Reklama

Z kraju i ze świata

2016-02-03 08:47


Niedziela Ogólnopolska 6/2016, str. 9

Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej”

Wyróżnienie dla Jasnej Góry i „Niedzieli”

W Bazylice Jasnogórskiej 30 stycznia br. prof. Piotr Gliński, wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wyróżnił Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski na Jasnej Górze oraz Tygodnik Katolicki „Niedziela” odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, przyznawaną za szczególne osiągnięcia w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

– To jest hołd wdzięczności dla Jasnej Góry, a także dla Tygodnika Katolickiego „Niedziela” – powiedział min. Piotr Gliński dla Radia Jasna Góra i Biura Prasowego Jasnej Góry. – To wyraz podziękowania dla działalności w sferze kultury, szeroko pojętej, nie tylko tej artystycznej – bo tu są wspaniałe dzieła sztuki, które są chronione, o które się dba, które są dostępne dla zwiedzających, dla pielgrzymów, dla mieszkańców Częstochowy, dla nas wszystkich – ale także w sensie szerszym, kultura bowiem to system wartości, o który musimy dbać. Tutaj, na Jasnej Górze zauważa się szczególną troskę o te wartości.

Wyróżnienie zostało przyznane na wniosek Stowarzyszenia Przyjaciół „Gaude Mater”. – Zarówno Jasna Góra, jak i „Niedziela” tworzą polską kulturę – powiedziała Małgorzata Nowak, przedstawicielka stowarzyszenia, która dokonała prezentacji wyróżnionych odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Obecny był również prezes Stowarzyszenia Przyjaciół „Gaude Mater” Jan Szyma.

Reklama

W imieniu Ojców Paulinów z rąk prof. Glińskiego odznakę odebrał o. Marian Waligóra, przeor Jasnej Góry. – To wyróżnienie ma duże znaczenie dla wszystkich Polaków, którzy pielgrzymują na Jasną Górę i w tym miejscu tworzą polską kulturę – powiedział. Wyraził radość, że Jasna Góra została dostrzeżona jako miejsce, które wpisuje się również w tworzenie kultury polskiej. Część tego pielgrzymiego piękna wpisana jest w mury jasnogórskiego sanktuarium – podkreślił w podziękowaniu.

W imieniu „Niedzieli” odznakę odebrali redaktor naczelna Lidia Dudkiewicz oraz ks. inf. Ireneusz Skubiś, redaktor honorowy. Redaktor Naczelna podkreśliła, że „Niedziela” otrzymuje odznakę w 90. rocznicę powstania tygodnika, czyli jest to niejako dar urodzinowy. Podziękowała za wyróżnienie oraz wyraziła wdzięczność prof. Glińskiemu za ochronę czystego oblicza kultury polskiej i obronę wartości duchowych w przestrzeni publicznej. Warto w tym miejscu przypomnieć, że „Niedziela” od początku swego istnienia promuje wartości religijne i patriotyczne. Współcześnie czyni to nie tylko przez gazetę w wersji papierowej, ale również za pomocą Internetu, studia telewizyjnego i radiowego.

Na zakończenie słowo do zebranych skierował abp Wacław Depo, metropolita częstochowski. Podziękował min. Piotrowi Glińskiemu za odznaczenia przyznane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i zauważył za Cyprianem Kamilem Norwidem: „Szczytność wtedy jest szczytna, gdy nie jest przypadkiem”. Metropolita Częstochowski zakończył spotkanie modlitwą za Ojczyznę i udzielił wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.

Wręczenie odznaki honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej” Jasnej Górze i „Niedzieli” odbyło się podczas koncertu Jasnogórskiej Orkiestry Dętej pod dyrekcją Marka Piątka. Od ponad pół wieku towarzyszy ona ważnym wydarzeniom, które mają miejsce na Jasnej Górze. Tym razem, podczas noworocznego koncertu, wykonała 12 polskich i zagranicznych utworów, m.in.: Marsz „Kosmos” (muz. J. Żak, opr. K. Hilla) oraz „Indiana Jones Selection” (muz. J. Williams, opr. H.V.D. Heide). Koncert zakończył się wspólnym wykonaniem kolędy pod przewodnictwem solistki Teresy Krasnowskiej z Wiednia, z towarzyszeniem Jasnogórskiej Orkiestry Dętej. Całość prowadził o. Kamil Szustak OSPPE.

Uroczystość i koncert zgromadziły liczną widownię. Obecni byli również politycy, m.in.: Jadwiga Wiśniewska – poseł do Parlamentu Europejskiego, Lidia Burzyńska, Konrad Głębocki i Szymon Giżyński – posłowie na Sejm RP oraz Mariusz Trepka – wicewojewoda śląski.

Ks. Jacek Molka/BPJG

* * *

Krótko

• Papież Franciszek ogłosił, że kolejny Kongres Eucharystyczny odbędzie się w 2020 r. w stolicy Węgier – Budapeszcie.

• Rada Europy nie chce debaty na temat zmian zachodzących w Polsce. Wnioskodawcom nie udało się zebrać wymaganej liczby 2/3 głosów. Spośród przedstawicieli Polski w tej instytucji „za” była jedynie dwójka parlamentarzystów z PO.

• Brytyjska telewizja publiczna BBC wyemitowała reportaż, w którym dowodzi korupcji Władimira Putina. Majątek prezydenta Rosji to 40 mld dolarów.

• Europol (europejska policja) ostrzega, że mężczyźni z najnowszej fali imigracyjnej bardzo łatwo ulegają ideologii islamskich fundamentalistów i wciągani są w ich zbrodniczą działalność.

• Bośnia i Hercegowina jest kolejnym państwem, które chce wstąpić do UE. Oficjalnie o członkostwo wystąpi 15 lutego br.

• Czechy przyjmują chrześcijańskich uchodźców z Bliskiego Wschodu. Do Pragi przyleciały już dwie pierwsze irackie rodziny. Wkrótce dołączą do nich kolejni uchodźcy, w sumie 153 osoby.

• Niemcy się zbroją. Rząd chce do 2030 r. przeznaczyć dodatkowo 130 mld euro na dozbrojenie Bundeswehry.

• Duński parlament uchwalił ustawę, zgodnie z którą azylantom przybywającym do Danii będą odbierane kosztowności na poczet utrzymania ich przez państwo.

• W Kuwejcie duża grupa parlamentarzystów i prawników gwałtownie sprzeciwiła się zapowiedzianej przez władze stolicy tego kraju zgodzie na budowę kościołów. Argumentują, że „jest to sprzeczne z szariatem”.

• Parlament Francji ostatecznie przyjął ustawę o możliwości sedacji pacjentów w stadium terminalnym, ale nie eutanazji. To wprowadzenie pacjenta na jego żądanie w stan głębokiego uspokojenia, połączonego często z płytkim snem, aż do jego śmierci.

Reklama

Sakrament obecności

2019-06-12 09:01

Ks. Łukasz Janowski
Niedziela Ogólnopolska 24/2019, str. 12-13

Eucharystia jest sakramentem obecności, to znaczy, że najważniejszą prawdą o Eucharystii jest rzeczywista obecność Ciała i Krwi Chrystusa pod postaciami chleba i wina

Bożena Sztajner/Niedziela

Ciało i Krew Chrystusa stanowią istotę Eucharystii i podstawę całej rzeczywistości, która pod tym pojęciem się zawiera. Jezus jest obecny „prawdziwie”, nie tylko w obrazie czy figurze; jest obecny „rzeczywiście”, nie tylko subiektywnie przez wiarę wierzących; jest obecny „substancjalnie”, to znaczy według swojej głębokiej rzeczywistości – która jest niewidzialna dla zmysłów – a nie według zewnętrznych przejawów.

Obecność Chrystusa w Eucharystii opiera się na słowach, którymi Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy ustanowił ten sakrament: „A gdy jedli, Jezus wziął chleb, odmówił modlitwę uwielbienia, połamał i dał uczniom, mówiąc: «Bierzcie i jedzcie. To jest ciało moje». Następnie wziął kielich, odmówił modlitwę dziękczynną i powiedział: «Pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem moja krew przymierza, która za wielu jest wylewana na odpuszczenie grzechów” (Mt 26, 26-28).

Wcześniej dwa wielkie cuda wyprzedziły obietnicę sakramentu ołtarza: cudowne rozmnożenie chleba i kroczenie Jezusa po jeziorze. Przez te cuda Jezus okazał swą moc nad chlebem, wodą i własnym ciałem. Nazajutrz, gdy naucza w synagodze w Kafarnaum, obiecuje sakrament, w którym chce ciało swoje pod postacią chleba dać na pokarm: „Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata. Wtedy Żydzi zaczęli się sprzeczać między sobą, pytając: «Jak On może nam dać swoje ciało do jedzenia?». Jezus więc oświadczył: «Uroczyście zapewniam was: Jeśli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i pili Jego krwi, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Bo moje ciało naprawdę jest pokarmem, a moja krew naprawdę jest napojem. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, pozostaje we Mnie, a Ja w nim. Podobnie jak Mnie posłał Ojciec, który żyje, i jak Ja żyję dzięki Ojcu, tak również ten, kto Mnie spożywa, będzie żył dzięki Mnie” (J 6, 51-57).

Istnieje ryzyko popadnięcia w niebezpieczeństwo przesadnego realizmu, tak jakby Ciało i Krew Chrystusa były obecne na ołtarzu „zmysłowo”, naprawdę dotykane i łamane rękami kapłana czy gryzione zębami wiernych. Ratunkiem na to niebezpieczeństwo jest sama Tradycja. Św. Augustyn uczył, że obecność Jezusa w Eucharystii dokonuje się „w sakramencie”, to znaczy, że nie jest to obecność fizyczna, ale sakramentalna, za pośrednictwem znaków: chleba i wina. Znak nie wyklucza przecież rzeczywistości, ale czyni ją obecną w jedyny sposób.

Prawda, że sakramenty, począwszy od Eucharystii, są znakami – inicjatywy i działania Boga, który chce zbawić człowieka – nie oznacza wcale, że znajdują się poza rzeczywistością, ale że stanowią rzeczywistość najgłębszą. Jaka jest relacja znaku (znaczenia) do rzeczywistości i odwrotnie? Wiara istnieje zawsze w sferze znaczeń. Tajemnica eucharystyczna oznacza, że Chrystus daje się jako pokarm, aby nas z Nim zjednoczyć i zjednoczyć nas między sobą. Owa jednocząca siła zakłada Jego realną obecność. Między znakiem a rzeczywistością nie ma więc sprzeczności.

Gdy zadamy dziecku pytanie: Co to jest uścisk dłoni?, nie powie ono, że jest to wydatkowanie pewnej ilości energii mięśniowej, spowodowane naciskiem jednego wnętrza dłoni na drugie. Powie po prostu: to znak powitania, porozumienia, przyjaźni. Rzeczywistością uścisku dłoni jest więc znak. Kiedy zapytamy: Co to jest czerwone światło?, dziecko nie powie, że jest to lampa świecąca spoza czerwonej szybki – odpowie po prostu, że jest to zakaz przechodzenia przez pasy, zakaz przejazdu, tak więc rzeczywistością czerwonego światła jest również znak. Dzięki tym elementarnym przykładom rozumiemy, że znak nie jest czymś zewnętrznym w stosunku do rzeczywistości, ale jest samą rzeczywistością, w jej najgłębszej naturze. Podobnie obecność Chrystusa w sakramencie Eucharystii jest obecnością rzeczywistą.

Musimy jednak pamiętać, że Jezus jest obecny w Eucharystii w sposób jedyny i wyjątkowy. Żaden przymiotnik sam w sobie nie jest wystarczający do opisania tej obecności, nawet „rzeczywisty”. „Rzeczywisty” oznacza: na sposób rzeczy czy przedmiotu. Jezus jednak jest obecny w Eucharystii nie jako rzecz czy przedmiot, ale jako Osoba. Obecność Jego Ciała i Krwi w tym sakramencie „można pojąć nie zmysłami, lecz jedynie przez wiarę, która opiera się na autorytecie Bożym” (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1381). Przyjęcie z wiarą tej prawdy nie podważa jednak jej realności i prawdziwości, gdyż wiara jest spotkaniem z osobowym Bogiem.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Abp Dzięga: w Komunii św. doświadczamy cudu zjednoczenia

2019-06-20 14:40

pk / Szczecin (KAI)

Dzisiejszy świat jest bardzo głodny i bardzo spragniony prawdy o Bogu - mówił abp Andrzej Dzięga. Metropolita szczecińsko-kamieński przewodniczył Mszy św. na zakończenie centralnej procesji Bożego Ciała w Szczecinie. Ponad tysiąc osób przeszło z bazyliki mniejszej do bazyliki archikatedralnej.

Redaktor01/pl.wikipedia.org

Abp Dzięga podkreślał w homilii, że w Komunii Świętej, przyjmując Ciało Pana, doświadczamy cudu zjednoczenia.

- Bóg naprawdę jednoczy się z człowiekiem i człowiekowi pozwala, by się z nim zjednoczyć (...) Człowiek w swoim ciele przyjąwszy Ciało Pana staje się umocniony, uświęcony, odbudowany, otrzymuje potężną siłę, nie tylko duchową. Niektórzy święci całymi latami żyli jedynie świętą Komunią - podkreślił abp Dzięga.

Dodał, że dziś też są tacy, o których ciągle mało wiemy, bo Kościół święty to ciągle bada i obserwuje, a jednocześnie mówi: "Tak, to jest możliwe, mamy do czynienia z cudem".

Abp Dzięga dodał, że świat jest bardzo głodny i spragniony świadków cudu zjednoczenia.

- Idź sam w tajemnicy świętego zjednoczenia, rozmodlony i adorujący, zadziwiony i szczęśliwy. Idź i nie bój się ogłaszać, że Bóg, Pan nasz Zmartwychwstały jest ciągle obecny pośród nas, bo kocha, tęskni, bo chce nas mieć ze sobą złączonych i chce, by cały ten świat nie tylko wszyscy ludzie, ale cały świat przez Boga stworzony był po Bożemu zarządzany i prowadzony - mówił hierarcha.

Metropolita szczecińsko-kamieński zakończył zdaniem: "Idź i niech przez ten cud obecny w Twoim życiu świat cały staje się bardziej Boży, to będzie też wtedy bardziej ludzki".

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem