Reklama

Chełmce z Magdaleną pod krzyżem

2015-09-17 13:17

Agnieszka Dziarmaga
Edycja kielecka 38/2015, str. 4-5

TD
Kościół św. Marii Magdaleny i św. Mikołaja BW w Chełmcach

Pięknie położonemu kościołowi w Chełmcach patronują św. Maria Magdalena i św. Mikołaj, biskup i wyznawca. Trudno odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Magdalena stała się patronką kościoła, ale zapewne zawsze jej osoba stanowiła inspirację do pokuty i nawrócenia. Można przypuścić, że Henryk Sienkiewicz, który mieszkał w niedalekim Oblęgorku i był chełmieckim parafianinem, modlił się przed tym obrazem

Mamy dwóch równorzędnych patronów, św. Marię Magdalenę i św. Mikołaja, więc gdy kandydaci do bierzmowania zastanawiają się nad wyborem imienia, tłumaczę, że nie potrzeba daleko szukać – są dwa dobre imiona – mówi ks. kan. Stanisław Malec, proboszcz w Chełmcach. I zauważa, że ok. 30 proc. młodzieży z tej sugestii korzysta.

Oręduj za nami…

W tym roku uroczystościom odpustowym 22 lipca przewodniczył ks. prof. Przemysław Kantyka, który, jak to jest w zwyczaju odpustowym, mówił w homilii o postaci patronki. Wtedy także jest odmawiana Litania do św. Marii Magdaleny. Oto jej fragment:

Święta Magdaleno, u Boga Ojca Wszechmogącego, oręduj za nami.
Święta Magdaleno, dostępująca przebaczenia grzechów, oręduj za nami.
Święta Magdaleno, bolejąca z Maryją pod Krzyżem, oręduj...
Święta Magdaleno, wierna swojemu Mistrzowi, oręduj...
Święta Magdaleno, pierwszy świadku zmartwychwstania, oręduj …
Święta Magdaleno, głosząca miłosierdzie Boże, oręduj...
Święta Magdaleno, nasza wielka Patronko, oręduj...
Święta Magdaleno, wytrwałość w wyznawaniu wiary, wypraszaj u Boga.
Święta Magdaleno, umiłowanie Dobrej Nowiny, wypraszaj u Boga.
Święta Magdaleno, łaskę zachowania przykazań, wypraszaj u Boga.

Reklama

Zawsze odpust pozostaje dużym świętem w parafii, z udziałem przyjeżdżających zewsząd rodzin i gości, choć już może nie tak licznym, jak w czasach PRL, gdy 22 lipca był dniem wolnym od pracy. W dniu odpustu w Chełmcach jest także śpiewana pieśń ku czci patronki: „Podaruj, podaruj mi Panie słowa, które darowałeś Magdalenie”. Imię Patronki jest wymieniane również we Mszy św., podczas udzielania sakramentu chrztu i ważniejszych uroczystości parafialnych. – Uważam, że jest to dobra Patronka na dzisiejsze czasy, w mentalności pozostająca jako grzesznica, która dzięki Chrystusowi weszła na drogę nawrócenia. To czytelny przykład – uważa ks. kan. Stanisław Malec, proboszcz w Chełmcach.

Obraz Chrystusa Ukrzyżowanego ze św. Marią Magdaleną pod krzyżem był wcześniej na zasuwie ołtarzowej ołtarza głównego, zaś z inicjatywy ówczesnego proboszcza – ks. Tadeusza Marchaja, został na stałe zainstalowany w ołtarzu głównym, w miejsce obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, przeniesionego na boczną ścianę głównej nawy. Działo się to po jednym z remontów kościoła, ok. 45 lat temu.

Ołtarz główny pochodzi z końca XVII wieku, autor obrazu jest nieznany. Można przypuszczać, że do pewnego stopnia inspirował się on twórczością El Greca – obrazem „Chrystus na krzyżu”. Ołtarz w Chełmcach pochodzi z klasztoru franciszkańskiego w Chęcinach.

Z historią w tle

Pierwszy kościół w Chełmcach, zbudowany w 1440 r., spłonął podczas pożaru w 1620 r. Obecny, wczesnobarokowy, powstał z fundacji Jana Tarły, wojewody lubelskiego, budowany w latach 1640-1665. Poświęcił go bp Władysław Silnicki, sufragan wileński, 15 sierpnia 1685 r.

Wnętrze zachowało styl barokowy. W ołtarzu głównym chełmieckiego kościoła znajduje się, jak już wspomniano, scena Ukrzyżowania, z klęczącą u stóp krzyża postacią – św. Marią Magdaleną. W kościele są 4 ołtarze boczne, m.in. św. Mikołaja, biskupa (rokokowy) – drugiego patrona kościoła, i św. Józefa. Ołtarze boczne są z XVII i XVIII wieku. Równie stare są barokowe organy i chór muzyczny (z drugiej poł. XVII wieku). Parapet chóru ozdobiony jest wizerunkami Chrystusa i dwunastu Apostołów. Drzwi do dawnej zakrystii są wykute z żelaza w stylu barokowym. U wejścia do kościoła i we wspomnianej zakrystii zwracają uwagę piękne, XVII-wieczne portale ciosowe, jak i bogata, późnorenesansowa dekoracja stiukowa w prezbiterium i kaplicach. Wśród ciekawostek historycznych wnętrza warto wymienić m.in. epitafia – Stanisława i Zbigniewa Duninów Gawrońskich, zmarłych w 1582 i 1589 r., z herbami i refleksyjną łacińską inskrypcją: „Postanowione wszystkim umrzeć. Śmierć nie oszczędzi żadnej godności. Trzeba się troszczyć, abyśmy święte prowadząc życie, szczęśliwą mieli śmierć”.

Rozwojowa parafia

Liczy ok. 4, 5 tys. mieszkańców, których nie ubywa, jak to dzieje się w wielu wiejskich parafiach, a przybywa. – W ciągu 16 lat poświęciłem ok. 250 nowych domów – mówi ks. Stanisław Malec. Blisko 100 procent rodzin przyjmuje księdza po kolędzie.

– Prace przy kościele? Jest on odnowiony w całości – deklaruje Ksiądz Proboszcz. I wylicza: ściany, tynki, elewacja zewnętrzna, wymiana okien, nowe ogrzewanie, oświetlenie, nagłośnienie. Jako najpoważniejsze pozostają prace przy głównym ołtarzu, z wizerunkiem św. Marii Magdaleny. Najnowsza wykonana inwestycja to chodniki z kostki granitowej i piaskowca wokół kościoła. Chełmieccy parafianie wykazują także dużą wrażliwość na potrzeby parafii i bliźnich – chętnie uczestniczą w zbiórkach dla ofiar wszelkich kataklizmów, na hospicjum czy inne szczytne cele.

Atrakcją turystyczną okolicy pozostaje Muzeum im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, będące kompendium wiedzy o autorze „Trylogii” i obiektem chętnie odwiedzanym przez turystów. Ślady po pisarzu – poza pałacykiem, darowanym mu przez społeczeństwo, a przekształconym w muzeum – nie są zbyt liczne. Siedlecczanie, przechodząc z Pielgrzymką Podlaską przez Chełmce, ufundowali swemu sławnemu rodakowi tablicę pamiątkową w kościele. Jest także grób rodziny Sienkiewiczów na cmentarzu.

* * *

Czy wiesz, że...

• Maria Magdalena jest jedną z najbardziej tajemniczych chrześcijańskich świętych, a spory na temat jej tożsamości sięgają co najmniej średniowiecza. Z jej imieniem łączone są trzy występujące w ewangeliach Marie: uczennica Jezusa Maria Magdalena, nieznana z imienia kobieta trudniąca się prostytucją oraz Maria z Betanii – siostra Marty i Łazarza. W chrześcijaństwie zachodnim najbardziej utrwalił się wizerunek Marii Magdaleny – magna peccatrix – nawróconej ladacznicy, żałującej i pokutującej za swoje czyny, choć po Soborze Watykańskim II Kościół rzymskokatolicki oczyścił Marię Magdalenę z zarzutu uprawiania nierządu i w dniu 22 lipca czci się jej pamięć przede wszystkim jako tej, która pierwsza ujrzała Zmartwychwstałego Jezusa. Coraz chętniej przypomina się też mniej popularne, ale starsze i biblijnie uargumentowane wyobrażenie świętej – apostołki chrześcijaństwa.

Tagi:
turystyka Kościół

Konsekracja papieskiej świątyni

2019-07-10 09:42

MZ
Edycja świdnicka 28/2019, str. I

Ks. Grzegorz Umiński
Poświęcenie ołtarza

Kościół pw. św. Jana Pawła II, znajdujący się na Owczej Górze w Kłodzku, jest pierwszą w naszej diecezji świątynią dedykowaną Ojcu Świętemu i zarazem piętnastą konsekrowaną w ciągu piętnastu lat istnienia naszej diecezji. Aktu tego dokonał w obecności kilkunastu kapłanów z diecezji świdnickiej i legnickiej, a szczególnie dekanatu Kłodzko z jego dziekanem ks. kan. Julianem Rafałko, ordynariusz bp Ignacy Dec. Wszystkich gości i parafian w serdecznych słowach powitał proboszcz ks. Janusz Garula. Podziękował on także parafianom, wielu z nich wymieniając imiennie, za wielkie zaangażowanie w dzieło budowy tej świątyni.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Wielka Brytania: lekarze chcą odłączyć 5-letnie dziecko od aparatury podtrzymującej życie

2019-07-19 12:34

rk (KAI/LifeSiteNews.com) / Londyn

O losach 5-letniej dziewczynki, którą brytyjscy medycy chcą odłączyć od urządzeń podtrzymujących życie, rozstrzygnie sąd. Choć dziecko zgodził się przyjąć włoski szpital pediatryczny w Genui, londyńska placówka medyczna sprzeciwia się temu, by rodzice zorganizowali i opłacili transport córki. Komentatorzy wskazują na podobieństwo tego przypadku do wcześniejszych spraw, w których mali pacjenci brytyjskich szpitali – Charlie Gard i Alfie Evans – zostali odłączeni decyzją sądu od aparatury utrzymującej życie, choć pomoc oferowały im placówki medyczne na całym świecie.

AR

Tafida Raqeeb, córka imigrantów z Bangladeszu, straciła przytomność kilka miesięcy temu na skutek pęknięcia naczyniaka tętniczo-żylnego mózgu. Mimo operacji, pięcioletnie dziecko nie odzyskało przytomności, a lekarze Royal London Hospital zwrócili się do sądu, by ten pozwolił na odłączenie pacjentki od aparatury, która zapewnia jej życie w stanie półprzytomności. Tafida reaguje na ból, daje niekiedy oznaki życia.

Rodzice Shalina i Mohammed poprosili o pomoc włoskich pediatrów z Instytutu im. Gianniny Gaslini w Genui – szpitala o światowej renomie. Ci, po zapoznaniu się z dokumentacją i konsultacji z brytyjskimi lekarzami, zgodzili się interweniować. Rodzice mają jedynie zorganizować i opłacić transport. O losach dziecka ma ostatecznie zdecydować brytyjski wymiar sprawiedliwości.

Włoscy komentatorzy wskazują na podobieństwo tego przypadku do wcześniejszych spraw, w których mali pacjenci brytyjskich szpitali zostali odłączeni decyzją sądu od aparatury podtrzymującej życie, choć pomoc oferowały im placówki medyczne na całym świecie.

W lipcu 2017 roku w londyńskim hospicjum dla dzieci zmarł liczący niespełna rok Charlie Gard, cierpiący od urodzenia na rzadką chorobę genetyczną. Wcześniej Trybunał Europejski polecił odłączyć wszystkie aparaty zapewniające życie małego pacjenta. Szpital dziecięcy pw. Dzieciątka Jezus w Rzymie był gotów zaopiekować się chłopcem.

W ubiegłym roku na polecenie sądu i wbrew woli jego rodziców został odłączony od aparatury Alfie Evans. Nastąpiło to na 11 dni przed drugą rocznicą urodzin dziecka, cierpiącego na niedobór transaminazy GABA. Jego rodzice bezskutecznie walczyli o przetransportowanie syna do watykańskiego szpitala pediatrycznego. Pomoc w tej sprawie oferował także prezbiteriański szpital pediatryczny w Nowym Jorku.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Polscy parlamentarzyści na uroczystościach odpustowych w sanktuarium w Berdyczowie

2019-07-21 09:05

kg (KAI/Credo) / Berdyczów

Z udziałem przedstawicieli polskiego Sejmu i Senatu oraz dyplomatów z kilku krajów, m.in. z Polski, a także władz Ukrainy, województwa żytomierskiego i Berdyczowa rozpoczął się w tamtejszym Ogólnoukraińskim Sanktuarium Matki Boskiej Szkaplerznej odpust ku Jej czci. W tym roku nawiązuje on do trwającego obecnie w Kościele katolickim na Ukrainie Roku świętości Małżeństwa i Rodziny. Tematyka rodzinna będzie obecna w naukach głoszonych pielgrzymom w drodze do tego miejsca, w homiliach biskupów oraz w rozważaniach podczas nocnego czuwania z soboty 20 na niedzielę 21 lipca. Głównej Mszy św. odpustowej w niedzielę 21 lipca będzie przewodniczył abp Tommaso Caputo z Sanktuarium Maryjnego w Pompejach. Rozpocznie się ona o godz. 11 czasu miejscowego.

Magdalena i Marek Osip-Pokrywka
Klasztor Karmelitów w Berdyczowie

Z Polski na uroczystości do Berdyczowa przybyli m.in. wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska, poseł Jan Dziedziczak i senator Jan Żaryn. Z ramienia korpusu dyplomatycznego, akredytowanego na Ukrainie, przybędą ambasadorzy Polski, Hiszpanii i Chorwacji, a także przedstawiciele władz tego kraju, obwodu żytomierskiego i miasta Berdyczowa.

Do sanktuarium pierwsi pielgrzymi dotarli, jak co roku, w przededniu głównych uroczystości – w sumie są to tysiące ludzi, którzy przybywają tu pieszo i na rowerach (trzy grupy) z różnych stron Ukrainy i z zagranicy, głównie z Polski. Wszystkich ich witali biskup kijowsko-żytomierski Witalij Krywicki i karmelici.

Biskup nie tylko witał każdą grupę pielgrzymów, ale był też obecny wśród nich, np. dołączał do niektórych grup, głosił im Słowo Boże i odprawiał dla nich msze.

Jako pierwsi przybyli do Berdyczowa pątnicy z Bykówki w obwodzie żytomierskim, nad którymi opiekę duchową pełnią ojcowie sercanie. Szli do sanktuarium trzy dni. Jeden z uczestników - Wołodymyr Hryniw ze wsi Marianówka wyruszył w drogę z żoną Natalią. "W Roku Rodziny idę z rodziną i oferuję swoją pracę za rodzinę" — powiedział pątnik.

W tym roku najliczniejsza jest 27. Pielgrzymka Franciszkańska, wędrująca trasą Szepietówka — Połonne — Berdyczów i licząca 686 osób; towarzyszył im biskup-koadiutor diecezji odesko-symferopolskiej i administrator apostolski diecezji charkowsko-zaporoskiej Stanisław Szyrokoradiuk. Wierni z różnych zakątków Ukrainy, Białorusi i Naddniestrza w ciągu 4 dni przemierzali drogi Ukrainy i razem się modlili. Najdłużej do sanktuarium szło 90 pielgrzymów z Kijowa – łącznie 8 dni. Po przybyciu na miejsce przedstawili oni na placu przed sanktuarium prawdziwe widowisko.

Tradycyjnie do Sanktuarium Berdyczowskiego przybyła pielgrzymka rowerowa z Charkowa, po raz pierwszy natomiast dotarli tam pątnicy-kolarze z Chmielnika (31 osób). Najmłodsza uczestniczka Salomea liczyła zaledwie 6 lat. Z Chmielnickiego przybyła, według bp Witalija, najbardziej kapucyńska pielgrzymka: 235 osób szło pieszo 6 dni.

Najstarsza natomiast jest pielgrzymka z Żytomierza. Wierni wyruszyli stamtąd już po raz 41 po Mszy świętej w katedrze św. Zofii 19 lipca.

Tradycyjnie już od wielu lat pątnicy przybywają w sobotę i uczestniczą w wigilijnej odpustowej mszy, a później — w nocnym czuwaniu. Główna odpustowa Msza św. odpustowa sprawowana jest w niedzielę – w tym roku towarzyszy jej hasło: „Matko Boża, przyjmij pod swoją opiekę rodzinę ukraińską!“.

Komentując te słowa, kustosz Sanktuarium o. Rafał (Rafajił) Myszkowski zwrócił uwagę, że tegoroczna uroczystość zbiega się z dniem wyborów do Rady Najwyższej Ukrainy. "Chcemy złożyć nadzieję na lepszą przyszłość rodziny w naszym państwie pod opiekę Najświętszej Maryi Panny. Dlatego, jak co roku zapraszamy wszystkich na pielgrzymkę do Berdyczowa, a modlitewne wezwanie naszego spotkania, aby Bogurodzica przyjęła pod swą opiekę rodzinę ukraińską, jest ucieleśnieniem naszego pragnienia polecenia Jej wszystkich rodzin, żyjących na naszej ziemi" – powiedział o. kustosz.

Podkreślił, że "chcemy prosić szczególnie o wzmocnienie miłości, uratowanie od nieporozumień, uwolnienie od szkodliwych uzależnień" i dodał, że Kościół ma nadzieję na "otrzymanie przed ikoną berdyczowską od dobrego Boga potrzebnych nam łask". Zdaniem zakonnika w tym roku do sanktuarium przybędzie ok. 15 grup pieszych i dwie rowerowe.

Od kilku tygodni na Placu św. Jana Pawła II w Berdyczowie trwa budowa ołtarza polowego, podwyższenia dla przedstawicieli mediów oraz przestrzeni dla muzyków i chórów. Zajmują się tym pracownicy miejscowego klasztoru, parafianie, karmelici i siostry ze Zgromadzenia św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

Powitanie pielgrzymów rozpoczęło się 20 bm. od godz. 16. O 18 rozpoczęła się liturgia, której przewodniczył przewodniczący łacińskiego episkopatu Ukrainy, biskup odesko-symferopolski Bronisław Bernacki, a kazanie wygłosił bp Witalij Krywicki. Od 22 w sobotę do 6 rano w niedzielę 21 bm. trwać będzie całonocne czuwanie modlitewne w intencji rodzin ukraińskich. O godz. 9.30 w niedzielę rozpocznie się modlitwa różańcowa na Placu św. Jana Pawła II, a o 11 - uroczysta Eucharystia odpustowa pod przewodnictwem abp. Tommaso Caputo z udziałem wszystkich biskupów ukraińskich z bp. Bernackim na czele. Wezmą w niej udział polscy parlamentarzyści, przedstawiciele władz państwowych i miejscowych oraz korpusu dyplomatycznego i delegacje oficjalne.

Do udziału w tych uroczystościach zaprosił wiernych i wszystkich ludzi dobrej woli biskup kijowsko-żytomierski Witalij Krywicki. "Niech nas będzie coraz więcej - tych, którzy odkryli już w swoim życiu Boga i przyszli podzielić się z innymi zrozumieniem tego ,że Pan naprawdę działa w naszym życiu" – zachęcił biskup.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem