Reklama

Aspekty

Pomnik Patrona Miasta – Św. Urbana I

Sierpień tego roku zapisał się złotymi zgłoskami w historii Zielonej Góry nie dlatego, że jest najgorętszym miesiącem obecnego lata, ale ze względu na długo wyczekiwany pomnik patrona Zielonej Góry św. Urbana I, który stanie na odnowionym pl. Powstańców Wielkopolskich

Niedziela zielonogórsko-gorzowska 34/2018, str. VI

[ TEMATY ]

patron

Archiwum autora / Artur Wochniak

Rzeźba św. Urbana I, patrona Zielonej Góry

Papież ten, dany mieszkańcom Zielonej Góry dekretem Stolicy Apostolskiej za patrona, jest nietuzinkowy. Co prawda dopiero od ośmiu lat św. Urban I patronuje Zielonej Górze, ale związany jest on niejako „od zawsze” z Winnym Grodem przez tradycje winiarskie miasta, które sięgają przecież średniowiecza.

Droga do Patrona

Tak też zostało to ujęte w dekrecie papieskim datowanym na 22 czerwca 2010 r., w którym m.in. napisano: „Duchowieństwo i wierni miasta Zielonej Góry otaczali – i czynią tak do dziś szczególnym i nieprzerwanym kultem Świętego Urbana, papieża słynącego świętością, który będąc wiernym rządcą Kościoła Rzymskiego, okazał się jego prawdziwym pasterzem.

Dlatego Jego Ekscelencja Biskup Zielonogórsko-Gorzowski Stefan Regmunt, odpowiadając na powszechnie wyrażane pragnienia, także władz lokalnych, dokonał prawnego uznania wyboru Świętego Urbana, papieża, na Patrona miasta przed Bogiem”.

Reklama

Kult Świętego Urbana był żywy zawsze tam, gdzie rozwijała się kultura agrarna, zwłaszcza dotycząca uprawy winnej latorośli. Wyrażało się to przez modlitwy do tego Świętego, procesje czy święcenie pól w okresie jego liturgicznego wspomnienia, które, przypomnijmy, przypada 19 maja. A co właściwie możemy powiedzieć o samym św. Urbanie?

Życie

Urodził się on w Rzymie, jako syn Poncjana. Był 17. z kolei papieżem, jego pontyfikat trwał od 14 października 222 r. do 23 (19) maja 230 r., za panowania cesarza Aleksandra Sewera, który prowadził politykę tolerancji wobec wiary chrześcijańskiej. Jego imię wywodzi się z łaciny od przymiotnika „urbanus”, co oznacza: miejski, mieszkaniec miasta, Rzymianin, kulturalny, grzeczny, wykształcony. Prawdopodobnie był człowiekiem dobrze urodzonym oraz wykształconym. Urban uchodził za wytrawnego kaznodzieję, swoimi kazaniami przyciągał do wspólnoty kościelnej coraz szersze kręgi wiernych. Dzięki jego działalności nawróciła się św. Cecylia, jej mąż św. Walerian i jego brat św. Tyburiusz, których ochrzcił papież św. Urban I. Kiedy św. Cecylia zginęła śmiercią męczeńską, papież jej dom, znajdujący się na Zatybrzu, zamienił na świątynię chrześcijańską. Niedługo po śmierci św. Cecylii, również i św. Urban I został pochwycony wraz z trzema towarzyszącymi mu kapłanami i diakonami. Po torturach został przyprowadzony przed oblicze prefekta Almachiusza, który oskarżył go, że sprowadził „na manowce wiary chrześcijańskiej” pięć tysięcy Rzymian, w tym przedstawicieli rzymskich rodów, jak: Cecylia, Walerian i Tyburiusz. Zażądał też zwrotu majątku Cecylii, który ta wcześniej przekazała na rzecz Kościoła. Prefekt wtrącił powtórnie papieża do więzienia, gdzie był torturowany. Tam jednak udało mu się nawrócić kolejnych trzech oficerów i prefekta więzienia Anoliniusza. Po tym fakcie prefekt Rzymu kazał zaprowadzić św. Urbana i jego towarzyszy przed posąg rzymskiego bożka, by tam wyrzekli się wiary chrześcijańskiej i złożyli ofiarę kadzenia. Papież zaczął się modlić, uczynił znak krzyża, zrzucając tym sposobem bożka z kolumny, na której stał. Ten zaś spadając zabił 22 pogańskich kapłanów. Św. Urban wraz z towarzyszami poddany kolejnym torturom, został ścięty 23 maja 230 r. Było to powodem nawrócenia na wiarę chrześcijańską sługi prefekta Rzymu. Papież Urban został pochowany 25 maja 230 r. w katakumbach Pretekstata.

Kult

Tradycja ludowa wiąże go z legendą, w której św. Urban w trakcie jednego z pościgów miał się ukryć w winnicy pod winnym krzewem, co ocaliło mu życie. W Polsce szczególną czcią otacza się św. Urbana na Śląsku, co też potwierdzają liczne kościoły i kapliczki ku jego czci. Również od niedawna na Ziemi Lubuskiej rozwija się kult św. Urbana I. Od kilku lat na winnicy Cantina pod Sulechowem stoi rzeźba patrona winiarzy św. Urbana I. Za jego wstawiennictwem modlimy się również o dobrą pogodę, prosząc o ochronę przed burzami, gradobiciem, ulewami, powodziami, suszą, ogniem, wiatrami i innymi niekorzystnymi warunkami pogodowymi, jak również przed pijaństwem i alkoholizmem. W ikonografii przedstawiany jest w stroju papieskim i tiarze, z księgą, z laską, z krzewem winnym, z winogronami, z mieczem, z kielichem, z przewróconym bożkiem pogańskim. Taki też jest zielonogórski pomnik św. Urbana: w tiarze, z krzyżem i z kiścią winogron trzymaną w dłoni wyciągniętej w kierunku przechodnia.

Reklama

Kult patrona winiarzy w Zielonej Górze szerzy powołana w 2009 r. przez bp. Stefana Regmunta nowa parafia na Wzgórzu Braniborskim. Nikt się jednak nie spodziewał, że ten Święty po roku zostanie ogłoszony także patronem Zielonej Góry. Inicjatywa ta miała swe źródło w natchnieniu Bożym i wyszła od ludzi świeckich z parafii pw. św. Urbana, którzy już 3 października 2009 r. utworzyli Społeczny Komitet Św. Urbana I Patrona Miasta Zielona Góra, przez który doprowadzili do ustanowienia i ogłoszenia św. Urbana I patronem Zielonej Góry w 2010 r.

Zebrali w tym celu w przeciągu miesiąca blisko 2 tys. podpisów popierających ideę ogłoszenia św. Urbana I patronem Zielonej Góry.

Komitet

Na tym jednak Społeczny Komitet nie poprzestał, z początkiem stycznia 2011 r. przemianował się w Społeczny Komitet powstania pomnika św. Urbana I Patrona Zielonej Góry. Głównym celem było szybkie postawienie w centrum Zielonej Góry przez Miasto pomnika św. Urbana I, i tym samym zahamowanie promocji rzymskiego bożka pijaństwa i rozpusty w Grodzie św. Urbana. Społeczny Komitet stwierdził, że patronat św. Urbana I, który na trwałe wszedł w życie miasta i kształtuje jego tożsamość oraz tradycję – wymaga znaku materialnego. W tym celu członkowie Komitetu zebrali we wrześniu 2013 r. 2240 podpisów mieszkańców Zielonej Góry popierających ideę powstania pomnika Patrona Miasta. Jak się okazało, była to najbardziej popierana inicjatywa przez mieszkańców, zaproponowana przez Społeczny Komitet. Komitet uznał, że najodpowiedniejszym miejscem na ulokowanie pomnika będzie otwarta przestrzeń pl. Powstańców Wielkopolskich. Chodziło o to, aby pomnik Patrona był w ścisłym centrum Zielonej Góry. Mimo iż Władze Miasta początkowo proponowały inne jego ulokowanie, udało się wynegocjować postawienie pomnika na pl. Powstańców Wielkopolskich, i to w całości za pieniądze miejskie. Warto zauważyć, że również Rada ds. Realizacji Form Przestrzennych w Zielonej Górze w dniu 7 kwietnia 2014 r., w której brali udział przedstawiciele Społecznego Komitetu, jednogłośnie zdecydowała, że pomnik św. Urbana I powinien powstać i to w zaproponowanym przez Społeczny Komitet miejscu.

Pomnik

W kwietniu 2016 r. Miasto ogłosiło konkurs na pomnik św. Urbana I, zaś 17 czerwca 2016 r. został on rozstrzygnięty. Społeczny Komitet jako grupa inicjatywna brał czynny udział w kształtowaniu co do formy, poprzez wytyczne i sugestie na temat wyglądu pomnika św. Urbana I, zarówno przed powstaniem, jak i już po rozstrzygnięciu konkursu, tak aby odpowiadał on przyjętym kanonom dobra, piękna i prawdy. Decyzją komisji konkursowej dokonano wyboru projektu pomnika św. Urbana I autorstwa Artura Wochniaka. Trzeba było jednak czekać jeszcze dwa lata, aż pl. Powstańców Wielkopolskich zostanie odrestaurowany, by na tak pięknie odnowionym miejscu w samym centrum Zielonej Góry, wśród zieleni i fontann, mógł stanąć pomnik patrona miasta.

Uroczyste odsłonięcie pomnika św. Urbana I usadowionego w bezpośredniej bliskości kościoła pw. Matki Bożej Częstochowskiej zaplanowano na koniec sierpnia przy aranżacji specjalnie przygotowanej na tę okazję oprawie muzycznej przez Filharmonię Zielonogórską. Pomnik stanie na ok. 80-centymetrowym postumencie z napisem: Św. Urban I Patron Zielonej Góry. Znamienne jest to, że pomnik patrona Zielonej Góry będzie znajdował się w miejscu, gdzie 30 maja 1960 r. zielonogórzanie stawili czynny opór władzy ludowej, broniąc prawa do wolności i wiary. Teraz w miejscu tzw. Wydarzeń Zielonogórskich stanie pomnik św. patrona miasta, który jest widzialnym symbolem opieki Bożej nad Zieloną Górą. Warte zauważania jest również to, że pomnik stanie niedaleko budynku Filharmonii Zielonogórskiej. Patronką zaś muzyki jest św. Cecylia, do której nawrócenia przyczynił się papież św. Urban I.

Zatem, niech od teraz jeszcze głośniej brzmią w uszach wszystkich zielonogórzan i gości słowa pieśni autorstwa Społecznego Komitetu: „Urbanie, święty Patronie, Gród Winny w opiekę weź, Papieżu, prowadź ku Prawdzie, dróg wiary, nadziei strzeż”.

2018-08-21 12:27

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Św. Józef jest sprawdzonym patronem na trudne czasy

2020-03-19 16:52

[ TEMATY ]

patron

św. Józef

bp Edward Janiak

koronawirus

trudne sprawy

Grażyna Kołek

Św. Józef jest sprawdzonym patronem na trudne czasy i z cierpliwością wysłuchuje naszych próśb - mówił biskup kaliski Edward Janiak, który przewodniczył w kaplicy Cudownego Obrazu św. Józefa Mszy św. odpustowej ku czci św. Józefa w kaliskiej bazylice transmitowanej przez Telewizję Internetową „Dom Józefa”. Wraz z nim modlił się bp Stanisław Napierała.

Wraz z nim modlił się bp Stanisław Napierała.

W homilii celebrans przypomniał, że w tym roku mija 150 lat od uroczystego aktu ogłoszenia św. Józefa patronem Kościoła powszechnego. – O aktualności patronatu św. Józefa nad Kościołem powszechnym przekonują nas papieże ostatnich dwóch dekad: Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek. Wszyscy oni szczerą miłością kochają św. Józefa i każdy z nich w inny sposób podkreślał znaczenie Oblubieńca NMP dla Kościoła Powszechnego – powiedział biskup kaliski.

Przypomniał, że papież Franciszek zapragnął rozpocząć swój pontyfikat właśnie 19 marca w uroczystość św. Józefa.

Wskazywał, że św. Józef jest przyzywany w trudnościach przeżywanych przez ludzi współczesnych czasów. – Z niepokojem spoglądamy na przybierającą na sile walkę o zabezpieczenie prawa do życia, już nie tylko nienarodzonych, ale też ludzi w podeszłym wieku. Smutkiem napełnia promowana przez niektórych ideologia gender, która uderza w podstawy cywilizacji ludzkiej opartej na podstawowej komórce społecznej, jaką jest rodzina, która jest najświętszym miejscem na ziemi. Tam człowiek przychodzi na świat, rozwija się, przyjmuje wszystkie sakramenty święte i odchodzi na spotkanie z Panem – zaznaczył kaznodzieja.

Prosił wiernych, aby przykładem swojego życia głosili Chrystusa. - Nasza obecność, nasza modlitwa, wierność Kościołowi i przykazaniom Bożym to jest najlepsze świadectwo, które daje się wobec innych, bo Pan Bóg w sprawach wiary posługuje się ludźmi – stwierdził duchowny.

Przekonywał, że orędownictwo św. Józefa jest nieustannie potrzebne Kościołowi, nie tylko dla obrony przeciw zagrożeniom, ale przede wszystkim dla umocnienia zadania ewangelizacji w świecie. - Kraje i narody, w których niegdyś religia i życie chrześcijańskie kwitły, dzisiaj są wystawiane na ciężką próbę. My pokornie modlimy się, aby Pan Bóg ochronił nas przed tymi prądami, które idą z Europy za przyczyną naszej Matki Królowej i św. Józefa – mówił bp Janiak.

Po komunii św. odśpiewano suplikacje i odmówiono litanię do św. Józefa. Biskup kaliski zawierzył św. Józefowi ojczyznę i diecezję prosząc o ustanie epidemii.

Bp Edward Janiak uhonorował dwie osoby odznaczeniami papieskimi. Takie odznaczenia odebrali Hanna Szkudlarek i Krzysztof Kupczyk.

W tym roku z powodu ogłoszenia stanu epidemicznego w Polsce wierni mogli łączyć się duchowo za pośrednictwem mediów. Suma odpustowa była transmitowana przez Telewizję Internetową „Dom Józefa” i Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej.

W Sanktuarium św. Józefa znajduje się cudowny obraz Świętej Rodziny nieznanego autora, namalowany około 1673 r., w którym szczególną część odbiera św. Józef. Obraz został ukoronowany koronami papieskimi 15 maja 1796 r. W 1985 r. miała miejsce rekoronacja obrazu Świętej Rodziny i IV Międzynarodowy Kongres Józefologiczny. 25 marca 1992 r. św. Józef został patronem nowo utworzonej diecezji kaliskiej.

Największym wydarzeniem w historii sanktuarium była wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II 4 czerwca 1997 r., który zawierzył św. Józefowi wszystkie polskie rodziny oraz sprawę ochrony życia nienarodzonych zarówno w Polsce jak i na świecie.

Stolica Apostolska wychodząc na przeciw oczekiwaniom wiernych 30 sierpnia 1997 r. potwierdziła, że św. Józef jest Patronem i Opiekunem miasta Kalisza. W dniach 27 września – 4 października 2009 r. odbył się w Kaliszu X Międzynarodowy Kongres Józefologiczny.

Na prośbę biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka papież Franciszek ustanowił Nadzwyczajny Rok Świętego Józefa Kaliskiego w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu od I Niedzieli Adwentu 2017 r. do 6 grudnia 2019 r., czyli święta Objawienia Pańskiego. Papież nadał także bazylice tytuł Narodowego Sanktuarium św. Józefa. Ten czas podarowany wiernym przez Ojca Świętego był szczególną okazją, aby na nowo odkryć jak potężnym patronem i orędownikiem jest św. Józef.

Należy wspomnieć, że św. Józef jest patronem Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu, mediów diecezjalnych: Dwutygodnika Diecezji Kaliskiej „Opiekun”, Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej i Telewizji Internetowej „Dom Józefa”, a także funkcjonującej od 2017 r. szkoły – Zespołu Szkół Technicznych Diecezji Kaliskiej w Kaliszu.

CZYTAJ DALEJ

Jasna Góra: dziękczynienie za Jana Pawła II i modlitwa o cud uzdrowienia dla świata

2020-04-01 11:42

TV.Niedziela.pl

Dziękczynienie za Jana Pawła II, modlitwa, w dzień i w nocy, przez wstawiennictwo świętego o cud uzdrowienia dla świata i czekająca na pielgrzymów wystawa o jego życiu i papieskiej posłudze - te m.in. elementy złożą się na jasnogórskie obchody 15. rocznicy śmierci papieża z Polski.

Transmisja uroczystości na żywo na portalu niedziela.pl we czwartek 2 kwietnia od godz. 21:00:

Świadek życia św. Jana Pawła II, kard. Stanisław Dziwisz, w przypadające w tym roku także stulecie urodzin papieża z Polski podarował Jasnej Górze wystawę fotograficzną „Totus Tuus Maryjo!”. Została ona umieszczona już wcześniej na jasnogórskich wałach a jej inauguracja miała odbyć się 2 kwietnia i choć na razie ekspozycji nie można oglądać, to będzie ona czekać na pielgrzymów do października. Autorami ponad pięćdziesięciu zdjęć, przedstawionych na dużych planszach, są m.in. Arturo Marii, papieski fotograf, oraz Grzegorz Gałązka, fotograf akredytowany w Watykanie. Ekspozycja ukazuje wybrane fragmenty z życia Karola Wojtyły, od narodzin w Wadowicach 18 V 1920 r., aż po dzień jego odejścia do Domu Ojca. Są na niej zdjęcia m.in. młodego Karola na nartach, modlącego się papieża przed Najświętszym Sakramentem. Na zdjęciach zobaczyć można jego spotkanie z Matką Teresą z Kalkuty, zamach na placu św. Piotra, pocałunek polskiej ziemi, zawierzenie świata Bożemu Miłosierdziu, modlitwa przed grobem ks. Jerzego Popiełuszki, spotkanie z góralami, czy dzień jego pogrzebu.

Zdaniem Zbigniewa Gretki, prezesa Stowarzyszenia Autorów Polskich i kustosza papieskiej wystawy, jest ona „zadumaniem i wdzięcznością chrześcijan nad pokornym życiem Wielkiego Apostoła Miłosierdzia i Duchowego Przewodnika Wiernych - Patrona Polski i świata”.

Ekspozycja dotarła na Jasną Górę już wcześniej, celowo była zaplanowana na Wielki Post i ustawiona na Wałach, gdzie znajdują się stacje drogi krzyżowej, by przypomnieć o wielkim zawierzeniu św. Jana Pawła II Jasnogórskiej Matce i jego „Totus Tuus”.

Patronat nad wystawą objęli: kard. Stanisław Dziwisz, metropolita senior arch. krakowskiej oraz abp Wacław Depo, metropolita częstochowski. Mecenasem wystawy z okazji 100-lecia urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II jest Tauron.

Ekspozycję oglądali już mieszkańcy Śląska, w tym górnicy na kopalniach, chorzy Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, a także wierni wielu polskich diecezji (tarnowskiej, łódzkiej, radomskiej, włocławskiej, toruńskiej, łomżyńskiej, warszawskiej, szczecińsko-kamieńskiej, katowickiej, gliwickiej). Zwiedzający wpisywali się do Pamiątkowych Ksiąg dając świadectwo miłości i wdzięczności Jezusowi i Matce Najświętszej, Pani Jasnogórskiej, za dar życia umiłowanego Ojca Świętego Jana Pawła II, który całe swoje życie poświęcił Bogu w służbie człowiekowi na wszystkich kontynentach. Księgi z wpisami przekazane zostały do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

Jutro, w rocznicę śmierci Jana Pawła II na Jasnej Górze trwać będzie szczególna modlitwa dziękczynna za największego z pielgrzymów. Przez jego wstawiennictwo zanoszone będą też błagania o ustanie pandemii. W nocy odbędzie się czuwanie transmitowane online z Kaplicy Matki Bożej.

- W 15. rocznicę przejścia św. Jana Pawła II z życia do Życia połączmy się na wspólnej modlitwie, by mogły wybrzmieć słowa jasnogórskiego apelu: „jestem, pamiętam, czuwam” i słowa papieskiego zawierzenia Królowej Polski. W tym szczególnym czasie przed Jej obliczem, jak św. Jan Paweł II chcemy wznosić gorące modlitwy o cud uzdrowienia dla całego świata, o cud zatrzymania pandemii - zachęca o. Mariusz Tabulski, dyrektor Jasnogórskiego Instytutu Maryjnego.

Czuwanie rozpocznie się Apelem Jasnogórskim o 21.00, potem zaplanowano rozważania „Totus Tuus”, o 21.37, w godzinie przejścia, wspólne odśpiewanie pieśni „Czarna Madonno” potem różaniec z rozważaniami wg. nauczania św. Jana Pawła II, o 22.30 akt zawierzenia Matce Bożej a następnie medytacja ze św. papieżem, adoracja i koronka do Bożego Miłosierdzia. O północy odprawiona zostanie Msza św.

Transmisja online dostępna jest bezpośrednio na portalu niedziela.pl:

CZYTAJ DALEJ

USA: Wyzdrowiał 104-latek zakażony koronawirusem

2020-04-03 07:25

[ TEMATY ]

koronawirus

PAP

104-letni weteran drugiej wojny światowej z Oregonu to prawdopodobnie najstarsza osoba, która wyzdrowiała po zakażeniu się koronawirusem - informują amerykańskie media. Swój powrót do zdrowia mężczyzna świętował z rodziną w dniu swoich urodzin.

Bill Lapschies był wśród 15 mieszkańców domu opieki weterana w Lebanon w stanie Portland, u których wykryto koronawirusa. Mężczyzna nie miał poważnych objawów, a po ponad 20 dniach wyzdrowiał. Jego rodzina podejrzewa, że może być najstarszą osobą na świecie, która pokonała Covid-19.

Lapschies urodził się w 1916 roku, na dwa lata przed pandemią grypy hiszpanki, która spowodowała łącznie śmierć ponad 50 mln osób. Podczas drugiej wojny światowej służył w amerykańskim wojsku na Aleutach.

Weteran w środę temu świętował wraz z rodziną swój powrót do zdrowia łącząc to z obchodami swoich 104. urodzin. Jego najbliżsi z prezentami oraz ciastem przyjechali do niego do domu weterana. Mimo radości zachowywano od siebie wymaganą w czasach epidemii bezpieczną odległość.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję