Reklama

Niedziela Kielecka

Jubileusz w parafii Bobin

W północnej Małopolsce, na urodzajnej ziemi proszowickiej, leży parafia pw. św. Anny w Bobinie. Wieś Bobin jest jedną z najstarszych w gminie Proszowice. Położona nad Szreniawą, prawdopodobnie powstała w okresie wędrówki ludów, ok. 400-600 r. po Chr. Na rozwój tak wczesnego osadnictwa miały wpływ: rzeka Szreniawa, pola uprawne (o najwyższych klasach gleb) i las, którego resztki znajdują się przy północnej granicy osady. Wykopaliska potwierdzają osadnictwo z okresu neolitycznego, z epoki brązu i z okresu rzymskiego.

Parafia Bobin powstała ok. 1246 r. Pierwotny tytuł kościoła św. Idziego pozwala jednak sytuować jej początki w latach 1086 - 1138, tj. w epoce Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego.

Pierwsza udokumentowana wzmianka o Bobinie pochodzi z XIII wieku. 15 lipca 1249 r. odbywa się w Bobinie zjazd dygnitarzy przy Bolesławie księciu krakowskim i sandomierskim. W XVI wieku wieś należała do trzech właścicieli. Właścicielem pierwszej części był Mikołaj Rej, herbu Oksza. Żywot i działalność ojca polskiej literatury związany był nie tylko z Nagłowicami - jest on również cząstką kultury ziemi proszowickiej (był zaangażowany w obrady sejmiki proszowickiego, w organizację kościoła kalwińskiego). Szczególnie przywiązany był do Bobina, Topoli i Kościelca. Z jego inicjatywy w 1560 r. w Bobinie został założony zbór kalwiński, później przekształcony w zbór ariański. Kościół został spalony i sprofanowany.

Reklama

W 1613 r. właściciel Bobina Sebastian Lubomirski, zasłużony katolik, ufundował drewniany kościół, przywracając w ten sposób istnienie parafii katolickiej. Obecny więc rok mobilizował parafię do świętowania jubileuszu 400-lecia jej przywrócenia.

W Kościele powszechnym papież Benedykt XVI ogłosił Rok Wiary, który to fakt został złączony z parafialnym jubileuszem. Obchody jubileuszu rozpoczęły się w październiku 2012 r., a zakończyły misjami i odpustem patronki parafii św. Anny (28 lipca). Bp Kazimierz Ryczan dekretem z 14 października 2012 r. udzielił specjalnego błogosławieństwa dla wszystkich, którzy włączyli się w przygotowania i przeżycie tych uroczystości.

Program obchodów roku jubileuszowego 400-lecia przywrócenia parafii współbrzmiał z wytycznymi Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, która wyznacza program duszpasterski Kościoła w Polsce na poszczególne lata. Na rok 2012/2013 nosił on hasło: „Być solą ziemi. Kościół domem i szkołą komunii”. Każdy miesiąc w naszym jubileuszowym programie miał swoją tematykę i hasło przewodnie, podejmując zagadnienia życia chrześcijańskiego i bieżących spraw w świecie i Kościele. A zaproszeni duszpasterze: bp Kazimierz Gurda, ks. Sławomir Sarek z Kurii Diecezjalnej, prof. seminarium ks. dr Michał Olejarczyk, kapelan szpitala w Kielcach ks. Marceli Frączek, ks. Jan Stašak, proboszcz z Podolińca na Spiszu, profesorowie i studenci KUL ks. dr hab. Witold Janocha, ks. Marcin Rokita i ks. Kordian Duda oraz ojcowie dominikanie z Krakowa zachęcali do budowania komunii z Bogiem i komunii pomiędzy ludźmi, pomagając w formowaniu chrześcijańskich postaw.

Reklama

Są w życiu daty, o których się pamięta, które wywołują wspomnienia, wobec których nie jest się obojętnym. Odzyskanie parafii z rąk innowierców 400 lat temu i postawienie pierwszego kościoła na obecnym miejscu było ważnym wydarzeniem dla wówczas żyjących mieszkańców Bobina i sąsiednich miejscowości, jak i dalszych pokoleń związanych z tą parafią.

Nasz parafialny jubileusz to dowód, że poważnie traktujemy zobowiązanie: „Wiary ojców nie utracę - przodkom moim wstydu nie przyniosę”. I jest to wyjątkowa okazja do pokazania, że ta wspólnota jest nadal żywa, że parafia to nie tylko budynek kościoła i ksiądz, ale wszyscy jej mieszkańcy. Mamy liczne powody do dumy ze swego pochodzenia. Mamy też obowiązki wobec Kościoła i Ojczyzny: podjęcia trudu pielęgnowania dziedzictwa pozostawionego przez przodków, a także tworzenia nowej historii.

Jubileusz to święto dziękczynienia - miniony rok był dla nas wszystkich okresem świętowania. W poszczególne dni tego roku znaleźliśmy chwile na modlitwę uwielbienia dla Boga, był czas na składanie dziękczynienia ludziom, były momenty na zgłębianie bogatej historii miejsca, w którym żyjemy. W ramach obchodów jubileuszowych odbywało się wiele uroczystości, m.in. swój jubileusz miały dzieci, chorzy, małżonkowie… Odbyliśmy autokarową pielgrzymkę do sanktuariów Matki Bożej w Porąbce Uszewskiej, Tuchowie i Dębowcu oraz św. Stanisława Biskupa w Szczepanowie.

W tym duchu Telewizja Krakowska w ramach programu „Parafia z sercem” przygotowała program o parafii Bobin pt. „Wiary ojców nie utracę, przodkom swoim wstydu nie przyniosę”, który był już kilka razy emitowany w telewizji regionalnej. 21 czerwca br. uczestniczyliśmy w Mszy św. w sanktuarium bł. Jana Pawła II w Krakowie-Łagiewnikach, transmitowanej przez TVP Kraków, gdzie otrzymaliśmy relikwie naszego Wielkiego Rodaka. Momentem kulminacyjnym były jubileuszowe misje parafialne prowadzone przez o. Kazimierza Głaza, redemptorystę z Tuchowa. A rozpoczęły się one „mocnym akordem”, bo od wprowadzenia do kościoła relikwii bł. Jana Pawła II. Kustosz sanktuarium bł. Jana Pawła II w Krakowie-Łagiewnikach ks. inf. Jan Kabziński, odczytał najpierw dekret kard. Stanisława Dziwisza przyznający kościołowi w Bobinie cząstkę krwi Papieża Polaka, po czym przekazał je proboszczowi.

Misje trwały 8 dni. Parafianie mieli okazję słuchać Bożego słowa, odnawiali przymierze z Chrystusem, pogłębiali swoją wiarę, uczestniczyli w sakramentach Eucharystii, pokuty i pojednania, namaszczenia chorych. W ostatnim dniu - odpustowym ku czci św. Anny - jako pamiątkę wzniesiono krzyż misyjny, przy którym po adoracji wszyscy złożyli przyrzeczenie wierności Chrystusowi. Sumę odpustową celebrował pasterz kieleckiej diecezji bp Kazimierz Ryczan. W kazaniu skierował on zachętę do wszystkich parafian i gości, którzy przybyli na uroczystości odpustowe, aby wpatrując się we wzór życia świętych Joachima i Anny oraz Świętej Rodziny, tworzyli miłujące się rodziny i święte wspólnoty domowe. Mieszkanie, choćby było najnowocześniej urządzone, jeszcze nie jest domem. Dom to wspólnota ludzi. Tylko w domu są przekazywane wiara i dobre obyczaje. Dlatego tak ważne w naszych czasach są rodzina i dom - podkreślał Ksiądz Biskup.

Zakończyły się w ten sposób uroczystości jubileuszowe, ale życie trwa dalej, niosąc ze sobą troski i radości, ciężką pracę w polu i odpoczynek, cierpienie i wesele… Umocnieni duchem, odnowieni umysłem, chcemy podejmować nasze zadania, misje zlecone nam przez Stwórcę. Oby nie brakło nam ducha wytrwałości i wierności, objawiających się w świadectwie życia. Obyśmy byli Bożą pszenicą, posianą w glebę świata i wydającą plon stokrotny, solą ziemi i światłem świata.

Parafię Bobin tworzą: Bobin, Czajęczyce, Dalechowice, Koczanów, Kuchary i Wolwanowice, razem 1500 wiernych. Patronami kościoła i parafii są św. Anna i św. Wincenty Ferreriusz.

2013-08-13 10:51

Ocena: 0 -1

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Nowe sanktuarium w Szczecinie

2020-05-26 18:07

Niedziela szczecińsko-kamieńska 22/2020, str. III

[ TEMATY ]

relikwie

sanktuarium

św. Andrzej Bobola

Bogdan Organiszczak

Złożenie relikwiarium i relikwii św. Andrzeja boboli u stóp ołtarza (od lewej: ojciec prowincjał Tomasz Ortmann SJ, abp Andrzej Dzięga i ojciec proboszcz Grzegorz Nogal SJ)

Kościół parafialny św. Andrzeja Boboli przy ul. Pocztowej 22 w Szczecinie został podniesiony do rangi sanktuarium, która miała miejsce 16 maja br.

W procesji na początku Liturgii proboszcz parafii o. Grzegorz Nogal SJ wniósł do kościoła srebrne relikwiarium (w kształcie trumienki), natomiast relikwie św. Andrzeja Boboli zostały wniesione przez ojca prowincjała Tomasza Ortmanna SJ, przełożonego Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego.

CZYTAJ DALEJ

Przewodniczący Episkopatu zachęca biskupów do odwoływania dyspens od uczestnictwa w Mszach św. z pewnymi wyjątkami

2020-05-27 15:34

[ TEMATY ]

abp Stanisław Gądecki

Episkopat.pl

Zachęcam biskupów do odwoływania ogólnych dyspens od uczestnictwa w niedzielnych Mszach św. Sugeruję, aby utrzymać dyspensę dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem – podkreśla w wydanym w środę komunikacie przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.

Przewodniczący Episkopatu zaznaczył, że swoją zachętę wydaje w kontekście ogłoszonej w środę decyzji, dotyczącej zniesienia limitu uczestników zgromadzeń religijnych w kościołach, co – de facto – daje możliwość udziału w liturgii wszystkim wiernym.

„Zachęcam księży biskupów do odwoływania udzielonych ogólnych dyspens od uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych. Jednocześnie – w nawiązaniu do Zarządzenia Rady Stałej KEP 1/2020 z dnia 12 marca 2020 – sugeruję, aby utrzymać dyspensę dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.) oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem. Przypominam równocześnie o konieczności zachowania w kościołach dystansu dwóch metrów i obowiązku zakrywania ust i nosa” - napisał abp Gądecki.

Dodał, że zachęca także biskupów do roztropnych zmian w szczegółowych rozporządzeniach dotyczących duszpasterstwa w poszczególnych diecezjach, mając na uwadze dzisiejsze decyzje służb medycznych, zgodnie z którymi w zgromadzeniach poza budynkami może uczestniczyć do 150 osób przy zachowaniu innych zaleceń sanitarnych, co umożliwia organizowanie procesji Bożego Ciała. Poinformował, że w najbliższym czasie zostanie również opublikowany komunikat dotyczący szczegółów organizacji pielgrzymek. Zaprosił też wiernych do korzystania z posługi duszpasterskiej w parafiach, szczególnie z sakramentu pojednania i Eucharystii.

„W imieniu Konferencji Episkopatu Polski kolejny już raz wyrażam wdzięczność wobec służb medycznych i sanitarnych za działania, służące ochronie życia i zdrowia Polaków w czasie epidemii. Obejmuję moją modlitwą wszystkich, którzy zostali dotknięci chorobą, polecając miłosierdziu Bożemu osoby zmarłe. Wyrażam jednocześnie moją radość z racji tego, że sytuacja epidemiczna w naszym kraju poprawiła się na tyle, iż możliwe się stało dalsze zmniejszenie obostrzeń i ograniczeń, nałożonych na społeczeństwo w trosce o nasze zdrowie” - podkreślił przewodniczący Episkopatu.

Publikujemy treść Komunikatu:

KOMUNIKAT

PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

W SPRAWIE DYSPENS OD UDZIAŁU W NIEDZIELNYCH MSZACH

ŚWIĘTYCH

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski kolejny już raz wyrażam wdzięczność wobec służb medycznych i sanitarnych za działania, służące ochronie życia i zdrowia Polaków w czasie epidemii.

Obejmuję moją modlitwą wszystkich, którzy zostali dotknięci chorobą, polecając miłosierdziu Bożemu osoby zmarłe.

Wyrażam jednocześnie moją radość z racji tego, że sytuacja epidemiczna w naszym kraju poprawiła się na tyle, iż możliwe się stało dalsze zmniejszenie obostrzeń i ograniczeń, nałożonych na społeczeństwo w trosce o nasze zdrowie.

W kontekście ogłoszonej dzisiaj decyzji, dotyczącej zniesienia limitu uczestników zgromadzeń religijnych w kościołach, co – de facto – daje możliwość udziału w liturgii wszystkim wiernym, zachęcam księży biskupów do odwoływania udzielonych ogólnych dyspens od uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych. Jednocześnie – w nawiązaniu do Zarządzenia Rady Stałej KEP 1/2020 z dnia 12 marca 2020 – sugeruję, aby utrzymać dyspensę dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.) oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem. Przypominam równocześnie o konieczności zachowania w kościołach dystansu dwóch metrów i obowiązku zakrywania ust i nosa.

Jednocześnie zachęcam księży biskupów do roztropnych zmian w szczegółowych rozporządzeniach dotyczących duszpasterstwa w poszczególnych diecezjach, mając na uwadze dzisiejsze decyzje służb medycznych, zgodnie z którymi w zgromadzeniach poza budynkami kultu może uczestniczyć do 150 osób przy zachowaniu innych zaleceń sanitarnych, co umożliwia organizowanie procesji Bożego Ciała.

W najbliższym czasie zostanie również opublikowany komunikat dotyczący szczegółów organizacji pielgrzymek.

Dziękując Bogu, że przeprowadził nas przez trudny czas epidemii, zachęcam wszystkich wiernych do korzystania z posługi duszpasterskiej w parafiach, szczególnie z sakramentu pojednania i Eucharystii.

✠ Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Wiceprzewodniczący Rady Konferencji

Episkopatów Europy (CCEE)

Warszawa, dnia 5/27/2020 roku

CZYTAJ DALEJ

Liceum Sióstr Pijarek gotowe do przyjęcia uczniów

2020-05-27 21:53

[ TEMATY ]

Szkoła Sióstr Pijarek w Rzeszowie

ks. Janusz Sądel

Szkoła Sióstr Pijarek w Rzeszowie

Rok szkolny powoli dobiega końca i mimo, że od blisko dwóch miesięcy nic nie wygląda tak samo, to kadra pedagogiczna Liceum Sióstr Pijarek robi wszystko, aby jak najlepiej wypełniać swoje zadania w czasie kwarantanny spowodowanej epidemią koronawirusa. Uczniowie od samego początku zamknięcia placówek odbywają lekcje online, nauczyciele kontaktują się z nimi poprzez komunikatory internetowe, a zadania domowe wysyłane są przez Internet. Mimo trudnej dla wszystkich sytuacji, nauczyciele starają się służyć uczniom swoim czasem, dyspozycyjnością i rozmową.

Dwa lata temu siostry Pijarki otworzyły w Rzeszowie, na ulicy Sanockiej 70 Liceum Ogólnokształcące. W tym roku serdecznie zapraszają do liceum wszystkich ósmoklasistów.

Dlaczego warto wybrać tę szkołę? Po pierwsze to kameralne liceum, gwarantujące indywidualne podejście do każdego ucznia, gdyż klasy są nie tak liczne, jak w większości polskich szkół. Tutaj nauczycie mają dla ucznia czas, a kadrę wzbogaca wykwalifikowany pedagog.

Po drugie- to liceum z wartościami, gdzie oprócz edukacji stawia się też na rozwój duchowy młodzieży. Jest to idealne miejsce dla tych, którym nieobojętna jest wiara. W szkole dzieje się wiele: są wymiany międzynarodowe, współpraca z Uniwersytetem Rzeszowskim i częste uczestnictwo w wykładach, np. na Wydziale Historii, wyjścia na spektakle teatralne, liczne wyjazdy, wycieczki, lekcje terenowe... a czasem po prostu relaks podczas nocy filmowych i dyskotek. W każdym razie - dzieje się dużo.

Liceum Sióstr Pijarek gwarantuje edukację na wysokim poziomie w klasach o profilach: językowo -prawnym, matematyczno- turystycznym i medycznym. Grupy profilowe są bardzo mało liczne, dlatego uczeń ma gwarancję indywidualnego podejścia, możliwości rozwijania swoich mocnych stron, a także podciągnięcia się z tych słabszych. Szkoła jest doskonale wyposażona- ekrany multimedialne, komputery, laboratorium chemiczne, biblioteka, ścianka wspinaczkowa, ogromna hala sportowa, boisko do koszykówki, profesjonalna bieżnia outdoorowa oraz siłownia pozostają do dyspozycji uczniów. Metodą live streaming odbędzie się również Dzień Otwarty, podczas którego będzie można bliżej zobaczyć szkołę (póki co- przez ekran komputera, a w przyszłości na żywo). Nauczyciele będą odpowiadać na wszystkie pytania uczniów, którzy zastanawiają się na wyborem liceum. Zainteresowani będą mogli wirtualnie pospacerować po szkole, poznać kadrę pedagogiczną, zasady rekrutacji i przekonać się, że to idealna szkoła dla wszystkich.

Wejdź na naszego Facebooka i Instagrama (Liceum Sióstr Pijarek) i śledź nas na bieżąco, a dowiesz się szczegółów odnośnie Dnia Otwartego. Bądź z nami, zobacz naszą szkołę.... i zostań. Zostań naszym uczniem. Nie będziesz żałował.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję