Reklama

Nowy zarząd Rycerstwa Niepokalanej

15 października 2016 r. w ramach Jesiennego Zjazdu Prezesów i Animatorów Rycerstwa Niepokalanej (MI) odbyło się w Niepokalanowie Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia "Rycerstwo Niepokalanej" w Polsce.

Prezes międzynarodowy MI o. Raffaele Di Muro witając zebranych zwrócił uwagę, że MI w Polsce i w Brazylii to dwa główne motory, które mają potencjał, by pociągnąć do działania innych rycerzy na całym świecie. W Polsce do MI należą przede wszystkim ludzie starsi, osoby dorosłe, natomiast w Brazylii do MI należą głównie ludzie młodzi. Te dwie rzeczywistości, młodzi i starsi, mogą się wzajemnie przenikać i ubogacać. "Ufam, że Rycerstwo polskie będzie dla całego świata punktem zapalnym, że od was będziemy mogli uczyć się, jak żyć i pracować dla Niepokalanej" - mówił o. Prezes.

Przed południem, podczas pierwszej części Zgromadzenia delegaci wysłuchali sprawozdań z działalności MI, z prac Zarządu Narodowego oraz sprawozdania finansowego. Sprawozdania te zostały przyjęte jednomyślnie przez Zgromadzenie.

Reklama

W drugiej części przystąpiono do wyborów Prezesa Narodowego MI oraz członków Zarządu Narodowego i Komisji Rewizyjnej. Z pośród 105 członków uprawnionych do głosowania, obecnych było 90 delegatów. Wyborom przewodniczyli: prezes międzynarodowy MI o. Raffaele Di Muro OFMConv oraz członek zarządu międzynarodowego MI o. Mirosław Bartos OFMConv. Prezes Międzynarodowy zaznaczył, że zgodnie z nowymi Statutami Generalnymi MI nowym asystentem narodowym MI zostaje gwardian Niepokalanowa o. Grzegorz M. Szymanik OFMConv.

Po kilku godzinach pracy wybrano skład nowego Zarządu Narodowego MI. Prezesem został wybrany na drugą kadencję o. Stanisław M. Piętka OFMConv; zastępcą - o. Robert M. Stachowiak OFMConv; doradcą ds młodzieży - o. Tomasz M. Tęgowski OFMConv; sekretarzem - Dorota Koszałka; zaś członkami zarządu zostali: Teresa M. Michałek oraz Leszek Jaworski. Do komisji rewizyjnej zostały wybrane: Krystyna Radomska, Danuta Orlikiewicz i Helena Kucharska.

Zebrani delegaci dziękowali za nowy Zarząd Narodowy, polecając jego prace opiece Niepokalanej podczas uroczystej Eucharystii sprawowanej w kaplicy-sanktuarium św. Maksymiliana. Podczas okolicznościowej homilii o. Stanisław M. Piętka przypominał słowa św. Maksymiliana, aby duch MI przeniknął wszystkich i wszystko, aby rycerze byli obecni wszędzie - i na polu edukacji, i na polu mass mediów, w kulturze i sztuce. Na każdym z tych odcinków rycerze mają być pionierami. "Tylko w ten sposób apostołując - mówił o. Stanisław - spełni się to, co Matka Boża objawiła św. Katarzynie Laboure, że Niepokalana stanie się prawdziwą Królową świata". W dalszej części kazania o. Stanisław przypominał statystyki MI w Polsce i na świecie, ale podkreślił, że "statystyki dają tylko pewne niepełne wyobrażenie, czym jest MI". Prezes Narodowy zachęcił zebranych do determinacji w apostolstwie, w szerzeniu Rycerstwa aż po krańce ziemi.

Reklama

Wieczorem po raz pierwszy spotkał się nowy Zarząd Narodowy MI, który tym samym ukonstytuował się prawnie. Zebrani zaś delegaci na koniec dnia uczestniczyli we wspólnej modlitwie różańcowej, dziękując Bogu przez Niepokalaną i prosząc Ją o pomoc.

Zjazd liderów MI zakończył się w niedzielę, 16 października, w 99. rocznicę założenia Rycerstwa Niepokalanej uroczystą Mszą świętą, której przewodniczył o. Grzegorz M. Szymanik, asystent narodowy MI. O. Grzegorz zwrócił uwagę na wartość i pierwszeństwo modlitwy w życiu rycerza Niepokalanej. "Tak jak ewangeliczna kobieta, która wytrwale prosi, tak i rycerz Niepokalanej ma przychodzić do Sędziego świata - do Boga - i wołać o pomoc, o to, by On wziął nas w obronę, by bronił nas przed grzechem i szatanem, byśmy nie ulegali pokusom". Mamy też orędować, modlić się za innych - jest to cel MI, który zarysował nam św. Maksymilian: starać się o nawrócenie heretyków, schizmatyków, a zwłaszcza za masonów; słowem, mamy orędować, prosić za tymi, którzy są daleko od Kościoła. "Weź ich w obronę, i daj im łaskę nawrócenia..." - prosił o. Asystent Matkę Bożą i dodał: "Jako rycerze mamy wyprosić miłosierdzie dla świata. Musimy być jak Mojżesz, mieć ręce zawsze wzniesione do Boga... Dopóki bowiem jest modlitwa, póki ręce są wzniesione do Boga, jest też zwycięstwo".

O. Asystent zaznaczył też, że zapleczem modlitewnym dla MI są rycerze Niepokalanej u Stóp Krzyża. To oni maja ręce ciągle wzniesione do góry, to dzięki nim wielu rycerzy może działać w terenie. Ważne są też wspólnoty rycerskie, gdyż są to miejsca, w których bliźni pomaga nam wznosić nasze ręce. Gdy upadamy, gdy gaśnie nasz zapał, jest druga osoba, która pomaga nam, byśmy nie zniechęcali się, ale z odwagą szli do przodu… "Niech w naszych rękach zawsze będzie różaniec, niech zawsze będzie prośba do Matko Bożej, by wzięła nas w obronę, by nam pomagała, by nasze ręce były zawsze wzniesione ku Bogu" - mówił o. Asystent.

Na zakończenie Mszy świętej o. Raffaele pozdrowił zebranych i życzył im, aby szli przez życie, tak jak św. Maksymilian, aby wierzyli w cud modlitwy. "Bardzo podoba mi się to zdanie, w którym św. Maksymilian opowiada o początkach Rycerstwa Niepokalanej. Było nas siedmiu młodych braci, nie mieliśmy żadnego doświadczenia, nie mieliśmy pieniędzy, ale mieliśmy siłę Niepokalanej i siłę modlitwy. Dzięki tej sile stał się cud. Dziś Rycerstwo znane jest i obecne prawie na całym świecie. Modlitwa bowiem daje siłę. Wiemy, że św. Maksymilian powtarzał, że w Niepokalanowie najważniejszym zadaniem jest modlitwa. Tylko bowiem poprzez modlitwę możemy wyprosić dla świata i innych ludzi cud przemiany" - mówił o. Prezes. Na koniec o. Raffaele życzył zgromadzonym, aby zawsze na pierwszym miejscu w pracach apostolskich, w zdobywaniu dusz dla Niepokalanej stawiali modlitwę.

Na zakończenie zebrani rycerze ponowili Akt oddania się Niepokalanej oraz odśpiewali hymn Rycerstwa Niepokalanej.

Matka Boża objawiła św. Katarzynie Laboure, że Niepokalana stanie się prawdziwą Królową świata". W dalszej części kazania o. Stanisław przypominał statystyki MI w Polsce i na świecie, ale podkreślił, że "statystyki dają tylko pewne niepełne wyobrażenie, czym jest MI". Prezes Narodowy zachęcił zebranych do determinacji w apostolstwie, w szerzeniu Rycerstwa aż po krańce ziemi. Wieczorem po raz pierwszy spotkał się nowy Zarząd Narodowy MI, który tym samym ukonstytuował się prawnie. Zebrani zaś delegaci na koniec dnia uczestniczyli we wspólnej modlitwie różańcowej, dziękując Bogu przez Niepokalaną i prosząc Ją o pomoc. Zjazd liderów MI zakończył się w niedzielę, 16 października, w 99. rocznicę założenia Rycerstwa Niepokalanej uroczystą Mszą świętą, której przewodniczył o. Grzegorz M. Szymanik, asystent narodowy MI. O. Grzegorz zwrócił uwagę na wartość i pierwszeństwo modlitwy w życiu rycerza Niepokalanej. "Tak jak ewangeliczna kobieta, która wytrwale prosi, tak i rycerz Niepokalanej ma przychodzić do Sędziego świata - do Boga - i wołać o pomoc, o to, by On wziął nas w obronę, by bronił nas przed grzechem i szatanem, byśmy nie ulegali pokusom". Mamy też orędować, modlić się za innych - jest to cel MI, który zarysował nam św. Maksymilian: starać się o nawrócenie heretyków, schizmatyków, a zwłaszcza za masonów; słowem, mamy orędować, prosić za tymi, którzy są daleko od Kościoła. "Weź ich w obronę, i daj im łaskę nawrócenia..." - prosił o. Asystent Matkę Bożą i dodał: "Jako rycerze mamy wyprosić miłosierdzie dla świata. Musimy być jak Mojżesz, mieć ręce zawsze wzniesione do Boga... Dopóki bowiem jest modlitwa, póki ręce są wzniesione do Boga, jest też zwycięstwo". O. Asystent zaznaczył też, że zapleczem modlitewnym dla MI są rycerze Niepokalanej u Stóp Krzyża. To oni maja ręce ciągle wzniesione do góry, to dzięki nim wielu rycerzy może działać w terenie. Ważne są też wspólnoty rycerskie, gdyż są to miejsca, w których bliźni pomaga nam wznosić nasze ręce. Gdy upadamy, gdy gaśnie nasz zapał, jest druga osoba, która pomaga nam, byśmy nie zniechęcali się, ale z odwagą szli do przodu… "Niech w naszych rękach zawsze będzie różaniec, niech zawsze będzie prośba do Matko Bożej, by wzięła nas w obronę, by nam pomagała, by nasze ręce były zawsze wzniesione ku Bogu" - mówił o. Asystent. Na zakończenie Mszy świętej o. Raffaele pozdrowił zebranych i życzył im, aby szli przez życie, tak jak św. Maksymilian, aby wierzyli w cud modlitwy. "Bardzo podoba mi się to zdanie, w którym św. Maksymilian opowiada o początkach Rycerstwa Niepokalanej. Było nas siedmiu młodych braci, nie mieliśmy żadnego doświadczenia, nie mieliśmy pieniędzy, ale mieliśmy siłę Niepokalanej i siłę modlitwy. Dzięki tej sile stał się cud. Dziś Rycerstwo znane jest i obecne prawie na całym świecie. Modlitwa bowiem daje siłę. Wiemy, że św. Maksymilian powtarzał, że w Niepokalanowie najważniejszym zadaniem jest modlitwa. Tylko bowiem poprzez modlitwę możemy wyprosić dla świata i innych ludzi cud przemiany" - mówił o. Prezes. Na koniec o. Raffaele życzył zgromadzonym, aby zawsze na pierwszym miejscu w pracach apostolskich, w zdobywaniu dusz dla Niepokalanej stawiali modlitwę. Na zakończenie zebrani rycerze ponowili Akt oddania się Niepokalanej oraz odśpiewali hymn Rycerstwa Niepokalanej.
2016-11-08 09:28

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Nowenna do Matki Bożej rozwiązującej węzły!

[ TEMATY ]

modlitwa

nowenna

Wiesław Podgórski

Obraz Matki Bożej Rozwiązującej Węzły

Obraz Matki Bożej Rozwiązującej Węzły

Zachęcamy do odmawiania Nowenny do Matki Bożej rozwiązującej węzły. Już od dziś poświęć kilka minut w Twoim życiu i zwróć swą twarz ku Tej, która zdeptała głowę szatanowi.

1. Znak krzyża

CZYTAJ DALEJ

Na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej odkryto pradziejową kopalnię krzemienia czekoladowego

2021-09-22 07:13

[ TEMATY ]

wykopaliska

Monika Książek/Niedziela

Na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskie archeolodzy odkryli mającą nawet 10 tys. lat kopalnię krzemienia czekoladowego. Jak podkreśla kierownik badań dr Magdalena Sudoł-Procyk – to dotąd najdalej wysunięty na południowy zachód w Polsce tego typu obiekt.

Wcześniej uważano, że choć zasiedlający te tereny neandertalczycy, a następnie homo sapiens posługiwali się narzędziami z krzemienia czekoladowego, to nie wydobywali go na miejscu, ale transportowali z oddalonych o ok. 150 km Gór Świętokrzyskich.

CZYTAJ DALEJ

Ogólnopolskie czuwanie Odnowy w Duchu Świętym trwa na Jasnej Górze

2021-09-25 13:02

[ TEMATY ]

Odnowa w Duchu Świętym

Krzysztof Świertok

Zdjęcie archiwalne

Zdjęcie archiwalne

Modlitwa o jedność w różnorodności i o nową iskrę nie tylko dla wspólnot, ale dla całego Kościoła, towarzyszy ogólnopolskiemu czuwaniu Odnowy w Duchu Świętym. 25. spotkanie trwa na placu przed Szczytem. Z powodu pandemii przeniesione z maja, jest też okazją do przypomnienia wezwania papieża, by budować Charis czyli służbę jedności.

- Ze względu na różnorodność naszych wspólnot bardzo tego ogólnopolskiego czuwania potrzebujemy, by stworzyć jeden strumień światła, który oświetli cały Kościół we wszystkich jego wymiarach - powiedział bp Andrzej Przybylski z Częstochowy, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Odnowy w Duchu Świętym. Podkreślił, że zwłaszcza po pandemii budowanie i manifestowanie tej jedności jest bardzo oczekiwane. - Chcemy też, by z tego spotkania poszła nowa iskra, że jesteśmy potrzebni Kościołowi, że Odnowa się nie zestarzała, ale także by ta iskra dotknęła nas, byśmy byli iskrą Ducha, bo wszyscy potrzebujemy odnowy - zauważył bp Przybylski. Przypomniał, że w każdej rzeczywistości Kościoła najbardziej potrzeba mocy Ducha, „bez niej nic nie zrobimy, choć byśmy mieli wiele środków, mnóstwo pomysłów, nawet i duszpasterskich”. - Dlatego prosimy o ogień Ducha Świętego nie tylko dla wspólnot Odnowy, bo my się czujemy sługami całego Kościoła, ale o moc dla wszystkich ludzi w Kościele i dla tych, którzy są poza Kościołem - podkreślił bp Przybylski.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję