Reklama

Co dalej z Puszczą Białowieską

2017-11-29 09:42

Artur Stelmasiak
Niedziela Ogólnopolska 49/2017, str. 40

Artur Stelmasiak

Decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej może oznaczać niebezpieczny precedens. Jeżeli rząd PiS ulegnie, to aktywiści będą chcieli znacznie więcej, a Bruksela uzna, że miała rację

Cały spór wokół Puszczy Białowieskiej oparty jest na niedomówieniach i dezinformacji, której zdaje się uległa Komisja Europejska. Również Polacy sądzą, że chodzi o drzewa w parku narodowym, a nie w lesie gospodarczym, gdzie drzewa zostały posadzone przez ludzi. Ale sprawa ma przede wszystkim silne zabarwienie polityczne i jest częścią represji na nasze państwo w ramach szerszego konfliktu Warszawy z Brukselą. – Puszcza Białowieska stała się batem na rząd Prawa i Sprawiedliwości. W całej dyskusji widać, że nikt nie chce słuchać naszych argumentów – podkreśla Paweł Mucha, dyrektor Departamentu Edukacji i Komunikacji w Ministerstwie Środowiska.

Potwierdzeniem tego może być również rezolucja Parlamentu Europejskiego ws. Polski, Puszcza Białowieska została wymieniona tuż obok aborcji. Według Brukseli, martwych drzew w puszczy nie można dotykać, a nienarodzone dzieci należy zabijać.

Dowody i sprawiedliwość

Na razie głównym celem lewicowych aktywistów jest odwołanie ministra środowiska prof. Jana Szyszko. Marzeniem „ekologów” jest, by na czele resortu stanął ktoś, kto nie będzie się tak dobrze znał na środowisku naturalnym, a przede wszystkim będzie bardziej uległy. „Pomyślmy zatem, co zwiększa prawdopodobieństwo realizacji scenariusza (odwołania min. Szyszko – przyp. red.). Konflikt i rozbieżność interesów na linii rząd-minister (...). Należy zatem tę rozbieżność sygnalizować i uświadamiać ją, ale nie ministrowi (...), lecz jego zwierzchnikom (...). Kluczowe jest przekonanie rządu, że trzymanie ministra realizującego taką strategię jest błędem” – pisze dr Michał Żmihorski, który jest autorytetem m.in. dla Greenpeace i innych „obrońców” puszczy.

Reklama

Min. Szyszko dwukrotnie tłumaczył przed TSUE w Luksemburgu, że działania Lasów Państwowych w Puszczy Białowieskiej chronią siedliska i gatunki, na których bardzo zależy Unii Europejskiej. Pokazywał, jak po zamarciu świerka zmienił się stan wód gruntowych i jak chronione programem Natura 2000 siedliska grądu zamieniły się w bagna lub porosły trawami. Na podstawie gigantycznych badań naukowych udowodnił, że nadmiar martwego drzewa wywołuje zanikanie zgniotka cynobrowego, który jest pod ścisłą ochroną UE. Sprawa wydawała się więc oczywista, bo argumenty przedstawiane przez KE były pozbawione dowodów naukowych, a jedynie odnosiły się do ogólnych opinii. Niewiadomo, dlaczego sędziowie z TSUE nie wzięli pod uwagę najnowszych i dokładnych badań, bo – wbrew dowodom – stwierdzili, że działania leśników szkodzą m.in. grądom i zgniotkowi cynobrowemu. „Zdaniem Trybunału Polska nie podała powodów, dla których zaprzestanie tych działań (aktywnej gospodarki leśnej – przyp. red.) do chwili ogłoszenia wyroku co do istoty sprawy (...) mogłoby spowodować poważną i nieodwracalną szkodę na tym siedlisku” – czytamy w komunikacie z Luksemburga.

Terroryzowanie Polski

Oczywiście, TSUE nie wypowiedział się w kwestii zasadniczej, czy ws. stosowanych środków ochrony Puszczy Białowieskiej rację ma Polska, czy Komisja Europejska. Główna sprawa odbędzie się 12 grudnia br. – Pomimo wszystko wierzę, że w Europie Zachodniej istnieje nauka i naukowe dane są dla nich ważne – mówi prof. Szyszko.

Jednak już samo postanowienie o możliwości nałożenia kar finansowych na Polskę budzi niepokój, bo sprawa była przecież oczywista. Niestety, leśnicy będą mieli jeszcze bardziej związane ręce, niż mieli dotychczas. Do tej pory mogli przynajmniej dbać o bezpieczeństwo publiczne, a teraz ich działalność ma być ograniczona tylko do głównych szlaków i infrastruktury. TSUE sugeruje nawet zamknięcie wstępu do puszczy i nałożenie „odpowiednich” kar dla osób, które nie będą przestrzegały tego zakazu.

Kolejnym pytaniem jest przyszłość świerków w Puszczy Białowieskiej, które rosły w niej od tysięcy lat. Obecnie praktycznie nie ma już zdrowych, starych, 40-metrowych świerków. Wszystkie zostały zainfekowane przez kornika lub są już martwe. – Ale w puszczy może być jeszcze ok. 60 tys. drzew opanowanych przez kornika drukarza. Na wiosnę owady wylecą, by szukać nowych świerków. A korniki z jednego chorego drzewa mogą opanować 30 kolejnych – tłumaczy Mariusz Agiejczyk, zastępca nadleśniczego w Hajnówce. Kornik drukarz przypomina o sobie już w grudniu, bo wówczas widoczne są trociny. To czas, by leśnicy mogli zrobić dokładną inwentaryzację drzew, z których kornik wyleci na swoje polowanie. Zgodnie ze sztuką leśną, takie drzewa powinny być usunięte do końca kwietnia, bo pierwsza rójka wylatuje w maju. Wówczas możliwe byłoby powstrzymanie leśnej epidemii i dalszego zamierania drzewostanów.

Spór z KE jest niebezpieczny, bo programem Natura 2000 objętych jest prawie połowa Lasów Państwowych w Polsce. Aktywiści nie poprzestaną na Białowieży, bo w planach mają podobne akcje praktycznie w całej Polsce – według nich, wszędzie można czegoś „bronić”. Jeżeli teraz rząd PiS ulegnie, to zyskają skuteczny mechanizm terroryzowania Polski.

Watykan: polski kapłan nowym prałatem audytorem Trybunału Roty Rzymskiej

2019-07-19 13:09

kg (KAI) / Watykan

Franciszek mianował 19 lipca prałatem audytorem Trybunału Roty Rzymskiej ks. prał. Roberta Gołębiowskiego, pochodzącego z diecezji radomskiej, dotychczasowego oficjała większego I klasy, obrońcę węzła małżeńskiego. Jest on drugim Polakiem obdarzonym tą godnością w Trybunale – pierwszym jest 64-letni prał. Grzegorz Erlebach, pochodzący z Lublińca w diecezji opolskiej. Ponadto emerytowanym prałatem audytorem jest długoletni dziekan tej watykańskiej instancji sądowniczej prał. Antoni Stankiewicz.

Agnieszka Kutyła

Ks. Robert Gołębiowski urodził się 29 marca 1962 r. w Garbatce-Letnisku w powiecie kozienickim. Święcenia kapłańskie przyjął 29 maja 1988 r. Po roku posługiwania jako wikariusz w radomskiej parafii Matki Bożej Miłosierdzia wyjechał na studia prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Po ich ukończeniu rozpoczął pracę w Watykanie, m.in. w Trybunale Roty Rzymskiej, w którym dotychczas był obrońcą węzła małżeńskiego. Jest on także postulatorem sprawy beatyfikacji Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego (1902-80), długoletniego administratora apostolskiego diecezji sandomierskiej.

Mimo wieloletniego pobytu w Watykanie i pracy dla Stolicy Apostolskiej ks. Gołębiowski nie stracił kontaktu ze swoją rodzinną miejscowością i parafią, za co 26 sierpnia 2018 r. podczas obchodów Dożynek Gminno-Parafialnych otrzymał statuetkę „Szycha Garbacka” za zasługi i inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności w kategorii „Działalność społeczna i troska o człowieka”.

Prałat Honorowy Jego Świątobliwości to tytuł honorowy przyznawany duchownym za szczególne zasługi w Kościele. Zewnętrznym wyróżnikiem jest fioletowa sutanna, sutanna oblamowana bez pelerynki i pas z frędzlami. W Polsce zwyczajowo nazywa się prałatem również honorowego kapelana Jego Świątobliwości.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Święty Krzyż: policjanci świętowali 100. rocznicę powstania Policji Państwowej

2019-07-19 18:44

apis / Święty Krzyż (KAI)

Świętokrzyscy stróże prawa świętowali 100. rocznicę powstania Policji Państwowej, podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji, które odbyły się 19 lipca na Świętym Krzyżu. We wspólnej modlitwie uczestniczył m.in. komendant główny policji, nadinspektor Jarosław Szymczyk.

Krzysztof Świertok

Uroczystej Mszy sprawowanej świętokrzyskiej bazylice przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz. Modlono się w intencji bezpiecznej służby dla świętokrzyskich policjantów oraz ich rodzin.

Biskup przypomniał w kazaniu doniosłą rolę klasztoru na Świętym Krzyżu w historii polskiej państwowości i rozwoju kultury, a także lata kiedy po wypędzeniu benedyktynów był on miejscem ludzkich dramatów i zagłady. Podkreślił, że świętokrzyska Golgota, stanowi jedno z Golgotą Jerozolimską oraz z innymi Golgotami jakich wiele było i jest w dziejach świata.

Hierarcha podkreślał, że obraz policji, jaki cywile noszę w sobie, został ukształtowany przez osobiste doświadczenia i sposób patrzenia charakteryzuje się dużą rozbieżnością i nie zawsze jest sprawiedliwy.

- Roberto Saviano mówi w swojej przejmującej książce „Gomorra”, że podczas wojny ze złem nawet miłość, więzi i relacje międzyludzkie mogą stać się elementem słabości. Ja życzę wam drodzy Policjanci, żeby było dokładnie odwrotnie. Niech wasze rodziny będą piękne i mocne. Niech poszerza się grono prawdziwych przyjaciół, a zaufanie społeczne, i tak już wysokie, nieustannie wzrasta – życzył biskup.

Kaznodzieja wskazywał, że każdy ma w stosunku do policji własne oczekiwania i zawsze będzie istniało napięcie pomiędzy dążeniami do szeroko rozumianej tolerancji, czy nieograniczonej wolności jednostki, a koniecznością zagwarantowania stabilności systemu i ochroną dobra wspólnego.

- O tych problemach mówi dzisiejsza Ewangelia. Pan Jezus nie zniósł prawa, ale wypełnił je miłością. Tak samo, jak nie ograniczał się do samego tylko potępienia zła, ale stawiał na pierwszym miejscu nawrócenie sprawcy - wskazał biskup.

We wspólnej modlitwie uczestniczyli: gen, insp. Jarosław Szymczyk, komendant główny policji, przedstawiciele parlamentarzystów, władz państwowych, wojewódzkich, samorządowych, środowisk prawniczych, służb mundurowych oraz licznie przybyli policjantki i policjanci wraz z rodzinami.

Podczas uroczystości na błoniach przy świętokrzyskim sanktuarium wręczono przyznane przez Prezydenta RP odznaczenia za długoletnią służbę zasłużonym policjantom i pracowników cywilnych. Ponadto uhonorowano stróżów prawa Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant”.

Insp. Paweł Dzierżak, wojewódzki komendant świętokrzyskiej policji podkreślił że jubileusz powstania Policji Państwowej nadaje tegorocznemu Świętu Policji wyjątkowy charakter, gdyż w wolnej Polsce czczona jest pamięć tych, którym ją zawdzięczamy.

- Dzisiejsza uroczystość to okazja do przypomnienia udziału polskich policjantów w walce o niepodległość. Przywołuję pamięć Jana Piwnika „Ponurego”, patrona świętokrzyskiej policji. Ten i wielu jemu podobnych policjantów uczyniło więcej niż do nich należało, nie tylko dzielnie i wytrwale pełnili służbę stróżów bezpieczeństwa, ale uniesieni szczytnym zapałem patriotyzmu szli do walki o zrzucenie jarzma okupantów – mówił komendant wojewódzki.

Święty Krzyż to najstarsze polskie sanktuarium. Sprowadzenie benedyktynów zainicjował  Bolesław Chrobry w 1006 r. Opiekę nad Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego  sprawuje Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem