Reklama

Jubileusz Miłosierdzia w Świebodzinie

2016-03-30 12:23

Kamil Krasowski
Edycja zielonogórsko-gorzowska (Aspekty) 14/2016, str. 4-5

Karolina Krasowska

W niedzielę 3 kwietnia w Świebodzinie rozpoczną się diecezjalne obchody Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. Główna uroczystość odbędzie się w sanktuarium Miłosierdzia Bożego podczas Sumy odpustowej

Tego dnia, w 2. niedzielę Wielkanocy, Kościół katolicki przeżywa ustanowione przez św. Jana Pawła II święto Miłosierdzia Bożego.

Rok Miłosierdzia

Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia został ustanowiony przez papieża Franciszka w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 8 grudnia ubiegłego roku. Zgodnie z wolą Ojca Świętego zakończy się 20 listopada tego roku w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Przypomnijmy, że w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej zostały wyznaczone tzw. kościoły stacyjne, w których po przekroczeniu Bramy Miłosierdzia wierni z racji trwającego Roku Miłosierdzia mogą w duchu prawdziwego nawrócenia i pod zwyczajnymi warunkami uzyskiwać odpusty zupełne. Jednym z ośmiu ustanowionych kościołów stacyjnych jest właśnie sanktuarium w Świebodzinie.

Sanktuarium Miłosierdzia

Jest jednym z siedmiu sanktuariów diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Inicjatorem powstania świątyni był śp. ks. prał. Sylwester Zawadzki, ówczesny proboszcz parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Świebodzinie, pomysłodawca i realizator budowy figury Chrystusa Króla Wszechświata, któremu w 1987 r. ówczesny ordynariusz diecezji zielonogórsko-gorzowskiej bp Józef Michalik polecił budowę kaplicy lub kościoła na os. Łużyckim w Świebodzinie. 16 kwietnia 1994 r. bp Adam Dyczkowski poświęcił i wmurował kamień węgielny kościoła pw. Miłosierdzia Bożego. 4 lata później bp Paweł Socha dokonał poświęcenia wybudowanej świątyni. 25 sierpnia 1999 r. dokonał erekcji parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie. Kościół do godności sanktuarium podniósł bp Stefan Regmunt 22 listopada 2008 r. W ołtarzu głównym świątyni umiejscowiono obraz przedstawiający Jezusa Miłosiernego. W sanktuarium są obecne również relikwie apostołów Bożego Miłosierdzia – św. s. Faustyny Kowalskiej, bł. ks. Michała Sopoćki, jej spowiednika i założyciela Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego, oraz św. Jana Pawła II. Znajduje się tam także dębowy ołtarz poświęcony świętej, który został wykonany na wzór ołtarza w sanktuarium w Łagiewnikach.

Reklama

Święto Miłosierdzia

Jest związane z objawieniami św. s. Faustyny Kowalskiej, której Jezus powiedział, że pragnie „ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia” (Dz. 299). Zbawiciel życzył sobie także, aby „święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników”. Jezus powiedział do św. Faustyny: „W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski” (Dz. 699). Święto Miłosierdzia Bożego ustanowił św. Jan Paweł II. Najpierw w 1995 r. dla wszystkich diecezji w Polsce, a 30 kwietnia 2000 r., w dniu kanonizacji s. Faustyny, dla całego Kościoła powszechnego. Święto to jest obchodzone w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, którą obecnie nazywa się Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Przygotowanie do tego święta stanowi nowenna, która polega na odmawianiu przez 9 kolejnych dni, począwszy od Wielkiego Piątku, Koronki do Bożego Miłosierdzia, każdego dnia przyprowadzając do Boga inną grupę dusz.

Jubileuszowe nabożeństwa

W związku z Nadzwyczajnym Jubileuszem Miłosierdzia do sanktuarium przybywają indywidualni i grupowi pielgrzymi, którzy uczestniczą w podejmowanych w kościele nabożeństwach jubileuszowych. – W 3. niedzielę Adwentu, rozpoczynając rekolekcje w parafii, otworzyliśmy Drzwi Święte naszego sanktuarium, które jest jednym z ośmiu kościołów stacyjnych – mówi ks. dr Jan Romaniuk, kustosz sanktuarium. – Każdego dnia o godz. 15 wierni gromadzą się na Koronkę do Bożego Miłosierdzia, potem jest Msza św. W piątki o godz. 14.30 przez cały rok jest Droga Krzyżowa, a o godz. 15 rozbudowana Godzina Miłosierdzia. Grupa Adoracyjna i wierni chętni w każdy pierwszy piątek miesiąca mogą adorować Pana Jezusa przez całą noc. W czasie każdej Mszy św. zawsze jest okazja do spowiedzi św. Każdy wierny po wejściu do kościoła może wziąć specjalnie przygotowane obrazki z wypisanymi sposobami czynienia miłosierdzia, uczynkami miłosiernymi co do duszy i ciała oraz Koronką do Bożego Miłosierdzia. Za symboliczne 2 zł można też nabyć książki dotyczące Bożego Miłosierdzia. Zapowiadają się już grupy z poszczególnych parafii, a nawet spoza naszej diecezji, które przyjeżdżają tutaj albo ze swoim kapłanem, albo też anonsują się i proszą o naszego księdza, który by odprawił Mszę św. w ich intencji. Poza tym oglądają też film o budowie figury Chrystusa Króla. Także figura i sanktuarium to są te dwie stopy, na których stoi dzisiaj Świebodzin, i one są dla pielgrzymów integralną częścią.

Wizytówka świątyni

Obok strony duchowej istnieją jeszcze aspekty związane z zewnętrzną stroną świątyni. – Rozpoczęliśmy prace remontowe związane z elewacją i dachem. Sanktuarium wybudowano zaledwie 18 lat temu, jednak technologia i materiały były wtedy inne, z biegiem czasu postępowała bardzo mocno degradacja świątyni, stąd konieczna była wymiana dachu. Były liczne zacieki i trzeba było ten kościół po prostu ratować – mówi kustosz sanktuarium. – Fronton jeszcze świadczy, jak wyglądała pozostała część. Dlatego też zrobiliśmy już pewien etap. W tej chwili czekamy na sposobną pogodę. Myślę, że po diecezjalnych obchodach Roku Miłosierdzia rozpoczniemy kolejne prace związane z frontonem i wieżami świątyni. Tak wygląda strona zewnętrzna sanktuarium, która też jest naszą wizytówką, dlatego staramy się, żeby i ona wyglądała pięknie i godnie.

Centralne uroczystości

Zgodnie z decyzją bp. Tadeusza Lityńskiego centralne uroczystości ku czci Miłosierdzia Bożego w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej odbędą się w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie. Rozpoczną się od zawiązania wspólnoty przy figurze Chrystusa Króla Wszechświata. Następnie pielgrzymi udadzą się w procesji do sanktuarium, gdzie zostanie odprawiona uroczysta Msza św. Na zakończenie Liturgii zostanie odmówiona Koronka do Bożego Miłosierdzia.

* * *

Słowo ks. dr. Jana Romaniuka, kustosza sanktuarium,
na diecezjalne obchody Roku Miłosierdzia w Świebodzinie:

– Życzę wszystkim Czytelnikom „Niedzieli” – „Aspektów”, ażeby to święto Miłosierdzia Bożego było świętem ogromnej radości i szczęścia, dlatego że Chrystus pochyla się nieustannie nad nami i możemy doświadczać Jego miłosierdzia. Ten Rok Jubileuszowy jest rokiem szczególnym dla każdego z nas, dlatego też niech on będzie przez każdego z nas właściwie doceniony i przeżyty. Z głębi serca tego życzę, zapewniam o stałej pamięci modlitewnej w naszym sanktuarium za wszystkich pielgrzymów, za wszystkich naszych diecezjan, przyjaciół i dobrodziejów.

Tagi:
jubileusz

Reklama

Wiek drukiem pisany

2019-12-06 18:40

Ks. Wojciech Kania

- Wczytujcie się w waszą historię, która mówi o służbie Bogu oraz Kościołowi w dziele ewangelizacji. Pozostańcie dalej sobą - katolickim wydawnictwem - niezależnie od konkurencji istniejącej na rynku wydawniczym czy różnych trudności – powiedział bp K. Nitkiewicz.

ks. Wojciech Kania
Jubileusz Wydawnictwa

Nieprzerwanie od stu lat Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia wspierają słowem drukowanym dzieło ewangelizacji i duszpasterstwa. W 1919 r. staraniem bpa Mariana Ryxsa oraz przy znacznym udziale duchowieństwa powstała drukarnia diecezjalna.

Obchody stulecia działalności drukarni i wydawnictwa diecezjalnego rozpoczęła Msza św. w kościele seminaryjnym, której przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz. Eucharystię koncelebrowali: dyrektor wydawnictwa, kapłani związani z działalnością wydawnictwa, księża pracujący w Kurii Diecezjalnej oraz księża posługujący w seminarium duchownym.

Bp Nitkiewicz nawiązał w homilii do liturgicznego okresu Adwentu, podkreślając, że sprzyja on zastanowieniu się nad sensem życia w kontekście upływającego czasu.

- Do takich przemyśleń zachęca jubileusz 100-lecia wydawnictwa diecezjalnego. Nie chcieliście pompatycznych uroczystości ale tej chwili modlitwy połączonej z refleksją religijno-historyczną. Hannah Arendt uważa, że „od kiedy przeszłość nie oświetla przyszłości, umysł człowieka jest zmuszony do błądzenia w ciemnościach”. Wy odwrotnie, wczytujcie się w waszą historię, która mówi o służbie Bogu oraz Kościołowi w dziele ewangelizacji. Podążając dalej za Światłem Chrystusa, razem z Maryją i Józefem, nieście to Światło rodzinom, parafiom, szkołom. Pozostańcie dalej sobą - katolickim wydawnictwem - niezależnie od konkurencji istniejącej na rynku wydawniczym czy różnych trudności – powiedział bp Nitkiewicz.

Po wspólnej modlitwie wykład o sandomierskich tradycjach drukarskich wygłosił ks. dr Piotr Tylec, dyrektor Biblioteki Diecezjalnej.

– Nierozłącznie z historią drukarni związane są siostry Służki Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej. Dzięki ich pracy drukarnia funkcjonowała w ciężkich latach wojny oraz w nie łatwiejszych latach powojennej cenzury. Tak naprawdę obecna, nowoczesna drukarnia mogła powstać właśnie dzięki wspólnemu dziełu księży i pracy sióstr – podkreśla ks. Leszek Pachuta, dyrektor wydawnictwa diecezjalnego i drukarni. Dziś poligrafia dysponuje najnowocześniejszymi maszynami i fachowym personelem, który wypracował solidną markę wydawniczą i drukarską. – Jesteśmy wydawnictwem tradycyjnym, nie stawiamy na nowinkarstwo, lecz na solidną i sukcesywną pracę nad formowaniem czytelnika od najmłodszych lat. Naszą misją jest ewangelizacji, czyli wsparcie poprzez poligrafię dzieła głoszenia Słowa Bożego – podkreśla ks. Pachuta.

Na obchodach jubileuszu 100-lecia działalności wydawnictwa i drukarni diecezjalnej nie zabrakło podziękowań za długoletnią pracę oraz spotkania z byłymi i aktualnymi pracownikami zakładu.

ks. Wojciech Kania
Jubileusz Wydawnictwa
CZYTAJ DALEJ

Reklama

Rekolekcje adwentowe z ks. Pawlukiewiczem

2019-12-02 15:38

Salve NET

Czekamy na Pana Jezusa. Jakieś sprytne dziecko zauważyło, że przecież Pan Jezus jest cały czas w Kościele: i w tabernakulum, i jak ksiądz mówi kazanie. I jak ksiądz czyta Ewangelię, to czyta słowo Chrystusa. Chrystus jest obecny. Jak to więc jest, że my czekamy na kogoś, kto jest obecny? To jest wielka tajemnica, że Bóg jest i Bóg przychodzi - mówi ks. Piotr Pawlukiewicz.

youtube.com

Zapraszamy na pierwszy odcinek rekolekcji ks. Piotra, kolejne będą ukazywały się w każdy poniedziałek adwentu.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Biblijna litania do Najświętszego Imienia Miriam

2019-12-08 23:38

Agnieszka Bugała

Wrocławski biblista ks. Mariusz Rosik napisał książkę o Maryi, pierwszej charyzmatyczce. Już wkrótce będzie można przeczytać całość, ale nam udało się dotrzeć do jej wyjątkowego fragmentu – modlitwy, autorstwa księdza profesora, proponowanej do prywatnego odmawiania. Ks. Rosik wyjawia, że w trakcie pracy nad książką o Matce Jezusa skupił się przede wszystkim na Piśmie Świętym i z niego czerpał po to, aby pokazać, że wszystko to, w co wierzą katolicy odnośnie Maryi ma mocne podstawy biblijne.

pixabay

- Można zapytać: czy Biblia mówi o niepokalanym poczęciu? Owszem, daje solidne przesłanki dla tej prawdy wiary. Tak solidne, że odrzucenie jej wydaje się mniej rozumne i mniej logiczne niż jej przyjęcie – mówi w zapowiedzi.

Biblijna Litania do Najświętszego Imienia Miriam to 33 wezwania – obrazy z niezwykłego życiorysu Maryi – każde z wezwań modlitwy odnajdzie potwierdzenie i rozwinięcie w kolejnych rozdziałach książki. Czy liczba 33 była zamierzoną przez autora? Nie wiemy, ale bez wątpienia oddaje ona prawdziwą pełnię ducha Maryi- życie dla Chrystusa i w Chrystusie, z pełnym zaangażowaniem w każdy rok Jego życia na ziemi.

- Modlitwa zanoszona przez ręce Maryi, zwłaszcza w czasie Adwentu, ma dodatkowy wymiar – Maryja czekała na Jezusa najpiękniej – podkreśla ks. Rosik

Zamieszczamy litanię do prywatnego odmawiania:

Litania do Najświętszego Imienia Miriam

Kyrie, elejson! Chryste elejson, Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Miriam, Dziewczyno z Nazaretu, módl się za nami,

Miriam, Oblubienico Józefa cieśli, módl się za nami,

Miriam z rodowodu Zbawiciela, módl się za nami,

Miriam, łaską wypełniona, módl się za nami,

Miriam, przez łaskę odnaleziona, módl się za nami,

Miriam, roztropnie Boga pytająca, módl się za nami,

Miriam, Pani pięknej radości, módl się za nami,

Miriam, Matko oczekująca, módl się za nami,

Miriam, Syna Bożego rodząca, módl się za nami,

Miriam, Dziewico na zawsze, módl się za nami,

Miriam, w dziewictwie mocą Najwyższego osłonięta, módl się za nami,

Miriam, z Bogiem w modlitwie złączona, módl się za nami,

Miriam, w Betlejem Jezusa rodząca, módl się za nami,

Miriam, sprawy Boże sercem medytująca, módl się za nami,

Miriam, z duszą mieczem przeszytą, módl się za nami,

Miriam, wędrowców ze Wschodu przyjmująca, módl się za nami,

Miriam, do Egiptu wędrująca, módl się za nami,

Miriam, Niewiasto z Kany Galilejskiej, módl się za nami,

Miriam, Ewo Nowego Przymierza, módl się za nami,

Miriam, szabat świętująca, módl się za nami,

Miriam, Jezusa poszukująca, módl się za nami,

Miriam, słowa Bożego słuchająca, módl się za nami,

Miriam, pod krzyżem Jezusa bolejąca, módl się za nami,

Miriam, Kościół Chrystusowy rodząca, módl się za nami,

Miriam, piękna Pani z wieczernika, módl się za nami,

Miriam, w niebie królująca, módl się za nami,

Miriam, w słońce obleczona, módl się za nami,

Miriam, Matko Mistycznego Chrystusa, módl się za nami,

Miriam, świątynio Boga, módl się za nami,

Miriam, wierna ikono Kościoła, módl się za nami,

Miriam, Niepokalanie Poczęta, módl się za nami,

Miriam, Arko Nowego Przymierza, módl się za nami,

Miriam, bezinteresownie pomoc niosąca, módl się za nami,

Miriam, światłem tajemnic Chrystusa jaśniejąca, módl się za nami.

Módlmy się:

Miriam, w chwili zwiastowania mocą Ducha Świętego osłonięta, uproś nam łaskę wrażliwości na Jego natchnienia, abyśmy za Twoim przykładem przyjęli do serca Jezusa, Twojego Syna i za Twoim wstawiennictwem kroczyli bezpiecznie drogami Tego, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem