Reklama

Z Jasnej Góry

2018-08-01 10:29

O. Stanisław Tomoń OSPPE, Rzecznik Jasnej Góry
Niedziela Ogólnopolska 31/2018, str. 8

Wizyta kardynała z Watykanu

Maryja – pierwsza misjonarka niosąca Jezusa

Kard. Fernando Filoni, prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, przybył 23 lipca br. z wizytą na Jasną Górę. – Chcę powiedzieć, że w swoim życiu odwiedziłem wiele sanktuariów, ale tego sanktuarium w Częstochowie mi brakowało, i dlatego pragnąłem je odwiedzić, przyjechać tutaj, do Matki Bożej – powiedział kard. Fernando Filoni. – Przeżycie było bardzo głębokie, bardzo wielkie – wyznał po modlitwie w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej. – Jasna Góra jest najważniejszym punktem mojego pobytu. Potem jeszcze będą inne miejsca, które chcę zwiedzić, m.in. Kraków. Ale też przybyłem tutaj z pewną wizją – jako odpowiedzialny za misje na całym świecie, stawiam sobie pytanie, jak Maryja może towarzyszyć misjonarzom i opiekować się misjami, w jaki sposób może pomagać misjom na całym świecie. Chcę podkreślić, że Maryja jest pierwszą Misjonarką, bo Ona właśnie zaniosła Jezusa do Elżbiety. I tak jak kiedyś do Elżbiety, tak samo niesie Jezusa wszystkim innym.

Można się wpisywać

Pamiątkowa księga Prezydenta RP na Jasnej Górze

Pamiątkowa księga z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości została wyłożona na Jasnej Górze, z inicjatywy prezydenta RP Andrzeja Dudy, i ma być świadectwem przywiązania Polaków do własnego, suwerennego państwa. Do księgi mogą się wpisywać wszystkie osoby, które pragną wyrazić swoją radość z niepodległości. Na pierwszej stronie znalazły się podpisy Andrzeja Dudy oraz marszałków Sejmu i Senatu.

Księga, która towarzyszy Prezydentowi RP podczas podróży zagranicznych, pozostanie na Jasnej Górze do końca sierpnia br.

Reklama

it/Radio Jasna Góra

Franciszkański Zakon Świeckich

Przybyli po duchową energię

Jubileuszowa – 25. Pielgrzymka Franciszkańskiego Zakonu Świeckich odbywała się na Jasnej Górze w dniach 20-21 lipca br. z udziałem kilku tysięcy osób z Polski i Niemiec – w ramach nowenny przed jubileuszem 800. rocznicy powstania III Zakonu św. Franciszka. Dziękowano także za 25 lat pielgrzymowania i 40 lat zatwierdzenia odnowionej Reguły FZŚ przez papieża Pawła VI.

Mszy św. sprawowanej 21 lipca br. na Szczycie Jasnogórskim przewodniczył biskup świdnicki Ignacy Dec, franciszkanin, przewodniczący Rady ds. Apostolstwa Świeckich. – Przybywamy do Maryi, by odnowić i pogłębić franciszkański charyzmat osób świeckich, tak bardzo potrzebny Kościołowi powszechnemu i Kościołowi w naszej Ojczyźnie. Przybywamy, by podziękować Panu Bogu i Matce Najświętszej za dar św. Franciszka dla Kościoła. Przybywamy, by zaczerpnąć tutaj, w tym miejscu, duchowej energii i mocy do pełnienia dobrych czynów, franciszkowych czynów na większą chwałę Pana Boga i na pożytek ludzi – podkreślił w homilii bp Dec. Obecni byli: kapłani, asystenci narodowi, regionalni, wspólnotowi oraz wierni III Zakonu, młodzież franciszkańska, Rycerze św. Franciszka, a także s. Joanna Berłowska, przełożona narodowa FZŚ, i o. Zdzisław Gogola OFMConv, asystent narodowy FZŚ.

Wizyta kardynała z Irlandii

Z modlitwą za rodziny

Kard. Seán Baptist Brady, emerytowany biskup Armagh w Irlandii, były prymas Irlandii i przewodniczący Konferencji Episkopatu, odwiedził 20 lipca br. Jasną Górę. Irlandzki kardynał przyjechał do Polski wraz z grupą pielgrzymów z dwóch diecezji. Na Jasną Górę przybył, aby zawierzyć zbliżające się Światowe Spotkanie Rodzin w Dublinie pod przewodnictwem papieża Franciszka. – Jestem bardzo wdzięczny i czuję się niezwykle zaszczycony, że mogę być tu, na Jasnej Górze – wyznał kard. Seán Brady. – Celem wizyty jest ogarnięcie modlitwą zbliżającego się spotkania rodzin, które w przyszłym miesiącu będzie odbywać się w Irlandii. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza dzisiaj, kiedy rodzinę atakują różne środowiska i zaburzona jest definicja małżeństwa. Dlatego przyjechałem, by w tym wyjątkowym miejscu zawierzyć tę intencję Matce Bożej.

– Nasza pielgrzymka do Polski wiąże się z trzema wspaniałymi postaciami, które naród polski dał Kościołowi powszechnemu. Są to: św. Jan Paweł II, św. Faustyna Kowalska i św. Maksymilian Maria Kolbe. To święci na dzisiejsze czasy, którzy swoim wstawiennictwem mogą nam pomóc w naszych obecnych trudnościach – stwierdził kard. Brady.

Krótko

23 lipca br. o. Seweryn Lubecki, franciszkanin posługujący w Ziemi Świętej, dziękował za jubileusz 25-lecia kapłaństwa. O. Seweryn pracuje w sanktuarium Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Ain Karem. Wcześniej był kustoszem Bazyliki Narodzenia Pańskiego w Betlejem. – Cieszę się, że Ziemia Święta i Częstochowa w tej chwili jak gdyby stanęły na jednej linii – podkreślił jubilat. – Dziękuję za 800 lat obecności franciszkanów w Ziemi Świętej, za 30 lat mojego pobytu w Ziemi Świętej, za przeżycie oblężenia Bazyliki Bożego Narodzenia w maju 2002 r., i oczywiście dziękuję za 25 lat bycia kapłanem w ojczyźnie Jezusa Chrystusa.

Św. Ignacy Antiocheński – biskup i męczennik

2017-12-20 12:28

Ks. Julian Nastałek
Edycja świdnicka 52/2017, str. VII

Św. Ignacy, biskup od roku 70 do 107, był drugim Następcą Piotra na stolicy w Antiochii, która dziś znajduje się w Turcji. Za panowania cesarza Trajana wybuchło prześladowanie chrześcijan i wtedy św. Ignacy jako głowa chrześcijan syryjskich został skazany na śmierć przez namiestnika Syrii. W liturgii wspomina się go 17 października

Wikimedia Commons
„Męczeństwo Ignacego z Antiochii”, Galeria Borghese w Rzymie

W Antiochii powstała kwitnąca wspólnota chrześcijańska i tam „po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami” (Dz 11,26). Euzebiusz z Cezarei, historyk z IV wieku, poświęcił cały rozdział swej „Historii Kościelnej” życiu i dziełu literackiemu Ignacego. „Z Syrii – pisze – Ignacy wysłany został do Rzymu, gdzie miano rzucić go dzikim zwierzętom na pożarcie, ze względu na świadectwo, jakie dał Chrystusowi. Odbywając swą podróż przez Azję, pod okiem surowych straży, w kolejnych miastach, gdzie się zatrzymywał, przepowiadaniem i ostrzeżeniami umacniał Kościoły; przede wszystkim z największym zapałem nawoływał do wystrzegania się herezji, które zaczynały się wówczas szerzyć i zalecał, by nie odrywać się od tradycji apostolskiej”.

Pierwszym etapem podróży Ignacego było miasto Smyrna, gdzie biskupem był św. Polikarp, uczeń św. Jana. Ignacy napisał tu cztery listy, skierowane do Kościołów Efezu, Magnezji, Tralleis i Rzymu. „Wyruszywszy ze Smyrny – pisze dalej Euzebiusz – Ignacy dotarł do Troady i stamtąd wysłał następne listy”: dwa do Kościołów Filadelfii i Smyrny, i jeden do biskupa Polikarpa. Wreszcie z Troady męczennik dotarł do Rzymu, gdzie w Amfiteatrze Flawiuszów rzucony został na pożarcie dzikim bestiom. Św. Ignacy wszystkie swoje listy rozpoczynał od słów: „Ignacy zwany Teoforem”, co znaczy: „ten, który nosi Boga”, głosi Jego naukę.

Żaden z Ojców Kościoła nie wyraził z taką intensywnością, jak Ignacy, pragnienia jedności z Chrystusem i życia w Nim. Ignacy błaga chrześcijan Rzymu, by nie uniemożliwiali mu męczeństwa, albowiem z niecierpliwością czeka na „połączenie się z Jezusem Chrystusem”. I wyjaśnia: „Nie rozprawiajcie o Jezusie Chrystusie, gdy równocześnie pragniecie świata. Niechaj nie mieszka w was zazdrość. Nawet gdybym prosił, będąc u was, nie słuchajcie; uwierzcie raczej temu, co teraz do was piszę. Piszę zaś, będąc przy życiu, a pragnąc śmierci. Moje upodobania zostały ukrzyżowane i nie ma już we mnie pożądania ziemskiego. Jedynie woda żywa przemawia do mnie z głębi serca i mówi: Pójdź do Ojca. Nie cieszy mnie zniszczalny pokarm ani przyjemności świata. Pragnę Bożego chleba, którym jest Ciało Jezusa Chrystusa z rodu Dawida, i napoju, którym jest Jego Krew – miłość niezniszczalna (…) Szukam tego, który umarł za mnie, chcę tego, który zmartwychwstał dla nas... Pozwólcie, abym był naśladowcą męki mego Boga! (…) Jestem Bożą pszenicą. Zostanę starty zębami dzikich zwierząt, aby się stać czystym chlebem Chrystusa”.

Ignacy jest wyczulony na prawdę wcielenia Syna Bożego oraz na Jego prawdziwe i konkretne człowieczeństwo: Jezus Chrystus, pisze Ignacy do mieszkańców Smyrny, „jest prawdziwie z plemienia Dawida”, „rzeczywiście narodził się z Dziewicy”, „rzeczywiście został za nas przybity”.

Ignacy nazywa sam siebie „człowiekiem, któremu powierzone zostało zadanie jedności”. Jedność jest nade wszystko cechą Boga, który istniejąc w trzech Osobach, jest Jednym w całkowitej jedności. Jedność, którą chrześcijanie mają zrealizować na tej ziemi, nie jest niczym innym, jak naśladownictwem, możliwie jak najbardziej zgodnym z Boskim wzorem. W ten sposób Ignacy dochodzi do tematu jedności Kościoła i w liście do chrześcijan w Tralleis pisze: „Jest zatem rzeczą konieczną, abyście – tak, jak to czynicie – nie robili nic bez waszego biskupa, lecz abyście byli posłuszni także i kapłanom niby Apostołom Jezusa Chrystusa, który jest naszą nadzieją. W Nim się znajdziemy, jeśli tak właśnie żyć będziemy. Trzeba też, aby i diakoni, będący sługami tajemnic Jezusa Chrystusa, podobali się wszystkim na wszelki sposób (…). Podobnie niechaj wszyscy szanują diakonów jak [samego] Jezusa Chrystusa, a także biskupa, który jest obrazem Ojca, i kapłanów jak Radę Boga i Zgromadzenie Apostołów: bez nich nie można mówić o Kościele”.

Ignacy jako pierwszy w literaturze chrześcijańskiej przypisuje Kościołowi przymiotnik „katolicki”, to jest „powszechny”: „Gdzie jest Jezus Chrystus – stwierdza – tam jest Kościół katolicki”. I właśnie na służbie jedności Kościoła katolickiego wspólnota chrześcijańska Rzymu pełni swego rodzaju prymat w miłości: „W Rzymie przewodzi on godny Boga, czcigodny, godny, by nazywać go błogosławionym... Przewodzi miłości, która ma prawo Chrystusa i nosi imię Ojca”.

Św. Ignacy Antiocheński jest prawdziwie „doktorem jedności”: jedności Boga i jedności Chrystusa, na przekór rozmaitym herezjom, które zaczynały krążyć i dzieliły człowieka i Boga w Chrystusie; jedności Kościoła, jedności wiernych „w wierze i miłości, od których nie ma nic bardziej znamienitego”. Nawołuje wiernych dnia wczorajszego i dzisiejszego do coraz doskonalszej syntezy między dążeniem do Chrystusa i oddaniem Jego Kościołowi.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Czuwanie u Urszulanek

2019-10-17 20:24

Agata Pieszko

W urszulańskim Liceum Ogólnokształcącym, mimo późnych godzin, uczniowie adorują i czuwają przed wspomnieniem św. Urszuli, patronki szkoły.

Agata Pieszko

– To czuwanie jest tradycją szkoły, ponieważ 21 października wspominamy świętą Urszulę, patronkę liceum i chcemy się do tego święta jak najlepiej przygotować przez wspólną modlitwę. Dbamy, by nie była to tylko uroczystość z tradycji, ale żeby także duch na tym skorzystał – mówi s. Klara Pyza.

Pierwszym punktem spotkania jest zazwyczaj konferencja, prowadzona przez kogoś, kto pracuje z młodzieżą. W tym roku był to ks. Piotr Rozpędowski, który po wspólnej kolacji wraz młodzieżowym zespołem Kompania Jonatana poprowadził modlitwę uwielbienia przy Najświętszym Sakramencie.

– Staramy się proponować taką formę modlitwy, którą młodzież lubi. W tym roku zaprosiliśmy młodzieżową Kompanię Jonatana, kierując się ideą, żeby młodzi mówili do młodych. Chcemy, żeby Pan Bóg stał im się przez to bliższy – dodaje s. Klara, Urszulanka.

Podczas modlitwy ks. Piotr pytał młodych, kto jest królem ich serca i czy przypadkiem nie panuje tam bezkrólewie. Zachęcał uczniów, by oddali swoje serce Jezusowi i dali mu zasiąść na Jego zasłużonym tronie. Młodzież najpierw nieśmiało adorowała w ławkach, jednak gdy poczuli Bożą obecność, wiele rąk pojawiło się w górze, a języki rozwiązały się, wielbiąc Boga radosnymi pieśniami oraz tańcem.

– To nie jest obowiązkowe wydarzenie, dlatego tym bardziej cieszy nas to, że tylu uczniów chce przyjść po lekcjach i spotkać się z Jezusem późną porą. W tym czasie zapraszamy także dodatkowo kapłanów, aby posługiwali sakramentem pokuty i pojednania –  mówi s. Zuzanna Filipczak, dyrektorka Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej we Wrocławiu.CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem