Reklama

Z Watykanu

Audiencja generalna

Misja wszystkich chrześcijan

Do współpracy, aby razem nieść miłosierdzie Boże aż po krańce świata, wezwał papież Franciszek chrześcijan różnych wyznań podczas audiencji generalnej 20 stycznia br. W katechezie wskazał na specyfikę Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, przeżywanego w okresie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia.

Ojciec Święty przypomniał, że fragment biblijny (1 P 2,9-10), który był podstawą rozważań tegorocznego tygodnia, wybrała grupa ekumeniczna z Łotwy, a pośrodku katedry luterańskiej w Rydze znajduje się chrzcielnica pochodząca z XII wieku, z czasów pierwszej ewangelizacji tego kraju. W tym kontekście Papież wskazał na znaczenie chrztu św., łączącego wszystkich wyznawców Chrystusa, niezależnie od ich podziałów.

– Kiedy my, chrześcijanie, mówimy, że mamy jeden wspólny chrzest, to stwierdzamy, że my wszyscy – katolicy, protestanci i prawosławni – dzielimy doświadczenie bycia wezwanymi z bezlitosnych i wyobcowujących ciemności na spotkanie z Bogiem żywym, pełnym miłosierdzia. Niestety, wszyscy doświadczamy egoizmu, rodzącego podziały, zamknięcia, pogardę. Wyjście na nowo od chrztu św. oznacza odnalezienie źródła miłosierdzia, źródła nadziei dla wszystkich, ponieważ nikt nie jest wykluczony z Bożego Miłosierdzia – stwierdził Franciszek.

Reklama

Papież podkreślił więź, jaką tworzy wspólny chrzest, pomimo grzechów i podziałów istniejących między chrześcijanami. Zaznaczył jednak, że miłosierdzie Boże jest od nich silniejsze. – My, chrześcijanie, możemy głosić wszystkim moc Ewangelii, postanawiając wspólnie prowadzić dzieła miłosierdzia co do ciała i co do duszy. Jest to konkretne świadectwo jedności między nami – chrześcijanami, protestantami, prawosławnymi i katolikami – powiedział Ojciec Święty.

KAI

Dzieci pytają – Papież odpowiada

Co robił Bóg, zanim stworzył świat?

„Miłość przed światem” – to tytuł wyjątkowej książki, w której papież Franciszek odpowiada na pytania dzieci z wszystkich kontynentów. Pomysłodawcą tej inicjatywy jest o. Antonio Spadaro, autor pierwszego wywiadu z papieżem Franciszkiem. To właśnie na jego ręce napłynęło 259 listów z pytaniami od dzieci w wieku od 6 do 13 lat, pochodzących m.in. z Syrii, Nigerii i Chin. Włoski jezuita zadał te pytania Papieżowi. „Co robił Bóg, zanim stworzył świat? – Kochał”. „Dlaczego rodzice czasami się kłócą? – Bo są tylko ludźmi”. To zaledwie mała próbka dziecięcej fantazji. Odpowiadając na pytania dzieci, papież Franciszek stwierdził, że pytania przez swą prostotę są niezwykle trudne.

Książka ilustrowana jest 31 rysunkami dzieci. Opublikowało ją jezuickie wydawnictwo Loyola Press, a do księgarń na całym świecie trafi 1 marca br. Wcześniej książkę otrzyma papież Franciszek i przy tej okazji spotka się w Watykanie z grupką dzieci, które napisały do niego listy z pytaniami.

Reklama

RV

Ojciec Święty do Polaków

Nieście miłosierdzie Ojca

Serdeczne pozdrowienie kieruję do polskich pielgrzymów! Moi drodzy, podczas tego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan prośmy Chrystusa, abyśmy wszyscy jako Jego uczniowie, świadomi zakorzenienia w Jego miłości przez sakrament chrztu św., znaleźli sposób współpracy, aby nieść miłosierdzie Ojca aż po krańce świata. Niech wam Bóg błogosławi.

Audiencja generalna, 20 stycznia 2016 r.

RV

Nominacja Papieska

Biskup pomocniczy dla diecezji płockiej

Papież Franciszek 23 stycznia br. mianował biskupem pomocniczym diecezji płockiej 45-letniego ks. Mirosława Milewskiego, kanclerza Kurii i wikariusza generalnego diecezji.– Chciałbym być przede wszystkim świadkiem zmartwychwstałego Pana, głosicielem kerygmatu i człowiekiem modlitwy – powiedział biskup nominat w wywiadzie dla Biura Prasowego KEP. Dewizą nowego biskupa pomocniczego diecezji płockiej są słowa „Nolite timere” – Nie lękajcie się! – zaczerpnięte z Ewangelii wg św. Mateusza (17,7). Ks. Milewski przyjmie święcenia biskupie 27 lutego br. w bazylice katedralnej w Płocku z rąk bp. Piotra Libery. Współkonsekratorami będą abp Celestino Migliore – nuncjusz apostolski w Polsce i kard. Kazimierz Nycz – metropolita warszawski.

BP KEP

Po synagodze meczet

Zaproszenie od muzułmanów

Delegacja wspólnoty muzułmańskiej Rzymu oficjalnie zaprosiła papieża Franciszka do złożenia wizyty w rzymskim meczecie.

Meczet znajduje się w północnej części Rzymu. Jest największą tego typu budowlą na Zachodzie i może pomieścić 12 tys. wiernych. Powstał w latach 1984-95 z inicjatywy i dzięki środkom finansowym króla Fajsala z Arabii Saudyjskiej.

RV

Z twittera papieża Franciszka

Ewangelia wzywa nas, byśmy byli „bliźnimi” ubogich i opuszczonych, aby dać im konkretną nadzieję.

2016-01-27 09:07

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Ksiądz, powstaniec, patriota. Powieszony przez Niemców na swojej własnej stule

2020-08-01 16:26

[ TEMATY ]

ksiądz

Powstanie Warszawskie

wikipedia.org

W ciągu 63 dni Powstania Warszawskiego oprócz wielu żołnierzy i ludności cywilnej, wzięli w nim udział również duchowni, którzy stale towarzyszyli walczącym.

Zajmowali się organizowaniem Eucharystii i wspólnych modlitw, udzielali sakramentów, towarzyszyli poległym na ostatniej drodze, a niejednokrotnie oddawali własne życie w walce o wolność Ojczyzny.

Jednym z nich był pallotyn ks. Józef Stanek – kapelan powstańców na Czerniakowie, zamordowany przez hitlerowców 23 września, wyniesiony na ołtarze przez Jana Pawła w gronie 108 męczenników II wojny światowej. Obecnie trwają modlitwy o rychłą kanonizację niezłomnego kapłana.

Ks. Józef Stanek, noszący pseudonim “Rudy”, w dniu wybuchu Powstania Warszawskiego posługiwał jako kapelan w Zakładzie Sióstr Rodziny Maryi na Koszykach. Od 1 sierpnia 1944 uczestniczył w Powstaniu Warszawskim. W trudnych warunkach odprawiał nabożeństwa, udzielał pomocy rannym i umierającym, wspierał ludność cywilną i personel medyczny w szpitalach polowych. W drugiej połowie sierpnia zajął się towarzyszeniem żołnierzom zgrupowania AK “Kryska”, walczącym na Czerniakowie.

Duchowny z oddaniem i gorliwością służył powstańcom. Jego zaangażowanie w sprawowanie sakramentów i zwykłe rozmowy z wiernymi, miały niebagatelny wpływ na morale walczących. Wielokrotnie znosił z pola walki rannych powstańców, posługując niemal w każdym miejscu walczącego Czerniakowa. Zjawiał się nawet w najbardziej niebezpiecznych punktach oporu powstania, by wspierać załamanych cywili, głosić Ewangelię i udzielać sakramentów.

Podczas trwania powstania duchowny dostał propozycję przeprawy na prawy brzeg, co miało zapewnić mu bezpieczeństwo. Ustąpił jednak miejsca w pontonie rannemu żołnierzowi, rezygnując z przeprawienia się przez Wisłę. Nie zdecydował się na opuszczenie walczących powstańców i do końca pozostał w ruinach konającego Czerniakowa.

Był dla nich wsparciem do ostatnich chwil. Świadkowie życia młodego pallotyna podkreślają jego heroiczną miłość bliźniego. Nazywano go „niestrudzonym Samarytaninem”. Śmierć poniósł mając zaledwie 28 lat, po 5 latach kapłaństwa. Jego altruistyczna i bohaterska postawa sprawiła, że zyskał wielki szacunek i uznanie ze strony wszystkich walczących.

W dniu kapitulacji Czerniakowa 23 września, duchowny dostał się w ręce SS. Odważnie pertraktował z wrogiem, aby ocalić jak najwięcej powstańców. Był poddawany wielu szczególnie brutalnym torturom, a następnie powieszony na własnej stule. Kiedy na szyję duchownego nałożono pętlę, pobłogosławił on jeszcze powstańców i ludność cywilną prowadzoną przez Niemców do obozów.

Jednym ze świadków jego egzekucji był inny wybitny kapelan powstania jezuita, o. Józef Warszawski. Ks. Stanek ściągnął na siebie szczególną nienawiść m.in. dlatego, że polecił żołnierzom polskim zniszczyć broń, ponieważ hitlerowcy niemal każdego uzbrojonego Polaka natychmiast rozstrzeliwali. Nie chciał także, aby broń dostała się w ręce Niemców i służyła zabijaniu powstańców.

Ks. Stanek święcenia kapłańskie przyjął już w latach okupacji w 1941 roku. Po święceniach studiował na tajnym Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Zwłoki duchownego ekshumowano i złożono w zbiorowej mogile przy ul. Solec w Warszawie 14 kwietnia 1945 r. Następnie w 1946 roku przeniesiono je na cmentarz Powązkowski. 4 listopada 1987 w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej przy ul. Zagórnej odbyło się nabożeństwo żałobne połączone z ekshumacją i pogrzebem, 5 listopada 1987 szczątki pallotyna złożono w powązkowskiej kwaterze zgrupowania AK „Kryska”. W 1994 roku przy skrzyżowaniu ulic Wilanowskiej i Solec postawiono pomnik ku czci ks. Józefa Stanka oraz innych bohaterów walczących na tym terenie w oddziałach Armii Krajowej i Wojska Polskiego.

13 czerwca 1999 roku w Warszawie Jan Paweł II ogłosił ks. Józefa Stanka błogosławionym w gronie 108 męczenników II wojny światowej oraz drugim pallotynem – ks. Józefem Jankowskim.

Kaplicę im. bł. ks. Józefa Stanka można odwiedzić w Muzeum Powstania Warszawskiego. Poświęcił ją kard. Józef Glemp podczas otwarcia Muzeum 31 lipca 2004 r. Do kaplicy wniesiono wówczas relikwie kapelana powstańców na Czerniakowie.

„Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami” – tak mówił o bł. ks. Józefie Stanku, pallotynie i męczenniku ks. dr Jan Korycki SAC w homilii wygłoszonej podczas Mszy św. w 74. rocznicę śmierci duszpasterza Powstańców Warszawskich.

CZYTAJ DALEJ

W modlitwie i deszczu - [40. PPW - dzień 2] [RELACJA]

2020-08-04 20:41

Michalina Stopka

Mimo padającego deszczu, pielgrzymi grup 1 - pokutnej i 18 - karmelitańskiej z uśmiechem na twarzach, a jednocześnie w skupieniu modlitewnym przemierzali kolejne kilometry, aby przedłużyć “Sztafetę do Maryi”.

Pierwszym punktem dnia była Msza św. w Sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy.

Homilię wygłosił ks. bp Jacek Kiciński.

Więcej tutaj

Następnie pielgrzymi udali się na trasę w kierunku Boleścina. Był to najtrudniejszy odcinek, dzisiejszej drogi. Spowodował to padający deszcz. Podczas tego etapu konferencję wygłosił ks. prof. Włodzimierz Wołyniec, przewodnik gr. 1. Na pierwszym postoju, w miejscowej kaplicy pielgrzymi odmówili z Liturgii Godzin, Godzinę Czytań

GALERIA ZDJĘĆ nr 1

Niestety z powodu problemów technicznych, nie udało się nam zarejestrować konferencji.

Na drugim etapie z Boleścina do Jaksonowic przewidziany był etap ciszy oraz konferencja o. Krzysztofa Piskorza, karmelity bosego, przewodnika gr. 18. Na postoju, w kościele pielgrzymi odmówili Modlitwę Południową z Liturgii Godzin.

GALERIA ZDJĘĆ nr 2

 

Trzeci etap rozpoczął się różańcem. W tym roku zmieniła się miejscowość postoju. Zamiast w Jenkowicach był w Dobrej. Tam pątnicy odmówili Modlitwę w ciągu dnia z Liturgii Godzin. GALERIA ZDJĘĆ nr 3

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję