Reklama

Niedziela Kielecka

O katechezie w dobie pandemii

Z ks. dr. Karolem Zeganem, dyrektorem Wydziału Katechetycznego, rozmawia Katarzyna Dobrowolska.

Niedziela kielecka 17/2021, str. VI

[ TEMATY ]

katecheza

katecheci

arch.

Katechetom brakuje takich rekolekcji i spotkań

Katechetom brakuje takich rekolekcji i spotkań

Katarzyna Dobrowolska: Za nami rok epidemii, jak ten czas nacechowany nauką zdalną, wieloma obostrzeniami i ograniczeniami wpłynął na katechezę?

Ks. dr Karol Zegan: Na pewno nie pozostaje on obojętny dla katechezy. Już podczas stacjonarnych zajęć szkolnych nie zawsze można było przekazywać wiarę poza wiedzą. Przy zdalnym nauczaniu brak osobistego kontaktu z katechetą nie sprzyja i przekazywaniu wiedzy, a tym bardziej doświadczeniu wiary. Nie sposób wprowadzić uczniów w atmosferę modlitwy, w przeżycie religijne, tak jak to nieraz było możliwe we wspólnocie klasowej.

Największym wyzwaniem jest przygotowanie uczniów do sakramentów zwłaszcza I Komunii św. i bierzmowania. Z drugiej strony możemy zobaczyć to, co jest bardzo fundamentalne w wychowaniu religijnym, że to rodzice mają tak naprawdę przygotować swoje dzieci do sakramentów i to na nich spoczywa dzisiaj o wiele bardziej ten obowiązek. Dlatego ta sytuacja bardziej uświadomiła wielu rodzicom ich obowiązki i ich rolę, która jest nie do zastąpienia. Ten czas pozbawił nas również możliwości regularnej formacji katechetów zarówno duchowej, jak i metodycznej. Organizowane rekolekcje online dla katechetów świeckich, szkolenia metodyczne online, na pewno nie wspomagają katechetów w takim stopniu jak spotkania bezpośrednie – dające im szansę na rozmowę, na wymianę swoich doświadczeń, dzielenie się swoimi sukcesami czy kłopotami. Tak poszukuje się jakiś kreatywnych rozwiązań.

Reklama

Katecheci stanęli przed wieloma problemami, np. sprzętowymi, dostosowaniem metod pracy z uczniem, używaniem środków komunikacji. Jak sobie radzą z tymi wyzwaniami?

Na początku nauczania zdalnego w ubiegłym roku szkolnym wszyscy musieli się wdrożyć do tego typu nauczania i wtedy mogły być problemy sprzętowe, związane z poszukiwaniem metod nauczania zdalnego i różnych platform komunikacji. Od września 2020 r. ta sytuacja wygląda na pewno inaczej, nauczyciele religii korzystają ze swojego sprzętu albo z udostępnionego przez szkoły. W większości szkół system prowadzenia zajęć przez Teams w miarę możliwości się sprawdza. W wielu przypadkach katecheci, którzy prowadzą zdalne zajęcia w szkołach borykają się z problemem braku wolnych sal klasowych, z których te zajęcia mogliby poprowadzić i często muszą to czynić z pokoju nauczycielskiego wraz z innymi nauczycielami.

Dodatkową trudnością było nauczanie hybrydowe, gdy jedne klasy uczyły się zdalnie drugie stacjonarnie. Jeszcze inną kwestią jest sama realizacja jednostki dydaktycznej online, trwającej ok 30 minut, pozostały kwadrans to praca własna ucznia. Po sprawdzeniu dziennika elektronicznego i często jakiś kłopotów z wywołaniem wszystkich uczniów, na samą lekcję nie pozostaje zbyt dużo czasu. Na początku udostępnialiśmy katechetom linki do stron internetowych z materiałami do wykorzystania na katechezie, obecnie katecheza przebiega według programu nauczania.

Ograniczenia związane z epidemią zahamowały wiele inicjatyw: działanie SCK, wolontariat, różnego rodzaju akcje duszpasterskie. Jednak mimo tych trudności, rodzą się nowe, widać zaangażowanie i wiele kreatywności wśród katechetów.

Niektóre z inicjatyw duszpasterskich z uczniami zostały przeniesione do internetu. W sposób zdalny został przeprowadzony diecezjalny etap Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej czy Diecezjalny Konkurs Biblijny. Często podobnie odbywają się spotkania dla grup duszpasterskich i formacyjnych dla kandydatów do bierzmowania. Spotkania formacyjne dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych i kandydatów do bierzmowania nieraz odbywają się w kościołach, a jakaś część zdalnie. Wiele działań duszpasterskich zostało zawieszonych, jednak trzeba przyznać, że księża katecheci poszukują różnych możliwości podtrzymywania więzi z grupami parafialnymi, mamy na to sporo przykładów.

2021-04-21 10:21

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

„Jan Paweł II jako wzór osobowy w katechezie”: konferencja naukowa dla katechetów w Częstochowie

[ TEMATY ]

katecheci

Archiwum "Niedzieli"

„Jan Paweł II jako wzór osobowy w katechezie”, to temat konferencji naukowej dla katechetów, która odbyła się 25 października w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.

Otwierając konferencję mgr Katarzyna Wilk dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie podkreśliła rolę jaką Jan Paweł II odegrał jako „wzór osobowy dla naszego pokolenia.” - Pochylenie się nad życiem Jana Pawła II jest dzisiaj wyzwanie zarówno dla nauczycieli, jak i katechetów - mówiła Katarzyna Wilk.
Tematykę konferencji zaprezentowali: ks. dr Roman Ceglarek., dyrektor wydziału przekazu wiary, nauczania i wychowania katolickiego Kurii Metropolitalnej w Częstochowie, ks. dr Mariusz Sztaba, adiunkt Katedry Pedagogiki Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz ks. mgr lic. Mariusz Frukacz, dyrektor referatu środków społecznego przekazu Kurii Metropolitalnej w Częstochowie i redaktor tygodnika katolickiego „Niedziela”.
Ks. dr Roman Ceglarek przedstawił temat „Hagiografia w katechezie – święci jako wzór osobowy w katechezie”. Podkreślił jak ważne dawaniu świadectwa wiary jest „pokazywanie wzorów do naśladowania właśnie w katechezie”. - Przykład świętych, ich życie, piśmiennictwo mogą być źródłem dla katechezy - mówił ks. Ceglarek i dodał, że „należy kłaść nacisk nie tylko na życiorys, ale na życie wewnętrzne świętego”.
„W katechezie chodzi bardziej o pokazanie sylwetki duchowej”. - podkreślił ks. Ceglarek.
Prelegent zaznaczył, że „bardzo ważne jest ukazanie świętych w odpowiednim kontekście, także kulturowym i społecznym, ich życia”. - Czynił to zawsze św. Jan Paweł II, a także Benedykt XVI.- podkreślił prelegent i dodał, że „o świętych trzeba mówić prawdę, a ni gloryfikować ich”.
Natomiast ks. dr Mariusz Sztaba przybliżając temat „wzory osobowe w procesie wychowania w myśli Karola Wojtyły / Jana Pawła II” podkreślił, że „wychowanie należy rozumieć w sposób personalistyczny”. - W wychowaniu chodzi bowiem o wzajemną relację, o obdarowywanie się człowieczeństwem i duchowe rodzenie - mówił ks. Sztaba.
„Musimy szukać pełnej prawdy o człowieku, aby z tym człowiekiem pracować i i nad nim pracować”. – kontynuował ks. Sztaba i dodał, że „bardzo ważne jest doświadczenie moralności, które zawsze jest związane z człowiekiem”.
Prelegent podkreślając, że „wychowanie moralne prowadzi do spełnienia siebie w czynie dobrym” odniósł się krytycznie do „wskazywania we współczesnej kulturze na idoli a nie na autorytety”. - Warto wrócić do kategorii i relacji mistrz-uczeń – zauważył prelegent i dodał, że „Jan Paweł II zawsze podkreślał, że autorytet ma moc wychowawczą, a wzór osobowy to osoba godna naśladowania”.
Natomiast ks. mgr lic. Mariusz Frukacz przybliżając temat „katecheza a media w nauczaniu Jana Pawła II” podkreślił, że „św. Jan Paweł II w dzieło ewangelizacji włączył nowoczesne środki komunikacji i media”. - Pokazuje to nie tylko jego nauczanie, ale również jego pielgrzymowanie i wielki pontyfikat – mówił ks. Frukacz
Prelegent podkreślił, że „nasze społeczeństwa są często dzisiaj określane jako „społeczeństwo epoki informacji", czy „pokolenie mass-mediów". - Określenia te zwracają uwagę na pewien znamienny fakt: ludzka wiedza o życiu i sposób myślenia o nim są w znacznym stopniu zdeterminowane przez środki przekazu; ludzkie doświadczenie jako takie stało się w dużej mierze doświadczeniem zdobytym za pośrednictwem środków przekazu. – mówił ks. Frukacz.
„ Kiedy obserwujemy dobrze świat współczesny łatwo w nim zauważyć, że media odgrywają ogromną rolę, stają się w pewien sposób częścią naszego życia. Trudno dzisiaj wyobrazić sobie rodzinę bez telewizora, młodego człowieka bez komputera, tableta, czy też bez telefonu komórkowego, smartfonu”. – kontynuował ks. Frukacz
Dyrektor referatu środków społecznego przekazu Kurii Metropolitalnej w Częstochowie odnosząc się do nauczania Jana Pawła II przypomniał, że papież „w nowoczesnych środkach komunikowania widział narzędzia ewangelizacji”. - Jan Paweł II podkreślał, że bok metod tradycyjnych, jak świadectwo życia, nauka religii, kontakt osobisty, pobożność ludowa, liturgia i inne obrzędy, bardzo ważnym środkiem ewangelizacji i katechezy stały się obecnie środki społecznego przekazu - mówił ks. Frukacz.
„Nowe technologie stwarzają nowe możliwości komunikowania, pojmowanego jako narzędzie ewangelizacji i pracy w duszpasterstwie. Poprzez internet Ewangelia znalazła się w epoce globalnej komunikacji”. – kontynuował ks. Frukacz
Mówiąc o relacjach zachodzących pomiędzy katechezą a mass mediami prelegent podkreślił, że „bardzo ważnym zagadnieniem jest nie tylko wychowanie przez media, ale także wychowanie do właściwego odbioru treści płynących od środków społecznego przekazu”. - Człowiek, który przychodzi na katechezę żyje w dzisiejszych czasach w tzw. „mediosferze”, w której wyróżnia się: obraz, słowo, dźwięk i ciszę – mówił ks. Frukacz i zaznaczył, że „ważną rolę w dzisiejszym przekazie katechetycznym odgrywają: słowo i obraz”. – Jednak w obecnym kontekście kulturowym zauważa się marginalizację słowa, a obserwuje się dynamiczny rozwój obrazu – zaznaczył redaktor „Niedzieli”
Na zakończenie ks. Frukacz zwrócił uwagę za o. Antonio Spadaro, włoskim jezuitą na tzw. cyberteologię, czyli obecność chrześcijaństwa i jego orędzia w sieci. – Katecheza czasów współczesnych musi odpowiedzieć na pytania takie jak m. in. czy internet zmienia nasz sposób myślenia? Czy sieć jest "narzędziem" czy raczej już "przestrzenią", w której żyjemy? Czy Sieć, zmieniając nasz sposób życia i myślenia, nie zmieni również sposobu rozumienia i przeżywania wiary? Jaki więc wpływ ma sieć na sposób rozumienia Kościoła i kościelnej komunii? I jaki ma wpływ na wyobrażenie o Objawieniu, łasce, liturgii oraz sakramentach? – zakończył ks. Frukacz
Podsumowując konferencję mgr Iwona Karlak, konsultant ds. katechezy przy Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie zwróciła uwagę jak ważne jest „łączenie katechezy z wykorzystaniem współczesnych środków społecznego komunikowania, a także odkrycie osoby i nauczania św. Jana Pawła II”.

CZYTAJ DALEJ

Nowenna do Matki Bożej rozwiązującej węzły!

[ TEMATY ]

modlitwa

nowenna

Wiesław Podgórski

Obraz Matki Bożej Rozwiązującej Węzły

Obraz Matki Bożej Rozwiązującej Węzły

Zachęcamy do odmawiania Nowenny do Matki Bożej rozwiązującej węzły. Już od dziś poświęć kilka minut w Twoim życiu i zwróć swą twarz ku Tej, która zdeptała głowę szatanowi.

1. Znak krzyża

CZYTAJ DALEJ

Infomacje dla duchowych pielgrzymów 41. PPW

2021-07-29 11:21

Adobe Stock

Spośród wszystkich grup pielgrzymkowych, najliczniejszą stanowi gr. XVI. Są to pielgrzymi duchowi, którzy swoją modlitwą, postem i ofiarą wspierają pątników zmierzających na Jasną Górę.

Od wielu lat, w trosce o dobro pielgrzymów duchowych, przygotowywany jest specjalny przewodnik. Zawiera on rozważania na każdy dzień. Jest także pomocą w modlitwie różańcowej, koronce do Bożego Miłosierdzia czy wieczornym rachunku sumienia.  

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję