Reklama

Odnowa moralna Krakowa

2015-01-13 15:18

Małgorzata Cichoń
Niedziela Ogólnopolska 3/2015, str. 40-41

Veronika Grishel
Kraków. Procesja z bazyliki Mariackiej do kościoła św. Wojciecha

Inicjatywa młodych mieszkańców Krakowa, modlących się o odnowę moralną miasta, 7 stycznia br. wkroczyła w nowy etap. Ze „Szpitala Domowego” przekształca się w „Szpitalny Oddział Ratunkowy” i staje się sercem duchowych przygotowań do Światowych Dni Młodzieży

Proszę, aby od 7 stycznia 2015 r. w sercu Krakowa, na Rynku, w kościele św. Wojciecha, codziennie wieczorem od godz. 20.00 do 22.00 trwała adoracja Najświętszego Sakramentu, a kapłani udzielali sakramentu pokuty i pojednania. Od tego dnia kościół św. Wojciecha stanie się miejscem codziennej modlitwy i sercem duchowych przygotowań do Światowych Dni Młodzieży dla wszystkich mieszkańców i gości” – napisał kard. Stanisław Dziwisz w liście do odczytania w uroczystość Trzech Króli w kaplicach i kościołach Krakowa. W tym samym piśmie metropolita krakowski dokonał podsumowania „Szpitala Domowego”, działającego od 18 listopada do 18 grudnia 2014 r. w jednej z najstarszych świątyń miasta, wybudowanej przed wiekami ku czci patrona Polski, który w tym miejscu, w drodze do Prusów, miał głosić kazania.

Jak za czasów ks. Skargi

Nazwa akcji to nawiązanie do działań ks. Piotra Skargi, który zwracał uwagę na biedę ukrytą w domach, niewidoczną na pierwszy rzut oka, a głębszą niż ta okazywana np. przez osoby żebrzące na ulicach. Jezuita w ramach prowadzonych przez siebie w XVI-wiecznym Krakowie dzieł miłosierdzia zbierał fundusze m.in. na posagi dla dziewcząt zagrożonych prostytucją z powodu ubóstwa. – Nikogo nie osądzamy, nikogo nie oceniamy, nikogo nie potępiamy. Modlimy się za to miasto z pełną świadomością własnych grzechów, własnych słabości, ale też ze świadomością tego, że Pan Jezus zlecił nam odpowiedzialność za nasz Kościół i za losy tego miasta – zaprasza na współczesne wydarzenie bp Grzegorz Ryś, przewodniczący Sekretariatu ds. Nowej Ewangelizacji w archidiecezji krakowskiej.

W „Szpitalu Domowym” przez miesiąc trwały wieczorne modlitwy przed Najświętszym Sakramentem, prowadzone przez duszpasterstwa akademickie i wspólnoty, głównie skupiające młodych. Swój „dyżur” w jeden wieczór miały także rodziny. Prosząc Boga o odnowę moralną miasta, korzystano ze wstawiennictwa związanych z nim świętych. Na ołtarzu przez cały czas obecne były relikwie bł. Karoliny Kózkówny, patronki Ruchu Czystych Serc i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Reklama

W konfesjonale codziennie posługiwali kapłani, a wyznaczone wcześniej osoby ze wspólnot udawały się na Rynek, by zapraszać do modlitwy przechodniów i objaśniać im ideę akcji. W niedziele w małym kościółku odprawiane były Eucharystie, którym zazwyczaj przewodniczył bp Grzegorz Ryś. W ostatni dzień – 18 grudnia towarzyszył mu bp Damian Muskus OFM, koordynator generalny Komitetu Organizacyjnego ŚDM Kraków 2016. – Sądzę, że dobro, które tutaj powstało, rozleje się na to miasto. To dobro zacznie żyć w sercach ludzi – mówił w wywiadzie dla JP2TV bp Muskus.

Świadectwa i prośby o pomoc

– Naszą rolą było zachęcanie przechodniów do modlitwy. Jeden z zaczepionych chłopaków, gdy usłyszał o idei akcji, powiedział, że sam ma problem z nieczystością. Zapytaliśmy, czy możemy się teraz za niego pomodlić. Zgodził się. Potem poprosiliśmy go, by i on przyłączył się do wstawiania się w tej samej sprawie za innych. Z chęcią wszedł do kościoła – relacjonuje osoba związana ze wspólnotą „Wybieram Czystość”. Ta grupa o odnowę moralną Krakowa modliła się już od maja 2014 r., gromadząc się na comiesięcznych Eucharystiach i uwielbieniach przy bazylice św. Franciszka z Asyżu. W tej samej intencji od dawna modliły się też siostry zakonne (zwłaszcza klauzurowe) i bracia. Przy wielu okazjach o odnowę moralną miasta apelował kard. Stanisław Dziwisz. Dlatego z pełnym przekonaniem poparł oddolną inicjatywę „Szpitala Domowego” i przewodniczył Eucharystii inaugurującej to jednoczące wiele środowisk wydarzenie, koordynowane przez Centralny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego.

Ta sama rozmówczyni przytacza też inną sytuację: – Na szkoleniu poprzedzającym rozpoczęcie akcji proszono nas, by unikać konfrontacji i nie podchodzić do osób, które pracują w klubach nocnych, np. rozdają ulotki. W miejscu, gdzie my zapraszaliśmy na modlitwę, stała jedna z takich dziewcząt. Przyglądała się naszym działaniom, a po pewnym czasie sama do nas podeszła i zapytała, czemu jej nie zapraszamy. „Widzimy, że jesteś w pracy” – mówi mój kolega Grzegorz. „Za dwa dni ją kończę” – odpowiada dziewczyna. Uściskaliśmy ją serdecznie ze szczęścia, że sama do nas podeszła i wyraziła chęć wzięcia udziału w modlitwie. Zrobiło to na nas ogromne wrażenie!

Także do organizatorów zaczęły napływać świadectwa i prośby o pomoc w wyrwaniu się z grzechu nieczystości. – Świadectwa otrzymujemy z dwóch stron. Dużo więcej jest tych dotyczących wewnętrznej przemiany nas jako Kościoła. Natomiast z zewnątrz więcej niż świadectw napływa próśb o pomoc w wyrwaniu się z prowadzenia niemoralnego stylu życia, w znalezieniu odpowiedniej terapii – mówi „Niedzieli” Karol Sobczyk, rzecznik prasowy wydarzenia. Dodaje, że część tych informacji docierała drogą internetową, w większości jednak były zgłaszane kapłanom podczas sakramentu pojednania. Zapewnia, że potrzebna pomoc zostanie udzielona, m.in. dzięki zbieranej w czasie akcji jałmużnie.

Modlitwa, która zmienia

Jak podkreślają ludzie uczestniczący w modlitwie za miasto, dzięki niej zobaczyli nowe oblicze Kościoła, o którym papież Franciszek mówi: „Postrzegam Kościół jak szpital polowy po walce. Nie ma sensu pytać się ciężko rannego, czy ma wysoki poziom cholesterolu bądź cukru. Trzeba leczyć jego rany. Później zajmiemy się resztą” (w wywiadzie dla jezuickiego czasopisma „La Civiltà Cattolica”).

Te spostrzeżenia wyraża również wspomniany wcześniej list kard. Stanisława Dziwisza, w którym pisze: „Owocem «Szpitala» jest jedność modlitwy i ofiary nie tylko wspólnot i duszpasterstw akademickich, ale też księży biskupów, kapłanów, zakonów i krakowskich parafii. Stajemy się także świadkami wielkich dzieł Boga w naszym mieście. Pan przechodzi przez Kraków, tak jak Go prosiliśmy”.

Metropolita krakowski zaznacza, że to, co się wydarzyło, jest ważne również w bliskiej już perspektywie lipca 2016 r., kiedy stolica Małopolski stanie się domem dla młodzieży całego świata. „Dlatego gorąco proszę, by ta inicjatywa, która zrodziła się z Ducha Świętego, nie zgasła, lecz była zachowana – apeluje kard. Dziwisz i zapewnia: – Duch Święty, który przemienił życie konkretnych osób, może też zmienić oblicze całego społeczeństwa. Niech centrum Krakowa na powrót stanie się przestrzenią, w której turyści przybywający do miasta królów i pielgrzymi wędrujący śladami św. Jana Pawła II doświadczą duchowej mocy tego miejsca”.

Duchowy SOR

W ostatnim dniu pierwszego etapu akcji, którą wieńczyła Msza św. odprawiona na płycie Rynku przed kościółkiem św. Wojciecha, Kraków obiegła wiadomość o tymczasowym zamknięciu dwóch nocnych klubów (przy ul. Floriańskiej i Grodzkiej). Powodem interwencji policji były podejrzenia o samowolę budowlaną, zniszczenie zabytków i dokonanie oszustw na szkodę klientów. Trzeba jednak wiedzieć, że dziesiątki podobnych lokali (prowadzonych przez różne firmy) wciąż działa w centrum Krakowa.

Akcja trwa i przechodzi w nazwany roboczo przez jej rzecznika prasowego – „duchowy SOR” (Szpitalny Oddział Ratunkowy). Zgodnie z prośbą kard. Dziwisza, staje się też miejscem codziennej modlitwy za Światowe Dni Młodzieży. W kościele co wieczór będą dyżurować kapłani, udzielając sakramentu pojednania. Do tej posługi zgłosiło się więcej chętnych, niż zakładano, a zachęciła ich do tego m.in. młodzież związana z ŚDM.

Tagi:
Kraków

Reklama

Jakie pomaganie ma sens?

2019-11-13 11:47

Anna Bandura
Edycja małopolska 46/2019, str. 7-8

Jako katolicy jesteśmy zaproszeni do tego, aby „głodnych nakarmić” i „nagich przyodziać”. Są ludzie, którzy wzięli te słowa do serca, a trzonem ich życia stało się pomaganie innym. Tę niezwykłą postawę prezentują pracownicy domu dla ubogich Wspólnoty Chleb Życia w krakowskich Bronowicach

Anna Bandura
– Od początku działalności w Krakowie udało nam się wyprowadzić z bezdomności 15 osób – mówi Mikołaj Kwarciński

Mikołaj Kwarciński, 25-latek z Warszawy, w październiku ubiegłego roku zostawił swoje dotychczasowe życie i przyjechał do Krakowa, aby prowadzić dom dla potrzebujących. Ośrodek przy ul. Pod Strzechą w Bronowicach to już 9. dzieło Wspólnoty Chleb Życia nastawione na niesienie konkretnej pomocy – organizowania dachu nad głową, opieki medycznej oraz pracy wszystkim tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Przewodniczący Episkopatu: Aborcja ze względu na ryzyko choroby dziecka to dyskryminacja

2019-11-13 08:36

BP KEP / Warszawa (KAI)

„Brak decyzji Trybunału Konstytucyjnego sprawia, że w kolejnych latach zabijane będą setki dzieci, tylko dlatego, że są bezbronne i poszkodowane przez los” – podkreśla abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w wydanym dziś komunikacie.

episkopat.pl

Publikujemy treść przekazanego KAI Komunikatu Przewodniczącego KEP

Kto by to dziecko przyjął w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto by Mnie przyjął, przyjmuje Tego, który Mnie posłał” (Łk 9,48).

Ze smutkiem przyjęliśmy odmowę rozpatrzenia wniosku poselskiego odnoszącego się do kwestii konstytucyjności tzw. aborcji eugenicznej przez Trybunał Konstytucyjny. W przeszłości Trybunał Konstytucyjny zapisał się chwalebnie w polskiej debacie na temat prawnej ochrony dziecka poczętego. W wydanym pod przewodnictwem prof. Andrzeja Zolla w 1997 roku orzeczeniu (K. 26/96) uznał on, że: „Demokratyczne państwo prawa jako naczelną wartość stawia człowieka i dobra dla niego najcenniejsze. Dobrem takim jest życie, które w demokratycznym państwie prawa musi pozostawać pod ochroną konstytucyjną w każdym stadium jego rozwoju. Wartość konstytucyjnie chronionego dobra prawnego jakim jest życie ludzkie, w tym życie rozwijające się w fazie prenatalnej, nie może być różnicowana. (…) Od momentu powstania życie ludzkie staje się więc wartością chronioną konstytucyjnie. Dotyczy to także fazy prenatalnej”.

Obowiązujące w Polsce przepisy o prawnej ochronie życia ludzkiego, za sprawą zamieszczonych w ustawie tzw. wyjątków, wciąż naruszają wspomnianą zasadę demokratycznego państwa prawnego. W szczególny sposób jest to prawdziwe w stosunku do tzw. aborcji eugenicznej dopuszczonej prawnie na podstawie dużego prawdopodobieństwa upośledzenia lub choroby. Nie chodzi tutaj o fakt choroby, a jedynie o poważne ryzyko ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. W obu przypadkach mamy do czynienia z dopuszczeniem przerwania ciąży – jak podkreślają posłowie wnioskodawcy – „bez dostatecznego usprawiedliwienia koniecznością ochrony innej wartości, prawa lub wolności konstytucyjnej” (zob. Wniosek do TK sygn. K. 13/17) w oparciu o niekreślone kryteria legalizacji takiego działania.

Aborcja z powodu ciężkiego lub nieodwracalnego upośledzenia płodu jest odmową prawa do życia dzieciom zdolnym do życia, a często zdolnym także do wykonywania w dorosłym życiu np. zawodów zaufania publicznego. Posłowie zaskarżający ten przepis przywołują przykład kobiet z zespołem Turnera, które wykonują w Polsce zawód lekarza. W przypadku nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu dziecka mamy prawne przyzwolenie na selekcję z uwagi na stan zdrowia nieurodzonego jeszcze dziecka, co stanowi bezpośrednią dyskryminację.

Jako katolicy na początku każdej Mszy św. wypowiadamy słowa spowiedzi powszechnej. Mówimy o grzechach popełnionych myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem…. Zaniedbanie powoduje często nieodwracalną krzywdę w stopniu nie mniejszym niż złe działanie. Brak decyzji Trybunału Konstytucyjnego sprawia, że w kolejnych latach zabijane będą setki dzieci, tylko dlatego, że są bezbronne i poszkodowane przez los.

Oczekujemy beatyfikacji ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, niestrudzonego obrońcy życia. „Przeszedł czas – mówił Ksiądz Prymas - ażeby wstrząsnąć sumieniami, ażeby każdy wyzwolił się z kłamstwa, jakim jest określanie zabójstwa słowem ‘zabieg’. To nie jest zabieg, ale morderstwo, przerywające dzieje człowieka, które zapoczątkował Ojciec przed wiekami” (09.03.1975). „Wszelkie działanie przeciwko rozpoczętemu życiu – nauczał Prymas Tysiąclecia - jest zwykłą zbrodnią przeciwko prawom natury! Powstające pod sercem matki nowe życie nie należy do niej. Jest ono własnością nowego człowieka! Nikt nie może bezkarnie pozbawiać życia kształtującej się dopiero istoty ludzkiej, zwłaszcza, że jest ona bezbronna. Musi więc mieć swoich obrońców. Obrońcą jest sam Bóg, który się upomni o to życie…” (11.01.1976).

Wyrażam jednocześnie moje rozczarowanie z powodu niedotrzymania jak dotąd obietnicy wyborczej złożonej kiedyś przez partię rządzącą o ochronie życia od poczęcia (por. Program Prawa i Sprawiedliwości 2014 r., s. 7).

W biblijnym dialogu Boga z Abrahamem pada pytanie o dziesięciu sprawiedliwych, których obecność może uratować miasto. Polska pyta dzisiaj o tych dziesięciu sprawiedliwych, których potrzebuje nasza Ojczyzna, aby móc się prawidłowo rozwijać, chroniąc sprawiedliwie życie wszystkich swoich obywateli.

+ Stanisław Gądecki Arcybiskup Metropolita Poznański Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatów Europy

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Ks. Paśnik we Wrocławiu

2019-11-15 08:19

Agnieszka Bugała

Spotkanie z ks. Arkadiuszem Paśnikiem odbędzie się dziś, 15 listopada, o godz. 18.30 w kościele p.w. Chrystusa Króla (Księża Salezjanie) przy ul. Młodych Techników 17 we Wrocławiu (wejście od ul. Inowrocławskiej – sala teatralna).

Arch. prywatne ks. Paśnika

Ks. Arkadiusz będzie promował swoją najnowszą książkę pt. „Życie”. - Ludzkie historie uchwycone mistrzowsko przez autora i zatrzymane w kadrze, to zarazem zaproszenie czytelnika w niezwykłą podróż. Wymagającą, pełną wybojów i zakrętów, ale niezwykle prawdziwą, szczerą i zachwycającą wielobarwnością odczuć i emocji. Pełną znaków zapytania, a zarazem nasuwających się wprost odpowiedzi, chociaż zagubionych w pędzie codzienności. Pokazującą, na czym polega istota życia, jak żyć, kim jest człowiek. Książka ta to doskonała lektura dla wszystkich stawiających pytania i poszukujących Prawdy - zapowiada Edycja Świętego Pawła, wydawca książek ks. Paśnika.

W trakcie spotkania będzie możliwość wysłuchania opowieści ks. Arkadiusza, fragmentów jego najnowszej książki, zadania pytań, a także osobistej rozmowy, jak również zakupu dzieł i uzyskania autografu.

ks. Arkadiusz Paśnik to proboszcz lubelskiej parafii p.w. św. Michała Archanioła, niezwykły kapłan i utalentowany pisarz. W twórczości bazuje na prawdziwych doświadczeniach swojej rodziny oraz ludzi, których spotyka w trakcie posługi. I to właśnie w prawdzie z nich płynącej, szczerości, nieukrywaniu niewygodnych, najbardziej intymnych faktów tkwi sukces tytułów firmowanych jego nazwiskiem. Co ważne w jego publikacjach – mimo przemycania elementów duchowych – nie ma niepotrzebnego taniego moralizatorstwa i kaznodziejstwa. Za to są uniwersalizm i prawda oraz hołd złożony Panu Bogu, który rysuje ścieżki naszego życia.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem