Reklama

Chronimy uczciwych przedsiębiorców

2017-03-08 09:52

Rozmawia Artur Stelmasiak
Niedziela Ogólnopolska 11/2017, str. 41

Artur Stelmasiak
Marian Banaś

Z Marianem Banasiem – wiceministrem finansów i szefem Krajowej Administracji Skarbowej – rozmawia Artur Stelmasiak

ARTUR STELMASIAK: – Pan Minister opiekuje się największym workiem pieniędzy w Polsce. Problem w tym, że ten przysłowiowy worek jest dziurawy i wyciekają z niego pieniądze, które są własnością wszystkich Polaków. Jak Pan chce go uszczelnić?

MARIAN BANAŚ: – Pieniądze wyciekają już od wielu lat, i to coraz bardziej. Od przejęcia władzy przez Platformę Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe wyciek zwiększył się z 20 do 80 mld zł.

– To gigantyczne pieniądze. Przecież dochody z podatków wynoszą nieco ponad 300 mld zł. Można powiedzieć, że państwo polskie gubiło co 4. złotówkę, bo przecież dziura budżetowa była na poziomie 20 proc.

– Już w 2016 r. udało nam się uszczelnić system, ale prawdziwa rewolucja wprowadzona została 1 marca 2017 r. Krajowa Administracja Skarbowa spowoduje zminimalizowanie szarej strefy, a naszym celem jest jej całkowite wyeliminowanie. Na pewno będziemy mieć lepsze wyniki od średniej europejskiej.

– Już w zeszłym roku budżet państwa miał większe dochody niż w 2015 r. Jak to się stało?

– Oprócz pracy nad ustawą wprowadzającą obecną reformę pracowaliśmy nad uszczelnieniem systemu i wprowadzaliśmy lepszą organizację pracy. W zeszłym roku widzieliśmy efekt lepszej koordynacji między różnymi służbami. Wcześniej problem polegał na tym, że różne instytucje odpowiedzialne za ściąganie podatków działały oddzielnie i nie było odpowiedniej współpracy.

– I mieliśmy wyciek.

– Dokładnie. Z nieszczelnego systemu korzystali przestępcy. Spóźniony obieg informacji pozwalał im na szybkie wyłudzanie pieniędzy od państwa. Kontrole post factum prawie nic nie pomagały, bo już nie było możliwości ujęcia przestępcy podatkowego. Teraz kontrole będą miały charakter działań operacyjnych i przestępcy będą ścigani od razu.

– Poprawa ściągalności to większe wpływy do budżetu. Czy to jedyny cel powołania Krajowej Administracji Skarbowej?

– Dzięki temu ulżymy rzetelnym przedsiębiorcom i wyeliminujemy nieuczciwą konkurencję. Uczciwi przedsiębiorcy wreszcie będą czuli się bezpiecznie, bo nie będzie przestępczej konkurencji, która zabija ich biznes. Państwo musi dbać i stać na straży uczciwości gospodarczej.

– Użyję tu obrazowego porównania, które znam ze spółdzielni mieszkaniowych, w których część mieszkańców nie płaci za czynsz. Reszta uczciwych mieszkańców musi więc pokryć większe koszty.

– Takie samo zjawisko mamy w skali całej Polski. Jeżeli nie będziemy walczyć z oszustami i wyłudzaczami państwowych pieniędzy, to tę lukę muszą pokryć uczciwi podatnicy. Trzeba jasno powiedzieć, że przestępcy podatkowi okradają każdego z nas.

– Program „Rodzina 500+” kosztował w 2016 r. ponad 17 mld zł. Zwiększone wpływy do budżetu były większe od tej kwoty. Okazuje się, że pieniądze na prorodzinny program były, ale nikt się nie pofatygował, aby się po nie schylić.

– Niestety, tak było i dziura budżetowa wynikała z małej efektywności państwowych organów skarbowych. Po wprowadzeniu reformy KAS nasza skuteczność będzie jeszcze większa.

– Na czym polega reforma?

– Krajowa Administracja Skarbowa jest połączeniem administracji skarbowej, kontroli skarbowej i służby celnej w jedną instytucję. Dzięki temu wymiana informacji i zarządzanie będą bardziej skuteczne. Nasi pracownicy mają do dyspozycji wszystkie instrumenty, które pozwalają im walczyć z przestępcami podatkowymi i z nieuczciwą konkurencją. Teraz mamy do dyspozycji wywiad skarbowy, możemy prowadzić działalność operacyjno-rozpoznawczą oraz stosować prowokacje. Bardzo ważna jest również jedna baza danych, która pozwoli nam na szybką analizę ryzyka. Dzięki temu interwencja służb skarbowych będzie celowa, a nie losowa.

– Pan zajmuje się wypełnianiem obietnic wyborczych obydwu kampanii wyborczych z 2015 r. Pamiętam, jak pokazywano prezentacje zwiększonych wpływów, które mają być efektem uszczelnienia systemu podatkowego. Oni obiecywali, a Pan teraz zszywa ten dziurawy worek z państwowymi pieniędzmi.

– Pieniądze powoli już się znajdują, a będzie ich jeszcze więcej. Skończyły się czasy, gdy duże zorganizowane grupy przestępcze mogły bezkarnie okradać Polaków.

– A jest jakiś konkretny przykład, którym Pan Minister może się pochwalić?

– Od sierpnia 2016 r. wprowadziłem tzw. pakiet paliwowy. Dzięki niemu kontrolujemy prawie każdą cysternę, która wjeżdża na terytorium Polski. Jeszcze rok temu codziennie wjeżdżało 600 cystern, a teraz – tylko 200.

– Czyli 2 na 3 cysterny wjeżdżające do Polski miały nieuczciwe zamiary.

– Tego nie da się tak jednoznacznie potwierdzić, ale faktem jest, że Orlen i Lotos odnotowały rekordowy wzrost sprzedaży, a nam zwiększyły wpływ z VAT i akcyzy paliwowej. Tak dobre wyniki są więc efektem naszych kontroli. W ten sposób likwidujemy przestępczość, aby uczciwe przedsiębiorstwa mogły prosperować na równych zasadach. Przykład rynku paliw jest bardzo dobrą ilustracją naszego celu.

Reklama

Watykan otrzymał “kamień młyński” – symbol przestrogi przed wykorzystywaniem seksualnym nieletnich

2019-12-05 14:48

ts (KAI/KNA) / Watykan

Przed tygodniem przedstawiciele niemieckiej inicjatywy przeciwko przemocy i wykorzystywaniu seksualnemu dzieci i młodzieży podarowali Franciszkowi „kamień młyński” jako symbol przestrogi przed wykorzystywaniem seksualnym nieletnich w Kościele katolickim. Dziś głaz znalazł miejsce w Watykanie. Rzecznik prasowy Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni powiedział niemieckiej agencji katolickiej KNA, że decyzją papieża „kamień młyński” stanął przed siedzibą Papieskiej Komisji Ochrony Dzieci, na Largo Giovanni Paolo II za aulą audiencyjną Pawła VI.

o. Waldemar Gonczaruk CSsR

Ważący 1,4 tony kamień ustawiono między dwoma filarami auli. Widnieje na nim po niemiecku cytat z Ewangelii wg św. Mateusza: „Lecz kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza” (18, 6). Swój dar Inicjatywa przeciwko przemocy i wykorzystywaniu seksualnemu dzieci i młodzieży z niemieckiego Siershahn przekazała Ojcu Świętemu podczas audiencji ogólnej 27 listopada. Według mediów głęboko poruszony Franciszek miał powiedzieć: „To jest mocne!”.

KNA podała, że „młyńskie kamienie przestrogi” zaczęły się pojawiać w wielu niemieckich miastach od 2008 roku. Ma to być znak, przypominający dorosłym o ich odpowiedzialności za powierzone im dzieci.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

ORLEN ogłosił wezwanie na akcje Grupy ENERGA

2019-12-05 18:38

PKN ORLEN

PKN ORLEN ogłosił wezwanie na 100 proc. akcji Grupy ENERGA. Planowana transakcja wpisuje się w obowiązującą strategię PKN ORLEN, zakładającą budowę silnego multienergetycznego koncernu, w tym dalszy rozwój obszaru energetyki.

Artur Stelmasiak / Niedziela
Konferencja PKN Orlen

- Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami konsekwentnie realizujemy priorytetowy cel, jakim jest budowa silnego koncernu zdolnego do konkurowania na międzynarodowym rynku i odpornego na zmienne czynniki makroekonomiczne. Dywersyfikacja źródeł przychodów, wpisuje się zarówno w naszą strategię, jak i światowe trendy. Umożliwia uniezależnianie się od silnego wpływu czynników makroekonomicznych, zwiększając tym samym stabilność i bezpieczeństwo funkcjonowania całej Grupy. Ważnym elementem strategii Grupy ORLEN są inwestycje rozwojowe we wszystkich obszarach naszej działalności oraz akwizycje podmiotów, dzięki którym możemy uzyskać maksymalny efekt synergii. W te działania wpisuje się zarówno przejęcie kapitałowe Grupy LOTOS, jak i decyzja dotycząca wezwania na akcje Grupy ENERGA. Już dziś nasz segment energetyczny odpowiada za blisko 15 proc. zysku operacyjnego EBITDA. Po przejęciu Grupy Energa udział ten zwiększy się do prawie 30 proc. – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

W ramach wezwania PKN ORLEN ustalił cenę akcji Grupy ENERGA na 7 zł. Ogłoszone wezwanie zawiera warunki zawieszające. PKN ORLEN zobowiązuje się nabyć akcje objęte zapisami pod warunkiem, że zapisami w wezwaniu zostanie objęta liczba akcji uprawniających do wykonywania co najmniej 66% ogólnej liczby głosów. Konieczne będzie też uzyskanie zgody organu antymonopolowego na koncentrację. Koncern złożył już w KE roboczą wersję wniosku, inicjując proces uzgadniania jego finalnej wersji. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje nastąpi w dniu 31 stycznia 2020 roku, a zakończenie planowane jest na dzień 9 kwietnia 2020. W przypadku niespełnienia się do tego czasu któregokolwiek z warunków wezwania, Koncern może podjąć decyzje o przedłużeniu okresu składania zapisów.

Sfinalizowanie transakcji pozwoli efektywniej wykorzystać potencjał obu firm. Grupa ORLEN od lat systematycznie rozwija aktywa wytwórcze w obszarze energetyki. Obecnie jest czwartym producentem energii elektrycznej w Polsce, który dysponuje już ok. 1,9 GWe zainstalowanych mocy, z czego 1,6 GWe przypada na Polskę. Składają się na to m.in. dwa nowoczesne bloki parowo-gazowe w Płocku i Włocławku oraz EC Płock - największa elektrociepłownia przemysłowa w Polsce i jedna z największych w Europie. Do najważniejszych projektów rozwojowych należy planowana budowa morskich farm wiatrowych o maksymalnej mocy 1,2 GWe oraz realizacja farmy fotowoltaicznej we Włocławku.

Grupa ENERGA posiada łącznie ponad 50 aktywów produkujących energię z odnawialnych źródeł, w tym przede wszystkim elektrownie wodne, lądowe farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne. Ponad 30% produkowanego przez Grupę ENERGA wolumenu energii elektrycznej pochodzi z odnawialnych źródeł i jest to najwyższy udział spośród jej głównych konkurentów. Spółka posiada również rozbudowaną sieć dystrybucji, o długości 188 tys. km, pokrywającą blisko ¼ powierzchni Polski. Ok. 90% wyniku EBITDA Grupy ENERGA pochodzi z dystrybucji, co dzięki obowiązującym regulacjom rynkowych, gwarantuje jej stabilny poziom. Zakup Grupy ENERGA przez ORLEN umożliwi więc pozyskanie rozbudowanej sieci dystrybucyjnej w północnej i centralnej Polsce oraz znaczącego portfela odnawialnych źródeł energii. Ma to istotne znaczenie w kontekście planowanych przez ORLEN inwestycji w morskie farmy wiatrowe.

Transakcja umożliwi między innymi efektywne bilansowanie mocy konwencjonalnych z planowanymi odnawialnymi źródłami energii, a także wykorzystanie obecnych nadwyżek produkcyjnych PKN ORLEN przez Grupę ENERGA. Pozwoli to na ograniczenie kosztów operacyjnych związanych z obrotem energią na Towarowej Giełdzie Energii. Z kolei połączenie bazy klientów obydwu grup wygeneruje potencjał do sprzedaży dodatkowych produktów i usług, szczególnie w segmencie mniejszych odbiorców.

Zakup akcji Grupy ENERGA to także zwiększenie potencjału rozwojowego w obszarze elektromobilności, w którym PKN ORLEN konsekwentnie umacnia pozycję. Realizacja transakcji oznaczałaby powiększenie infrastruktury sieci ładowania i kompetencji, niezbędnych do rozwoju tego segmentu rynku. Połączenie sieci szybkich ładowarek zainstalowanych przez PKN ORLEN, Grupy ENERGA oraz Grupę LOTOS umożliwiłoby stworzenie drugiej pod względem liczby punktów infrastruktury, dysponującej 133 punktami ładowania, zapewniającej dobre pokrycie geograficzne.

Rozwój Grupy ORLEN w kierunku koncernu multi-utility wpisuje się w megatrendy i działania realizowane przez inne, międzynarodowe koncerny z branży paliwowej. Dywersyfikacja źródeł przychodów zwiększa bowiem odporność spółki na wahania rynkowe i zmiany w otoczeniu makroekonomicznym. W ten sposób budowana jest dodatkowa wartość dla Klientów i Akcjonariuszy. W tym kierunku swoją działalność biznesową rozwijają już regionalni gracze – konkurenci Grupy ORLEN, jak MOL, OMV, Repsol, a także światowi giganci, jak BP, Shell czy Total.

Przejęcie Grupy ENERGA oznacza również wymierne korzyści dla jej pracowników oraz społeczności lokalnych. Pracownicy z branży energetycznej zatrudnieni w ENERGA, których deficyt jest mocno odczuwalny na rynku, uzupełnią zespół specjalistów pracujących w Grupie ORLEN.

Zwiększą się też ich możliwości rozwojowe, dzięki zatrudnieniu w silnej, zdywersyfikowanej, międzynarodowej Grupie. Z punktu widzenia podatkowego, Grupa ENERGA zachowa pełną odrębność, co oznacza dalsze wpływy do regionalnego budżetu.

Niezmienna pozostanie również polityka sponsoringowa Grupy ENERGA. Utrzymane zostanie wsparcie dla lokalnej społeczności. PKN ORLEN aktywnie już działa w tym zakresie na Pomorzu. Najlepszym przykładem jest zorganizowanie tegorocznej edycji największej polskiej imprezy motoryzacyjnej – VERVA Street Racing w Gdyni.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem