Reklama

Niedziela Małopolska

Na naukę nigdy za późno

Rozpoczął się kolejny rok akademicki. Studenci wrócili na uczelnie. Nauka jednak czeka nie tylko na młodych, ale i tych, którzy nawet będąc na emeryturze, chcą poszerzać swoją wiedzę. O Uniwersytecie Trzeciego Wieku działającym przy krakowskiej Akademii Ignatianum rozmawiamy z jego pomysłodawcą i dyrektorem, o. Romanem Darowskim SJ

Niedziela małopolska 40/2013, str. 5

[ TEMATY ]

studia

wikipedia.org

Akademia Ignatianum w Krakowie

AGNIESZKA KONIK-KORN: - Do kogo skierowana jest oferta Uniwersytetu Trzeciego Wieku (UTW)?

O. ROMAN DAROWSKI SJ: - Działalność UTW skierowana jest do osób, które ukończyły 55 lat i starszych, a które pragną poszerzyć swoją wiedzę, które chcą ciekawie zagospodarować wolny czas, gdy np. są już na emeryturze. „Człowiek - Kultura - Religia - Społeczeństwo” - to hasło i zarazem program naszego Uniwersytetu. Każdy z tych tematów rozwijany jest podczas wykładów. Przedstawiane są także bieżące osiągnięcia w różnych dziedzinach. Staramy się, aby wiedza, którą nasi studenci zdobywają podczas zajęć, była szeroka i aktualna. Nasi studenci są wymagający, program więc jest dostosowywany do ich oczekiwań i do pytań, które przynosi codzienne życie. Prowadzenie wykładów powierzamy wybitnym specjalistom, którzy w sposób przystępny przekazują seniorom najnowsze wyniki badań naukowych.
Oprócz wykładów, słuchacze UTW aktywnie uczestniczą w organizowanych w Akademii Ignatianum konferencjach krajowych i międzynarodowych, które poświęcane są różnym problemom naukowym nurtującym obecną rzeczywistość w Polsce i na świecie.
Mamy przygotowane dość wyraźnie wyodrębnione semestralne bloki tematyczne: filozofię, kulturę, religię, teologię, zagadnienia społeczne i polityczne. Ale ponieważ taka „systematyczność” okazała się dość uciążliwa dla uczestników, którzy wolą różnorodność nie tylko w ciągu semestru, ale nawet podczas jednego dnia wykładowego, obejmującego zwykle 4 godziny zajęć, dlatego w ubiegłym roku wykłady były bardziej różnorodne; dotyczyły co najmniej dwóch, a czasem więcej tematów. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia na aktualne tematy pod hasłem „Dylematy codzienności”. W sumie jednak zajęcia jako całość realizują wspomniany program formacji względnie systematycznej, choć tematycznie rozłożonej w czasie.

- W UTW na Ignatianum działają różne koła zainteresowań...

- Są to małe grupy szczególnych zainteresowań. Obecnie działają w kilku obszarach, np.: „Moja Mała Ojczyzna” - to koło zajmujące się historią lokalną. Jego członkowie najczęściej poznają historię miasta lub miejscowości, z której pochodzą, opracowują konkretne zagadnienia, piszą artykuły, wydają broszury, a zdarza się, że i książki o własnym mieście, dzielnicy, osiedlu, wsi czy parafii. Przez takie zajęcia pomagają przy opracowywaniu foldera własnego kościoła, szkoły, miejscowości. Inne możliwości zaangażowania się to Szkoła Modlitwy, która zajmuje się teorią (teologią) i praktyką modlitwy. W każdy czwartek o godz. 8.00 odprawiana jest Msza św. w jęz. łacińskim (z Liturgią Słowa po polsku) w naszej bazylice Najświętszego Serca Jezusa w Krakowie. Działa tu także Chór „Corda Cordis”, w którego działalność włączają się studenci UTW. Zatem, jak pani widzi, wachlarz naszych propozycji jest dość szeroki i zróżnicowany. Najogólniej mówiąc, przekazujemy uczestnikom formację humanistyczną i światopoglądową o profilu katolickim. Nie prowadzimy np. nauki języków, obsługi komputera czy ćwiczeń gimnastycznych.

- Kto prowadzi wykłady dla studentów UTW?

- Zajęcia prowadzi kilkudziesięciu wykładowców. Dla przykładu - wybrane zagadnienia z logiki i kognitywistyki (np. problem ludzkiej wolności) prowadzi o. prof. Józef Bremer SJ, wybitny znawca tych zagadnień. Człowiek i moralność - to tematyka, którą zajmuje się ks. prof. Tadeusz Biesaga SDB, znany w całej Polsce etyk. Człowiek istotą religijną - temat ten przedstawia o. prof. Stanisław Ziemiański SJ, który poza tym, że jest oryginalnym filozofem, jest również autorem ok. 2000 [!] pieśni religijnych, w tym bardzo popularnej pieśni „Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa ciało”. Tematyką duchowości chrześcijańskiej zajmuje się - o. prof. Józef Augustyn SJ, znany ekspert w dziedzinie duchowości, zaś aktualne tematy religijne przestawia studentom o. dr Stanisław Łucarz SJ.
Do ważnych wykładów zaliczyć też trzeba zajęcia prowadzone przez prof. Dominikę Dudek (CM UJ), traktujące o obecnym stanie zdrowia psychicznego społeczeństwa i metodach zapobiegania oraz leczenia depresji (warto zauważyć, że wielką rolę profilaktyczną odgrywa tutaj aktywność intelektualna, a więc m.in. UTW). Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się wykłady m.in. prof. Teresy Olearczyk, dotyczące problemów współczesnej rodziny, dr Moniki Stankiewicz-Kopeć z zakresu literatury polskiej, prof. Marty Gollinger (UEK, ekologia), dra hab. Krzysztofa Szczerskiego (Polska w Europie), o. dr Roberta Janusza SJ (Tajemnice kosmosu), dra Jarosława Kucharskiego (aktualny i modny współcześnie coaching).

- Czy studiowanie na UTW wiąże się z jakimiś egzaminami?

- Egzaminy nie są obowiązkowe. By jednak uzyskać dyplom, należy brać udział w co najmniej w połowie wykładów i przedstawić pisemną pracę dyplomową. Do egzaminów przystępuje mały procent uczestników, ale dyplom uzyskuje znacznie więcej, bo prawie połowa. Inni traktują wykłady jako uzupełnienie swego wykształcenia.

- UTW to tylko nauka?

- Program „Piękna nasza Polska cała” obejmuje udział w cotygodniowym zwiedzaniu Krakowa i wycieczkach w okolice - te zajęcia odbywają się w środy i soboty. Mają one na celu poszerzenie wiedzy o bliższym i dalszym środowisku, związanym często z kultem religijnym (architektura i wnętrza kościołów), ale także inne (np. podziemia Sukiennic). Liczne imprezy dostosowane są do możliwości seniorów. Ostatnio prowadzi je dla nas uprawniony, profesjonalny przewodnik.

- Trudno zostać studentem UTW?

- Wystarczy się zapisać - zgłosić się do sekretariatu, gdzie dostępny jest odpowiedni druk (sekretariat mieści się przy ul. Kopernika 26, pokój 108; można także zadzwonić pod nr tel.: 12 399-95-20). Do dokumentów należy dołączyć 1 zdjęcie, kopię dowodu osobistego oraz wpłacić opłatę semestralną w wysokości 100 zł. Obecnie mamy zapisanych 150 osób. Wykłady odbywają się we wtorki od 15.30 do 19.00. Zainteresowanych odsyłam na stronę internetową: www.ignatianum.edu.pl/utw i serdecznie zapraszam do uczestnictwa w zajęciach.

2013-10-02 09:17

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Pogłębić wiedzę

Niedziela częstochowska 43/2019, str. 8

[ TEMATY ]

studia

instytut

inauguracja

rok akademicki

Beata Pieczykura/Niedziela

Studenci WIT to zarówno świeccy, jak i osoby konsekrowane

Społeczność Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie 18 października z ufnością zainaugurowała nowy rok akademicki

Studia w Wyższym Instytucie Teologicznym im. Najświętszej Maryi Panny Stolicy Mądrości w Częstochowie to nasza pasja – mówi Agnieszka z Kielc, studentka pierwszego roku. W podobnym tonie wypowiadają się Mateusz z parafii Stygmatów św. Franciszka z Asyżu w Ostrowach n. Okszą i Piotr z parafii św. Marcina w Zadrożu, przyszli organiści ze Studium Liturgii i Muzyki Kościelnej. Studenci, zarówno wierni świeccy, jak i osoby konsekrowane, pragną poddać umysły Prawdzie, a serca otworzyć na Miłość. Dlatego Ewa z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Pajęcznie chce „poznać Pana Boga, pokochać Go bardziej, dzielić się Nim z innymi, a w przyszłości pracować z dziećmi i młodzieżą”. Magda i Joanna przeżywają formację u Sióstr Misjonarek Klaretynek w Aleksandrii. – Nasi przełożeni posłali nas na studia, ponieważ są one jednym z podstawowych i ważnych elementów formacji; zdobycie wykształcenia teologicznego to tak naprawdę poznawanie Boga – powiedziała Magda. Zebranych na inauguracji roku akademickiego 2019/2020 w Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie powitał ks. dr Mikołaj Węgrzyn, dyrektor WIT: – Ośmielamy się śmiałością nie ludzką, ale pochodzącą od Ducha Świętego podjąć studia teologiczne, którym towarzyszy formacja do dojrzałego życia chrześcijańskiego i podjęcie różnych form ewangelizacji we współczesnym świecie. Z tej okazji Mszy św. w kaplicy seminaryjnej pw. Zesłania Ducha Świętego przewodniczył i homilię wygłosił abp Wacław Depo. Do „uczestników zmagań o komplementarność wiary i rozumu” ksiądz arcybiskup powiedział: – Prośmy Ducha Świętego o pogłębienie naszej wiary i ludzkiej współpracy w tym dziele, którym jest Uniwersytet i nasz Instytut.

Po immatrykulacji studentów I roku, wręczeniu dyplomów magisterskich, dyplomów i świadectw Studium Liturgii i Muzyki Kościelnej wykład inauguracyjny „Teologiczne recepty na kryzys Kościoła w Polsce” wygłosił ks. dr hab. Damian Wąsek.

W ub.r. akademickim w Instytucie studiowało 125 studentów na studiach magisterskich i podyplomowych. W warsztatach biblijnych uczestniczyło 59 osób. Stopień magistra teologii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie jest związany umową z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie) uzyskało 9 osób, a studia podyplomowe ukończyło 7 osób.

CZYTAJ DALEJ

Szkoła z TVP - wystartował nowy program na antenie Telewizji Polskiej

2020-03-30 10:03

[ TEMATY ]

szkoła

O godzinie 8.00 ruszyły dziś pierwsze lekcje z TVP! Materiały będą emitowane od poniedziałku do piątku na ogólnodostępnych antenach Telewizji Polskiej.

Znajdą się także na VOD.TVP.PL. To efekt podpisanego 27 marca porozumienia dotyczącego realizacji audycji oświatowych dla uczniów szkół podstawowych, między TVP S.A. i Ministerstwem Edukacji

Zapraszamy do oglądania!

Nowa propozycja TVP i MEN „Szkoła z TVP” to wzbogacenie oferty edukacyjnej Telewizji Polskiej, skierowanej do nauczycieli, dyrektorów, uczniów i rodziców. W ramach akcji na antenach TVP będą emitowane materiały dostosowane do podstawy programowej szkół podstawowych.

Pierwsze programy wystartowały już w poniedziałek, 30 marca o godzinie 8:00. Można obejrzeć je na 4 kanałach: TVP3, TVP Rozrywka, TVP Sport oraz TVP Historia.

Poza materiałami premierowymi, udostępnione zostaną także powtórki lekcji. Całość będzie można obejrzeć później na platformie VOD.TVP.PL.

Klasa 1 - TVP Sport

Klasa 2 - TVP Rorywka

KLASA 2

Klasa 3 - TVP Historia

Klasa 4 - TVP 3

Klasa 5 - TVP Historia

Klasa 6 - TVP3

Klasa 7 - TVP Rozrywka

Klasa 8 - TVP SPORT

CZYTAJ DALEJ

Biogram bp. Marka Mendyka - nowego biskupa świdnickiego

2020-03-31 12:35

[ TEMATY ]

Świdnica

bp Marek Mendyk

diecezja świdnicka

Episkopat.pl

Ojciec Święty Franciszek mianował bp. Marka Mendyka, dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji legnickiej, biskupem diecezjalnym w Świdnicy. Zastąpi on odchodzącego na emeryturę bp. Ignacego Deca. Decyzję Papieża ogłosiła we wtorek w południe Nuncjatura Apostolska w Polsce. Podajemy jego biogram, jak również biogram bp.

Bp Marek Mendyk urodził się 18 marca 1961 roku w Głuszycy koło Wałbrzycha, na terenie obecnej diecezji świdnickiej. W 1981 roku rozpoczął formację w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym oraz studia na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. W 1987 roku uzyskał stopień magistra teologii z zakresu teologii pastoralnej. Święcenia prezbiteratu przyjął 23 maja 1987 roku w archikatedrze wrocławskiej z rąk kard. Henryka Gulbinowicza. Po święceniach pracował jako wikariusz w parafii pw. św. Jerzego w Dzierżoniowie.

Następnie studiował w Instytucie Teologii Pastoralnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w zakresie: katechetyka. Studia ukończył w 1995 roku obroną pracy doktorskiej pod tytułem: „Liturgiczny wymiar katechezy w świetle katechetycznych dokumentów Kościoła po Soborze Watykańskim II”. Po ustanowieniu przez papieża Jana Pawła II w 1992 roku diecezji legnickiej został inkardynowany do tej diecezji. Pełnił tam m.in. funkcję dyrektora Wydziału Katechetycznego Legnickiej Kurii Biskupiej i wykładowcy katechetyki na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu – studia w Legnicy.

W latach 2001-2005 był wicerektorem Wyższego Seminarium Duchownego ds. studiów, a w latach 2002-2006 – dyrektorem Diecezjalnego Centrum Edukacyjnego, od roku 2004 wchodził w skład Kolegium Konsultorów Diecezji Legnickiej, Rady Kapłańskiej oraz Kapituły Katedralnej. W diecezji pełnił również funkcję wizytatora ds. nauczania religii i koordynatora fundacji „Dzieła Nowego Tysiąclecia”. W 2008 roku został mianowany przez biskupa legnickiego diecezjalnym duszpasterzem osób niepełnosprawnych oraz opiekunem duchowym Młodzieżowej Orkiestry Diecezji Legnickiej i asystentem kościelnym Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Młodzieżowej Orkiestry „Sursumcorda” w Legnicy. Otrzymał godność prałata – kapelana honorowego Ojca Świętego.

24 grudnia 2008 r. papież Benedykt XVI mianował ks. prał. Marka Mendyka biskupem pomocniczym diecezji legnickiej. Święcenia biskupie przyjął 31 stycznia 2009 roku w katedrze legnickiej z rąk biskupa legnickiego Stefana Cichego. 31 marca 2020 roku został mianowany przez Ojca Świętego Franciszka biskupem świdnickim.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję