Reklama

Modlę się za Europę

2016-02-10 08:15

Rozmawia ks. Kazimierz Kurek SDB
Niedziela Ogólnopolska 7/2016, str. 17

Marian Sztajner/Niedziela
Matka Boża Patronka Europy z Gibraltaru

Z dr Monique Risso z sanktuarium Matki Bożej Patronki Europy w Gibraltarze rozmawia ks. Kazimierz Kurek SDB

KS. KAZIMIERZ KUREK SDB: – Czy modli się Pani za Europę?

DR MONIQUE RISSO: – Kiedy modlę się za Europę, zwykle zwracam się do Matki Bożej Patronki Europy. Jest Ona patronką nie tylko Gibraltaru, ale też całej Europy. Jest to jeden z moich celów jako członka Bractwa Naszej Pani Europy. (Główne cele naszego bractwa to: promowanie kultu Matki Bożej jako Patronki Europy, modlitwa za Europę, a także za działalność świątyni, włączanie się w pomoc na terenie sanktuarium, finansowe jego wspieranie oraz wspieranie apostolatu maryjnego. Informacje na temat członkostwa w bractwie można znaleźć na: www.ourladyofeurope.net/page3.html).
W sobotę 16 stycznia instruktorzy metody Creightona, odpowiedzialni za Ośrodki Troski o Płodność (FertilityCare Centers) w różnych krajach Europy, spotkali się w Łomiankach i powierzyli siebie i swą pracę opiece Matki Bożej Patronki Europy.

– Ponad 700 lat temu Matka Boża została ogłoszona Patronką Europy. Proszę przybliżyć wydarzenia, które poprzedziły tę chwilę, gdy obwołano Maryję patronką naszego kontynentu.

– W 710 r. wódz berberyjski Tarik ibn Zijad z powodzeniem doprowadził swoje wojska przez wąską Cieśninę Gibraltarską na kontynent europejski. Katoliccy władcy Hiszpanii dobrze wiedzieli, że odzyskanie ziem nie będzie możliwe, dopóki Gibraltar pozostanie pod panowaniem Maurów. Gibraltar niejako formował most pomiędzy Europą i Afryką, umożliwiający łatwy przepływ wojsk mauryjskich do Hiszpanii. W 1309 r., blisko sto lat później, król hiszpański Ferdynand IV ostatecznie podbił Gibraltar i wypędził Maurów z półwyspu. Po tym zwycięstwie król podziękował Bogu i, jak głosi podanie, powierzył kontynent europejski opiece Maryi, nadając Jej przydomek Matki Bożej Patronki Europy. Wtedy też zmienił położony na południu półwyspu meczet w świątynię chrześcijańską. Uważa się, że to tam zaczęto czcić figurę Matki Bożej, wyrzeźbioną w wapieniu, jako Patronki Europy.

– Ilekroć islam zagrażał Europie, tylekroć przywoływano wstawiennictwa Maryi, niebieskiej Hetmanki. Jaką rolę odgrywa dziś sanktuarium Matki Bożej Patronki Europy, tak serdecznie czczonej w Gibraltarze?

– Głównym celem sanktuarium jest zbliżenie się do Maryi i przez Nią oddanie się prowadzeniu Jej Syna. Jako Jej dzieci prosimy Matkę Bożą Patronkę Europy, by strzegła i chroniła cały kontynent. By narody wzrastały i rozwijały się zgodnie ze słowem Bożym, dobrze czyniąc. Być może teraz, w tych niespokojnych czasach, kiedy jeszcze bardziej potrzebujemy nadziei i przystani, możemy razem sprawić, żeby Europa była szczęśliwsza i silniejsza.

– Obchody 700-lecia sanktuarium Matki Bożej Patronki Europy ożywiły miłość mieszkańców naszego kontynentu do naszej niebieskiej Matki. Jakie pragnienia mają czciciele Matki Bożej Patronki Europy wobec mieszkańców Starego Kontynentu?

– W ramach obchodów 700-lecia kultu Matki Bożej Patronki Europy papież Benedykt XVI napisał list do sanktuarium. Jego słowa najlepiej oddają te pragnienia: „Matka Boża Patronka Europy przygląda się staraniom mężczyzn i kobiet, którzy odbywają niebezpieczne podróże, by głosić królestwo niebieskie ludziom mieszkającym w odległych miejscach. W dzisiejszych czasach wstawiennictwo Maryi jest potrzebne zwłaszcza dla duchowej odnowy Europy, tak by jej chrześcijańskie dziedzictwo mogło być szanowane i doceniane w trzecim tysiącleciu. Modlę się z wami i ze wszystkimi pielgrzymami odwiedzającymi sanktuarium, by ich wiara pogłębiła się i aby Matka Boża Patronka Europy prowadziła ich do lepszego poznania miłości Jej Syna, naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa”.

– Gibraltar to szczególne miejsce dla Polaków. Tutaj poniósł śmierć wódz polskiego wojska w czasie II wojny światowej – gen. Władysław Sikorski i jego najbliżsi. Poprzez tablice upamiętniające tę tragedię i obraz Matki Bożej Częstochowskiej została nawiązana szczególna więź między Gibraltarem a Polską. Jak ta więź może służyć Europie?

– Poprzedni biskup Gibraltaru, Komandor Orderu Imperium Brytyjskiego Charles Caruana był inicjatorem powstania w Gibraltarze, w katedrze Najświętszej Maryi Panny Koronowanej, tablic upamiętniających gen. Sikorskiego. Znajduje się tam też kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Bp Caruana wydał też specjalną broszurę przedstawiającą wydarzenia, które towarzyszyły śmierci gen. Sikorskiego. Nosi ona tytuł: „Generał Władysław Eugeniusz Sikorski, Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych i Premier Rządu na Uchodźstwie, i jego związek ze Skałą Gibraltarską, 1881-1943”. Gdy ostatni raz przebywał w Watykanie, podczas wizyty „ad limina” w 2002 r., zaprezentował tę broszurę papieżowi Janowi Pawłowi II.

– W sanktuarium Matki Bożej Patronki Europy w Litanii Loretańskiej zostało dodane wezwanie: „Królowo Europy – módl się za nami”. Może nadszedł czas, aby to wezwanie zostało rozciągnięte na cały kontynent europejski?

– Wierzę, że Matka Boża wzywa nas do rozsławiania Jej jako Patronki Europy zwłaszcza w Europie. To byłoby wielkie błogosławieństwo, gdyby była Ona znana na całym naszym kontynencie.

– Proszę powiedzieć jeszcze słówko o sobie.

– Jestem lekarzem rodzinnym i konsultantem w dziedzinie naprotechnologii. Przybyłam do Polski na pierwsze spotkanie koordynatorów Europejskich Ośrodków Troski o Płodność, które odbywało się 16 stycznia br. w Łomiankach. Ośrodki Troski o Płodność, które stworzyłam w Gibraltarze, mają patronat Matki Bożej Patronki Europy (www.ladyofeuropefertilitycare.com).

Tagi:
Matka Boża

Reklama

Dlaczego pielgrzymują do Babimostu?

2019-11-19 12:18

Ks. Adrian Put
Edycja zielonogórsko-gorzowska 47/2019, str. 4-5

Nie ma tu jeszcze żadnego sanktuarium czy kolegiaty. A jednak do kościoła św. Wawrzyńca w Babimoście pielgrzymują wierni. A właściwie wierne. Bo od zeszłego roku to właśnie w tym mieście odbywają się diecezjalne spotkania kobiet. Co je tam przyciąga?

l.m.wikipedia.org/Petroniusz
Wnętrze kościoła w Babimoście

Sam gród na terenie dzisiejszego Babimostu mógł istnieć już w X wieku. Jego funkcjonowanie wiąże się z kultem pogańskiej bogini Baby. Pierwsze zaś wzmianki o Babimoście pochodzą z połowy XIII wieku. 22 lutego 1257 r. miejscowość wymienia dokument Przemysława I, księcia poznańskiego. Należała ona wówczas do cystersów z klasztoru w Obrze.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Indie: Kościół ratuje wdowy, już nie od stosu, ale od odrzucenia

2019-11-19 18:03

Łukasz Sośniak SJ/vaticannews.va / Koczin (KAI)

Kościół katolicki w Koczinie w południowych Indiach zamierza pomóc wdowom w ponownym małżeństwie. Są one poddawane w tym kraju ostracyzmowi i dlatego nawet młode wdowy bardzo rzadko ponownie wychodzą za mąż. Właśnie w tym celu biskupi ze stanu Kerala stworzyli specjalną stronę internetową, gdzie kobiety mogą się rejestrować, aby uzyskać wsparcie.

youtube.com

Bez pomocy ponowne wyjście za mąż w Indiach jest praktycznie niemożliwe. Kobieta bez męża nie przedstawia w tym kraju żadnej wartości. Często zaraz po śmierci mężczyzny jest ona wyrzucana na ulice bez środków do życia. Choć dziś nie musi już spłonąć razem z ciałem męża na jego pogrzebowym stosie, to tę tradycję zastąpił powszechny ostracyzm i pogarda. „Uważamy, że wdowy w żaden sposób nie powinny być dyskryminowane. Chcemy zmienić ich postrzeganie w naszej wspólnocie” – powiedział ks. Paul Madassery, sekretarz Komisji ds. Rodziny przy radzie biskupów stanu Kerala.

Pierwszym krokiem było stworzenie „Forum dla wdów”. Na spotkaniu, które odbyło się w Koczinie, ustalono ich najpilniejsze potrzeby. „Zaczynamy tworzyć listę wdów. Ponieważ pierwszy raz zbieramy dane w takiej skali, z każdej diecezji, zajmie nam to przypuszczalnie ponad rok” – powiedział ks. Madassery. Stworzono też specjalną stronę internetową, na której wdowy mogą się zarejestrować same. Wybrane kobiety zostaną podzielone na grupy i otrzymają odpowiednie przeszkolenie. „Niektóre z nich nie mają pojęcia, że przysługuje im rządowa pomoc, będziemy je szkolić, aby wiedziały, jak ją uzyskać” – wyjaśnił ks. Madassery.

Los indyjskich wdów jest bardzo ciężki. Rytuał Sati, czyli samospalenie wdowy na stosie pogrzebowym męża, jest silnie zakorzeniony głównie wśród starszych lub bardzo religijnych mieszkańców Indii. Choć zwyczaj ten został prawnie zakazany w Indiach ponad 30 lat temu, jest jeszcze czasami praktykowany. Sama jego obecność pokazuje, jakie miejsce w społeczeństwie indyjskim zajmuje wdowa – powinna zniknąć. Dziś Indie zmieniły się. Nakłanianie wdowy do samobójstwa nie jest już tak częste. Rytuał samospalenia zastąpiło jednak powszechne odtrącenie – wykluczenie społeczne i rodzinne. W Indiach kobieta staje się istotą społeczną dopiero po wyjściu za mąż. Dlatego pozbawiona mężczyzny nie przedstawia żadnej wartości. Nikt jej nie chce, nawet jej synowie. Powszechne jest wyrzucanie wdów na ulice bez środków do utrzymania.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Włochy: antykoncepcja hormonalna może prowadzić do samobójstwa

2019-11-20 09:13

Krzysztof Bronk/vaticannews.va / Rzym (KAI)

Za rezygnację z przekazywania życia i stosowanie antykoncepcji trzeba niekiedy zapłacić wysoką cenę. Świadectwem tego jest rozporządzenie wydane przez Włoską Agencję Leków (Aifa). Odtąd na wszystkich antykoncepcyjnych środkach hormonalnych musi widnieć ostrzeżenie, że ich zażywanie może prowadzić do depresji lub skłonności samobójczych.

dalaprod/Fotolia.com

Jak podaje agencja ANSA, o nowym rozporządzeniu poinformowani zostali zarówno producenci środków antykoncepcyjnych, jak i lekarze. Włoska Agencja Leków uzasadnia swą decyzję badaniami i oceną zagrożenia wśród pacjentek stosujących hormonalną antykoncepcję w Europie.

Depresja już wcześniej była zaliczana do niepożądanych skutków ubocznych środków hormonalnych. Teraz mówi się wprost o skłonnościach samobójczych. Pacjentki, które zauważą, że stosowanie pigułki powoduje u nich zmianę nastroju, powinny się skontaktować z lekarzem – czytamy w nocie Włoskiej Agencji Leków.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem