Reklama

Diakoni – słudzy Chrystusa i Kościoła

2015-05-28 10:39

Dk Sebastian Koper
Edycja zamojsko-lubaczowska 22/2015, str. 6

Ks. Krystian Bordzań
Diakoni z naszej diecezji z bp. Mariuszem Leszczyńskim, 2015 r.

Wiemy, że Jezusowi służą biskupi i prezbiterzy, zwani potocznie przez nas księżmi. Ale zanim „ksiądz stanie się księdzem” (czyli zanim przyjmie święcenia prezbiteratu), przyjmuje wcześniej jeszcze inne święcenia – diakonatu. Aby zobrazować, kim jest diakon, trzeba cofnąć się ku początkom naszej wiary, do czasów pierwszej gminy chrześcijańskiej w Jerozolimie. Ustanowienie pierwszych diakonów miało miejsce niedługo po Zesłaniu Ducha Świętego. Czytamy o tym wydarzeniu w Dz 6, 1-7. Kościół wtedy bardzo szybko się rozrastał. Żydzi pochodzenia greckiego zaczęli się skarżyć, że przy rozdawaniu jałmużny zaniedbywano wdowy z ich rodzin. Apostołowie stwierdzili, że nie są w stanie zajmować się wszystkim w Kościele, a ich priorytetem jest modlitwa i głoszenie słowa Bożego. Postanowili wtedy ustanowić do posługi w gminie chrześcijańskiej mężczyzn, których zadaniem była codzienna troska o biednych. Wśród tych siedmiu ustanowionych był m.in. św. Szczepan, pierwszy męczennik. Już od samego początku służba diakonów nie ograniczała się tylko do rozdawania jałmużny. Pomagali oni biskupom i głosili słowo Boże. Kryteria, wg których powinno wybierać się diakonów, opisuje św. Paweł w Pierwszym Liście do Tymoteusza (1 Tm 3, 8-13).

Do słynnych diakonów w historii Kościoła, oprócz wspomnianego św. Szczepana, zaliczają się: św. Wawrzyniec męczennik z Rzymu,św. Efrem teolog i poeta oraz św. Franciszek z Asyżu. W średniowieczu święcenia diakonatu stały się jedynie etapem w drodze ku kapłaństwu. Jednak bł. papież Paweł VI przywrócił w Kościele diakonat stały. Diakon stały deklaruje się być diakonem do końca życia. Może mieć żonę, tj. nie musi żyć w celibacie. Wtedy jednym z warunków jest zgoda żony na jego święcenia. W Polsce aktualnie posługuje kilku diakonów stałych. W naszym kraju, który cieszy się sporą liczbą księży, nie ma aż takiego zapotrzebowania na diakonów stałych, jak chociażby w Europie Zachodniej czy Ameryce Południowej, gdzie pracuje ponad 12 tys. diakonów stałych.

Każdy prezbiter, zanim przyjmie święcenia kapłańskie, przyjmuje święcenia diakonatu. Diakonat to pierwszy stopień święceń. Diakon jednak nie jest kapłanem, ale jest wyświęcony dla służby. Jego zadaniami są: pomoc biskupom i prezbiterom, czytanie Ewangelii podczas Liturgii i głoszenie homilii, udzielanie sakramentu chrztu, błogosławienie małżeństw, przewodniczenie obrzędom pogrzebu. Strojem liturgicznym diakona jest dalmatyka, czyli szata podobna do ornatu, ale posiadająca rękawy, oraz stuła przewieszona przez lewe ramię. Święcenia diakonatu klerycy przyjmują zazwyczaj pod koniec piątego roku studiów teologicznych, a zadania diakona pełnią przez ponad rok, przygotowując się do święceń kapłańskich.

Reklama

9 maja 2015 r. w katedrze zamojskiej bp Mariusz Leszczyński wyświęcił czterech alumnów V roku z naszego seminarium duchownego na diakonów. Są nimi: Mateusz Kicka, Sebastian Koper, Mateusz Krzaczkowski i Daniel Litwin. Obrzęd święceń wyglądał następująco: po przeczytaniu Ewangelii rektor WSD ks. dr Jarosław Przytuła przedstawił kandydatów na diakonów. Po przedstawieniu i uroczystym wybraniu kandydatów Ksiądz Biskup wygłosił homilię, w której odniósł się do 70. rocznicy wyswobodzenia obozu w Dachau, wskazując, jak wielką cenę za wyznawanie wiary ponieśli więźniowie tego obozu, wśród nich księża pracujący także na terenach naszej diecezji. Po homilii kandydaci na diakonów złożyli przyrzeczenia wierności Chrystusowi, posłuszeństwa, życia w celibacie i modlitwy brewiarzowej. Następnie, podczas śpiewu Litanii do Wszystkich Świętych, kandydaci modlili się, leżąc krzyżem na posadzce zamojskiej katedry. Po śpiewie litanii bp Mariusz Leszczyński włożył ręce na głowy kandydatów, odmówił modlitwę konsekracyjną oraz powierzył im księgę Świętej Ewangelii. Na koniec obrzędu nowo wyświęceni diakoni nałożyli szaty liturgiczne. W Eucharystii uczestniczyło kilkudziesięciu kapłanów oraz rodziny i znajomi kleryków przyjmujących święcenia.

Święcenia diakonatu to znak żywotności Kościoła. Pan Bóg ciągle powołuje młodych ludzi do swojej służby, by byli głosicielami Jego słowa i szafarzami Jego sakramentów. Święcenia powinny budzić w nas wdzięczność wobec Boga, że opiekuje się swoim Kościołem, dając mu pasterzy kapłanów, jak też i ich pomocników diakonów. Z drugiej strony niewielka liczba nowych diakonów woła jednak o modlitwę w intencji powołań, aby ci młodzi ludzie, którzy słyszą w sercu głos Boga, odważnie dali Mu odpowiedź na wezwanie.

Tagi:
diakonat

Reklama

Nowi diakoni

2019-03-13 10:57

Al. Łukasz Knapkiewicz
Edycja szczecińsko-kamieńska 11/2019, str. I

Al. Łukasz Knapkiewicz
Podczas Litanii do Wszystkich Świętych

W sobotę 2 marca br. w bazylice archikatedralnej pw. św. Jakuba Ap. w Szczecinie odbyła się Msza św. pod przewodnictwem bp. prof. Henryka Wejmana, podczas której trzech alumnów Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie otrzymało pierwszy stopień sakramentu święceń – diakonat.

Nowo wyświęceni diakoni: Maciej Czaczyk z parafii pw. św. Ojca Pio w Pniewie k. Gryfina, Piotr Łosiewski z parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Szczecinie i Paweł Szeloch z parafii pw. św. Stanisława BM w Szczecinie, podjęli posługę słowa, Ołtarza i miłości w trzech parafiach naszej archidiecezji, gdzie przede wszystkim podczas Eucharystii będą czytali Ewangelię, głosili słowo Boże, podawali intencje modlitwy powszechnej, usługiwali prezbiterom w celebracji i rozdzielali Komunię św. dla wiernych, a poza Mszą św. będą udzielali chrztu św., asystowali przy zawieraniu małżeństw, odwiedzali chorych z Wiatykiem oraz przewodniczyli obrzędom pogrzebu.

To ich bezpośrednie przygotowanie przed sakramentem święceń prezbiteratu – okres, kiedy w sposób szczególny winni wpatrywać się w Chrystusa, który nie przyszedł, aby Mu służono, ale po to, aby służyć.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Św. Marek, Ewangelista

Ks. Łukasz Leśniak

Arkadiusz Bednarczyk
Św. Marek (A. Mirys, Tyczyn, XVIII wiek)

Dzieje Apostolskie wspominają go jako „Jana zwanego Markiem”, był synem Marii, właścicielki jakiegoś jerozolimskiego domostwa, być może samego wieczernika i krewnym Barnaby (por. Kol 4, 10). Prawdopodobnie ochrzcił go sam św. Piotr Apostoł (por. l P 4,13). Wśród apostołów dojrzewał do pracy misyjnej. Widzimy go najpierw u boku Pawła w czasie jego pierwszej wyprawy misyjnej (Dz 13), a następnie u boku Piotra jako „ucznia i tłumacza”.

Męczennik

Tradycja podaje, że Piotr wysłał go do Egiptu jako biskupa Aleksandrii. Zakładał tam nowe gminy chrześcijańskie. Tam również miał ponieść śmierć męczeńską za panowania cesarza Nerona. Inni przesuwają słusznie datę jego śmierci do czasów cesarza Trajana (98-117). W IX wieku Wenecjanie przewieźli jego relikwie do swojego miasta, gdzie zbudowali mu wspaniałą bazylikę patriarchalną.

Ewangelista

Dzień św. Marka zbiegł się przypadkowo z procesją błagalną, praktykowaną od starożytnych czasów dla uproszenia u Boga dobrych urodzajów. Tak św. Marek stał się orędownikiem u Boga o dobrą pogodę i obfite plony. Największą zasługą św. Marka jest to, że zostawił nam napisany zwięzły opis życia i nauki Pana Jezusa. Jego Ewangelia miała być wiernym echem katechezy św. Piotra. Chodziło mu o doprowadzenie czytelnika do wiary w Bóstwo Jezusa Chrystusa. Napisał ją przed rokiem 62. Święty Marek znał doskonale język aramejski i grecki. Ewangelię swoją pisał zapewne w Rzymie, gdyż przypomina znanych w Rzymie gminie chrześcijańskiej: Aleksandra i Rufusa (por. Mk 15, 21) jako świadków pośrednich męki Pańskiej. Przedstawia się go z księgą i w towarzystwie lwa. Jest patronem Wenecji, Bergamo, Egiptu, pisarzy, notariuszy, murarzy, koszykarzy (wyplatających kosze z wikliny), szklarzy, hodowców bydła.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Ks. Łukasz Łaszkiewicz: Na Święto Biblii zaproszeni są wszyscy, którzy chcą świętować wokół słowa Bożego

2019-04-26 12:00

Kamil Krasowski

Już jutro 27 kwietnia w parafii Ducha Świętego w Zielonej Górze odbędzie się III Święto Biblii pod hasłem "W mocy Ducha głośmy Słowo". Do udziału w wydarzeniu zaprasza ks. dr Łukasz Łaszkiewicz, przewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia uBIBLIJNIEni.pl .

Karolina Krasowska
- Na Święto Biblii są zaproszeni wszyscy: dzieci, młodzież, dorośli, całe rodziny - mówi ks. Łukasz Łaszkiewicz

– Święto Biblii ma dwa wymiary. Z jednej strony jest świętem stowarzyszenia i tych wszystkich, którzy są w nie zaangażowani, jest zwieńczeniem całorocznej pracy stowarzyszenia. Z drugiej strony na to święto są zaproszeni wszyscy: dzieci, młodzież, dorośli, całe rodziny – wszyscy, którzy chcą świętować wokół słowa Bożego – mówi ks. dr Łukasz Łaszkiewicz.

W tym roku oprócz Mszy św. i spotkań w grupach po raz pierwszy odbędzie się Festiwal Pieśni Biblijnej pod hasłem „W mocy Słowa” oraz koncert rapera ks. Jakuba Bartczaka.

Święto Biblii objął patronatem honorowym bp Tadeusz Lityński, zaś Festiwal Piosenki Biblijnej objęła patronatem lubuska kurator oświaty Ewa Rawa.


RAMOWY PLAN III ŚWIĘTA BIBLII

10:00 – powitanie i prezentacja grup

10:30 – EUCHARYSTIA

11:30 – gry i zabawy dla dzieci, – warsztaty dla młodzieży z raperem ks. Jakubem Bartczakiem – konferencja biblijna dla dorosłych

12:30 – wspólny posiłek

13:00 – początek Festiwalu Piosenki Biblijnej pod hasłem „W mocy Słowa” i festyn

15:00 – ogłoszenie wyników festiwalu i wręczenie nagród

15:20 – koncert ks. Jakuba Bartczaka

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem