Reklama

Niedziela Podlaska

Rocznice i kapłańska modlitwa w intencji świętości

W poniedziałek 25 maja, w uroczystość Maryi Matki Kościoła, Patronki diecezji drohiczyńskiej, w 1. rocznicę ingresu biskupa drohiczyńskiego Tadeusza Pikusa, w 60. rocznicę profesji zakonnej biskupa seniora Antoniego Dydycza oraz 21. rocznicę śmierci pierwszego biskupa drohiczyńskiego Władysława Jędruszuka, w Drohiczynie odbył się kolejny Dzień Modlitw o Świętość Kapłanów

Niedziela podlaska 24/2015, str. 4

[ TEMATY ]

rocznica

Ks. Artur Płachno

Eucharystii w katedrze pw. Trójcy Świętej przewodniczył biskup drohiczyński Tadeusz Pikus

Celem Dnia Modlitw o Świętość Kapłanów, zainicjowanego przez bp. Antoniego Dydycza, a kontynuowanego przez bp. Tadeusza Pikusa, jest wspólna kapłańska modlitwa oraz świętowanie jubileuszy kapłańskich.

Oprócz jubileuszy księży biskupów w Roku Życia Konsekrowanego modlono się w intencji zakonników i zakonnic oraz dziękowano za 25 lat posługi kapłańskiej ks. Tadeusza Czyżaka – proboszcza z Niemyj Nowych, ks. Krzysztofa Napiórkowskiego – proboszcza z Wyrozęb oraz salezjanów: ks. Dariusza Matuszyńskiego, ks. Jana Niemca i ks. Stanisława Stachala.

Na to doroczne spotkanie przybyli księża z diecezji drohiczyńskiej, a rozpoczęła je wspólna modlitwa Liturgii Godzin w auli WSD. Zabierając głos, bp Tadeusz Pikus zaprosił na tegoroczny Dzień Podlasia 10 czerwca, w 16. rocznicę wizyty św. Jana Pawła II w Drohiczynie. Ks. Zenon Czumaj zachęcił do zapoznania się z wystawą. Z racji Roku Życia Konsekrowanego zorganizował ją wraz z alumnami WSD w Drohiczynie, pokazując istniejące obecnie i w historii zgromadzenia zakonne żeńskie i męskie na terenie diecezji drohiczyńskiej. Wystawę tę będzie można także wypożyczyć do parafii. Ks. Dariusz Matuszyński SDB – wikariusz biskupi ds. instytutów życia konsekrowanego wygłosił natomiast konferencję na temat historii życia zakonnego i jego nieocenionego wpływu na rozwój Kościoła, cywilizacji i kultury światowej na przestrzeni wieków.

Reklama

Eucharystii w katedrze pw. Trójcy Świętej przewodniczył biskup drohiczyński Tadeusz Pikus. Homilię wygłosił zaś ojciec duchowny diecezji ks. Tomasz Pełszyk. Ukazał w niej Maryję jako wzór świętości człowieka, a szczególnie kapłana. Maryja jest pierwsza w wierze, wierności, miłości i zjednoczeniu człowieka z Bogiem. Pokazuje Ona swoim życiem normalną rzeczywistość świętości, o której się nie mówi, ale nią żyje. Podkreślił również, że kapłaństwo jest darem dla innych, a nie jedynie dla powołanych, którzy – obdarowani miłością – mają rozlewać ją na innych.

Księża odnowili przyrzeczenia kapłańskie. Jubilaci odmówili akt zawierzenia. Modlono się też za zmarłych biskupów i księży, nawiedzając krypty katedralne, gdzie znajdują się groby biskupów i rządców diecezji, w tym także grób pierwszego biskupa drohiczyńskiego Władysława Jędruszuka.

Wikariusz generalny diecezji ks. Tadeusz Syczewski wraz przedstawicielem księży i alumnów złożył życzenia księżom biskupom i jubilatom z zapewnieniem o modlitwie za wstawiennictwem bliskich im świętych. Obecni na uroczystościach jubilaci odebrali specjalne papieskie błogosławieństwo Ojca Świętego Franciszka. Nieobecnym w Drohiczynie dwom księżom salezjanom zostały one przekazane przez reprezentującego ich ks. Dariusza Matuszyńskiego.

Reklama

Kapłańskie spotkanie zakończyła agapa w refektarzu Wyższego Seminarium Duchownego.

2015-06-11 09:55

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

W czwartek 39. rocznica śmierci Prymasa Wyszyńskiego

2020-05-25 17:57

[ TEMATY ]

kard. Stefan Wyszyński

rocznica

www.prymaswyszyński.pl

kard. Stefan Wyszyński

W 39. rocznicę śmierci Prymasa Stefana Wyszyńskiego mieszkańcy stolicy będą modlić się w archikatedrze warszawskiej o owoce jego beatyfikacji. Jak co miesiąc, będą uczestniczyć we Mszy świętej, którą 28 maja o godz. 19.00 odprawi kard. Kazimierz Nycz. W ramach duchowych przygotowań wysłuchają też prelekcji, którą wygłosi prof. Krzysztof Koehler.

Ze względu na obostrzenia sanitarne związane z epidemią koronawirusa, do archikatedry św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście będzie mogło wejść ok. 150 osób. Msza święta, modlitwa i prelekcja będzie transmitowana na kanale YouTube Archidiecezji Warszawskiej.

Zobacz zdjęcia: Maryjność prymasa Stefana Wyszyńskiego

W ramach przygotowania pastoralnego do beatyfikacji Prymasa Wyszyńskiego prof. Krzysztof Koehler poruszy temat "Wizja obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski". - Przedstawiając program tych obchodów będę starał się wskazać nie tylko na czym on polegał, ale także jakie było jego znaczenie dla przyszłości Polski i Kościoła – zapowiada wybitny eseista i profesor nauk humanistycznych, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W nawiązaniu do daty rocznicy śmierci Prymasa Tysiąclecia, 28. dzień miesiąca to od lat dzień modlitwy przy grobie kard. Stefana Wyszyńskiego w stołecznej archikatedrze. Najpierw modlono się o jego beatyfikację, a od listopada 2019 r. trwa przygotowanie pastoralne i modlitwa o owoce beatyfikacji. Niewykluczone, że w przyszłości, jeśli tak zdecyduje papież, będzie to dzień liturgicznego wspomnienia Prymasa Wyszyńskiego.

CZYTAJ DALEJ

Prezydent zdecydował o powołaniu Małgorzaty Manowskiej na Pierwszego Prezesa SN

2020-05-25 12:01

[ TEMATY ]

Sąd Najwyższy

PAP

Prezydent Andrzej Duda zdecydował o powołaniu Małgorzaty Manowskiej na Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, a Michała Laskowskiego na Prezesa SN kierującego pracą Izby Karnej - poinformował w poniedziałek rzecznik prezydent Błażej Spychalski.

Przeczytaj także: Małgorzata Manowska - I prezes Sądu Najwyższego (sylwetka)

Na Twitterze Spychalski napisał, że prezydent zdecydował o powołaniu Małgorzaty Manowskiej wybierając spośród pięciorga kandydatów, wśród których znaleźli się również: Włodzimierz Wróbel, Tomasz Demendecki, Leszek Bosek oraz Joanna Misztal-Konecka; kandydatury te przedstawiło Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego.

Z kolei o powołaniu Michała Laskowskiego prezydent zdecydował wybierając spośród trzech kandydatów wśród których znaleźli się też sędziowie Jerzy Grubba i Jarosław Matras.

CZYTAJ DALEJ

Msza św., która pozostanie na zawsze w pamięci. Wspomnienie papieskiej wizyty

2020-05-25 23:31

[ TEMATY ]

papież

Jan Paweł II

sumienie

odpust

Podbeskidzie

MJscreen

Biskup Roman Pindel nawiązał w Skoczowie do tematyki sumienia podjętej przez Papieża na skoczowskiej Kaplicówce w 1995 r.

Papieskie słowa, wypowiedziane 25 lat temu na skoczowskiej Kaplicówce, przypomniał biskup Roman Pindel w okolicznościowej homilii wygłoszonej na diecezjalnym odpuście ku czci św. Jana Sarkandra, który 400 lat temu zmarł śmiercią męczeńską, dochowując tajemnicy spowiedzi. Biskup podkreślił, że Msza św., którą odprawił Papież 22 maja 1995 r. w Skoczowie, pozostanie na zawsze w pamięci diecezji.

Człowiek wierzący powinien pamiętać, że w jego sumieniu przemawia Duch Święty. Ten Duch mówi nie tylko, co jest dobre i złe, ale też skłania człowieka do żalu i ufności w miłosierdzie Boże. Duch Święty daje więcej, niż sam zapis przykazań Bożych. On także daje moc do wypełniania przykazań Bożych, czasami aż do umocnienia w gotowości na śmierć męczeńską i dawania świadectwa o swej wierze – mówił bp Roman Pindel na Mszy św. odpustowej, sprawowanej w niedzielę 24 maja w Skoczowie. W tym dniu na Kaplicówce miał się odbyć tradycyjny odpust ku czci św. Jana Sarkandra, poprzedzony procesją na wzgórze i połączony z uroczystym dziękczynieniem za jubileusze – 25-lecia wizyty papieskiej i 25-lecia kanonizacji św. Jana Sarkandra.

(Na skoczowskim wzgórzu Kaplicówka Papież Jan Paweł II odprawił 22 maja 1995 r. Mszę św. dziękczynną za kanonizację św. Jana Sarkandra, której dokonał dzień wcześniej w czeskim Ołomuńcu).

Stało się jednak inaczej – uroczystość była skromna, bez procesji na wzgórze z udziałem setek kapłanów i wiernych z całej diecezji. Odbyła się w kościele parafialnym Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Skoczowie przy udziale niewielkiego grona kapłanów i wiernych. W związku z panującą sytuacją epidemiczną pozostali uczestnicy łączyli się przez transmisję internetową.

Mszy św. przewodniczył biskup Roman Pindel w koncelebrze z miejscowym proboszczem ks. Witoldem Grzombą i sekretarzem biskupa ks. Piotrem Górą. – Msza św. sprawowana przez Papieża nazajutrz po kanonizacji św. Jana Sarkandra w Ołomuńcu pozostanie na zawsze w pamięci naszej diecezji. Usłyszeliśmy wtedy programowe i zarazem ponadczasowe słowo na temat sumienia. Wypowiedział je w określonych warunkach politycznych i społecznych, w początkach nowego kształtu społeczno-politycznego naszej ojczyzny. Dziś także słowo Papieża powinno nas pouczać – zwłaszcza wtedy, gdy dostrzegamy głębokie podziały w społeczeństwie, zawziętość i agresję, a nawet tworzenie fałszywych wiadomości dla dyskredytowania przeciwnika. Z wdzięcznością wspominamy podjęte przez Papieża na Kaplicówce tematy, takie jak sumienie i nasze posłuszeństwo wobec jego głosu oraz konieczność podejmowania decyzji w sprawach osobistych i społecznych według dobrze ukształtowanego sumienia – powiedział bp Roman Pindel.

Zauważył przy tym, że odpowiedzialność w sumieniu człowieka polega też na tym, że kiedy człowiek stanie na końcu swojego życia przed Bogiem, zobaczy zestawienie wszystkich głosów swojego sumienia i odpowiadające im czyny. Dlatego wielka jest odpowiedzialność chrześcijanina za posłuszeństwo wobec sumienia i za jego stan.

MJscreen


Na zakończenie uroczystości biskup otrzymał od skoczowskiej parafii w darze kopię obrazu z wizerunkiem św. Jana Sarkandra, który znajduje się na co dzień w kaplicy – miejscu narodzenia Świętego. Otrzymał również kopię medalika z 1860 r. wybitego w Ołomuńcu z okazji beatyfikacji męczennika, reprint wydawnictw wydanych z okazji 300-lecia śmieci Jana Sarkandra i dary od związku pszczelarzy. Po Mszy św. biskup wraz z kapłanami i wiernymi odmówił Litanię do św. Jana Sarkandra przed ołtarzem i relikwiami męczennika.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję