Reklama

Triduum Paschalne - Warto tam być!

2014-04-11 14:14

Aleksandra Bąk
Edycja zielonogórsko-gorzowska 15/2014

www.życieparafii.pl

Przed nami wyjątkowy czas. Najważniejsze wydarzenie w chrześcijaństwie. Będziemy już niebawem przeżywać pamiątkę zmartwychwstania Chrystusa. By ten czas był naprawdę wyjątkowy, warto uczestniczyć w Triduum Paschalnym

Triduum Paschalne to trzy dni, które pomogą nam wejść głębiej w to, co wydarzyło się dwa tysiące lat temu. Wspominamy pojmanie, mękę i zmartwychwstanie Chrystusa. Wspominamy je we wspólnocie Kościoła, razem, jako Jedno Ciało Chrystusa. Jako ci, którzy przez Chrystusa zostali powołani do nowego życia, do zażyłej relacji z Bogiem jako Jego dzieci, jako ci, którzy zostali powołani do świętości. Dni Wielkiego Piątku, Wielkiej Soboty i Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego pozwalają nam jakby przenieść się w czasy Jezusa. Towarzyszymy Mu, jesteśmy bardzo blisko Niego. A z obecności rodzi się miłość. Towarzyszenie Panu podczas liturgii tych dni pomaga nam zrozumieć, czym jest chrześcijaństwo, bo wszystko w tych dniach zostaje powiedziane. Przypominana jest cała historia zbawienia. Wszystko, co Bóg dla mnie zrobił: od stworzenia świata, przez odkupienie w Chrystusie, dar mojego życia i nadzieję zmartwychwstania.

Wielkie dni
Świadectwo Agnieszki

- Nie można się ucieszyć z pustego grobu, nie płacząc wcześniej pod krzyżem na Golgocie.
Oto, w skrócie, dlaczego uczestniczę w całym Triduum w Kościele - opowiada Agnieszka, żona i mama dwóch synów. Na prośbę o świadectwo odpowiedziała dalej tak: - W Wielki Czwartek jest jeszcze uroczyście, podziękowania dla księży za ich służbę Bogu i ludziom oraz Ostatnia Wieczerza, ale już czuć przedsmak nieuchronnej męki Pana. Wielki Piątek to wielki post, wielki smutek, refleksja, odnajdywanie sensu swojej wiary na nowo, umarł Bóg... Wielka Sobota. To wtedy odwiedzamy grób Jezusa, cisza wokół, wiemy, co się ma wydarzyć, ale jeszcze nie dowierzamy, jeszcze nie czas na radość, na razie dziękujemy Jezusowi, bezgrzesznemu Barankowi, że poszedł pod nóż, aby nas wybawić, to wielka tajemnica… Niedziela Wielkanocna i pusty grób, Alleluja! Łzy radości, bezmierne szczęście, Niebo, nieśmiertelność, triumf Miłości. Jezus żyje!
Jak dobrze przeżyć święta? Odpowiedź bardzo prosta i znana: dobrze się do nich przygotować, ale nie tyle w wymiarze zewnętrznym: czysty dom, piękne ubranie, dobre jedzenie, co w wymiarze wewnętrznym. Ile w tych dniach poświęcimy czasu Bogu, tyle będzie z tego owoców w naszym codziennym życiu. Święta przyjdą i pójdą, ale czas spędzony z Bogiem nigdy nie mija bezowocnie. Został tydzień, dlatego warto pomyśleć nad tym, by zintensyfikować duchowe, wewnętrzne przygotowanie do Wielkiej Nocy. Warto pomyśleć o świętach nie w kategorii Niedzieli
Zmartwychwstania Pańskiego i lanego poniedziałku, co właśnie w kategorii całego Triduum Paschalnego. Świadectwo Agnieszki pięknie pokazuje istotę każdego z tych dni. Przeżywanie świąt zupełnie się zmienia, kiedy przed zmartwychwstaniem możemy z Bogiem iść do Ogrójca, a potem na Golgotę i do groty gdzie spocznie Jego ciało. Święta wielkanocne to czas przeżywany od Ostatniej Wieczerzy do pustego grobu, nie inaczej. Potem zostaje już tylko radość ze zmartwychwstania Jezusa i celebrujemy ją aż do uroczystości Zesłania Ducha Świętego.
Każda parafia przygotowuje Triduum Paschalne najpiękniej, jak tylko potrafi. Liturgia tych dni jest bardzo rozbudowana i każdy, kto w niej uczestniczy, może zachwycić się jej pięknem i bogactwem Kościoła, które podczas Triduum podane jest w pigułce, a zarazem w największej głębi.
Ruchy i wspólnoty włączają się w przygotowanie śpiewów, komentarzy, budowanie ciemnicy i grobu, wybierani są mężczyźni, którym tak jak apostołom Chrystus, tak im kapłan umyje nogi, by wyrazić prawdę, że powołanie chrześcijanina to miłość polegająca na służbie. Wierni śpiewają psalmy, odczytują Słowo Boże, które zwłaszcza w Wigilię Paschalną jest niezwykle bogate. Przygotowywane są ogniska, które tej wyjątkowej nocy zapłoną, by kapłan mógł poświęcić ogień i pokazać, że Chrystus po to przyszedł na świat, by oświecić każdego człowieka i On jest światłem świata. Każdy z nas może się zaangażować w przygotowanie tych dni, ale najważniejsze, by każdy z nas w tych dniach uczestniczył.

Triduum - rekolekcje na wyjeździe
Świadectwo Pauliny

W wielu ruchach i wspólnotach ważnym elementem rocznej formacji jest przeżywanie Triduum w formie rekolekcyjnej. Wyjeżdża się z domu na ten czas, by w skupieniu i oderwaniu od codziennych obowiązków spotkać się z Bogiem w tych najważniejszych dla chrześcijaństwa dniach. Tak jest m.in. w Ruchu Światło-Życie, gdzie zalecane jest, by każdy z członków wspólnoty choć raz przeżył Triduum Paschalne w formie rekolekcyjnej. - Trzy lata temu byłam na Triduum Paschalnym w formie rekolekcyjnej, były to rekolekcje wyjazdowe. Z tego względu, że w naszej diecezji nie było takich rekolekcji, pojechałam do innej - opowiada Paulina, żona i animatorka oazowa. - Przeżywaliśmy rekolekcje w odosobnionym ośrodku, tylko na liturgię szliśmy do pobliskiego kościoła. Na nasz plan dnia poza liturgią składały się pełna Liturgii Godzin, konferencje, nabożeństwa i własna modlitwa, abyśmy mogli jak najgłębiej przeżyć ten czas. Najczęściej w zabieganiu w domu czy na parafii nie mamy takiej możliwości. Był to wyjątkowy i piękny czas, który kończył się w niedzielę II Nieszporami.

Reklama

Triduum - rekolekcje w parafii
Świadectwo Sebastiana

Niektóre wspólnoty i parafie, by pomóc wiernym w przeżywaniu Triduum Paschalnego, organizują te dni w formie rekolekcyjnej, ale tzw. dochodzonej. Triduum Paschalne przygotowywane jest w parafii jak co roku, ale wzbogacone o dodatkowe konferencje, czuwania modlitewne, adoracje i medytacje zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy. - Bardzo cieszyłem się na możliwość przeżycia Triduum w formie rekolekcyjnej - opowiada Sebastian, mąż Pauliny. - Rekolekcje są takim dobrym czasem przygotowania. Połączone z nabożeństwami i liturgią w parafii stanowią całość, dzięki której jeszcze bardziej można się skupić na tym, co przeżywamy, z jednoczesnym większym zrozumieniem, o co tak naprawdę w tych świętach chodzi, bo wcale nie jedynie o święconkę i dzielenie się jajkiem - mówi.
- Triduum w formie rekolekcyjnej, w jakiej uczestniczyłem, odbywało się w Zielonej Górze, wszystkie punkty programu i nabożeństwa były w domu formacyjnym Emaus, zaś liturgie przeżywaliśmy wraz z parafią pw. Podwyższenia Krzyża Świętego - kontynuuje Sebastian. - To, co mnie ujęło, to atmosfera, niemalże rodzinna, panująca podczas całych rekolekcji. Większość uczestników znała się wcześniej, czy to z parafii, czy z oazy w ogóle. Samo Triduum, wszelkie konferencje i nabożeństwa pomogły mi lepiej zrozumieć i niejako jeszcze bardziej zgłębić sens, istotę i wagę świąt Wielkiej Nocy, tym radośniejsze było przeżywanie przy tym liturgii wieczornych wśród innych parafian.

Triduum - w seminarium
Świadectwo Alicji

Rekolekcje, na których był Sebastian, w tym roku odbędą się m.in. w parafii pw. św. Józefa Oblubieńca w Zielonej Górze. Każdy, kto czuje głód spotkania z Panem, może też skorzystać z przeżywania Triduum Paschalnego wraz ze wspólnotą Seminarium Duchownego w Paradyżu. - Triduum Paschalne to bardzo ważny okres w czasie roku liturgicznego. Jako katoliczka wiem, jak ważne jest przygotowanie się do świąt Wielkanocy, dlatego staram się przeżywać ten czas jak najbliżej Pana - opowiada Alicja. - Oprócz uczestnictwa w rekolekcjach w parafii staram się uczęszczać na inne nauki. Pamiętam rekolekcje w Seminarium Duchownym w Paradyżu, gdzie było czuć sacrum. Doświadczyłam wspólnoty, która chce ze względu na Pana zmienić swoje serce podczas przeżywania męki Pańskiej, jak i odczuwać radość z Jego zmartwychwstania. Po przeżyciu Triduum ma się poczucie jedności z Panem i wielką radość, że towarzyszyliśmy Mu do końca w Jego cierpieniu, jak i radosnym zmartwychwstaniu. Musimy mieć świadomość, że aby zrozumieć radość ze zmartwychwstania naszego Pana, musimy poznać Jego cierpienie, ból, a przede wszystkim musimy mieć świadomość, że cierpiał za mnie i za Ciebie - podkreśla.

Triduum - poznać liturgię

Pozostaje tylko wziąć plan dnia i wyznaczyć sobie czas na pracę i świąteczne przygotowania oraz na spotkania z Jezusem w liturgiach Mszy św. Wieczerzy Pańskiej, Wielkiego Piątku, Wielkiej Soboty i Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego.
- Pamiętam czasy, kiedy sam nie chodziłem na Triduum - opowiada Sebastian - i w związku z tym nie czułem zbytnio, dlaczego te święta są tak istotne, ot, należy jedynie pójść do kościoła w niedzielę i poniedziałek. Po swoim pierwszym w pełni przeżytym Triduum w rodzinnej parafii nie wyobrażam sobie już nigdy nie pójść na liturgię Triduum Paschalnego, o ile będę mieć taką możliwość. Rekolekcje połączone z liturgią pomagają, naprawdę przeżyć ten czas, jakże ważny dla nas wszystkich, dlatego szczerze i gorąco polecam, jeśli kiedykolwiek będzie ktoś miał możliwość i czas, niech z tego skorzysta, choćby raz w życiu - zachęca.
Dobrze jest poznać Liturgię Triduum Paschalnego i jej znaczenie. Obszerne informacje na ten temat można znaleźć w artykułach gazet katolickich albo na stronach internetowych, takich jak: www.brewiarz.pl, www.deon.pl, www.mateusz.pl. Na tej ostatniej podane są wszystkie czytania, jakie w tych dniach usłyszymy z ambony.

Tagi:
Triduum Paschalne

Europa powinna powstać z grobu niewiary

2019-04-30 09:16

Marek Zygmunt
Edycja świdnicka 18/2019, str. 1-3

Święta wielkanocne są najważniejszymi świętami chrześcijańskimi. Te trzy dni od wieczora Wielkiego Czwartku do wieczora Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego stanowią jedno wielkie święto, największe święto naszej wiary

Ks. Grzegorz Umiński, Stanisław Bałabuch
Procesję rezurekcyjną w katedrze świdnickiej poprowadził bp Ignacy Dec

Tym, czym jest niedziela dla tygodnia, tym są te trzy dni dla całego roku. W tym czasie adorujemy krzyż Chrystusa, żeby potem cieszyć się Jego zmartwychwstaniem, zwycięstwem nad cierpieniem, nad śmiercią. Poprzez mękę, śmierć i zmartwychwstanie wchodzimy w nową, głęboką i trwałą więź z Chrystusem.

Wielkanocnym obrzędom sprawowanym w katedrze świdnickiej przewodniczył ordynariusz bp Ignacy Dec. W homilii wygłoszonej w Wielki Czwartek podczas porannej Mszy św. Krzyżma Ksiądz Biskup dziękował zgromadzonym kapłanom za ich dotychczasową służbę.

– Chcę zauważyć, że prawdopodobnie jest to dla mnie ostatni Wielki Czwartek, kiedy dane jest mi przemawiać do was jako wasz biskup diecezjalny. W roku przeżywanego piętnastolecia naszej diecezji dziękuję wam za waszą modlitwę, głoszenie Słowa Bożego, sprawowanie Liturgii Świętej, za troskę o chorych i biednych, za zatroskanie o mienie materialne waszych wspólnot parafialnych: świątynie, plebanie, budynki gospodarcze, cmentarze.

W czasie tej Eucharystii kilkunastu kapłanów uhonorowano godnościami kanonickimi. kanonikami EC zostali księża: Leszek Baranowski, Krzysztof Doś, Wojciech Drab, Paweł Kilimnik, Mateusz Pawlica, Ryszard Pasieka, Sebastian Nawrocki, Mariusz Walas, Grzegorz Todorowski. Godność kanonika RM nadano księżom: Marcinowi Czchowskiemu, Janowi Kwiatkowskiemu, Pawłowi Łabudzie, Danielowi Rydzowi, Marcinowi Ogórkowi, Marianowi Malikowi, Jackowi Stali, Pawłowi Paździurowi oraz Grzegorzowi Umińskiemu – sekretarzowi bp. Ignacego Deca. Kanonikami honorowymi Kapituły Katedralnej zostali: Alfred Gryniewicz i Józef Siemasz. O nowych kanoników honorowych powiększyły się również Kapituły Kolegiackie. Do wałbrzyskiej włączono w ten sposób ks. Zbigniewa Chromego, do kłodzkiej – Marka Bordjakiewicza, Adama Łyczkowskiego, Jana Kustasza i Andrzeja Majkę, a do strzegomskiej – Jana Mrowca, Adama Woźniaka i Marka Mielczarka. Nominację na diecezjalnego duszpasterza nauczycieli otrzymał ks. Krzysztof Cora.

Celebrację Triduum Paschalnego rozpoczęto wieczorną Msza Wieczerzy Pańskiej, Paschy Chrystusa, czyli Jego przejścia z życia ziemskiego, przez cierpienie i śmierć na krzyżu i pobyt w grobie do życia chwalebnego w zmartwychwstaniu.

W homilii Ksiądz Biskup pytał, dlaczego dzisiaj kuleje miłość w rodzinach? Jego zdaniem, jest to spowodowane brakiem modlitwy, niedoceniania mocy Eucharystii. – W naszej diecezji na niedzielną Mszę św. uczęszcza regularnie 30 procent, a w niektórych parafiach nawet i ok. 10 procent mieszkańców. We wschodnich diecezjach naszego kraju czyni to ok. 60-70 procent. A reszta? I potem mamy mieć dobrze wychowanych ludzi, dobrych ojców, szlachetne matki, dobrych nauczycieli.

Podczas Liturgii Wielkiego Piątku Ksiądz Biskup apelował, byśmy, adorując krzyż Pana, prosili, aby nauczył nas tak przeżywać cierpienie wpisane w nasze życie, aby nie zamykało ono nas na Boga i bliźnich, ale także, aby mój krzyż był drzewem, które owocuje, rodzi życie, miłość. A w czasie Wigilii Paschalnej wskazywał, że życie wieczne zaczyna się już na ziemi. Jest to życie Boże w nas. Jesteśmy przecież świątynią dla Ducha Świętego. W naszym sercu kryje się wiara, mamy kontakt, więź z osobowym Bogiem. Wielkanoc przypomina nam, że mamy dbać nie tylko o piękno życia biologicznego, o zdrowie fizyczne, ale także o jakość życia duchowego, życia wiary, przyjaźni z Bogiem.

W homilii wygłoszonej podczas Mszy św. rezurekcyjnej bp Ignacy Dec wskazał, że obchodzone w chrześcijaństwie święta wielkanocne są po to, abyśmy duchowo zmartwychwstali do życia w bliskości z Bogiem, na nowo stali się posłuszni Panu Bogu, Jego słowu, Jego przykazaniom. Przez pielęgnowanie na ziemi naszej przyjaźni z Bogiem winniśmy przyzwyczajać się do przebywania z Bogiem w wieczności.

Zdaniem Księdza Biskupa, Europa powinna zmartwychwstać – powstać z grobu niewiary.

Pasterz Kościoła świdnickiego wskazał w tym kontekście, że w radosny dzień Rezurekcji Chrystusa nie możemy nie zauważyć tego, co dzieje się w bliskim i dalekim świecie.

Chrześcijaństwo w Europie jest mocno zagrożone. W Europie Zachodniej przemienia się świątynie na restauracje, biblioteki, muzea. Słyszymy o pożarach kościołów. 15 kwietnia ofiarą pożaru padła katedra Notre Dame w Paryżu, ikona chrześcijaństwa we Francji i w Europie. Kard. Stanisław Dziwisz powiedział, że to symbol płonącej Europy. Wielu mówi, że to mocne ostrzeżenie dla naszego kontynentu. Niektórzy pytają, czy będzie odbudowana, czy zostanie odbudowane chrześcijaństwo we Francji, które w pierwszej córze Kościoła stopniało do 5-6 procent? Przywódcy Unii Europejskiej gardzą wartościami chrześcijańskimi i Chrystusa chcą wyrzucić na margines życia, a może nawet na śmietnik historii – akcentował bp Ignacy Dec.

Wskazał, że niepokoimy się także o los chrześcijaństwa i Kościoła w naszym ojczystym domu. Kiedyś wiał do nas nieprzyjazny wiatr ze Wschodu. Przynosił nam do praktykowania utopijną ideologię marksistowską, która przyniosła tyle nieszczęścia ludziom i na naszych oczach poniosła klęskę. Niestety, diabeł nie daje za wygraną. Podejmuje nadal beznadziejną walkę z człowiekiem. Od pewnego czasu wieje utopijny wiatr, tym razem z Zachodu, wieje od przefarbowanych zwolenników wspomnianej ideologii marksistowskiej. Marksizm ideologiczny zamieniono na marksizm kulturowy; walkę klas na walkę płci. Promuje się ideologię gender, a w niej seksualizację dzieci. Zmierza się w poszczególnych krajach zachodnich do legalizacji: aborcji, eutanazji, związków partnerskich. Wszystko to nie podoba się Panu Bogu. Święta wielkanocne przypominają nam, że potrzebne i możliwe jest zmartwychwstanie, powrót do życia Bożego w wierze i miłości do Pana Boga, powrót do prawideł moralnych, które Bóg nam dał, abyśmy żyli w światłości: w prawdzie i miłości. Jeśli nie możemy inaczej, to wspierajmy tę sprawę naszą modlitwą.

Do tego, abyśmy świat czynili lepszy, bardziej bezpieczny i sprawiedliwy, potrzeba zdrowego lekarstwa. Tym najlepszym lekarstwem jest prawo Boże, zwłaszcza Ewangelia Jezusa Chrystusa. Oparcie życia ludzkiego: osobistego, rodzinnego narodowego i międzynarodowego, oparcie kultury gospodarki i polityki na wskazaniach Chrystusa jest nadzieją na lepszy świat. Jest także drogą do wiecznego utrwalenia naszego ludzkiego życia w Bogu. Zmartwychwstały Chrystus prowadzi nas do końcowego zmartwychwstania. To jest najważniejszy cel naszego pobytu na ziemi – akcentował, kończąc rezurekcyjną homilię, bp Ignacy Dec.

Bp Adam Bałabuch przewodniczył Liturgii Paschalnej w parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Świdnicy. W homilii wskazał, że tej nocy wszędzie na ziemi Kościół czuwa i na nowo przeżywa najważniejsze etapy historii zbawienia. – Czuwając w tę świętą noc, pochylamy się nad tekstami Pisma Świętego, które ukazują zarys Bożego zamysłu od Księgi Rodzaju po Ewangelię, a wraz z historycznymi obrzędami, poświęceniem ognia i wody nadają tej szczególnej uroczystości wymiar kosmiczny. Całe stworzenie jest wezwane do tego, by w tę noc czuwać przy grobie Chrystusa – stwierdził kaznodzieja.

Natomiast w homilii wygłoszonej podczas Mszy św. rezurekcyjnej w parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Wałbrzychu Ksiądz Biskup podkreślił, że kiedy właściwie zaczniemy przeżywać Eucharystię, to pojmiemy, co Bóg przekazuje nam przez naszą wiarę, a mianowicie daje nam najwspanialszy dar z wszystkich – największą istniejącą miłość. – Zakosztowawszy Jego miłości, odkryjemy, że warto dla niej żyć, wszystko za nią oddać. Wówczas spojrzymy na nasze życie ziemskie we właściwej perspektywie. Odtąd ważna będzie tylko wieczna miłość Boga i w niej nasze życie na ziemi uzyska sens i właściwy kierunek – akcentował bp Adam Bałabuch.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jakub blokuje LGBT

2019-08-21 11:24

Wojciech Dudkiewicz
Niedziela Ogólnopolska 34/2019, str. 38-39

Skutkiem ubocznym tzw. marszu równości w Płocku jest duża popularność 15-letniego Jakuba, który próbował zablokować go z krzyżem w ręku. „Niedzieli” opowiada, dlaczego to zrobił

SplashNews.com/EastNews
Jakub z krzyżem w ręku usiłuje powstrzymać marsz równości w Płocku

Zdjęcia i filmiki obiegły internetowe portale. Nastolatek z pokaźnym krzyżem i różańcem stanął na trasie płockiego marszu środowisk homoseksualnych, na który zwieziono autokarami aktywistów z całej Polski. Do konfrontacji nie doszło: Jakub został zatrzymany, zepchnięty i wyniesiony przez eskortujących marsz policjantów.

Dlaczego chciał zablokować marsz, a do tego z krzyżem? – Chciałem przypomnieć gest ks. Ignacego Skorupki z bitwy z bolszewikami – mówi. – Nikt mnie nie namawiał ani nie zmuszał do działania. Mam 15 lat, rozumiem otaczający mnie świat i potrafię świadomie podejmować decyzje. Zrobiłem tylko to, czego nikt inny nie chciał zrobić.

Musimy się bronić

Opinie o takich marszach są przeciwstawne. Ich poplecznicy twierdzą, że to manifestacja równości homoseksualistów itp. oraz innych normalnych ludzi; przeciwnicy mówią o wciskaniu kitu, oswajaniu z nienormalnością i propagowaniu chorych idei i zboczeń. Płocki marsz odbył się pod hasłem: „Płock napędza równość!”.

Jakub, kilkunastolatek z Płocka, ma wyrobioną opinię na temat takich marszów i zachowania ich uczestników: propaganda szerzona w czasie imprez LGBT sprzeciwia się katolickiej nauce i zdrowemu rozsądkowi. – To jest powód – tłumaczy – akcji z krzyżem w ręku.

Chciał też pokazać, że nie ma zgody na profanacje, które na takich marszach się odbywają. – Obrazki Matki Bożej z tęczową aureolą wołają o pomstę do nieba. Katolicy muszą się bronić – mówi twardo. Widział takie bluźniercze podobizny na marszu w Płocku. – To było straszne, łzy stanęły mi w oczach... – wyznaje.

Ma wiele pytań

Jakub niedawno skończył szkołę podstawową i dostał się do katolickiego liceum działającego przy miejscowym seminarium duchownym. List polecający dał mu proboszcz parafii katedralnej ks. kan. Stefan Cegłowski. Proboszcz i Jakuba, i jego rodzinę dobrze zna, ale ani o nim, ani o ostatnich wydarzeniach nie chce mówić. Twierdzi, że szkodzi to chłopcu.

Płocki duchowny zaświadcza o wiarygodności Jakuba. Chłopak żyje tym, o czym mówi. Jest głęboko wierzącym i przekonanym katolikiem, ma poglądy tradycjonalistyczne. – Interesuje się liturgią trydencką i ma wiele pytań z nią związanych. Jako jeden z niewielu w czasie udzielania Komunii św. przyklęka – mówi kapłan. – Jest inteligentny i elokwentny. Zdał do dobrej, katolickiej szkoły. Ma przed sobą przyszłość. Jeśli chce zostać księdzem, może nim zostać – dodaje. Z zastrzeżeniem: jeśli znajdzie w sobie dość pokory. Na razie w wywiadach po zdarzeniach z marszu równości, m.in. w telewizji wrealu.24.pl, ma z tym kłopot.

Chce być księdzem

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Bp Kaszak: Cóż złego zrobiła Wam Maryja? Za co Ją tak straszliwie obrażacie? To nas bardzo boli

2019-08-25 22:24

jc / Częstochowa (KAI)

"Niestety, z bólem i trwogą musimy stwierdzić, że Maryja, Matka Boga Najwyższego i nasza ukochana Matka, na naszej polskiej ziemi jest obrażana, i to poprzez profanację cudownego, od wieków świętego dla wielu Polaków Jej wizerunku ‒ obrazu Matki Bożej Częstochowskiej" – mówił biskup sosnowiecki Grzegorz Kaszak w homilii wygłoszonej na Jasnej Górze w przeddzień uroczystości NMP Częstochowskiej.

M. Sztajner/Niedziela

Odnosząc się do niedawnych wydarzeń biskup podkreślał, że "jesteśmy świadkami podejmowania dalszych akcji przeciwko najukochańszej osobie, jaką Jezus miał na ziemi. Są to działania wyjątkowo haniebne i groźne, niosące ze sobą bardzo konkretne konsekwencje ‒ karę Bożą".

Zobacz zdjęcia: Procesja z Obrazem Matki Bożej z Archikatedry Częstochowskiej na Jasną Górę

- W trosce o szacunek dla naszej Królowej i o dobrobyt naszej ukochanej Ojczyzny nie możemy milczeć, tylko na rożne sposoby musimy wyrażać swój sprzeciw przeciwko tym skandalicznym zachowaniom oraz podejmować czyny pokutne, by zadośćuczynić Panu Bogu za bluźnierstwa wobec Maryi i Jego osoby - podkreślał.

"Pytamy autorów i uczestników ataków na Przenajświętszą Panią: Cóż złego zrobiła Wam Maryja? Za co Ją tak straszliwie obrażacie? To nas bardzo boli. Maryja jest Matką Boga i naszą ukochaną Matką, którą bardzo szanujemy. Tymi haniebnymi czynami obrażacie także nasze uczucia religijne. Dlatego nie ma i nigdy nie będzie naszego przyzwolenia na takie niedopuszczalne zachowanie" - pytał bp Kaszak.

Nawiązując do orędzia Matki Bożej z Fatimy, wzywał do praktykowania wynagradzającego nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca. Podkreślał, że w zaistniałej sytuacji katolikom nie wolno milczeć – muszą stanowczo przeciwstawiać się moralnie złym działaniom oraz brać w obronę tych, którzy w trosce o dobro Polski głoszą prawdę o zagrożeniach ideologii LGBT.

W tym kontekście przypomniał osobę abp. Marka Jędraszewskiego. Zachęcał też rodziców do podpisywania deklaracji sprzeciwiającej się wychowywaniu dzieci zgodnie z ideologią LGBT.

"Jasnogórska Pani, wspieraj nas, abyśmy byli w stanie naszymi modlitwami i ofiarami wynagrodzić Bogu bluźnierstwa, jakich doznaje On od ludzi. Pomóż nam uśmierzyć sprawiedliwy gniew Boży, do którego sami zmuszamy Stwórcę grzechem i nieposłuszeństwem, bo kiedy zapłonie jego ogień, nikt i nic się nie ostoi" – zakończył homilię bp Kaszak.

25 sierpnia w południe na Jasną Górę przybyło ponad tysiąc pielgrzymów z Zagłębia Dąbrowskiego. To druga część diecezjalnej pielgrzymki – 13 sierpnia do Częstochowy weszło prawie 1500 osób z regionu olkuskiego. Obu pielgrzymkom towarzyszył na trasie biskup Grzegorz Kaszak.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem