej informacji na temat ruchu można uzyskać na ogólnopolskiej stronie internetowej rrn.info.pl lub u moderatora diecezjalnego ks. Tadeusza Stachury, tel. (95) 731-14-13, albo u animatorów diecezjalnych Ewy i Jerzego Dołęgów, tel. 603-588-982.

Tagi:
rodzina wspólnota

Reklama

GUS: Co trzecie małżeństwo się rozwodzi

2019-06-18 18:16

mp / Warszawa (KAI)

W świetle danych GUS liczba rozwodów w Polsce stanowi jedną trzecią spośród zawieranych małżeństw w danym okresie czasu. W 2108 r. zawarto nieco ponad 192 tys. związków małżeńskich, a rozwiodło się prawie 63 tys.

rodjulian / fotolia.com

Jak informuje Główny Urząd Statystyczny, w 2018 r. zawarto w Polsce nieco ponad 192 tys. związków małżeńskich, podobnie jak w 2017 r. Natężenie zawierania małżeństw

obserwowane na przestrzeni lat jest nieco wyższe na wsi. W tym samym roku rozwiodło się prawie 63 tys. par małżeńskich, a w przypadku kolejnych ok. 1,3 tys. małżeństw orzeczono separację. Korzystny jest fakt, że w 2018 r. rozwodów było o ponad 2 tys. mniej niż w 2017 r., a separacji o 0,3 tys. mniej niż rok wcześniej.

GUS zwraca uwagę, że liczba rozwodów w miastach jest prawie 3-krotnie wyższa niż na wsi. W 2018 r. w miastach rozwiodło się ponad 45 tys. małżeństw. Z kolei liczba separacji w miastach jest ponad 2-krotnie wyższa niż wśród mieszkańców wsi.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Bp Tadeusz Pikus złożył rezygnację z urzędu

2019-06-17 12:52

bp kep / Drohiczyn (KAI)

Od pewnego czasu z upływem lat, stan mojego zdrowia zaczął się pogarszać, głównie z przyczyn kardiologicznych i powypadkowych z przeszłości. Skutkuje to znaczną utratą moich sił i stałym osłabieniem – napisał bp Tadeusz Pikus w komunikacie do diecezjan podając powód swej prośby do Papieża Franciszka o możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę.

Bartkiewicz / Episkopat.pl
bp Tadeusz Pikus

Publikujemy pełną treść komunikatu:

Komunikat Bp. Tadeusza Pikusa, Administratora Apostolskiego Diecezji Drohiczyńskiej

Drodzy Bracia w kapłaństwie,

Wielebne Siostry i Bracia zakonni,

Umiłowani Diecezjanie,

Mieszkańcy Diecezji Drohiczyńskiej,

Pierwszego września 2019 roku kończę 70 lat życia. W czerwcu tego roku minęła 38 rocznica posługi kapłańskiej, zaś 8 maja 20 lat posługi biskupiej. Przez 15 lat posługiwałem jako biskup pomocniczy w Archidiecezji Warszawskiej i w tym roku, 25 maja, minęło 5 lat mojej posługi jako ordynariusza Diecezji Drohiczyńskiej.

Od pewnego czasu z upływem lat, stan mojego zdrowia zaczął się pogarszać, głównie z przyczyn kardiologicznych i powypadkowych z przeszłości. Skutkuje to znaczną utratą moich sił i stałym osłabieniem. Zdałem sobie sprawę, że to ogranicza wyraźnie moje możliwości we właściwym wypełnianiem urzędu biskupa diecezjalnego. W związku z tym, po rozeznaniu medycznym oraz długiej modlitwie przebywania przed Bogiem, w duchu odpowiedzialności za Kościół, przedłożyłem Ojcu Świętemu Franciszkowi pokorną prośbę o przyjęcie mojej rezygnacji z urzędu biskupa diecezjalnego i przejście na wcześniejszą emeryturę. Postępowanie to pozostaje w zgodzie ze słowami i z duchem Kodeksu Prawa Kanonicznego, kan. 401 § 2, w którym czytamy: „Usilnie prosi się biskupa diecezjalnego, który z powodu choroby lub innej poważnej przyczyny nie może w sposób właściwy wypełniać swojego urzędu, by przedłożył rezygnację z urzędu”.

Tak też się stało. Po skierowaniu prośby 18 września 2018 roku, otrzymałem 16 października 2018 roku informację z Nuncjatury Apostolskiej w Polsce, że Ojciec Święty Franciszek, po zapoznaniu się z przedłożeniem i po dokonaniu stosownej konsultacji, przyjął rezygnację formułą nunc pro tunc. Papież Franciszek w podjętej decyzji zaznaczył też, że prosi, abym pełnił dotychczasowy urząd do czasu wyłonienia i mianowania mojego następcy. Po upływie czasu oczekiwania został wyłoniony mój następca. Bardzo proszę o życzliwe przyjęcie mojego następcy biskupa Piotra Sawczuka, biskupa pomocniczego Diecezji Siedleckiej, który został posłany do naszej Diecezji przez następcę Piotra apostoła, papieża Franciszka. Ojciec Święty zleca mi posługę biskupią w charakterze Administratora Apostolskiego Diecezji Drohiczyńskiej do czasu kanonicznego objęcia urzędu biskupa diecezjalnego przez następcę.

Z głębi serca dziękuję Panu Bogu za dar szczególnego powołania w Kościele Chrystusowym i za 5 lat posługi biskupiej w Diecezji Drohiczyńskiej oraz za wszelkie otrzymane łaski. Moją wdzięczność wyrażam ks. Biskupowi P. Antoniemu Dydyczowi, wszystkim kapłanom, osobom życia konsekrowanego i całej rodzinie diecezjalnej za wszelkie dobro i każdy wyraz życzliwości oraz współpracy w zbawczej posłudze. Dziękuję też duchowieństwu i wiernym Cerkwi Prawosławnej za życzliwość, dobre relacje i pokojowe współistnienie.

Jeśli kogoś uraziłem – bardzo przepraszam.

Wyrażam wielką wdzięczność Ojcu Świętemu Franciszkowi za zrozumienie i przyjęcie mojej prośby o zwolnienie z pełnionego urzędu Biskupa Diecezji Drohiczyńskiej.

Powierzam się dalszej opiece Matki Kościoła Patronce naszej Diecezji, a Was, Umiłowani Diecezjanie, proszę o modlitwę i duchowe wsparcie.

Niech Bóg Wszechmogący i miłosierny Wam wszystkim błogosławi

Bp Tadeusz Pikus

Administrator Apostolski Diecezji Drohiczyńskiej

Drohiczyn, 17 czerwca 2019 roku

CZYTAJ DALEJ

Reklama

DR Konga: biskupi zaniepokojeni umacnianiem dżihadu

2019-06-19 16:57

vaticannews / Kinszasa (KAI)

Biskupi Demokratycznej Republiki Konga wyrazili zaniepokojenie umacnianiem islamskiego dżihadu na wschodzie tego afrykańskiego kraju. Wskazali, że w rzeczywistości to fundamentaliści pełnią władzę na tym terenie, ponieważ instytucja państwa jest tam praktycznie nieobecna. Odbija się to negatywnie na życiu miejscowej ludności.

Wikimedia Commons

Niekończące się masakry i grabieże, ataki na wioski, gwałty i porwania dla okupu to codzienna praktyka grup przestępczych działających w regionie Kiwu Południowego. Biskupi na tym terenie są jednak szczególnie zaniepokojeni powstaniem nowej organizacji zbrojnej, której członkowie nazywają siebie bojownikami Nowego Państwa Islamskiego. Przybyli z terenu Ugandy i Nigerii i działają głównie w regionie Butembo i Beni dopuszczając się wyjątkowo krwawych masakr, które następnie ogłaszają na swojej stronie internetowej. Walka toczy się o ziemię, a także nieograniczony dostęp do bogactw mineralnych. Wszystko to negatywnie odbija się na lokalnej gospodarce.

„Nie może dalej tak być, że bogactwa naszej ziemi wzbogacają jedynie kieszeń złoczyńców i zagraniczny kapitał, a Kongijczycy nadal cierpią biedę” – podkreślają biskupi. Wzywają władze w Kinszasie do przejęcia realnej kontroli nad tym zapomnianym przez państwo terenem. Zauważają, że niekończące się ataki generują falę kolejnych uchodźców, którzy opuszczając swe domy nie mają z czego żyć, co pogłębia i tak już potężny kryzys humanitarny w tym regionie. Biskupi przypominają też o konieczności przeprowadzenia przejrzystych wyborów samorządowych i oddania władzy w Kiwu w ręce praworządnych polityków, którym leży na sercu dobro wspólne, a nie, jak ma to miejsce obecnie, nastawionych wyłącznie na własny interes i skorumpowanych.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem