Reklama

Zależy mi na Częstochowie

2014-11-06 10:34

Katarzyna Woynarowska
Edycja częstochowska 45/2014, str. 4-5

Marcin Szpondrowski

Z Arturem Warzochą, kandydatem (PiS) na prezydenta Częstochowy, rozmawia Katarzyna Woynarowska

KATARZYNA WOYNAROWSKA: – Dlaczego będzie Pan lepszym prezydentem od Krzysztofa Matyjaszczyka?

ARTUR WARZOCHA: – Odpowiedź jest prosta: jeżeli zostanę prezydentem, to od pierwszego do ostatniego dnia mojej kadencji będę zajmował się naszym miastem i nie będę szczędził wysiłku, by częstochowianom żyło się tutaj dobrze. Niestety, w mijającej kadencji mieliśmy do czynienia z władzą, która nie może poszczycić się żadnymi sukcesami w zakresie poprawy życia w mieście. Częstochowa od kilku lat przeżywa potężny kryzys cywilizacyjny, a prezydent Krzysztof Matyjaszczyk i jego ekipa z SLD twierdzą, wbrew faktom, że miasto się rozwija, że żyje się tutaj lepiej, że ludzie są coraz bardziej zadowoleni... Tymczasem każdy, kto zna realia naszego życia, wie, że tak wcale nie jest, o czym, niestety, świadczą wysokie wskaźniki niezadowolenia wyrażane przez mieszkańców.

– Dobry samorządowiec to...

– Polityk, szczebla lokalnego lub regionalnego, którego naczelnym zadaniem jest dbałość o dobro całej wspólnoty samorządowej, a nie tylko swojej partii czy koterii. Żeby zasłużyć na miano dobrego samorządowca, nie wystarczy tylko w sposób bieżący zarządzać miastem i realizować zadania własne, wymienione w tzw. ustawach samorządowych. Trzeba jednak do swoich obowiązków podchodzić z poczuciem konieczności służby wobec swoich współmieszkańcom. Dobry samorządowiec powinien zachowywać się jak troskliwy gospodarz, który nigdy nie zazna uczucia błogiego lenistwa i fałszywego spokoju, bo cały czas myśli o budowaniu dobrobytu. Ostatnie lata rządów ekipy z SLD w Częstochowie są zaprzeczeniem takiego myślenia. Władza pod kierownictwem Krzysztofa Matyjaszczyka zajmowała się głównie sobą i nie wykazała się perspektywicznym myśleniem o przyszłości Częstochowy.

– Trzy pierwsze zadania z listy priorytetów. Czyli jeśli zostanie Pan prezydentem, to najpierw...

– Pobudzimy rozwój gospodarczy, a – co za tym idzie – likwidację bezrobocia i poprawę warunków bytowych Częstochowian. Po drugie: zatrzymanie exodusu częstochowian z naszego miasta, w tym szczególnie ludzi młodych, poprzez stworzenie warunków do dobrej edukacji i pracy. Po trzecie: podejmiemy wysiłki w celu budowania silnej pozycji Częstochowy jako lidera regionu. Jednak nie mniej ważne będą działania w innych obszarach aktywności samorządu, jak: polityka społeczna, szkolnictwo, opieka medyczna, kultura czy sport. Wydaje się jednak, że kluczem do sukcesu w wymienionych wyżej dziedzinach jest sukces gospodarczy i ekonomiczny miasta, który będzie stymulował rozwój w pozostałych obszarach.

– Częstochowa się wyludnia, firmy omijały nasze miasto, wolą inwestować w Sosnowcu albo Radomsku. Patrzymy z zazdrością na Bielsko czy Rzeszów, miasta porównywalne wielkością, w których łatwiej o pracę, wygodniej się mieszka, nie mówiąc o drogach... Co można zrobić, żeby Częstochowa stała się takim fajnym miastem?

– Sęk w tym, że Częstochowa była już kiedyś takim, jak to Pani ujęła: „fajnym miastem”, jednak na naszych oczach w ostatnich latach coraz trudniej jej zapracować na takie miano. Miasta, które Pani powyżej wymienia, znalazły klucz do rozwoju. I trzeba dobrze przeanalizować to, jak one radzą sobie z problemami i wyciągnąć z tego wnioski. Są one dość proste, mianowicie miasta te postawiły na rozwój gospodarczy i wykonały wysiłek, by przyciągnąć do siebie kapitał. Inwestowano w strefy ekonomiczne, rozwój infrastruktury gospodarczej oraz w szkolnictwo wyższe. Taka jest właśnie recepta na sukces. Wymieniła Pani cztery miasta rządzone przez prezydentów reprezentujących trzy odmienne opcje polityczne: PiS, SLD i lokalne ugrupowanie samorządowe. Można wysnuć z tego wniosek, że liczą się głównie intencje władz lokalnych, a nie przynależność partyjna, choć to drugie też może mieć znaczenie.

– Skąd Pan weźmie pieniądze na zrealizowanie swoich obietnic wyborczych? Wymienię tylko kilka spraw: ulgi i obniżanie podatków, tworzenie nowych miejsc pracy, ratowanie szpitala na Zawodziu, wspieranie z budżetu miasta rozmaitych inicjatyw, budowa aquaparku...

– Wiele wymienionych celów można zrealizować bezkosztowo, wystarczy inicjatywa i dobra wola, jak choćby inicjowanie współpracy środowisk przedsiębiorców i naukowców. Inne, jak choćby stopniowe obniżanie podatków, wspieranie z budżetu różnych inicjatyw, jak choćby działania na rzecz utworzenia Uniwersytetu Częstochowskiego, to inwestycja, która w krótkim czasie przyniesie efekty i się zwróci. Jeżeli chodzi o Zespół Szpitali Miejskich, to ich zła kondycja finansowa może być niedługo taką kulą u nogi, której miasto nie udźwignie. Trzeba zatem błyskawicznie wdrożyć program naprawczy. Inne wymienione zadania mieszczą się w zadaniach własnych i są finansowane ze środków, które trafiają do nas w formie subwencji, tylko trzeba je racjonalnie wydawać. Pozostaje aquapark, którego niemożność wybudowania wisi nad Częstochową jak jakaś klątwa. Może w tej kwestii należy uwolnić się od myślenia pod kątem konkretnej lokalizacji, a tutaj zazwyczaj wskazuje się jako miejsce inwestycji Park Lisiniecki. Jeżeli zostanę wybrany, to zlecę wykonanie ekspertyz geotermalnych w celu poszukania najlepszych takich źródeł. Takie źródła znacznie obniżają koszty utrzymania tego typu inwestycji, przez co staje się ona bardziej opłacalna. Trzeba podjąć takie wysiłki, bo częstochowianie bardzo chcą mieć taki obiekt.

– Co zrobi Pan w sprawie in vitro?

– Po pierwsze: przeanalizujemy efektywność tego programu i porównamy to ze skutecznością programu naprotechnologii, który też jest finansowany od roku z budżetu miasta. Uważam, że prawdziwą intencją obecnej władzy, towarzyszącą wdrożeniu wsparcia dla programu in vitro, były kwestie ideologiczne i propagandowe, a nie faktyczna pomoc dla rodzin walczących z chorobą bezpłodności. Powiem tak: mam określony światopogląd, zgodny z nauczaniem społecznym Kościoła i nie popieram inżynierii genetycznej, jaką jest zapłodnienie pozaustrojowe. Jeżeli mam wybór pomiędzy leczeniem bezpłodności metodą naprotechnologii a dylematem etycznym dotyczącym dalszych losów zamrożonych ludzkich zarodków, wybieram życie.

– Częstochowa jest duchową stolicą Polski. W jakim stopniu w swojej wizji miasta uwzględnia Pan współpracę na linii samorząd – Kościół? I druga sprawa – czy miasto powinno w jakiś sposób zarabiać na pielgrzymach? Nie pytam o wyśmianą już propozycję opodatkowania pątników, ale o stworzenie np. miejskiego zaplecza hotelarsko-gastronomicznego, skierowanego do pielgrzymów.

– Mam głęboką nadzieję, że w tych kwestiach nastąpi jakieś nowe otwarcie na linii: Jasna Góra – miasto. Myślę, że zarówno władze Klasztoru, jak i częstochowianie na to liczą. Nasz szczególny status: duchowej stolicy Polski i centrum pątniczo-turystycznego jest naszym atutem, który powinien być wykorzystany dla dobra mieszkańców. Cóż, mamy już XXI wiek i wraz z upływem czasu zmienia się profil pielgrzyma i turysty. Oprócz tradycyjnych form pielgrzymowania mamy coraz częściej do czynienia z pielgrzymami indywidualnymi, których status materialny pozwala na dłuższe zatrzymanie się w mieście i większe wydatki. To właśnie pod kątem takich gości powinno się przygotować ofertę i jest to zadanie, któremu powinno sprostać miasto. Jeżeli pielgrzymi i turyści zauroczą się Częstochową, to zostawią tutaj więcej pieniędzy i zapragną wrócić. Nie trzeba snuć jakichś kuriozalnych wizji opodatkowania pielgrzymów, które tylko naszych gości odstraszają.

Tagi:
rozmowa

Silny Śląsk w Europie

2019-05-23 07:31

Rozmowa z Grzegorzem Tobiszowskim

Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach minister Krzysztof Tchórzewski zaproponował podatek od tzw. śladu węglowego. Czemu on ma służyć?

Dominik Różański
Grzegorz Tobiszowski Ekonomista, polityk, samorządowiec, poseł na Sejm RP V, VI i VII kadencji

W wielu krajach Unii Europejskiej przemysł oraz miejsca pracy są wypychane poza nasz kontynent. Wysokie opłaty za emisję CO2 powodują, że ceny energii rosną, tym samym rosną koszty produkcji. Fabryki, huty, zakłady produkcyjne konkurencyjnie nie wytrzymują z produktami z krajów, gdzie nikt nie patrzy tak restrykcyjnie na politykę klimatyczną. Przestaje się opłacać produkować, bo import jest tańszy. I tu są dwa problemy. Pierwszy to miejsca pracy i rozwój, który Europa po prostu oddaje innym kontynentom, a drugi to kwestie związane z klimatem. Co z tego, że Europa będzie ograniczać emisję CO 2, skoro kraje Afryki i Azji, do których został przeniesiony ten przemysł wyprodukują go znacznie więcej. Europa narzucając bardzo restrykcyjne normy, a jednocześnie korzystając z taniego importu, globalnie szkodzi i sobie i wszystkim. Znaczne pogorszenie klimatu następuje zwłaszcza tam, gdzie technologia jest przestarzała.

Polska Grupa Górnicza przyniosła w ubiegłym roku 493 miliony złotych zysku, Grupa JSW 1,76 miliarda. Żadna inna branża w Polsce w ostatnich latach nie zanotowała tak dynamicznego wzrostu.

W 2015 roku górnictwo przyniosło dwa miliardy złotych straty. Sytuacja spółek węglowych była katastrofalna - stały przed bardzo realną groźbą upadłości. Było wiele głosów, że z tej zapaści branża już się nie podniesie. Konieczne były natychmiastowe działania. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu i dialogowi ze stroną społeczną dziś kopalnie są sprawie działającymi przedsiębiorstwami, przynoszą zyski, dają stabilne miejsca pracy, a Polsce bezpieczeństwo energetyczne. No i wpływy budżetowe. W biegłym roku spółki górnicze w podatkach i opłatach wpłaciły do budżetu państwa i samorządów – ponad pięć miliardów złotych. I pamiętajmy - polskie górnictwo generuje ponad 300 tysięcy miejsc pracy, polski przemysł kolejne setki tysięcy. Nie możemy dopuścić do ich likwidacji.

Podczas Kongresu wiele było rozmów o energetyce, przemyśle, ale także transformacji energetycznej i wsparciu dla regionów górniczych.

Regiony górnicze w Europie stają przed dużymi wyzwaniami transformacyjnymi, takimi jak rekultywacja i rewitalizacja terenów poprzemysłowych, przy zagwarantowaniu sprawiedliwej transformacji społecznej. Pod koniec 2017 r. w Strasburgu Komisja Europejska oficjalnie zainaugurowała Program Wsparcia Regionów Górniczych”. Wśród uczestników konferencji byli zarówno przedstawiciele rządów, samorządów, jak i spółek oraz organizacji pozarządowych i społecznych, związanych z sektorem górnictwa z całej Europy. Ministerstwo Energii prowadzi bieżący dialog z Komisją Europejską. Platforma Wsparcia dla Regionów Górniczych ma dwa wymiary: proces restrukturyzacji regionów górniczych, w których zaprzestano wydobycia węgla oraz prace badawczo – rozwojowe dotyczące czystych technologii węglowych i alternatywnych metod wykorzystania węgla. To wsparcie dla Śląska, ale też okolic Wałbrzycha i Konina

Na Śląsku niezwykle ważnym tematem jest zanieczyszczenie powietrza – zwłaszcza smog.

Generalizowanie i stygmatyzowanie węgla jest złe. To jak z samochodami – nie możemy porównywać 20-letnich diesli z nowoczesnymi ekologicznymi hybrydami. Tak samo jest z węglem. Możemy ten najgorszej jakości spalać w starych piecach albo wykorzystywać dobrej jakości węgiel efektywnie i ekologicznie. Stawiamy na to drugie rozwiązanie. Główną przyczyną smogu jest spalanie śmieci i paliwa niskiej jakości. Wprowadzone zostały przepisy regulujące dwie niezwykle istotne sprawy. Pierwsza to ustawa o jakości paliw stałych, która zakazuje sprzedaży detalicznej najgorszej jakości węgla, a po drugie w 2017 roku zostało wydane rozporządzenie w sprawie wymagań dla kotłów, które dopuszcza do sprzedaży tylko te o najlepszych parametrach. Czyli z tynku eliminujemy tak zwane „kopciuchy” i najgorszej jakości paliwo do nich. Ponadto uruchomiliśmy program „Czyste Powietrze”, wspieramy prosumentów oraz elektryczny transport.

Mamy również „Program dla Śląska”.

Ponad 50 miliardów złotych na 70 projektów, które będą motorem napędowym regionu. Stawiamy na zwiększenie innowacyjności przemysły, inwestycje rozwojowe, infrastrukturę transportową, ale także poprawę jakości środowiska i podnoszenie kwalifikacji mieszkańców naszego regionu. Chcemy maksymalnie wykorzystać potencjał województwa śląskiego w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Jestem przekonany, że razem z nowym zarządem województwa dobrze wykorzystamy te ogromną szansę na rozwój naszego regionu.

Do wyborów do Parlamentu Europejskiego zostało ledwie kilka dni. Jak wyobraża Pan sobie swoją działalność w Europarlamencie.

Jest pięć głównych obszarów, pięć priorytetów. Po pierwsze więcej funduszy dla województwa śląskiego z funduszy unijnych w tym na rekultywację terenów poprzemysłowych i wsparcie transformacji energetycznej. Wynegocjowaliśmy już miliardy dla naszego regionu. Wiem jak rozmawiać z Komisją Europejską, by zadbać o jeszcze większe wsparcie dla województwa śląskiego. Druga kwestia to obrona przemysłu, którego przyszłość w dużym stopniu będzie się ważyć w Brukseli. Przemysł to wciąż ogromna siła województwa śląskiego. Nie możemy się od niego odwracać, a wspierać i rozwijać. Będę walczył o polski przemysł, którego serce bije na Śląsku. Z tym też się wiążą miejsca pracy. Przypomnę - 300 000 miejsc pracy w województwie śląskim generują kopalnie. Nie pozwolę na ich likwidację. Stabilna i dobrze płatna praca na Śląsku to cel nadrzędny. Kolejna bardzo ważna kwestia to czystsze powietrze. Walka ze smogiem to mój priorytet równorzędny z ochroną i rozwojem przemysłu.

Mieszkańcy regionu zasługują na oddychanie czystym powietrzem. I ostatni priorytet - bezpieczeństwo energetyczne. W dzisiejszym świecie nie ma nic ważniejszego od energii - od zasilania urządzeń domowych po systemy bankowe, finansowe, drogowe, szkoły, szpitale i fabryki. Polska musi być niezależna, a prąd zawsze musi płynąć do przemysłu i gniazdek w naszych domach. Będę bronić energetycznej niezależności Polski.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Częstochowa: Modlitwa w intencji rodzin przed marszem równości

2019-06-15 21:28

Akcja Katolicka

W imieniu Podmiotów zaangażowanych w modlitwę różnicową w intencji polskich rodzin, zapraszam serdecznie Parlamentarzystów, Radnych Miasta Częstochowy, członków ruchów stowarzyszeń, bractw, osoby niezrzeszone na spotkanie modlitewne, które odbędzie się 16 czerwca 2019 r. o godz. 13:00, w Alei Henryka Sienkiewicza, w Częstochowie, przy pomniku Nieznanego Żołnierza.

Archiwum

Rozważając tajemnice różańca, zawierzymy ponownie nasze rodziny Matce Bożej Królowej Polski.

Dr Artur Dąbrowski, prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Prymas Polski: nie bójmy się trudności lecz bylejakości

2019-06-16 15:55

bgk / Gniewkowo (KAI)

„Niech nie przerażają nas trudności i wyzwania. Bójmy się raczej spokoju i bylejakości, która nie ma ani nam, ani innym nic do zaoferowania” – mówił w Uroczystość Najświętszej Trójcy Prymas Polski abp Wojciech Polak. Metropolita gnieźnieński przewodniczył Mszy św. w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gniewkowie, która świętuje 50-lecie istnienia.

Piotr Drzewiecki

W homilii, nawiązując do ubiegłotygodniowej Uroczystości Zesłania Ducha Świętego i czytanej dziś Ewangelii, mówił o potrzebie otwarcia się na Ducha Świętego, który pomaga człowiekowi stawać w prawdzie i być jej głosicielem.

„Człowiek szuka prawdy. Nie chce opierać swego życia na niepewności czy kłamstwie. Zależy mu, by poznać prawdę, a poznając, przyjąć ją jako drogowskaz i żyć nią na co dzień” – podkreślił Prymas dopowiadając, że dziś „nawet szalejące wszędzie fake newsy, czyli po prostu podawane w mediach kłamstwa, swoją siłę i atrakcyjność czerpią z tego, że wydają się tak prawdziwe”.

Prymas nawiązał też do obchodzącej dziś Uroczystości Najświętszej Trójcy podkreślając, że prawda o Bogu w Trójcy Świętej Jedynym nie jest jakąś logiczną łamigłówką czy słowną zabawą, ale ukazuje nam, w jaki sposób działa Bóg. Mówi też o naszej relacji z Ojcem, Synem i Duchem Świętym, tą „wyjątkową boską rodziną” – jak nazwał Trójcę Świętą papież Franciszek – która, „nie jest zamknięta w sobie, ale jest otwarta, objawia się w stworzeniu i historii, i wkroczyła w świat ludzi, żeby wezwać wszystkich do włączenia się w nią”.

„Wszystko więc, co nas tutaj naprawdę wiąże i łączy między sobą nie pochodzi z naszego własnego działania. Nie jest wytworem i owocem jakichś naszych wzajemnych uzgodnień i woli, że chcemy w ten sposób, a więc razem, iść do Boga. Nie jest też oparte na jakichś naturalnych więzach pokrewieństwa między nami. To nasz udział w życiu Trójjedynego Boga, w którym przez wiarę i chrzest święty zostaliśmy kiedyś wprowadzeni” – tłumaczył metropolita gnieźnieński.

Prymas przypomniał też, że Kościół ma być ikoną Trójcy Świętej, a będzie nią coraz bardziej tylko wtedy, gdy „w naszych wzajemnych relacjach, także w parafii, będzie jedność, miłość, pokój i miłosierdzie, będzie wiara i nadzieja także wtedy, gdy pojawią się jakiekolwiek trudności”.

„Bo przecież trzeba nam wciąż pamiętać, jak przypomniał nam dziś święty Paweł, że to właśnie ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość wypróbowaną cnotę, wypróbowana zaś cnota nadzieję. Niech nie przerażają nas więc trudności i wyzwania. Bójmy się raczej spokoju i tej bylejakości, która nie ma ani nam, ani też innym nic do zaoferowania. Przyzywajmy Ducha Świętego, Ducha Prawdy, aby uzdrawiał wszystkich zranionych niesprawiedliwością, uciskiem, nienawiścią czy chciwością” – mówił na koniec Prymas Polski.

Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gniewkowie została erygowana 1 lipca 1969 roku dekretem kard. Stefana Wyszyńskiego. Poewangelicki kościół zbudowano dla istniejącej w Gniewkowie od 1886 roku gminy protestanckiej. Budynek został przekazany Kościołowi katolickiemu i poświęcony w 1945 roku. Do momentu utworzenia parafii był kościołem pomocniczym drugiej gniewkowskiej parafii pw. św. Mikołaja i św. Konstancji.

Pierwszym proboszczem powstałej w 1969 roku wspólnoty był ks. Włodzimierz Rabczewski (zm. 2015). Od 1996 roku w parafii duszpasterzuje ks. kan. Jerzy Nowak, dziekan dekanatu gniewkowskiego.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem