Reklama

XI Zakonów na XI wieków

Przez dwa dni w klasztorze Ojców Bernardynów w Opatowie odbywały się spotkania na temat znaczenia Chrztu Polski oraz trwającego Roku Świętego Miłosierdzia. wszystko zaczęło się 3 czerwca br. od inaugurującego wydarzenie sympozjum: „966 – 1040 – 2016. Obchody jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski na Bernardyńskim Wzgórzu”

Niedziela Ogólnopolska 25/2016, str. 28

Konrad Grześkiewicz

Podczas licznych konferencji mówiono o wpływie życia zakonnego na rozwój chrześcijaństwa na ziemiach Polski. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele wyższych uczelni z Kielc, Torunia i Lublina. Byli też przedstawiciele wyższych uczelni z Tarnobrzega, Sandomierza i Stalowej Woli.

Tego dnia zainicjowano również ogólnopolską akcję miłosierdzia pod hasłem: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”. Jak poinformowała Joanna Młynarska – autorka Projektu Partnerskiego „XI Zakonów na XI wieków chrześcijaństwa w Polsce” – jest to odpowiedź na prośby Ojca Świętego, aby Kościół we wszystkich swoich ekspresjach nie był skoncentrowany na sobie, lecz był z ludźmi i dla ludzi.

Pierwszego dnia rozstrzygnięto ogłoszony konkurs fotograficzny: „Chrzcielnice kościołów diecezji sandomierskiej”. Przedszkolaki przedstawiły program artystyczny pt. „Czasy Mieszka I i jego chrzest”. Tego dnia odbyła się konferencja naukowa związana ze znaczeniem Chrztu Polski oraz rolą zakonów w rozwoju chrześcijaństwa na ziemiach Polski.

Reklama

Drugiego dnia spotkania odbyła się oficjalna inauguracja Projektu Partnerskiego „XI Zakonów na XI wieków chrześcijaństwa w Polsce”. Rozpoczęła je wspólna Msza św. pod przewodnictwem bp. Krzysztofa Nitkiewicza – ordynariusza sandomierskiego z udziałem przedstawicieli jedenastu męskich zgromadzeń zakonnych oraz kapłanów diecezjalnych. Bp Nitkiewicz mówił w kazaniu, że przez chrzest Bóg uczynił nas swoim ludem, swoimi dziećmi. – Uwolnieni od grzechu otrzymaliśmy czyste serca i związaliśmy nasze losy z Chrystusem. Niektórzy z nas zacieśnili te więzy przez złożenie ślubów zakonnych i przyjęcie święceń. W dziejach naszego narodu pojawiło się w pewnym momencie przekonanie, zresztą istnieje ono dotąd, że Bóg wybrał Polaków do wielkiej i szczególnej misji w świecie. Ten narodowy mesjanizm nie zawsze znajduje odzwierciedlenie w codziennym życiu. Nie jesteśmy ani bardziej święci, ani mniej grzeszni niż inne narody. A jednak z racji chrztu każdy z nas otrzymał wyjątkową godność, otrzymał zadania i środki pomocne do ich wypełniania – wskazywał ordynariusz sandomierski.

Projekt „XI Zakonów na XI wieków chrześcijaństwa w Polsce” jest realizowany w partnerstwie z jedenastoma zgromadzeniami zakonnymi, a skierowany jest do pełnoletnich osób świeckich. Ma na celu zachęcenie do podejmowania czynów miłosierdzia. – Każde ze zgromadzeń ufundowało bon noclegowy dla dwóch osób w swoich domach zakonnych dla tych, którzy udokumentują wykonanie dzieła miłosierdzia dla bliźniego. Jest to pierwsza w historii naszego kraju inicjatywa o takim zasięgu, charakterze i oddziaływaniu na społeczeństwo. Jest to również sposobność pokazania perełek architektury i sztuki sakralnej, promocja miejsc noclegowych w wielowiekowych klasztornych murach – wyjaśnia Joanna Młynarska.

Swoją działalność przedstawiła także diecezjalna Caritas.

Reklama

W czasie obchodów odbyły się także prezentacje kramów z rękodziełem, zdrową żywnością, rzemiosłem, sztuką sakralną i innymi wyrobami regionalnymi woj. świętokrzyskiego. Wielką atrakcją były także przejazd dla dzieci na motocyklach wokół rynku w Opatowie i rozlosowanie wśród uczestników atrakcyjnych nagród. Można było wziąć udział w turniejach – szachowym „O strzałę Bernardyna Jana” i łuczniczym. Chorągiew Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej zaprezentowała inscenizację tematyczną z czasów Mieszka I.

2016-06-15 11:44

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Zmarł śp. ks. prof. dr hab. Henryk Szmulewicz

2020-08-07 16:27

[ TEMATY ]

zmarły

Tarnów

Portal Diecezjii Tarnowskiej

Ks. prof. dr hab. Henryk Szmulewicz

Zmarł śp. ks. prof. dr hab. Henryk Szmulewicz, były pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Pełnił m.in. obowiązki ojca duchownego w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie oraz kierownika administracyjnego Katolickiego Ośrodka Studiów Społecznych w Lipnicy Murowanej. Był cenionym wykładowcą, autorem wielu książek i artykułów oraz promotorem prac naukowych. Miał 56 lat.

Msza święta pogrzebowa w kaplicy cmentarnej pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego na cmentarzu w Szczucinie zostanie odprawiona w poniedziałek (10 sierpnia) o godz. 14.00, po której ciało Zmarłego zostanie złożone na miejscowym cmentarzu.

Ks. prof. dr hab. Henryk Szmulewicz urodził się 2 września 1963 roku w Dąbrowie Tarnowskiej. Pochodził z parafii Szczucin. Egzamin dojrzałości złożył w I Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie w 1982 roku, po czym wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Po ukończeniu studiów filozoficzno - teologicznych, otrzymał święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Jerzego Ablewicza w dniu 12 czerwca 1988 roku w Tarnowie.

Jako wikariusz pracował w następujących parafiach: Limanowa – Matki Boskiej Bolesnej (od 28 lipca 1988 roku do 20 czerwca 1991 roku) oraz Tarnów – Miłosierdzia Bożego (od 21 czerwca 1991 roku do 29 czerwca 1992). W latach 1992-1995 podjął studia specjalistyczne z teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie (Hiszpania), które uwieńczył doktoratem w 1995 roku.

W dniu 1 lutego 1996 roku został mianowany sekretarzem naukowym Biskupa Tarnowskiego Józefa Życieńskiego. Z dniem 10 marca 1997 roku otrzymał nominację na urząd Delegata do spraw Ekumenizmu w Diecezji Tarnowskiej. Ponadto sprawował obowiązki prefekta oraz ojca duchownego w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, wicedyrektora Biblioteki Seminaryjnej, członka Diecezjalnej Komisji Kaznodziejskiej oraz cenzora do oceny ksiąg treści religijnej. Pełnił także obowiązki ojca duchownego w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie (w latach 2001-2002) oraz kierownika administracyjnego Katolickiego Ośrodka Studiów Społecznych w Lipnicy Murowanej (w latach 2002-2003). Z dniem 26 sierpnia 2003 roku podjął posługę egzorcysty, którą pełnił do 2013 roku. Dekretem z dnia 1 grudnia 2019 roku został mianowany członkiem Komisji Teologicznej V Synodu Diecezji Tarnowskiej.

Od 1996 roku był związany z Instytutem Teologicznym w Tarnowie jako opiekun roku w studium dla świeckich. W 1999 roku został mianowany adiunktem Instytutu Teologicznego w Tarnowie. Był wykładowcą na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, a ponadto wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Kamieniecko-Podolskiej na Ukrainie.

21 stycznia 2004 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii dogmatycznej na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Z dniem 1 lutego 2008 roku objął stanowisko profesora nadzwyczajnego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Ponadto 1 listopada 2015 roku uzyskał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Był autorem wielu książek i artykułów naukowych oraz promotorem prac naukowych.

Za gorliwie pełnioną posługę kapłańską otrzymał w dniu 27 marca 1997 roku diecezjalne odznaczenie Expositorium Canonicale, a w dniu 9 sierpnia 2014 roku został obdarzony godnością Kanonika Gremialnego Kapituły Kolegiackiej św. Wawrzyńca Męczennika w Wojniczu.

CZYTAJ DALEJ

Pielgrzymi z Legnicy osiągnęli cel

2020-08-08 19:07

[ TEMATY ]

Jasna Góra

Legnica

piesza pielgrzymka

ks. Piotr Nowosielski

Już pod Jasnogórskim Szczytem

Po 10 dniach pielgrzymowania, w panujących rygorach sanitarno-epidemiologicznych, 150 osobowa grupa pielgrzymów z Legnicy, osiągnęła cel wędrówki - Jasną Górę.

Wraz z nimi przybył biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski, który po powitaniu i przedstawieniu reprezentacji grup pod Szczytem Jasnogórskim, udał się wraz pielgrzymami do kaplicy Obrazu Matki Bożej.

- Oto jesteśmy, my pielgrzymi, w tym specjalnym czasie, w którym każdy z nas na różne sposoby doświadczał ograniczeń, w w którym wzmaga się potrzeba zwracania się do Boga jako Ojca i Pana historii – mówił przed obrazem biskup Kiernikowski. - Maryja jest dla nas wzorem podawania się temu, by pełnić to wszystko co jest w zamyśle Boga. Ty dla nas jesteś wzorem, opiekunką, pośredniczką. Jesteśmy tutaj ze wszystkim, co jest naszym bagażem intencji, ale wszyscy chcemy się też uczyć, aby w nas stała się wola Boża. Żeby Słowo które Ty przyjęłaś i stało Ciałem, także w nas stawało się Ciałem. Jesteś bramą przez którą wchodzimy. Jesteś światłem które oświeca wszystkie nasze sprawy. Jesteś Arką Przymierza znakiem wierności Boga. Jesteś radością Wszystkich Świętych. Ufamy że pielgrzymując, kiedyś też dojdziemy do tego, żeby mieć udział w radości, która była radością Twego życia, a był nią Jezus Chrystus. Prosimy byś była dla nas Matką w tych godzinach życia kiedy tu jesteśmy i w całym naszym życiu.

Przed Obrazem, pozostawiony został także specjalny plecak z intencjami, które spisali i przekazali pielgrzymom ci, którzy w bieżącym roku z powodu ograniczeń ilościowych nie mogli osobiście w niej uczestniczyć, a także mieszkańcy miejscowości, prze które pielgrzymka przechodziła.

Msza św. kończąca pielgrzymkę, została odprawiona pod przewodnictwem biskupa legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego, w jasnogórskiej bazylice.

W wygłoszonej homilii, Biskup legnicki zwrócił się też ze słowami dziękczynienia:

- Na zakończenie pielgrzymki, kierujemy słowa podziękowania. Dziękujemy Panu Bogu za Maryję. Dziękujemy św. Józefowi. Dziękujemy za to sanktuarium w którym możemy być, do którego możemy pielgrzymować. Dziękujemy organizatorom, przewodnikom grup, wszystkim służbom, Życzę, żebyśmy wszyscy uczyli się przyjmować to, co jest, co czasem nie jest po naszej myśli, co jest trudne, bo to też jest czasem potrzebne. Jesteśmy tymi, którzy wierząc, nie stoimy na pozycji walki z kimkolwiek, ale na płaszczyźnie obrony jednej sprawy: Jednego Boga, Jednego Pośrednika Jezusa Chrystusa i Wszystkich którzy w to pośrednictwo wchodzą. Znamiennym jet też to, że Jasna Góra nie jest miejscem ataku, ale obrony. Obyśmy umieli bronić tego, co jest nam dawane, czasem po naszej myśli, a czasem nie, ale co jest związane z Jezusem Chrystusem, Jego tajemnicą Mesjańską z której obyśmy jak najwięcej czerpali – apelował biskup Kiernikowski.

W pielgrzymce legnickiej, codziennie reprezentowana była 50 osobowa grupa z podzielonych na regiony części diecezji. Tym którzy nie znaleźli się w gronie pielgrzymujących, stworzono możliwość modlitwy w ramach Grupy Duchowego Uczestnictwa w 10 kościołach stacyjnych.

Na zakończenie wydarzenia, zostały odczytane biskupie dekrety, które dotyczyły zmiany na stanowisku Kierownika Pielgrzymki. Dotychczasowego Głównego Przewodnika ks. Mariusza Majewskiego, który pełnił tę funkcję prze 12 lat, zastąpił ks. Tomasz Metelica.

  

Zobacz zdjęcia: Pielgrzymi z Legnicy na Jasnej Górze


CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję