Reklama

Misjonarz to każdy z nas

2015-02-26 13:20

Lilianna Sicińska
Edycja wrocławska 9/2015, str. 6-7

Archiwum Referatu Katechetycznego Wrocławskiej Kurii
Ks. Eugeniusz Milewicz na misjach w Argentynie

W archidiecezji wrocławskiej o IV Krajowym Kongresie Misyjnym mówi się już od kilku miesięcy. 240 naszych delegatów pojedzie do Warszawy w dniach 12-14 czerwca, by wziąć udział w centralnych obchodach tego wydarzenia. Jednak już teraz jesteśmy zaproszeni do poczucia misyjnej atmosfery.

Planowaniem i koordynacją przygotowań i wydarzeń w archidiecezji zajmuje się Referat Katechetyczny Wrocławskiej Kurii. Pracującą w nim s. Kazimierę, zmartwychwstankę, wspiera zespół liderów – katechetów. Każdy dekanat ma swojego lidera. Wspólnie planują, jak tematyką misji zainteresować wiernych archidiecezji.

5 kontynentów Dolnego Śląska

A gdyby tak wyobrazić sobie, że jesteśmy w gorącej Afryce? Albo w kolorowej Ameryce Południowej? Gdyby wyobrazić sobie, w co ubierają się, co jedzą i czego się uczą w szkołach Azjaci?

Reklama

Pierwszym pomysłem Referatu Katechetycznego jest podział archidiecezji na pięć kontynentów. – Kolorowa mapa, na której poszczególne kontynenty przeniesione są na dekanaty, ma przypominać, że Kościół jest wszędzie, że jest misyjny, a każdy katolik jest misjonarzem, bo głosi Chrystusa – mówi s. Kazimiera z Referatu Misyjnego. Katecheci podczas lekcji religii będą mówili uczniom o „nadanym” wg mapki kontynencie, a dzieci i młodzież będą wspólnie poznawać specyfikę, potrzeby i kulturę danego regionu świata. Kto wie, może rozbudzona ciekawość zaowocuje w przyszłości nowymi misjonarzami?

– Misjonarzem jest każdy, kto wierzy w Chrystusa. Każdy, kto Go zna, jest jego świadkiem, a świadek to misjonarz, bo głosi Chrystusa wszędzie, gdzie się znajdzie – wyjaśnia s. Kazimiera.

Pierwsze wydarzenia związane z tematem misji będą miały miejsce już w lutym: misyjna Droga Krzyżowa przejdzie przez Ostrów Tumski 28 lutego. Tego dnia na misyjnym dniu skupienia spotkają się także katecheci z archidiecezji. – Na każdym z naszych „kontynentów” będzie się działo coś ciekawego – zapowiada s. Kazimiera.

Konkursy misyjne

Z impetem wyruszyła Azja: już w lutym ogłoszono V Międzyszkolny Festiwal Piosenki Religijno-Misyjnej, który organizuje Sportowa Szkoła Szermiercza nr 85 we Wrocławiu przy wsparciu Referatu Misyjnego i Wydziału Katechetycznego Kurii.

Trwają także konkursy plastyczne dla najmłodszych: „Mój kolega z Azji” – również organizowany przez SP 85 oraz parafię św. Maurycego we Wrocławiu oraz „Św. Jan Paweł II – misjonarz Europy” – proponowany przez wrocławską SP nr 17. Ta sama szkoła (z Europy) zaprasza starsze dzieci i młodzież do konkursu wiedzy o św. Teresce od Dzieciątka Jezus, patronce misji.

Wiosenne inicjatywy

Wszystkie dzieci pierwszokomunijne wraz z rodzicami i rodzinami są zaproszone 5 czerwca do Trzebnicy, czyli do zielonej Afryki. Odbędzie się tam dziękczynny zjazd dzieci, które w tym roku przyjmą po raz pierwszy Komunię św. Trzebnica jest świetnie przygotowana do takich wydarzeń: polowy ołtarz i błonia rozciągające się niczym afrykańska pustynia przyjmą każdą liczbę pielgrzymów, sanktuarium św. Jadwigi i przylegający doń klasztor Sióstr Boromeuszek również są bardzo gościnne. Dzieci pierwszokomunijne są szczególnie zaproszone do jedności z misjami: do modlitwy za misje i do nauki ofiarności na potrzeby misji. O zaangażowanie najmłodszych misjonarzy troszczy się Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci.

Parafia św. Filomeny w Gniechowicach (Ameryka) urządzi u siebie Wioskę Indiańską. To wydarzenie zaplanowano już po Kongresie, 23 czerwca. Będą konkursy, zabawa i modlitwa, ciekawi goście (może misjonarze?). Zapewne będzie to ciekawy akcent na zakończenie roku szkolnego. Natomiast na wrzesień planowane jest kolejne wydarzenie: Ognisko Ognisk w Kiełczowie. – Chcemy, żeby Ognisko połączyło jednym ogniem różne grupy i duszpasterstwa, żeby pokazali, jak wychodzą z ogniem Ducha Świętego w świat – planuje s. Kazimiera.

Misyjną niespodziankę szykuje też oleśnicka parafia Matki Bożej Miłosierdzia, która nawiąże do egzotycznej Oceanii, ale na nią musimy poczekać do jesieni.

* * *

Misyjna mapa archidiecezji wrocławskiej

Afryka: kolor zielony, dekanaty: Brzeg Dolny, Góra Wsch. i Zach., Milicz, Prusice, Trzebnica, Wołów

Azja: kolor żółty, dekanaty: Miękinia, Środa Śl., Wrocław Śródmieście, Wrocław-Osobowice, Wrocław-Psie Pole; Wrocław-Leśnica, Wrocław-Kozanów

Ameryka: kolor czerwony, dekanaty: Borów, Kąty Wrocławskie, Sobótka, Strzelin, Wiązów, Ziębice

Europa: kolor biały: Oława oraz dekanaty Wrocław-Krzyki, Wrocław-Katedra, Wrocław-Południe, Wrocław-Sępolno, Wrocław-Wschód

Oceania: kolor niebieski, dekanaty Brzeg Południe i Północ, Jelcz Laskowice, Namysłów Wschód i Zachód, Oleśnica Wschód i Zachód

Niedziela „Ad Gentes” II niedziela Wielkiego Postu 1 marca 2015 r.

Dzień modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami. W ten dzień w archidiecezji wrocławskiej będą zbierane ofiary do puszek na pomoc polskim misjonarkom i misjonarzom.

Dzieło Pomocy „Ad Gentes” wspomaga projekty ewangelizacyjne, charytatywne, medyczne i edukacyjne polskich misjonarzy.

Konkursy misyjne w archidiecezji wrocławskiej z okazji IV Krajowego Kongresu Misyjnego

V Międzyszkolny Festiwal Piosenki Religijno-Misyjnej „Dzieci wszystkich kontynentów, chwalcie Imię Pana w rytmie... Alleluja”
16 kwietnia godz. 12-14
Adresaci: uczniowie klas I-III
Miejsce: dom katechetyczny parafii pw. św. Maurycego, ul. Traugutta 34 Wrocław
Zadanie konkursowe: przygotować jeden utwór religijny lub o tematyce misyjnej.
Zgłoszenia: do 15 marca 2015 r. pocztą email lub osobiście w sekretariacie szkoły.
Organizator: Szermiercza Sportowa SP nr 85, ul. Traugutta 37, Wrocław, tel. 71 7986871; email: sp-85@wp.pl
Koordynatorzy: Magdalena Skuza i Ewa Sadowska
Dla wszystkich uczestników będą niespodzianki i słodki poczęstunek.

Konkurs plastyczny „Mój kolega z Azji”
Adresaci: uczniowie klas I-III
Organizator: Szermiercza Sportowa SP nr 85, ul. Traugutta 37, Wrocław oraz parafia pw. św. Maurycego.
Współorganizatorzy: Wydział Edukacji UM Wrocławia, Referat Misyjny oraz Wydział Katechetyczny Wrocławskiej Kurii Metropolitalnej
Koordynatorzy: Magdalena Skuza, Ewa Sadowska
Zadanie konkursowe: wykonanie dowolną techniką postaci dziewczynki lub chłopca w stroju narodowym kraju, z którego pochodzi. Format pracy A-4. Prace należy składać w sekretariacie SP nr 85 osobiście lub przesyłką do 20 marca 2015 r.
Wyniki konkursu: podczas V Festiwalu Piosenki Religijnej 16 kwietnia 2015 r. oraz na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego i Referatu Misyjnego Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej.
Jury przyzna regulaminowe nagrody: I miejsce, II miejsce, III miejsce oraz wyróżnienia.
Szczegółowe informacje: www.archidiecezja.wroc.pl

Konkurs plastyczny „św. Jan Paweł II – misjonarz Europy”
Adresaci: uczniowie klas I-III SP
Zadanie konkursowe: Praca plastyczna na temat: „Św. Jan Paweł II – misjonarz Europy” dowolną techniką w rozmiarze A3 (kolaż, plakat, rysunek, itp.). Prace komputerowe oraz przestrzenne nie będą brane pod uwagę.
Prace należy nadsyłać do 10 kwietnia 2015 r. pod adresem: Szkoła Podstawowa nr 17, ul. Wieczysta 105, 50-550 Wrocław
Szczegółowe informacje: www.archidiecezja.wroc.pl
Pytania: jdziedzic@autograf.pl
Koordynator: Joanna Dziedzic

Konkurs wiedzy „Mała Tereska – mały misjonarz”
Adresaci: uczniowie SP klasy IV-IV oraz gimnazjum
Przedmiot konkursu: wiedza o św. Teresie od Dzieciątka Jezus, zwanej też Małą Teresą, patronką misji.
Zakres wiedzy: • biografia św. Teresy • „mała droga do świętości” św. Teresy • św. Teresa jako patronka misji • dzieła św. Teresy – „Dzieje duszy”
I etap szkolny: eliminacje szkolne ustala katecheta
II etap międzyszkolny – finał: spotkają się uczniowie wyłonieni w I etapie konkursu.
Finał: 23 kwietnia 2015 r. o g. 10.00 w SP nr 17 we Wrocławiu.
Koordynator: Joanna Dziedzic
Zgłoszenia: do 16 kwietnia 2015 r.
Zgłoszenia i pytania: jdziedzic@autograf.pl
Szczegółowe informacje: www.archidiecezja.wroc.pl

Tagi:
misje

Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny

2019-09-20 21:30

pb / Watykan (KAI)

Trzy wydarzenia zaplanowano w Rzymie z okazji Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, przypadającego w październiku. Ogłosił go papież Franciszek w 2017 r., aby „pobudzić gorliwość w działalności ewangelizacyjnej Kościoła ad gentes”, czyli skierowanej do ludzi nieznających jeszcze Chrystusa.

©Adam Jn/fotolia.com

Temat Miesiąca, który upamiętnia także setną rocznicę ogłoszenia misyjnego listu apostolskiego papieża Benedykta XV „Maximum illud” z 30 listopada 1919 r., brzmi: „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa w misji w świecie”.

Pierwszym punktem rzymskiego programu obchodów będą 1 października o 18.00 w bazylice św. Piotra Nieszpory wspomnienia liturgicznego św. Teresy od Dzieciątka Jezus, patronki misji wraz ze św. Franciszkiem Ksawerym. Przed liturgią o 17.15 odbędzie się czuwanie misyjne połączone z wysłuchaniem świadectw o pracy misjonarzy.

Z kolei 7 października o 15.00 w bazylice Matki Bożej Większej odbędzie się modlitwa różańcowa, którą poprowadzi kard. Fernando Filoni, prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Ta misyjna dykasteria Stolicy Apostolskiej wraz z Papieskimi Dziełami Misyjnymi poprosiły światową sieć Radia Maryja o organizację tego wydarzenia, które będzie miało charakter międzynarodowy za sprawą bezpośredniej transmisji (także w wersji wideo) za pośrednictwem niemal 80 stacji Radia Maryja na pięciu kontynentach.

Wreszcie w Światowy Dniu Misyjnym, przypadającym w tym roku w niedzielę 20 października, papież Franciszek odprawi o 10.30 Mszę św. na placu św. Piotra.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Porto: po śmierci zakonnicy biskup krytykuje wymiar sprawiedliwości i feministki

2019-09-20 08:13

mz (KAI/JS/P) / Porto

Biskup diecezji Porto Manuel Linda skrytykował portugalską klasę polityczną za stworzenie źle funkcjonującego wymiaru sprawiedliwości w Portugalii. Krytyka ze strony hierarchy ma związek z zamordowaniem 8 września siostry Antonii Pinho. Zakonnica zginęła w miejscowości São João da Madeira podczas próby gwałtu ze strony uzależnionego od narkotyków kryminalisty.

Pixabay.com

Siostra Antonia opiekowała matką agresora. Portugalski biskup nazwał zabójcę popularnej w diecezji Porto 61-letniej zakonnicy “prawdziwym potworem”, zaznaczając, że agresor pozostawał na wolności z powodu źle funkcjonującego wymiaru sprawiedliwości. - W tym przypadku zawiódł on w dotkliwy sposób. Żadna instytucja, twierdząca, że stoi na straży praw człowieka, też nie zareagowała w przypadku morderstwa siostry Antonii – napisał w komunikacie bp Manuel Linda, przypominając, że 44-letni morderca wielokrotnie był oskarżany o gwałty.

Hierarcha skrytykował też działanie systemu więziennictwa w Portugalii. Stwierdził, że jest on nieskuteczny i nie resocjalizuje osadzonych. Wyraził wątpliwość czy zakłady karne są w “Portugalii ośrodkami poprawiania ludzi, czy raczej szkołami nauki wysublimowanej przestępczości”.

Biskup Linda skrytykował też organizacje feministyczne, które “nie zabrały głosu” po bestialskim mordzie na zakonnicy. Stwierdził, że zrobiły to prawdopodobnie w związku z tym, że siostra Antonia była osobą konsekrowaną.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny

2019-09-20 21:30

pb / Watykan (KAI)

Trzy wydarzenia zaplanowano w Rzymie z okazji Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, przypadającego w październiku. Ogłosił go papież Franciszek w 2017 r., aby „pobudzić gorliwość w działalności ewangelizacyjnej Kościoła ad gentes”, czyli skierowanej do ludzi nieznających jeszcze Chrystusa.

©Adam Jn/fotolia.com

Temat Miesiąca, który upamiętnia także setną rocznicę ogłoszenia misyjnego listu apostolskiego papieża Benedykta XV „Maximum illud” z 30 listopada 1919 r., brzmi: „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa w misji w świecie”.

Pierwszym punktem rzymskiego programu obchodów będą 1 października o 18.00 w bazylice św. Piotra Nieszpory wspomnienia liturgicznego św. Teresy od Dzieciątka Jezus, patronki misji wraz ze św. Franciszkiem Ksawerym. Przed liturgią o 17.15 odbędzie się czuwanie misyjne połączone z wysłuchaniem świadectw o pracy misjonarzy.

Z kolei 7 października o 15.00 w bazylice Matki Bożej Większej odbędzie się modlitwa różańcowa, którą poprowadzi kard. Fernando Filoni, prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Ta misyjna dykasteria Stolicy Apostolskiej wraz z Papieskimi Dziełami Misyjnymi poprosiły światową sieć Radia Maryja o organizację tego wydarzenia, które będzie miało charakter międzynarodowy za sprawą bezpośredniej transmisji (także w wersji wideo) za pośrednictwem niemal 80 stacji Radia Maryja na pięciu kontynentach.

Wreszcie w Światowy Dniu Misyjnym, przypadającym w tym roku w niedzielę 20 października, papież Franciszek odprawi o 10.30 Mszę św. na placu św. Piotra.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem