Reklama

Niedziela Sosnowiecka

Zapatrzyć się w Maryję

Kobieta w swoim życiu ma szczególne powołanie. Jest nim macierzyństwo i rola w rodzinie. Bez kobiety nie może istnieć żadne społeczeństwo, naród, państwo. Kobieta rodząc dziecko rodzi je nie tylko dla siebie i dla rodziny, ale poniekąd dla narodu. A rodząc dziecko - skarb największy - zawsze daje mu część siebie, część swojego życia, a czasem nawet przez miłość do dziecka daje mu ofiarę swojego życia. I za to cieszy się i cieszyć powinna najwyższym szacunkiem - więcej - czcią” - w tych słowach ujął swoją wdzięczność dla kobiet za ich ofiarność i trud bł. Ojciec Święty Jan Paweł II.

Dorocznym zwyczajem, w odpust Porcjunkuli, 2 sierpnia do sanktuarium Matki Bożej Anielskiej w Dąbrowie Górniczej na swoją diecezjalną pielgrzymkę przybyły kobiety z różnych miejsc naszej diecezji, aby pod przewodnictwem ordynariusza sosnowieckiego, bp. Grzegorza Kaszaka uczestniczyć w uroczystej Eucharystii sprawowanej w ich intencji oraz wsłuchać się w słowa homilii.

Wraz z Pasterzem Kościoła sosnowieckiego Mszę św. sprawowało kilkudziesięciu kapłanów. Tegorocznej uroczystości odpustowej i pielgrzymce kobiet i dziewcząt w Roku Wiary patronowało hasło: „Maryja nauczycielką wiary”.

Reklama

To jedyny dzień w roku, kiedy tak liczna rzesza niewiast po brzegi wypełnia dąbrowską bazylikę. Wiele kobiet przybyło tutaj wraz ze swoimi duszpasterzami - niektóre pieszo, inne w zorganizowanych grupach, a jeszcze inne indywidualnie. Wśród nich można było spotkać nawet czteropokoleniową grupę niewiast. - Jestem tutaj z moją babcią, mamą i roczną córeczką, pierwszy raz w tak licznym, bo czteropokoleniowym gronie, choć nie pierwszy raz na pielgrzymce, trudno zliczyć który. Pielgrzymuję odkąd pamiętam - mówi Dominika Gajda z Sosnowca. Jak każdego roku swoją obecność w maryjnym sanktuarium zaznaczyły panie z kół gospodyń w swoich pięknych, kolorowych strojach, a także przedstawicielki kół różańcowych, stowarzyszeń i ruchów maryjnych, które przybyły, by w sposób szczególny uczcić swoją Matkę i Królową. Długa była lista zgłoszonych pielgrzymów, których podczas uroczystości serdecznie pozdrowił i powitał gospodarz miejsca, proboszcz parafii, kustosz maryjnego sanktuarium, ks. kan. Andrzej Stasiak.

Na okoliczność tegorocznej pielgrzymki ukazał się dodatek specjalny „Niedzieli Sosnowieckiej”, skierowany do jej uczestników, który można było otrzymać bezpłatnie. Wszystkie egzemplarze rozeszły się jak „ciepłe bułeczki”. Liczymy, że dobra passa trwać będzie i że także cotygodniowe wydanie „Niedzieli” podobnie rozprowadzane będzie w wielotysięcznej parafii. W każdym razie na współpracę liczymy, a medialną obsługę jakże wielu rozgrywających się tutaj wydarzeń religijnych, zapewniamy.

W homilii bp Kaszak nawiązując do hasła pielgrzymki wskazał na Maryję - najlepszą Matkę i Nauczycielkę. - Nauczyciel to osoba, która wskazuje cel, która przekazuje wiedzę i mądrość - podkreślał kaznodzieja. Zaznaczył, że człowiek nie tylko przyjmuje przekazywane mu słowo, ale przede wszystkim idzie za przykładem, który przemawia o wiele bardziej. Właśnie podążanie za przykładem życia Maryi powinno stać się chrześcijańskim ideałem.

Reklama

Ksiądz Biskup przypomniał też fragment Ewangelii mówiącej o śmierci Chrystusa i obecności pod krzyżem Jego Matki. - Uznawani za silnych mężczyźni w większości pouciekali, zwątpili, wystraszyli się męki Chrystusa. Zostały kobiety. Zostały te, o których często mówimy „słaba płeć”. A to właśnie one okazały się mocarzami ducha. Wśród nich była Matka Boża, która stała na nogach przy swoim Synu. Narażała się, a jednak trwała. Była bardzo odważną kobietą. Dzisiaj potrzeba nam takich osób, które staną w obronie znieważanych, szykanowanych i potępianych, staną i powiedzą: „Ja w ciebie wierzę”. (…) Nasza obecność przy poniżanej osobie jest niezwykle cenna - proste słowa i gesty są niezwykle ważne dla człowieka, który znalazł się w krytycznej i tragicznej dla siebie sytuacji. Dziś jest szczególna okazja, aby wszystkie kobiety i dziewczęta zapatrzyły się na Maryję, czerpiąc z Niej wzór do naśladowania. (…) Jeśli tak jak Ona będziemy mieć bezgraniczne zaufanie do Jezusa, będziemy zdolni nawet do przeciwstawienia się tłumowi - dla Jezusa Chrystusa i dobra drugiego człowieka - podkreślał Pasterz Kościoła sosnowieckiego.

Czczona w dąbrowskim sanktuarium figura Matki Bożej Anielskiej została ukoronowana przez metropolitę krakowskiego kard. K. Wojtyłę i kard. S. Wyszyńskiego w 1968 r. - W 2014 r. rozpoczniemy 5-letnie przygotowania do uczczenia 50. rocznicy koronacji łaskami słynącej figury. W naszym sanktuarium praktykowane są m.in. modlitewne czuwania z racji 1. sobót miesiąca, jako wynagrodzenie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Poczęciu NMP - informuje kustosz sanktuarium w Dąbrowie Górniczej, ks. kan. Andrzej Stasiak.

2013-08-13 12:39

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Jerozolimy Europy: Pięćdziesiątnica nadziei i pokoju

2020-05-31 12:55

[ TEMATY ]

pielgrzymka

Jerozolimy Europy

źródło: vaticannews.va

Bazylika Grobu Bożego w Miechowie znalazła się na trasie wirtualnej pielgrzymki po Jerozolimach Europy. Jej celem jest nie tylko przybliżenie sakralnego i kulturowego dziedzictwa tego miasta, które dzięki pielgrzymom w ciągu wieków zostało zaszczepione w europejską ziemię, ale i modlitwa o pokój na świecie oraz nadzieję w czasie pandemii. Pielgrzymka odbędzie się w niedzielę Zesłania Ducha Świętego.

Pomysłodawcą tego niezwykłego przedsięwzięcia jest włoska fundacja „Verona Minor Hierusalem”, która, jak mówią jej członkowie, zajmuje się odkrywaniem dziedzictwa „małych Jerozolim” rozsianych po całej Europie. Jedną z nich jest właśnie Werona, która wraz z innymi siedmioma miastami włączy się w wirtualną pielgrzymkę. Na jej trasie znajdzie się oczywiście Jerozolima, a także m.in. podmoskiewski prawosławny klasztor Nowej Jerozolimy, niemieckie sanktuarium w Görlitz, bazylika w Sarajewie, a także będące sercem europejskiego pielgrzymowania Santiago de Compostela.

Wirtualnej wędrówce towarzyszyć będą przesłania pokoju i zachęta do modlitwy nagrane m.in. przez łacińskiego patriarchę Jerozolimy, a także przedstawicieli żydów i muzułmanów z tego świętego miasta trzech religii. Każdy, kto chce włączyć się w pielgrzymkę, powinien bezpłatnie zarejestrować się na Facebooku lub Instagramie fundacji „Verona Minor Hierusalem”.

CZYTAJ DALEJ

Dziś uroczystość Zesłania Ducha Świętego

2020-05-31 08:47

[ TEMATY ]

Zielone Świątki

Zesłanie Ducha św.

Adobe.Stock.pl

Dziś - siedem tygodni po obchodach zmartwychwstania Jezusa Chrystusa - Kościół katolicki obchodzi uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Tym samym świętuje swoje narodziny, bo w tym dniu, jak pisze św. Łukasz w Dziejach Apostolskich, grono Apostołów zostało "uzbrojone mocą z wysoka" a Duch Święty czyni z odkupionych przez Chrystusa jeden organizm - wspólnotę. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego kończy w Kościele okres wielkanocny.

W języku liturgicznym święto Ducha Świętego nazywa się "Pięćdziesiątnicą" - z greckiego Pentecostes, tj. pięćdziesiątka, - bo obchodzi się je 50-go dnia po Zmartwychwstaniu Pańskim.

Na zgromadzonych w Wieczerniku Apostołów, jak pisze św. Łukasz w Dziejach Apostolskich Jezus Chrystus zesłał Ducha Pocieszyciela, by Ten, doprowadził do końca dzieło zbawienia. "I stał się z prędka z nieba szum, jakoby przypadającego wiatru gwałtownego, i napełnił wszystek dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im rozdzielone języki jakoby ognia, i usiadł na każdym z nich z osobna: i napełnieni są wszyscy Duchem Świętym i poczęli mówić rozmaitymi językami, jako im Duch Święty wymawiać dawał" (Dzieje Ap., II, 2-4).

W ten sposób rozpoczyna się nowy etap - czas Kościoła, który ożywiony darem z nieba rozpoczyna przepowiadanie radosnej nowiny o zbawieniu w Chrystusie.

Duch Święty dzięki swoim darom: mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej uzdalnia wiernych do dojrzałej obecności w świecie. Kieruje losami Kościoła, kiedy wybiera do grona Apostołów w miejsce Judasza św. Macieja, kiedy prosi o wyznaczenie Barnaby i Pawła, jak pisze święty Łukasz "do dzieła, które im wyznaczyłem", czy kiedy posyła Apostołów do tego, by w określonych częściach świata głosili Ewangelię. Wprowadza wspólnotę wierzących w głębsze rozumienie tajemnicy Chrystusa, dając im zrozumienie Pisma świętego.

Uroczystość liturgiczna Zesłania Ducha Świętego sięga pierwszych wieków chrześcijaństwa.

Łączono ją z Wielkanocą, a od IV w. wyodrębniono jako osobne święto, uroczyście obchodzone zarówno w Kościele Wschodnim jak i Zachodnim. Synod w Elwirze urzędowo wprowadził ją w 306 roku. W wigilię Pięćdziesiątnicy, podobnie jak w wigilię Wielkanocy, święcono wodę do chrztu świętego i udzielano chrztu katechumenom.

Papież Leon XIII wprowadził nowennę, czyli dziewięciodniowe przygotowania modlitewne na przyjście Ducha Świętego, aby dokonał przemiany w naszych sercach, tak jak przemienił Apostołów w Wieczerniku.

W Polsce w niektórych regionach Wielkanoc nazywa się Białą Paschą, a Zesłanie Ducha Świętego - Czerwoną, prawdopodobnie dlatego, że dopiero po Jego zstąpieniu Apostołowie stali się zdolni do dawania świadectwa krwi.

Uroczystość tę powszechnie nazywa się w Polsce Zielonymi Świętami, gdyż w okresie, w którym jest obchodzona, przyroda odnawia się po zimie, a zieleń jest dominującym kolorem pejzażu. Wszystkie obrzędy ludowe z nimi związane noszą piętno radości i wesela. Kościoły, domy, obejścia przybrane są "majem" - najczęściej młodymi brzózkami; posadzkę kościelną, podłogę chat i wiejskie podwórka potrząsają wonnym tatarakiem; wszędzie rozlewa się rzeźwa woń świeżej majowej zieleni.

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego kończy w Kościele katolickim okres wielkanocny.

Symbolem Ducha Świętego jest gołębica. Zwykło się też przedstawiać go w postaci ognistych języków, gdyż tak Dzieje Apostolskie opisują jego zesłanie na Apostołów.

CZYTAJ DALEJ

Archidiecezja częstochowska: procesje Bożego Ciała tylko wokół kościoła, w obrębie placu przykościelnego

2020-06-01 10:15

[ TEMATY ]

Boże Ciało

Bożena Sztajner/Niedziela

Procesje eucharystyczne w Boże Ciało w archidiecezji częstochowskiej mają odbywać się tylko wokół kościoła, w obrębie placu przykościelnego – czytamy w komunikacie Kurii Metropolitalnej w Częstochowie.

Ołtarze mają być urządzone na placu kościelnym, jeśli to możliwe, z wykorzystaniem także istniejących kaplic lub krzyży. „W procesji, będącej kontynuacją Mszy świętej, mogą wziąć udział tylko uczestnicy poprzedzającej ją Eucharystii, w liczbie, jaka może, stosownie od aktualnych przepisów, gromadzić się wewnątrz kościoła” – przypomina komunikat kurii.

„Jeśli urządzenie procesji nie jest możliwe, po Mszy świętej organizuje się uroczystą adorację eucharystyczną, przedłużoną i poszerzoną o rozważanie Słowa Bożego i teksty mówiące o Eucharystii, zakończoną błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. Końcowego błogosławieństwa na cztery strony świata można udzielić sprzed drzwi świątyni” – czytamy w komunikacie.

Również tradycyjne procesje eucharystyczne organizowane z racji dawnej oktawy Bożego Ciała, zarówno w poszczególnej jej dni, jak też na zakończenie, mogą odbyć się wokół kościoła, ale bez urządzania ołtarzy.

Komunikat kurii zaleca, że procesję można także zastąpić adoracją Najświętszego Sakramentu w kościele. „Warto odnowić tradycję nieszporów eucharystycznych. We wszystkie dni dawnej oktawy można urządzić całodzienne lub przynajmniej kilkugodzinne wystawienie Najświętszego Sakramentu” – podkreśla komunikat.

„W związku z obecną sytuacją i takim sposobem celebracji uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, nie ma potrzeby ubiegania się o możliwość przejścia procesji po drogach publicznych w odpowiednich urzędach administracji samorządowej” – czytamy.

W komunikacie Kuria Metropolitalna w Częstochowie przypomina, że bieżący rok duszpasterski obchodzimy w Kościele w Polsce pod hasłem: „Wielka Tajemnica Wiary”. „Jest to dla nas sposobność do odnowienia naszej wiary w prawdziwą i rzeczywistą obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Szczególną okazją do wyrażenia naszej miłości do naszego Pana obecnego w Eucharystii jest coroczna uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa” – podkreśla komunikat.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję