Reklama

Neoprezbiterzy 2015

2015-05-28 10:39

Zebrała Adrianna Sierocińska
Edycja wrocławska 22/2015, str. 6-7

Tomasz Lewandowski
Neoprezbiterzy na wieży widokowej Sky Tower we Wrocławiu

Łukasz Romańczuk

Milicz
Zawołanie prymicyjne
„A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany” (Rz 5,5)

– Co najbardziej fascynuje Cię w kapłaństwie?

– Kapłan to człowiek, który cały czas jest z ludźmi i przy ludziach. Poza tym niesamowite jest to, że ksiądz posiada możliwość sprawowania Eucharystii i innych sakramentów.

– Twój ulubiony święty?

– Św. Franciszek z Asyżu. Człowiek, który zostawił wszystko i poszedł za Chrystusem. Cenię go za miłość do bliźniego, prostotę, poświęcenie, zdolność do odrzucenia dóbr tego świata.

– Najchętniej modlę się…

– Modlitwą różańcową o różnych porach i w różnych miejscach.

– Marzenie związane z kapłaństwem.

– Być blisko Chrystusa i Jego Kościoła. Być z ludźmi i dla ludzi.* * *

Paweł Samuel

Brożec
Zawołanie prymicyjne
„Tego chcę, o to proszę, to pragnę czynić całym sercem!” (Św. Franciszek)

– Co najbardziej fascynuje Cię w kapłaństwie?

– Możliwość prowadzenia ludzi do Boga przez głoszenie Słowa Bożego i sprawowanie sakramentów.

– Twój ulubiony święty?

–Święty Albert Chmielowski, ponieważ był w stanie zostawić wszystko, życie prywatne, swoje pasje i zainteresowania, po to aby pomagać ludziom najbiedniejszym.

– Najchętniej modlę się…

– Moja ulubiona forma modlitwy to Liturgia Godzin oraz modlitwa w ciszy.

– Marzenie związane z kapłaństwem.

– W przyszłości chciałbym zostać proboszczem małej parafii.* * *

Wojciech Buźniak

Stary Węgliniec (diecezja legnicka)
Zawołanie prymicyjne
„Pocieszam się faktem, że Pan potrafi posługiwać się i działać przy pomocy niedoskonałych narzędzi” (Benedykt XVI)

Reklama

– Co najbardziej fascynuje Cię w kapłaństwie?

– Ksiądz przyprowadza ludzi do Boga, jest pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Kapłan jednoczy ludzi z Bogiem w sakramencie pokuty i pojednania, można powiedzieć, że jest szafarzem Bożego miłosierdzia. Nie ma chyba nic wspanialszego. Dawać ludziom Boga. Praca dla ludzi i z ludźmi

– Twój ulubiony święty?

– Błogosławiona Matka Teresa z Kalkuty i św. Jan Paweł II. Tych dwoje świętych towarzyszy mi na mojej drodze ku kapłaństwu. Oni zawsze w człowieku potrafili dostrzec przede wszystkim człowieka. Nie liczył się dla nich status majątkowy, pozycja, pochodzenie, religia, człowiek był zawsze człowiekiem, obrazem samego Boga. Chciałbym w mojej pracy kapłańskiej widzieć w drugim człowieku zawsze człowieka, nie pełnioną funkcję, czy urząd, nie jego poziom religijności, zaangażowania na rzecz Kościoła, ale przede wszystkim człowieka.

– Najchętniej modlę się...

- Medytacja Pisma Świętego, Liturgia Godzin i Różaniec, ostatnio zacząłem praktykować formę modlitwy, jaką jest nowenna pompejańska.

– Marzenie związane z kapłaństwem.

– Kardynał Gulbinowicz opowiada, że w młodości dziadek powiedział mu: „pamiętaj, abyś tak żył, aby nikt przez ciebie nie płakał”. Moje marzenie związane z kapłaństwem to również marzenie związane z całym moim życiem. Chciałbym tak żyć i takim być księdzem, żeby nikt nigdy przeze mnie nie płakał.* * *

Tomasz Latawiec

Wrocław – Kozanów
Zawołanie prymicyjne
„Pan mój i Bóg mój” (J 20,28)

– Co najbardziej fascynuje Cię w kapłaństwie?

– Sprawowanie sakramentów, praca z ludźmi.

– Twój ulubiony święty?

– Oczywiście św. Jan Bosko. Poznałem go będąc w Liceum Salezjańskim we Wrocławiu i od razu zafascynowała mnie jego osoba. Podoba mi się w nim najbardziej to, jak pracował z młodzieżą, że często mimo wielu przeszkód nie poddawał się i walczył do końca o każdego młodego człowieka.

– Najchętniej modlę się...

– Przed Najświętszym Sakramentem, kiedy wiem, że jestem sam na sam z Panem Jezusem.

– Marzenie związane z kapłaństwem.

– Zostawiam to Panu Bogu.* * *

Mateusz Wojciechowski

Dobrzyń
Zawołanie prymicyjne
„W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie” (Ef 1,3-4)

– Co najbardziej fascynuje Cię w kapłaństwie?

– Możliwość pracy z ludźmi, z różnymi ludźmi przy różnych okolicznościach. A także to, że spełnią się moje marzenia.

– Twój ulubiony święty?

– Ojciec Pio. Cenię go za jego charyzmę w konfesjonale.

– Najchętniej modlę się...

– Pismem Świętym.

– Marzenie związane z kapłaństwem.

– Do końca pozostać człowiekiem, tego człowieczeństwa się uczyć i być przy drugim człowieku w porę i nie w porę.* * *

Piotr Rozpędowski

Strzelin
Zawołanie prymicyjne
„Człowiek naszych czasów chętniej słucha świadków aniżeli nauczycieli; a jeśli słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami” (Bł. Paweł VI)

– Co najbardziej fascynuje Cię w kapłaństwie?

– Fascynuje mnie, że przez moją posługę będę mógł: przez chrzest otwierać ludziom drzwi chrześcijaństwa, przez Eucharystię karmić świat Ciałem Chrystusa, przez spowiedź wspierać tych, którzy chcą być silni, przez sakrament chorych umacniać tych, którzy cierpią, a przez sakrament małżeństwa łączyć serca na zawsze.

– Twój ulubiony święty?

–Św. Jan Nepomucen. Jest wrośnięty w naszą śląską religijność. Był kapłanem, który oddał życie za wierność kapłaństwu. To dla mnie wzór milczenia i utrzymywania tajemnicy, co jest niezbędne w kapłaństwie.

– Najchętniej modlę się...

– Wieczorem, w półmroku, samotnie w seminaryjnej kaplicy na II piętrze. Spacerując lub jeżdżąc rowerem, odmawiam Różaniec.

– Marzenie związane z kapłaństwem.

– Kiedyś pewien ksiądz złożył mi życzenia, abym „umarł w sutannie”. Nie chodzi o strój, ale o styl życia – nigdy nie zeświecczyć, nie zgorzknieć, nie popaść w rutynę i zobojętnienie. Do końca być księdzem, który będzie głosił Chrystusa, Zmartwychwstałego Chrystusa! To będzie moim największym sukcesem.

Tagi:
święcenia

Licheń: białoruski biskup udzielił święceń prezbiteratu i diakonatu

2019-06-10 10:30

jz / Licheń (KAI)

Czterech alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Księży Marianów z Lublina przyjęło w sobotę w bazylice licheńskiej sakrament święceń prezbiteratu i diakonatu z rąk bp. Aleha Butkiewicza, ordynariusza diecezji witebskiej na Białorusi.

Czechu81-Foter-CC-BY-SA

Wigilia Zesłania Ducha Świętego była w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej dniem bardzo radosnym. Polska prowincja Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny powiększyła się o dwóch prezbiterów i dwóch diakonów. W czasie Mszy św. odprawionej o godzinie 12.00 wyświęceni zostali: ks. Mateusz Cielecki MIC i ks. Łukasz Gaj MIC oraz dk. Eliasz Sauchanka MIC i dk. Kacper Pawlak MIC.

Eucharystię przed Cudownym Obrazem koncelebrowało 35 kapłanów pod przewodnictwem J. E. bpa Aleha Butkiewicza. Na początku liturgii zebranych powitał ks. Tomasz Nowaczek MIC, przełożony polskiej prowincji księży marianów, w szczególny sposób zwracając się z wdzięcznością do rodzin, wśród których te powołania się narodziły.

Ordynariusz witebski, nawiązując do obchodów liturgicznych, mówił w homilii: „Dzisiaj, tutaj w tym, tak pięknym wieczerniku – w tak pięknej bazylice, przeżywamy wigilię tego wielkiego wydarzenia, które dało początek Kościołowi. Wraz z Matką Najświętszą, zbieramy się u Jej stóp, jak Apostołowie, sprzed 2 tysięcy lat, by w modlitwie oczekiwać na Pocieszyciela, Parakleta – Ducha Świętego.” „Pójście za Jezusem oznacza niesienie Go ludziom – kontynuował homileta – Kiedy kandydaci się położą krzyżem tutaj, na tej posadzce, to będzie znakiem umniejszenia się wobec Chrystusa, że mnie ma być mniej, że we mnie musi wzrastać Chrystus, wtedy człowiek zaczyna owocować w swoim działaniu.”

„Dziś wam tego życzę, żebyście tak, jak On byli światłem tego świata – mówił biskup Butkiewicz. – Abyście byli solą tej ziemi – ona może tego nie pochwala, ale tego potrzebuje i to podziwia. Życzę wam, abyście byli znakiem dla tego świata, dla tych ludzi, gdzie Matka Kościół was postawi.”

Zwracając się do rodziców młodych marianów, zauważył, że przeżywają ofiarowanie, tak jak Maryja: „Dzisiaj oddajecie na posługę Kościołowi swoje dzieci. Dzisiaj w szczególny sposób stajecie się też ich patronami, przez swoją modlitwę. Niech Pan Bóg wam wynagrodzi za tę formację, którą oni otrzymali w domach, zanim poszli do seminarium. Niech mimo niepewności, bo nie wiadomo, gdzie pójdą, będzie mocna wiara w to, że Pan Bóg nie opuszcza, że powołuje do wielkich rzeczy.”

Na zakończenie liturgii głos zabrał ks. dr Janusz Kumala MIC, kustosz Sanktuarium, dziękując białoruskiemu biskupowi za przyjęcie zaproszenia i udzielenie sakramentu święceń. Marianin przypomniał, iż dokładnie 20 lat temu Licheń odwiedził Jan Paweł II. Wspomniał słowa świętego papieża, który podczas nabożeństwa odprawionego na schodach będącej wówczas w budowie bazyliki nazwał sanktuarium licheńskie „miejscem, które Maryja bardzo umiłowała”.

W uroczystości wzięli udział m. in. księża i bracia marianie, rodziny neoprezbiterów i nowo wyświęconych diakonów oraz członkowie Zakonu Rycerzy Jana Pawła II.

Diakonat i prezbiterat są dwoma stopniami sakramentu święceń (trzecim jest episkopat). Zadaniem diakona jest posługiwać biskupowi i prezbiterom, czyli kapłanom, zwłaszcza podczas Mszy Świętej, czytać Ewangelię na zgromadzeniu liturgicznym, na polecenie przełożonych głosić kazania. Mogą także udzielać sakramentu chrztu, błogosławić związki małżeńskie oraz przewodniczyć nabożeństwom. Do zadań zaś prezbitera należy głoszenie Słowa Bożego, sprawowanie sakramentów w imieniu Chrystusa Nauczyciela i Wiecznego Kapłana. Wzięty z ludzi i dla ludzi ustanowiony, prezbiter ma naśladować Chrystusa Dobrego Pasterza, który przyszedł nie po to, aby mu służono, lecz aby służyć.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

W Polsce ruszyły przygotowania do ŚDM w Lizbonie

2019-09-20 10:21

mag / Warszawa (KAI)

Nowy Program Duszpasterski dla Młodzieży i Przygotowania do ŚDM w Lizbonie w 2022 roku - to główne tematy Zjazdu Diecezjalnych Duszpasterzy Młodzieży i Diecezjalnych Koordynatorów ŚDM, który odbył się na warszawskiej Pradze. Rozmawiano również na temat potrzeby ściślejszej współpracy z Duszpasterstwem Rodzin, oraz o roli mediów społecznościowych w pracy z młodymi. Obradami kierował bp Marek Solarczyk, Przewodniczący Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży.

Stefany Garcia/Flickr.com

Mimo, że do ŚDM zostało jeszcze ponad dwa lata, to jednak – jak podkreśla Dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM, ks. Emil Parafiuniuk - już trzeba rozpocząć prace na poziomie diecezjalnym, zwłaszcza jeśli chodzi o sferę duchową. Bez właściwej formacji trudniej jest owocnie przeżyć spotkanie z Ojcem Świętym.

Pomocą będzie trzyletni program duszpasterski zatytułowany „Masz Wiadomość”. – Zgodnie z pragnieniem papieża Franciszka pierwszy rok będzie koncentrował się wokół fragmentu z Ewangelii opisującego wskrzeszenie młodzieńca z Nain. Drugi rok będzie oparty na nawiązywał do nawrócenia św. Pawła Natomiast myślą przewodnią programu duszpasterskiego w trzecim roku będzie wyjście Najświętszej Maryi Panny do św. Elżbiety - poinformował ks. Parafiniuk. Podkreślił, że całość będzie miała charakter kerygmatyczny i będzie mocno oparta na adhortacji „Christus Vivit”. - Będziemy starali się budować w ludziach młodych relację z Bożym Słowem. Pamiętając, że nowy Program Duszpasterski Kościoła w Polsce, będzie oparty na Eucharystii, przygotowaliśmy na każdy miesiąc wzór, pewną propozycję pomagającą lepiej przeżyć nabożeństwo adoracji Najświętszego Sakramentu – zapewnił Dyr. Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM.

- Zależy nam również na tym, by powstały Diecezjalne Centra ŚDM, które będą koordynowały działania, zwłaszcza by zachęcały młodzież do wyjazdu w grupach. Indywidualny wyjazd nie umożliwia bowiem tak dobrego przeżycia spotkania z papieżem jak wraz z innymi młodymi – zwrócił uwagę ks. Parafiniuk.

W czasie spotkania zwrócono również uwagę na potrzebę większej współpracy z diecezjalnymi duszpasterstwami rodzin. Gościem zjazdu był ks. Przemysław Drąg, Dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin.

Z kolei na temat szans i zagrożeń związanych z korzystanie z mediów, zwłaszcza tych społecznościowych mówił Michał Kłosowski. Jak zauważył bp Marek Solarczyk – To niezwykle ważna przestrzeń w której trzeba być obecnym, ale nie można się na tym zatrzymywać. – Ze społeczności wirtualnej trzeba doprowadzić młodego człowieka do społeczności realnej, która będzie związana z konkretnymi duszpasterstwami, ruchami czy wspólnotami. Tylko na tej płaszczyźnie będzie miał on szansę spotkania się z Chrystusem i doświadczenia bogactwa jakim jest wspólnota -wspólnota w której można przeżywać autentyczną radość, doświadczyć akceptacji czy uczyć się dostrzegania i rozwijania otrzymanych od Boga talentów – zwrócił uwagę bp Solarczyk.

Podkreślił, że komunikacja w sferze wirtualnej powinna mieć charakter dialogu, bez względu jaka jest reakcja z drugiej strony. - Ważna jest również forma w jakiej prezentuje się konkretne treści. Nie możemy zapominać, że naszym celem jest głoszenie nauki Chrystusa. To On ma stać w centrum, a nie my, czy nasze pomysły – zwrócił uwagę Przewodniczącego Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży.

W czasie rozmawiano również na temat Europejskiego Spotkania Młodzieży Taize, które w tym roku odbędzie się we Wrocławiu.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny

2019-09-20 21:30

pb / Watykan (KAI)

Trzy wydarzenia zaplanowano w Rzymie z okazji Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, przypadającego w październiku. Ogłosił go papież Franciszek w 2017 r., aby „pobudzić gorliwość w działalności ewangelizacyjnej Kościoła ad gentes”, czyli skierowanej do ludzi nieznających jeszcze Chrystusa.

©Adam Jn/fotolia.com

Temat Miesiąca, który upamiętnia także setną rocznicę ogłoszenia misyjnego listu apostolskiego papieża Benedykta XV „Maximum illud” z 30 listopada 1919 r., brzmi: „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa w misji w świecie”.

Pierwszym punktem rzymskiego programu obchodów będą 1 października o 18.00 w bazylice św. Piotra Nieszpory wspomnienia liturgicznego św. Teresy od Dzieciątka Jezus, patronki misji wraz ze św. Franciszkiem Ksawerym. Przed liturgią o 17.15 odbędzie się czuwanie misyjne połączone z wysłuchaniem świadectw o pracy misjonarzy.

Z kolei 7 października o 15.00 w bazylice Matki Bożej Większej odbędzie się modlitwa różańcowa, którą poprowadzi kard. Fernando Filoni, prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Ta misyjna dykasteria Stolicy Apostolskiej wraz z Papieskimi Dziełami Misyjnymi poprosiły światową sieć Radia Maryja o organizację tego wydarzenia, które będzie miało charakter międzynarodowy za sprawą bezpośredniej transmisji (także w wersji wideo) za pośrednictwem niemal 80 stacji Radia Maryja na pięciu kontynentach.

Wreszcie w Światowy Dniu Misyjnym, przypadającym w tym roku w niedzielę 20 października, papież Franciszek odprawi o 10.30 Mszę św. na placu św. Piotra.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem