Reklama

Ocalić nienarodzonych

2016-04-06 08:37

Anna Cichobłazińska
Niedziela Ogólnopolska 15/2016, str. 6

Obrońcy życia pielgrzymowali na Jasną Górę już po raz 36. W ważnym dniu, 2 kwietnia br., w 11. rocznicę śmierci św. Jana Pawła II – wielkiego orędownika cywilizacji życia przybyło do Matki Życia z całej Polski ponad 2 tys. osób, by modlić się o mądrość parlamentarzystów stanowiących prawo dla wszystkich, także tych, którzy sami bronić się nie mogą – nienarodzonych, chorych, słabych, bezradnych dzieci, które bez wsparcia ustawodawstwa są skazane na umieranie na oczach personelu medycznego, jak to się stało w ostatnim czasie w szpitalu im. Świętej Rodziny w Warszawie.

Prawdę tę podkreślał w homilii w czasie Mszy św. dla obrońców życia sprawowanej w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej metropolita częstochowski abp Wacław Depo: – Tożsamość chrześcijańska na co dzień doświadcza coraz bardziej otwartej agresji, i to w imię wolności indywidualnego sumienia, na której to płaszczyźnie za rzecz normalną uważa się przekraczanie wszelkich granic dobra i zła, prawdy i kłamstwa, życia i śmierci (...). Trzeba nam rozpocząć nową batalię zmagań kulturowych, aby zdemaskować niebezpieczeństwa pogańskich i ateistycznych zamierzeń sprzeciwiających się ewangelii życia w Chrystusie, a tym samym koncepcji człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci, ponadto godności kobiety i mężczyzny, sakramentu małżeństwa i wspólnoty rodzinnej.

Na ręce Metropolity Częstochowskiego złożono przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Mszę św. z wraz z abp. Depo koncelebrowali bp Jan Szkodoń z Krakowa – członek Rady KEP ds. Rodziny i duszpasterze ruchów obrony życia.

Dalsza część pielgrzymki odbywała się w auli o. Kordeckiego. Pielgrzymów powitał przeor Jasnej Góry o. Marian Waligóra, a o. Stanisław Jarosz przybliżył ideę duchowej adopcji. Przedstawiciele Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia – dr Paweł Wosicki i dr inż. Antoni Zięba zaprezentowali apel do polskich parlamentarzystów o nowelizację ustawy z 1993 r. „O planowaniu rodziny...”, w celu wyeliminowania z niej zapisów dopuszczających zabijanie poczętych dzieci i uchwalenia prawa chroniącego każde życie od poczęcia do naturalnej śmierci, a także wsparcia macierzyństwa na każdym etapie rozwoju prenatalnego dziecka.

Reklama

Obrońcy życia zwrócili uwagę na zmianę świadomości Polaków w odniesieniu do obrony życia. Badania wykazują bowiem, że już 80 proc. Polaków chce chronić życie od poczęcia do naturalnej śmierci. Nadzieją napawają wypowiedzi polskich polityków po ukazaniu się komunikatu Prezydium KEP w sprawie pełnej ochrony życia człowieka. – Nie ma wspanialszej okazji niż pielgrzymka, by ten apel nagłośnić i zachęcić do podpisania, ale przede wszystkim zmobilizować do wspierania tej inicjatywy, bo proces legislacyjny będzie trwał miesiące – podkreśla dr Wosicki.

– Zaczyna się w Polsce wielka dyskusja o życiu. Zachowajmy racjonalność, bo zawsze wtedy pojawiają się emocje. Jest nam potrzebna duża dawka miłości, którą możemy czerpać z Jasnej Góry – podkreśla Ewa Kowalewska – członek Zarządu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, prezes Human Life International Polska oraz koordynator peregrynacji obrazu Matki Bożej „Od Oceanu do Oceanu” w intencji nienarodzonych dzieci.

Organizatorzy zaprosili na pielgrzymkę prof. Bogdana Chazana. Przywołał on postać chłopczyka zabitego w szpitalu im. Świętej Rodziny – Wiktora, który stał się iskrą budzącą sumienia. Lekarz zwrócił uwagę na lobby czerpiące ogromne zyski z in vitro i farmaceutyków antykoncepcyjnych oraz aborcyjnych, na poranione sumienia lekarzy i degradację moralną personelu medycznego. Prof. Chazan ma nadzieję, że zmiana polskiego prawa skieruje spojrzenie Europy i świata na holokaust nienarodzonych dzieci.

Ważny problem poruszył ks. Tomasz Kancelarczyk – współtwórca Bractwa i Fundacji małych Stópek, który zwrócił uwagę, że w proponowanej nowelizacji ustawy nie poświęca się miejsca mężczyźnie, a to jego postawa jest istotna dla uratowania życia poczętego dziecka. – Tam, gdzie uda się odwieść mężczyznę od aborcji, nie ma aborcji – podkreślił ks. Kancelarczyk. – Czeka nas wielka praca nad kształtowaniem postaw mężczyzn wobec nienarodzonych dzieci i kobiet w błogosławionym stanie, wobec życia.

O echach polskich inicjatyw w obronie życia w Europie mówił Jakub Bałtroszewicz – sekretarz generalny Europejskiej Federacji dla Życia i Godności Człowieka, inicjator akcji „Jeden z nas”. Podkreślił, że tą ustawą dajemy Europie nadzieję i jest to w Europie bardziej odczuwalne niż u nas.

W czasie pielgrzymki obrońców życia wręczone zostały nagrody laureatom XI edycji Konkursu im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki „Pomóż ocalić życie bezbronnemu”.

W przeddzień pielgrzymki na Jasną Górę obrońcy życia spotkali się w redakcji Tygodnika Katolickiego „Niedziela” na konferencji prasowej. Zaprezentowali dziennikarzom apel do parlamentarzystów o uchwalenie prawa broniącego każde życie, od poczęcia do naturalnej śmierci, chroniącego macierzyństwo i wspierającego rodzinę.

Reklama

Inowrocław: 90. rocznica urodzin kard. Józefa Glempa

2019-12-15 14:56

bgk / Gniezno (KAI)

Z udziałem prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka w inowrocławskim kościele pw. Zwiastowania NMP sprawowana była 15 grudnia Msza św. w intencji śp. kard. Józefa Glempa. Eucharystii przewodniczył biskup łowicki Andrzej Dziuba, bliski współpracownik kardynała i tegoroczny laureat ustanowionej przez niego nagrody „Ku chwale”.

Milena Kindziuk

Wspólna modlitwa w bliskości 90. rocznicy urodzin kard. Józefa Glempa (18 grudnia), w kościele, w którym został ochrzczony, była okazją do podziękowania za życie i pasterskie posługiwanie prymasa. Obok abp. Wojciecha Polaka i bp. Andrzeja Dziuby uczestniczyli w niej inowrocławscy kapłani z dziekanem ks. prałatem Leszkiem Kaczmarkiem oraz ks. kan. Zbigniewem Przybylskim, kanclerzem Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie. Obecni byli także członkowie Rady i pracownicy działającego w Inowrocławiu Instytutu Prymasa Glempa, który w tym roku obchodzi 10-lecie istnienia.

„Jakże wiele może uczynić człowiek, który się nie boi, który ma odwagę, który nie jest uwikłany w ludzkie struktury i uzależnienia, który nie zabiega o ludzkie względy. Jakże wiele może uczynić człowiek, który jest wolny” – mówił w homilii bp Dziuba nawiązując do wspominanych w liturgii słowa proroków, szczególnie św. Jana Chrzciciela, którego orędzie – jak podkreślił – było tak skuteczne, ponieważ było głoszone ludziom ubogim, ubogimi środkami, także więzieniem, a sam głoszący był gotów potwierdzić je własną krwią.

W orędzie prawdy głoszonej z odwagą i ubogimi środkami wpisuje się także postać kard. Józefa Glempa, syna Ziemi Kujawskiej, który z tej właśnie ziemi – mówił ordynariusz łowicki – „szedł nie jako biskup, kardynał i prymas, ale jako prorok, stąd tak wiele niezrozumienia, a nawet postawy negacji”.

„Szedł konsekwentnie, będąc przekonanym, że ubogimi środkami zdobywa się niebo i ziemię” – podkreślił bp Dziuba, przypominają dalej dwie szczególne daty w życiorysie prymasa Glempa. Pierwsza to 13 grudnia 1981 roku, kiedy to z warszawskiego kościoła Matki Bożej Łaskawej, Tej, która trzyma w ręku połamane strzały zła, prosił i apelował, aby brat nie stawał przeciwko bratu, gotowy „zgiąć kolana i pokrzepić osłabłe ręce i prosić o przyszłość, którą całkowicie zawierzał Bogu”.

I druga data – kontynuował biskup łowicki – 20 maja 2000 roku, kiedy w sercu Warszawy kard. Glemp prosił Boga o przebaczenie za wszystko, co było „ciemne i złe, co pobrudziło Kościół i ludzi Kościoła, za wszystko, czym Kościół pobrudził innych ludzi”. To wtedy, łamiącym się głosem powiedział też, że prosi Boga o przebaczenie, jeśli nie dochował wszystkiego, aby ocalić ks. Jerzego Popiełuszkę.

„Ten gest jakby spiął klamrą grudzień 1981 roku i ostatnie lata posługi prymasa w roku 2000” – stwierdził bp Dziuba, przyznając, że patrząc na tę posługę można łatwo zauważyć, iż kard. Glemp, podobnie jak św. Jan Chrzciciel „starał się umniejszać siebie, aby Pan był bardziej obecny w życiu Ojczyzny i bardziej wyrazisty w życiu Kościoła”.

„Był użyteczny Bogu, Ojczyźnie i Kościołowi. Był użyteczny w swej purpurze kardynalskiej, był użyteczny z zawieszonym orderem Orła Białego i był użyteczny w swojej modlitwie” – mówił biskup łowicki parafrazując i rozszerzając w odniesieniu do prymasa Glempa dewizę z godła Łowicza Patriae Commodis Serviens (Być Ojczyźnie Pożytecznym).

Pod koniec Mszy św. prymas Polski abp Wojciech Polak wręczył bp. Andrzejowi Dziubie statuetkę „Ku chwale”, która ustanowiona została przez kard. Józefa Glempa i przyznawana jest co roku za szczególną duchową i intelektualną pracę na rzecz Ziemi Kujawskiej.

W laudacji, przypominając sylwetkę uhonorowanego, jego wieloletnią współpracę z kard. Józefem Glempem oraz akademicką i biskupią drogę podkreślił, że: „statuetka Ku chwale idzie w tym roku w ręce osoby zasłużonej i wiernej temu dziedzictwu, które było tak drogie sercu śp. kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski”

Bp Andrzej Dziuba pochodzi z Pleszewa i jest absolwentem Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 1975 roku w Gnieźnie z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego. Ukończył studia specjalistyczne z zakresu teologii moralnej na KUL i w Akademii Alfonsjańskiej w Rzymie. Od 1981 roku do roku 2004, a więc do momentu otrzymania nominacji na biskupa w Łowiczu, był związany z Sekretariatem Prymasa Polski, pełniąc w nim szereg ważnych funkcji m.in. kierownika, a także kapelana i osobistego sekretarza Prymasa Glempa. Jednocześnie kontynuował swoją drogę akademicką, zwieńczoną tytułem profesora i pracą na Wydziale Teologii KUL, a od 1995 roku do dzisiaj na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Święcenia biskupie przyjął 22 maja 2004 roku z rąk kard. Józefa Glempa. Jest czynnie zaangażowany w pracę Konferencji Episkopatu Polski, m.in. przewodniczył Radzie Naukowej i Zespołowi ds. Szkolnictwa Wyższego, a dziś Zespołowi ds. Stypendiów Naukowych i Językowych KEP. Jest również delegatem na Międzynarodowe Kongresy Eucharystyczne, w których bierze bardzo czynny udział.

Śp. kard. Józef Glemp był arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim w latach 1981-1992 i zarazem sprawował urząd arcybiskupa metropolity warszawskiego, obie archidiecezje były bowiem do 25 marca 1992 połączone unią personalną. Jednocześnie piastował godność Prymasa Polski, którą zachował – jako kustosz relikwii św. Wojciecha – po rozłączeniu obu archidiecezji w ramach reorganizacji struktur administracyjnych Kościoła w Polsce w 1992 roku. W grudniu 2009 roku, gdy ukończył 80 lat, godność Prymasa Polski, na mocy wcześniejszej decyzji Benedykta XVI, wróciła do urzędującego arcybiskupa metropolity gnieźnieńskiego, którym był wówczas abp Henryk Muszyński. Za kilka dni, 19 grudnia minie 10 lat od tego wydarzenia.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Bp Milewski: językiem Boga jest cisza

2019-12-15 21:31

eg / Przasnysz (KAI)

Trzeba docenić ciszę, która jest językiem Boga. Narodziny Syna Bożego wydarzyły się w ciszy - zaznaczył bp Mirosław Milewski 15 grudnia wieczorem w Sanktuarium Matki Bożej Niepokalanej Przewodniczki w Przasnyszu, na zakończenie oktawy ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Gospodarzami sanktuarium i parafii pw. św. Stanisława Kostki są ojcowie pasjoniści.

Bożena Sztajner

Bp Mirosław Milewski na zakończenie oktawy ku czci Maryi Niepokalanej przypomniał, że wierni miasta Przasnysza przez osiem dni, dzień po dniu, spotykali się przed obrazem Maryi – Ocaleniem Ludu Bożego. W tym roku dzień ósmy przypadł w Niedzielę Gaudete, zwaną Niedzielą Radości. Radość wynika z faktu, że „jutrzenka Bożego Narodzenia jest już coraz bliżej”.

Zwrócił uwagę, że Maryja jest „kobietą ciszy”. Najważniejsze decyzje w swoim życiu podejmowała w milczeniu, w zadumie, w ciszy. Gdy przyszedł do niej Archanioł Gabriel, gdy musiała zadeklarować, czy będzie Matką Boga, nie ogłaszała tego po rynkach, nie pytała psychologów czy terapeutów, nie szła do astronoma, lecz „rozważała te sprawy w swoim sercu” (por. Łk 2,19). Maryja potrzebowała ciszy, aby odpowiedzieć Bogu.

Dodał też, że dziś, jak chyba nigdy wcześniej w historii świata, tak wielu ludzi ma tak wiele do powiedzenia na tak różne tematy: w radiu, w telewizji, na forach internetowych. W tym wszystkim gdzieś próbuje się przebić jeszcze jedno Słowo - Słowo w Chrystusie, które stało się Ciałem, przynosząc Słowo Boga o Jego miłości do człowieka.

- Maryja Niepokalana to nie tylko kobieta ciszy – to także kobieta czynu. To kobieta niezwykle odważna, silna siłą, której źródłem jest pokora i zaufanie Bogu. Ona podejmowała odważne decyzje, które w czasach, gdy żyła, wydawały się kulturowo niepojęte. Pozostaje dla nas „wojowniczką Boga”. Stojąc pod Krzyżem Swego Syna dała wzór czynu heroicznego, którego skali nie sposób określić – zaakcentował kaznodzieja.

Zaznaczył też, że Maryja na zakończenie oktawy wzywa do religijnej mobilizacji, duchowych czynów, godnego przeżycia ostatnich dni Adwentu i zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Obecnie bardzo potrzeba „chrześcijan czystego serca, pięknych duchowo, szukających świata ewangelicznych wartości”.

W uroczystości ku czci Matki Bożej Niepokalanie Poczętej w Przasnyszu licznie uczestniczyli parafianie i mieszkańcy Przasnysza, ojcowie pasjoniści i siostry zakonne. Gospodarzem spotkania był. o. Wiesław Wiśniewski CP, przeor klasztoru i proboszcz parafii św. Stanisława Kostki w Przasnyszu.

W Sanktuarium Matki Bożej Niepokalanej Przewodniczki w Przasnyszu, którym opiekują się ojcowie pasjoniści, od około 400 lat czci się Matkę Bożą, są tam też uroczyście odprawiane nieszpory w oktawie uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Słynący łaskami obraz Matki Bożej Niepokalanej Przewodniczki w 1605 r. ufundował Paweł Kostka, rodzony brat św. Stanisława Kostki. Jest on kopią obrazu Salus Populi Romani (Ocalenie Ludu Rzymskiego) - obrazu z rzymskiej bazyliki Matki Bożej Większej. W 1977 r. przasnyski obraz koronował ówczesny biskup płocki Bogdan Sikorski.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem