Reklama

Niedziela Świdnicka

"Dla Boga nie ma nic niemożliwego"

Kilka tysięcy wiernych z całej diecezji, kilkuset kapłanów diecezjalnych i zakonnych z metropolii wrocławskiej, a także z diecezji opolskiej i zielonogórsko-gorzowskiej, przedstawiciele parlamentu, władz samorządowych różnych szczebli, organizacji i stowarzyszeń współpracujących z Kościołem świdnickim uczestniczyło w centralnych uroczystościach jubileuszowych 10-lecia powołania diecezji świdnickiej i sakry biskupiej jej pierwszego ordynariusza bp. Ignacego Deca.

„Dla Boga nie ma nic niemożliwego”

Przewodniczył im nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore. Mszę św. sprawowaną w katedrze świdnickiej koncelebrowali m.in.: metropolita wrocławski abp Józef Kupny, jego poprzednicy: kard. Henryk Gulbinowicz (który był promotorem i inicjatorem utworzenia diecezji świdnickiej i głównym konsekratorem bp. Ignacego Deca), abp Marian Gołębiewski, ordynariusz legnicki bp Stefan Cichy, biskup senior diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Adam Dyczkowski, biskupi pomocniczy z Opola – Paweł Stobrawa, Legnicy – Marek Mendyk, Wrocławia – Andrzej Siemieniewski, Świdnicy – Adam Bałabuch. Wśród zaproszonych gości obecni byli także: rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu ks. prof. dr hab. Andrzej Tomko, kawaler Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie, dyrektor Wydziału Programów Katolickich i Patriotycznych PSE Polest Bronisław Pałys oraz przewodniczący Oddziału Dolnośląskiego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” Henryk Koch, reprezentanci służb mundurowych itp.

Witając zgromadzonych w katedrze oraz przy odbiornikach Radia Maryja i Telewizji Trwam, bp Ignacy Dec przypomniał, że w 1992 r. po reorganizacji struktur kościelnych w Polsce powstało 13 metropolii i 41 diecezji, a dwanaście lat później powstała metropolia łódzka oraz diecezje: bydgoska i właśnie świdnicka.

Reklama

– Gromadzimy się tutaj dzisiaj tak licznie po to, by wyśpiewać Panu Bogu wielkie dziękczynienie pieśnią „Ciebie, Boga, wysławiamy”. A naszą wdzięczność chcemy okazać tym, którzy wielkodusznie włączyli w budowanie tej cząstki Kościoła powszechnego, jaką jest diecezja świdnicka – akcentował bp Dec.

Wskazał w tym kontekście, że w ciągu tych dziesięciu lat utworzono wszystkie struktury diecezjalne. Działają dwie kapituły: katedralna w Świdnicy i kolegiacka w Wałbrzychu. Wśród znaczących wydarzeń diecezjalnych w tym okresie wymienił m.in.: nominację ks. dr. Adama Bałabucha na biskupa pomocniczego, peregrynację obrazu Jezusa Miłosiernego, prężną działalność diecezjalnej Caritas, szeroki zakres prac remontowo-modernizacyjnych i posługę Wyższego Seminarium Duchownego, utworzenie dziewięciu nowych parafii i trzech nowych dekanatów. Podkreślił, że aktualnie powstają cztery nowe świątynie, trzy plebanie, w wielu obiektach prowadzone są prace remontowe. Poinformował również, że jesienią bieżącego roku rozpocznie się w diecezji świdnickiej peregrynacja figury Matki Bożej Fatimskiej przygotowująca do obchodów 100-lecia objawień w Fatimie.

– Niech Bóg będzie uwielbiony w naszym świętym zgromadzeniu za wszystko, co nam uczynił, a na ludziach niech spocznie obfite Jego błogosławieństwo – zakończył swoje pierwsze wystąpienie bp Ignacy Dec.

Reklama

W homilii abp Celestino Migliore akcentował, że Kościół będzie realizował ważne elementy programu duszpasterskiego, prowadząc nieustannie nową ewangelizację w tym zakresie, w jakim stanie się wspólnotą. Kaznodzieja wskazał, że nawet w krajach, gdzie Ewangelia dotarła wiele wieków temu, przestało istnieć społeczeństwo chrześcijańskie, które mimo licznych ułomności, jakie cechują wszystko, co ludzkie, odwoływało się jednoznacznie do wartości ewangelicznych. Jego zdaniem, uzmysłowienie sobie tego faktu powoduje zmianę w pracy duszpasterskiej. A głosiciele Ewangelii powinni prowadzić działania na rzecz ograniczenia ubóstwa, przejawów zła, aborcji czy manipulacji na ludzkiej naturze.

– Ta diecezja jest jeszcze nastolatką, ale już ma wiele sukcesów. Życzmy dzisiaj jej wiernym, wspólnotom parafialnym, kapłanom, osobom zakonnym, młodzieńczości, żywotności, chęci życia i działania, fantazji i zdolności do marzeń, jakie cechują ludzi młodych – akcentował abp Migliore.

Zabierając głos w czasie Eucharystii, metropolita wrocławski abp Józef Kupny stwierdził, że dzisiaj kiedy patrzymy z podziwem na dokonania młodego Kościoła świdnickiego, możemy jedynie pochylić czoła przed tym, czego Bóg jest w stanie dokonać przez ludzi, którzy są otwarci na Jego łaskę. Zdaniem Księdza Arcybiskupa, dziś nikt nie może mieć wątpliwości, że Kościół świdnicki buduje sam Chrystus. I On ten Kościół prowadzi. – A wy, którzy go tworzycie, jesteście tego znakiem. Życzę, by Kościół świdnicki zawsze przyciągał do Chrystusa i dawał wszystkim najcenniejsze dobro, jakiego nikt inny dać nie może; jest to wiara w Jezusa Chrystusa, źródło naszej nadziei, która nie zawodzi – podkreślił abp Kupny.

– Jesteśmy wdzięczni bł. Janowi Pawłowi II za tę historyczną decyzję ustanowienia przed dziesięciu laty diecezji świdnickiej. Jako pierwsze miasto w Polsce obraliśmy go za swojego patrona – mówił w swoim wystąpieniu prezydent Świdnicy Wojciech Murdzek. Dodał, że dziesięć lat temu nie wiedzieliśmy, co tak naprawdę znaczy powołanie nowej diecezji, jak to przełoży się na nasze codzienne życie. Było też trochę niepewności. Ale wówczas w święto Zwiastowania Pańskiego usłyszeliśmy słowa Ewangelii: „Dla Boga nie ma nic niemożliwego”. Wypowiedziane wtedy przez Księdza Biskupa słowo „tak”, omodlone przez wiernych i kapłanów, pozwoliło nam przez ten czas budować tę nową wspólnotę, zmieniać oblicze tej naszej małej Ojczyzny, jaką jest diecezja świdnicka. Prezydent Świdnicy, odwołując się do słów patrona diecezji św. Stanisława, Biskupa i Męczennika, „trzeba słuchać bardziej Boga niż ludzi”, zapewnił, że w dalszym ciągu w modlitwie, działaniach chcemy odkrywać jedność chrześcijan, żyć komunią, działać ze świadomością, że poprzez obecność biskupa jesteśmy zakorzenieni w Chrystusie. – On przemienia nas, oblicze naszej diecezji. Chciejmy też, idąc za papieżem Franciszkiem, przeżywać wiarę jako relację.

Zabierając głos na zakończenie Eucharystii, Ordynariusz Świdnicki wyraził wielką wdzięczność za to, co udało się zrealizować w diecezji świdnickiej wszystkim swoim najbliższym współpracownikom na czele z biskupem pomocniczym Adamem Bałabuchem, kanclerzem Kurii ks. prał. dr. Stanisławem Chomiakiem, wykładowcom i alumnom Wyższego Seminarium Duchownego z jego rektorem ks. prał. dr. Tadeuszem Chlipałą, pracownikom Caritas z jej dyrektorem ks. prał. dr. Radosławem Kisielem, księżom proboszczom, wikariuszom, siostrom zakonnym. Serdeczne słowa podziękowania skierował także pod adresem władz samorządowych, parlamentarzystów, przedstawicieli placówek oświatowych, kulturalnych, służb mundurowych, organizacji kombatanckich i młodzieżowych.

– Nikt z nas nie wie dokładnie, tylko sam Bóg to wie, ile w tym czasie On, Stwórca nieba i ziemi, okazał ludziom miłosierdzia, udzielił im mocy, by żyli w prawdzie, miłości i pokoju, by zdołali unieść codzienne krzyże – mówił bp Ignacy Dec. Dodał, że to właśnie oni wyznaczają w dużej mierze styl życia religijnego w diecezji. Ksiądz Biskup wskazał również, że „musimy dziękować Panu Bogu za to, że nas ukochał, obdarzył miłosierdziem i nam błogosławił”.

2014-04-03 12:21

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Mija pół wieku od odnowienia w Kościele stanu dziewic

[ TEMATY ]

Watykan

diecezja

dziewica konsekrowana

Vatican News

Powołanie to istniało już w pierwszych wspólnotach chrześcijańskich, jednak z czasem poszło w zapomnienie. Mowa o „ordo virginum”, czyli „stanie dziewic”, który przeżył swój ponowny rozkwit dzięki papieżowi Pawłowi VI. Mija właśnie 50 lat od ogłoszenia przez niego odnowionego rytu konsekracji dziewic. Na wszystkich kontynentach jest ich ok. 5 tysięcy. Obecne są również w Polsce.

Z okazji tego jubileuszu w Watykanie miał się odbyć międzynarodowy kongres konsekrowanych dziewic, na który zgłosiły się przedstawicielki z 61 krajów. Z powodu pandemii spotkanie zostało jednak przełożone. Podobnie jak konsekracja niektórych z nich.

W tym gronie jest m.in. Chiara D’Onofrio, która swe śluby miała złożyć w czerwcu. Prowadzi ona dom dla byłych więźniarek, które na nowo próbują sobie ułożyć życie. Jak mówi Radiu Watykańskiemu swe powołanie do dziewictwa odkrywała przez kilka dobrych lat. Miało to miejsce m.in. w zakładzie karnym w Rzymie, gdzie pracowała z kobietami jako wolontariuszka.

„Przede wszystkim ważny jest dla mnie w tej konsekracji element prawdziwych zaślubin, a więc życie całkowicie oddane w zjednoczeniu z Chrystusem. Drugim aspektem jest «eklezjalność», czy «diecezjalność», czyli to, że istnieje Kościół macierzysty, który mnie przyjmuje i rozpoznaje mój specyficzny charyzmat, który jest w każdej konsekrowanej dziewicy, przyjmuje go, błogosławi i posyła na świat – mówi papieskiej rozgłośni Chiara D’Onofrio. – Ta konsekracja pozostawia nas głęboko zakorzenione w świecie, pozwalając obliczu Chrystusa mocniej w nim zajaśnieć, jest to coś ważnego i pięknego. Ważny jest też wymiar siostrzanej wspólnoty. My, konsekrowane dziewice, nie jesteśmy samotnymi wyspami, nie jesteśmy też mniszkami, każda żyje osobo, ale istnieje jakby wspólna tkanina, dokładnie wpleciona w to ciało, którym jest Kościół i ludzkość, przy silnym wsparciu innych konsekrowanych, z których każda realizuje swój specyficzny charyzmat.“

Przez włączenie do stanu dziewic konsekrowane kobiety zostają mocniej wpisane w życie swych macierzystych diecezji.
Żyjąc w dotychczasowych środowiskach, samodzielnie zarabiają na swoje utrzymanie, aktywnie angażują się nie tylko w życie kościelne, ale i społeczno-polityczne. Są wśród nich m.in. nauczycielki, dziennikarki, malarki, lekarki i pielęgniarki. Wyrazem konsekracji jest złota obrączka i zobowiązanie do codziennego odmawiania brewiarza.

Adhortacja posynodalna „Vita conscrata” rozróżnia pięć form życia konsekrowanego: instytuty zakonne oddane całkowicie kontemplacji, instytuty zakonne oddane dziełom apostolskim (tzw. czynne zakony), instytuty świeckie, stowarzyszenia życia apostolskiego oraz „ordo virginum” - stan dziewic, pustelników i wdów poświęconych Bogu. Ten ostatni był w pierwszych wiekach chrześcijaństwa bardzo rozpowszechnioną formą życia poświęconego Bogu, gdy nie istniało jeszcze zorganizowane życie zakonne. Później został zarzucony. Przywrócono go po wiekach w Kościele katolickim dzięki Soborowi Watykańskiemu II. 31 maja 1970 r. papież Paweł VI promulgował odnowiony ryt konsekracji dziewic.

CZYTAJ DALEJ

Być odważnym jak św. Filomena

2020-08-09 23:19

Fot. Marek Zygmunt

Mszy św. odpustowej przewodniczył ks. prof. dr hab. Mieczysław Kogut.

Do jedynego w Polsce kościoła pod wezwaniem św. Filomeny w Gniechowicach przybyli licznie parafianie i pielgrzymi z całego kraju. Mszy św. odpustowej przewodniczył ks. prof. dr hab. Mieczysław Kogut, proboszcz parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sośnicy.

Witając wszystkich gości, proboszcz i kustosz tego miejsca ks. Jarosław Wawak powiedział, że „podczas tej Eucharystii chcemy podziękować świętej Filomenie za opiekę nad nami, naszymi rodzinami, nad tymi, których Jej powierzamy”.

W homilii ks. prof. M. Kogut zauważył, że wspominamy młodą niewiastę o kochającym sercu, ale jednocześnie wspominamy kogoś, kto spotkał Pana Boga. Podkreślił, że święta Filomena, która w historii jakby zatarła swoje ślady, jest ciągle obecna duchem. Ona odkrywała swoim młodzieńczym sercem drogę do Boga. Pokazywała i odkrywała, że jest wśród nich ktoś bardzo wielki - jest Chrystus.

- Dla św. Filomeny najważniejszy był Chrystus. A mądrość oddawana czci Jezusowi stanowiła fundament jej ludzkiego życia. Dziś potrzeba nam ludzi pełnych odwagi, męstwa, którzy głoszą wiarę w Jezusa Chrystusa. Tylko w oparciu o łaskę i ufność wobec Boga, możemy być mężnymi i odważnymi świadkami Chrystusa, gotowymi na wszystko ze względu na Niego. Wzrastajmy w ufności na modlitwie, w życiu codziennym, w radościach i w smutkach, w zdrowiu i w chorobie, w życiu osobistym i społecznym. Polegajmy na Panu Bogu, bo w Nim jest nasza jedyna nadzieja - nawoływał kończąc homilię ks. prof. Mieczysław Kogut.

Przed Eucharystią jej uczestnicy wysłuchali prelekcji Gabrieli Gajdy na temat „Filomena męczennica z czasów Dioklecjana”. Na zakończenie uroczystości wokół świątyni przeszła procesji z relikwiami i figurą św. Filomeny. Odpustowe obrzędy zakończyło specjalne nabożeństwo połączone z możliwością uczczenia relikwii i namaszczeniem Olejem Świętej Filomeny.

CZYTAJ DALEJ

Pielgrzymka rowerowa w drodze do Matki

2020-08-10 17:10

[ TEMATY ]

diecezja toruńska

pielgrzymka diecezji toruńskiej

Archiwum parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Grębocinie

10 sierpnia na pielgrzymi szlak wyruszyła grupa rowerowa z parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Grębocinie. W jej skład wchodzi 8 osób. Najstarszy pielgrzym - p. Jadwiga - ma 71 lat.

Zobacz zdjęcia: Pielgrzymka rowerowa w drodze na Jasną Górę

Pielgrzymka rowerowa diecezji toruńskiej przemierza kolejne kilometry mimo upałów.

Pielgrzymom towarzyszy ks. Witold Ziętarski, wikariusz z parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Grębocinie. Pielgrzymi pozdrawiają z trasy i zapewniają o modlitwie.

Wspierajmy ich także naszymi modlitwami, by mimo upału mogli bezpiecznie wędrować do tronu naszej Matki.

Pielgrzymi dotrą na Jasną Górę 13 sierpnia.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję