Reklama

Z Polski i ze świata

Abp Stanisław Gądecki

Jordania jest ostrzeżeniem dla Polski

Arcybiskup Stanisław Gądecki podsumował prace zgromadzenia plenarnego Rady Konferencji Biskupich Europy, które zakończyło się 16 września br. w Jerozolimie i miało charakter pielgrzymki do Ziemi Świętej. Przyznał, że sytuacja chrześcijan w Ziemi Świętej nie zmienia się zasadniczo od 67 lat. – Należałoby im życzyć, żeby jeszcze za swojego życia doczekali się pokoju. Jest to perspektywa bardzo trudna do osiągnięcia, ale nadzieją jest edukacja, i to międzywyznaniowa, która może dokonać wiele dobrego – mówił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Ujawnił, że uczestników zgromadzenia CCEE najbardziej zajmował temat uchodźców.Abp Gądecki powiedział, że sytuacja w Jordanii, gdzie początkowo w parafiach entuzjastycznie przyjęto uchodźców, co z czasem doprowadziło do paraliżu działalności duszpasterskiej Kościoła, może być ostrzeżeniem dla Polski. Dodał, że gdyby zapowiedziane 12 tys. uchodźców przybyło do Polski, Kościół nie będzie podejmował programów pomocowych bez wyraźnych umów ze stroną państwową, która bierze podstawową odpowiedzialność za przybycie tych ludzi.

(KAI)

Paryż

Nowy rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji

W dniach 12-13 września br. w Paryżu dziękowano za blisko 30-letnią posługę rektorowi Polskiej Misji Katolickiej – ks. inf. Stanisławowi Jeżowi. Ze względu na wiek duszpasterz przeszedł na emeryturę. Uroczystościom, w których brało udział licznie reprezentowane środowisko francuskiej Polonii, przewodniczył kard. Kazimierz Nycz. Obecny był również bp Wiesław Lechowicz, odpowiedzialny za Polonię z ramienia Episkopatu Polski, oraz przedstawiciel arcybiskupa Paryża, a także licznie zebrani duszpasterze polonijni, przedstawiciele zakonów pracujących na terenie Francji, organizacji i stowarzyszeń. Uroczystość połączona była z przekazaniem tej odpowiedzialnej funkcji nowemu rektorowi, którym został ks. Bogusław Brzyś – kapłan diecezji tarnowskiej, od 20 lat pracujący we Francji.

Ks. Andrzej Mulka

Komunikat Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego
o zbiórce ofiar na odbudowę kościoła w Mileszkach

Umiłowani Siostry i Bracia,
Z ogromnym żalem wszyscy przyjęliśmy wiadomość, że w poniedziałek 31 sierpnia 2015 r. spłonęła zabytkowa świątynia pw. Świętej Doroty w Łodzi-Mileszkach. Parafia popularnie zwana Mileszkami, miasto Łódź i archidiecezja łódzka utraciły piękny, XVIII-wieczny drewniany kościół. Tragedia ta głęboko dotknęła licznych wiernych nie tylko Mileszek, ale i całej archidiecezji łódzkiej. Także z różnych części Polski i z zagranicy napływają wyrazy współczucia. Za każdy przejaw solidarności składam serdeczne „Bóg zapłać”.

Reklama

Osieroceni wierni Mileszek nie mają świątyni, miejsca, gdzie mogliby gromadzić się na modlitwę i sprawowanie Ofiary Mszy św. Chociaż budowa tymczasowej kaplicy jest na ukończeniu, należy już teraz myśleć o odbudowie kościoła parafialnego. Widząc konieczność udzielenia pomocy parafii w Mileszkach i odpowiadając na szlachetne przejawy solidarności z jej wiernymi, zwracam się do wszystkich ludzi dobrej woli z serdeczną prośbą o modlitwę w intencji rychłej odbudowy świątyni w Mileszkach i składanie ofiar na realizację tego trudnego i jakżeż ważnego celu.

Wszystkim osobom, które hojnie odpowiedzą na moją prośbę, serdecznie błogosławię

Łódź, dnia 15 września 2015 roku, Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej

Marek Jędraszewski, Arcybiskup Metropolita Łódzki

Ofiary na odbudowę spalonego kościoła można przekazywać na numer konta archidiecezji łódzkiej: 22 1240 3028 1111 0000 2824 0033, z dopiskiem „DAR NA KOŚCIÓŁ W MILESZKACH”.

Krótko

• Parlament Europejski poparł propozycję rozlokowania na terenie państw Unii Europejskiej 120 tys. uchodźców, którzy już znajdują się na terenie UE. Za przyjęciem rezolucji w sprawie planu Komisji Europejskiej opowiedziało się 372 europosłów, przeciwnych było 124, od głosu wstrzymało się 54.

• Donald Tusk, przewodniczący Rady Europejskiej, zwołał na 23 września br. nadzwyczajny szczyt liderów państw Unii Europejskiej w sprawie kryzysu związanego z napływem uchodźców z Bliskiego Wschodu. Powszechnie uważa się, że zareagował zbyt późno.

• Uchodźcy nadal forsują bramy Europy. Najtrudniejsza sytuacja panuje na greckiej wyspie Lesbos. Mieszka tam 85 tys. osób, a przybyło już 100 tys. imigrantów. Doszło do starć z siłami bezpieczeństwa. Policja musiała też interweniować na Węgrzech. W związku z trudną sytuacją do dymisji podał się szef węgierskiego ministerstwa obrony.

• Na Węgrzech weszły nowe, zaostrzone przepisy w sprawie przekraczania granic. Zatrzymało to falę uchodźców, ale w pierwszym dniu obowiązywania nowego prawa na granicy doszło do zamieszek. Węgierska policja użyła gazu łzawiącego.

• W gangach przemytniczych, które za opłatę rzędu kilku tysięcy euro organizują niebezpieczne przeprawy migrantów do Europy, może działać nawet 30 tys. osób.

• Trzęsienie ziemi o sile ponad 8 stopni w skali Richtera wystąpiło u wybrzeża Chile.

• Rosja zapewniła, że dostarcza broń do Syrii zgodnie z prawem międzynarodowym. W Syrii przebywają rosyjscy eksperci wojskowi, co nie podoba się NATO.

• Jan T. Gross znowu szkaluje Polskę. W artykule na łamach niemieckiego „Die Welt” stwierdził, że Polacy wymordowali więcej Żydów niż Niemców.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Ewangelia w czasach internetu

2020-01-21 09:37

Niedziela Ogólnopolska 4/2020, str. 10-12

[ TEMATY ]

internet

Ewangelia

adobe.stock.pl

Świat, do którego Jezus Chrystus posłał Apostołów, różnił się od naszego. Tylko ludzie byli bardzo podobni.

Cel ludzkiego życia nie zmienia się od wieków i tak na zawsze pozostanie. Jesteśmy ukierunkowani na miłość, prawdę i szczęście. Za tymi tęsknotami jest ukryta ta najgłębsza, a nie zawsze rozpoznana, czyli tęsknota za Bogiem. Ale świat pod względem postępu technicznego od czasów pierwszych głosicieli Ewangelii się zmienił, i to bardzo.

Dzieło i dar

Współcześnie ważnym jego elementem jest rozwój mediów. Kościół docenia ich znaczenie w międzyludzkiej komunikacji, w poznawaniu świata i dziele ewangelizacji. Dekret II Soboru Watykańskiego o środkach społecznego przekazywania myśli Inter mirifica rozpoczyna się słowami: „Wśród niezwykłych wynalazków techniki, które zwłaszcza w najnowszych czasach ludzki geniusz z pomocą Bożą rozwinął spośród rzeczy stworzonych, Matka Kościół ze szczególnym zainteresowaniem przyjmuje i popiera te, które w najwyższym stopniu dotyczą ducha ludzkiego i które otworzyły nowe drogi bardzo łatwego przekazywania wszelkiego rodzaju informacji, przemyśleń i zaleceń”. Media są zatem dziełem człowieka, a zarazem Bożym darem.

Niemal każde dzieło ludzkiego umysłu i rąk może być różnorako wykorzystane. Może być użyte jako narzędzie służące dobru, ale także jako narzędzie moralnego, a nawet fizycznego zniszczenia. O takim wielorakim zastosowaniu możemy mówić w przypadku środków masowego przekazu, w tym o internecie. Faktem jest, że niektórym trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie bez dostępu do sieci, a u innych świat ten budzi lęk. Jan Paweł II już pod koniec lat 80. ubiegłego wieku pisał: „Tym, których serce ogarnia niepokój wobec ryzyka nowych technologii w środkach przekazu, odpowiadam: «Nie lękajcie się»” (orędzie na 22. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, 4). Papieskie przesłanie, ze słowami znanymi z dnia inauguracji pontyfikatu: „Nie lękajcie się”, jest zachętą do odczytywania znaków czasu i mądrej postawy wobec nich.

Cyfrowy kontynent

Internet jest obecny wszędzie tam, gdzie dociera człowiek. Towarzyszy nam jako narzędzie pracy, podczas odpoczynku daje dostęp do wielu rozrywek, umożliwia robienie zakupów, uczniowie i rodzice za jego pośrednictwem kontaktują się z nauczycielami, służy gromadzeniu danych, zdobywaniu informacji, komunikacji między pojedynczymi osobami i społecznościami w skali wcześniej niespotykanej. W praktyce duszpasterskiej, poza zastosowaniem w komunikacji między kurią diecezjalną a parafiami i między duszpasterzami a parafianami, jest także miejscem służącym pomocą osobom rozeznającym powołanie. Niektórzy kandydaci do seminariów duchownych oraz życia zakonnego czerpią wiedzę na tematy ich interesujące z internetu. Nie sposób wyliczyć wszystkich, bardziej czy mniej zorganizowanych form wewnątrzkościelnej i zewnętrznej aktywności w tej przestrzeni. Ogarnia ona także sferę ściśle duchową przez strony pomagające przygotować się do liturgii. Umożliwia dostęp do tekstów biblijnych, brewiarzowych i pozwala powierzać intencje modlitewne np. zakonom. Popularne jest odsłuchiwanie rekolekcji, wykładów i konferencji.

CZYTAJ DALEJ

Auschwitz to szczyt nienawiści do człowieka

2020-01-26 14:39

[ TEMATY ]

Auschwitz

Mazur/episkopat.pl

Auschwitz-Birkenau

Auschwitz-Birkenau to „szczyt nienawiści do człowieka” – napisali biskupi europejscy w liście z okazji 75-ej rocznicy wyzwolenia obozu. Sprzeciwiają się w nim wszelkim przejawom deptania godności człowieka, w tym rasizmowi, ksenofobii i antysemityzmowi.

Hierachowie zaapelowali do współczesnego świata o pojednanie i pokój oraz o poszanowanie prawa każdego narodu do istnienia, a także do wolności, niepodległości i zachowania własnej kultury. Zauważyli, że mimo dramatycznych doświadczeń przeszłości, świat, w którym żyjemy, ciągle jest pełen zagrożeń i przemocy. „Nadal mają miejsce okrutne wojny, przypadki ludobójstwa, prześladowania, różne formy fanatyzmu, mimo iż historia uczy nas, że przemoc nigdy nie prowadzi do pokoju, ale rodzi cierpienie i śmierć” – czytamy w liście.

Następnie biskupi przypomnieli słowa wypowiedziane przez kolejnych Papieży w miejscu zagłady. „Nigdy jeden naród nie może rozwijać się kosztem drugiego, za cenę drugiego, za cenę jego uzależnienia, podboju, zniewolenia, za cenę eksploatacji, za cenę jego śmierci” – powiedział, zatrzymując się przed tablicą w języku hebrajskim, Jan Paweł II, podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 r. Z kolei Benedykt XVI, 27 lat później, zauważył, że ofiary nazistów nie chcą „wywoływać w nas nienawiści, ale raczej pokazują, jak straszne jest jej dzieło”. Papież Franciszek odwiedził obóz w 2016 r., ale nie wygłosił tam przemówienia. Zostawił za to wpis w księdze pamiątkowej: „Panie miej miłosierdzie nad Twym ludem! Panie przebacz tak wielkie okrucieństwo”. W liście biskupi cytują też słowa Franciszka, wypowiedziane kilka dni temu, w których wzywa, aby rocznica wyzwolenia obozu stała się dla każdego okazją do zatrzymania, zamilknięcia i powrotu do pamięci. „Potrzebujemy tego, aby nie stać się obojętnymi” – mówił Ojciec Święty.

Przypomnieli wymowny znak pojednania, którym był list biskupów polskich do biskupów niemieckich z 1965 r. „Chociaż po II wojnie światowej pojednanie między narodami wydawało się po ludzku niemożliwe, to jednak – zjednoczeni w miłości do Jezusa Chrystusa – potrafiliśmy przebaczać i prosić o przebaczenie. Doświadczenia z przeszłości uczą, jak ważne i owocne jest budowanie Europy narodów pojednanych i wybaczających sobie nawzajem” – czytamy w liście.

Na koniec zapraszają, aby 27 stycznia o godzinie 15.00, czyli w godzinie wyzwolenia Auschwitz-Birkenau, zapalić świecę i pomodlić się za ludzi pomordowanych w obozach zagłady ze wszystkich narodowości i wyznań oraz za ich bliskich. „Niech nasza modlitwa pogłębi pojednanie i braterstwo, którego przeciwieństwem jest wrogość oraz niszczycielskie konflikty i podsycane nieporozumienia. Niech zwycięża w nas moc miłości Jezusa Chrystusa” – zaapelowali biskupi.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję