Reklama

Serwis przemyski

Oprac. ks. Tadeusz Biały
Edycja przemyska 39/2003

1 września. Inauguracja nowego roku szkolnego w Zespole Szkół w Głuchowie połączona była z otwarciem i poświęceniem nowej sali gimnastycznej. Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w miejscowym kościele parafialnym, gdzie zgromadzili się nauczyciele i uczniowie, przedstawiciele władz oświatowych i samorządowych oraz mieszkańcy wioski. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Tadeusz Kocór, dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu. Po zakończonej Eucharystii jej uczestnicy przeszli do budynku szkoły. Tu miały miejsce obrzędy przecięcia wstęgi i poświęcenia sali gimnastycznej, okolicznościowe przemówienia oraz program artystyczny wykonany przez uczniów. Uroczystości zakończyły się wspólnym spotkaniem przy stole.

1 września. W kościele Ojców Karmelitów w Przemyślu została odprawiona Msza św. za poległych i pomordowanych obrońców Ojczyzny, w 64. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Druga część uroczystości odbyła się na Cmentarzu Wojskowym przy Grobie Nieznanego Żołnierza, na którym złożono wieńce i kwiaty. Patriotyczne uroczystości zorganizowali Prezydent Miasta Przemyśla i Dowództwo Garnizonu Przemyśl.

2 września. W Borku Nowym (par. Borek Stary) abp Józef Michalik poświęcił nowo wybudowany kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej.

5 września. W Zmiennicy gościł bp Adam Szal, gdzie sprawował Mszę św. dla społeczności miejscowej Szkoły Podstawowej na okoliczność poświęcenia odnowionego budynku szkolnego. Tego samego dnia, w godzinach wieczornych, bp Adam bierzmował młodzież w Kalnikowie.

6 września. W Przemyślu odbył się powakacyjny dzień wspólnoty Ruchu Apostolstwa Młodzieży. Uroczystej Eucharystii w kościele pw. Świętej Trójcy, w asyście kilkudziesięciu duszpasterzy, przewodniczył i homilię wygłosił abp Józef Michalik. Przed rozesłaniem Ksiądz Arcybiskup pobłogosławił 80 animatorów, którzy przygotowywali się do posługi animatora przez udział w rocznym Studium Animatora. Nowo posłani otrzymali także krzyże animatorskie oraz Brewiarz. Podczas minionych wakacji zostało zorganizowanych 28 tygodniowych turnusów rekolekcyjnych, w których uczestniczyło 1500 osób. Od 19 lat Ruch Apostolstwa Młodzieży prowadzi formacyjną posługę wśród dzieci i młodzieży na terenie archidiecezji przemyskiej. Diecezjalnym moderatorem RAM-u jest ks. Jan Mazurek, proboszcz parafii pw. Trójcy Świętej.

6 września. Abp Józef Michalik przebywał w Hyżnem, gdzie przewodniczył modlitwie pielgrzymów zgromadzonych na odpuście ku czci Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (Matki Bożej Siewnej).

6 września. Do Kalwarii Pacławskiej przybyło ponad 700 krwiodawców z Podkarpacia - uczestników II Pielgrzymki Honorowych Dawców Krwi. Pątnicy wzięli udział we Mszy św., której przewodniczył i homilię wygłosił bp Adam Szal, celebrowali nabożeństwo Drogi Krzyżowej oraz spotkali się nad rzeką Wiar, gdzie rozmawiali na tematy związane z bezinteresowną pomocą „bliźniemu swemu”.

6 września. W Domu Katolickim „ROMA” w Przemyślu odbyło się spotkanie duszpasterzy poświęcone programowemu i technicznemu przygotowaniu Archidiecezjalnej Pielgrzymki Maturzystów i Wychowawców na Jasną Górę, w dniu 4 października br. Modlitwie maturzystów - pątników przyświecać będzie hasło: „Oto Matka twoja” (J 19, 27).

7 września. W Mołodyczu gościł metropolita przemyski abp Józef Michalik, gdzie sprawował Eucharystię w intencji o Boże błogosławieństwo na czas budowy nowego kościoła parafialnego i dokonał wmurowania kamienia węgielnego.

7 września. W Lesznie bp Adam Szal przewodniczył modlitwie parafian z okazji I Rocznicy Nawiedzenia Matki Bożej w znaku Jasnogórskiej Ikony i bierzmował miejscowych gimnazjalistów. Następnego dnia (8 września) bp Adam świętował I Rocznicę Nawiedzenia z wiernymi parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Jaksmanicach i udzielił sakramentu bierzmowania grupie przygotowanej młodzieży.

9 września. W Domu Katolickim „ROMA” w Przemyślu spotkali się księża przewodnicy i duszpasterze Archidiecezjalnej Przemyskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Podczas posiedzenia, któremu przewodniczyli biskup pielgrzym Adam Szal i ks. dyrektor Kazimierz Bełch, podsumowano tegoroczną pielgrzymkę (4-15 lipca) i podjęto organizacyjną, i programową refleksję dotyczącą przyszłorocznego pielgrzymowania. Ustalono także podstawy programowe i organizacyjne jubileuszowej 25. Przemyskiej Pieszej Pielgrzymki w roku 2005.

9 września. W Domu Katolickim „ROMA” w Przemyślu miało miejsce spotkanie księży zaproszonych do współpracy z Archidiecezjalnym Radiem Fara. Obradom przewodniczyli bp Adam Szal i ks. Zbigniew Suchy, dyrektor Radia.

13 września. W Kidałowicach (par. Miłosierdzia Bożego w Jarosławiu) abp Józef Michalik dokonał poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego pod nowo wznoszony kościół filialny pw. Matki Miłosierdzia.

13 września. W gmachu nowo wznoszonego Centrum Caritas przy ul. Kapitulnej w Przemyślu, abp Józef Michalik i ks. dyrektor Marian Bocho spotkali się z duszpasterzami prowadzącymi kolonie letnie dla dzieci. W ramach organizowanej przez archidiecezjalną Caritas „Akcji Letniej, 2003”, z wakacyjnego wypoczynku skorzystało 2200 dzieci z biednych rodzin archidiecezji przemyskiej i z Ukrainy.

13 września. W wigilię święta Podwyższenia Krzyża, z bazyliki archikatedralnej w Przemyślu pod Krzyż Zawierzenia na Zniesieniu, wyruszyła procesja różańcowa. Modlitwie, w której uczestniczyło ponad 700 osób, przewodniczył ks. Józef Bar, kanclerz Kurii Metropolitalnej w Przemyślu.

12-14 września. W Domu Rekolekcyjnym w Zboiskach miały miejsce rekolekcje zamknięte dla katechetów świeckich archidiecezji przemyskiej. Moderatorem czasu wzrastania był ks. Zbigniew Suchy, naczelny redaktor Niedzieli Przemyskiej. Tydzień wcześniej (5-7 września) ks. Suchy prowadził takie same rekolekcje w Ośrodku Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży „Nadzieja” w Dubiecku-Wybrzeżu. W obu seriach rekolekcyjnych uczestniczyło 143 świeckich nauczycieli religii.

Reklama

Muniek Staszczyk trafił do szpitala

2019-07-18 14:41

Muniek Staszczyk, pochodzący z Częstochowy lider zespołu T.Love podczas krótkiego pobytu w Londynie z powodu nagłej choroby trafił do miejscowego szpitala, gdzie jest poddawany leczeniu.

- Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - podał na FB Paweł Walicki z ART2 Music Management.

"Jednak z uwagi na stan zdrowia artysty jesteśmy zmuszeni do odwołania najbliższych koncertów" - dodał Walicki.

Zobacz także:
Przeczytaj także: Muniek Staszczyk: czuję, że Bóg mnie kocha
CZYTAJ DALEJ

Reklama

Bp Mazur: świat potrzebuje dziś Chrystusa i Jego Ewangelii

2019-07-20 20:23

rr / Rajgród (KAI)

Prośba o zdrowie, pomyślność dla rodziny i boże błogosławieństwo. Z takimi intencjami pielgrzymowały w sobotę 20 lipca matki, żony i młode dziewczęta do Sanktuarium Maryjnego w Rajgrodzie. Tłumy wiernych uczestniczyły tam w Diecezjalnej Pielgrzymce Kobiet Katolickich do Matki Bożej Królowej Rodzin.

www.facebook.com/pg/krolowarodzin

Od czternastu lat, w trzecią sobotę lipcu, w Rajgrodzie odbywa się Pielgrzymka Kobiet. Co roku, w rajgrodzkim sanktuarium gromadzi się od 1 do 2 tysięcy kobiet, aby zawierzyć siebie i swoje rodziny Rajgrodzkiej Pani. W tym roku przybyło ich ok. 1500. Panie przyjechały indywidualnie czy też w grupach zorganizowanych. Pątniczki z sąsiednich parafii do Rajgrodu przybyły pieszo. Z bazyliki w Augustowie kobiety z kapłanami przyjechały rowerami. Udział wzięły także panie m.in. z Białegostoku, Ełku, Suwałk, Rydzewa, Wieliczek, Jamin, Janówki, Wiśniowa Ełckiego, Pisza, Pruskiej i Cimoch. Często towarzyszyły im rodziny.

Spotkanie otworzył kustosz rajgrodzkiego sanktuarium i zarazem Diecezjalny Duszpasterz Kobiet ks. prał. Hieronim Mojżuk, który zaznaczył w swoim słowie, że na gruncie rodziny toczy się walka o utrzymanie chrześcijańskiej tożsamości i jak duża odpowiedzialność za bliskich, spoczywa na kobietach oraz przybliżył historie powstania rajgrodzkiej parafii.

W tym roku tematem przewodnim Pielgrzymki Kobiet były problemy, przed którymi stoi współczesny świat oraz Kościół, a szczególnie rola kobiet zaangażowanych religijnie i społecznie. Na spotkanie kobiet organizatorzy zaprosili ks. dr Pawła Tarasiewicza, wykładowcę WSD w Ełku, który wygłosił prelekcję pt. „Kościół a gender”. Prelegent wyjaśnił istotę ideologii gender i wskazał na zagrożenia z niej płynące. „Celem ataku tej ideologii jest każdy z nas, również wasze dzieci i wnuki. Propagatorzy ideologii gender nie ukrywają, że chodzi im o zniszczenie rodziny, o seksualizację dzieci i młodzieży, o „genderowe” myślenie społeczeństwa” – mówił ks. Tarasiewicz.

Wskazując na Świętą Rodzinę, kaznodzieja zachęcał do refleksji nad naszymi rodzinami, nad sobą, jakie świadectwo dajemy żyjąc w rodzinie. „Rodzina jest naszym zadaniem. Mężczyzną i kobietą stworzył ich Bóg. To rodzina odpowiada za ewangelizację. To w rodzinie jest przekazywana i umacniania wiara. Poprzez życie w miłości pokazujemy dzieciom jak żyć. W rodzinie prawidłowe relacje z matką i z ojcem, poczucie bezpieczeństwa, ułatwia dziecku rozwój własnej tożsamości. Naszym wsparciem jest sam Bóg i jeśli będziemy dbać o rodzinę, o prawidłowe relacje z Nim, nie mamy się czego obawiać” – tłumaczył prelegent.

Centralnym punktem Pielgrzymki Kobiet do Rajgrodu była uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem bp. Jerzego Mazura, biskupa ełckiego. „Potrzebne jest dzisiaj w rodzinie, społeczeństwie, Kościele, świadectwo kobiety, żony, matki, babci. Dzisiaj świat potrzebuje Chrystusa i Jego Ewangelii. Dawajcie świadectwo o przylgnięciu do Boga, o życiu w Duchu Świętym” – mówił bp Mazur podczas liturgii.

Zachęcał, aby kobiety wpatrywały się w Maryję, Która jest wzorem zawierzenia i wierności Bogu: „Zaufajmy jak Maryja. Dzisiaj nie tylko się módlmy, ale zawierzajmy się Maryi. Zawierzyć, to znaczy zaprosić Maryję do naszej codzienności” – mówił hierarcha.

„Niech to dzisiejsze spotkanie pomoże nam, abyśmy w życiu szli drogą Ewangelii. Wsłuchujcie się w głos Ducha Świętego, aby była w was jeszcze większa świadomość jak pełnić misję w rodzinie i niech On umacnia was na drodze niesienia Chrystusa innym, dawania świadectwa prawdzie chrześcijańskiej w rodzinie, parafii, diecezji, a przez to na całej ziemi” – zaznaczył biskup.

Biskup ełcki zachęcał do modlitwy różańcowej, jako jedynego ratunku na uderzające w nas zagrożenia, ideologie i problemy, oraz przypomniał znaczenie pierwszych sobót miesiąca. „Są szczególnie poświęcone Niepokalanemu Sercu Matki Najświętszej. Maryja wzywa nas do modlitwy różańcowej, pokuty nawracania się. Jesteśmy zachęcani by w Niepokalanym Sercu Maryi znaleźć schronienie i drogę do Boga” – mówił hierarcha. W tracie Mszy św. kobiety dokonały aktu zawierzenia rodzin Pani Rajgrodzkiej.

Spotkanie z Najświętszą Maryją Panną Królową Rodzin kobiety rozpoczęły modlitwą różańcową. Tajemnice światła odmawiane były w intencji godności życia. W rozważania wplecione były fragmenty zaczerpnięte z Ewangelii wg. Św. Marka i Św. Jana. Autorem rozważań był ks. Adrian Sadowski. Bardzo mocno wybrzmiały słowa, w których autor podkreślał, że Kościół w dzisiejszych czasach zmaga się z wieloma przeciwnościami. Jednak dzięki zakorzenieniu w Chrystusie, modlitwie i jedności może się skutecznie im oprzeć.

Po Mszy św. pielgrzymi zostali zaproszeni przez diecezjalnego duszpasterza kobiet i kustosza sanktuarium ks. prał. Hieronima Mojżuka na wspólna agapę. Zakończeniem spotkania było nabożeństwo Drogi Krzyżowej po ścieżkach Kalwarii Rajgrodzkiej.

Sanktuarium Pani Rajgrodzkiej – Królowej Rodzin, gdzie znajduje się słynący łaskami obraz Matki Bożej, jest szczególnym miejscem Jej kultu, a parafia od początku zaistnienia nosi tytuł Narodzenia NMP. W 1999 roku, Papież Jan Paweł II, 8 czerwca podczas Mszy św. w Ełku, pobłogosławił korony i w jubileuszowym 2000 roku wizerunek Matki Bożej Rajgrodzkiej Królowej Rodzin został przyozdobiony koronami papieskimi. Obok kościoła na obszarze 2 ha powstała kalwaria z kamienia. Świątynia cieszy się wciąż rosnącym zainteresowaniem wśród pielgrzymów.

Rajgród jest położony na Szlaku Papieskim „Tajemnice Światła”, nad malowniczym jeziorem Rajgrodzkim, nad którym kilkakrotnie spędzał wakacje ks. Karol Wojtyła późniejszy papież Jan Paweł II. W roku bieżącym rajgrodzka parafia obchodzi 500 lecie istnienia.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem