Reklama

Podziękowanie

Biskup Stanisław Wielgus
Edycja płocka 39/2003

Kolejna Piesza Pielgrzymka z Płocka na Jasną Górę dobiegła końca przed kilkoma tygodniami. To wielkie duchowe dzieło, w którym rokrocznie uczestniczą tysiące osób, przynosi zbawienne owoce Kościołowi płockiemu już od 22 lat. Wierzymy, że trud pielgrzymowania i modlitwa zanoszona przed oblicze Czarnej Madonny wyjednały niezliczonym wiernym potrzebne łaski.
Pielgrzymka jest jednak nie tylko realizacją duchowych pragnień, lecz także ogromnym przedsięwzięciem organizacyjnym. W sposób szczególny pragnę więc podziękować tym wszystkim, dzięki którym XXII Piesza Pielgrzymka Płocka mogła szczęśliwie dotrzeć do celu.
Podziękowanie kieruję na ręce głównego przewodnika pielgrzymki ks. Andrzeja Redmera, który podjął się trudu koordynacji wszystkich służb pielgrzymkowych. Serdeczne podziękowania za duchową opiekę nad pielgrzymami składam przewodnikom grup, którymi w tym roku byli: ks. Paweł Niewinowski - student KUL-u, ks. Andrzej Pieńdyk - wikariusz parafii św. Benedykta w Płocku-Radziwiu, ks. Rafał Krawczyk - wikariusz parafii św. Urbana w Baboszewie, ks. Jarosław Tomaszewski - wikariusz parafii św. Stanisława BM w Glinojecku, ks. Marian Chalecki SDB - wikariusz parafii Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Czerwińsku, ks. Tomasz Pełszyk SDB - wikariusz parafii św. Stanisława Kostki w Płocku, ks. Jerzy Zdunkiewicz - wikariusz parafii św. Mateusza w Pułtusku, ks. Szczepan Bugaj - wikariusz parafii św. Marcina w Gostyninie, ks. Artur Kowalczyk - wikariusz parafii św. Dominika w Krzynowłodze Małej, ks. Adam Zaborowski - wikariusz parafii Świętej Trójcy w Mławie, ks. Wojciech Kruszewski - wikariusz parafii św. Jakuba w Płocku-Imielnicy, ks. Adam Milewski - wikariusz parafii św. Józefa w Ciechanowie, ks. Dariusz Multon - wikariusz parafii św. Wojciecha w Nasielsku oraz ks. Artur Janicki - wikariusz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Dobrzyniu n. Wisłą.
Dziękuję także księżom zaangażowanym w różne służby pielgrzymkowe. W służbie porządkowej byli to: dyrektor ds. ekonomicznych WSD w Płocku ks. kan. Witold Karpiński (kierownik trasy), wikariusz parafii Świętych Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu ks. Michał Gaszczyński, wikariusz parafii Świętej Trójcy w Rypinie ks. Roman Murawski, oraz pracujący w Belgii ks. Tomasz Szablewski. W pozostałych służbach pracowali: wikariusz parafii św. Wojciecha w Raciążu ks. Cezary Bodzon (odpowiedzialny za liturgię), wikariusz parafii św. Floriana w Poniatowie ks. Krzysztof Błaszczak (kwatermistrz), wikariusz parafii św. Benedykta w Sierpcu ks. Grzegorz Walczak (odpowiedzialny za kuchnię), wikariusz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bodzanowie ks. Tomasz Markowicz, (kierujący służbą medyczną), wikariusz parafii św. Mateusza w Pułtusku ks. Janusz Ziarko (odpowiedzialny za zaopatrzenie), wikariusz parafii św. Maksymiliana Kolbego w Modlinie ks. Grzegorz Dobrzeniecki (kierujący służbą techniczną), wikariusz parafii Świętego Krzyża w Płocku ks. Artur Bombiński (odpowiedzialny za służbę ekologiczną), wikariusz parafii św. Bartłomieja w Płocku ks. Krzysztof Jończyk (odpowiedzialny za przygotowanie pomocy duszpasterskich), wikariusz parafii św. Józefa w Zakroczymiu ks. Grzegorz Ślesicki (sprawujący opiekę duszpasterską nad kierowcami), rezydent w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku ks. Jacek Wichorowski, oraz proboszcz z Kanady ks. Andrzej Wychucki (twórcy strony internetowej). Słowa podziękowań kieruję też do dyrektora diecezjalnej Caritas ks. prał. dr. Jerzego Zająca, który nieodpłatnie wypożyczył ambulans.
Moją wdzięczność pragnę wyrazić także wobec pozostałych księży, którzy wędrując z pątnikami, służyli im duszpasterską opieką. Należą do nich: ks. kan. Józef Szczeciński - proboszcz parafii św. Doroty w Cieksynie, ks. Zbigniew Sajewski - proboszcz parafii św. Alberta w Makowie Maz., ks. kan. Józef Błaszczak - proboszcz parafii św. Anny w Strzegowie, ks. Jan Kaźmierczak - proboszcz parafii św. Leonarda w Grzebsku, ks. Paweł Sprusiński - wikariusz parafii św. Anny w Pomiechowie, ks. Jarosław Kamiński - wikariusz parafii św. Anny w Pomiechowie, ks. Adam Gnyp - wikariusz parafii św. Tekli w Ciechanowie, ks. Włodzimierz Piętka - student w Rzymie, ks. Grzegorz Bednarczyk - wikariusz parafii św. Jadwigi w Płocku, ks. Roman Zieliński - wikariusz parafii św. Jadwigi Śląskiej w Białej, ks. Rafał Gutkowski - wikariusz parafii Chrystusa Zbawiciela w Przasnyszu, ks. Paweł Gniadkowski - wikariusz parafii św. Józefa w Rościszewie, ks. Paweł Biedrzycki - wikariusz parafii Miłosierdzia Bożego w Skępem, ks. Mariusz Przybysz - wikariusz parafii św. Stanisława BM w Drobinie, ks. Marcin Milewski - wikariusz parafii Świętych Piotra i Pawła w Pniewie, ks. Sławomir Piotrowski SDB - wikariusz parafii Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Czerwińsku, ks. Marek Kardasz - wikariusz parafii św. Bartłomieja w Płocku oraz ks. Piotr Grzywaczewski - wikariusz parafii św. Marcina w Zielonej Mławskiej.
Dziękuję także klerykom z płockiego Seminarium i spoza naszej diecezji, którzy służyli kapłanom wydatną pomocą. Są nimi: diakon Jacek Darmofalski, diakon Radosław Dąbrowski, diakon Łukasz Mastalerz SDB, Krzysztof Szuliński, Jacek Prusiński, Zbigniew Hadryś, Wojciech Paradowski, Grzegorz Marzec, Marcin Sadowski, Łukasz Wilenberg, Grzegorz Kaczorowski, Michał Hebel, Wojciech Nikodymczuk, Łukasz Nowak, Ireneusz Macek, Piotr Oszczyk, Maciej Szostak, Sławomir Szymborski, Tomasz Kalinowski, Jarosław Jakubowski, Jarosław Szumański, Adam Sztankowski, Piotr Adamski, Tomasz Kaszanek, Robert Bartosewicz, Rafał Winnicki, Paweł Czarnecki, Robert Grabowski, Paweł Stanios, Paweł Perdion, Artur Balcerowski, Daniel Szklarski, Adam Rajski, Mariusz Umyszkiewicz, Krzysztof Świerczyński, Radosław Laskowski, Andrzej Janicki, Michał Gołębiewski, Radosław Kalinowski, Witold Wybult, Marcin Andrzej Wójcik, Krzysztof Szuliński, Wiesław Jóźwiak, Michał Podgórski, Paweł Wesiek, Marcin Królewiecki SI, Artur Rogowski SDB, Artur Skowroński SDB, Paweł Piątkowski SDB, Rafał Szymański CCG i Wojciech Niewinowski CMF.
Gorąco dziękuję także osobom zakonnym i świeckim, bez których pomocy służby pielgrzymkowe nie mogłyby właściwie funkcjonować. Na szczególne słowa uznania zasługują: lekarze - Małgorzata Popłonkowska z Płocka, Edyta Giżyńska z Ciechanowa oraz Janusz Maciejewski z Sierpca; pracownicy informacji - s. Michalina Chołaj - pasjonistka z Płocka, Paweł i Katarzyna Wiśniewscy z Glinojecka, Anna Pniewska z Sierpca, Mirosława i Jarosław Krydzińscy z Sierpca; kierowcy - Józef Wojciechowski z Glinojecka, Jan Dorobek z Płocka-Radziwia, Wojciech Popielski z Płocka i Stanisław Kaźmierczak z Radzanowa, a także pracownicy innych służb: Zbigniew Rychliński z Płocka (służba porządkowa), Jarek Sobek z Lublina (pilot), Marek Ostaszewski z Pomiechówka (kuchnia), Marcin Dudziej z Zakroczymia (kantor), Marian Kozicki z Karniewa (maratończyk), Tadeusz Piasecki z Czarnostowa (maratończyk) oraz Jerzy Foss z Sikorza, odpowiedzialny za przygotowanie sprzętu pielgrzymkowego.
Swą głęboką wdzięcznością obejmuję pozostałych pątników, a wśród nich osoby szczególnie zaangażowane jako porządkowi, chorążowie, animatorzy muzyczni i animatorzy modlitwy. Dziękuję także pracownikom Służby Zdrowia: lekarzom i pielęgniarkom, którzy docierali co dnia na trasę pielgrzymki, by nieść pomoc chorym.
Nie sposób w tym krótkim podziękowaniu wymienić wszystkich z imienia i nazwiska. Wszystkich jednak zachowuję we wdzięcznej modlitewnej pamięci i obejmuję pasterskim błogosławieństwem.

Wielka Brytania: lekarze chcą odłączyć 5-letnie dziecko od aparatury podtrzymującej życie

2019-07-19 12:34

rk (KAI/LifeSiteNews.com) / Londyn

O losach 5-letniej dziewczynki, którą brytyjscy medycy chcą odłączyć od urządzeń podtrzymujących życie, rozstrzygnie sąd. Choć dziecko zgodził się przyjąć włoski szpital pediatryczny w Genui, londyńska placówka medyczna sprzeciwia się temu, by rodzice zorganizowali i opłacili transport córki. Komentatorzy wskazują na podobieństwo tego przypadku do wcześniejszych spraw, w których mali pacjenci brytyjskich szpitali – Charlie Gard i Alfie Evans – zostali odłączeni decyzją sądu od aparatury utrzymującej życie, choć pomoc oferowały im placówki medyczne na całym świecie.

AR

Tafida Raqeeb, córka imigrantów z Bangladeszu, straciła przytomność kilka miesięcy temu na skutek pęknięcia naczyniaka tętniczo-żylnego mózgu. Mimo operacji, pięcioletnie dziecko nie odzyskało przytomności, a lekarze Royal London Hospital zwrócili się do sądu, by ten pozwolił na odłączenie pacjentki od aparatury, która zapewnia jej życie w stanie półprzytomności. Tafida reaguje na ból, daje niekiedy oznaki życia.

Rodzice Shalina i Mohammed poprosili o pomoc włoskich pediatrów z Instytutu im. Gianniny Gaslini w Genui – szpitala o światowej renomie. Ci, po zapoznaniu się z dokumentacją i konsultacji z brytyjskimi lekarzami, zgodzili się interweniować. Rodzice mają jedynie zorganizować i opłacić transport. O losach dziecka ma ostatecznie zdecydować brytyjski wymiar sprawiedliwości.

Włoscy komentatorzy wskazują na podobieństwo tego przypadku do wcześniejszych spraw, w których mali pacjenci brytyjskich szpitali zostali odłączeni decyzją sądu od aparatury podtrzymującej życie, choć pomoc oferowały im placówki medyczne na całym świecie.

W lipcu 2017 roku w londyńskim hospicjum dla dzieci zmarł liczący niespełna rok Charlie Gard, cierpiący od urodzenia na rzadką chorobę genetyczną. Wcześniej Trybunał Europejski polecił odłączyć wszystkie aparaty zapewniające życie małego pacjenta. Szpital dziecięcy pw. Dzieciątka Jezus w Rzymie był gotów zaopiekować się chłopcem.

W ubiegłym roku na polecenie sądu i wbrew woli jego rodziców został odłączony od aparatury Alfie Evans. Nastąpiło to na 11 dni przed drugą rocznicą urodzin dziecka, cierpiącego na niedobór transaminazy GABA. Jego rodzice bezskutecznie walczyli o przetransportowanie syna do watykańskiego szpitala pediatrycznego. Pomoc w tej sprawie oferował także prezbiteriański szpital pediatryczny w Nowym Jorku.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Rozpoczął się VI Grodowiecki Zlot Motocyklowy

2019-07-21 12:31

Kamil Krasowski

W sanktuarium Matki Bożej Jutrzenki Nadziei w Grodowcu rozpoczął się VI Grodowiecki Zlot Motocyklowy. Organizatorami wydarzenia są kustosz sanktuarium w Grodowcu, wójt Gminy Grębocice oraz Klub Motocyklowy Cuprum Riders.

Karolina Krasowska
- Jest to inicjatywa zawierzenia kierowców motocyklistów św. Krzysztofowi - mówi Krzysztof Betka (trzeci z prawej) z Klubu Motocyklowego Cuprum Riders

- Organizujemy Zlot po raz szósty. Jest to inicjatywa zawierzenia kierowców motocyklistów św. Krzysztofowi, ponieważ na zakończenie Mszy św. odbędzie się poświęcenie motocykli i rozdanie pamiątkowych obrazków - mówi Krzysztof Betka z Cuprum Riders. - Jest to trochę inny Zlot od tych, do których niektórzy są przyzwyczajeni, ale wnosi też coś dla ducha. Prosimy dzisiaj o to, by było tyle powrotów, ile jest wyjazdów - dodaje.

Zobacz zdjęcia: VI Grodowiecki Zlot Motocyklowy

Cały tekst w wydaniu drukowanym.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem