Reklama

Pocztówka z wolnego świata

2016-07-27 09:05

Agnieszka Chadzińska i Anna Przewoźnik
Niedziela Ogólnopolska 31/2016, str. 55

Magdalena Pijewska

Braterstwo pozwala nam odkryć, że różnice są bogactwem, darem dla wszystkich! Żyjmy w braterstwie!
Papież Franciszek

„Zaatakujemy was w miastach… W dzień powszedni i kiedy będziecie świętować!” – wołają ci, którzy chcą wystraszyć.
„Unikajcie zgromadzeń, placów, ulic, samolotów, autobusów, kawiarni” – ostrzegają spowolnieni strachem.
Światowe Dni Młodzieży i zgromadzenia im towarzyszące przeczą lękowi. We wszystkich diecezjach spotkały się wielotysięczne grupy młodych chrześcijan z całego świata – by wyraźnie pokazać, jaką siłą jest Bóg, by pogłębić w sobie odporność na strach.
Dni w Diecezjach zmieniły nasze miasta w radosny, pogodny, zjednoczony i wolny ŚWIAT. Pełen wiary w miłosierną miłość Boga.
– Czy czujecie się bezpiecznie?
– Tak! Bo jest z nami Bóg. To On nas gromadzi,

„Cóż może zrobić mi człowiek? ...”
(Ps 118, 6a)

* * *

Ks. Adam Polak, diecezjalny duszpasterz młodzieży, jeden z koordynatorów diecezjalnych ŚDM:
Pobyt młodych organizowały diecezje, w każdym regionie wyglądało to trochę inaczej, jednak struktura jest jasna: czwartek młodzi spędzili w większości w parafiach i w dekanatach, w piątek program dla pielgrzymów był organizowany przez regiony duszpasterskie, rozpoczął się od czynienia pewnych dzieł miłosierdzia, jakiegoś uczynku miłosierdzia, np. w domach pomocy społecznej czy szpitalach. Ten dzień skończył wieczór miłosierdzia, czyli sakrament pokuty i pojednania we wszystkich regionach.
Sobota była dniem, kiedy wszyscy uczestnicy zjeżdżali się do Częstochowy, przeżywali dzień jedności, wspólnie z abp. Wacławem Depo, podczas Mszy św. na Jasnej Górze, a potem czuwania modlitewnego, przypominającego czuwanie z 1991 r. z papieżem Janem Pawłem II. Niedzielę spędzali w rodzinach i parafiach, w których gościli; wiele parafii zorganizowało w tym dniu specjalne festyny, przedstawienia, ogniska, a niektóre pozostawiły przestrzeń, by rodziny, które przyjęły młodych, pobyły i spędziły z nimi trochę czasu.
Częstochowa ogromnie cieszy się z tak licznej grupy młodych z różnych stron świata; piękny jest widok tłumu radosnych ludzi, którzy chodzą po ulicach, tańczą, śpiewają. Ich obecność zapala w mieszkańcach naszego miasta taki nowy entuzjazm. Kiedy wieczorem przechodziłem Alejami, mijałem ogromne grupy młodzieży z diecezji Lyon... Widać, że tu naprawdę coś się dzieje... Mam nadzieję, że Międzynarodowe Forum Młodych w Częstochowie będzie impulsem do ożywienia wiary naszych wszyst kich mieszkańców – niezależnie od wieku – a przede wszystkim młodzieży, ponieważ przy okazji ŚDM powstał gigantyczny ruch wolontaryjny, powstały w parafiach koła ŚDM, są w każdej parafii ludzie zaangażowani w to dzieło. Jak tylko duszpasterze dobrze wykorzystają ten moment – ten „dzień, który dał nam Pan” – to myślę, że będzie wszystko kwitło i owocowało w przyszłości.

Reklama

Ks. Rafał Grzesiak, duszpasterz akademicki w Częstochowie, koordynator diecezjalnych ŚDM:
Sprawdziła się jedna rzecz, która była marzeniem, myślę, że nie tylko moim – to młodzi przygotowali młodym te dni w diecezji; to oni pakowali te wszystkie paczki, martwili się logistyką... Oczywiście, czuwali nad tym księża, jak anioły, ale spełnił się zamysł Jana Pawła II: Młodzi młodym. Ci pielgrzymi, którzy są w naszej archidiecezji, przyjechali z ogromną radością, otwartością, myślę, że w większości uczestniczyli już w ŚDM, bo wiedzą, o co chodzi. Podchodzą, zagadują, widząc księdza – nie czują się obco. My wszyscy się znamy, bo to charakteryzuje ŚDM: tam nie ma podziału ze względu na kolor skóry, wykształcenie czy coś innego. Jesteśmy braćmi i siostrami. Owoce? Myślę, że już je widać. Ci ludzie, którzy przez 2 lata zajmowali się organizowaniem spotkania na szczeblu diecezjalnym, tworzą wspólnotę, chcą się nadal spotykać i mogą służyć diecezji w późniejszych wydarzeniach. Ponadto rodziny, które przyjęły pielgrzymów, są szczęśliwe...

Ks. Łukasz Ciężkowski, opiekun 20-osobowej grupy młodzieży w wieku od 14-18 lat z Sankt Petersburga, która na Jasną Górę przybyła z siostrami urszulankami:
Przyjechaliśmy 19 lipca do Polski na ŚDM. Ponieważ nasza pielgrzymka trwa do 2 sierpnia, zaplanowaliśmy prócz Krakowa odwiedzić najważniejsze miejsca w kraju, trudno więc byłoby nie przybyć na Jasną Górę, przed oblicze Matki Bożej.

Dina, Sankt Petersburg:
Na Jasnej Górze jestem już po raz trzeci – ze względu na cudowną ikonę Matki Bożej. Dla nas, Rosjan, to jest niezwykłe zdarzenie, dlatego że będąc w Petersburgu, nie czujemy, że spotkanie młodych może być czymś tak wielkim, bo jest nas tam bardzo mało. A kiedy tutaj jesteśmy, widzimy tylu różnych ludzi z różnych zakątków świata, uświadamiamy sobie, że jest to coś wyjątkowego.

Nikita, Sankt Petersburg:
Jestem dumny, że mogę już drugi raz być w Polsce, na Jasnej Górze. Wiara jest częścią mojego życia; jestem katolikiem od dzieciństwa i nie wyobrażam sobie życia bez wiary! Dobrze, że tutaj widzimy przyjaciół, znajomych, którzy są katolikami, a w Rosji będziemy zapraszać naszych rosyjskich kolegów do Kościoła katolickiego (tłumaczenie).
Ks. Łukasz wyjaśnia, że w Rosji każdy sam sobie wybiera wiarę; niewiele dzieci rodzi się w rodzinach, w których rodzice są katolikami. Ci, którzy tu przyjechali, pochodzą z rodzin katolickich, są w mniejszości. To jest ich wybór.

Wietnamka Ji:
Jestem pierwszy raz w Polsce, więc wszystko jest dla mnie nowe. Ludzie są bardzo przyjaźni; w zeszłym tygodniu byłam w Krakowie, gdzie zobaczyłam dużo kościołów, dużo piękna wokół – i to wszystko jest dla mnie niespodzianką. Studiuję komunikację, pracowałam kiedyś przy organizacji iventów, zawsze chciałam zobaczyć, jak wygląda organizacja takich imprez katolickich od środka i Pan Bóg pozwolił mi spełnić to marzenie. Jestem więc tutaj i pomagam jako wolontariuszka.

Teresa Romańczyk, Kanadyjka pochodzenia polskiego, urodzona w Polsce:
Mieszkam 21 lat w Kanadzie – od 5. roku życia. W Częstochowie jestem z grupą Emmanuel z Kanady, przyjechałam na ŚDM do mojego kraju. Dotąd przyjeżdżałam do Polski odwiedzić rodzinę, teraz mam okazję moim znajomym pokazać mój kraj. Dzięki temu bardziej mnie rozumieją, to, dlaczego tak kocham Polskę. A tę miłość do Polski i patriotyzm przekazali mnie i mojej siostrze nasi rodzice. W domu zawsze wszystko było i jest „po polsku”. Kanadyjczycy są ciekawi świata, chcą poznawać inne kraje, wiedzieć o nich jak najwięcej, więc kiedy mnie pytają o Polskę, chętnie opowiadam. Rodzice przekazali mi też wiarę. Będąc tu, w Częstochowie i w Krakowie na ŚDM, bardzo liczę na pogłębienie swojej wiary, cieszy mnie przebywanie w otoczeniu ludzi, którzy wierzą lub poszukują swojego miejsca w świecie.

Rami Kamel, Egipt:
To wspaniałe przeżycie być z tyloma ludźmi i modlić się razem na różańcu. Czuję się, jakbym był w domu, w którym jest wiele narodów, ale jest jeden Bóg. I to Chrystus nas jednoczy! Wszyscy jesteśmy w Nim zjednoczeni.

Ks. Jan Różycki, Warszawa:
Na tym polu przed Jasną Górą widać flagi ze wszystkich niemal krajów. To jest wielkie świadectwo wiary, że jest tylu ludzi wierzących na świecie.
Myślę, że to świadectwo jest dzisiaj światu bardzo potrzebne. Widać, że młodzi ludzie chcą czegoś więcej niż to, co im proponuje współczesny świat. Chcą Boga.

Karina, Częstochowa:
W tradycji polskiej jest pielgrzymowanie, więc cudownie, że razem z grupami ludzi z różnych krajów: z Belgii, Francji, Egiptu, Macedonii, mogliśmy pielgrzymować z naszego Międzynarodowego Forum Młodych przed ŚDM. To pielgrzymka świata! Jej celem jest zawierzenie się Matce Bożej na ŚDM, na całą naszą przyszłość, na całe życie. Najważniejsze, że możemy przyjść do Matki Bożej i podziękować Jej za ŚDM w Polsce i za to, że tylu młodych ludzi chce żyć przy Jezusie, przy Maryi. To jest nadzieja tego świata! To jest niesamowite, gdy wszyscy śpiewamy jednym głosem, gdy mury wręcz się trzęsą! Czuje się jedność; o tym mówi Papież, że tylko w jedności, w komunii możemy zmienić coś na tym świecie. To się dzieje także tu, w Częstochowie, a my mamy szczęście tu być.

Anne-Fleur, Francja:
Jestem z pokolenia Franciszka, i bardzo chciałam być w Częstochowie, bo moi rodzice zaręczyli się tu, podczas ŚDM w 1991 r. Oni są pokoleniem Jana Pawła II.

* * *

Przedziwne jest zjawisko gromadzenia się ludzi – ono samo staje się faktem historycznym, wpisanym konkretnego dnia, miesiąca i roku. To spotkanie może się przerodzić w charyzmat, a więc dar udzielony nie tylko poszczególnym osobom, ale przede wszystkim ze względu na wspólnotę.

Chrystus postanowił, by Kościół był zbudowany na Piotrze. To jest również nasze zadanie, aby z Piotrem naszych czasów – Ojcem Świętym Franciszkiem wyznać wiarę w Chrystusa – jedynego Pana i Zbawiciela.

Abp Wacław Depo Z homilii na otwarcie Międzynarodowych Dni Młodych w Częstochowie

* * *

Pierwszym naszym darem, ale jednocześnie zadaniem jest błogosławieństwo, które zostało wybrane przez Ojca Świętego Franciszka – „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”... To nie jest przypadek, że przez te trzy lata przygotowywaliśmy się kolejnymi błogosławieństwami z ludźmi młodymi, np. „Błogosławieni czystego serca…” czy „Błogosławieni ubodzy…”, bo to ma swoją kontynuację w samej łasce Bożej, która zostaje nam dana na ten dzień, na ten czas. A to, że kolejne pokolenie potrzebuje potwierdzenia znalezienia się w świetle łaski Bożej, w tym przypadku w tajemnicy Bożego Miłosierdzia, to jest nasze kolejne zobowiązanie, dlatego że my łaskę Bożą uprzedzającą otrzymujemy ciągle – poprzez dar życia, poprzez codzienne sytuacje naszego życia. A co dopiero powiedzieć o naszych zadaniach wobec innych ludzi, którzy czekają na to, aby się tą łaską podzielić z nimi i ją podarować...

Abp Wacław Depo Z wypowiedzi po Mszy św. na otwarcie Międzynarodowych Dni Młodych w Częstochowie

Tagi:
ŚDM w Krakowie Niedziela Młodych

Reklama

Młody Kościół w Panamie

2019-01-16 11:02

Rozmawia Krzysztof Tadej, dziennikarz TVP
Niedziela Ogólnopolska 3/2019, str. 6-7

Krzysztof Tadej
Ks. Emil Parafiniuk – dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży

KRZYSZTOF TADEJ: – Światowe Dni Młodzieży w Panamie opisywane są przez dziennikarzy w różny sposób. Jedni skupiają się na przedstawieniu kraju, inni podają dane statystyczne związane z uczestnikami. Co jest najważniejsze podczas Światowych Dni Młodzieży, w których będzie uczestniczył papież Franciszek?

KS. EMIL PARAFINIUK: – Rzeczywiście, warto mówić przede wszystkim o tym, co jest istotą tego wydarzenia. Wbrew pozorom w czasie Światowych Dni Młodzieży papież nie jest najważniejszy. Ojciec Święty zawsze podkreślał to, że jest jednym z pielgrzymów. To spotkanie młodych z całego świata, którzy przybywają do konkretnego kraju, żeby doświadczyć powszechności Kościoła. Dzieje się to w obecności Chrystusa i to na Chrystusa skierowane są oczy wszystkich uczestników. To On nas wszystkich gromadzi. To Chrystus powinien być w centrum uwagi. Światowe Dni Młodzieży mają również wymiar pielgrzymkowy. Uczestnicy podczas tych dni nie będą mieli warunków hotelowych czy wycieczkowych, tylko pielgrzymkowe, co wiąże się ze świadomie podejmowanym przez każdą osobę trudem. Poza tym Światowe Dni Młodzieży w Panamie mają pokazać całemu światu Kościół w Ameryce Łacińskiej.

– Czego Polacy mogą się nauczyć od wiernych tego Kościoła? Czy jest coś, co Księdza zachwyca w postawach wiernych?

– Po pierwsze – ich zaangażowanie. Często w parafiach w Panamie jest tylko jeden kapłan, dlatego świeccy zajmują się wieloma sprawami w parafii. Prowadzą ewangelizację, wykonują czynności administracyjne. Są to osoby w różnym wieku i bardzo przejmują się wszystkim, co się dzieje w parafii. Nie stoją z boku, ale pomagają tak, jak mogą. Po drugie – obserwuję ogromną radość przeżywanej wiary. Panama to kraj Ameryki Łacińskiej i wiedziałem, że wiara przeżywana jest w sposób bardziej radosny, dynamiczny i sentymentalny. Jednak gdy np. uczestniczyłem w nabożeństwach z procesjami, to widziałem, w jak niezwykły, podniosły, przejmujący sposób wierni przeżywają ten czas. Gdy widziałem takie zaangażowanie, często pojawiały mi się łzy w oczach.

– Jaka jest specyfika Kościoła katolickiego w Panamie? Na co chciałby Ksiądz zwrócić jeszcze uwagę?

– W Panamie znajdują się jeszcze tereny misyjne. W niektórych rejonach większość mieszkańców jest nieochrzczona. Metropolita Panamy abp José Domingo Ulloa Mendieta ma nadzieję, że Światowe Dni Młodzieży i przyjazd Papieża spowodują wzmocnienie Kościoła lokalnego.

– Ile osób przybędzie do Panamy na Światowe Dni Młodzieży?

– Trudno precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ organizatorzy nie podają takich danych. Sytuacja jest dynamiczna i wiele osób np. z krajów Ameryki Łacińskiej w ostatniej chwili podejmie decyzję, czy tutaj przyjechać. Mamy natomiast dane dotyczące krajów europejskich. Delegacja z Polski będzie najliczniejsza. Do tej pory zarejestrowanych jest 3,5 tys. pielgrzymów. Najwięcej pielgrzymów przybędzie z archidiecezji krakowskiej – ok. 700 osób. Liczne grupy przyjadą również z Francji, Niemiec, Hiszpanii i Włoch. Z pozostałych europejskich krajów będzie uczestniczyło mniej niż 500 osób w każdej delegacji. Warto dodać, że naszym pielgrzymom będzie towarzyszyło 200 księży i ok. 20 kleryków. Z Polski przybędzie również 11 biskupów, m.in. abp Wojciech Polak – prymas Polski i metropolita gnieźnieński, abp Marek Jędraszewski – wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i metropolita krakowski, bp Marek Solarczyk – przewodniczący Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży Konferencji Episkopatu Polski. Będą również polscy biskupi, którzy służą w krajach misyjnych. Wśród pielgrzymów bardzo ważną grupą są wolontariusze. Mamy dwa rodzaje wolontariatu. Są wolontariusze długoterminowi. Troje naszych wolontariuszy od dłuższego czasu pracuje w Komitecie Organizacyjnym w Panamie. Zostawili swoje życie i przyjechali do Panamy, tak jak wielu innych młodych ludzi z różnych krajów świata. Dzisiaj wiemy, że bez pracy tej ogromnej grupy wolontariuszy Światowe Dni Młodzieży nie mogłyby się odbyć. Druga grupa to wolontariusze krótkoterminowi. Z Polski – ponad 120 osób. Oprócz nich na zaproszenie rządu panamskiego przybędzie 150 harcerzy ze Związku Harcerstwa Polskiego i medycznie będą zabezpieczali to wydarzenie.

– Do grupy 3, 5 tys. Polaków w Panamie należy jeszcze doliczyć młodzież polonijną?

– Tak, przyjadą Polacy np. z Kanady, Stanów Zjednoczonych i innych krajów. Często będą to wyjazdy indywidualne lub organizowane przez parafie w ich krajach, ale nie są one jeszcze oficjalnie zarejestrowane.

– Często rozmawia Ksiądz z młodymi ludźmi w Panamie. Jakie są ich oczekiwania w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży?

– Mam wrażenie, że młodzież tutaj patrzy dwutorowo na to wydarzenie. Z jednej strony czeka na to, co powie Ojciec Święty. Młodzi nie mają jakichś sprecyzowanych oczekiwań, po prostu są bardzo otwarci na to, co będzie mówił Papież. Inny wymiar to ogromna otwartość na pielgrzymów, którzy przyjadą z różnych krajów świata. Panamczycy chcą ich poznać i podzielić się wiarą z nimi.

– Jak mają przeżywać Światowe Dni Młodzieży ci, których nie będzie w Panamie? Nie polecą do tego kraju, ponieważ np. nie mają pieniędzy.

– Ojciec Święty w czasie ŚDM będzie mówił do młodych z całego świata, nie tylko do grupki kilkuset tysięcy osób zgromadzonych przed nim w Panamie. I każdy jest przez niego zaproszony do przeżywania tych dni. W Polsce np. w wielu miejscach będą organizowane spotkania związane ze Światowymi Dniami Młodzieży. Chodzi o to, aby jednoczyć się w modlitwie i uczestniczyć w tych dniach w swoim miejscu zamieszkania. Poza tym zapraszam do oglądania transmisji z Panamy w Telewizji Polskiej, Telewizji Trwam i słuchania w Radiu Maryja. Mam nadzieję, że również w programach informacyjnych zobaczymy wiele wydarzeń i relacji z Panamy. Należy śledzić media społecznościowe, gdzie na bieżąco będą pokazywane Światowe Dni Młodzieży. Ze względu na różnice czasu zawsze można będzie powrócić np. do przemówień Ojca Świętego następnego dnia. Teksty i materiały filmowe będą zamieszczane na stronach internetowych.

– Jednym z wydarzeń będzie tzw. Dzień Polski?

– Na Dzień Polski, w środę 23 stycznia, zaproszeni są wszyscy uczestnicy Światowych Dni Młodzieży. Będzie to spotkanie modlitewne i artystyczne. Chcemy podzielić się wiarą i swoją historią z pielgrzymami z różnych krajów świata.

– Gdy w Krakowie papież Franciszek ogłosił, że Światowe Dni Młodzieży odbędą się w Panamie, wiele osób zadawało wówczas pytanie, dlaczego akurat w tym kraju. Jak odpowiada Ksiądz na takie pytania?

– Wierzę, że tak poważnymi decyzjami w Kościele katolickim rządzi Duch święty. Tak jest też ze Światowymi Dniami Młodzieży. Panama jest krajem najlepiej rozwiniętym pod względem ekonomicznym i infrastrukturalnym z krajów Ameryki Łacińskiej. To zapewne było ważne ze względów organizacyjnych przy podejmowaniu tej decyzji. Jednocześnie Panama jest krajem, któremu bardzo potrzebne jest to wydarzenie, bo pozwoli na pokazanie swojego miejsca w Kościele i wzmocnienie jego obecności. Może pokazać piękno wyznawanej wiary. I to, co nieraz niesłusznie nazywane jest w Europie peryferiami świata, tak naprawdę może być dla świata wielką nauką – tej duchowości, zaangażowania ludzi w życie Kościoła. Światowe Dni Młodzieży otworzą wielu oczy i serca na ludzi w tej części świata i dzięki nim doświadczymy powszechności Kościoła, o której mówimy podczas każdej Mszy św.

– Dziękuję za rozmowę.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Ruszyły zapisy na modlitewne wydarzenie „Polska pod Krzyżem”

2019-07-17 14:24

Magdalena Kowalewska-Wojtak

Organizatorzy Wielkiej Pokuty i Różańca do Granic 14 września zapraszają na górę Świętego Krzyża w diecezji sandomierskiej wszystkich, którzy chcą postawić krzyż w centrum swojego życia i Polski.

materiały prasowe

- Pragniemy zaprosić Polaków w kraju i za granicą do tego, aby wyznali wiarę w Jezusa Chrystusa, nawrócili się i postawili krzyż w centrum swojego życia. Zapraszamy do budowania społeczeństwa miłości w Polsce i Europie - mówi jeden z współorganizatorów modlitewnego czuwania Maciej Bodasiński z Fundacji Solo Dios Basta. Tłumaczy, że celem wydarzenia jest zatrzymanie tego wszystkiego, co nas frustruje i męczy, co staje się tematami pierwszych stron gazet. - Do odnowy w naszym społeczeństwie potrzeba Jezusa Chrystusa i Jego Krzyża. Chcemy przypomnieć, że początkiem naszej współczesnej cywilizacji i państwa polskiego jest Chrystus, który umarł za nas krzyżu - dodaje Maciej Bodasiński.

- Mimo osób żyjących głęboką wiarę, wśród większości katolików prawdziwy krzyż jest odrzucany. Na całym świecie atak na Kościół nabiera na sile, tracimy młodzież, coraz częściej rozpadają się związki małżeńskie, a na ulicach naszych miast dokonują się publicznie grzechy - mówi „Niedzieli” Lech Dokowicz z Fundacji Solo Dias Basta.  Organizatorzy wskazują, że duchowe zwycięstwo może przyjść tylko przez Chrystusowy krzyż. 

- Celem tego wydarzenia jest to, aby rany, które pojawiają się w Kościele leczyć przez modlitwę. Chcemy, aby jak najwięcej świeckich i kapłanów stanęło razem pod krzyżem. Przez modlitwę chcemy ożywiać życie sakramentalne w Polsce i przywracać szacunek do stanu kapłańskiego - podkreśla Maciej Bodasiński.

Wydarzenie odbędzie się w najstarszym polskim sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego w Nowej Słupi. Gospodarzami modlitewnego spotkania „Polska pod Krzyżem” będą Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej. Organizatorzy modlitewnego czuwania chcą, aby w sanktuarium, w którym modlił się przed wyruszeniem pod Grunwald król Władysław Jagiełło, przybyło jak najwięcej Polaków .

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w sanktuarium na stronie internetowej www.polskapodkrzyzem.pl rozpoczęły się zapisy. Każda z zarejestrowanych osób otrzyma bezpłatną wejściówkę i indywidualny kod QR. - Jeśli okaże się, że frekwencja dopisuje, będziemy otwierać kolejne punkty modlitewne wokół Góry Świętego Krzyża - tłumaczy Maciej Bodasiński. Zaznacza, że wydarzenie ma być zachętą dla innych, aby w różnych miejscach Polski tego dnia organizowali się na modlitwie i adoracji krzyża.

Na stronie internetowej wydarzenia znajduje się mapa, gdzie poszczególne grupy, zakony czy parafie mogą zgłaszać swoją duchową łączność.- To wydarzenie ma prowadzić nas ku pokojowi i jedności oraz otwierać na działanie łaski Bożej - dodaje Bodasiński.

Teren wokół sanktuarium należy do Świętokrzyskiego Parku Narodowego. - Chcemy z wielkim jego poszanowaniem i we współpracy z władzami parku przeprowadzić to spotkanie - mówi Maciej Bodasiński. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie nie zagrozi przyrodzie. Posługujący wolontariusze zobowiązali się, że posprzątają teren na Łysej Górze, najpóźniej do następnego dnia. Ponadto planowana jest kampania informacyjna na temat ekologicznego charakteru świętokrzyskiego wydarzenia.

Modlitwa rozpocznie się w południe w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, 14 września. Zaplanowano liczne konferencje i świadectwa, a także procesyjne przejście pod Krzyż. W sanktuarium będzie można wyspowiadać się. Centralnym punktem będzie Msza św., której będzie przewodniczył ordynariusz sandomierski bp Krzysztof Nitkiewicz. Spotkanie zakończy się nocnym czuwaniem modlitewnym, które potrwa do następnego dnia, kiedy to przypada  wspomnienie Matki Boskiej Bolesnej.

Wydarzenie organizuje Fundacja Solo Dias i Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej. Patronat medialny nad modlitewnym spotkaniem „Polska pod Krzyżem” objął Tygodnik Katolicki „Niedziela”.

W 2016 roku Wielka Pokuta na Jasnej Górze zgromadziło ok. 150 tys. wiernych. Z kolei w organizowanym w "Różańcu do Granic" w ponad 20 przygranicznych diecezjach, gdzie znajdowało się kilkaset punktów modlitwy uczestniczyło, około miliona osób.

Magdalena Kowalewska-Wojtak

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej odbędą się w Wieluniu i Warszawie

2019-07-19 20:40

prezydent.pl

Tegoroczne obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej rozpoczną się w Wieluniu.

Muzeum Ziemi Wieluńskiej
Wieluń, 1 września 1939 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z Prezydentem Republiki Federalnej Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem o godz. 4.40 wezmą udział w upamiętnieniu pierwszych ofiar II wojny światowej, mieszkańców Wielunia, którzy zginęli w wyniku celowego bombardowania przez niemieckie lotnictwo obiektów cywilnych, w tym miejscowego szpitala.

Druga część obchodów będzie miała miejsce w Warszawie.

Na te uroczystości zostali zaproszeni wszyscy przywódcy państw NATO, UE oraz państw członkowskich Partnerstwa Wschodniego. Potwierdzenia sukcesywnie napływają do KPRP. Pełna lista zostanie przedstawiona po 15 sierpnia.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem