Reklama

Podziękowanie

Biskup Stanisław Wielgus
Edycja płocka 39/2003

Kolejna Piesza Pielgrzymka z Płocka na Jasną Górę dobiegła końca przed kilkoma tygodniami. To wielkie duchowe dzieło, w którym rokrocznie uczestniczą tysiące osób, przynosi zbawienne owoce Kościołowi płockiemu już od 22 lat. Wierzymy, że trud pielgrzymowania i modlitwa zanoszona przed oblicze Czarnej Madonny wyjednały niezliczonym wiernym potrzebne łaski.
Pielgrzymka jest jednak nie tylko realizacją duchowych pragnień, lecz także ogromnym przedsięwzięciem organizacyjnym. W sposób szczególny pragnę więc podziękować tym wszystkim, dzięki którym XXII Piesza Pielgrzymka Płocka mogła szczęśliwie dotrzeć do celu.
Podziękowanie kieruję na ręce głównego przewodnika pielgrzymki ks. Andrzeja Redmera, który podjął się trudu koordynacji wszystkich służb pielgrzymkowych. Serdeczne podziękowania za duchową opiekę nad pielgrzymami składam przewodnikom grup, którymi w tym roku byli: ks. Paweł Niewinowski - student KUL-u, ks. Andrzej Pieńdyk - wikariusz parafii św. Benedykta w Płocku-Radziwiu, ks. Rafał Krawczyk - wikariusz parafii św. Urbana w Baboszewie, ks. Jarosław Tomaszewski - wikariusz parafii św. Stanisława BM w Glinojecku, ks. Marian Chalecki SDB - wikariusz parafii Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Czerwińsku, ks. Tomasz Pełszyk SDB - wikariusz parafii św. Stanisława Kostki w Płocku, ks. Jerzy Zdunkiewicz - wikariusz parafii św. Mateusza w Pułtusku, ks. Szczepan Bugaj - wikariusz parafii św. Marcina w Gostyninie, ks. Artur Kowalczyk - wikariusz parafii św. Dominika w Krzynowłodze Małej, ks. Adam Zaborowski - wikariusz parafii Świętej Trójcy w Mławie, ks. Wojciech Kruszewski - wikariusz parafii św. Jakuba w Płocku-Imielnicy, ks. Adam Milewski - wikariusz parafii św. Józefa w Ciechanowie, ks. Dariusz Multon - wikariusz parafii św. Wojciecha w Nasielsku oraz ks. Artur Janicki - wikariusz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Dobrzyniu n. Wisłą.
Dziękuję także księżom zaangażowanym w różne służby pielgrzymkowe. W służbie porządkowej byli to: dyrektor ds. ekonomicznych WSD w Płocku ks. kan. Witold Karpiński (kierownik trasy), wikariusz parafii Świętych Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu ks. Michał Gaszczyński, wikariusz parafii Świętej Trójcy w Rypinie ks. Roman Murawski, oraz pracujący w Belgii ks. Tomasz Szablewski. W pozostałych służbach pracowali: wikariusz parafii św. Wojciecha w Raciążu ks. Cezary Bodzon (odpowiedzialny za liturgię), wikariusz parafii św. Floriana w Poniatowie ks. Krzysztof Błaszczak (kwatermistrz), wikariusz parafii św. Benedykta w Sierpcu ks. Grzegorz Walczak (odpowiedzialny za kuchnię), wikariusz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bodzanowie ks. Tomasz Markowicz, (kierujący służbą medyczną), wikariusz parafii św. Mateusza w Pułtusku ks. Janusz Ziarko (odpowiedzialny za zaopatrzenie), wikariusz parafii św. Maksymiliana Kolbego w Modlinie ks. Grzegorz Dobrzeniecki (kierujący służbą techniczną), wikariusz parafii Świętego Krzyża w Płocku ks. Artur Bombiński (odpowiedzialny za służbę ekologiczną), wikariusz parafii św. Bartłomieja w Płocku ks. Krzysztof Jończyk (odpowiedzialny za przygotowanie pomocy duszpasterskich), wikariusz parafii św. Józefa w Zakroczymiu ks. Grzegorz Ślesicki (sprawujący opiekę duszpasterską nad kierowcami), rezydent w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku ks. Jacek Wichorowski, oraz proboszcz z Kanady ks. Andrzej Wychucki (twórcy strony internetowej). Słowa podziękowań kieruję też do dyrektora diecezjalnej Caritas ks. prał. dr. Jerzego Zająca, który nieodpłatnie wypożyczył ambulans.
Moją wdzięczność pragnę wyrazić także wobec pozostałych księży, którzy wędrując z pątnikami, służyli im duszpasterską opieką. Należą do nich: ks. kan. Józef Szczeciński - proboszcz parafii św. Doroty w Cieksynie, ks. Zbigniew Sajewski - proboszcz parafii św. Alberta w Makowie Maz., ks. kan. Józef Błaszczak - proboszcz parafii św. Anny w Strzegowie, ks. Jan Kaźmierczak - proboszcz parafii św. Leonarda w Grzebsku, ks. Paweł Sprusiński - wikariusz parafii św. Anny w Pomiechowie, ks. Jarosław Kamiński - wikariusz parafii św. Anny w Pomiechowie, ks. Adam Gnyp - wikariusz parafii św. Tekli w Ciechanowie, ks. Włodzimierz Piętka - student w Rzymie, ks. Grzegorz Bednarczyk - wikariusz parafii św. Jadwigi w Płocku, ks. Roman Zieliński - wikariusz parafii św. Jadwigi Śląskiej w Białej, ks. Rafał Gutkowski - wikariusz parafii Chrystusa Zbawiciela w Przasnyszu, ks. Paweł Gniadkowski - wikariusz parafii św. Józefa w Rościszewie, ks. Paweł Biedrzycki - wikariusz parafii Miłosierdzia Bożego w Skępem, ks. Mariusz Przybysz - wikariusz parafii św. Stanisława BM w Drobinie, ks. Marcin Milewski - wikariusz parafii Świętych Piotra i Pawła w Pniewie, ks. Sławomir Piotrowski SDB - wikariusz parafii Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Czerwińsku, ks. Marek Kardasz - wikariusz parafii św. Bartłomieja w Płocku oraz ks. Piotr Grzywaczewski - wikariusz parafii św. Marcina w Zielonej Mławskiej.
Dziękuję także klerykom z płockiego Seminarium i spoza naszej diecezji, którzy służyli kapłanom wydatną pomocą. Są nimi: diakon Jacek Darmofalski, diakon Radosław Dąbrowski, diakon Łukasz Mastalerz SDB, Krzysztof Szuliński, Jacek Prusiński, Zbigniew Hadryś, Wojciech Paradowski, Grzegorz Marzec, Marcin Sadowski, Łukasz Wilenberg, Grzegorz Kaczorowski, Michał Hebel, Wojciech Nikodymczuk, Łukasz Nowak, Ireneusz Macek, Piotr Oszczyk, Maciej Szostak, Sławomir Szymborski, Tomasz Kalinowski, Jarosław Jakubowski, Jarosław Szumański, Adam Sztankowski, Piotr Adamski, Tomasz Kaszanek, Robert Bartosewicz, Rafał Winnicki, Paweł Czarnecki, Robert Grabowski, Paweł Stanios, Paweł Perdion, Artur Balcerowski, Daniel Szklarski, Adam Rajski, Mariusz Umyszkiewicz, Krzysztof Świerczyński, Radosław Laskowski, Andrzej Janicki, Michał Gołębiewski, Radosław Kalinowski, Witold Wybult, Marcin Andrzej Wójcik, Krzysztof Szuliński, Wiesław Jóźwiak, Michał Podgórski, Paweł Wesiek, Marcin Królewiecki SI, Artur Rogowski SDB, Artur Skowroński SDB, Paweł Piątkowski SDB, Rafał Szymański CCG i Wojciech Niewinowski CMF.
Gorąco dziękuję także osobom zakonnym i świeckim, bez których pomocy służby pielgrzymkowe nie mogłyby właściwie funkcjonować. Na szczególne słowa uznania zasługują: lekarze - Małgorzata Popłonkowska z Płocka, Edyta Giżyńska z Ciechanowa oraz Janusz Maciejewski z Sierpca; pracownicy informacji - s. Michalina Chołaj - pasjonistka z Płocka, Paweł i Katarzyna Wiśniewscy z Glinojecka, Anna Pniewska z Sierpca, Mirosława i Jarosław Krydzińscy z Sierpca; kierowcy - Józef Wojciechowski z Glinojecka, Jan Dorobek z Płocka-Radziwia, Wojciech Popielski z Płocka i Stanisław Kaźmierczak z Radzanowa, a także pracownicy innych służb: Zbigniew Rychliński z Płocka (służba porządkowa), Jarek Sobek z Lublina (pilot), Marek Ostaszewski z Pomiechówka (kuchnia), Marcin Dudziej z Zakroczymia (kantor), Marian Kozicki z Karniewa (maratończyk), Tadeusz Piasecki z Czarnostowa (maratończyk) oraz Jerzy Foss z Sikorza, odpowiedzialny za przygotowanie sprzętu pielgrzymkowego.
Swą głęboką wdzięcznością obejmuję pozostałych pątników, a wśród nich osoby szczególnie zaangażowane jako porządkowi, chorążowie, animatorzy muzyczni i animatorzy modlitwy. Dziękuję także pracownikom Służby Zdrowia: lekarzom i pielęgniarkom, którzy docierali co dnia na trasę pielgrzymki, by nieść pomoc chorym.
Nie sposób w tym krótkim podziękowaniu wymienić wszystkich z imienia i nazwiska. Wszystkich jednak zachowuję we wdzięcznej modlitewnej pamięci i obejmuję pasterskim błogosławieństwem.

Reklama

Sudan Południowy - przemilczane masakry i cierpienie

2019-11-10 13:58

BPJG

„Przyjechałem po to, żeby przywieźć łzy, cierpienie i krzyk ludzi z Południowego Sudanu do ludzi w Polsce. Ludzie w Południowym Sudanie cierpią, i wygląda na to, że są zapomniani przez resztę świata. Jako biskup jestem głosem tych, którzy głosu nie mają i którzy cierpią” – powiedział bp Stephen Nyodho Ador Majwok z diecezji Malakal w Sudanie Południowym. Ks. biskup przyjechał na Jasną Górę w sobotę, 9 listopada, i modlił się na Apelu Jasnogórskim.

Dzisiaj, 10 listopada, Kościół w Polsce obchodzi 11. Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Jego tematem jest aktualna sytuacja chrześcijan w Sudanie Południowym, a hasło Dnia brzmi: „Przemilczane cierpienie”. Mieszkańcy Sudanu Południowego cierpią głód, żyją w skrajnej biedzie spowodowanej najpierw przez kilkuletnią wojnę domową, a teraz przez powódź, która – jak to określił ks. biskup – spowodowała narodową tragedię. „Przywożę bardzo pilną potrzebę od ludzi, którzy śpią w wodzie” – mówił na Jasnej Górze bp Majwok.

Najbardziej dotknięta przez wojnę, a następnie przez powodzie, jest diecezja Malakal, w której posługuje bp Majwok, a w której żyje 4 mln ludzi, z czego ponad 60% stanowią katolicy. Szkoły, kościoły, domy zostały w tej diecezji doszczętnie zniszczone. Sam biskup Majwok mieszka w baraku wojskowym.

Sudan to państwo położone w północno-wschodniej części Afryki nad Nilem i Morzem Czerwonym, ze stolicą w Dżubie. 60,5% mieszkańców Sudanu Płd. to chrześcijanie, z czego niemal 40% to katolicy. To najmłodsze państwo świata, które 9 lipca 2019 r. obchodziło osiem lat istnienia. Wg najnowszego raportu ONZ, ponad połowa mieszkańców tego kraju (7 mln ludzi) głoduje. Nieprzerwanie w Sudanie Płd. trwa katastrofa humanitarna.

„Jestem bardzo wdzięczny braciom i siostrom w Polsce za to, że troszczą się o nas, że jest ten duch solidarności. Jako biskup jestem głosem ok. 5 mln ludzi w mojej diecezji. Kiedy do nich przychodzę – to co mam im ofiarować? Dlatego tutaj przyjechałem, żeby prosić o pomoc. Jako biskup jestem głosem tych, którzy głosu nie mają i którzy cierpią” – mówił na Jasnej Górze afrykański biskup.

Hierarcha gości w Polsce na zaproszenie organizatorów Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym - sekcji polskiej Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie oraz Konferencji Episkopatu Polski. Wśród miejsc, które odwiedzi w czasie swojego pobytu w Polsce, znalazła się Jasna Góra. W sanktuarium wraz z biskupem obecni byli: ks. Mariusz Boguszewski ze Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie i ks. Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik prasowy Episkopatu, który tłumaczył rozmowę z ks. biskupem.

„To jest dla mnie bardzo ważne, i jednocześnie jest to przywilej, że mogę tutaj być, żeby przynieść do naszej Matki Maryi łzy ludzi z Południowego Sudanu. Nigdy nie myślałem, że tutaj będę, ale Matka Boża przyprowadziła mnie tutaj” – mówił bp Majwok.

Modlitwę Apelu Jasnogórskiego, w której wziął udział biskup z Sudanu, prowadził wczoraj o. Sebastian Matecki, prodziekan Rycerstwa Jasnogórskiej Bogarodzicy (na Jasnej Górze trwa dwudniowa pielgrzymka Rycerstwa). O. Matecki podkreślił, że w Sudanie „Kościół nie jest prześladowany tak, jak w wielu innych krajach, ale przeżywa ciężkie chwile związane z ogólnym ubóstwem mieszkańców, ze zniszczeniami spowodowanymi kilkuletnią wojną domową”.

Bp Stephen Nyodho Ador Majwok, zanim udzielił zebranym apelowego błogosławieństwa, zwrócił się do nich słowami: „Jestem bardzo wdzięczny, że mogę tutaj być razem z wami, że możemy razem się modlić, dzielić się modlitwą. Bardzo wam dziękuję za modlitwę w intencji ludzi z Południowego Sudanu. Dziękuję bardzo wszystkim ludziom w Polsce za to, że troszczą się o ludzi w Południowym Sudanie, że jesteście z nami, że dzielicie nasze cierpienia i trudności. To są wasi bracia i siostry, i jesteśmy bardzo wdzięczni za tę solidarność z nimi”.

Głównym organizatorem Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym jest sekcja polska Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, przy wsparciu Konferencji Episkopatu Polski. Celem Stowarzyszenia jest szeroko pojęta pomoc prześladowanemu Kościołowi w świecie, wspieranie nowej ewangelizacji i udzielanie duchowej siły kościołom lokalnym w ugruntowywaniu wiary.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Syria: dwóch księży zamordowanych przez bojówki Państwa Islamskiego

2019-11-11 20:31

st (KAI/la Repubblica) / Damaszek

Dwóch księży katolickich obrządku ormiańskiego zostało dziś zabitych przez bojówki Państwa Islamskiego w północno-wschodniej Syrii w wiosce Zar, w dystrykcie Busayra, na wschód od Dar ar-Zor.

Unsplash/pixabay.com

Ofiarami terrorystów padło dwóch księży 43-letni Hovsep Petoyan i jego ojciec, także kapłan 71-letni A. Petoyan (w Kościele obrządku ormiańskiego nie obowiązuje duchownych celibat). Według niektórych źródeł, obydwaj, w towarzystwie diakona, mieli zweryfikować stan prac konserwatorskich ormiańskiego kościoła katolickiego w okolicy, kiedy znaleźli się w zasadzce na drodze łączącej Hasakeh z Dar ar-Zor. Uzbrojeni ludzie otworzyli ogień, zabijając starszego na miejscu, a młodszy z księży zmarł wkrótce na skutek odniesionych obrażeń. Ranny został również diakon.

Według agencji prasowej Sana chodzi o „akt terroryzmu”, który ma miejsce w szczególnie trudnym momencie dla prowincji Hasakah, ponieważ Turcja rozpoczęła szeroko zakrojoną ofensywę w celu wyeliminowania obecności bojowników kurdyjskich.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem