Reklama

Czas dziękczynienia

2014-11-06 07:51

Urszula Buglewicz, Krzysztof Szlanta
Edycja lubelska 45/2014, str. 1, 4-5

Konrad Imieliński

Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie, założone 8 października 1714 r., świętuje 300-lecie istnienia. Przez cały rok 2014 wspólnota seminaryjna wyraża wdzięczność Bogu i ludziom za dar dziejów, wypełnionych pięknymi kartami, służącymi rozwojowi miasta oraz regionu.

Dar bezcenny

Centralne obchody jubileuszowe odbyły się w dniach 24-26 października i połączone zostały z inauguracją nowego roku akademickiego. Trzydniowe święto rozpoczęła Msza św., której w kościele seminaryjnym przewodniczył kard. Gerhard Ludwig Müller, prefekt Kongregacji Nauki Wiary.

– Dziękujemy Ojcu, który jest pełen miłosierdzia, który nas wybrał i powołał. Dziękujemy Chrystusowi, Odkupicielowi człowieka, za to, że ciągle powołuje młodych ludzi i posyła ich w świat, aby uczestnicząc w Jego Kapłaństwie, rozdawali Jego Słowo i Jego Ciało. Tę modlitwę dziękczynienia kierujemy w Duchu Świętym, który nas jednoczy, budując jedność Kościoła i naszą – mówił abp Stanisław Budzik. Mszę św. koncelebrowali m.in.: nuncjusz apostolski w Sztokholmie abp Henryk Nowacki, bp Henryk Tomasik z Radomia, bp Kazimierz Gurda z Siedlec, sekretarz generalny KEP bp Artur Miziński oraz seminaryjni wychowawcy.

Reklama

W homilii abp Budzik przypomniał wizytę, jaką 26 lat temu złożył w lubelskim seminarium ówczesny prefekt Kongregacji Nauki Wiary kard. Joseph Ratzinger. – Radość z wizyty kard. Gerharda Müllera, obecnego prefekta Kongregacji Nauki Wiary, jest równie intensywna jak wówczas – zapewniał abp Budzik. – Składamy Bogu ofiarę uwielbienia i dziękczynienia za to, że z murów tego seminarium już od trzech setek lat wychodzą w świat mężni głosiciele Bożego Słowa, gorliwi szafarze świętych sakramentów, troskliwi pasterze ludu Bożego najpierw diecezji krakowskiej, potem lubelskiej, pracujący także w innych regionach Polski i na wszystkich kontynentach w wielu krajach świata – kontynuował. Metropolita podkreślił, że Kościół potrzebuje świętych, gorliwych i mądrych kapłanów. O to modlił się Chrystus Arcykapłan w godzinie Wieczernika. – I oto modlimy się również my, zgromadzeni na Eucharystii pod przewodnictwem kard. Gerharda Müllera – mówił Pasterz. Homilię zakończył modlitwą, jaką kard. Ratzinger pozostawił w seminarium przed 26 laty: „Ojcze wszystkich ludzi, błogosław wszystkich moich braci i siostry na całej ziemi. Spraw, aby światło Twej prawdy sięgało coraz dalej, a Twoja Ewangelia radowała serca wszystkich ludzi. Kochających umacniaj w miłości, cierpiącym daj wytrwałość, wierzących umacniaj w wierze, ufających w nadziei”.

Przekazując słowa pozdrowienia, kard. Müller życzył wszystkim tworzącym seminaryjną wspólnotę wielu łask Bożych w odpowiadaniu na Boże plany. – Niech Maryja wiernie naśladująca Chrystusa, będzie waszą przewodniczką na drogach powołania – mówił.

Jubileuszowa akademia

Drugi dzień uroczystości rozpoczął się modlitwą w kościele seminaryjnym, której przewodniczył prorektor ks. Jarosław Marczewski. Następnie w głównym gmachu abp Celestino Migliore wraz z abp. Stanisławem Budzikiem odsłonił pamiątkową tablicę. Później odbyła się inauguracja nowego roku akademickiego, połączona z wręczeniem indeksów alumnom I roku. Podczas spotkania w auli wielofunkcyjnej rektor ks. Marek Słomka przypomniał historię najstarszej lubelskiej uczelni. Odbyło się także wręczenie odznaczeń „Lumen mundi” osobom szczególnie związanym z seminarium. Z rąk Metropolity odznaczenia otrzymali: s. Mirosława Grunt, przełożona generalna Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, ks. kan. Giampaolo Giovanazzi z Włoch oraz ks. Gottfried Fellner z Augsburga. – Odznaczając trzy osoby z trzech różnych narodów, chcemy przypomnieć, że Ewangelia jest uniwersalna, że alumni naszego seminarium przez wieki pracowali i pracują na wszystkich kontynentach, że Kościół idzie z Ewangelią do wszystkich kultur i narodów, łamiąc bariery i granice, gromadząc nas w jedną rodzinę dzieci Bożych – podkreślał abp Budzik.

Ważną częścią spotkania był wykład inauguracyjny abp. Zbigniewa Stankiewicza. Metropolita Rygi i absolwent lubelskiego seminarium mówił o zagrożeniach, z jakimi we współczesnym świecie spotykają się katolicy. Ze zgromadzonymi podzielił się refleksjami nt. podstawowych wartości europejskich, wynikających z wiary katolickiej i Pisma Świętego. Podkreślał, że człowiek sam w sobie jest wartością. – Człowiek jest koroną stworzenia. Chrystus oddał swoje życie za wszystkich. Jeżeli Syn Boży oddał swoje życie za każdego człowieka, to życie ludzkie ma nieopisaną wartość – mówił. Metropolita Rygi przekonywał, że z godności człowieka wynikają jego prawa. Wśród nich wymienił m.in. prawo do życia w wolności, równość i braterstwo.

Klucz do świata

Centralnym wydarzeniem uroczystości była Msza św. sprawowana w archikatedrze lubelskiej pod przewodnictwem nuncjusza apostolskiego w Polsce abp. Celestino Migliorego. Koncelebrowało ją ponad 150 kapłanów oraz biskupi, m.in.: abp Henryk Nowacki, abp Zbigniew Stankiewicz, abp Wacław Depo, bp Jan Sobiło, bp Krzysztof Nitkiewicz, bp Mariusz Leszczyński, biskup senior Jan Śrutwa, biskup senior Ryszard Karpiński i wieloletni rektor lubelskiego seminarium bp Mieczysław Cisło. Z racji kształcenia w naszym seminarium alumnów obrządku bizantyjsko-ukraińskiego, w uroczystościach wziął udział bp Włodzimierz Juszczak, biskup wrocławsko-gdański Kościoła bizantyjsko-ukraińskiego, a abp Światosław Szewczuk z Kijowa przesłał okolicznościowy adres. Liturgia, podczas której została wykonana „Msza Koronacyjna Mozarta”, zgromadziła również przedstawicieli władz, instytucji i innych lubelskich uczelni, doceniających wkład seminarium w rozwój miasta. Jak podkreślał wojewoda Wojciech Wilk, seminarium służy nie tylko Kościołowi, ale także całemu społeczeństwu miasta i Lubelszczyzny. – Ciebie Boga, wysławiamy, Tobie Panu wieczna chwała! Radośnie śpiewamy hymn i sławimy dobrego Boga. Czyni to Kościół w Lublinie i na ziemi lubelskiej razem z Ojcem Świętym Franciszkiem, który przez specjalny list łączy się z nami z okazji tej pięknej rocznicy – mówił abp Stanisław Budzik.

W homilii abp Migliore podkreślał, że kluczem do świata, który „nie potrzebuje” księży, jest dobroć. – Wy, seminarzyści, zadajecie sobie pytanie: po co być księdzem, skoro świat później będzie mnie ignorował? Jeśli świat zdaje się mówić, że już nas nie potrzebuje, to co dziś pozostaje Kościołowi? Może jedna rzecz: dobroć – mówił nuncjusz. – Zadaniem każdego księdza jest świadczenie o dobroci, jaką Jezus przyniósł na świat. Kapłan w dzisiejszych czasach może być tym, który przynosi na świat zbudowany na egoizmie nowe przykazanie Jezusa. Tym, który przynosi dobroć, tak jak jest ona rozumiana przez Jezusa – wyjaśniał. Zwracając się do seminarzystów, abp Migliore prosił ich, by na drodze powołania naśladowali Jezusa, czyli żyli każdym słowem, które On zostawił. – Wówczas będziecie promieniować dobrem, które Jezus przyniósł na świat; i ten świat, a przynajmniej jego część, pójdzie za wami – podkreślał.

Nuncjusz wzywał również do gruntownej przemiany duchowej i moralnej Kościoła, która powinna się dokonać przez radykalną zmianę stylu życia jego pasterzy – biskupów i kapłanów. – Każda prawdziwa reforma Kościoła Chrystusowego – jak powiedział papież Franciszek – rozpoczyna się od obecności Chrystusa, której nigdy nie brakuje, ale także od obecności pasterzy – kapłanów i biskupów, którzy są wezwani, by stale przebywać z wiernymi. Wskazując na sedno duchowości kapłana diecezjalnego, abp Migliore podkreślał, że jest to zdolność otwierania się na rzeczywistość diecezji, zdolność posiadania dobrego kontaktu z biskupem i dobrych relacji z pozostałymi kapłanami.

Liturgię zakończył akt zawierzenia. Rektor ks. Marek Słomka, powierzając Chrystusowi i Matce Kapłanów prezbiterium diecezji lubelskiej, podkreślał, że alumni i kapłani, wsparci Bożą łaską, dołożą starań, by wiernie żyć radością wiary i z niestrudzoną miłością głosić Ewangelię.

Chluba Polski

Trzydniowe świętowanie pięknego jubileuszu zakończyła Msza św., której w seminaryjnym kościele przewodniczył bp Jan Sobiło, biskup pomocniczy diecezji charkowsko-zaporoskiej, absolwent lubelskiego seminarium. – Wspominając rocznicę poświęcenia seminaryjnego kościoła, dziękujemy Bogu za ten dom, omodlony przez wiele pokoleń wychowawców i alumnów – mówił we wprowadzeniu do Liturgii ks. Marek Słomka, rektor Metropolitalnego Seminarium Duchownego.

– W tym miejscu, w tej seminaryjnej świątyni, przez te 300 lat, ileż serc ludzkich uczyło się Boga poznawać? Ileż serc kapłańskich wyniosło stąd swoje bogactwo? – zastanawiał się w homilii bp Sobiło. Przywołując słowa śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego: „najlepsze, co Polska ma na eksport, to kapłani”, Ksiądz Biskup podkreślał, że wielu lubelskich kapłanów „zdrowego ducha Bożego niesie ludziom różnych kultur i języków na wszystkich kontynentach”. – Pragnę, będąc w tym świętym dla mnie miejscu, wyrazić Bogu wdzięczność za to, że mogę służyć, że tu zostałem, nauczony, jak pochylać się nad drugim człowiekiem, jak zrozumieć ludzi innej kultury, innego języka. To wszystko dokonywało się tutaj, w tym miejscu – mówił z wdzięcznością bp Sobiło.

Na zakończenie Mszy św. Ksiądz Biskup pobłogosławił proporzec, będący prezentem dla lubelskiego seminarium od sióstr karmelitanek z Dysa.

Tagi:
jubileusz seminarium

Srebrny Jubileusz

2019-10-08 14:19

Kamil Krasowski
Edycja zielonogórsko-gorzowska 41/2019, str. 1

Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej obchodzi srebrny jubileusz. Został powołany 25 lat temu dekretem ówczesnego ordynariusza diecezji zielonogórsko-gorzowskiej bp. Adama Dyczkowskiego

Archiwum DIAK
Obecny Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej

Iskra odrodzenia Akcji Katolickiej w naszej Ojczyźnie wyszła od św. Jana Pawła II w 1993 r. W zatroskaniu o Kościół wyraził wolę reaktywowania jej struktur podczas wizyty biskupów polskich „ad limina”. W naszej diecezji bardzo konkretnie odpowiedział na nią ówczesny ordynariusz bp Adam Dyczkowski, który zachęcał do tego zarówno kapłanów, jak i świeckich, którzy utworzyli grupę inicjatywną, mającą swój trzon w Klubie Inteligencji Katolickiej w Zielonej Górze.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Podajemy datę i miejsce beatyfikacji kard. Wyszyńskiego!

2019-10-21 13:06

Damian Krawczykowski/Niedziela

Kard. Kazimierz Nycz na specjalnie zwołanym briefingu poinformował o dacie i miejscu beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego.

Archiwum Instytutu Prymasa Wyszyńskiego
„Miłość jest niejako dowodem osobistym naszego pochodzenia z Boga-Miłości, jest znakiem rozpoznawczym naszego synostwa Bożego” – kard. Stefan Wyszyński

Briefing, na który zapraszał ks. Przemysław Śliwiński rzecznik prasowy Archidiecezji Warszawskiej rozpoczął się o godz. 13.00 w Sali Konferencyjnej Domu Arcybiskupów Warszawskich. Kard. Nycz ogłosił na nim, że beatyfikacja kard. Wyszyńskiego odbędzie się: 07.06.2020 r. w Warszawie na Placu Piłsudskiego.

Jego działanie i sposób bycia Kościołem, jego miłość do Kościoła i Matki Najświętszej, miłość do ojczyzny, jest aktualna i ponadczasowa. - mówił już przy okazji informacji o zakończeniu procesu beatyfikacyjnego kard. Nycz.


Logo beatyfikacyjne

Archidiecezja warszawska uruchomiła jednocześnie stronę internetową poświęconą uroczystości pod adresem Zobacz.

Jak dodał: Niektóre wymiary jego osobowości i świętości, może mniej znane ale wydobyte w Positio, są bardzo aktualne także dziś. Chciałbym podkreślić bardzo mocno jego miłość do wszystkich, aż do miłości nieprzyjaciół. To był prymas, biskup, ksiądz, człowiek, który na serio brał Ewangelię i współcześnie dziś bardzo wiele od niego możemy się nauczyć, zwłaszcza kiedy przychodzi nam pokusa etykietowania i dzielenia w duchu dobry - zły. Bo w tym jesteśmy dość dobrzy. Natomiast trzeba wczytać się w Prymasa i zobaczyć, co on mówił wtedy, kiedy naprawdę miał wokół siebie ludzi, którzy wcale nie byli mu życzliwi, byli jego prześladowcami, wrogami, więzili go, ale nigdy nienawistnego słowa do nich i o nich nie mówił.

Proces beatyfikacyjny Prymasa Tysiąclecia na etapie diecezjalnym rozpoczął się 20 maja 1989 r. a zakończył 6 lutego 2001 r. Watykańska część procesu beatyfikacyjnego rozpoczęła się 7 czerwca 2001 r. oficjalnym otwarciem akt beatyfikacyjnych.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Krzyżyk z drewna wraku „Titanica” sprzedany za 11600 euro

2019-10-21 21:14

ts / Wiltshire (KAI)

Na aukcji w Wielkiej Brytanii sprzedano krzyż, wyrzeźbiony z drewna pochodzącego z wraku legendarnego „Titanica”. Jak poinformowały media brytyjskie, prosty, 13-centymetrowy krzyżyk, sprzedano 19 października w Wiltshire w pobliżu kurortu Bath. Nabywca zapłacił za niego 10 tys. funtów (około 50 tys. zł). Dom aukcyjny oczekiwał, że będzie to cena około 12-18 tys. funtów.

F.G.O. Stuart (1843-1923)/pl.wikipedia.org

Krzyżyk wyrzeźbiono w zakładzie Samuela Smitha. Był on członkiem załogi statku SS „Minia”, który po katastrofie zbierał na swój pokład zwłoki zmarłych pasażerów. Członkowie załogi zbierali także wyrzucone przez morze przedmioty, w tym części wraku z drzewa dębowego. Z tego drzewa Smith wyrzeźbił później krzyżyk, upamiętniający ponad 1500 ofiar zatopionego „Titanica”. Do czasu aukcji znajdował się on w posiadaniu potomków byłego marynarza.

Luksusowy parowiec „Titanic”, swego czasu największy statek świata, podczas swego pierwszego rejsu z Wielkiej Brytanii do Nowego Jorku w kwietniu 1912 r. zderzył się z górą lodową i zatonął. Przedmioty z wraku odkrytego w 1985 r. osiągają wysokie ceny na aukcjach.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem