Reklama

W trzy dekady po koronacji

2015-09-17 13:17

Ks. Adam Stachowicz
Edycja sandomierska 38/2015, str. 4-6

Ks. Adam Stachowicz
suma odpustowa w sanktuarium w Janowie Lubelskim

Obecny obraz Madonny podarowali (prawdopodobnie zaraz po objawieniach) Zamoyscy – inicjatorzy miasta. Jest wzorowany na wizerunku Matki Bożej Śnieżnej z Rzymu. Nie jest znany artysta, ani miejsce powstania dzieła, ale znawcy lokują czas powstania obrazu na połowę XVII wieku i sugerują warsztat dominikanów z Krakowa
W tym roku przypada 370-lecie objawień i 30. rocznica koronacji wizerunku Matki Bożej Łaskawej i Różańcowej w sanktuarium w Janowie Lubelskim

Uroczystości rozpoczęły się 31 sierpnia od transmisji w TV Trwam i Radiu Maryja. Zebrani w świątyni oraz telewidzowie na wstępie obejrzeli program słowno-muzyczny przygotowany przez dzieci. Potem rozpoczęła się Msza św., której przewodniczył i homilię wygłosił abp senior Stanisław Wielgus. Przy okazji odbyło się spotkanie Rodziny Radia Maryja, a na falach toruńskiej rozgłośni transmitowane były „Rozmowy Niedokończone”.

Kolejnym akcentem jubileuszowym była wigilia odpustu, 7 września. Od godzin porannych ku janowskiemu sanktuarium zmierzały pielgrzymki z Biłgoraja, Goraja i Frampola (teren diecezji zamojsko-lubaczowskiej) i z Dzwoli oraz Kocudzy. Po powitaniu przez ks. kustosza Jacka Staszaka, pątnicy mieli okazję obejrzeć przygotowany przez dzieci montaż słowno-muzyczny dotyczący historii sanktuarium i kultu, jaki się tu sprawuje. Zwieńczeniem pielgrzymowania była Msza św. Przed Apelem Jasnogórskim wierni uczestniczyli w procesji różańcowej placu koronacyjnego.

Tradycyjnie dzień odpustu rozpoczyna się Pasterką Maryjną. Natomiast w ciągu dnia ważnym punktem obchodów jubileuszowych jest korowód dożynkowy. Poprzedza on Sumę odpustową. W tym roku Eucharystii przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz. W homilii powiedział m.in: – Ojciec Święty Franciszek przypomina, że jeżeli się urodziłem, jeśli żyję na świecie, to znaczy, iż mam jakąś misję. Ona jest wpisana w moją egzystencję. Dlatego powinniśmy cenić sobie życie swoje i innych, uważać je za bezcenną wartość – podkreślał Ksiądz Biskup.

Reklama

Podczas Liturgii przybyli dziękowali za opiekę Maryi, ale także za zebrane plony. Po Mszy św. w świątyni nastąpił obrzęd instalacji kapituły kolegiackiej (więcej o tym wydarzeniu na str. II).

Dla uczczenia jubileuszu miejscowe Muzeum Regionalne zorganizowało konkurs, a jego efekty zostały pokazane w formie wystawy umieszczonej w „obchodach” poklasztornych.

Wspomnienia i świadectwa

Ks. Edmund Markiewicz, kustosz w latach 1986-2009, opowiada: – Starania o koronację cudownego wizerunku Matki Bożej Łaskawej i Różańcowej rozpoczął ówczesny proboszcz, ks. Roman Kwieciński, który ostatniego stycznia 1985 r. zmarł. Wtedy bp Bolesław Pylak mnie zamianował jego następcą. W celu rozwijania kultu Matki Bożej zwróciliśmy uwagę jednocześnie na sprawy materialne i duchowe.

Cała infrastruktura materialna była niesprzyjająca dla obrazu Matki Bożej i możliwości przyjmowania pielgrzymów. Wszystko było bardzo stare i zniszczone. W ciągu trzech lat kościół został zewnętrznie prawie przebudowany. Kuto ściany i wprowadzono nowe przewody elektryczne oraz nagłośnieniowe. Odnowiliśmy polichromię z 1932 r. Zmienił się także wygląd prezbiterium. Rozpoczęliśmy jednocześnie renowację wszystkich ołtarzy: jednego głównego i dziesięciu bocznych oraz dwunastego w korytarzach klasztornych. Prace przy ich odnawianiu trwały przez dziewięć lat. Zaczęliśmy też przygotowywać poza kościołem miejsce na spotkania modlitewne dla ludzi, czyli ołtarz dla Jezusa i tron dla Matki Bożej. Bagna, które otaczały kościół z zewnątrz zostały zasypane wielką ilością ziemi (1270 wielkich wywrotek), co uważa się za mały cud. Nagle znalazła się ziemia i ktoś tę ziemię przywiózł za darmo. W ten sposób zasypano teren o głębokości dwóch metrów. Tak powstały Dróżki Różańcowe. U p. Katarzyny Matwiein z Jarosławia zamówiliśmy stacje drogi różańcowej. Jednocześnie budowaliśmy dom parafialny. Prace materialne miały przygotować miejsce kultu, aby ludzie mogli się gromadzić wokół Matki Bożej w zadbanym miejscu. Należy podkreślić nadzwyczajną ofiarność wiernych składających pieniądze i swoją pracę dla wykonywania tych dzieł.

Pewnie jeszcze ważniejsza była strona duchowa. W 1986 r. zorganizowaliśmy misje różańcowe, które prowadzili Ojcowie Dominikanie, na czele z o. Szymonem Niezgodą. Trwały osiem dni i jako ich owoc powstało sto osiemnaście kół różańcowych – to była potęga! Ich członkowie codziennie odmawiali Różaniec w kościele. Po wieczornej Mszy św. odmawialiśmy Anioł Pański na życzenie Episkopatu Polski. O tę modlitwę w intencji i intencjach Ojca Świętego prosił Jan Paweł II.

Ważną rolę w szerzeniu kultu odgrywały uroczystości odpustowe ku czci św. Piotra i Pawła (29 czerwca), a także na uroczystość Narodzenia NMP (8 września), na który zapraszani byli Księża Biskupi. W 1995 r. przeżyliśmy bardzo uroczyście 350-lecie objawień Matki Bożej. W tym czasie byliśmy już w granicach diecezji sandomierskiej. Ten rok zgromadził siedemnastu Księży Biskupów, którzy od 3 maja, w kolejne niedziele, byli obecni.

Zwieńczeniem jubileuszu był odpust 8 września, na którym obecnych było siedmiu biskupów, a uroczystościom przewodził nuncjusz apostolski abp Józef Kowalczyk. Dwa dni później odbyło się zakończenie uroczystości maryjnych, którym przewodniczył Prymas Polski kard. Józef Glemp.

Ważną rolę odegrał również silnie rozwijający się wolontariat młodych, który był wspierany przez kolejnych księży wikariuszy. Ten intensywny wysiłek duchowy owocował licznymi powołaniami kapłańskimi i zakonnymi. W czasie mojego pobytu w Janowie Lubelskim zostało wyświęconych trzydziestu dwóch księży, a konsekrację zakonną przyjęły trzy siostry. Obecnie do posługi w zakonie przygotowują się dwie siostry, a w seminarium studiuje sześciu kleryków z naszego miasta.

Józef Łukaszewicz, uczestnik wydarzeń sprzed 30 lat, wspomina: – Przygotowania trwały najpierw na poziomie kuria – parafia. Potem w samym Janowie Lubelskim. Najbardziej zaangażowani byli ówcześni wikariusze: ks. Stanisław Budzyński i ks. Władysław Czajka. Organizowali oni grupy ludzi do sprzątania placu koronacyjnego, budowy ołtarza, dekoracji kościoła i miasta, oprawy liturgicznej, itd. W sumie w tych przygotowaniach brało udział grubo ponad sto osób. Władze miasta nie włączyły się w te prace, za to Służba Bezpieczeństwa miała na wszystko czujne oko. Dzień koronacji był chłodny, wietrzny i dżdżysty, ale na moment wkładania złotych koron papieskich na głowę Syna Bożego i Jego Matki pojawiło się światełko z nieba – otworzyła się w chmurach szczelina, przez którą przez chwilę na ołtarz padły promienie słońca.

Teresa Duda także pamięta ten moment: – W chwili, gdy kard. Franciszek Macharski nakładał korony na skronie Dzieciątka Jezus i Maryi, jakby otworzyło się okienko w niebie i przez ciężkie, czarne opończe chmur przebiły się promienie słońca, które na krótką chwilę ozłociły nałożone korony. To była dosłownie chwila, ale ja odczytałam ją, jako znak z nieba, jak „uśmiech” Maryi. Można śmiało powiedzieć, że Maryja jest darem dla Janowa Lubelskiego. Ciągle rodzi się więc w sercu pytanie, jak dziękować Panu Bogu za dar jakim jest Maryja Łaskawa i Różańcowa w naszym Sanktuarium, na naszej janowskiej ziemi? Tylko uklęknąć i razem z Maryją zaśpiewać hymn Magnificat.

Zebrał: ks. Adam Stachowicz

* * *

Trochę z historii

Pierwsze, niestety nieudokumentowane objawienia miały miejsce w 1639 r. Jak głosi legenda, rybacy pływający nocą po stawie, zwanym Czarnym, koło miejscowości Biała, ujrzeli niezwykłą światłość wśród lasu na południowym wzgórzu i zobaczyli na sośnie obraz Najświętszej Maryi Panny otoczony jasnością. Rok później król Władysław IV nadał przywilej na zbudowanie miasta, a nadany miastu herb posiadał wizerunek Madonny.

Udokumentowane objawienie ma miejsce 2 listopada 1645 r. miejscowemu bednarzowi z pobliskiej wsi Ruda Wojciechowi Boskiemu. Stało się to, gdy szedł na Jutrznię do kościoła w Białej. Według jego relacji Matka Boża, trzymająca dwie świece, stała w obecności dwóch aniołów i wypowiedziała takie słowa: „Ta jest wola Boża, aby się chwała Jego na tym miejscu i pamiątkę Moją odprawiała”. Drugie objawienie odbyło się 8 grudnia. Relacji z niego, początkowo nieufnie, wysłuchuje ks. Walenty Dąbrowski, proboszcz z Białej. Wojciech Boski zeznaje pod przysięgą czego doświadczył. Relacji tej wysłuchują mieszczanie – tak rozpoczyna się miejscowy kult. Objawienie otrzymują również dwaj rybacy. Widzą oni procesję aniołów w miejscu poprzednich objawień Matki Bożej, o czym zeznają także pod przysięgą. W tej sytuacji proboszcz powiadamia o zdarzeniu biskupa krakowskiego, który przysyła specjalną komisję do zbadania relacji o cudownych objawieniach. Komisja stwierdza nadprzyrodzoną interwencję Boga za pośrednictwem Maryi.

W dziejach sanktuarium Matki Bożej Łaskawej i Różańcowej dostrzegamy dwa okresy. Dawny, w latach 1660 – 1864, to czas pasterzowania zakonu Dominikanów i współczesny, od roku 1867, po przeniesieniu parafii z pobliskiej Białej, kiedy to opiekę nad sanktuarium przejęli księża diecezjalni.

Jednak najświetniejszy okres dla janowskiego sanktuarium rozpoczął się w 1985 r., po dokonaniu koronacji cudownego Wizerunku.

Tagi:
Matka Boża

Jagodne świętowanie w Resku

2019-07-16 11:54

x. TR
Edycja szczecińsko-kamieńska 29/2019, str. 3

Matka Boża Jagodna w Resku zgromadziła licznych pielgrzymów z różnych stron naszej archidiecezji

Archiwum prywatne
Procesja z Najświętszym Sakramentem wokół Ratusza

Drugi dzień lipca to wspomnienie zakończenia nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny – święto znane w ludowej tradycji polskiej jako Matki Bożej Jagodnej. To już drugi raz, gdy w Resku przed słynącym łaskami wizerunkiem pielgrzymi zawierzali swoje codzienne troski i radości Maryi, nazywając Ją Jagodną Panią.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Matka Dawida dziękuje służbom i prosi o modlitwę

2019-07-22 08:41

PAP

Matka 5-letniego Dawida Żukowskiego, którego ciało „z prawdopodobieństwem graniczącym prawie z pewnością” znaleziono w sobotę pod wiaduktem przy węźle Pruszków na autostradzie A2, podziękowała służbom, które prowadziły akcję poszukiwawczą.

screenshot/TVN
Ciało dziecka odnaleziono w sobotę w okolicach węzła Pruszków

„Składam podziękowania Służbom, które z ogromną determinacją, nie szczędząc środków i wysiłku prowadziły akcję poszukiwawczą” – napisała.

– Dziękuję lokalnej Społeczności, Mediom i wszystkim tym, którym los mojego Synka nie był obojętny, którzy do końca okazywali wsparcie wierząc w szczęśliwe zakończenie – dodała kobieta, prosząc pod koniec swego oświadczenia „o modlitwę”.

Jej oświadczenie – przekazane w niedzielę – zostało opublikowane przez magazyn reporterów Uwaga! emitowany na antenie TVN24. Kopię listu matki Dawida zamieszczono na stronie internetowej magazynu Uwaga!.

W sobotę stołeczna policja poinformowała, że na trasie A2 między Warszawą a Grodziskiem Mazowieckim, w okolicach węzła Pruszków, znaleziono ciało dziecka. – Z prawdopodobieństwem graniczącym prawie z pewnością jesteśmy przekonani, że jest to 5-letni Dawid – przekazał w sobotę dziennikarzom asp. sztab. Mariusz Mrozek z Biura Prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Poszukiwania 5-letniego Dawida z Grodziska Mazowieckiego trwały od 10 lipca, kiedy to utratę kontaktu z nim i jego ojcem zgłosiła rodzina.

Dawid został zabrany przez ojca z Grodziska Mazowieckiego około godz. 17.00 w środę. Według ustaleń policji tego samego dnia przed godz. 21.00 ojciec odebrał sobie życie, rzucając się pod pociąg.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Grodzisk Mazowiecki: jutro Msza św. w intencji 5-letniego Dawida

2019-07-23 13:17

lk / Grodzisk Mazowiecki (KAI)

Parafia Przemienienia Pańskiego w Grodzisku Mazowieckim zaprasza w środę 24 lipca o godz. 19.00 na Mszę św. w intencji zmarłego tragicznie Dawida Żukowskiego. Ciało 5-latka znaleźli funkcjonariusze Policji w sobotę przy autostradzie A2 niedaleko Pruszkowa. Chłopiec zginął od ciosów zadanych ostrym narzędziem prawdopodobnie przez ojca, który niedługo potem popełnił samobójstwo.

screenshot/TVN
Ciało dziecka odnaleziono w sobotę w okolicach węzła Pruszków

Msza święta jest odpowiedzią wspólnoty parafialnej i wychowawczyń chłopca na oświadczenie jego matki, w którym m.in. poprosiła o modlitwę. – Okażmy nasze wsparcie rodzinie chłopca oraz pomódlmy się, aby dobry Bóg przyjął Dawidka do siebie – proszą duchowni.

Dawid Żukowski zaginął w środę 10 lipca. Jego ciało zostało odnalezione w sobotę 20 lipca wczesnym popołudniem przy zbiorniku retencyjnym blisko ekranów akustycznych wzdłuż autostrady A2 przy węźle Pruszków. Według prokuratury chłopiec zginął od wielu ciosów zadanych ostrym narzędziem, prawdopodobnie przez jego ojca, który po ukryciu zwłok 5-latka odebrał sobie życie, rzucając się pod pociąg relacji Skierniewice – Warszawa.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem