Reklama

Czas dziękczynienia

2014-11-06 07:51

Urszula Buglewicz, Krzysztof Szlanta
Edycja lubelska 45/2014, str. 1, 4-5

Konrad Imieliński

Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie, założone 8 października 1714 r., świętuje 300-lecie istnienia. Przez cały rok 2014 wspólnota seminaryjna wyraża wdzięczność Bogu i ludziom za dar dziejów, wypełnionych pięknymi kartami, służącymi rozwojowi miasta oraz regionu.

Dar bezcenny

Centralne obchody jubileuszowe odbyły się w dniach 24-26 października i połączone zostały z inauguracją nowego roku akademickiego. Trzydniowe święto rozpoczęła Msza św., której w kościele seminaryjnym przewodniczył kard. Gerhard Ludwig Müller, prefekt Kongregacji Nauki Wiary.

– Dziękujemy Ojcu, który jest pełen miłosierdzia, który nas wybrał i powołał. Dziękujemy Chrystusowi, Odkupicielowi człowieka, za to, że ciągle powołuje młodych ludzi i posyła ich w świat, aby uczestnicząc w Jego Kapłaństwie, rozdawali Jego Słowo i Jego Ciało. Tę modlitwę dziękczynienia kierujemy w Duchu Świętym, który nas jednoczy, budując jedność Kościoła i naszą – mówił abp Stanisław Budzik. Mszę św. koncelebrowali m.in.: nuncjusz apostolski w Sztokholmie abp Henryk Nowacki, bp Henryk Tomasik z Radomia, bp Kazimierz Gurda z Siedlec, sekretarz generalny KEP bp Artur Miziński oraz seminaryjni wychowawcy.

Reklama

W homilii abp Budzik przypomniał wizytę, jaką 26 lat temu złożył w lubelskim seminarium ówczesny prefekt Kongregacji Nauki Wiary kard. Joseph Ratzinger. – Radość z wizyty kard. Gerharda Müllera, obecnego prefekta Kongregacji Nauki Wiary, jest równie intensywna jak wówczas – zapewniał abp Budzik. – Składamy Bogu ofiarę uwielbienia i dziękczynienia za to, że z murów tego seminarium już od trzech setek lat wychodzą w świat mężni głosiciele Bożego Słowa, gorliwi szafarze świętych sakramentów, troskliwi pasterze ludu Bożego najpierw diecezji krakowskiej, potem lubelskiej, pracujący także w innych regionach Polski i na wszystkich kontynentach w wielu krajach świata – kontynuował. Metropolita podkreślił, że Kościół potrzebuje świętych, gorliwych i mądrych kapłanów. O to modlił się Chrystus Arcykapłan w godzinie Wieczernika. – I oto modlimy się również my, zgromadzeni na Eucharystii pod przewodnictwem kard. Gerharda Müllera – mówił Pasterz. Homilię zakończył modlitwą, jaką kard. Ratzinger pozostawił w seminarium przed 26 laty: „Ojcze wszystkich ludzi, błogosław wszystkich moich braci i siostry na całej ziemi. Spraw, aby światło Twej prawdy sięgało coraz dalej, a Twoja Ewangelia radowała serca wszystkich ludzi. Kochających umacniaj w miłości, cierpiącym daj wytrwałość, wierzących umacniaj w wierze, ufających w nadziei”.

Przekazując słowa pozdrowienia, kard. Müller życzył wszystkim tworzącym seminaryjną wspólnotę wielu łask Bożych w odpowiadaniu na Boże plany. – Niech Maryja wiernie naśladująca Chrystusa, będzie waszą przewodniczką na drogach powołania – mówił.

Jubileuszowa akademia

Drugi dzień uroczystości rozpoczął się modlitwą w kościele seminaryjnym, której przewodniczył prorektor ks. Jarosław Marczewski. Następnie w głównym gmachu abp Celestino Migliore wraz z abp. Stanisławem Budzikiem odsłonił pamiątkową tablicę. Później odbyła się inauguracja nowego roku akademickiego, połączona z wręczeniem indeksów alumnom I roku. Podczas spotkania w auli wielofunkcyjnej rektor ks. Marek Słomka przypomniał historię najstarszej lubelskiej uczelni. Odbyło się także wręczenie odznaczeń „Lumen mundi” osobom szczególnie związanym z seminarium. Z rąk Metropolity odznaczenia otrzymali: s. Mirosława Grunt, przełożona generalna Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, ks. kan. Giampaolo Giovanazzi z Włoch oraz ks. Gottfried Fellner z Augsburga. – Odznaczając trzy osoby z trzech różnych narodów, chcemy przypomnieć, że Ewangelia jest uniwersalna, że alumni naszego seminarium przez wieki pracowali i pracują na wszystkich kontynentach, że Kościół idzie z Ewangelią do wszystkich kultur i narodów, łamiąc bariery i granice, gromadząc nas w jedną rodzinę dzieci Bożych – podkreślał abp Budzik.

Ważną częścią spotkania był wykład inauguracyjny abp. Zbigniewa Stankiewicza. Metropolita Rygi i absolwent lubelskiego seminarium mówił o zagrożeniach, z jakimi we współczesnym świecie spotykają się katolicy. Ze zgromadzonymi podzielił się refleksjami nt. podstawowych wartości europejskich, wynikających z wiary katolickiej i Pisma Świętego. Podkreślał, że człowiek sam w sobie jest wartością. – Człowiek jest koroną stworzenia. Chrystus oddał swoje życie za wszystkich. Jeżeli Syn Boży oddał swoje życie za każdego człowieka, to życie ludzkie ma nieopisaną wartość – mówił. Metropolita Rygi przekonywał, że z godności człowieka wynikają jego prawa. Wśród nich wymienił m.in. prawo do życia w wolności, równość i braterstwo.

Klucz do świata

Centralnym wydarzeniem uroczystości była Msza św. sprawowana w archikatedrze lubelskiej pod przewodnictwem nuncjusza apostolskiego w Polsce abp. Celestino Migliorego. Koncelebrowało ją ponad 150 kapłanów oraz biskupi, m.in.: abp Henryk Nowacki, abp Zbigniew Stankiewicz, abp Wacław Depo, bp Jan Sobiło, bp Krzysztof Nitkiewicz, bp Mariusz Leszczyński, biskup senior Jan Śrutwa, biskup senior Ryszard Karpiński i wieloletni rektor lubelskiego seminarium bp Mieczysław Cisło. Z racji kształcenia w naszym seminarium alumnów obrządku bizantyjsko-ukraińskiego, w uroczystościach wziął udział bp Włodzimierz Juszczak, biskup wrocławsko-gdański Kościoła bizantyjsko-ukraińskiego, a abp Światosław Szewczuk z Kijowa przesłał okolicznościowy adres. Liturgia, podczas której została wykonana „Msza Koronacyjna Mozarta”, zgromadziła również przedstawicieli władz, instytucji i innych lubelskich uczelni, doceniających wkład seminarium w rozwój miasta. Jak podkreślał wojewoda Wojciech Wilk, seminarium służy nie tylko Kościołowi, ale także całemu społeczeństwu miasta i Lubelszczyzny. – Ciebie Boga, wysławiamy, Tobie Panu wieczna chwała! Radośnie śpiewamy hymn i sławimy dobrego Boga. Czyni to Kościół w Lublinie i na ziemi lubelskiej razem z Ojcem Świętym Franciszkiem, który przez specjalny list łączy się z nami z okazji tej pięknej rocznicy – mówił abp Stanisław Budzik.

W homilii abp Migliore podkreślał, że kluczem do świata, który „nie potrzebuje” księży, jest dobroć. – Wy, seminarzyści, zadajecie sobie pytanie: po co być księdzem, skoro świat później będzie mnie ignorował? Jeśli świat zdaje się mówić, że już nas nie potrzebuje, to co dziś pozostaje Kościołowi? Może jedna rzecz: dobroć – mówił nuncjusz. – Zadaniem każdego księdza jest świadczenie o dobroci, jaką Jezus przyniósł na świat. Kapłan w dzisiejszych czasach może być tym, który przynosi na świat zbudowany na egoizmie nowe przykazanie Jezusa. Tym, który przynosi dobroć, tak jak jest ona rozumiana przez Jezusa – wyjaśniał. Zwracając się do seminarzystów, abp Migliore prosił ich, by na drodze powołania naśladowali Jezusa, czyli żyli każdym słowem, które On zostawił. – Wówczas będziecie promieniować dobrem, które Jezus przyniósł na świat; i ten świat, a przynajmniej jego część, pójdzie za wami – podkreślał.

Nuncjusz wzywał również do gruntownej przemiany duchowej i moralnej Kościoła, która powinna się dokonać przez radykalną zmianę stylu życia jego pasterzy – biskupów i kapłanów. – Każda prawdziwa reforma Kościoła Chrystusowego – jak powiedział papież Franciszek – rozpoczyna się od obecności Chrystusa, której nigdy nie brakuje, ale także od obecności pasterzy – kapłanów i biskupów, którzy są wezwani, by stale przebywać z wiernymi. Wskazując na sedno duchowości kapłana diecezjalnego, abp Migliore podkreślał, że jest to zdolność otwierania się na rzeczywistość diecezji, zdolność posiadania dobrego kontaktu z biskupem i dobrych relacji z pozostałymi kapłanami.

Liturgię zakończył akt zawierzenia. Rektor ks. Marek Słomka, powierzając Chrystusowi i Matce Kapłanów prezbiterium diecezji lubelskiej, podkreślał, że alumni i kapłani, wsparci Bożą łaską, dołożą starań, by wiernie żyć radością wiary i z niestrudzoną miłością głosić Ewangelię.

Chluba Polski

Trzydniowe świętowanie pięknego jubileuszu zakończyła Msza św., której w seminaryjnym kościele przewodniczył bp Jan Sobiło, biskup pomocniczy diecezji charkowsko-zaporoskiej, absolwent lubelskiego seminarium. – Wspominając rocznicę poświęcenia seminaryjnego kościoła, dziękujemy Bogu za ten dom, omodlony przez wiele pokoleń wychowawców i alumnów – mówił we wprowadzeniu do Liturgii ks. Marek Słomka, rektor Metropolitalnego Seminarium Duchownego.

– W tym miejscu, w tej seminaryjnej świątyni, przez te 300 lat, ileż serc ludzkich uczyło się Boga poznawać? Ileż serc kapłańskich wyniosło stąd swoje bogactwo? – zastanawiał się w homilii bp Sobiło. Przywołując słowa śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego: „najlepsze, co Polska ma na eksport, to kapłani”, Ksiądz Biskup podkreślał, że wielu lubelskich kapłanów „zdrowego ducha Bożego niesie ludziom różnych kultur i języków na wszystkich kontynentach”. – Pragnę, będąc w tym świętym dla mnie miejscu, wyrazić Bogu wdzięczność za to, że mogę służyć, że tu zostałem, nauczony, jak pochylać się nad drugim człowiekiem, jak zrozumieć ludzi innej kultury, innego języka. To wszystko dokonywało się tutaj, w tym miejscu – mówił z wdzięcznością bp Sobiło.

Na zakończenie Mszy św. Ksiądz Biskup pobłogosławił proporzec, będący prezentem dla lubelskiego seminarium od sióstr karmelitanek z Dysa.

Tagi:
jubileusz seminarium

Reklama

Pożegnanie absolwentów Niższego Seminarium Duchownego

2019-05-28 17:01

Dawid Borciuch, tegoroczny absolwent NSD

Każdego roku, przy okazji matur, dla alumnów klasy III Niższego Seminarium Duchownego przychodzi czas pożegnania i rozstania się z murami „Niezwykłej Szkoły”. W tym roku było ich tylko czterech.

Filip Sieradzki

Uroczystości rozpoczęły się Mszą świętą, sprawowaną 25 maja o godzinie 12 w seminaryjnej kaplicy pw. św. Józefa Oblubieńca NMP. Eucharystii przewodniczył ks. rektor Jerzy Bielecki, a koncelebrował ks. prefekt Szymon Stępniak. Wzięli w niej udział członkowie grona pedagogicznego, rodzice, i uczniowie.

Podczas homilii, ks. Jerzy Bielecki nawiązywał do coraz częstszych ataków na Kościół, a przy tym także do wielu polskich bohaterów, między innymi Witolda Pileckiego. Zachęcał wszystkich, by poszukiwać w nim wzoru wierności Bogu i Ojczyźnie, pomimo trudów i nienawiści świata.

Zobacz zdjęcia: Pożegnanie absolwentów NSD w Częstochowie

Po Eucharystii przyszedł czas na uroczystą akademię, podczas której padło wiele słów wzruszenia i podziękowań ze strony absolwentów wobec nauczycieli i wychowawców.

W imieniu tegorocznych maturzystów przemawiał Michał Wróbel. Podkreślał, że trzy lata - spędzone w Niższym Seminarium - obfitowały w wiele bogatych doświadczeń, z który każdy coś wyjął, czegoś się nauczył. Stwierdził też, że był to czas szczególnego wzrastania oraz dojrzewania w radości i miłości do Boga.

Słów wdzięczności nie kryli rodzice. Słowo do zgromadzonych skierowała mama jednego z absolwentów - Mariusza Gawrona. Przypominała o wielkim zadaniu, jakie spoczywa na barkach księży przełożonych, a jakie oni w pełni realizują. Dziękowała przy tym za to, że opieka i wychowanie w „Niezwykłej Szkole” przyniosła wiele owoców w zachowaniu i dojrzałości tegorocznych maturzystów.

W imieniu uczniów klasy pierwszej i drugiej krótką przemowę wygłosił pełniący obowiązki dziekana alumnów, Dawid Pryciuk. Dziękował on za miniony czas wspólnych doświadczeń i przeżyć. Życzył przy tym wyborów zgodnych z głosem powołania i podążania dalej drogą, wyznaczoną przez Chrystusa.

Momenty pożegnań zawsze bywają trudne. Widać było, że maturzystom trudno było rozstać się z przyjaciółmi i szkołą. Przyszedł dla nich jednak czas dalszych decyzji, które zaważą na ich życiu.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Zmiany proboszczów w archidiecezji warszawskiej

2019-06-17 17:17

Artur Stelmasiak

Jedenaście parafii w archidiecezji warszawskiej 30 czerwca powita swoich nowych proboszczów. Metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz podziękował także zasłużonym kapłanom, którzy przechodzą na emeryturę.

Dziś odebrali dekrety z rąk kard. Kazimierza Nycza, złożyli przysięgę proboszczowską i wyznanie wiary w kaplicy Domu Arcybiskupów Warszawskich. Kard. Nycz dziękując proboszczom przechodzącym na emeryturę po wielu latach pracy w duszpasterstwie podkreślił jednocześnie, że „kapłaństwo nie zna pojęcia emerytura, bo księdzem się jest, nawet jeżeli nie jest się już proboszczem”. Podkreślił, że kapłan do ostatnich dni będzie sprawował sakramenty, odprawiał Mszę św., modlił się i spowiadał.

Księża proboszczowie, którzy w 2019 r. odchodzą na emeryturę

1. Ks. prałat Eugeniusz Dziedzic, dotychczasowy proboszcz parafii św. Anny w Grodzisku Mazowieckim, w dekanacie grodziskim, przechodzi na emeryturę, z zamieszkaniem w tej parafii, w charakterze rezydenta.

2. Ks. prałat Jan Kozub, dotychczasowy proboszcz parafii MB Królowej Polski w Cząstkowie, w dekanacie kampinoskim, przechodzi na emeryturę, z zamieszkaniem w Domu Księży Emerytów w Kiełpinie.

3. Ks. prałat Wojciech Łagowski, dotychczasowy proboszcz parafii św. Wojciecha w Warszawie, w dekanacie wolskim, przechodzi na emeryturę, z zamieszkaniem w tej parafii, w charakterze rezydenta.

4. Ks. prałat Władysław Michalczyk, dotychczasowy proboszcz parafii św. Mikołaja Biskupa w Tarczynie, w dekanacie tarczyńskim, przechodzi na emeryturę, z zamieszkaniem w tej parafii, w charakterze rezydenta.

5. Ks. prałat Franciszek Ordak, dotychczasowy proboszcz parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Warszawie, w dekanacie ursynowskim, przechodzi na emeryturę, z zamieszkaniem w tej parafii, w charakterze rezydenta.

Artur Stelmasiak

Nominacje na urząd proboszcza

1. Ks. Adam Bednarek, dotychczasowy wikariusz parafii Świętej Rodziny w Warszawie, w dekanacie ursuskim, mianowany proboszczem parafii MB Królowej Polski w Cząstkowie, w dekanacie kampinowskim.

2. Ks. Dariusz Gal, dotychczasowy proboszcz parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Przybyszewie, w dekanacie mogielnickim, mianowany proboszczem parafii św. Anny w Grodzisku Mazowieckim, w dekanacie grodziskim.

3. Ks. Andrzej Juńczyk, dotychczasowy proboszcz parafii św. Wojciecha BM i św. Marcina w Lewiczynie, w dekanacie grójeckim, mianowany proboszczem parafii św. Mikołaja Biskupa w Tarczynie, w dekanacie tarczyńskim.

4. Ks. Ronald Kasowski, dotychczasowy prefekt w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym Świętego Jana Chrzciciela w Warszawie, w dekanacie staromiejskim, mianowany proboszczem parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Warszawie, w dekanacie ursynowskim.

5. Ks. Tomasz Kądzik, dotychczasowy wikariusz parafii św. Jozafata w Warszawie, w dekanacie żoliborskim, mianowany proboszczem parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Przybyszewie, w dekanacie mogielnickim.

6. Ks. Jarosław Kuśmierczyk, dotychczasowy wikariusz parafii św. Klemensa PM w Nadarzynie, w dekanacie raszyńskim, mianowany z dniem 1 września 2019 r. proboszczem parafii św. Jana Pawła II w Ruścu, w dekanacie raszyńskim.

7. Ks. Sławomir Paszowski, dotychczasowy proboszcz parafii św. Izydora Oracza w Nowej Wsi, w dekanacie wareckim, mianowany proboszczem parafii św. Wojciecha BM i św. Marcina w Lewiczynie, w dekanacie grójeckim.

8. Ks. Wojciech Piórko, dotychczasowy wikariusz parafii św. Mikołaja Biskupa w Warce, w dekanacie wareckim, mianowany proboszcz parafii św. Izydora Oracza w Nowej Wsi, w dekanacie wareckim.

9. Ks. Marek Przybylski, dotychczasowy dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, diecezjalny wizytator nauczania religii, mianowany proboszczem parafii św. Józefa Opiekuna Pracy w Józefosławiu, w dekanacie piaseczyńskim

10. Ks. Zbigniew Stefaniak, dotychczasowy kapelan w Porcie Lotniczym im. Fryderyka Chopina w Warszawie, mianowany proboszczem parafii św. Mikołaja Biskupa w Grójcu, w dekanacie grójeckim.

11. Ks. Zbigniew Suchecki, dotychczasowy proboszcz parafii św. Mikołaja Biskupa w Grójcu, w dekanacie grójeckim, mianowany proboszczem parafii św. Wojciecha w Warszawie, w dekanacie wolskim.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Pielgrzymka coraz bliżej!

2019-06-18 00:58

Agata Pieszko

W poniedziałek (17.06) w Duszpasterstwie Akademickim „Wawrzyny” po raz kolejny spotkali się Przewodnicy Pieszej Pielgrzymi Wrocławskiej na Jasną Górę. Spotkanie trwało do późna, ponieważ pielgrzymka zbliża się wielkimi krokami i organizatorzy dokładają wszelkich starań, aby dopiąć wszystko na ostatni guzik. Nad wszystkim czuwał tradycyjnie ks. Stanisław „Orzech” Orzechowski, Główny Przewodnik PPW.

Agata Pieszko

Rys tegorocznej pielgrzymki

w dniach 2-10 sierpnia setki wiernych wezmą udział w 39. Pieszej Pielgrzymce Wrocławskiej na Jasną Górę. W tym roku punktem wyjścia do rozważań w drodze będzie Credo, czyli wyznanie wiary, a szczególnie fragment „Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez Proroków”. Hasło tegorocznej pielgrzymki to „Ożywiciel”. Nawiązuje ono do hasła nowego roku duszpasterskiego, które brzmi: „W mocy Bożego Ducha”. Cały Kościół we wszystkich okresach liturgicznych pochyla się więc nad Trzecią Osobą Boską. – Pierwszy obraz, jaki mamy w Piśmie Świętym, to Duch Święty, który unosi się nad wodami – podkreśla ks. Stanisław Orzechowski, główny przewodnik PPW. Świat został ożywiony, dzięki Jego tchnieniu!

Pielgrzymkę rozpocznie Msza Święta w Katedrze

Od wielu lat pierwsza Msza Święta na pielgrzymim szlaku odbywała się w miejscowości Malin, natomiast tym razem pielgrzymowanie rozpocznie Eucharystia w Katedrze Wrocławskiej o godz. 6:00. Decyzja o Mszy św. w Malinie była podyktowana względami praktycznymi, ponieważ przed laty w pielgrzymce uczestniczyło nawet 5 tys. wiernych, których Katedra nie mogła pomieścić. Pozostali blokowali więc Ostrów, dlatego organizatorom zawsze zależało na tym, żeby jak najwcześniej wyjść z miasta, by nie paraliżować ruchu. W tym roku pielgrzymka wyruszy z Wrocławia po Mszy św., jednak niezaprzeczalnym plusem jest to, że wszyscy, którzy z różnych powodów nie będą mogli fizycznie pielgrzymować, wezmą udział w pierwszej pielgrzymkowej Liturgii.

Przypominamy, że wszyscy pielgrzymi powinni złożyć swoje bagaże na ul. św. Marcina przy pomniku św. Jana XXIII do godz. 5:45.

Bronimy istoty

Na Ogólnopolskim Spotkaniu Księży Przewodników w Koszalinie przedstawiono projekt przedsiębiorców z branży cyfrowej, którzy zaproponowali aplikację mobilną dla pielgrzymów. Nasi księża na całe szczęście nie przyjęli tego pomysłu. Rekolekcje w drodze są tak wyjątkowe m.in. dlatego, że możemy wyjść ze świata elektroniki, w którym żyjemy na co dzień i całą swoją uwagę poświęcić Panu Bogu.

W tym roku organizatorzy zrezygnowali z codziennej adoracji po Eucharystii pielgrzymkowej. Dlaczego? Dobre pytanie. Może pielgrzymi nie doceniali tego pięknego momentu? Tym razem adoracja Najświętszego Sakramentu odbędzie się 4 sierpnia na odcinku Oleśnica-Namysłów. Rok temu pielgrzymi byli bardzo poruszeni tym, że Pan Jezus obecny w Najświętszym Sakramencie był z nimi w drodze, będzie to wiec jeden z najbardziej wyczekiwanych dni pielgrzymki. Piątego dnia pielgrzymi mają otrzymać w lesie za Wołczynem zawieszki z Duchem Świętym, a w Borkach Wielkich, w szóstym dniu wędrówki, odbędzie się odnowienie przyrzeczeń małżeńskich.

Wieczór uwielbienia w Kluczborku

Program sierpniowej pielgrzymki nie ulega większym zmianom. Warto jednak zaznaczyć, że w Kluczborku odbędzie się wieczór uwielbienia z adoracją Najświętszego Sakramentu przy oprawie muzycznej zespołu „N.O.E”. Możliwe, że pielgrzymi będą mieli okazję do modlitwy przy Monstrancji Fatimskiej – darze Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem i Fundacji Aniołów Miłosierdzia. Uwielbienie rozpocznie się o godz. 20:00, a zakończy ok. godz. 21:15 Apelem Jasnogórskim.

Wzmożona ostrożność

W świetle ostatniego tragicznego wydarzenia, jakim było zranienie nożem ks. Ireneusza Bakalarczyka w samym sercu Wrocławia, Służby Porządkowe PPW postarają się o wzmożoną ochronę policji w trakcie pielgrzymki. Ostatnie miesiące pokazały, że możemy się liczyć z różnego rodzaju prowokacjami, czy manifestacjami.

– Powinniśmy się poważnie zastanowić nad jasną procedurą działania w takiej sytuacji – mówi ks. Tomasz Płukarski, Rzecznik Prasowy Pieszej Pielgrzymki Wrocławskiej.

Media udowodniły, że wystarczy niewłaściwe zachowanie jednej osoby, a ucierpieć może ogół, w tym wypadku cała pielgrzymka. Służby Porządkowe niejednokrotnie dawały jednak pielgrzymom dowody na to, że mogą się czuć przy nich bezpiecznie.

Apel na Jasnej Górze dla wrocławian!

W tym roku pielgrzymi z Wrocławia mają oficjalne zaproszenie do uczestnictwa w Apelu Jasnogórskim, który 9 sierpnia o godz. 21:00 poprowadzi o. bp Jacek Kiciński w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze. Ten czas będzie zarezerwowany dla pielgrzymki wrocławskiej i jest odpowiedzią na prośby pielgrzymów, którzy pragnęli w poprzednich latach uczestniczyć w wieczornym apelu, jednak ze względu na inne pielgrzymki nie mieli takiej możliwości.

Grupy pielgrzymkowe

W Pieszej Pielgrzymce Wrocławskiej wyruszy 18 grup. Dodatkową grupę stanowią duchowi uczestnicy. Każda z grup proponuje inną duchowość. Na szlaku pojawi się grupa rodzinna, akademicka, pokutna, młodzieżowa, a także grupy prowadzone przed ojców i braci zakonnych. Pod opieką s. M. Samueli Brodackiej OSF formuje się nowa grupa o nazwie Lectio Divina, której uczestnicy będą mogli pielgrzymować jeszcze bardziej zasłuchani w Słowo Boże.

Zapisy

Każda parafia w Archidiecezji Wrocławskiej otrzymała komplet materiałów pielgrzymkowych. W celu zapisania się na pielgrzymkę należy zgłosić się do proboszcza swojej parafii i zapytać o PPW. Każdy duszpasterz otrzymał listę, na której może zapisywać chętnych do uczestnictwa. Taka lista trafi później do Biura Pielgrzymkowego. Istnieje także możliwość bezpośrednich zapisów w Centralnym Punkcie Informacyjnym Pielgrzymki, który będzie czynny od 30 lipca do 1 sierpnia 2019 w godz. od 11:00 do 17:00. Punkt mieści się we wrocławskim Duszpasterstwie Akademickim „Wawrzyny” przy ul. Bujwida 51. W biurze będzie można wybrać także grupę, z którą pragnie się pielgrzymować. Osoby spoza Wrocławia mogą zapisać się również w trakcie pielgrzymki. Koszt uczestnictwa to 95 zł, natomiast osoby urodzone po 2003 r. (włącznie) są objęte opłatą ulgową – 85 zł.

Msze Święte w intencji pielgrzymki

Przypominamy o Mszach Świętych w intencji 39. Pieszej Pielgrzymki Wrocławskiej na Jasną Górę, które odbywają się w Katedrze Wrocławskiej w każdy drugi poniedziałek miesiąca o godz. 18:30. Najbliższa Msza Święta odbędzie się 8 lipca, a odprawi ją ks. Marek Leśnik, przewodnik grupy XXI młodzieżowej.

Orzech nadal świętuje swój jubileusz!

Na koniec poniedziałkowego spotkania księża wraz z s. Samuelą i Służbami Porządkowymi podarowali Orzechowi ikonę Trójcy Świętej z okazji jubileuszu 55 lat kapłaństwa.

– Twoja Pani Orzechowska, czyli laska pasterska nie darmo w Twoich rękach – mówił ks. Aleksander Radecki podczas składania życzeń – Orzech jest wielki, niech żyje wiecznie!

– Bez pielgrzymki by mnie nie było. Pielgrzymka zawsze mnie cieszyła, chociaż czasem były trudności, ale one zanikały wobec tego celu, który się realizowało dzięki ludziom – mówi Orzech.

Więcej informacji o Pieszej Pielgrzymce Wrocławskiej na Jasną Górę.

Facebook pielgrzymki wrocławskiej.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem