Reklama

Kościół nad Odrą i Bałtykiem

Pod Opieką Matki Bożej

W dniach 12-14 października br. grekokatolicy świętowali 60-lecie parafii w Szczecinie i 70-lecie Kościoła greckokatolickiego na Pomorzu Zachodnim

Niedziela szczecińsko-kamieńska 48/2017, str. 5

[ TEMATY ]

grekokatolicy

J. Syrnyk

Pontyfikalna Boska Liturgia

Wyznawcy tego obrządku zostali tu deportowani przez władze komunistyczne z południowo-wschodniej Polski w ramach Akcji „Wisła”. Kościół greckokatolicki we wszystkich krajach objętych wpływami ZSRR, także w Polsce, został poddany likwidacji. Pierwsze 10 lat rozproszeni wierni pozbawieni wygnanych i uwięzionych duszpasterzy modlili się prywatnie w języku ojczystym w „Kościele domowym”. Tylko wyjątkowo mogli skorzystać ze świętych sakramentów. Sytuacja zmieniła się w 1957 r. Zwolniony z syberyjskich łagrów przyjechał do Szczecina ks. Włodzimierz Borowiec. 15 września 1957 r. w kościele garnizonowym na pl. Zwycięstwa odprawił dla grekokatolików pierwszą Mszę św. Wielkie było wzruszenie obecnych słyszących śpiew chóru i po raz pierwszy w historii Szczecina homilię w języku ukraińskim. To wydarzenie dało początek zorganizowanemu duszpasterstwu greckokatolickiemu i uznawane jest za początek istnienia parafii w Szczecinie. Ks. Włodzimierz współtworzył też duszpasterstwo w Stargardzie i Trzebiatowie.

W późniejszym okresie nabożeństwa greckokatolickie odprawiane były w kościele pw. św. Kazimierza, a najdłużej świątyni pw. św. Jana Ewangelisty użyczali ojcowie pallotyni (1963-97). Zatem wspólnota nie miała przez długie dziesięciolecia swojej świątyni. Dopiero zmiany demokratyczne po 1989 r. i odrodzenie struktur Kościoła greckokatolickiego w Polsce przyniosły normalizację. Parafia zakupiła budynek znajdujący się przy ul. Mickiewicza 45, wchodzący w skład dawnego zespołu szpitalno-opiekuńczego „Betania”. Został on przygotowany na potrzeby kultu Bożego i 3 maja 1997 r. odprawiona została tam pierwsza liturgia. 10 października 1998 r. konsekrował świątynię abp Jan Martyniak, ówczesny metropolita przemysko-warszawski. Z początkiem lat 80. z inicjatywy wiernych wspólnota parafialna oddała się pod Opiekę Najświętszej Bogurodzicy i obchodzi swoje święto patronalne 14 października. W świątyni znajdują się relikwie Męczenników Pratulińskich.

Jubileuszowe obchody zapoczątkowało otwarcie wystawy ikon autorstwa Anny Kiłyk. Drugiego dnia na Cmentarzu Centralnym, gdzie znajduje się mogiła ks. Włodzimierza Borowca, pierwszego duszpasterza grekokatolików w Szczecinie, odprawiono panichidę, nabożeństwo żałobne w jego intencji. W siedzibie Związku Ukraińców w Polsce została otwarta wystawa autorstwa Michała Warchiła. Znalazły się na niej ręcznie wykonane drewniane modele cerkwi z obszaru Beskidu Niskiego. Autor Łemko urodzony we wsi Krempna, tworzy modele cerkwi istniejących oraz tych, które zostały zniszczone, niestety już po 1947 r. Odbyła się adoracja otrzymanych w darze relikwii męczennika Jozafata Kocyłowskiego. Ten greckokatolicki biskup przemyski (w latach 1917-47) był wierny do końca Bogu i Stolicy Piotrowej. Uwięziony w wieku 71 lat i skazany na 10 lat poniósł śmierć w sowieckiej kolonii karno-poprawczej (łagrze). Został beatyfikowany w 2001 r. przez papieża Jana Pawła II. Zwieńczeniem jubileuszowych obchodów była pontyfikalna Boska Liturgia. W święto patronalne Opieki Najświętszej Bogurodzicy sprawował ją bp Włodzimierz Juszczak, ordynariusz eparchii wrocławsko-gdańskiej.

Reklama

Proboszczem grekokatolickiej parafii w Szczecinie od września 2008 r. jest ks. Robert Rosa. Ukończył teologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 1998 r. „Moi stali parafianie to ok. 150 rodzin – mówi ks. Rosa. – Pojawiają się też wierni z emigracji zarobkowej. W najbliższym czasie ozdobimy elewację prezbiterium od strony ul. Mickiewicza przedstawieniem Bogarodzicy autorstwa Anny Kiłyk. Potem rozpoczną się prace przy nowym, pełnym ikonostasie (przegrodzie ołtarzowej, czyli ścianie z ikonami). Mamy już darczyńców, którzy ufundują poszczególne obrazy”.

Z okazji jubileuszu życzymy wspólnocie wiernych bratniego obrządku z jej proboszczem ks. Robertem Rosą, by nadal pod Opieką Najświętszej Bogurodzicy wzrastała w wierze, nadziei i miłości.

2017-11-22 12:46

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Dziś Dzień Życia Konsekrowanego w Kościele greckokatolickim

2020-02-15 10:58

[ TEMATY ]

grekokatolicy

episkopat.pl

15 lutego w Kościele greckokatolickim przypada święto Ofiarowania Pańskiego i Dzień Życia Konsekrowanego. Różnica wynika z faktu, że wierni tej wspólnoty posługują się w liturgii kalendarzem juliańskim, a nie gregoriańskim. Centralne uroczystości odbywają się w katedrze św. Jana Chrzciciela w Przemyślu. Będą na nich obecni przedstawiciele wszystkich zakonów greckokatolickich z okolic Przemyśla.

„W tym dniu abp Eugeniusz Popowicz, metropolita archidiecezji przemysko-warszawskiej, sprawuje uroczystą mszę św. i prosi wszystkich wiernych o modlitwę za osoby konsekrowane. Modlimy się za zakonników, siostry zakonne i kolejne powołania. Wszystkie konsekrowane osoby otrzymują też uroczyste błogosławieństwo” – informuje ks. mitrat Bogdan Stepan, wikariusz generalny archidiecezji przemysko-warszawskiej Kościoła greckokatolickiego.

Dodał, że w Polsce funkcjonuje jeden zakon męski, to bazylianie. Liczy kilkunastu zakonników w kilku klasztorach. „Kościół greckokatolicki w Polsce nie jest zbyt liczny i jesteśmy mocno rozproszeni. Księża i zakonnicy bazylianie pracują i posługują w Warszawie, Węgorzewie, Kętrzynie i Przemyślu. Pełnią oni posługę duszpasterską, pracują w parafiach i katechizują” – zaznaczył ks. mitrat Stepan.

W Kościele greckokatolickim są także zgromadzenia żeńskie. W Polsce posługują trzy: żeńska gałąź Zakonu św. Bazylego (Bazylianki), Siostry św. Józefa Oblubieńca NMP (Jozafitki) i Siostry Służebnice Niepokalanej Panny Maryi (Służebniczki). „Ten ostatni jest najliczniejszy, w Polsce mamy około 50 sióstr służebniczek. Siostry swoim życiem świadczą o wierze w Chrystusa i pracują na rzecz wiernych Kościoła greckokatolickiego, ale nie tylko. Ich zadaniem jest pomaganie w parafiach i katechizacja. Warto podkreślić, że w Przemyślu prężnie działa Ekumeniczny Dom Pomocy Społecznej prowadzony właśnie przez Służebniczki – podkreślił ks. mitrat Bogdan Stepan. Jak wskazał siostry mają ok. siedemdziesięciu podopiecznych i są to osoby różnych wyznań.

Ks. mitrat Bogdan Stepan dodał, że zakon służebniczek powstał w 1892 roku. Założyła go siostra Josafata Hordaszewska, ogłoszona Błogosławioną przez papieża Jana Pawła II 27 czerwca 2001 r., podczas pasterskiej wizyty we Lwowie.

Wierni Kościoła greckokatolickiego w Polsce skupieni są w dwóch diecezjach: przemysko-warszawskiej i wrocławsko-gdańskiej. Kościół ten ma własną liturgię i posługuje się kalendarzem juliańskim, a nie gregoriańskim, jak Kościół rzymskokatolicki. Wierni obu tych obrządków mogą uczestniczyć nawzajem w swoich nabożeństwach i ważnie przyjmować Komunię świętą.

CZYTAJ DALEJ

Lublin: zmarł ks. Marian Malarz – artysta i najstarszy kapłan archidiecezji lubelskiej

2020-02-23 15:40

[ TEMATY ]

ksiądz

zmarły

kyasarin/pixabay.com

W wieku 97 lat zmarł ks. Marian Malarz, wybitny duszpasterz i ceniony malarz, honorowy mieszkaniec Puław. Był najstarszym wiekiem kapłanem archidiecezji lubelskiej.

Marian Malarz urodził się w rodzinie rolniczej 29 września 1922 r. w Skokach w parafii Czemierniki (dawny powiat radzyńsko-podlaski) w województwie lubelskim. Opóźnioną przez wojnę maturę zdał dopiero w 1946 r. w Liceum Ogólnokształcącym dla Pracujących w Lublinie. Wkrótce po niej wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie i rozpoczął studia teologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Świecenia kapłańskie przyjął w 24 czerwca 1951 r. w Lublinie z rąk bp. Piotra Kałwy. Pierwszą parafią, do której został posłany, była podzamojska Wielącza, dziś należąca do diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Po sześciu latach działalności duszpasterskiej na Roztoczu został skierowany do parafii Wniebowzięcia NMP w Puławach, gdzie pracował aż do 1994 r., najpierw jako wikary a następnie rezydent. Jak sam podkreślał w wywiadach prasowych, nigdy nie chciał być proboszczem. W 1994 r. został mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Chełmskiej.

Równocześnie z działalnością duszpasterską ks. Marian Malarz zajmował się działalnością artystyczną.

Na podstawie prac plastycznych został w 1970 r. przyjęty do Oddziału Lubelskiego Związku Polskich Artystów Plastyków. Obrazy ks. Malarza do dziś znajdują się w licznych zbiorach prywatnych w Polsce (przede wszystkim w Puławach), a za granicą na wyspie Syros (Grecja), w klasztorze oo. jezuitów w Madrycie (Hiszpania), w parafii św. Tomasza oraz w klasztorze oo. augustianów w Cefalu na Sycylii (Włochy), w klasztorze oo. józefinów w Cagliari na Sardynii (Włochy).

Na sesji Rady Miasta Puławy 26 stycznia 2017 r. podjęto uchwałę w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Puławy ks. Marianowi Malarzowi. Ten zaszczytny tytuł jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania dla osób szczególnie zasłużonych dla Puław.

Od 1994 r. jako emeryt mieszkał w Domu Księży przy ul. Bernardyńskiej w Lublinie. Zmarł 22 lutego 2020 r., w godzinach wieczornych. Miał 97 lat, z czego 68 lat w kapłaństwie.

Informacje o pogrzebie zostaną podane w późniejszym terminie.

CZYTAJ DALEJ

Pogarsza się sytuacja dzieci na całym świecie

2020-02-23 17:21

[ TEMATY ]

dzieci

głód

konflikt

UNICEF

źródło: vaticannews.va

Nie tylko konflikty wojenne, głód i brak dostępu do służby zdrowia zagrażają życiu i przyszłości dzieci. Negatywny wpływ na ich zdrowie ma też zanieczyszczenie środowiska oraz agresywna reklama popychająca młodych w kierunku fast foodu, alkoholu i tytoniu.

Najnowszy raport Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF jednoznacznie stwierdza, że sytuacja dzieci na całym świecie znacząco się pogarsza. Żaden kraj nie chroni też wystarczająco ich zdrowia i przyszłości. Badania zostały przeprowadzone w 180 krajach, zarówno charakteryzujących się chronicznym ubóstwem, częstymi suszami i niekończącymi wojnami, jak i w najbardziej rozwiniętych i bogatych.

UNICEF bije na alarm, że w krajach ubogich aż 250 mln dzieci poniżej 5. roku życia nie będzie miało szansy na rozwój swego potencjału.

Ich los jest zagrożony przez kryzysy humanitarne, konflikty, klęski żywiołowe i nowe problemy coraz częściej związane ze zmianami klimatycznymi. Raport podkreśla, że w krajach bogatych zanieczyszczenie powietrza i zły styl życia zbierają równie negatywne żniwo. W porównaniu z rokiem 1975 r. otyłość wśród dzieci wzrosła aż 11-krotnie (z 11 mln do 124 mln). Negatywny wpływ na nasz styl życia mają reklamy. Dzieci bombardowane są rocznie 30 tys. różnych reklam, które nie pozostają obojętne na ich styl życia. Dla przykładu policzono, że tylko w Australii, podczas transmisji telewizyjnych meczy piłkarskich, krykieta i rugby, wyemitowano 51 mln reklam produktów alkoholowych. Raport podkreśla też, że styl życia w krajach rozwiniętych jednoznacznie pokazuje, że nie myślimy dalekowzrocznie i nie zastanawiamy się nad tym, jakie konsekwencje przyniesie to dla przyszłych pokoleń.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję