Reklama

Pocztówka z wolnego świata

2016-07-27 09:05

Agnieszka Chadzińska i Anna Przewoźnik
Niedziela Ogólnopolska 31/2016, str. 55

Magdalena Pijewska

Braterstwo pozwala nam odkryć, że różnice są bogactwem, darem dla wszystkich! Żyjmy w braterstwie!
Papież Franciszek

„Zaatakujemy was w miastach… W dzień powszedni i kiedy będziecie świętować!” – wołają ci, którzy chcą wystraszyć.
„Unikajcie zgromadzeń, placów, ulic, samolotów, autobusów, kawiarni” – ostrzegają spowolnieni strachem.
Światowe Dni Młodzieży i zgromadzenia im towarzyszące przeczą lękowi. We wszystkich diecezjach spotkały się wielotysięczne grupy młodych chrześcijan z całego świata – by wyraźnie pokazać, jaką siłą jest Bóg, by pogłębić w sobie odporność na strach.
Dni w Diecezjach zmieniły nasze miasta w radosny, pogodny, zjednoczony i wolny ŚWIAT. Pełen wiary w miłosierną miłość Boga.
– Czy czujecie się bezpiecznie?
– Tak! Bo jest z nami Bóg. To On nas gromadzi,

„Cóż może zrobić mi człowiek? ...”
(Ps 118, 6a)

* * *

Ks. Adam Polak, diecezjalny duszpasterz młodzieży, jeden z koordynatorów diecezjalnych ŚDM:
Pobyt młodych organizowały diecezje, w każdym regionie wyglądało to trochę inaczej, jednak struktura jest jasna: czwartek młodzi spędzili w większości w parafiach i w dekanatach, w piątek program dla pielgrzymów był organizowany przez regiony duszpasterskie, rozpoczął się od czynienia pewnych dzieł miłosierdzia, jakiegoś uczynku miłosierdzia, np. w domach pomocy społecznej czy szpitalach. Ten dzień skończył wieczór miłosierdzia, czyli sakrament pokuty i pojednania we wszystkich regionach.
Sobota była dniem, kiedy wszyscy uczestnicy zjeżdżali się do Częstochowy, przeżywali dzień jedności, wspólnie z abp. Wacławem Depo, podczas Mszy św. na Jasnej Górze, a potem czuwania modlitewnego, przypominającego czuwanie z 1991 r. z papieżem Janem Pawłem II. Niedzielę spędzali w rodzinach i parafiach, w których gościli; wiele parafii zorganizowało w tym dniu specjalne festyny, przedstawienia, ogniska, a niektóre pozostawiły przestrzeń, by rodziny, które przyjęły młodych, pobyły i spędziły z nimi trochę czasu.
Częstochowa ogromnie cieszy się z tak licznej grupy młodych z różnych stron świata; piękny jest widok tłumu radosnych ludzi, którzy chodzą po ulicach, tańczą, śpiewają. Ich obecność zapala w mieszkańcach naszego miasta taki nowy entuzjazm. Kiedy wieczorem przechodziłem Alejami, mijałem ogromne grupy młodzieży z diecezji Lyon... Widać, że tu naprawdę coś się dzieje... Mam nadzieję, że Międzynarodowe Forum Młodych w Częstochowie będzie impulsem do ożywienia wiary naszych wszyst kich mieszkańców – niezależnie od wieku – a przede wszystkim młodzieży, ponieważ przy okazji ŚDM powstał gigantyczny ruch wolontaryjny, powstały w parafiach koła ŚDM, są w każdej parafii ludzie zaangażowani w to dzieło. Jak tylko duszpasterze dobrze wykorzystają ten moment – ten „dzień, który dał nam Pan” – to myślę, że będzie wszystko kwitło i owocowało w przyszłości.

Reklama

Ks. Rafał Grzesiak, duszpasterz akademicki w Częstochowie, koordynator diecezjalnych ŚDM:
Sprawdziła się jedna rzecz, która była marzeniem, myślę, że nie tylko moim – to młodzi przygotowali młodym te dni w diecezji; to oni pakowali te wszystkie paczki, martwili się logistyką... Oczywiście, czuwali nad tym księża, jak anioły, ale spełnił się zamysł Jana Pawła II: Młodzi młodym. Ci pielgrzymi, którzy są w naszej archidiecezji, przyjechali z ogromną radością, otwartością, myślę, że w większości uczestniczyli już w ŚDM, bo wiedzą, o co chodzi. Podchodzą, zagadują, widząc księdza – nie czują się obco. My wszyscy się znamy, bo to charakteryzuje ŚDM: tam nie ma podziału ze względu na kolor skóry, wykształcenie czy coś innego. Jesteśmy braćmi i siostrami. Owoce? Myślę, że już je widać. Ci ludzie, którzy przez 2 lata zajmowali się organizowaniem spotkania na szczeblu diecezjalnym, tworzą wspólnotę, chcą się nadal spotykać i mogą służyć diecezji w późniejszych wydarzeniach. Ponadto rodziny, które przyjęły pielgrzymów, są szczęśliwe...

Ks. Łukasz Ciężkowski, opiekun 20-osobowej grupy młodzieży w wieku od 14-18 lat z Sankt Petersburga, która na Jasną Górę przybyła z siostrami urszulankami:
Przyjechaliśmy 19 lipca do Polski na ŚDM. Ponieważ nasza pielgrzymka trwa do 2 sierpnia, zaplanowaliśmy prócz Krakowa odwiedzić najważniejsze miejsca w kraju, trudno więc byłoby nie przybyć na Jasną Górę, przed oblicze Matki Bożej.

Dina, Sankt Petersburg:
Na Jasnej Górze jestem już po raz trzeci – ze względu na cudowną ikonę Matki Bożej. Dla nas, Rosjan, to jest niezwykłe zdarzenie, dlatego że będąc w Petersburgu, nie czujemy, że spotkanie młodych może być czymś tak wielkim, bo jest nas tam bardzo mało. A kiedy tutaj jesteśmy, widzimy tylu różnych ludzi z różnych zakątków świata, uświadamiamy sobie, że jest to coś wyjątkowego.

Nikita, Sankt Petersburg:
Jestem dumny, że mogę już drugi raz być w Polsce, na Jasnej Górze. Wiara jest częścią mojego życia; jestem katolikiem od dzieciństwa i nie wyobrażam sobie życia bez wiary! Dobrze, że tutaj widzimy przyjaciół, znajomych, którzy są katolikami, a w Rosji będziemy zapraszać naszych rosyjskich kolegów do Kościoła katolickiego (tłumaczenie).
Ks. Łukasz wyjaśnia, że w Rosji każdy sam sobie wybiera wiarę; niewiele dzieci rodzi się w rodzinach, w których rodzice są katolikami. Ci, którzy tu przyjechali, pochodzą z rodzin katolickich, są w mniejszości. To jest ich wybór.

Wietnamka Ji:
Jestem pierwszy raz w Polsce, więc wszystko jest dla mnie nowe. Ludzie są bardzo przyjaźni; w zeszłym tygodniu byłam w Krakowie, gdzie zobaczyłam dużo kościołów, dużo piękna wokół – i to wszystko jest dla mnie niespodzianką. Studiuję komunikację, pracowałam kiedyś przy organizacji iventów, zawsze chciałam zobaczyć, jak wygląda organizacja takich imprez katolickich od środka i Pan Bóg pozwolił mi spełnić to marzenie. Jestem więc tutaj i pomagam jako wolontariuszka.

Teresa Romańczyk, Kanadyjka pochodzenia polskiego, urodzona w Polsce:
Mieszkam 21 lat w Kanadzie – od 5. roku życia. W Częstochowie jestem z grupą Emmanuel z Kanady, przyjechałam na ŚDM do mojego kraju. Dotąd przyjeżdżałam do Polski odwiedzić rodzinę, teraz mam okazję moim znajomym pokazać mój kraj. Dzięki temu bardziej mnie rozumieją, to, dlaczego tak kocham Polskę. A tę miłość do Polski i patriotyzm przekazali mnie i mojej siostrze nasi rodzice. W domu zawsze wszystko było i jest „po polsku”. Kanadyjczycy są ciekawi świata, chcą poznawać inne kraje, wiedzieć o nich jak najwięcej, więc kiedy mnie pytają o Polskę, chętnie opowiadam. Rodzice przekazali mi też wiarę. Będąc tu, w Częstochowie i w Krakowie na ŚDM, bardzo liczę na pogłębienie swojej wiary, cieszy mnie przebywanie w otoczeniu ludzi, którzy wierzą lub poszukują swojego miejsca w świecie.

Rami Kamel, Egipt:
To wspaniałe przeżycie być z tyloma ludźmi i modlić się razem na różańcu. Czuję się, jakbym był w domu, w którym jest wiele narodów, ale jest jeden Bóg. I to Chrystus nas jednoczy! Wszyscy jesteśmy w Nim zjednoczeni.

Ks. Jan Różycki, Warszawa:
Na tym polu przed Jasną Górą widać flagi ze wszystkich niemal krajów. To jest wielkie świadectwo wiary, że jest tylu ludzi wierzących na świecie.
Myślę, że to świadectwo jest dzisiaj światu bardzo potrzebne. Widać, że młodzi ludzie chcą czegoś więcej niż to, co im proponuje współczesny świat. Chcą Boga.

Karina, Częstochowa:
W tradycji polskiej jest pielgrzymowanie, więc cudownie, że razem z grupami ludzi z różnych krajów: z Belgii, Francji, Egiptu, Macedonii, mogliśmy pielgrzymować z naszego Międzynarodowego Forum Młodych przed ŚDM. To pielgrzymka świata! Jej celem jest zawierzenie się Matce Bożej na ŚDM, na całą naszą przyszłość, na całe życie. Najważniejsze, że możemy przyjść do Matki Bożej i podziękować Jej za ŚDM w Polsce i za to, że tylu młodych ludzi chce żyć przy Jezusie, przy Maryi. To jest nadzieja tego świata! To jest niesamowite, gdy wszyscy śpiewamy jednym głosem, gdy mury wręcz się trzęsą! Czuje się jedność; o tym mówi Papież, że tylko w jedności, w komunii możemy zmienić coś na tym świecie. To się dzieje także tu, w Częstochowie, a my mamy szczęście tu być.

Anne-Fleur, Francja:
Jestem z pokolenia Franciszka, i bardzo chciałam być w Częstochowie, bo moi rodzice zaręczyli się tu, podczas ŚDM w 1991 r. Oni są pokoleniem Jana Pawła II.

* * *

Przedziwne jest zjawisko gromadzenia się ludzi – ono samo staje się faktem historycznym, wpisanym konkretnego dnia, miesiąca i roku. To spotkanie może się przerodzić w charyzmat, a więc dar udzielony nie tylko poszczególnym osobom, ale przede wszystkim ze względu na wspólnotę.

Chrystus postanowił, by Kościół był zbudowany na Piotrze. To jest również nasze zadanie, aby z Piotrem naszych czasów – Ojcem Świętym Franciszkiem wyznać wiarę w Chrystusa – jedynego Pana i Zbawiciela.

Abp Wacław Depo Z homilii na otwarcie Międzynarodowych Dni Młodych w Częstochowie

* * *

Pierwszym naszym darem, ale jednocześnie zadaniem jest błogosławieństwo, które zostało wybrane przez Ojca Świętego Franciszka – „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”... To nie jest przypadek, że przez te trzy lata przygotowywaliśmy się kolejnymi błogosławieństwami z ludźmi młodymi, np. „Błogosławieni czystego serca…” czy „Błogosławieni ubodzy…”, bo to ma swoją kontynuację w samej łasce Bożej, która zostaje nam dana na ten dzień, na ten czas. A to, że kolejne pokolenie potrzebuje potwierdzenia znalezienia się w świetle łaski Bożej, w tym przypadku w tajemnicy Bożego Miłosierdzia, to jest nasze kolejne zobowiązanie, dlatego że my łaskę Bożą uprzedzającą otrzymujemy ciągle – poprzez dar życia, poprzez codzienne sytuacje naszego życia. A co dopiero powiedzieć o naszych zadaniach wobec innych ludzi, którzy czekają na to, aby się tą łaską podzielić z nimi i ją podarować...

Abp Wacław Depo Z wypowiedzi po Mszy św. na otwarcie Międzynarodowych Dni Młodych w Częstochowie

Tagi:
ŚDM w Krakowie Niedziela Młodych

Campus Misericordiae: obchody 3. rocznicy ŚDM

2019-07-26 12:09

luk / Wieliczka (KAI)

Już po raz trzeci mieszkańcy Wieliczki oraz przyjezdni upamiętnią spotkanie papieża Franciszka z młodzieżą z całego świata, które odbyło się na Campus Misericordiae w 2016 r. W wydarzeniu weźmie udział emerytowany metropolita krakowski, kard. Stanisław Dziwisz.

Fot. screenshot/TVP

Obchody rozpoczną się w sobotę 27 lipca o godz. 19:00 - w kościele pw. Niepokalanego Serca NMP w Strumianach odprawiona zostanie Eucharystia, po której wyruszy uroczysta pielgrzymka na Campus Misericordiae. Pielgrzymom będzie towarzyszyła figura Matki Bożej Loretańskiej.

- Ta kilkukilometrowa trasa ma pomóc nam przypomnieć sobie te wyjątkowe chwile braterstwa oraz radości wiary sprzed trzech lat, zwłaszcza słowa Ojca Świętego, które kierował tutaj do młodych chrześcijan z całego świata - zapowiada burmistrz Wieliczki, Artur Kozioł.

Następnie, około 21:00 na scenie plenerowej odbędzie się koncert uwielbienia, podczas którego wystąpią Play&Pray oraz Chór Gospel Voice. Na miejscu będzie obecny kard. Stanisław Dziwisz.

Odprawiona zostanie też Droga Krzyżowa. Dopełnieniem sobotniego wieczoru będzie zapalenie świec. - Będzie to symboliczny Płomień dla Młodych z wszystkich kontynentów globu jako podziękowanie za to, że 3 lata temu byli razem z nami i swego rodzaju znak pokoju i jedności - tłumaczy burmistrz.

Przez ostatnie lata na Campus Misericordiae stworzono wyjątkową przestrzenią nie tylko dla turystów, ale także dla lokalnej społeczności - działa tu Domu Miłosierdzia i Dom Chleba, z którego Caritas rozwiózł tony żywności dla ubogich. Jest również park, którego sercem jest kopia Bramy Miłosierdzia, przez którą 30 lipca 2016 r. przeszedł papież Franciszek z młodymi z całego świata rozpoczynając nocne czuwanie podczas ŚDM w Polsce. Cały czas trwa rozbudowa tej przestrzeni.

- Obecnie prowadzone są prace budowlane dotyczące Domu Młodych. Budynek zaprojektowano jako miejsce informacyjno-wspomnieniowe o ŚDM 2016. Powstanie w odpowiedzi na licznie przybywające grupy pielgrzymkowe, które chciałyby w tym miejscu spotkać się i zatrzymać - opisuje Artur Kozioł.

Obchody 3. rocznicy Światowych Dni Młodzieży w Brzegach zakończą się w niedzielę, 28 lipca. O godz. 19.00 na Campus Misericordiae odprawiona zostanie Msza św. polowa z oprawą muzyczną Chóru „Solnego Uwielbienia”, a po niej na scenie plenerowej dla przybyłych wystąpi największa kapela góralska w Polsce "Mała Armia Janosika". Wcześniej będzie można wziąć udział w Festiwalu „Poznajemy Kulturę Europy” z udziałem zespołów z Polski i Grecji.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Obywatelski projekt „Stop pedofilii” przeszedł pierwsze czytanie w Sejmie

2019-10-16 19:56

maj, lk / Warszawa (KAI)

Obywatelski projekt nowelizacji Kodeksu karnego przygotowany przez inicjatywę „Stop pedofilii” przeszedł pierwsze czytanie w Sejmie. W wyniku głosowania, które odbyło się dziś, 16 października, skierowany został do Komisji Nadzwyczajnej ds. zmiany w kodyfikacjach (NKK). Podpisy pod projektem złożyło ponad 265 tys. Polaków.

Kancelaria Sejmu/Łukasz Błasikiewicz

Pierwsze czytanie projektu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop pedofilii” odbyło się we wtorek 15 października. W toku dyskusji złożono wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Wniosek ten odrzucony został podczas dzisiejszego głosowania. Za przyjęciem wniosku głosowało 150 posłów, przeciw – 243, 13 – wstrzymało się. W związku z tym Marszałek Sejmu Elżbieta Witek poinformowała o skierowaniu projektu do Komisji Nadzwyczajnej ds. zmiany w kodyfikacjach (NKK) w celu rozpatrzenia.

Projekt ustawy zakłada nowelizację art. 200b Kodeksu Karnego. Według proponowanych zmian, karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 będzie podlegał ten, kto publicznie propaguje lub pochwala podejmowanie przez dzieci obcowania płciowego, a do lat 3 – jeśli dopuszcza się tego czynu za pomocą środków masowego komunikowania. Karze pozbawienia wolności do lat 3 będzie też podlegał ten, kto „propaguje lub pochwala podejmowanie przez małoletniego obcowania płciowego lub innej czynności seksualnej, działając w związku z zajmowaniem stanowiska, wykonywaniem zawodu lub działalności związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi albo działając na terenie szkoły lub innego zakładu lub placówki oświatowo-wychowawczej lub opiekuńczej”.

Jak uzasadniali autorzy projektu, art. 200b k.k. we wcześniejszym brzmieniu penalizował jedynie publiczne propagowanie lub pochwalanie zachowań o charakterze pedofilskim. Ograniczał się więc wyłącznie do sytuacji, kiedy osoba dorosła współżyje z osobą małoletnią, całkowicie pomijając fakt, że coraz częściej propaguje oraz pochwala się sytuacje, kiedy to małoletni podejmują współżycie ze sobą. W konsekwencji, obowiązujący stan prawny nie nadąża za przemianami społecznymi, jakie można zaobserwować w dzisiejszych czasach. Skutkują one akceptacją, a w najlepszym razie obojętnością wobec zachowań, których skutki są dla małoletniego negatywne.

W trakcie pierwszego czytania w Sejmie przedstawiciel wnioskodawców Olgierd Pankiewicz przekonywał, że proponowana nowelizacja polega na "zakazie publicznego pochwalania i propagowania seksualnej aktywności osób małoletnich".

Zamiar utworzenia Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop pedofilii zgłoszony został w Sejmie 28 marca 2019 r. przez Fundację Pro – prawo do życia, w odpowiedzi na podpisanie przez prezydenta warszawy Rafała Trzaskowskiego tzw. „Deklaracji LGBT”.

19 kwietnia br. Marszałek Sejmu poinformował o zarejestrowaniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop pedofilii”, po czym w całym kraju ruszyła zbiórka podpisów pod projektem. Jak informowali organizatorzy akcji, uliczne zbiórki były wielokrotnie zakłócane przez działaczy LGBT.

Projekt ustawy poparło ponad 265 tys. Polaków. 17 lipca 2019 r. ich podpisy złożone zostały w Sejmie. W ramach akcji „Stop pedofilii” Fundacja wydała również m.in. bezpłatny poradnik dla rodziców i nauczycieli pt. "Jak powstrzymać pedofila?", w którym znalazły się informacje o skali systemowej deprawacji seksualnej dzieci w krajach Europy zachodniej i Ameryki oraz rady, w jaki sposób ustrzec dzieci przed zagrożeniem na terenie swojej szkoły lub przedszkola. Publikację można pobrać za darmo ze strony stoppedofilii.pl

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Bp Dec: świętość jest dla wszystkich

2019-10-17 08:50

ako / Targoszyn (KAI)

- Świętość jest dla wszystkich. Nie tylko dla osób duchownych, także dla świeckich, małżonków - mówił bp Ignacy Dec, przypominając życiorys św. Jadwigi Śląskiej. Ordynariusz świdnicki przewodniczył Mszy św. odpustowej w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej w Targoszynie w parafii Rogoźnica. W homilii zwrócił uwagę, że św. Jadwiga Śląska jest patronką dnia wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.

Ks. Daniel Marcinkiewicz

W homilii bp Dec przypomniał życiorys patronki Śląska. - Wraz z jej wspomnieniem wracamy do dwunastego wieku. Przybyła do Wrocławia w trzynastym roku życia z Bawarii, by poślubić księcia śląskiego Henryka Brodatego. Urodziła w małżeństwie kilkoro dzieci. Jedni mówią, że pięcioro, inni, że siedmioro, dokładnie nie wiemy, bo wśród historyków zdania są podzielone. Oprócz jednego dziecka pochowała wszystkie. Możemy sobie wyobrazić, co przeżywa matka uczestnicząca w pogrzebie swojego dziecka... - mówił.

Podkreślił, że św. Jadwiga była człowiekiem modlitwy, codziennie uczestniczyła we Mszy św., starała się pełnić wolę Bożą i służyć ludziom.

Ordynariusz diecezji świdnickiej przypomniał też, że posługa papieska Jana Pawła II związana była ze św. Jadwigą Śląską przez to, że został wybrany na biskupa Rzymu właśnie 16 października.- Św. Jadwiga, patronka dnia wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża, to apostołka pokoju, miłosierdzia i pełnienia woli Bożej. Bądźmy jej naśladowcami - zachęcał biskup.

Podczas Eucharystii bp Dec poświecił nowy dzwon ufundowany z okazji 15-lecia diecezji świdnickiej i 50-lecia kapłaństwa Pierwszego Biskupa Świdnickiego oraz poświecił nową kropielnicę.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem