Reklama

Niedziela Świdnicka

"Dla Boga nie ma nic niemożliwego"

Kilka tysięcy wiernych z całej diecezji, kilkuset kapłanów diecezjalnych i zakonnych z metropolii wrocławskiej, a także z diecezji opolskiej i zielonogórsko-gorzowskiej, przedstawiciele parlamentu, władz samorządowych różnych szczebli, organizacji i stowarzyszeń współpracujących z Kościołem świdnickim uczestniczyło w centralnych uroczystościach jubileuszowych 10-lecia powołania diecezji świdnickiej i sakry biskupiej jej pierwszego ordynariusza bp. Ignacego Deca.

„Dla Boga nie ma nic niemożliwego”

Przewodniczył im nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore. Mszę św. sprawowaną w katedrze świdnickiej koncelebrowali m.in.: metropolita wrocławski abp Józef Kupny, jego poprzednicy: kard. Henryk Gulbinowicz (który był promotorem i inicjatorem utworzenia diecezji świdnickiej i głównym konsekratorem bp. Ignacego Deca), abp Marian Gołębiewski, ordynariusz legnicki bp Stefan Cichy, biskup senior diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Adam Dyczkowski, biskupi pomocniczy z Opola – Paweł Stobrawa, Legnicy – Marek Mendyk, Wrocławia – Andrzej Siemieniewski, Świdnicy – Adam Bałabuch. Wśród zaproszonych gości obecni byli także: rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu ks. prof. dr hab. Andrzej Tomko, kawaler Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie, dyrektor Wydziału Programów Katolickich i Patriotycznych PSE Polest Bronisław Pałys oraz przewodniczący Oddziału Dolnośląskiego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” Henryk Koch, reprezentanci służb mundurowych itp.

Witając zgromadzonych w katedrze oraz przy odbiornikach Radia Maryja i Telewizji Trwam, bp Ignacy Dec przypomniał, że w 1992 r. po reorganizacji struktur kościelnych w Polsce powstało 13 metropolii i 41 diecezji, a dwanaście lat później powstała metropolia łódzka oraz diecezje: bydgoska i właśnie świdnicka.

– Gromadzimy się tutaj dzisiaj tak licznie po to, by wyśpiewać Panu Bogu wielkie dziękczynienie pieśnią „Ciebie, Boga, wysławiamy”. A naszą wdzięczność chcemy okazać tym, którzy wielkodusznie włączyli w budowanie tej cząstki Kościoła powszechnego, jaką jest diecezja świdnicka – akcentował bp Dec.

Wskazał w tym kontekście, że w ciągu tych dziesięciu lat utworzono wszystkie struktury diecezjalne. Działają dwie kapituły: katedralna w Świdnicy i kolegiacka w Wałbrzychu. Wśród znaczących wydarzeń diecezjalnych w tym okresie wymienił m.in.: nominację ks. dr. Adama Bałabucha na biskupa pomocniczego, peregrynację obrazu Jezusa Miłosiernego, prężną działalność diecezjalnej Caritas, szeroki zakres prac remontowo-modernizacyjnych i posługę Wyższego Seminarium Duchownego, utworzenie dziewięciu nowych parafii i trzech nowych dekanatów. Podkreślił, że aktualnie powstają cztery nowe świątynie, trzy plebanie, w wielu obiektach prowadzone są prace remontowe. Poinformował również, że jesienią bieżącego roku rozpocznie się w diecezji świdnickiej peregrynacja figury Matki Bożej Fatimskiej przygotowująca do obchodów 100-lecia objawień w Fatimie.

Reklama

– Niech Bóg będzie uwielbiony w naszym świętym zgromadzeniu za wszystko, co nam uczynił, a na ludziach niech spocznie obfite Jego błogosławieństwo – zakończył swoje pierwsze wystąpienie bp Ignacy Dec.

W homilii abp Celestino Migliore akcentował, że Kościół będzie realizował ważne elementy programu duszpasterskiego, prowadząc nieustannie nową ewangelizację w tym zakresie, w jakim stanie się wspólnotą. Kaznodzieja wskazał, że nawet w krajach, gdzie Ewangelia dotarła wiele wieków temu, przestało istnieć społeczeństwo chrześcijańskie, które mimo licznych ułomności, jakie cechują wszystko, co ludzkie, odwoływało się jednoznacznie do wartości ewangelicznych. Jego zdaniem, uzmysłowienie sobie tego faktu powoduje zmianę w pracy duszpasterskiej. A głosiciele Ewangelii powinni prowadzić działania na rzecz ograniczenia ubóstwa, przejawów zła, aborcji czy manipulacji na ludzkiej naturze.

– Ta diecezja jest jeszcze nastolatką, ale już ma wiele sukcesów. Życzmy dzisiaj jej wiernym, wspólnotom parafialnym, kapłanom, osobom zakonnym, młodzieńczości, żywotności, chęci życia i działania, fantazji i zdolności do marzeń, jakie cechują ludzi młodych – akcentował abp Migliore.

Zabierając głos w czasie Eucharystii, metropolita wrocławski abp Józef Kupny stwierdził, że dzisiaj kiedy patrzymy z podziwem na dokonania młodego Kościoła świdnickiego, możemy jedynie pochylić czoła przed tym, czego Bóg jest w stanie dokonać przez ludzi, którzy są otwarci na Jego łaskę. Zdaniem Księdza Arcybiskupa, dziś nikt nie może mieć wątpliwości, że Kościół świdnicki buduje sam Chrystus. I On ten Kościół prowadzi. – A wy, którzy go tworzycie, jesteście tego znakiem. Życzę, by Kościół świdnicki zawsze przyciągał do Chrystusa i dawał wszystkim najcenniejsze dobro, jakiego nikt inny dać nie może; jest to wiara w Jezusa Chrystusa, źródło naszej nadziei, która nie zawodzi – podkreślił abp Kupny.

Reklama

– Jesteśmy wdzięczni bł. Janowi Pawłowi II za tę historyczną decyzję ustanowienia przed dziesięciu laty diecezji świdnickiej. Jako pierwsze miasto w Polsce obraliśmy go za swojego patrona – mówił w swoim wystąpieniu prezydent Świdnicy Wojciech Murdzek. Dodał, że dziesięć lat temu nie wiedzieliśmy, co tak naprawdę znaczy powołanie nowej diecezji, jak to przełoży się na nasze codzienne życie. Było też trochę niepewności. Ale wówczas w święto Zwiastowania Pańskiego usłyszeliśmy słowa Ewangelii: „Dla Boga nie ma nic niemożliwego”. Wypowiedziane wtedy przez Księdza Biskupa słowo „tak”, omodlone przez wiernych i kapłanów, pozwoliło nam przez ten czas budować tę nową wspólnotę, zmieniać oblicze tej naszej małej Ojczyzny, jaką jest diecezja świdnicka. Prezydent Świdnicy, odwołując się do słów patrona diecezji św. Stanisława, Biskupa i Męczennika, „trzeba słuchać bardziej Boga niż ludzi”, zapewnił, że w dalszym ciągu w modlitwie, działaniach chcemy odkrywać jedność chrześcijan, żyć komunią, działać ze świadomością, że poprzez obecność biskupa jesteśmy zakorzenieni w Chrystusie. – On przemienia nas, oblicze naszej diecezji. Chciejmy też, idąc za papieżem Franciszkiem, przeżywać wiarę jako relację.

Reklama

Zabierając głos na zakończenie Eucharystii, Ordynariusz Świdnicki wyraził wielką wdzięczność za to, co udało się zrealizować w diecezji świdnickiej wszystkim swoim najbliższym współpracownikom na czele z biskupem pomocniczym Adamem Bałabuchem, kanclerzem Kurii ks. prał. dr. Stanisławem Chomiakiem, wykładowcom i alumnom Wyższego Seminarium Duchownego z jego rektorem ks. prał. dr. Tadeuszem Chlipałą, pracownikom Caritas z jej dyrektorem ks. prał. dr. Radosławem Kisielem, księżom proboszczom, wikariuszom, siostrom zakonnym. Serdeczne słowa podziękowania skierował także pod adresem władz samorządowych, parlamentarzystów, przedstawicieli placówek oświatowych, kulturalnych, służb mundurowych, organizacji kombatanckich i młodzieżowych.

– Nikt z nas nie wie dokładnie, tylko sam Bóg to wie, ile w tym czasie On, Stwórca nieba i ziemi, okazał ludziom miłosierdzia, udzielił im mocy, by żyli w prawdzie, miłości i pokoju, by zdołali unieść codzienne krzyże – mówił bp Ignacy Dec. Dodał, że to właśnie oni wyznaczają w dużej mierze styl życia religijnego w diecezji. Ksiądz Biskup wskazał również, że „musimy dziękować Panu Bogu za to, że nas ukochał, obdarzył miłosierdziem i nam błogosławił”.

2014-04-03 12:21

Ocena: +1 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Już jutro Świdnica będzie miała pierwszego diakona stałego

Już w najbliższy poniedziałek 10 sierpnia, diecezja świdnicka będzie miała pierwszego diakona stałego.

Kandydatem do święceń będzie Tadeusz Dubicki, rodowity świdniczanin, pochodzący z paulińskiej parafii św. Józefa Oblubieńca NMP. Choć życie zawodowe i rodzinne Tadeusz już dawno sobie ułożył, to jednak przez lata czynił przemyślenia nad diakonatem stałym. To pragnienie już niebawem się spełni. Po długich przygotowaniach formacyjnych, po odbytych praktykach duszpasterskich Kościół go pośle, aby wypełniał jego trzy podstawowe zadania, posługę słowa, celebrację liturgii i uczynki miłości.

CZYTAJ DALEJ

Alicja z krainy dobra

Niedziela Ogólnopolska 51/2019, str. 52-54

[ TEMATY ]

miłosierdzie

wolontariat

Klaudia Zielińska

Nie lubi mówić o sobie. Unika udzielania wywiadów. Ratuje ludzi od śmierci, głodu, cierpienia i chorób. Misjonarka w Kenii i Tanzanii. Nazywana przez bliskich „Aniołem Afryki” lub „Matką Teresą z Polski”.

Krzysztof Tadej: Trzy lata temu w wywiadzie dla tygodnika Niedziela powiedziała Siostra m.in.: „Kiedyś pojechałam do jednej z wiosek. Witałam się z ludźmi i nagle usłyszałem dziwny pisk. Spytałam: «Co to takiego?». Wskazano mi jeden z domów. Wczołgałam się, bo nie było drzwi. Zobaczyłam dziecko leżące na liściach od banana. Piszczało z bólu. W jego uchu zagnieździły się robaki i wyjadały błonę bębenkową. Obok leżała matka i nie miała siły wstać. Umierała z głodu. Udało się uratować dziecko i matkę w ostatniej chwili”. Opowiadała Siostra również o innych dramatycznych sytuacjach w kenijskiej miejscowości Laare. Czy od tego czasu sytuacja się poprawiła?

CZYTAJ DALEJ

8 lutego: Międzynarodowy Dzień Modlitwy i Refleksji Przeciwko Handlowi Ludźmi

2023-02-08 07:50

[ TEMATY ]

handel ludźmi

PublicDomainPictures/pixabay.com

Kościół 8 lutego obchodzi Międzynarodowy Dzień Modlitwy i Refleksji Przeciwko Handlowi Ludźmi. W tym roku odbędzie się pod hasłem "Droga ku godności". Obchodom patronuje Sieć Bakhita do Spraw Przeciwdziałania i Pomocy Ofiarom Współczesnych Form Niewolnictwa.

Sieć Bakhita do Spraw Przeciwdziałania i Pomocy Ofiarom Współczesnych Form Niewolnictwa wskazuje, że w 2022 r. wzrosła liczba osób dotkniętych handlem ludźmi. Zgodnie z danymi Prokuratury Krajowej w Polsce najczęstszymi formami wykorzystania są praca przymusowa, zmuszanie do wyłudzania świadczeń socjalnych i prostytucja.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję